mr.dr.
(Elmira) E van Vliet

mr.dr. (Elmira) E van Vliet
Assistant Professor Erasmus School of Law Labour Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
vanvliet@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • E. van Vliet (2018). Acties in het onderwijs en het stakingsrecht anno 2018. In van R. Schoonhoven & F.H.J.G. Brekelmans (Eds.), Onderwijs-cao's: robuust genoeg voor de 21e eeuw? Bundel ter gelegenheid van het VU symposium op 12 oktober 2018 (pp. 35-42). Amsterdam: VU Law Academy
   • E. van Vliet (2018). Wnra in het onderwijs. Rechtspositie onderwijspersoneel openbaar onderwijs wordt normaal, maar blijft een beetje bijzonder. In B. Barentsen, N. Hummel & S.F.H. Jellinghaus (Eds.), Van ambtenaar naar ambtenaar. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (pp. 181-195). Weert: Celsus juridische uitgeverij
   • F.H.J.G. Brekelmans & E. van Vliet (2017). De leraar. In G.W. van der Voet (Ed.), Arbeidsrechtelijke themata - Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 101-143). Den Haag: Boom Juridisch
   • E. van Vliet (2017). Honderd jaar werken in het openbaar of bijzonder onderwijs: de rechtspositionele verschillen verkleinen en...verdwijnen? In De houdbaarheid van het duale bestel. Overeenkomsten en verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs 100 jaar na de Pacificatie (pp. 189-197). Den Haag: Sdu Uitgevers
   • G.W. van der Voet & E. van Vliet (2012). Medezeggenschap van deelnemers in de bve-sector, goed geregeld? In W.T.G. Dresscher & e.a. (Eds.), Langzaam maar zeker. Maar wel zeker! (pp. 309-329) Utrecht: Aob
   • E. van Vliet (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, augustus 30), TRA 2019-, 99, (Bewijslastverdeling bij nakoming van in de cao opgenomen normloon). ECLI:NL:HR:2019:1294
   • E. van Vliet (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2018, november 23), TRA 2019-2, 19, (Functiewijziging met salarisverlaging vereist welbewuste instemming van de werknemer). p.21-23. ECLI:NL:HR:2018:2168
   • E. van Vliet (2018). Noot bij: Gerechtshof Den Bosch. (2017, oktober 12), TRA 2018-6, 200.218.552_01, (Ruime uitleg waarschuwingsplicht werkgever bij disfunctioneren). ECLI:NL:GHSHE:2017:4621
   • E. van Vliet (2018). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2018, januari 17), TRA 2018-40, Zaak C/10/491486, (Het wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen). ECLI:NL:RBROT:2018:491
   • E. van Vliet (2017). Noot bij: CRvB. (2017, augustus 23), SZR Updates 2017-0207, (Boete wegens overtreding van de inlichtingenverplichting in de WW sinds 1 januari 2017: eenduidigheid en rechtszekerheid geborgd?). ECLI:NL:CRVB:2017:2894
   • E. van Vliet (2016). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, augustus 18), SZR Updates 2016-, 0880, (Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naast een al eerder bestaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd leidt tóch tot twee privaatrechtelijke dienstbetrekkingen). ECLI:NL:CRVB:2016:3109
   • E. van Vliet (2014). Noot bij: Ktr. Utrecht. (2014, september 2), JIN 2014-9, 185, p.997-1002.
   • E. van Vliet (2012). Noot bij: Hof Amsterdam (OK). (2012, juli 17), JIN 2012-152, 200.107.415, (Medezeggenschap scholen, deelraad, adviesrecht, vergoeding deskundige, commissie van geschillen). p.1066-1068.
   • E. van Vliet (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, september 30), JIN 2011-8, 758, p.1085-1088.
   • E. van Vliet (2011). Noot bij: Kantonrechter Amersfoort. (2011, maart 8), JIN 2011-322, p.438-442.
   • E. van Vliet (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, april 16), JIN 2010-419, p.449-453.
 • AR-Updates

  Start date approval
  Feb/2018
  End date approval
  Jan/2021
  Place
  ONBEKEND
  Description
  Redactielid

  SZR-Updates

  Start date approval
  Feb/2018
  End date approval
  Jan/2021
  Place
  ONBEKEND
  Description
  Redactielid

  TRA

  Start date approval
  Feb/2018
  End date approval
  Jan/2021
  Place
  ONBEKEND
  Description
  Redactielid
 • Onderzoekspracticum arbeid & onderneming

  Title
  Onderzoekspracticum arbeid & onderneming
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Ontslagrecht

  Title
  Ontslagrecht
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Europees en internationaal arbeidsrecht

  Title
  Europees en internationaal arbeidsrecht
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Socialezekerheidsrecht

  Title
  Socialezekerheidsrecht
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Arbeidsrecht

  Title
  Arbeidsrecht
  Year
  2020
  Year level
  (bachelor 3)

  Arbeid en Onderneming

  Title
  Arbeid en Onderneming
  Year
  2020

  Arbeidsrecht

  Title
  Arbeidsrecht
  Year
  2020
  Year level
  (bachelor 3)

  Scriptie master Arbeidsrecht

  Title
  Scriptie master Arbeidsrecht
  Year
  2020
  Year level
  (master)
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Labour Law
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam