dr. (Gabry) GNG Vanderveen

Assistant Professor Erasmus School of Law Criminology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-009
Telephone
0104081668
Email
vanderveen@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • G.N.G. Vanderveen & H. Kaal (2016). Foto's laten zien en laten maken: kwalitatieve interviews met daklozen. In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 401-402). Leuven/Den Haag: Acco
    • G.N.G. Vanderveen (2018). Visual methods in research on fear of crime: a critical assessment. In M. Lee & G. Mythen (Eds.), The Routledge International Handbook on Fear of Crime (pp. 170-189). New York: Routledge [go to publisher's site] doi: 10.4324/9781315651781-13
    • G.N.G. Vanderveen & M. Oerlemans (2017). Magistratelijke afwegingen: Officieren van justitie over hun afwegingen bij het al dan niet verspreiden van beelden van gewelddadige incidenten. In R.H.J.M. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt (pp. 329-342). Den Haag: Boom Criminologie
    • G.N.G. Vanderveen (2016). Visuele Methoden. In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 379-415). Leuven/ Den Haag: Acco
    • G.N.G. Vanderveen, S. Pleysier & W. Rodenhuis (2016). Meten van onveiligheid. In W. Stol & e.a. (Eds.), Basisboek integrale veiligheid (pp. 169-182). Den Haag: Boom criminologie
    • W.J. Verhoeven, G.N.G. Vanderveen & L.F. van Dillen (2019, maart 26). Beeldmateriaal in het verhoor. Alkmaar, Presentatie bij bijeenkomst politie Alkmaar.
    • G.N.G. Vanderveen (2019, januari 17). Analyse van beelden in opsporingsberichten. Breda, Themamiddag van het tijdschrift Proces: Media en strafrechtspleging.
    • G.N.G. Vanderveen (2019, juli 17). Images in Dutch police and prosecutorial appeals for information and wanted notices. Bucharest, Romania, Presentation at the International Visual Methods Conference.
    • G.N.G. Vanderveen (2019, augustus 29). Beeldmateriaal en (straf)recht: van CCTV tot legal design. Leiden, Presentatie bij teamdag HBO-recht Hogeschool Leiden/ Legal Tech Alliantie.
    • G.N.G. Vanderveen (2019, juni 20). Opsporingsbericht gaat viraal: een reconstructie van drie zaken. Leiden, Presentatie jaarlijkse congres NVC.
    • G.N.G. Vanderveen (2018, november 15). Visualizations, biases and equality of arms. Rotterdam, the Netherlands, 1st International working conference on visualizations & law.
    • G.N.G. Vanderveen (2018, juni 21). Incriminating images, countering images, and access to counterimages. Utrecht, the Netherlands, Global Issues, Cultural Perspectives, International Conference on Cultural and Global Criminology.
    • G.N.G. Vanderveen, W.J. Verhoeven, M. Dekker & L.F. van Dillen (2018, november 1). Beeldmateriaal in het verhoor. Leiden, Vakmanschapsdag. Georganiseerd door recherche Leiden/Bollenstreek.
    • W.J. Verhoeven, G.N.G. Vanderveen, L.F. van Dillen & M. Dekker (2018, november 1). Beeldmateriaal in het verhoor. Leiden, Vakmanschapsdag georganiseerd door Recherche Leiden/Bollenstreek.
    • G.N.G. Vanderveen & M. Samadi (2018, oktober 4). Police and prosecutorial appeals for information and wanted notices: Three cases of online and offline ‘vigilantism’ and their legal consequences. Rotterdam, the Netherlands, Vigilant Audiences: Scrutiny, Denunciation, and Shaming in Digital Media Use.
    • G.N.G. Vanderveen (2018, december 12). A day of work on a problem analysis and research agenda during a working conference on visualizations & access to justice (legal design). Groningen, the Netherlands, workshop “Legal Design as Academic Discipline: Foundations, Methodology, Applications” at JURIX 2018, the 31st international conference on Legal Knowledge and Information Systems.
    • G.N.G. Vanderveen (2018, november 15). Visualizations and access to justice: thinking about legal design. Rotterdam, the Netherlands, 1st International working conference on visualizations & law.
    • G.N.G. Vanderveen (2018, augustus 31). Visuals at work in the criminal justice system: incriminating images. Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 18th Annual Conference of the European Society of Criminology.
    • G.N.G. Vanderveen, W.J. Verhoeven & L.F. van Dillen (2018, april 5). Beeldmateriaal in het verhoor. Den Haag, conferentie Kennis voor de politie van morgen. Georganiseerd door Directoraat Generaal Politie, Politieacademie en Ministerie van Justitie en Veiligheid.
    • G.N.G. Vanderveen (2018, juni 21). Criminologisch onderzoek naar online uitingen door een digital immigrant: een zoektocht naar wat kan, wat mag en wat wenselijk is. Leiden, Presentatie tijdens jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie, 15 juni 2017.
    • G.N.G. Vanderveen (2017, september 27). Visual Methods in criminology. Rotterdam, the Netherlands, Invited lecture; for students on study trip, Department of Criminology & Criminal Justice, University of Missouri – St. Louis, Crime, Law, and Urban Change in a Global Context.
    • G.N.G. Vanderveen (2017, september 27). Visual methods in research on fear of crime: four types. Cardiff, Wales, UK, 17th Annual Conference of the European Society of Criminology.
    • G.N.G. Vanderveen (2017, november 7). Beeldmateriaal in de strafrechtsketen - van PD naar rechtbank. Den Haag, Landelijke themadag forensische opsporing - Visualisatie van PD naar rechtbank: invloed op besluitvorming.
    • G.N.G. Vanderveen (2017, september 27). Beeldmateriaal in de strafrechtsketen - digitalisering. Den Haag, Presentatie voor studenten forensisch onderzoek, Hogeschool van Amsterdam.
    • G.N.G. Vanderveen (2017, januari 19). FO’ers over PD-fotografie, naleving van richtlijnen en afwegingen daarbij. Den Haag, Presentatie, in samenwerking met Esther Stolze, voor Willen, doen en weten - wat eerst? Beleid, praktijk en wetenschap in dialoog over de politiefunctie.
    • G.N.G. Vanderveen (2017, januari 19). Schokkende beelden, opgewekte emoties en hun onbewuste invloed op informatieverwerking en oordeelsvorming. Den Haag, Presentatie, in samenwerking met Lotte van Dillen, voor Willen, doen en weten - wat eerst? Beleid, praktijk en wetenschap in dialoog over de politiefunctie.
    • G.N.G. Vanderveen (2016, december 12). Visuele methoden. Haagse Hogeschool, Den Haag, Keynote voor Powerhouse.
    • G.N.G. Vanderveen & C.G. van Wingerde (2016, juni 9). Forensisch onderzoekers en medewerkers over de naleving van richtlijnen voor fotografie op de plaats delict en de afwegingen daarbij. Leiden, Congres 2016 Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC).
    • G. Jacobs & G.N.G. Vanderveen (2018, december 6). Een klacht is een gratis advies: toelichting op het onderzoek en het rapport. Den Haag, Discussiebijeenkomst en presentatie rapport.
    • W.J. Verhoeven, G.N.G. Vanderveen & L.F. van Dillen (2019). Infographic: Wat doet beeldmateriaal tijdens de verhoorfase met het gedrag van verhoorder en verdachte? Politie & Wetenschap. 883,30 euro.
    • L.F. van Dillen, G.N.G. Vanderveen & W.J. Verhoeven (2019). Infographic: Wat doet beeldmateriaal tijdens de verhoorfase met het gedrag van verhoorder en verdachte? Impact Initative of the Kurt Lewin Institute, december 2019. 3.025 euro.
    • G. Jacobs, E.G. Brein, M.J. Flory, G.N.G. Vanderveen & P.S. Bayerl (2016). Onderzoeksvoorstel ‘Een klacht is een gratis advies’. Politie en Wetenschap call 2016 - 2e ronde (gehonoreerd): .
    • G. Jacobs, E.G. Brein, M.J. Flory, G.N.G. Vanderveen & P.S. Bayerl (2016). Onderzoeksvoorstel 'Een klacht is een gratis advies'. Politie en Wetenschap call 2016 - 1e ronde: .
    • G.N.G. Vanderveen (2018). Participant in workshop The Visual Field. Workshop The Visual Field: Manchester, UK (2018, januari 22 - 2018, januari 23).
    • G.N.G. Vanderveen (2018). 1st International working conference on visualizations & law - flyer distributed to participants of the International Conference Dynamics of Inclusive Prosperity. International Conference Dynamics of Inclusive Prosperity: (2018, november 29 - 2018, november 30).
    • G. Jacobs, E.G. Brein, M.J. Flory, G.N.G. Vanderveen & P.S. Bayerl (2018). Onderzoek ‘Een klacht is een gratis advies’ -subsidie.
    • J. Willink & G.N.G. Vanderveen (2018). Visuals at work in the criminal justice system: better access to justice. 18th Annual Conference of the European Society of Criminology: Sarajevo, Bosnia & Herzegovina.
    • G.N.G. Vanderveen, V.A.J. Frissen, H.W. Volberda & M.H. van Dijke (2018). International working conference on visualizations & law – Small grant of the Erasmus Initiative Dynamics of Inclusive Prosperity.
    • W.J. Verhoeven, G.N.G. Vanderveen & L.F. van Dillen (2018). Verbeelding in de verhoorkamer. Een experimenteel onderzoek naar de invloed van beeldmateriaal op het verhoorproces. Programma Politie & Wetenschap, Call 2017, projectnummer PW/OC/2018/12. 1 maart 2018 - 1 maart 2019. 103.164,60 euro.
    • G.N.G. Vanderveen (2018). Waarom we zo van bloedige true crime houden.
    • G.N.G. Vanderveen (2017). Visual Methods in Research on Fear of Crime. International visual methods conference 5: visualising the city: Singapore (2017, augustus 16 - 2017, augustus 18).
    • F. Bakhuys Roozeboom & G.N.G. Vanderveen (2017). Gabry Vanderveen is geinterviewd door Floor Bakhuys Roozeboom voor het artikel Moord doodslag en ander vermaak (JFK Magazine p. 22-26). Interview door Floor Bakhuys Roozeboom: .
    • L. Dillen & G.N.G. Vanderveen (2016). Eye tracking experiment: het nut en de noodzaak. Presentatie tijdens Innovatiecongres Veiligheid en Justitie: Fokker Terminal, Den Haag (2016, november 22).
    • G.N.G. Vanderveen & L. Dillen (2016). Inloop experiment Eye tracking: Invloed van beeldmateriaal op emoties en beslissingen. Innovatiecongres Veiligheid en Justitie: Fokker Terminal, Den Haag (2016, november 22).
    • G.N.G. Vanderveen (2016). Visual methods in research on fear of crime. Posterpresentation at the annual meeting of the American Society of Criminology (ASC): New Orleans, USA (2016, november 16 - 2016, november 16).
    • G.N.G. Vanderveen (2016). Dilemmas about Pictures: Ethical Dilemmas Involving Images of (Violent) Incidents, Suspects, Injuries and Victims. Presentation in Roundtable session: Media and Technology at the annual meeting of the American Society of Criminology (ASC): New Orleans, USA (2016, november 16 - 2016, november 19).
    • G.N.G. Vanderveen (2016). Ethical Dilemmas in Practice: creating, showing and looking at images. Workshop organiser and presenter at ISA WG03 PreForum Programme: Vienna.
    • G.N.G. Vanderveen (2016). Look what I found out! Research on Teaching & Learning Using Visual Methods. Panel organiser and discussant of panel at ISA WG03 Main Forum Programme: Vienna.
    • G.N.G. Vanderveen, L. Dillen & C. Konings (2015). Beeldmateriaal in de Strafrechtsketen: Individuele verschillen in kaart middels eye tracking. Vooraankonding, experiment en plenaire presentatie t.b.v.jaarcongres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie 2015: (2015, juni 12).
   • W.J. Verhoeven, G.N.G. Vanderveen, L.F. van Dillen, S.D. Kruit & m.m.v.M. Hysaj (2020). Verbeelding in de verhoorkamer. De invloed van het gebruik van beeldmateriaal in het verhoor op verhoortechnieken en proceshouding (Politiewetenschap, 117). Den Haag: Sdu
   • G. Jacobs, G.N.G. Vanderveen, T. Hak, M.J. Flory, T. Thuis, S. Valkeman & M. Franken (2018). Een klacht is een gratis advies. (Politiekunde, 96). Den Haag: Politie en Wetenschap/ Sdu Uitgevers [go to publisher's site]
   • G.N.G. Vanderveen (2018-2018). Lid begeleidingscommissie van het onderzoek "Virtual Reality als middel om inbrekers te doorgronden". Begeleidingscommissie van onderzoek uitgevoerd door VU en NSCR in opdracht van Politie & Wetenschap.
   • G.N.G. Vanderveen (2018-2018). Member. program committee of LDAD18 (Legal Design as Academic Discipline: Foundations, Methodology, Applications).
   • G.N.G. Vanderveen (2012-2018). Member of the jury. Jury for the biannual competition of the Rachel Tanur Memorial Prize for Visual Sociology.
   • G.N.G. Vanderveen (2016-2017). Lid. Begeleidingscommissie onderzoek naar Seksuele straatintimidatie in Rotterdam.
 • Criminaliteit en samenleving

  Title
  Criminaliteit en samenleving
  Year
  2020
  Year level
  (bachelor 1)

  Aard, omvang en schade

  Title
  Aard, omvang en schade
  Year
  2020
  Year level
  (bachelor 2)

  Border crossing, security and social jus

  Title
  Border crossing, security and social jus
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Afstudeerproject criminologie

  Title
  Afstudeerproject criminologie
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Scriptie Criminologie

  Title
  Scriptie Criminologie
  Year
  2020
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Criminology
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081668

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam