Full Professor

prof.mr. (Edwin) F.W. Bleichrodt

Erasmus School of Law

Criminal Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: J5-59

T:+31 10 4088804, +31 10 4081547

E: f.bleichrodt@law.eur.nl

Monitoring Safety & Security

Role Researcher
 • Bleichrodt, F.W. (2016). Extra beveiligd. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2016 (1).
 • Bleichrodt, F.W. (2016). Verantwoorde sancties. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2016 (1).
 • Bleichrodt, F.W. (2016). Van voor naar achter. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2016 (52).
 • Bleichrodt, F.W. (2013). Sancties overzee. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2013 (295).
 • Bleichrodt, F.W. (2011). Strafdoelen. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2011 (3).
 • Bleichrodt, F.W. (2010). Een voortvarende tenuitvoerlegging van straffen. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2010 (5), 221-224.
 • Bleichrodt, F.W. (2009). Tanend vertrouwen. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2009, 267-270.
 • Bleichrodt, F.W. (2015). Bijdrage. In Tekst en Commentaar Strafvordering (elfde druk) (pp. 1811-1853). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Bleichrodt, F.W. (2013). Commentaar bij artikelen 457-482 Sv. In Commentaar bij artikelen 457-482 Sv (pp. 457-482). Kluwer: Deventer.
 • Bleichrodt, F.W. (2013). Het ondergaan van behandeling als voorwaarde. In M.J.F. van der Wolf, H.J.C. Van Marle & P.A.M. Mevis (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (tweede druk) (pp. 465-478). Deventer: Kluwer.
 • Bleichrodt, F.W. (2011). Herziening van arresten en vonnissen. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafvordering, Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.
 • Bleichrodt, F.W. (2010). Herziening van arresten en vonnissen. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafvordering, Tekst & Commentaar (pp. 1486-1512). Deventer: Kluwer.
 • Bleichrodt, F.W. (2009). Herziening van arresten en vonnissen. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafvordering, Tekst & Commentaar (pp. 1486-1512). Deventer: Kluwer.
 • Bleichrodt, F.W. (2009). Herziening van arrest en vonnissen. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Strafvordering, Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.
 • Bleichrodt, F.W. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, Januari 22), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2013-245, 12/04155j, p.2885-2891.
 • Bleichrodt, F.W. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, Februari 19), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2013-392, 11/05185, p.4434-4444.
 • Bleichrodt, F.W. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, Maart 19), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2013-246, 11/02625, p.2891-2894.
 • Bleichrodt, F.W. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, Juni 26), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2013-85, 11/03222, p.970-994.
 • Bleichrodt, F.W. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, Juli 03), NJ 2012-489, 10/03916, (Zwaar lichamelijk letsel door schuld in het verkeer)..
 • Bleichrodt, F.W. (2016). Twee studies over de voorwaardelijke straf. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2015 (47).
 • Bleichrodt, F.W. & Moerman, E.M. (2013). Enkele vormen van private bijdragen aan de opsporing belicht. Ars Aequi, 62 (07/08), 566-573.
 • Bleichrodt, F.W. (2013). Noot bij: Hoge Raad 11 september 2012 (11/01243, 11/00549, 11/00550, 11/03781). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2013 (19), 2827-2885.
 • Bleichrodt, F.W. (2013). Noot bij: Hoge Raad 3 juli 2012 (11/00079). Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2013 (14), 1509-1525.
 • Bleichrodt, F.W. & Korten, M.C.P. (2012). Het onontgonnen terrein van getuigenbescherming. Nederlands Juristenblad (NJB), 2012 (1300), 1564-1571.
 • Bleichrodt, F.W. (2012). Hoge Raad, 20-03-2012, 10/02739. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (30), 4844-4854.
 • Bleichrodt, F.W. (2012). Herziening ten nadele: alleen voor uitzonderlijke gevallen. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 173 (3), 132-134.
 • Bleichrodt, F.W. (2012). Toenemend appel in het penitentiair recht; achtergronden en voorstellen tot beheersing. Delikt en Delinkwent, 42 (3), 177-187.
 • Bleichrodt, F.W. (2012). Hoge Raad, 29-05-2012, 10/05534. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (30), 4854-4856.
 • Bleichrodt, F.W. (2012). Hoge Raad, 27-03-2012, 10/02988. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (36), 5363-5374.
 • Bleichrodt, F.W. (2012). Hoge Raad, 22-05-2012, 10/04013. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (37/38), 5466-5472.
 • Bleichrodt, F.W. (2012). Hoge Raad, 05-06-2012, 10/01701. Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (50), 7465-7473.
 • Bleichrodt, F.W. (2009). De herontdekking van de bijzondere voorwaarde. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2009 (6), 304-313.
 • Bleichrodt, F.W. (2009). De strafrechter en de invulling van de straf. Delikt en Delinkwent, 2009 (66), 897-913.
 • Bleichrodt, F.W. & Vegter, P.C. (2016). Sanctierecht. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Bleichrodt, F.W. & Vegter, P.C. (2013). Sanctierecht (Ons strafrecht, deel 3). Deventer: Kluwer.
 • Bunt, H.G. van de, Bleichrodt, F.W., Struijk, S., Leeuw, P.H.P.M. de & Struik, D. (2013). Gevangen in de EBI. Een empirisch onderzoek naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • Mevis, P.A.M., Bleichrodt, F.W. & Volker, B.W.A. (2012). Vergroting van de slagvaardigheid van het strafrecht; een rechtsvergelijkend perspectief. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Bleichrodt, F.W., Verbaan, J.H.J. & Verbeek, R.J. (2010). F.A.J. Koopmans, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Deventer: Kluwer.
 • Bleichrodt, F.W. (2016). Responsieplichten in het strafproces. In Gehoord de Procureur-Generaal, liber amicorum J.W. Fokkens (pp. 29-38). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Bleichrodt, F.W. & Machielse, A.J. (2015). Enkele opmerkingen over gedwongen behandeling en gevaar in justitiële inrichtingen. In P.A.M. Mevis & e.a. (Eds.), Omzwervingen tussen psychiatrie en recht, liber amicorum prof.dr. H.J.C. van Marle (pp. 215-226).
 • Bleichrodt, F.W. (2014). De voorwaardelijke veroordeling en de voorwaardelijke invrijheidstelling in het licht van een geloofwaardig sanctiestelsel. In E.J. Hofstee, O. Jansen & A. Smit (Eds.), Kringgedachten. Opstellen van de Kring Corstens (pp. 241-250). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Doelder, H. de & Bleichrodt, F.W. (2014). Inbrekersrisico. In J.W. Fokkens, P.H. van Kempen, H. Sackers & P. Vegter (Eds.), Ad hunc modum, liber amicorum Ad Machielse: opstellen over materieel strafrecht (pp. 13-21). Deventer: Kluwer.
 • Bleichrodt, F.W. (2013). Het nieuwe strafrechtelijk sanctiestelsel van Curaçao. In E. Bleichrodt, A. Hartmann, P. Mevis, L. Rogier & B. Salverda (Eds.), Onbegrensd strafrecht liber amicorum Hans de Doelder (pp. 13-22). Nijmegen: Wolf legal Publishers.
 • Bleichrodt, F.W., Verbaan, J.H.J. & Verbeek, R.J. (2013). Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. In F.A.J. Koopmans (Ed.), Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Deventer: Kluwer.
 • Bleichrodt, F.W. (2011). De introductie van de herziening ten nadele in het Nederlands strafprocesrecht. In F.W. Bleichrodt (Ed.), Herziening in strafzaken (pp. 55-65). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Bleichrodt, F.W. (2011). Bewijsminima: een nieuwe invulling? In Levend strafrecht (liber amicorum Ybo Buruma). Deventer: Kluwer.
 • Bleichrodt, F.W. & Bleichrodt, C.J.G. (2011). De straftoemetingsbevoegdheid van de rechter in het geding. In F.W. Bleichrodt, J.A.W. Lensing & P.C. Vegter (Eds.), De rechter in het geding (liber amicorum J.P. Balkema) (pp. 107-120). Deventer: Kluwer.
 • Bleichrodt, F.W. (2011). Beperking van gedrag en beïnvloeding van bewegingsvrijheid in het Nederlands straf- en strafprocesrecht. In F.W. Bleichrodt & S. De Decker (Eds.), Gedragsverboden en vrijheidsbeperkingen. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Bleichrodt, F.W. (2010). Cassatie in het belang der wet in strafzaken. In A.M. Hol, I. Giesen & F.G.M. Kristen (Eds.), De Hoge Raad in 2025. Contouren van de toekomstige cassatierechtspraak (pp. 211-219). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Bleichrodt, F.W., Verbaan, J.H.J. & Verbeek, R.J. (2010). Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. In F.A.J. Koopmans (Ed.), Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Deventer: Kluwer.
 • Bleichrodt, F.W. (2010). Over burgers en opsporing. Deventer: Kluwer.
 • Salverda, B.A., Bleichrodt, F.W., Hartmann, A.R., Mevis, P.A.M. & Rogier, L.J.J. (Eds.). (2013). Onbegrensd strafrecht. Liber amicorum Hans de Doelder. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
 • Bleichrodt, F.W., Lensing, J.A.W. & Vegter, P.C. (Eds.). (2011). De rechter in het geding (liber amicorum J.P. Balkema). Deventer: Kluwer.
 • Bleichrodt, F.W. (Ed.). (2011). Herziening in strafzaken. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Bleichrodt, F.W. (2012). [Bespreking van het boek De strafrechtelijke overeenkomst. De rechtsbetrekking met het Openbaar Ministerie op het grensvlak van publiek- en privaatrecht]. Delikt en Delinkwent, 42(6), 508-512.

Sanctierecht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 3
Year 2017-2018
Year level master Rechtsgeleerdheid / Strafrecht

Toga in theorie

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 1
Year 2017-2018
Year level master Togamaster

Sanctierecht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 3
Year 2016-2017
Year level master Rechtsgeleerdheid / Strafrecht

Toga in theorie

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 1
Year 2016-2017
Year level master Togamaster

Centrale Toetsingscommissie OM

Description lid
Additional information Strafrecht en Strafprocesrecht
Place NL
Start date 9/2010
End date 12/9999

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Criminal Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam