prof.dr.mr. (Gerdien) G.W. van der Voet

Endowed Professor Erasmus School of Law Handelsrecht
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
-
Telephone
Email
vandervoet@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • N.S. de Haas & G.W. van der Voet (2017). Pauzeregeling zeevarenden flexibeler ter voorkoming van ‘fatigue’. Tijdschrift voor Vervoer & Recht, 2017 (5/6), 155-158.
    • G.W. van der Voet (2014). Het BW uitgebreid met 'Bijzondere bepalingen met betrekking tot de zeearbeidsovereenkomst'. Nederlands Juristenblad (NJB), 2014 (11), 701-706.
    • G.W. van der Voet (2013). De accessoire arbeidsovereenkomst - kunnen we daar iets mee in het arbeidsrecht? Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2013 (3), 103-108.
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2013). Uniform of gedifferentieerd arbeidsrecht. Een nationaal en rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging en toekomst van bijzondere arbeidsverhoudingen. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2013 (2), 3-61.
    • G.W. van der Voet & C. Heerink-van Hattem (2013). Werkterrein van de arbeidsrechtjurist uitgebreid met het maritieme arbeidsovereenkomstenrecht. ArbeidsRecht, 2013 (55), 18-22.
    • G.W. van der Voet & X.R. Ras (2012). Het wetsvoorstel cliëntenrechten zorg (Wcz): een versterking van de medezeggenschapsrechten van de cliënt(enraad)? Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2012 (5), 390-405.
    • G.W. van der Voet, V.G.G. Bergwerf & E.F.V. Boot (2011). Het nieuwe maritieme arbeidsovereenkomstenrecht: een aantal zeevarenden lijkt 'buiten de boot te vallen'. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 281-289.
    • G.W. van der Voet & E.L.L. Bruyninckx (2011). Reimbursement of costs of expert support to Participation Bodies in The Netherlands. European Employment Law Cases, 2011 (August), 30-34.
    • E.L.L. Bruyninckx & G.W. van der Voet (2010). Vergoeding van de kosten van deskundige ondersteuning van medezeggenschapsorganen niet goed geregeld. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2010 (7), 288-298.
    • G.W. van der Voet (2010). De Hoge Raad in Rutten/Breed: geen magisch-realistische, maar een impressionistische benadering bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2010 (3), 100-104.
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2009). De voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst na een ontslag op staande voet. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (4), 149-154.
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2009). Kennelijk onredelijk ontslag volgens het hof 's-Gravenhage: hogere wiskunde of 'systematical madness'. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (01), 15-23.
    • G.W. van der Voet (2008). Medezeggenschap van werknemers en van cliënten in de zorg. Arbeid Integraal, 2008 (3), 49-35.
    • G.W. van der Voet (2008). Decot Tricot, Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-10-2007, nr. C0501630, LJN BB7389. Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 2008 (37), 238-238.
    • C.J. Loonstra & G.W. van der Voet (2007). De kwaliteit en wenselijkheid van alternatieve geschillenprocedures in CAO's. Arbeid Integraal, 2007 (2), 65-78.
    • G.W. van der Voet (2007). De wijziging van de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen - een verbetering? Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2007, 354-367.
    • J.E.M. Akveld & G.W. van der Voet (2006). Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) wel van toepassing op TBS-inrichtingen. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2006 (5), 365-e.v..
    • G.W. van der Voet (2006). Incorporatie van een in een CAO opgenomen arbitragebeding in de individuele arbeidsovereenkomst - rechtsgeldig? Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2006 (1), 33-e.v..
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2006). Het leerstuk nawerking op helling. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2006 (3), 4-26.
    • G.W. van der Voet (2003). De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ): gewogen en te licht bevonden? Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 2003 (1), 29-44.
    • G.W. van der Voet & J.E.M. Akveld (2002). De (ontbrekende) medezeggenschapsstructuur in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2002 (1), 17-23.
    • J.E.M. Akveld & G.W. van der Voet (2001). Een riskante onevenwichtigheid in de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2001 (7/8), 203-207.
    • G.W. van der Voet (2014). Delegatiebepaling in cao leidt tot gebondenheid werknemers aan ondernemingsovereenkomst. AR Updates, 2014 (0319), 1-6.
    • G.W. van der Voet (2014). Vlag van het schip niet relevant voor de toepasselijkheid van de Europese Verordening inzake het vrij verkeer van diensten in het zeevervoer (4055/86) als de dienstverlener is gevestigd in een lidstaat van de EER. AR Updates, 2014 (0618), 1-6.
    • G.W. van der Voet (2009). Alternatieve geschillenprocedures in CAO's. Tijdschrift Conflicthantering, 2009 (4), 23-28.
    • G.W. van der Voet (2006). 10 jaar WMCZ: eerste interviewronde. Medezeggenschap Magazine 2006, 2006, 8-9.
    • J.P. Quist, A.R. Houweling, G.W. van der Voet, J.H. Even, E. van Vliet & L.C.J. Sprengers (2018). Arbeidsrechtelijke themata. Den Haag: Boom juridisch
    • G.W. van der Voet (2018). Het 'natte' arbeidsrecht; een 'baken voor de toekomst' van onze 'onder water gelopen polder'? (Bakelsinstituut). Den Haag: Boomjuridisch
    • A.R. Houweling, G.W. van der Voet, J.H. Even & E. van Vliet (2015). Arbeidsrechtelijke themata. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • G.W. van der Voet & V.G.G. Bergwerf (2011). De zeevarende en zijn arbeidsrechtelijke rechtspositie. Rotterdam: AKD
    • G.W. van der Voet & A. Zwanenburg (2015). Rechtsoriëntatie (herziening). Groningen: Noordhoff Uitgevers
    • C.J. Loonstra & G.W. van der Voet (2007). Rechtsoriëntatie. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • G.W. van der Voet (2018). Artt. 7:694 t/m 7:734 BW (herziening). In J.M. van Slooten, M.S.A. Vegter & E. Verhulp (Eds.), Tekst & Commentaar Arbeidsrecht. Deventer: Wolters Kluwer
    • G.W. van der Voet & X.R. Ras (2018). Medezeggenschapsrechten van cliënten in de zorg. In A.R. Houweling, P.G. Vestering & W.A. Zondag (Eds.), Sdu commentaar arbeidsrecht thematisch. Den Haag: Sdu
    • G.W. van der Voet & E.F.V. Boot (2017). Artikelsgewijs commentaar op Afd. 7.10.12 BW inzake de zee-arbeidsovereenkomst. In R.M. Beltzer, R.A.A. Duk, J.H. Even & A.R. Houweling (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs. Den Haag: Sdu
    • G.W. van der Voet (2017). De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. In W.A. Zondag, A.R. Houweling & P.G. Vestering (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch. Den Haag: Sdu
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2017). Inleiding. In G.W. van der Voet (Ed.), Arbeidsrechtelijke themata - Bijzondere arbeidsverhoudingen (pp. 17-54). Den Haag: Boomjuridisch
    • G.W. van der Voet, V.G.G. Bergwerf & E.F.V. Boot (2017). De zeevarende. In G.W. van der Voet (Ed.), Bijzondere arbeidsverhoudingen (Arbeidsrechtelijke Themata) (pp. 351-401). Den Haag: BJu
    • G.W. van der Voet (2016). De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In W.A. Zondag, A.R. Houweling & P.G. Vestering (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch. Den Haag: Sdu
    • G.W. van der Voet & E.F.V. Boot (2016). Artikelsgewijs commentaar op afd. 7.10.12 BW inzake de zee-arbeidsovereenkomst (herziening). In R.M. Beltzer, R.A.A. Duk, J.H. Even & A.R. Houweling (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs. Den Haag: Sdu
    • E.F.V. Boot & G.W. van der Voet (2015). Artikelsgewijs commentaar op afd. 7.10.12 BW inzake de zee-arbeidsovereenkomst (herziening). In R.M. Beltzer, R.A.A. Duk, J.H. Even & A.R. Houweling (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs. Den Haag: Sdu
    • G.W. van der Voet (2014). De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. In C.J. Loonstra (Ed.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch (herziening). Den Haag: Sdu
    • G.W. van der Voet (2014). artt. 7:694 t/m 7:734 BW. In J.M. van Slooten, M.S.A. Vegter & E. Verhulp (Eds.), Tekst & Commentaar Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer
    • G.W. van der Voet & E.F.V. Boot (2013). Artikelsgewijs commentaar op afd. 7.10.12 BW inzake de zee-arbeidsovereenkomst. In R.M. Beltzer, R.A.A. Duk, J.H. Even & A.R. Houweling (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs (pp. 343-401). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • G.W. van der Voet, V.G.G. Bergwerf & E.F.V. Boot (2012). De zeevarende. In A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Eds.), Bijzondere arbeidsverhoudingen (Bakelsreeks) (pp. 311-360). Den Haag: BJu
    • G.W. van der Voet & E.F.V. Boot (2012). De spannende avonturen van kapitein Haak. In M.H. Claringbould & e.a. (Eds.), Verbindend recht. Liber Amicorum prof. K.F. Haak (pp. 124-144). Deventer: Kluwer
    • G.W. van der Voet & E. van Vliet (2012). Medezeggenschap van deelnemers in de bve-sector, goed geregeld? In W.T.G. Dresscher & e.a. (Eds.), Langzaam maar zeker. Maar wel zeker! (pp. 309-329) Utrecht: Aob
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2012). Inleiding. In A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Eds.), Bijzondere arbeidsverhoudingen (Bakelsreeks) (pp. 17-24). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (2010). De voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst na een ontslag op staande voet. In J.H. Even & c.s. (Eds.), De ontbindingsrechter (pp. 67-78). Den Haag: Sdu
    • G.W. van der Voet (2010). De bijzondere positie van de oudere werknemer in het arbeidsrecht. In Essays in Honor of Prof. Dr. Ali Güzel (pp. 809-818). Istanbul: Beta
    • G.W. van der Voet, S.F.H. Jellinghaus & S.S.M. Peters (2009). Het waarom van medezeggenschap in relatie tot de vormen van medezeggenschap. In L.C.J. Sprengers & G.W. van der Voet (Eds.), De toekomst van de medezeggenschap (pp. 5-21). Deventer: Kluwer
    • G.W. van der Voet (2008). Medezeggenschapsrechten van cliënten in de zorg. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht (pp. 11049-1070). Sdu Uitgevers
    • G.W. van der Voet (2007). Hoofdstuk 1 'Inleiding' en Hoofdstuk 8 'Eindconclusie'. In A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Eds.), Wat doen we met de oudere werknemer? : de arbeidsrechtelijke positie van Abraham en Sara : liber servorum voor prof. mr. C.J. Loonstra (pp. 1/9-141/146). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • G.W. van der Voet (2007). Hoofdstuk 7 'Zitten potentiële werkgevers wel op Abraham en Sara te wachten?'. In A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Eds.), Wat doen we met de oudere werknemer? : de arbeidsrechtelijke positie van Abraham en Sara : liber servorum voor prof. mr. C.J. Loonstra (pp. 121-140). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • G.W. van der Voet (2005). Corporate governance in de zorg. In F.H.J.G. Brekelmans e.a. (Ed.), Educational Governance (pp. 95-104). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.R. Houweling, G.W. van der Voet & W.H.A.C.M. Bouwens (2014). De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel: wordt het na één zwaluw dan eindelijk toch zomer? In R. Holtmaat (Ed.), Cremers-Hartman. Betogen voor recht en vervandering (pp. 183-191). Deventer: Kluwer
    • L.C.J. Sprengers & G.W. van der Voet (2014). Inleiding. In L.C.J. Sprengers & G.W. van der Voet (Eds.), Arbeidsrechtelijke Reflecties 2014 (Reeks VvA, 42) (pp. 1-7). Deventer: Kluwer
    • G.W. van der Voet (2013). De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (herziening). In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch 2014 (pp. 3056-3075). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • G.W. van der Voet (2010). Medezeggenschapsrechten van cliënten in de zorg. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht (pp. 1049-1070). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • C.J. Loonstra & G.W. van der Voet (2008). Rechtsoriëntatie. In Rechtsoriëntatie. Den Haag, Groningen: Wolters-Noordhoff
    • G.W. van der Voet (2005). Docentenhandleiding bij P.B. Cliteur, C.J. Loonstra en G.W. van der Voet, Rechtsoriëntatie. In P.B. Cliteur, C.J. Loonstra & G.W. van der Voet (Eds.), Rechtsoriëntatie. Groningen: Wolters-Noordhoff
   • G.W. van der Voet (2000). Misbruik van faillissementsrecht bij overgang van onderneming. (Extern rapport, Erasmus Centre for Labour Law and Industrial Relations, no 6). Rotterdam: Erasmus Centre for Labour Law and Industrial Relations
    • G.W. van der Voet & A.R. Houweling (Ed.). (2007). Wat doen we met de oudere werknemer? : de arbeidsrechtelijke positie van Abraham en Sara : liber servorum voor prof. mr. C.J. Loonstra. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • G.W. van der Voet (Ed.). (2017). Bijzondere arbeidsverhoudingen (Arbeidsrechtelijke Themata). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • L.C.J. Sprengers & G.W. van der Voet (Ed.). (2014). Arbeidsrechtelijke Reflecties 2014. Deventer: Kluwer
    • A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Ed.). (2012). Bijzondere arbeidsverhoudingen (Bakelsreeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • G.W. van der Voet (Ed.). (2011). Rechtsorientatie. Groningen: Noordhoff
    • L.C.J. Sprengers & G.W. van der Voet (Ed.). (2009). De toekomst van de medezeggenschap. Deventer: Kluwer
   • G.W. van der Voet (2017). Noot bij: HR. (2017, juni 30), AR Updates 2017-0827, (De Hoge Raad oordeelt in de geest van de wet ten aanzien van de regeling inzake de vergoeding van de kosten van door de cliëntenraad gestarte rechtsgedingen). p.1-4. ECLI:NL:HR:2017:1206
   • G.W. van der Voet (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, december 16), AR Updates 2016-1445, (De definitie van het begrip ‘instelling’ in de zin van de Wmcz: grammaticaal, wetshistorisch of teleologisch uitleggen?). ECLI:NL:HR:2016:2890
   • G.W. van der Voet (2015). Noot bij: Hof Den Haag. (2015, september 22), AR Updates 2015-, 0924, (Politieacties langs de (nieuwe) meetlat). ECLI:NL:GHDHA:2015:2555
   • G.W. van der Voet (2014). Noot bij: Kantonrechter Maastricht. (2014, augustus 6), JAR 2014-, 219
   • G.W. van der Voet (2013). Noot bij: Rechtbank Midden-Nederland. (2012, december 14), AR Updates 2013-0132, (De rechtspositie van de vrijwilliger behoeft principiële doordenking - de vallende vrijwilliger). p.1-4.
   • G.W. van der Voet (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, november 8), AR Updates 2013-0885, (Medezeggenschapsrechten ambtenaar onnodig gemarginaliseerd).
   • G.W. van der Voet (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, juni 28), AR Updates 2013-0529, (Een accessoire arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de principale arbeidsovereenkomst tot een einde komt). p.1-4.
   • G.W. van der Voet (2013). Noot bij: Rechtbank Noord-Nederland. (2013, juli 31), JAR 2013-207, (Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag (zaaknr. 2098741\EJ VERZ 13-176)).
   • G.W. van der Voet & E.F.V. Boot (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, februari 1), JIN 2013-42, 11/05047, p.253-254.
   • G.W. van der Voet (2013). Noot bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. (2013, maart 5), AR Updates 2013-0216, (De rechtspositie van de vrijwilliger behoeft principiële doordenking - de gulle vrijwilliger). p.1-4.
   • G.W. van der Voet & M.J. Vidal (2013). Noot bij: Kantonrechter 's Gravenhage. (2012, juni 21), JIN 2013-108, (Zaaknr. 1153777 RP VERZ 12-50223). p.666-667.
   • G.W. van der Voet (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, november 2), AR Updates 2012-0996, (Ook als de arbeidsovereenkomst niet 'inhoudsloos' is geworden kan 'in uitzonderlijke situaties' sprake zijn van een geldige ontbindende voorwaarde).
   • G.W. van der Voet (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, februari 10), JAR 2012-, 73
   • G.W. van der Voet (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, november 5), AR Updates 2012-0470, (Een uniforme uitleg van het begrip 'opvolgend werkgeverschap'?).
   • G.W. van der Voet (2012). Noot bij: Gerechtshof 's-Hertogenbosch. (2012, juni 5), JAR 2012-, 185
   • G.W. van der Voet (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, maart 18), AR Updates 2011-08, (In kennelijk onredelijk ontslagzaken moet nog altijd 'ex tunc' worden getoetst).
   • G.W. van der Voet (2011). Noot bij: Kantonrechter Amsterdam. (2010, december 15), JAR 2011-5, 76
   • G.W. van der Voet (2011). Noot bij: Kantonrechter Amsterdam. (2010, december 15), JIN 2011-2, 151, p.161-164.
   • G.W. van der Voet (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, april 5), AR Updates 2011-05, (Een eenzijdig wijzigingsbeding hoeft niet (altijd?) individueel schriftelijk met de werknemer te zijn overeengekomen. Het oordeel van de Hoge Raad in de zaak Wegener).
   • G.W. van der Voet (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, maart 18), JIN 2011-4, 320, p.425-433.
   • G.W. van der Voet (2010). Noot bij: Gerechtshof Arnhem. (2009, juli 7), AR Updates 2010-3, LJN BJ1688, (De op 7 juli 2009 gelanceerde 'XYZ-formule' - reden tot 'forumshoppen'?).
   • G.W. van der Voet (2010). Noot bij: Rechtbank 's-Gravenhage. (2010, april 6), AR Updates 2010-10, LJN BM0573, (De ontslagen werknemer en misbruik van faillissementsrecht: einde oefening?).
   • G.W. van der Voet (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, februari 12), AR Updates 2010-5, LJN BK4472, (De Hoge Raad in Rutten/Breed: geen magisch-realistische, maar een impressionistische benadering bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk verslag.).
   • G.W. van der Voet (2010). Noot bij: Ktr. Almelo. (2010, augustus 16), AR Updates 2010-17, LJN:BN4473, (OR-leden schrijven zich zonder toestemming van hun baas in voor een (dure) scholingscursus en .... worden geschorst).
   • G.W. van der Voet (2009). Noot bij: Rechtbank Utrecht. (2008, december 31), JIN 2009-158
   • G.W. van der Voet (2008). Noot bij: Hof van 's-Gravenhage. (2008, april 12), JIN 2008-juli, (Gebrek aan vertrouwen in de centrale cliëntenraad).
   • G.W. van der Voet (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, maart 14), JIN 2008-, (Arrest HR over groepsbegrip in de WOR).
   • G.W. van der Voet (2007). Noot bij: Hof `s-Hertogenbosch. (2006, oktober 10), JIN 2007-51
   • G.W. van der Voet (2007). Noot bij: Hof `s-Hertogenbosch. (2004, maart 2), JIN 2007-189
   • G.W. van der Voet (2006). Noot bij: Kantonrechter Dordrecht. (2006, augustus 24), JIN 2006-428, p.1469-1470.
   • G.W. van der Voet (2006). Noot bij: Rechtbank Leeuwarden. (2006, oktober 19), JIN 2006-470
   • G.W. van der Voet & J.E.M. Akveld (2005). Noot bij: LC van Vertrouwenslieden. (2005, januari 31), Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2005-2005, 6, (Annotatie bij de uitspraak van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden van 31 januari 2005). p.494-496.
   • G.W. van der Voet (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, juni 29), Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI) 2001-7, 6, (HR 29 juni 2001, JOR 2001, 169). p.197-200.
   • G.W. van der Voet (2008, februari 20). Zorg dat uw werknemers goed verzekerd zijn! HRpraktijk
   • G.W. van der Voet (2008, juni 24). Werkgevers mogen verkeersboetes op werknemers verhalen. HRpraktijk
   • G.W. van der Voet (2008, maart 3). Cliëntenraad ter discussie. Financieele Dagblad
   • G.W. van der Voet Grenzen aan de zorgplicht. NoveVisie 2008/5, pp. 25-25.
   • G.W. van der Voet (2007, december 4). Personeelsuitje? Laat de leidinggevende thuis! HRpraktijk
   • G.W. van der Voet (2007, november 14). Doorbreking van de ketenregeling. HRpraktijk
   • G.W. van der Voet (Ed.). (2016) Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming.
   • G.W. van der Voet (2018). Het 'natte' arbeidsrecht; een 'baken voor de toekomst' van onze 'onder water gelopen polder'? (2018, oktober 12). Den Haag: Boomjuridisch
   • G.W. van der Voet, V.G.G. Bergwerf & V. Kuil (2017, oktober 17). Recht (...zo die gaat) aan boord van een zeeschip. Rotterdam (AKD, Maastoren), Lunchseminar.
   • G.W. van der Voet (2014, februari 5). De arbeidsrechtelijke aspecten bij het offshore tewerkstellen van werknemers voor de bouw van windmolenparken. De Maastoren te Rotterdam, Ontbijtseminar voor zeewerkgevers in de offshore.
   • G.W. van der Voet (2013, mei 23). Lezing over de gevolgen van het MAV voor de rechtspositie van de zeevarende. Rotterdam (Maastoren), Wista-lezing.
   • G.W. van der Voet (2013, september 19). Lezing over de arbeidsrechtelijke positie van de zeevarende. Rotterdam (Bahialaan), VRAA-lezing.
   • G.W. van der Voet (2013, juni 13). Lezing over de Martime Labour Convention (MLC). Rotterdam (Maastoren), Ontbijtseminar.
   • G.W. van der Voet (2012, juni 6). Symposium over de gevolgen van de implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag (MAV) voor de zeevarende. Rotterdam (Willemswerf), Symposium.
 • AKD

  Start date approval
  Jul/2017
  End date approval
  Jun/2020
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Advocaat
  Specialty
  Bijzondere Arbeidsverhoudingen: de zeevarende
 • Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Handelsrecht
  Country
  The Netherlands
  Telephone