dr. (Frans-Bauke) FBL van der Meer

dr. (Frans-Bauke) FBL van der Meer
(external) researcher Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
f.b.vandermeer@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Dr. Frans-Bauke van der Meer is Associate professor and Managing director of Education at the department of Public Administration at Erasmus University Rotterdam.

His fields of research include organizational change in the public domain, evaluation strategy and impact of evaluation and teaching Public Administration

His educational and academic career include:

 • Doctoral (masters) degree Economics, State University Groningen (1969-1975)
 • Student-assistant Peace Research Institute, State University Groningen (1970-1975)
 • Research-assistant, PhD research, Technical University Twente (1975-1981).
 • Dissertation: The game of organizating: social simulation method for…

Dr. Frans-Bauke van der Meer is Associate professor and Managing director of Education at the department of Public Administration at Erasmus University Rotterdam.

His fields of research include organizational change in the public domain, evaluation strategy and impact of evaluation and teaching Public Administration

His educational and academic career include:

 • Doctoral (masters) degree Economics, State University Groningen (1969-1975)
 • Student-assistant Peace Research Institute, State University Groningen (1970-1975)
 • Research-assistant, PhD research, Technical University Twente (1975-1981).
 • Dissertation: The game of organizating: social simulation method for research of organizational processes (1983)
 • Assistant professor of Social Sciences, department of Philosphy and Societal Sciences, University Twente 1981-1990
 • Assistant professor of Public Administration, Erasmus University Rotterdam (1990-1997)
 • Associate professor of Public Administration, Erasmus University Rotterdam (1997-present)
 • Director of post-experience master program Public Administration, Erasmus University Rotterdam (2002-2011)
 • Director of Education, Public Administration, Erasmus University Rotterdam (2011-present)

 

    • W.J.M. Kickert & F.B.L. van der Meer (2009). Reorganisatie van de provincie Noord-Holland van 2003 tot 2006: verschillende invalshoeken en verschillende verhalen. Amsterdam: Reed Business
    • F.B.L. van der Meer & A.G.B.M. van Dijk (2002). De wereld achter het loket: over reorganisatie van lokale publieke dienstverlening. Delft: Eburon
    • F.B.L. van der Meer & P.K. Marks (2017). Opleiden van academische bestuurskundige professionals. In V.J.J.M. Bekkers, H.J.M. Fenger & P.W.A. Scholten (Eds.), Public service as practice. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam
    • F.B.L. van der Meer (2007). Bestuurskunde als Missie. In A.B. Kickert, A.L. Cachet, F.B.L. van der Meer & L. Schaap (Eds.), Liefde voor het openbaar bestuur en liefde voor de bestuurskunde (pp. 7-18). Delft: Eburon
    • W.J.M. Kickert, A. Cachet, F.B.L. van der Meer & L. Schaap (2007). Inleiding. Ringeling als Bestuurskundige. In W. Kickert, A. Cachet, F.B.L. van der Meer & L. Schaap (Eds.), Liefde voor het Openbaar Bestuur en Liefde voor de Bestuurskunde. Delft: Eburon
    • F.B.L. van der Meer & P.K. Marks (2016). Academic PA education and professional practice: Innovative methods for linking theory and praxis. In K. Majgaard, J.C.R. Nielsen, B. Quinn & J. Raine (Eds.), Developing Public Managers for a Changing World (Critical Perspectives on International Public Sector Management, 5) (pp. 43-59). Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited
    • F.B.L. van der Meer, C. Reichard & A.B. Ringeling (2016). Becoming a student of reform. In S. Van de Walle & S. Groeneveld (Eds.), Theory and Practice of Public Sector Reform (pp. 265-283). New York: Routledge
    • F.B.L. van der Meer & A.B. Ringeling (2009). Study and work experience: delinking and relinking. In C.F. Bonser (Ed.), Adapting Universities to the global society : a trans-Atlantic perspective (pp. 65-81). Berlin: LIT- Verlag
    • F.B.L. van der Meer (2007). New Public Management and Evaluation. In C. Pollitt, S. van Thiel & V. Homburg (Eds.), NPM in Europe: adaptation and alternatives (pp. 165-180). Basingstoke: Palgrave Macmillan
    • G.A.N. Vissers & F.B.L. van der Meer (2000). Social simulation and polycentric policy making: ex ante assessment of administrative reform in the region of Rotterdam. In D. Herz & A. Blätte (Eds.), Simulation und Planspiel in den Sozialwissenschaften: eine Bestandsaufnahme der internationalen Diskussion (pp. 231-257). Münster, Hamburg, London: LIT-Verlag
    • H. Bolk, G.A.N. Vissers, E.B. Manschot, F.B.L. van der Meer & A.J. Roodink (1999). Veranderen. In N.H.M. van Dijk, A.M. Coignard-van Dongen & A. Maas (Eds.), Zoeken in meervoud (pp. 134-147). Nijmegen: x
    • F.B.L. van der Meer, V.A.M. Peters & G.A.N. Vissers (1998). Debriefing depends on purpose. In J. Geurts, C. Joldersma & E. Roelofs (Eds.), Gaming/Simulation for policy development and organizational change (pp. 399-404). Tilburg: Tilburg University Press
    • A.B. Ringeling & F.B.L. van der Meer (1998). Inleiding. In A.B. Ringeling & F.B.L van der Meer (Eds.), Bestuurskunde en Praktijk (pp. 1-4). Alphen aan den Rijn: Samsom
    • F.B.L. van der Meer (1998). Informatiseren en leren. In F.B. van der Meer & A.B. Ringeling (Eds.), Bestuurskunde en Praktijk (pp. 209-221). Alphen aan den Rijn: Samsom
    • F.B.L. van der Meer (1998). Geslotenheid, waarden en sociale verandering. In W.B.J.H. Donk & P.H.A. Frissen (Eds.), Over bestuur, recht en informatisering (pp. 309-318). Lelystad: Vermande
    • D. van den Berg, F.B.L. van der Meer, B. Schennink & B. ter Veer (1996). Introduction. In D. van den Berg, F.B.L. van der Meer, B. Schennink & B. ter Veer (Eds.), Winning by twinning: experiences and evaluations of links between Dutch and East and Central European Cities (pp. 3-5). Nijmegen: Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, KUN
    • F.B.L. van der Meer (1996). City links with Eastern Europe: a theoretical examination. In D. van den Berg, B. Schenning, B. ter Veer & F.B.L. van der Meer (Eds.), Winning by twinning: experiences and evaluations of links between Dutch and East and Central European Cities (pp. 7-14). Nijmegen: Studiecentrum voor vredesvraagstukken, Kun
    • A. Lommen & F.B.L. van der Meer (1996). Dutch city twinning with Eastern Europe: an inventory of innovative elements. In D. van den Berg, F.B.L. van der Meer, B. Schenning & B. ter Veer (Eds.), Winning by twinning: experiences and evaluations of links between Dutch and East and Central European Cities (pp. 33-45). Nijmegen: Studiecentrum voor vredesvraagstukken, KUN
    • F.B.L. van der Meer, L. Schaap & M.J.W. van Twist (1992). Communicatie en strategiedynamica. In I.M.A.M. Pröpper & M. Herweijer (Eds.), Effecten van plannen en convenanten (pp. 65-85). Deventer: Kluwer
   • F.B.L. van der Meer (2000). Bespreking van A. Clarke [Bespreking van het boek Evaluation Research: an introduction to principles, methods and practice]. .
    • H. Geerlings, B. Kuipers & F.B.L. van der Meer (2019). Varend ontgassen door de binnenvaart: van praten naar (beleids)actie. (Extern rapport, 3/3). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam
    • D. Boers, H. Geerlings & F.B.L. van der Meer (2019). Implementatie van milieu- en gezondheidsmaatregelen in beleidsplannen en praktische uitvoering; onderzoek aan de hand van lood in bodem beleid. (Extern rapport). Rotterdam: Academische Werkplaats - Milieu en gezondheid
    • F.B.L. van der Meer & H. Geerlings (2017). Besluitvorming Slimme en Gezonde Stad. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • S.W. Goud, F.B.L. van der Meer & H. Geerlings (2015). Evaluatierapport Beleidsregel Buitenklimaat: Luchtkwaliteit bij scholen en kinderopvang. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • J.F.M. Koppenjan, B.S. Kuipers, F.B.L. van der Meer, C.W.A.M. van Paridon & A. van Sluis (2014). Achtergrondrapport . Wetenschappelijke ondersteuning ontwikkeltraject Brandweer Rotterdam-Rijnmond. (Extern rapport). Rotterdam: Opleiding Bestuurskunde, EUR
    • F. Kwadijk, F.B.L. van der Meer, M. Steenstra & M.W. van Buuren (2011). Evaluatie van het procesinstrument watertoets. (Extern rapport). Houten: Grontmij Nederland B.V.
    • M. Steenstra & F.B.L. van der Meer (2011). Gebiedsontwikkeling Oude Willem: casusrapportage Evaluatie Watertoets. (Extern rapport). Houten: Grontmij
    • M. Steenstra & F.B.L. van der Meer (2011). Streekplan Fryslan: caserapportage Evaluatie Watertoets. Houten: Grontmij
    • F. Sinoo, M. van Kruining & F.B.L. van der Meer (2011). Structuurvisie R.O. Noord-Brabant: caserapportage Evaluatie Watertoets. (Extern rapport). Houten: Grontmij
    • M. Steenstra, F.B.L. van der Meer, M.W. van Buuren & F. Kwadijk (2011). Evaluatie van het procesinstrument watertoets: Koepelnotitie. (Extern rapport). Houten: Grontmij
    • A.B. Ringeling, J.M. Hebly, G. Westerveld & F.B.L. van der Meer (2007). Vermetel vertrouwen: Rapport van de externe onderzoekscommissie over de nieuw-bouw van de hoog-rendement-afvalver¬wer¬kings¬¬installatie van het Afvalenergiebedrijf van de gemeente Amsterdam. (Extern rapport). Amsterdam: B&W gemeente Amsterdam
    • W.J.M. Kickert & F.B.L. van der Meer (2006). Hoe gaat het ministerie van LNV om met externe veranderingen: verschillende beelden en meningen. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van LNV
    • F.B.L. van der Meer & A.B. Ringeling (2005). The looking glass itself: review van een drietal rapporten van de Algemene Rekenkamer. (Extern rapport). Den Haag: Algemene Rekenkamer
    • G.H. den Boogert, A. Cachet, F.B.L. van der Meer, R.M. Noppe & L. Schaap (2005). Regional governments in France, Germany, Poland and the Netherlands. (Extern rapport). Lelystad/ Rotterdam: Provincie Flevoland/ CLD
    • G.R. Teisman, F.B.L. van der Meer, E.H. Klijn, J. Edelenbos, H.L. Klaassen & M.A. Reudink (2002). Evalueren om te leren: naar een evaluatiearrangement voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/FSW
    • P.L. Hupe, F.B.L. van der Meer, A.J. Steijn & M.M. van Elteren (2002). Doorwerking emancipatie-effectrapportages in beleidsprocessen. (Intern rapport, 278, no 278). onbekend: BESTUURSKUNDE
    • F.B.L. van der Meer (1999). ICT en organisatie. (Intern rapport). onbekend: Orgaisatiedeel 43202200
    • J.F.M. Koppenjan, B.S. Kuipers, F.B.L. van der Meer, C.W.A.M. van Paridon & A. van Sluis (2014). Aanbevelingen voor proces en onderzoek. (Extern rapport). Rotterdam: Opleiding Bestuurskunde EUR
    • R. van Elk, F.B.L. van der Meer & M.W. van der Steeg (2011). Zicht op Effectiviteit van Beleid: studie naar evaluatieonderwerpen voor onderwijs- en wetenschapsmaatregelen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • S. van Thiel & F.B.L. van der Meer (2010). Effectief Rekenkameronderzoek: advies aan de gemeente Dordrecht. Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • M. de Wal, F.B.L. van der Meer & M.J.W. van Twist (2010). Doorwerking van Rekenkameronderzoek: effectiviteit van binnenuit begrepen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • F.B.L. van der Meer (2010). Advies hoofdvragen en methodologie Evaluatie Watertoets 2011. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • A.G.B.M. van Dijk & F.B.L. van der Meer (2002). Onderzoek lokale publieke dienstverlening: verslag casus Nijmegen. (Extern rapport). [S.l.]: [s.n.]
    • A.G.B.M. van Dijk & F.B.L. van der Meer (2002). Onderzoek lokale publieke dienstverlening: verslag casus Zaanstad. (Extern rapport). [S.l.]: [s.n.]
    • A.G.B.M. van Dijk & F.B.L. van der Meer (2002). Onderzoek lokale publieke dienstverlening: verslag casus Uden. (Extern rapport). [S.l.]: [s.n.]
    • A.G.B.M. van Dijk & F.B.L. van der Meer (2002). Onderzoek lokale publieke dienstverlening: verslag casus Maastricht. (Extern rapport). [S.l.]: [s.n.]
   • A.B. Ringeling & F.B.L. van der Meer (Ed.). (1998). Bestuurskunde en Praktijk, Liber Amicorum voor I.Th.M. Snellen. Alphen aan den Rijn: Samsom
   • F.B.L. van der Meer & A.B. Ringeling (Ed.). (1998). Bestuurskunde en Praktijk: Liber Amicorum voor prof.mr.dr. I.Th.M. Snellen. Alphen aan den Rijn: Samsom
    • P.K. Marks & F.B.L. van der Meer (2013). Developing reflection as a core competence. IRSPM: Prague (2013, april 10 - 2013, april 12).
    • F.B.L. van der Meer, P.K. Marks, C. van der Linde & H.J.M. Fenger (2013). Reflection and academic attitude: How to teach and learn it in initial bachelor and master programs in public administration? EGPA: Edinburgh (2013, september 11 - 2013, september 13).
    • F.B.L. van der Meer & P.K. Marks (2012). Teaching and learning public networks and change management. Workshop on mid-career university education: Copenhagen Business School (2012, november 7 - 2012, november 9).
    • F.B.L. van der Meer, M.B. Kort & M.J.W. van Twist (2012). Interactive research for enhancing evaluation impact. European Evaluation Society Conference: Helsinki (2012, oktober 3 - 2012, oktober 5).
    • F.B.L. van der Meer, M.B. Kort, M.J.W. van Twist & M. de Wal (2012). Enhancing evaluation impact: managing expectations, the case of the Netherlands Court of Audit. European Evaluation Society Conference: Helsinki (2012, oktober 3 - 2012, oktober 5).
    • F.B.L. van der Meer & P.K. Marks (2011). Teaching and learning reflection in MPA Programs: Towards a strategy. MPA Pedagogical Workshop: Vienna (2011, november 9 - 2011, november 11).
    • F.B.L. van der Meer (2010). Learning reflection in MPA programs. Pedagogical Workshop, Copenhagen, November 3-5: Copenhagen (2010, november 3 - 2010, november 5).
    • B.S. Kuipers, M.J. Higgs, W.J.M. Kickert, F.B.L. van der Meer, J. Grandia, R. Post, L.G. Tummers, J. van der Voet & M.C. de Witte (2010). Managing change in public organizations: A review of the literature between 2000-2010. NIG Annual Work Conference: Maastricht (2010, november 25 - 2010, november 26).
    • F.B.L. van der Meer & P.K. Marks (2008). Organizing Reflection. Pedagogical Workshop International MPA/MBA for Public Sector Managers: Limerick (2008, november 5 - 2008, november 7).
    • F.B.L. van der Meer (2008). Interaction between demand and supply in mid-career PA teaching. EGPA-conference: Rotterdam (2008, september 3 - 2008, september 5).
    • F.B.L. van der Meer & P.K. Marks (2017). Rethinking mid-career MPA programs. Copenhagen Forum: Limerick (2017, november 8 - 2017, november 10).
    • F.B.L. van der Meer & P.K. Marks (2016). Updating mid-career MPA programs. Copenhagen Forum: Rotterdam (2016, november 9 - 2016, november 11).
    • F.B.L. van der Meer & P.K. Marks (2016). Adaptive mid-career master programs for the future Public administration education in sync with changing societal challenges. EGPA: Utrecht (2016, augustus 24 - 2016, augustus 26).
    • F.B.L. van der Meer & P.K. Marks (2014). Research and teaching PA. EGPA: Speyer (2014, augustus 26 - 2014, augustus 28).
    • A.B. Ringeling & F.B.L. van der Meer (2007). Study and Work Experience: Delinking and Relinking. EGPA: Madrid (2007, september 1).
    • F.B.L. van der Meer & A.B. Ringeling (2007). Study and work experience: delinking and relinking. Colloquium of the Transatlantic Policy Consortium: Bloomington In., USA (2007, september 10 - 2007, september 12).
    • F.B.L. van der Meer & A.B. Ringeling (2007). Education strategies in post-experience Public Administration master programs. EGPA-conference: Madrid (2007, september 19 - 2007, september 22).
    • F.B.L. van der Meer (2007). Improving mid-career MPA programs. MPA Pedagogical Workshop: Copenhagen (2007, november 14 - 2007, november 16).
    • F.B.L. van der Meer (2005). Public Management and Evaluation. NIG Annual Work Conference: Nijmegen (2005, november 11).
    • F.B.L. van der Meer (2005). Experimental approaches in mid career public management development. European workshop on mid career public management development: Birmingham (2005, november 16 - 2005, november 18).
    • F.B.L. van der Meer (2005). On complexity. ¿Lof der verwarring¿ congres: Rotterdam (2005, mei 19).
    • F.B.L. van der Meer & A.B. Ringeling (2004). Study and work experience: delinking and relinking. the International MPA/MBA for Public Sector Managers Workshop: Rotterdam (2004, november 17).
    • F.B.L. van der Meer & J. Edelenbos (2002). Evaluation of multi-actor policy processes: accountability, learning and cooperation. 5th conference of the European Evaluation Society: Sevilla (2002, oktober 10).
    • F.B.L. van der Meer & H. Koerten (2002). Dynamics of institutional change in departmental top structures. EGPA Conference: Potsdam (2002, september 1).
    • F.B.L. van der Meer (2002). The ambiguity in redesign: integration in local public service management. NOB conferentie: Rotterdam (2002, oktober 30).
    • F.B.L. van der Meer (2001). Administrative arrangements and administrative practices. 14th Annual Conference of the Public Administration Theory Network: Leiden (2001, juni 21).
    • F.B.L. van der Meer (2000). Departmental top structures and administrative behaviour. NIG-conference: Enschede (2000, november 22).
    • F.B.L. van der Meer (1996). Leren van bestuurlijke vernieuwing. VB-congres: onbekend.
   • F.B.L. van der Meer (Ed.). (2000-2000) Public Administration.
    • F.B.L. van der Meer De wereld achter het loket. OL2000 Nieuwsbrief, pp. 4-5.
    • F.B.L. van der Meer (2003, mei 21). Niet alleen rekensommetjes, maar ook verklarend onderzoek. Staatscourant, pp. 4-4.
   • F.B.L. van der Meer (1999, juni 4). Petten en loketten: over dynamica van arrangementen. Rotterdam, Lustrumcongres FSW: Beleidsagenda 2000.
   • F.B.L. van der MeerEvaluation and the social construction of impacts. Rome, Conference European Evaluation Society 1998.
   • F.B.L. van der Meer & G.J.D. de Vries (1998, november 12). Institutionele conditionering van beleidsverandering: de betekenis van positie en evaluatienormen in leerprocessen bij de overheid. onbekend, NOB-najaarsconferentie.
   • F.B.L. van der Meer, V. Peters & G. Vissers (1997, juli 7). A simplest classification model for debriefing in simulation and gaming. Tilburg, ISAGA conference 1997.
   • F.B.L. van der Meer (1996, november 27). Diffusie van simulatie: marketing of interventie. onbekend, SpIN.
   • F.B.L. van der Meer (1996, september 12). Doorwerking van evaluatie. onbekend, VB-seminar.
 • 4.3 Afstudeertraject Master Publ. Man.

  Title
  4.3 Afstudeertraject Master Publ. Man.
  Year
  2020
  Year level
  (Master)

  2.3 A Pub. Man. & Organisatieverandering

  Title
  2.3 A Pub. Man. & Organisatieverandering
  Year
  2020
  Year level
  (Master)
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam