prof.dr. (Henk) HJM Nellen

prof.dr. (Henk) HJM Nellen
(external) researcher Erasmus School of History, Culture and Communication Department of History
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
M6-48
Telephone
+31104082515
Email
nellen@eshcc.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Dr. H.J.M. Nellen (1949) studied History from 1968 to 1974 at the Catholic University (Radboud University) of Nijmegen. His main subject was Modern History (pre-1870); among his minor subjects were Economics and History (‘History of the intellectual relations between the countries of Western Europe in the 17th century’). He worked as a history teacher in secondary education from August 1974 until November 1980, when he was appointed head of the Grotius Institute at the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. In 1992, the Grotius Institute became part of the (Constantijn) Huygens Institute. Since then, H. Nellen has continued working at the Huygens Institute as a senior researcher.

In November 1980, he…

Dr. H.J.M. Nellen (1949) studied History from 1968 to 1974 at the Catholic University (Radboud University) of Nijmegen. His main subject was Modern History (pre-1870); among his minor subjects were Economics and History (‘History of the intellectual relations between the countries of Western Europe in the 17th century’). He worked as a history teacher in secondary education from August 1974 until November 1980, when he was appointed head of the Grotius Institute at the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. In 1992, the Grotius Institute became part of the (Constantijn) Huygens Institute. Since then, H. Nellen has continued working at the Huygens Institute as a senior researcher.

In November 1980, he was awarded his doctorate by the Catholic University of Nijmegen for his PhD thesis on the network of correspondents of the 17th-century French scholar Ismael Boulliau: Ismael Boulliau (1605-1694). Nieuwsjager en correspondent (Nijmegen 1980). A French translation of this work was published in 1994.

At both the Grotius Institute and the Huygens Institute, Nellen has worked on such publications as volumes XIII-XVII of the Briefwisseling van Hugo Grotius (The Hague, Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 1990-2001). He has also conducted research into other aspects of the 17th-century scholarly world. In 2007 he published a biography of Hugo Grotius: Hugo de Groot, een leven in strijd om de vrede (Amsterdam, Balans, 2007). At the moment he is involved in Europa Humanistica, a repertorium of humanist editors from the 16th century, and in the project ‘Bible Criticism and Secularization in the Seventeenth Century’. The second project is being funded via NWO’s competitive grant scheme. It will be conducted by the two applicants, Henk Nellen and Piet Steenbakkers (Descartes Centre, University of Utrecht), in collaboration with two postdoctoral researchers.

Nellen is a member of the board of Grotiana – a foundation for the promotion of the publication of Hugo Grotius’s work – and secretary of the Dutch Association of Neo-Latinists, which issues a newsletter and organises a workshop each year.

H. Nellen holds a chair in the History of Ideas in the Early Modern period, on behalf of the dr. C. Louise Thijssen-Schoute Foundation.

   • H.J.M. Nellen (2014). Hugo Grotius, A Lifelong Struggle for Peace in Church and State, 1583-1645. Leiden, Boston: Brill
    • H.J.M. Nellen (2015). Hugo Grotius on religion as a motive for waging war. In Robert von Friedeburg & Mathias Schmoeckel (Eds.), Recht, Konfession und Verfassung im 17. Jahrhundert. West- und mitteleuropäische Entwicklungen (pp. 261-268). Berlijn: Duncker & Humblot
    • H.J.M. Nellen & J. Bloemendal (2014). Philology: Editions and Editorial Practices in the Early Modern Period. In Philip Ford, Jan Bloemendal & Charles Fantazzi (Eds.), Brill;s Encyclopaedia of the Neo-Latin World, Macropaedia (pp. 185-206). Leiden: Brill
    • H.J.M. Nellen, B. Dongelmans & R. van Gorp (2014). Henriëtte de Beaufort-prijs 2013. Advies van de commissie van voordracht. In Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 2012 - 2013 (pp. 179-183). Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
    • H.J.M. Nellen (2011). Dankwoord uitgesproken ter gelegenheid van de toekenning van de Henriette de Beaufort prijs. In Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde (2009-2010) (pp. 267-270). Leiden: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
    • H.J.M. Nellen (2010). De geschiedenis van een moeilijk grijpbare relatie: Grotius over Coornhert. In J. Gruppelaar & G. Verwey (Eds.), D.V. Coornhert (1522-1590): polemist en vredezoeker. Bijdragen tot plaatsbepaling en herwaardering (pp. 85-122). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • H.J.M. Nellen (2010). De nasleep van De iure praedae (1604-1606) en Mare liberum (1609). Een bijdrage over het ontstaan en de verspreiding van Hugo Grotius beroemdheid. In J. Bloemendal, H. Kristian & P. van Amstel (Eds.), Een tempel voor Hugo de Groot. Een rede van Jacob Ploos van Amstel uit 1774 (pp. 105-126). Amersfoort: Florivallis
    • H.J.M. Nellen (2010). De man achter Mare Liberum: Hugo de Groot (1583-1645). In A. Chiarella (Ed.), Mare Liberum 1609-2009. Lezingen over Hugo de Groot (pp. 24-44). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • H.J.M. Nellen (2014). Hugo de Groot, 1583-1645, pionier van het moderne volkenrecht. In Roelof Bouwman (Ed.), De canon van Nederland. Onze geschiedenis in 50 thema’s (pp. 73-76). Amsterdam: Meulenhof
    • H.J.M. Nellen (2011). A flaming row in the Republic of Letters: Claude Saumaise on Hugo Grotius' crusade for church unity. In H.J.M. Nellen & J. de Landtsheer (Eds.), Between Scylla and Charybdis. Learned letter writers navigating the Reefs of Religious and political controversy in early modern Europe (pp. 491-512). Leiden: Brill
    • H.J.M. Nellen & J.P. de Landtsheer (2011). In Between Scylla and Charybdis. Learned letter writers navigating the Reefs of Religious and political controversy in early modern Europe. In H.J.M. Nellen & J. de Landtsheer (Eds.), Between Scylla and Charybdis. Learned letter writers navigating the Reefs of Religious and political controversy in early modern Europe (pp. xix-xxvi). Leiden: Brill
    • H.J.M. Nellen (2011). Bespreking van het boek: Arminius, Arminianism and Europe: Jacobus Arminius (1559/60-1609) [Bespreking van het boek Arminius, Arminianism and Europe: Jacobus Arminius (1559/60-1609)]. De Zeventiende Eeuw, 27, 115-116.
    • H.J.M. Nellen & S. Surdel (2011). Bespreking van boek 'La France des humanistes. Robert et Charles Estienne. Des imprimeurs pedagogues' [Bespreking van het boek La France des humanistes. Robert et Charles Estienne. Des imprimeurs pedagogues]. De Gulden Passer, 89(1), 85-89.
    • H.J.M. Nellen (2012). Hugo Grotius and the Right to Wage War. In A. Steiner-Weber et al. (Ed.), Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis. Proceedings of the Fourteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Uppsala 2009) (pp. 745-755). Leiden: Brill
    • H.J.M. Nellen (2012). Grotius Memory Honoured. In Publications of the Peace Palace Library (pp. 1-32). Den Haag: Peace Palace Library
   • H.J.M. Nellen (2010). Op zoek naar een vreedzame wereldorde: Hugo Grotius (1583-1645) over natuurlijke godsdienst en rechtvaardige oorlog (2010, maart 26). Amersfoort: Florivallis
    • H.J.M. Nellen (2012, april 27). Secularisation in the Seventeenth Century: Mersenne's Circle. Berlin, Lecture given at: Conferentie 'Secularisation, History, Meaning, and Scope.
    • H.J.M. Nellen (2012, februari 10). Minimal Religion, Socinianism, and Deism: Grotius's Intentions for Writing De Veritate. Postdam, Lecture given at: Conferentie 'The True Faith? A Cosmopolitan Project in the Early Enlightenment.
    • H.J.M. Nellen (2012, augustus 30). Introductory address. Utrecht, Lecture given at: 'God's Word Questioned': Biblical Criticism and Scriptural Authority in the Dutch Golden Age.
    • H.J.M. Nellen (2012, augustus 28). Het grafmonument van Hugo Grotius. Delft, Lezing: Nieuwe Kerk, ter herdenking van het overlijden van Hugo Grotius op 28 augustus 1645.
    • H.J.M. Nellen (2012, oktober 9). Hugo de Groot's rol als heraut van de Verlichting: religiestrijd en secularisatie. Lier, Lezing voor het genootschap Orde van den Prince.
    • H.J.M. Nellen (2011, maart 21). Hugo de Groot's opsluiting in de penitentiaire inrichting Loevestein: oorzaak en gevolgen. Loevestein, Vesting3hoekdagen.
    • H.J.M. Nellen (2011, november 8). Hugo Grotius, een leven in beelden (1583-1645). Rotterdam, Bijeenkomst van de Orde van den Prince.
    • H.J.M. Nellen (2011, februari 14). Bij de aankoop van een zeldzaam exemplaar van De iure belli ac pacis. Den Haag, Lezing ter gelegenheid van de verwerving door de Bibliotheek van het Vredespaleis van een exemplaar van de eerste staat van de eerste druk van De iure belli ac pacis.
    • H.J.M. Nellen (2011, mei 18). Hugo de Groot (1583-1645), wegbereider van de Verlichting. Rotterdam, Bijeenkomst van de Rotaryclub Kralingen-Rotterdam.
    • H.J.M. Nellen (2011, maart 11). A Neo-Latin Poem by Gisbertus Longolius (1507-1543). Haarlem, Library of the Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Round table in honour of Kees Meerhoff.
    • H.J.M. Nellen (2011, juli 9). Hugo Grotius (1583-1645): Biblical Criticism and Natural religion. York, UK, Conferentie: The Bible in the Seventeenth century: The authorized version Quatercentenary (1611-2011).
    • H.J.M. Nellen (2011, november 21). Philological research and the Bible: the Grotius-Calovius controversy. Utrecht, Rotterdam, Second expert meeting, Fault line 1700, Early enlightenment conversations on religion and the State.
    • H.J.M. Nellen (2011, februari 21). Presentatie van de aankoop van een eerste druk van De iure belli ac pacis. Vredespaleis, Den Haag, Presentatie van een exemplaar van DIBP.
    • H.J.M. Nellen (2011, oktober 26). Grotius and Biblical Criticism in the Seventeenth Century. EUR, Rotterdam, Gastcollege voor een groep Utrechtse en Rotterdamse studenten in de filosofie/geschiedenis, collegereeks Spinoza's Critique of the bible and religion.
    • H.J.M. Nellen (2011, november 19). Hugo de Groot (1583-1645), rechtsgeleerde en Bijbeluitlegger. Wassenaar, Bijeenkomst van de mannenclub van de Nederlandse Protestantenbond.
    • H.J.M. Nellen (2011, november 15). Janus Segundus en Hugo Grotius, twee Haagse dichters. Den Haag, Bijeenkomst Haags Historisch Museum en de Haagse Kunstkring.
    • H.J.M. Nellen (2010, maart 3). Hugo de Groot, een leven in strijd om de vrede. Rotterdam, Lezing voor de Rotary Club Rotterdam.
    • H.J.M. Nellen (2010, september 8). The history of Hugo Grotius (1583-1645) and his printers, explained on the basis of five portraits. Den Haag, International Association of Law Libraries, 29th Annual Course on International Librarianship: Dutch Gateways to International Law.
    • H.J.M. Nellen (2010, september 8). Hugo de Groot (1583-1645), een leven in beelden. Aerdenhout, Bijeenkomst van de Religieuze Kring Aerdenhout.
    • H.J.M. Nellen (2010, oktober 16). Hugo Grotius (1583-1645) en het element water. Den Haag, Nationaal Archief, Week van de geschiedenis. Nationale archievendag.
    • H.J.M. Nellen (2010, oktober 18). Hugo de Groot als wegbereider van de verwereldlijking. Rotterdam, lezing voor de Erasmus-Kring.
    • H.J.M. Nellen (2010, juni 19). Hugo de Groot, de biografie. Leiden, Dankwoord tijdens de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
    • H.J.M. Nellen (2010, juni 17). Bible Commentaries as a Platform for Polemical Debate: Abraham Calovius versus Hugo Grotius. Amsterdam, Lezing tijdens de KNAW Conference: Commentaries and the Management of Knowledge in the Late Middle Ages and the Early Modern Period (1300-1700).
    • H.J.M. Nellen (2010, februari 11). Hugo de Groot als Europeaan: zijn bijdrage tot de vrede op kerkelijk en politiek gebied. Antwerpen, Bijeenkomst van de Orde van den Prince, Vlaams-Nederlands Genootschap voor de taal en cultuur van de Nederlanden.
    • H.J.M. NellenDankwoord. Leiden, uitgesproken ter gelegenheid van de toekenning van de Henriëtte de Beaufort prijs.
    • H.J.M. Nellen (2010, mei 27). Hugo de Groot, sleutelfiguur in de westerse geschiedenis. Delft, Studium Generale van de Technische Universiteit te Delft.
    • H.J.M. Nellen (2010, mei 6). Hugo de Groot, vrijheid, tolerantie en staatsgezag. Slot Loevestein, Lezing gehouden tijdens een bijeenkomst van Vrienden van Slot Loevestein.
    • H.J.M. Nellen (2010, april 14). Hugo de Groot, een bewogen leven (1583-1645). Den Haag, Bijeenkomst van de Culturele Commissie Clingenbosch.
    • H.J.M. Nellen (2010, februari 13). Grotius en Mare Liberum (1609-2009). Nijmegen, Saturnalia. Bijeenkomst van oud-promovendi van het Pierre Bayle Instituut.
   • H.J.M. Nellen (2012-2012). Membership Editorial Board Neolatinisten Nieuwsbrief. Position with : Huygens Intitute.
   • H.J.M. Nellen & J.P. de Landtsheer (Ed.). (2011). Between Scylla and Charybdis. Learned letter writers navigating the reefs of religious and political controversy in early modern Europe. Leiden: Brill
   • H.J.M. Nellen (2011). Nieuwsbrief van Neolatinistenverband. (Intern rapport, 24). Den Haag: Huygens ING
   • H.J.M. Nellen, D.K.W. van Miert, P.M.L. Steenbakkers & J. Touber (2012). God's Word Questioned: Biblical Criticism and Scriptural Authority in the Dutch Golden Age. Conference: Utrecht (2012, augustus 30 - 2012, september 1).
   • H.J.M. Nellen & W. Gelderblom (2011). Neolatinisten in samenwerking met Oikos. Jaarlijkse bijeenkomst: (2011, oktober 21 - 2011, oktober 21).
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of History, Culture and Communication
  Department
  Department of History
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104082515

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam