prof.dr. (Heleen) H.J. Pott

prof.dr. (Heleen) H.J. Pott

Erasmus School of History, Culture and Communication
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
-
Telephone
+31 20 6261457
Email
pott@eshcc.eur.nl

Latest academic publication

H.J. Pott (2017). Why bad Moods Matter. William James on Melancholy, Mystic Emotion, and the Meaning of Life. Philosophia, 45 (online), 1-11. doi: 10.1007/s11406-017-9842-z

Back to overview

Heleen Pott is a philosopher and currently Socrates Professor at Erasmus University Rotterdam (Philosophy/ESHCC).

She lectured at the universities of Amsterdam, Maastricht, Haifa, Prague, and Pilsen, and was a fellow at NIAS. Her research areas are philosophy of mind, philosophical anthropology, and interdisciplinary cultural studies, especially the history and theory of emotions. She published books and articles on a broad spectrum of topics, including Schopenhauer’s pessimism, James’s theory of embodied emotion, American pragmatism, and the aesthetics of cultural memory and trauma.

For more information about publications and presentations, please download CV.

   • H.J. Pott (2017). Why bad moods matter. William James on melancholy, mystic emotion, and the meaning of life. Prima Philosophia, 45 (online), 1-11.
   • H.J. Pott (2017). Why bad Moods Matter. William James on Melancholy, Mystic Emotion, and the Meaning of Life. Philosophia, 45 (online), 1-11. doi: 10.1007/s11406-017-9842-z
   • H.J. Pott (2016). Winter is coming. Europa en de crisis van het globalisme. Filosofie en Praktijk, 37 (3), 86-93.
   • H.J. Pott (2016). Tegenkracht of Glijmiddel? Een kritische vraag bij Bart van Rosmalens Muzische Professionalisering. The scientific journal of humanistic studies, 64, 56-56.
   • J. Calsius, A. Alma & H.J. Pott (2014). Het lichaam doorheen een Existentieel bewustwordingsproces. Mogelijk of niet? Tijdschrift voor Clientgerichte Psychotherapie, 51 (4), 297-314.
   • J. Calsius, A. Alma & H.J. Pott (2014). Doorheen de angst. Fenomenologische analyse van vijf existentiële structuurmomenten. Tijdschrift voor Clientgerichte Psychotherapie, 51 (3), 226-243.
   • H.J. Pott (2014). Emotions, Persons, and the Body: William James and Jan Patocka. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica (AUC), 7 (1), 11-19.
   • H.J. Pott (2013). De herontdekking van het lichaam in het interdisciplinaire emotieonderzoek. Waardenwerk, 53 (14), 33-43.
   • H.J. Pott (2013). James als neurofenomenoloog. Emoties in de filosofische antropologie van William James. Tijdschrift voor filosofie, 75 (1), 91-121. doi: 10.2143/TVF.75.1.2977258[go to publisher's site]
   • H.J. Pott (2011). Lachen met Plessner. Een kleine evolutie-filosofie van de lach. Filosofie en Praktijk, 1 (32), 50-64.
   • H.J. Pott (2011). Lachen met Plessner. Een kleine evolutiefilosofie van de lach. Filosofie en Praktijk, 32 (1), 50-64.
   • H.J. Pott (2010). J.M. Coutzee's diary of a bad year. Kunst en wetenschap, 19 (4), 11-12.
   • H.J. Pott (2010). Het dualisme van empirische en esthetisch kennen. Kunst en wetenschap, 19 (1), 15-15.
   • H.J. Pott (2009). Definities, Depressies en de DSM. Filosofie en Praktijk, 30 (2), 49-53.
   • H.J. Pott (2008). Was Aristoteles een cogniativist? Emoties in Artistoteles' Rhetorica. Tijdschrift Erfrecht, 100 (2), 89-102.
   • H.J. Pott (2008). Was Aristoteles een Cognitivist? Emoties in Aristoteles, Rhetorica. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (print), 2 (100), 89-103.
   • H.J. Pott (2008). Minima philosophica: melancholie van de filosofie. Filosofie en Praktijk, 29 (1), 39-43.
   • H.J. Pott (2007). Van Nietzsche naar Dawkins en terug. Filosofie en Praktijk, 1 (28), 5-16.
   • H.J. Pott (2007). Van Nietzsche naar Dawkins en terug. Filosofie en Praktijk, 29 (1), 5-16.
   • H.J. Pott (2007). Schaduwen van een dode God - van Nietzsche naar Dawkins en terug. Filosofie en Praktijk, 28 (1), 5-15.
   • H.J. Pott (2006). God ademt rustig door. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2006 (2), 88-91.
   • H.J. Pott (2006). Die Angst zu Fallen. Prima Philosophia, 1 (Band 19), 23-44.
   • H.J. Pott (2006). Die Angst zu fallen. Prima Philosophia, 19 (1), 23-44.
   • H.J. Pott (2006). Minima philosophica: avondrood der cartoonisten. Filosofie en Praktijk, 2006, 53-57.
   • H.J. Pott (2005). Het leven als cyborg. Karakter: tijdschrift van wetenschap, 10, 25-28.
   • H.J. Pott (2005). Draadloos dromen. Kanttekeningen bij de nieuwe media en hun profetie. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 2006 (23), 59-70.
   • H.J. Pott (2005). Het leven als cyborg. Reviewartikel n.a.v. William J. Mitchell, ME+ The Cyborg self and the networked society. Karakter: tijdschrift van wetenschap, 25-28.
   • H.J. Pott (2005). Draadloos Dromen. Kanttekeningen bij de nieuwe media en hun profetie. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 23, 59-70.
   • H.J. Pott (2003). Hoofdpijn, hulpverleners en humanisten. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 16 (4), 77-80.
   • H.J. Pott (2003). Van Plato tot Pomo: alweer een crisis in de kunst. Filosofie en Praktijk, 24 (2), 22-28.
   • H.J. Pott (2003). Emotie en Rationaliteit Revisited. Een nieuw seizoen voor de emotiefilosofie. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 43 (2), 4-17.
   • H.J. Pott & D.L. Couprie (2003). Valangst. Hemel en aarde in de antieke kosmologie. Tijdschrift voor Philosophie (Leuven), 65 (2), 227-247.
   • H.J. Pott (2003). Valangst. Hemel en aarde in de antieke kosmologie. Tijdschrift voor Philosophie (Leuven), 227-247.
   • H.J. Pott (2000). Reanimatie van de sociale filosofie. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 21-24.
   • H.J. Pott (2000). Heimwee naar het humanisme. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 1 (1), 84-87.
   • H.J. Pott (2000). Reanimatie van de sociale filosofie. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 21-24.
   • H.J. Pott (2000). Heimwee naar humanisme. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 84-87.
   • H.J. Pott (1999). Recensie van J. Duyndam, Denken, Passie en Compassie - tijdreizen naar gemeenschap. Tijdschrift Erfrecht, 91 (1), 68-69.
   • H.J. Pott (2010). Het dualisme van empirisch en esthetisch kennen. Kunst en Wetenschap, 19 (1), 15-15.
   • H.J. Pott (2010). J.M. Coetzee's Diary of a Bad Year. Kunst en Wetenschap, 19 (4), 11-12.
   • H.J. Pott (2009). Definities, Depressies en de DSM. Filosofie en Praktijk, 30 (2), 49-53.
   • H.J. Pott (2008). Minima Philosophica: Melancholie van de Filosofie. Filosofie en Praktijk, 1 (29), 39-43.
   • H.J. Pott (2007). 'Albert Camus, of : Het geluk van Sisyfus'. Humanist, 23-25.
   • H.J. Pott (2007). The Return of William James. Rediscovering the Body in Emotion, Reason and the Will. NIAS Newsletter: Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, 39, 43-43.
   • H.J. Pott (2006). Wat drijft het nieuwe bestuur? Humus, 2006 (1), 14.
   • H.J. Pott (2006). Minima Philosophica: Avondrood der cartoonisten. Filosofie en Praktijk, 4, 53-57.
   • H.J. Pott (2006). God ademt rustig door. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2, 88-91.
   • H.J. Pott (2003). Emotie en Rationaliteit revisited. Een nieuw seizoen voor de emotiefilosofie. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 4-17.
   • H.J. Pott (2003). Hoofdpijn, hulpverleners en humanisten. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 77-80.
   • H.J. Pott (2003). Van Plato tot Pomo: alweer een crisis in de kunst. Filosofie en Praktijk, 22-28.
   • H.J. Pott (2002). Imagining the Universe. Apeiron : A Journal for Ancient Philosophy and Science, xxxv, 47-59.
   • H.J. Pott (2002). Heldinnen: Emily Dickinson. Lover, 14-14.
   • H.J. Pott (1999). Harde realiteit, zachte winters. Continuum. Kwartaalblad Universiteit Maastricht, 28, 29-28, 29.
   • H.J. Pott (2007). Albert Camus: het geluk van Sisyfus. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 2, 23-25.
   • H.J. Pott (2006). Wat drijft het nieuwe bestuur? Humus, 1, 14-14.
   • H.J. Pott (2004). Kant: Verlichter zonder illusies. Roest, 30-34.
   • H.J. Pott & M. Doorman (2014). Filosofen van deze Tijd. Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker
   • H.J. Pott & M. Doorman (2008). Filosofen van deze tijd (10e druk). Amsterdam: Bert Bakker
   • H.J. Pott & D. van Kampen (2007). Schaduwen van een dode God. Budel: Damon
   • H.J. Pott & D. van Kampen (2007). Schaduwen van een dode God. Budel: Damon
   • H.J. Pott & M. Doorman (2005). Filosofen van deze tijd (negende geheel herziene druk). Amsterdam: Bert Bakker
   • H.J. Pott (2000). Survival in het mensenpark. Rotterdam: Erasmus Universiteit
   • H.J. Pott & M. Doorman (2000). Filosofen van deze Tijd. Amsterdam: Bert Bakker
   • H.J. Pott (2000). Survival in het mensenpark. Over kunst, cyborgs en posthumanisme. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
   • H.J. Pott (2015). Van James naar Damasio. Balans van dertig jaar emotietheorie. In M. van Reijen (Ed.), Grote denkers over emoties. Van stoicijnse apatheia tot heftige liefde (pp. 131-143). Leusden: ISVW Uitgevers
   • H.J. Pott (2014). On Humor and 'laughing' Rats. The Importance of Plessner for Affective Neuroscience. In J. de Mul (Ed.), Plessner's Philosophical Anthropology. Perspectives and Prospects (pp. 375-387). Amsterdam: Amsterdam University Press
   • H.J. Pott & M. Doorman (2014). Voorwoord bij de geheel herziene twaalfde druk. In H.J. Pott & M. Doorman (Eds.), Filosofen van deze Tijd (pp. 7-10). Amsterdam: Bert Bakker/Prometheus
   • H.J. Pott & T. van de Werff (2014). Peter Sloterdijk. In H.J. Pott & M. Doorman (Eds.), Filosofen van deze Tijd (pp. 437-451). Amsterdam: Bert Bakker/Prometheus
   • H.J. Pott (2012). The Importance of Plessner for Affective Neuroscience. In J. Mul, M. Cooplen & H. Ernste (Eds.), Artificial by Nature. Plessner's Philosophical Anthropology. Perspectives and Prospects. Amsterdam: University Press Amsterdam
   • H.J. Pott (2012). Aantekeningen. In Arthur Schopenhauer. De Wereld een Hel (Boom Klassiek, 730) (pp. 253-270). Amsterdam: Boom
   • H.J. Pott (2010). Emotions, phantasia and feeling in Aristotle's rhetoric. In G. Couvalis, M. Palaktsoglou, M. Tsianikas & E. Close (Eds.), Greek research in Australia. Adelaide: Flinders University Press
   • H.J. Pott (2010). Cognitivism, componential definitions and natural kinds. In C. Douilliez & Chr. Humez (Eds.), Consortium of European research on emotion, Proceedings Third European Conference (pp. 3-48). Lille: Universite Lille
   • H.J. Pott (2009). Eros, Kunst en Evolutie in de filosofie van Arthur Schopenhauer. In T. Wolfs (Ed.), Schopenhauers filosofie (pp. 63-79). Antwerpen: Garant
   • H.J. Pott (2009). De markt van angst en ongeluk. Hoe de DSM emoties in ziekte verandert. In G. Alberts (Ed.), Gevoel voor kennis (pp. 21-36). Amsterdam: Aksant
   • H.J. Pott (2009). Eros, Kunst en Evolutie in de filosofie van Arthur Schopenhauer. In T. Wolfs (Ed.), Schopenhauer lezen. Antwerpen: Garant
   • H.J. Pott (2005). Van James naar Damasio. Balans van dertig jaar emotietheorie. In M. van Reyen (Ed.), Emoties. Van stoicijnse apatheia tot heftige liefde (pp. 114-124). Kampen: Klement/Pelckmans
   • H.J. Pott (2005). Paradijs of mensenpark? Biothechnologie als religie. In J. Duyndam, M. Poorthuis & Th. de Wit (Eds.), Humanisme en religie. Controverses, Bruggen, Perspectieven (pp. 379-393). Delft: Eburon
   • H.J. Pott (2005). Paradijs of Mensenpark? Biotechnologie als religie. In J. Duyndam & M. Poorthuis (Eds.), Humanisme en Religie. Controverses, Bruggen, Perspectieven (pp. 379-393). Delft: Eburon
   • H.J. Pott (2005). Peter Sloterdijk. In H.J. Pott & M. Doorman (Eds.), Filosofen van deze tijd (pp. 413-427). Amsterdam: Bakker
   • H.J. Pott (2005). Love as a paradigm case of emotion: the cognitive theory revisited (CD-rom). In C. Kronquist (Ed.), Emotions, others ant the self. Turku: Abo Akademie
   • H.J. Pott (2005). Love as a Paradigm Case of Emotion: the Cognitive Theory Revisited. In C. Kronquist & e.a. (Eds.), Emotions, Others and the Self. Turku: Abo Akademi
   • H.J. Pott (2005). Anaximander of Miletus. In P. O'Grady (Ed.), Meet the Philosophers of Ancient Greece (pp. 33-39). Aldershot: Ashgate
   • H.J. Pott (2005). Van James naar Damasio. Balans van dertig jaar emotietheorie. In M. van Reijen (Ed.), Emoties. Van stoïcijnse apatheia tot heftige liefde (pp. 114-124). Kampen: Klement
   • H.J. Pott (2005). Peter Sloterdijk. In M. Doorman & H.J. Pott (Eds.), Filosofen van deze tijd (pp. 413-427). Amsterdam: Bert Bakker
   • H.J. Pott & D.L. Couprie (2005). Anaximander of Miletus. In P. O'Grady (Ed.), Meet the philosophers of ancient Greece (pp. 33-39). Ashgate: Aldershot
   • H.J. Pott & D.L. Couprie (2004). Anaximander. In P. O'Grady (Ed.), Meet the Philosophers of Ancient Greece (pp. 33-38). Londen: Ashgate
   • H.J. Pott (2004). Het medium van de waarheid. In H. Procee (Ed.), Bij die wereld wil ik horen! (pp. 174-179) Amsterdam: Boom
   • H.J. Pott (2003). De Laatste dagen van de Kunstkliek. In B. Vandenabeele & K. Vermeir (Eds.), Gemedieerde Zintuiglijkheid (Jaarboek voor Esthetica 2003) (pp. 129-132). Budel: Damon
   • H.J. Pott (2003). Nietzsche on Tragedy, POlitics and Multi-media Experience. In K. Sasaki & K. Otabe (Eds.), The Great Book of Aesthetics (pp. -----). Tokyo: The University of Tokyo
   • H.J. Pott (2002). Aantekeningen van de vertaler. In A. Schopenhauer (Ed.), De Wereld een Hel (Boom klassiek) (pp. 237-248). Amsterdam: Boom
   • H.J. Pott (2002). De Wedergeboorte van het Subject uit de Geest van Hypertext. In A Braeckman, R. Devos & B. Verdonck (Eds.), Terugkeer van het Subject? Recente ontwikkelingen binnen de filosofie (pp. 23-41). Leuven: Universitaire Press Leuven
   • H.J. Pott (2002). Uilen van Minerva. In M. Doorman & H.J. Pott (Eds.), Filosofen van deze tijd (pp. 7-22). Amsterdam: Bert Bakker
   • H.J. Pott (2000). Uilen van minerva. Een inleiding op de filosofische canon van deze tijd. In H.J. Pott & M. Doorman (Eds.), Filosofen van deze tijd (pp. 7-21). Amsterdam: Bert Bakker
   • H.J. Pott & M. Doorman (2000). Uilen van Minerva. Een inleiding op de filosofische canon van deze tijd. In H.J. Pott & M. Doorman (Eds.), Filosofen van deze Tijd (5e druk) (pp. 7-21). Amsterdam: Bert Bakker
   • H.J. Pott (1999). Kunst als verlossing. Het esthetisch pessimisme van Arthur Schopenhauer. In Th. de Boer e.a. (Ed.), De razende Socrates. Hartstocht en rede in de filosofie van Socrates tot Derrida (pp. 121-137). Baarn: Agora, Pelckmans
   • H.J. Pott (2015). Lemma 'Emotie'. In H. Willemsen & P. de Wind (Eds.), Woordenboek Filosofie (pp. 168-170). Amsterdam/Antwerpen: Garant
   • H.J. Pott (2014). Winnetou. In J. Bos, R. van Daalen, L. Meeuwesen & J. Westerbeek (Eds.), Luister! Over de kracht van verhalen. 65 vertellingen voor Christien Brinkgreve (pp. 136-137). Utrecht: Universiteit Utrecht
   • H.J. Pott (2014). World Without Tears: Lucinda Williams. In A. Andeweg & L. Wesseling (Eds.), Wat de verbeelding niet vermag! (pp. 259-260) Nijmegen: Vantilt
   • H.J. Pott (2011). Het zoekgeraakte Zelf in de neuro-ethiek (forthcoming). In C. Brinkgreve (Ed.), De terugkeer van het Zelf
   • H.J. Pott (2011). Emoties: René Descartes. In F. Rebel (Ed.), Wijsgerige Antropologie. Over de betekenis van mens-zijn (pp. 7-15). Amsterdam: Instituut voor Filosofie
   • H.J. Pott (2011). Autopragia. In H. van Kampen & T.E. Jaroszek (Eds.), Festschrift voor Th. C.W. Oudemans, bij zijn 60ste verjaardag (pp. 183-189). Leiden: Tenax
   • H.J. Pott (2011). Het zoekgeraakte Zelf in de neuro-ethiek. In Chr. Brinkgreve (Ed.), De terugkeer van het Zelf (online publicatie). Utrecht: Psychiatrie & Filosofie
   • H.J. Pott (2009). De markt van angst en ongeluk. Hoe de DSM emoties in ziekte verandert. In Gevoel voor kennis. Jaarboek Kennissamenleving (pp. 21-36). Amsterdam: Aksant
   • H.J. Pott (2008). Fabel. In Filosofische kalender 2009 (pp. 37-37). Amsterdam: Boom
   • H.J. Pott (2006). Bijdragen over de Europese grondwet, angst en media, geschiedenisonderwijs. De markt vernietigt de moraal, intelligent design. In Y, Stein (Ed.), Filosofisch elftal. Nederlandse denkers over de actualiteity. Amsterdam: Nieuw Amsterdam
   • H.J. Pott (2002). Brief aan Desiderius Erasmus, in antwoord op diens brief van 14 maart 1514. In F. Bolkestein (Ed.), Brieven aan Erasmus (pp. 46-55). Amsterdam: Boom
   • H.J. Pott (2002). Over Martha Nussbaum en de emotiecultuur. In . . (Ed.), Filosofie voor een breed publiek (pp. 44-60). Leeuwarden: Humanistisch verbond Fryslan
   • H.J. Pott (2000). Richard Rorty: Philosophy and the mirror of nature. In . Staal & . de Rijk (Eds.), De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden (pp. 374-378). Amsterdam: Prometheus/NRC Handelsblad
   • H.J. Pott & R. Rorty (2000). Philosophy and the Miror of Nature. In . Staal & . de Rijk (Eds.), De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderen (pp. 374-378). Amsterdam: Prometheus/NRC-Handelsblad
   • H.J. Pott (2006). De Europese Grondwet, Angst en Media, Geschiedenisonderwijs, De Markt vernietigt de Moraal, Intelligent Design. In Y. Stein (Ed.), Filosofisch Elftal. Nederlandse denkers over de actualiteit. Amsterdam: Nieuw Amsterdam
   • H.J. Pott (2004). Het medium van de waarheid. In H. Procee (Ed.), Bij die wereld wil ik horen!: Over de vorming tot academicus (pp. 174-179). Amsterdam: Boom
   • H.J. Pott (2004). Richard Rorty: Philosophy and the Mirror of Nature. In . Staal & De Rijk (Ed.), De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden (pp. 374-378). Amsterdam: Prometheus/ NRC Handelsblad
   • M. Doorman & H.J. Pott (Ed.). (2005). Filosofen van deze tijd. Amsterdam: Bert Bakker
   • H.J. Pott & M. Doorman (Ed.). (2005). Filosofen van deze tijd (9e, geheel herziene druk). Amsterdam: Bakker
   • H.J. Pott (Ed.). (2002). De Wereld een Hel (Boom Klassiek). Amsterdam: Boom
   • H.J. Pott (Ed.). (2002). Filosofen van deze tijd. Amsterdam: Bert Bakker
   • H.J. Pott (Ed.). (2000). Filosofen van deze tijd. Amsterdam: Bert Bakker
   • H.J. Pott (2011). Emotions and Risky Technologies [Bespreking van het boek Emotions and Risky Technologies]. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (print), 3, 236-239.
   • H.J. Pott (2004). Spharen [Bespreking van het boek Spharen]. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 83-85.
   • H.J. Pott (2003). Ik voel dus ik ben [Bespreking van het boek Ik voel dus ik ben]. .
   • H.J. Pott (2002). De Bloesem van het leven [Bespreking van het boek De Bloesem van het leven]. .
   • H.J. Pott (2011). Emotions and risky technologies (forthcoming) [Bespreking van het boek Emotions and risky technologies]. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (print).
   • H.J. Pott (2008). De bloesem van het leven: esthetiek en ethiek in Arthur Schopenhauers filosofie. [Bespreking van het boek De bloesem van het leven: esthetiek en ethiek in Arthur Schopenhauers filosofie]. Esthetica tijdschrift voor Kunst en Filosofie, online.
   • H.J. Pott (2008). Review of Bart Vandenabeele, De bloesem van het leven [Bespreking van het boek De bloesem van het leven. Esthetiek en ethiek in Arthur Schopenhauers filosofie]. Tijdschrift voor Kunst en Filosofie.
   • H.J. Pott (2004). Sferen [Bespreking van het boek Sferen]. .
   • H.J. Pott (2003). Antonio Damasio, "Ik Voel dus ik Ben - hoe gevoel en lichaam ons bewustzijn vormen. D. Verweij en F. Jaspers, "Passie en Persoonlijkheid - de thematiek van het verlangen vanuit de filosofie en de pscychopathologie. I. van Krogten, "Ik Voel dus ik Ben" [Bespreking van het boek 1) Ik voel dus ik ben : hoe gevoel en lichaam ons bewustzijn vormen. 2) Passie en persoonlijkheid : de thematiek van het verlangen belicht vanuit de filosofie en de psychopathologie . 3) Ik voel, dus ik ben]. .
   • H.J. Pott (2010). Cognitivism, Componential Definitions, and Natural Kinds. In C. Douilliez & Chr. Humez (Eds.), Consortium of European Research on Emotion, Proceedings Third European Conference (pp. 47-48). Lille: Universite Lille
   • H.J. Pott (2010). Emotions, Phantasia and Feeling in Aristotle's Rhetoric. In E. Close, G. Couvalis, M. Palaksoglou & M. Tsianikas (Eds.), Greek Research in Australia. Adelaide: Flinders University Press
   • H.J. Pott (2013). Zarathustra's Geheim. In F. Jacobs & D. Pessers (Eds.), Stof en Blik. Opstellen aangeboden aan Cees Maris van Sandelingenambacht (pp. 113-117). Amsterdam
   • H.J. Pott (2015, januari 10). Bonobo's, humanisten en de grenzen van empathie. Bilthoven, bezinningssamenkomst De Woudkapel.
   • H.J. Pott (2015, mei 31). Kunst en Emotie. Antwerpen, Filosofische wandeling Park Middelheim, het Zoekend Hert.
   • H.J. Pott (2014, april 8). Peter Sloterdijk: filosofisch windvaantje? Amsterdam, De Rode Hoed, discussieavond De canon in de 21e eeuw.
   • H.J. Pott (2014, april 11). Een Stap Voorwaarts, Twee Stappen terug. Vrouwen en de Toekomst van de Filosofie in Nederland. Amsterdam, VU, Keynote oprichtingsconferentie SWIP Nederland.
   • H.J. Pott (2013, oktober 7). Blood, Sweat, and Tears: Are Emotions Perceptions of the Body? Pilzen, Czech Republic, Staff Meeting Research Center for the Theory and History of Science, University of West-Bohemia.
   • H.J. Pott (2013, oktober 17). Varieties of Love: Emotions, Embodiment, and the Self in Schopenhauer's Philosophy. Ghent, International Conference on Schopenhauer, Love, and Compassion.
   • H.J. Pott (2013, april 5). Emotionele Rationaliteit. Amsterdam, masterclass Honoursprogramma Psychologie, Afdeling Psychologie UvA.
   • H.J. Pott (2013, juli 6). Kunnen dieren lachen? Amsterdam, Symposium Merleau-Ponty & Plessner, Afdeling Filosofie/Geesteswetenschappen UvA.
   • H.J. Pott (2013, mei 6). William James over Emoties, Pessimisme, en Kunst als Therapie. Leusden, Cursus Het Menselijke in de Mens, Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW).
   • H.J. Pott (2012, juni 27). The Return of the Body in Emotion Studies. Utrecht, masterclass Graduate School University of Humanistics.
   • H.J. Pott (2012, februari 8). Neuro-ethics and Emotions. Maastricht, research group Arts, Media, and Culture (AMC), FASOS UM.
   • H.J. Pott (2012, november 30). Emotions, Well-being, and Risk Perception. Maastricht, Staff Coloquium Department of Philosophy UM.
   • H.J. Pott (2012, augustus 22). Moral Intuitions or False Guides? Emotions and the Perception of Technological Risk. Delft, International Conference Emotions and Risk Perception TU Delft.
   • H.J. Pott (2012, juni 4). Emoties en Rationaliteit in het wetenschappelijk emotieonderzoek. Amsterdam, KNAW summerschool Rationele Emotionaliteit.
   • H.J. Pott (2012, mei 19). Cultural Memory as Testimony: Lanzmann's Shoah. Maastricht, BA ACU course After the Apocalypse.
   • H.J. Pott (2015, augustus 26). Theories of emotion in philosophy. Rotterdam, EUR, Summerschool Emotions and Agency, Onderzoeks School Wijsbegeerte.
   • H.J. Pott (2014, april 20). Cultural Memory and Trauma in Hiroshima mon amour. Maastricht, BA ACU course After the Apocalypse, FASOS UM.
   • H.J. Pott (2013, december 9). Emotions, Persons, and the Body: William James and Jan Patocka. Pilzen, University of West-Bohemia, Symposium Expressions of Meaning: Relations among Myth, Philosophy, Art, and Science in Jan Patocka's Thought.
   • H.J. Pott (2015, augustus 14). James en Damasio over het emotionele brein. Leusden, School voor Wijsbegeerte, Summerschool Grote Denkers over Emoties.
   • H.J. Pott (2014, juli 18). What is an Emotion? Rereading William James. Lisbon, Inaugural Conference European Society for the Study of Emotions (ESSPE).
   • H.J. Pott (2017, januari 14). Emotions: from Aristotle to Heidegger and Beyond. Leiden, Second Beijing-Leiden Conference in Philosophy 2017: Emotions in Comparative Perspective.
   • H.J. Pott (2017, mei 11). Emotions and the Feeling Brain. Rotterdam, The Dean’s MA Class on The Brain, Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities, Erasmus University College.
   • H.J. Pott (2017, februari 9). Na de apocalyps. Kanttekeningen bij het kwaad in de 20e eeuw. Amsterdam, Lezing op het symposium Het Kwaad – in de context van psychiatrie en filosofie. Nieuwe Kerk.
   • H.J. Pott (2017, maart 16). Empathie en Literatuur. Rotterdam, Gastcollege in de cursus Ethiek, rationaliteit en emotie.
   • H.J. Pott (2017, maart 28). Can we Trust our Emotions? Emotions and the Moral Brain. Maastricht, Guest lecture Department of Health, Ethics, and Society.
   • H.J. Pott (2016, december 9). Where empathy fails. A critical view of the powers of empathic imagination. Groningen, ontribution panel Empathy, Phenomenology, and the Problem of Understanding the Other.
   • H.J. Pott (2016, januari 10). Bonobo’s, humanisten, en de grenzen van empathie. Bilthoven, Bezinningssamenkomst De Woudkapel.
   • H.J. Pott (2016, juni 15). Emotions and rationality revisited. A phenomenological perspective. Athene, Conference European Philosophical Society for Study of Emotions (EPSSE).
   • H.J. Pott (2015, december 12). Affective intentionality, experience, and emotion: a phenomenological perspective. Amsterdam, OZSW Conference 2015.
   • H.J. Pott (2016, mei 9). Het probleem met empathie. Amsterdam, Bijdrage Studiedag Emoties & Empathie, Universiteit van Amsterdam. Organisatie Stichting Filosofie & Psychiatrie i.s.m. Studygroup Philosophical Anthropology.
   • H.J. Pott (2016, mei 25). The importance of Aristotle for contemporary emotion research. Thessaloniki, Aristotle 2400 Years World Congress.
   • H.J. Pott (2015, december 9). Why bad moods matter. Basel, Lezing workshop The Meaning of Moods, EPSSE, Basel University/Slot Castelen.
   • H.J. Pott (2015, november 7). Affects, Actions, Affordances: Emotions Reconsidered. Amsterdam, Conferentie 2015, Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte.
   • H.J. Pott (2015, augustus 26). Theories of emotion in the history of philosophy. Rotterdam, PhD-summerschool OZSW, Emotions and Moral Agency.
   • H.J. Pott (2015, augustus 14). James en Damasio over het emotionele brein. Leusden, Summerschool ISVW Grote denkers over emoties, Internationale School voor Wijsbegeerte Leusden.
   • H.J. Pott (2015, maart 3). Nietzsches kritiek op het rendementsdenken. Rotterdam, Gastcollege cursus Theorie van de Geschiedenis.
   • H.J. Pott (2015, oktober 29). Martha Nussbaum als publieksfilosoof. Rotterdam, Gastlezing minor Grote Denkers EUR.
   • H.J. Pott (2014, maart 4). Nietzsche over Nut en Nadeel van Geschiedenis voor het Leven. Rotterdam, Gastcollege cursus ‘Theorie van de Geschiedenis’.
   • H.J. Pott (2011, mei 3). Commentaar bij V. Vasterling: Political hermeneutics. Hannah Arendt's contribution to hermeneutic philosophy. Rotterdam, Researchgroup Centre for Historical Culture, ESHCC/EUR.
   • H.J. Pott (2011, februari 4). Het zoekgeraakte Zelf. Utrecht, Themadag over het Zelf, Stichting Psychiatrie & Filosofie i.s.m. Universiteit voor Humanistiek.
   • H.J. Pott (2010, mei 15). J.M. Coetzee, Dagboek van een slecht jaar. Amsterdam, lezing Coetzee conferentie, De Balie Amsterdam.
   • H.J. Pott (2010, maart 9). Het historisme en zijn vijanden: Nietzsche's Nut en Nadeel van de Geschiedenis voor het Leven. Rotterdam, Guest Lecture: Theorie van de Geschiedenis.
   • H.J. Pott (2010, februari 10). Is humor human? Neuro-philosophical perspectives. Maastricht, Lecture Research group Culture & Memory, Universiteit Maastricht.
   • H.J. Pott (2010, januari 19). Alleen kunst kan ons redden - Schopenhauers dualisme van empirische en esthetische kennis. Enschede, Lezing: Studium Generale, Universiteit Twente.
   • H.J. Pott (2010, december 9). Why be angry? On Sentimentalism, Stoic Emotions and Moral Mistakes. Antwerpen, Guest Lecture: Symposium Moral Emotions, Universiteit Antwerpen.
   • H.J. Pott (2010, mei 30). Posthumanisme: de maakbare mens als ideologie, science-fiction en filosofie. Leusden, Lezing ISVW Leusden, weekend Filosofische Antropologie.
   • H.J. Pott (2009, mei 16). Kunnen ratten lachen? Panksepp, Plessner en het menselijke in de mens. Leusden, Lezing: Filosofische Antropologie, ISVW.
   • H.J. Pott (2009, juni 9). Art, evolution and aesthetic emotions in Nietzsche's early work. Prague, Lecture: Charles University Prague, Department of Philosophy.
   • H.J. Pott (2009, oktober 14). Toys for Boys: over evolutie, cyborgs en posthumanisten. Utrecht, Lezing: KIVI in de serie, nemen apparaten het over?.
   • H.J. Pott (2009, april 10). Fahrenheit 451 revisited. Amsterdam, De Balie, Symposium Boekverbranding: filosofisch tijdschrift Krisis.
   • H.J. Pott (2009, april 10). Fahrenheit 451 revisited. Amsterdam, Symposium filosofisch tijdschrift Krisis.
   • H.J. Pott (2009, juni 9). Art, evolution and aesthetic emotions. Praag, Invited lecture Charles University.
   • H.J. Pott (2009, oktober 14). Toys for Boys: over evolutie, cyborgs en posthumanisten. Utrecht, lezing voor het KIVI Utrecht , serie `Nemen de apparaten het over?.
   • H.J. Pott (2009, september 17). Plessner's Importance for affective neuroscience. Rotterdam, internationale Plessner conferentie EUR.
   • H.J. Pott (2009, mei 16). Kunnen ratten lachen? Panksepp, Plessner en het menselijke in de mens. Leusden, weekend Filosofische Antropologie, ISVW.
   • H.J. Pott (2007, juni 23). Emotion, doxa and phantasia in Aristotle's rhetoric. Adelaide, International Conference on Greek Research, University of Adelaide.
   • H.J. Pott (2007, september 21). Was Aristoteles een cognitivist? Amsterdam, Lezing stafcolloquium Vrije Universiteit Amsterdam.
   • H.J. Pott (2007, februari 10). Where Art and Science Converge. Maastricht, International Symposium Historicide & Reiteration. Innovation in Science, Humanities and the Arts, FASS/UM.
   • H.J. Pott (2007, februari 23). William James over biologie, emoties & rationaliteit. Kanne, Lezing De IJzeren Kring.
   • H.J. Pott (2007, april 26). Conceptualisering emotion. Antwerpen, Conference Concepts & Emotions, Dutch Flemish Society for Analytic Philosophy.
   • H.J. Pott (2007, januari 26). Het goede handelen: Coetzee, Schopenhauer, Lars von Trier. Deventer, Gastseminar Academia Vitae.
   • H.J. Pott (2007, november 3). Aristotle's rhetoric revisited. Londen, Paper Conference Ancient Science, University College Londen.
   • H.J. Pott (2007, november 28). Echte filosofie. Leiden, Boekpresentatie Prometheus.
   • H.J. Pott (2007, september 21). Was Aristoteles een cognitivist? Amsterdam, Stafcolloquium Wijsbegeerte VU.
   • H.J. Pott (2007, februari 23). William James over biologie, emoties & rationaliteit. Kanne/Bellgië, Lezing: De IJzeren Kring.
   • H.J. Pott (2007, februari 10). Where Art and Science Converge. Maastricht, International symposium: Historicide & Reiteration. Innovation in Science, Humanities and the Arts.
   • H.J. Pott (2006, september 28). Complementary and explanatory pluralism. Gent, Conference on democracy and the social sciences.
   • H.J. Pott (2006, februari 1). Waarom religie evolutionair nut heeft. William James over emoties, religie en de 'sick soul'. Maastricht, Lezing onderzoeksgroep MARKS, Universiteit Maastricht.
   • H.J. Pott (2006, maart 18). Pragmatisme, kunst en wetenschap. Leusden, Lezing Internationale School voor Wijsbegeerte.
   • H.J. Pott (2006, maart 30). De terugkeer van God. Amsterdam, Jubileumfeest tijdschrift Krisis, Felix Meritis.
   • H.J. Pott (2006, juni 12). Religie na de dood van Nietzsche. Rotterdam, Symposium Schaduwen van een dode God. Humanisme en religie in de 21e eeuw.
   • H.J. Pott (2006, juni 29). Neurophilosophy, cognition and emotions. Leiden, 9th International Conference on Philosophy, Psychiatry and the Neurosciences, University of Leiden.
   • H.J. Pott (2006, september 5). Melancholie en moderniteit. De cultuurkritiek van Schopenhauer en Nietzsche. Rotterdam, Lezing in de MA Sociologie van Kunst en Cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam.
   • H.J. Pott (2006, oktober 8). Hoe vrij zijn wij? Sartre over autonomie, emoties en rationaliteit. Middelburg, Humanistisch Verbond afdeling Walcheren.
   • H.J. Pott (2006, november 29). Humanitaire hersteloperaties. Over humanisme en emotie. Amsterdam, Lezing Humanistisch Verbond.
   • H.J. Pott (2006, november 26). Moderator ochtendprogramma Binnen en Buiten. Perspectieven in psychiatrie en filosofie. Leusden, Internationale School voor Wijsbegeerte.
   • H.J. Pott (2006, december 8). Dogville (Lars von Trier): Het einde van de mens. Waarom humanisten van honden houden. Rotterdam, Lezing Praktikum Filosofie & Film.
   • H.J. Pott (2006, december 18). Degraded icons. Paul McCarthy & Postmodern Art. Maastricht, Invited lecture MA Cultural Heritage, FASS/UM.
   • H.J. Pott (2006, februari 14). En nu allemaal even lachen! Amsterdam, Reactie op persbericht.
   • H.J. Pott (2006, februari 1). Waarom religie evolutionair nut heeft. William James over emoties en de 'sick soul'. Maastricht, Lezing.
   • H.J. Pott (2006, december 18). Degraded Icons. Paul McCarthy & (Post)modern Art. Maastricht, Invited lecture MA Cultural Heritage, Universiteit Maastricht.
   • H.J. Pott (2006, maart 18). Pragmatisme, kunst en wetenschap. Leusden, Internationale School voor Wijsbegeerte.
   • H.J. Pott (2006, maart 30). De terugkeer van God. Amsterdam, Jubileumfeest van filosofisch tijdschrift Krisis.
   • H.J. Pott (2006, juni 12). Religie na de dood van Nietzsche. Rotterdam, Stichting Socrates: Symposium schaduwen van een dode God.
   • H.J. Pott (2005, december 19). Only art can save us: Santaclaus and the future of art in the Netherlands. Maastricht, Invited lecture MA Culturale Heritage.
   • H.J. Pott (2005, juni 18). Kosmopolitisme en het huis van Erasmus. Rotterdam, Humanismedag Humanistisch Vredesberaad.
   • H.J. Pott (2005, mei 18). Levensbeschouwing en zingeving in de multiculturele stad. Rotterdam, Stedelijke Adviescommissie Multiculturele Stad.
   • H.J. Pott (2005, april 17). Een nieuwe canon? Middelburg, Lezing Humanistisch Verbond Walcheren.
   • H.J. Pott (2005, februari 8). Nieuw humanisme. Amsterdam, Debat Filosofisch cafe Felix & Sofie.
   • H.J. Pott (2005, januari 9). De wraak van William James: traditie en vernieuwing in het interdisciplinair emotieonderzoek. Maastricht, Onderzoeksgroep MARKS.
   • H.J. Pott (2005, september 19). Feeling theory and religious experience. Rereading William Jones. Antwerpen, Conference Emotions and Religion.
   • H.J. Pott (2004, maart 11). Terrorisme, humanisme & de wereld na 9/11. Rotterdam, Amerika-debat in De Unie.
   • H.J. Pott (2004, april 17). Sloterdijk en Nietzsche. Amsterdam, Lezing, De Balie.
   • H.J. Pott (2004, oktober 26). De actualiteit van Erasmus. Nijmegen, Lezing, Humanistisch Verbond.
   • H.J. Pott (2004, februari 21). Zizek on Ideological Antioxidants & Constitutive Otherness. Maastricht, Bijdrage aan de roundtable CLIC, on Culture & Lacanian Ideology Critique.
   • H.J. Pott (2004, januari 10). Deugdethiek: verstand en emotie. Leusden, Lezing, Instituut voor Wijsbegeerte.
   • H.J. Pott (2004, december 22). De paradox van het kosmopolitisme. Rotterdam, Lezing op de onderzoeksdag Globalisering & Identiteit.
   • H.J. Pott (2004, juli 22). Posthuman Futures: Nietzsche on Evolution, Physiology and Radical Aesthetics. Rio de Janeiro, Lezing : XVIth International Congress of Aesthetics.
   • H.J. Pott (2004, april 18). Humanisme in postmoderne tijden. Eindhoven, Lezing, Humanistisch Verbond.
   • H.J. Pott (2017). James meets Ratcliffe. Emotions, feelings, and the phenomenology of the embodied mind. Workshop The Sense of Reality: Themes in Matthew's Ratcliffe's Phenomenological Philosophy of Psychiatry: Amsterdam.
   • H.J. Pott (2015). Emotions, Agency, and the Embodied Mind. William James as Phenomenologist. Workshop Phenomenology, Affectivity, and the Embodied Mind, Department of Philosophy, University of West Bohemia Pilzen: Pilzen (2015, april 23).
   • H.J. Pott (2015). Feeling and Phenomenology. Workshop EPSSE: The meaning of moods: Slot Castelen Basel.
   • H.J. Pott (2015). The meaning of moods. Organiser van de workshop Heleen Pott met Angelika Krebs: Slot Castelen, Basel (2015, december 9 - 2015, december 11).
   • H.J. Pott (2015). Affective affordances: a missing link in emotion theory? Conference European Philosophical Society for the Study of Emotions: Edinburgh (2015, juli 15).
   • H.J. Pott (2015). Did James defend two theories? Symposium ISRE 2015; organizer, met Jenefer Robinson: Geneva (2015, juli 8).
   • H.J. Pott (2015). Phenomenology, Affectivity, and the Embodied Mind. Organizer workshop RCTHS: Unversity of West Bohemia in Pilzen (2015, april 23).
   • H.J. Pott (2015). Agency and the Embodied Mind: James as Phenomenologist. Workshop RCTHS: Phenomenology, Affectivity, and the Embodied Mind: University of West Bohemia in Pilzen (2015, april 23).
   • H.J. Pott (2011). Seneca revisited: on Emotions, Evaluations and Moral Mistakes. Conference Moral Intuitions and Emotions: Den Haag (2011, mei 26).
   • H.J. Pott (2011). Emotions and/as embodied cognitions. Conferentie Embodied Embedded Cognition & Neurophenomenology: Antwerpen (2011, mei 19).
   • H.J. Pott (2011). Lessen van de neurofilosofie. Weekend-conferentie Het menselijke in de mens: Leusden (2011, mei 21).
   • H.J. Pott (2010). Cognitivism, Componential Definitions and Natural Kinds. Conference Consortium of European Research on Emotion, University of Lille-France: Villeneuve d'Ásque (2010, april 22 - 2010, april 22).
   • H.J. Pott (2009). Plessner's Importance for affective neuroscience. International Plessner Conference: Rotterdam (2009, september 17 - 2009, september 17).
   • H.J. Pott (2007). Conceptualising Emotion. International conference Concepts & Emotions, Dutch Flemish Society for Analytic Philosophy: Antwerpen (2007, april 26 - 2007, april 26).
   • H.J. Pott (2007). Emotion, doxa and phantasia in Aristotle's Rhetoric. International Conference on Greek Research: Adelaide (2007, juni 23 - 2007, juni 23).
   • H.J. Pott (2007). Aristotle's Rhetoric Revisited. Conference Ancient Science: Londen (2007, november 3 - 2007, november 3).
   • H.J. Pott (2006). Neurophilosophy, Cognition and Emotions. 9th International Conference on Philosophy, Psychiatry and the Neurosciences: Leiden (2006, juni 29 - 2006, juni 29).
   • H.J. Pott (2006). En u allemaal even lachen! Reactie op persbericht van het Humanistisch Verbond over de cartoonoorlog. Website Humanistisch Verbond: .
   • H.J. Pott (2009). Postmodernisme. Online. Humanistiesverbond: .
   • H.J. Pott (2009). Secularisering (online).
   • H.J. Pott (2009). Postmodernisme (online).
   • H.J. Pott (2009). Secularisering, Online. Humanistiesverbond: .
   • H.J. Pott (2005). Love as a Paradigm Case of Emotion. The Cognitive Theory Revisted. Conference Emotions, Others and the Self: Turku/Arbo (2005, augustus 25 - 2005, augustus 25).
   • H.J. Pott (2005). Feeling Theory and Religious Experience. Rereading William James. Conference: Emotion and Religion: Antwerpen (2005, september 19 - 2005, september 19).
   • H.J. Pott (2005). Conceptual Issues & Scientific Cultures in Recent Emotion Research. Conference ISRE: Bari (2005, juli 12 - 2005, juli 12).
   • H.J. Pott (2004). Voorbij de cognitieve theorie? Conferentie Heftige emoties: Leusden (2004, februari 28).
   • H.J. Pott (periode: 2011 t/m 2012). lid Wetenschappelijk AdviescollegePosition with : NWO/Geesteswetenschappen.
   • H.J. Pott (periode: 2017 t/m ). Lid van de redactieraad van Partage - Partage, open access e-journal University of Humanistics.
   • H.J. Pott (periode: 2017 t/m ). Lid van de redactieraad - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte.
   • H.J. Pott (periode: 2017 t/m ). Lid van de kernredactie - Filosofie & Praktijk - praktische problemen in filosofisch perspectief.
   • H.J. Pott (periode: 2017 t/m ). Lid van de jury van de Bayle Bokaal - Jaarlijkse prijs van het Erasmus Student Journal of Philosophy.
   • H.J. Pott (periode: 2017 t/m ). Member of the International Society for Science and Civilization on the Silk Road - International Society for Science and Civilization on the Silk Road.
   • H.J. Pott (periode: 2017 t/m ). Member of the Advisory Board - European Philosophical Society for Study of the Emotions (EPSSE).
   • H.J. Pott (2000, november 18). Hoeders van het Zijn. Dagblad, Trouw, pp. .-..
   • H.J. Pott (2007, juni 15). 'Het was al op'. Bij de dood van Richard Rorty. NRC Handelsblad, pp. 17.
   • H.J. Pott (2007, juni 15). Het was al op. Bij de dood van Richard Rorty. NRC-Handelsblad, pp. 17-17.
   • H.J. Pott (2006, april 1). Waarheid is een aantrekkelijke constructie. NRC-Handelsblad, pp. 15-15.
   • H.J. Pott (2006, april 1). Waarheid is een aantrekkelijke constructie - meer niet. NRC Handelsblad
   • H.J. Pott (2005, mei 28). Stemadvies grondwet. NRC Handelsblad
   • H.J. Pott (2005, juni 8). Intelligent Design of Evolutie? Het Filosofisch Elftal. Trouw, pp. 11-11.
   • H.J. Pott (2005, maart 25). Overvloed en onbehagen. Trouw
   • H.J. Pott (2005, april 9). Kernwaarde gastvrijheid. Laat de vreemdeling zichzelf zijn. NRC Handelsblad
   • H.J. Pott (2005, mei 1). Europese grondwet: ja nee geen mening. De groene Amsterdammer
   • H.J. Pott (2005, juni 8). Intelligent design of evolutie? Bijdrage het Filosofisch Elftal. Trouw
   • H.J. Pott (2005, april 25). Overvloed en Onbehagen. Trouw, pp. 9-9.
   • H.J. Pott (2005, mei 28). Stemadvies Grondwet. NRC Handelsblad, pp. 23-23.
   • H.J. Pott (2005, mei 1). Europese Grondwet: Ja, nee, geen mening. De groene Amsterdammer, pp. 24-24.
   • H.J. Pott (2005, april 9). Kerndeugden: Gastvrijheid. Laat de vreemdeling zichzelf zijn. NRC Handelsblad, pp. 13-13.
   • H.J. Pott (2004, december 10). Bespreking van M. Hardt & A. Negri, Multitude. War and Democracy in the Age of Empire. NRC Handelsblad, pp. 31-31.
   • H.J. Pott (2004, april 24). Bespreking van De Correspondentie van Desiderius Erasmus, Brieven 1-141. NRC Handelsblad, pp. 36-36.
   • H.J. Pott (2002, april 22). Fragement: Arthur Schopenhauer. Trouw, pp. 11-11.
   • H.J. Pott (2002, augustus 16). Liefde in steeds kleinere cirkels. NRC-Handelsblad, pp. 21-21.
 • University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of History, Culture and Communication
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31 20 6261457
  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Faculteit der Wijsbegeerte
  Department
  Filosofie van Mens en Cultuur
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31 20 6261457
  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of History, Culture and Communication
  Department
  Department of Arts & Culture Studies
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31 20 6261457
 • EPSSE

  Start Date
  Jan/2014
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  advisory board
  Specialty
  Kunst en samenleving in humanistisch perspectief ihb geschiedenis

  Stichting Filosofie en Psychiatrie

  Start Date
  Jan/2014
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  bestuurslid
  Specialty
  Kunst en samenleving in humanistisch perspectief ihb geschiedenis

  Universiteit Maastricht

  Start Date
  Jan/2006
  End Date
  Is current
  Place
  MAASTRICHT
  Description
  Universitair docent
  Specialty
  Kunst en samenleving in humanistisch perspectief ihb geschiedenis