prof.dr.
(Henri) HA Krop

prof.dr. (Henri) HA Krop
Erasmus School of Philosophy ESPhil
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
krop@esphil.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Henri Krop (1954) is associate professor in the History of Philosophy at Erasmus School of Philosophy. 

Dr. Krop studied Philosophy and Theology at Leiden University and the University of Amsterdam; he obtained his PhD at Leiden University in 1987 with a thesis on Duns Scotus. He has published extensively on the history of philosophy, concentrating on the history of Dutch academic philosophy.

He served as chief editor of the journal Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland (1989-2003) and as co-editor of De draagbare Spinoza (Bert Bakker, 2008 3rd ed.), Franco Burgersdijk (1590-1636) (Rodopi, 1993), Deventer denkers (Verloren, 1993), Zeer kundige professoren (Verloren, 1997), and The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-Century Dutch Philosophers, two volumes. (Thoemmes, 2003).

In 2004, he contributed a major article on eighteenth-century Dutch philosophy to Ueberwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philosophie im 18. Jahrhundert (Schwabe & Co, 2004). In 2006 his acclaimed Dutch-Latin translation and edition of Spinoza’s Ethica (Prometheus, 2002) enjoyed its third edition.

His most recent monograph Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland (Prometheus, 2014) was lauded in a review as "The definitive study of the reception of Spinoza in the Netherlands."

    • H.A. Krop (2017). La langue, un territoire a affranchir. Magazine Litteraire, 585-586, 104-105.
    • H.A. Krop (2014). 'Het "monster van de preciesheid". Voetius' programma van de Nadere Reformatie in de ogen van Martinus Schoock. Documentatieblad Nadere Reformatie, 38 (1), 2-26.
    • H.A. Krop (2013). Spinoza's library: the mathematical and scientific works. Intellectual History Review, 23 (1), 25-43. doi: 10.1080/17496977.2012.737988
    • H.A. Krop (2010). Fides et Ratio: an early enlightenment defence of non-confessional religion by Poiret and his circle. Church History and Religious Culture, 90, 47-68. doi: 10.1163/187124110X506482
    • H.A. Krop (2008). Duns scotus en het onvermijdelijk tekort van de wijsbegeerte. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 2008 (48), 18-28.
    • H.A. Krop (2008). Honderd jaar tijdschrift voor wijsbegeerte (1907-2007) Een eeuw spiegel van de Nederlandse filosofie. Tijdschrift Erfrecht, 100 (4), 266-295.
    • H.A. Krop (2007). Het moeizame einde van een huwelijk (1687-1781): filosofen in de rol van echtscheidingsadvocaat. Gewina. Tijdschrift voor Geschiedenis der Geneesk., Natuurw., Wisk. en Techn., 30 (4), 230-246.
    • H.A. Krop (2005). Stand van zaken: eenheid en verscheidenheid. Nieuwe visies op de (Nederlandse) Verlichting. De Achttiende Eeuw, 2005 (37).
    • H.A. Krop (2005). John Stuart Mill: Het conflict tussen Verlichting en Romantiek in de negentiende eeuw. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 45 (4), 4-16.
    • H.A. Krop (2005). A Dutch Spinozismusstreit: the new view of Spinoza at the end of the eighteenth century. Lias. Sources and Documents Relating to the Early Modern History of Ideas, 32 (1), 185-211.
    • H.A. Krop (1999). J.H. Carp. Een wijsgeer tussen nationaal-socialisme en conservatisme. Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland, 10, 62-74.
    • H.A. Krop (1998). Filosofie als levensleer: de spinozistische en hegelsche beschouwingswijze in het interbellum. Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland, ?-?.
    • H.A. Krop (1996). Sassen en het wassend verlangen naar de wijsbegeerte. De herleving van de academische wijsbegeerte in Nederland. Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland, 37-47.
    • H.A. Krop (1994). Natuurwetenschap en theologie in de negentiende eeuw. De filosofische achtergrond van de moderne theologie. Theoretische Geschiedenis, 21 (1), 16-29.
    • H.A. Krop (2013). Blijde boodschapper der mondige menschheid. De bewondering voor Spinoza in de 19e eeuw en nu. Geschiedenis Magazine, 48 (4), 45-49.
    • H.A. Krop (2010). Spinoza. Leven en werk. Filosofie, 20-3 (2010), 2-10.
    • H.A. Krop & E. Chitas (1994). De nalatenschap van Erasmus. De wijsbegeerte in Portugals Gouden Eeuw. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 35 (2), 58-61.
    • H.A. Krop (2008). De actualiteit van Spinoza. Christen Democratische Verkenningen, 2008, 283-289.
    • H.A. Krop (2000). Wijsbegeerte uit de Lage landen bij de zee: speelbal van geniale eenlingen. Folia (UvA), 54 (10), 16-17.
    • H.A. Krop & H.J. Jeensma (1999). Interview met Axel Honneth. Folia (UvA), 6-6.
    • H.A. Krop (2014). Spinoza, een paradoxale icoon van Nederland. Amsterdam: Prometheus
    • L. van Bunge, H.A. Krop & P.M.L. Steenbakkers (2014). The Bloomsbury Companion to Spinoza. London, New Dehli, New York, Sydny: Bloomsbury
    • L. van Bunge, H.A. Krop, P.M.L. Steenbakkers & J. van de Ven (2011). The continuum companion to Spinoza. Londen-New York: Continuum
    • H.A. Krop & R.S. Buys (2010). Jonathan Israel, verlichting onder vuur. Filosofie, moderniteit en emancipatie, 1670-1752. Vertaald door Henri Krop, Ruben Buys, Tina Ruijs en Petros Samara. Franeker: Van Wijnen
    • H.A. Krop (2009). Spinoza, Ethica. Vertaald en ingeleid door Henri Krop (vierde druk). Amsterdam: Prometheus-Bert Bakker
    • L. van Bunge & H.A. Krop (2008). De draagbare Spinoza (derde druk). Rotterdam: Bert Bakker
    • L. van Bunge, J.A. van Ruler, P. Schuurman, M.R. Wielema & H.A. Krop (2006). The dictionary of seventeenth and eighteenth-century Dutch philosophers. Bristol: Thoemmes (second edition)
    • H.A. Krop & J. Sluis (2006). Pierre Bayle, over Spinoza. Budel: Damon
    • L. van Bunge & H.A. Krop (1992). De draagbare Spinoza. Amsterdam: Prometheus Panthenon
    • H.A. Krop, A.L. Molendijk & H. de Vries (2000). Posttheism, Reframing the Judeo-Christian Tradition. Leuven: Peeters
    • H.A. Krop (2019). Fron Reliugion in the Singular to Religions in the plural. 1700 a Faultline in the Conceptual History of Religion. In Joke Spaansd and Jetze Tauber (Ed.), Enlightened Religion (Brill's Studies in Intellectual History, 297) (pp. 21-59). Leiden: Brill doi: 10.1163/9789004389397_003
    • H.A. Krop (2017). The secularism of Spinoza and his circle. In A. Tomaszewska & H. Hämäläinen (Eds.), The sources of secularism (pp. 73-99). UK: Palgrave Macmillan, Springer Nature doi: 10.007/978-3-319-653294-5
    • H.A. Krop (2017). The Protestant Principle. From Hegel to Tillich - Refraiming Religion in the Modern World. In G. van den Brink and G. den Hartog (Ed.), Protestant Traditions and the Soul of Europe (Beihefte zur Oekumenischen Rundschau, 110) (pp. 91-104). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt
    • H.A. Krop (2016). The Philosophia S. Scripturae Interpres between Humanist Scholarship and Cartesian Science. Lodewijk Meyer and the Emancipatory Power of Philology. In S. Lavaert and W. Schöder (Ed.), The Dutch Legacy. Radical Thinkers of the 17th Century and the Enlightenment (pp. 90-120). Leiden: Brill
    • H.A. Krop (2014). De "Artes" in de eerste jarenvan de Groninger universiteit: theorie en praktijk. In Z. von Martels (Ed.), Oefenschool der muzen, werkplaats der wetenschap. De stichting van de Groninger Academie in 1614 (pp. 111-128). Hilversum: Uitgeverij Verloren
    • H.A. Krop (2012). The General Freedom which All Men Enjoy in a Confessional State. The Language of Politics in the Dutch Republic. In J.C. Laursen & M. Villaverde (Eds.), The Paradoxes of Religious Toleration in Early Modern Political Thought (pp. 67-90). Plymouth: Lexington Books
    • H.A. Krop (2012). Newtonianim at the Dutch Universities during the Enlightenment. The Teaching of Philosophy from ¿s Gravesande to Van Swinden. In E. Jorink & A. Maas (Eds.), Newton and the Netherlands. How Isaac Newton was Fashioned in the Dutch Republic (pp. 227-249). Leiden: Leiden University Press
    • H.A. Krop (2011). Accidens. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 141-142). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Denominatio. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 193-194). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Experientia. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 213-216). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Essentia. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 210-213). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Esse. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 208-210). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Duratio. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 201-210). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Distinctio. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 199-201). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Franck Pieterszoon Burgersdijk. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 60-62). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Atheismus. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 164-166). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Affectio. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 149-151). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Adriaan Heereboord. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 72-74). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Finis. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 219-220). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Philosophy and the synod Dordt. Aristotelianism, humanism and the case against arminianism (Brill's series of church history 49). In A. Goudriaan & F. van Lieburg (Eds.), Revisiting the synod of Dordt (1618-1619) (pp. 49-79). Leiden-Boston: Brill
    • H.A. Krop (2011). Modus. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 260-264). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Femina/Mulier. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 216-217). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). In suo genere. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 239-240). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Fortitudo. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 220-222). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Historia. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 225-227). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Metaphysica. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 255-256). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Modificatio. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 258-260). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Natura naturans. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 272-274). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Philosophia. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 288-289). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Quatenus. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 299-300). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Realitas. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 300-301). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Sub specie aeternitatis. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 319-320). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). Substantia. In L. van Bunge, H.A. Krop, P. Steenbakkers & J. van de Ven (Eds.), The continuum companion to Spinoza (pp. 320-324). London-New York: Continuum
    • H.A. Krop (2011). La scolastique elusive. Les traces de la scolastique dans l'etique. In F. Manzini (Ed.), Spinoza et ses scolastiques. Retour aux sources et nouveaux enjeux (pp. 15-30). 978-2-84050-751-2: Presses de l'Université Paris-Sorbonne
    • H.A. Krop (2011). La represión del cartesianismo radical en los tolerantes Países Bajos. In J. Villaverde & J. Laursen (Eds.), Forjadores de la Tolerancia (pp. 42-66). Madrid: Tecnos
    • H.A. Krop (2011). La scolastique élusive. Les traces de la scolastique dans l'Étique. In Spinoza et ses scolastiques (pp. 15-30)
    • H.A. Krop (2010). La represion del cartesianismo radical en la Holanda de la tolerancia. In M.J. Villaverde Rico & J..Chr. Laursen (Eds.), Forjadores de la tolerancia. Claroscuros en al pensamiento europeo de los siglos XVII y XVII (pp. 203-232). Madrid
    • H.A. Krop & G.A. van der Wal (2010). Een eeuw wijsgerig ethiek in Nederland (1875-1975). In B. Musschenga (Ed.), Ethiek in Nederland van 1900 tot 1970 en daarna (pp. 105-141). Budel: Damon
    • H.A. Krop (2010). Oud en nieuw in de bibliotheek van Spinoza. In A.C. Klugkist & J. van Sluis (Eds.), Spinoza: zijn boeken en zijn denken (pp. 21-34). Voorschoten: Uitgeverij Spinozahuis
    • H.A. Krop (2010). Spinozas Bibliothek. In C. van Heertum & F. Grunert (Eds.), Spinoza im Kontext. Voraussetzungen, Werk und Wirken eines radikalen Denkers (pp. 47-58). Halle: Mitteldeutscher Verlag
    • H.A. Krop (2008). The purpose of the state is freedom. In N. Dings (Ed.), Spinoza monument Amsterdam (pp. 25-26). Amsterdam
    • H.A. Krop (2008). Het doel van de staat is de vrijheid. In N. Dings (Ed.), Spinoza monument Amsterdam (pp. 23-24)
    • H.A. Krop (2008). Oud en nieuw in de bibliotheek van Spinoza. In C. van Heertum (Ed.), Libertas philosophandi, Spinoza als gids voor een vrije wereld (pp. 83-94). Amsterdam: In de Pelikaan
    • H.A. Krop (2007). Spinozism and Dutch Jewry between 1880 and 1940. In J. Frishman & H. Berg (Eds.), Dutch Jewry in a cultural maelstrom, 1880-1940 (pp. 103-120). Amsterdam: Askant Academic Publishers
    • H.A. Krop (2006). The law of nature is a lamp unto your feet. In van K. Berkel & A. Vanderjagt (Eds.), The book of nature in early modern and modern history (pp. 97-109). Leuven: Peeters
    • H.A. Krop (2006). Spinoza and the Calvinistic Cartesianism of Lambertus van Velthuysen. In Studia Spinoza (pp. 107-132). Wurzburg: Konigshausen & Neumann
    • H.A. Krop & P. Samara (2006). De teloorgang van de liberale consensus. Een halve eeuw academische filosofie en politiek. In L.J. Dorsman & P.J. Knegtmans (Eds.), Stille wijkplaatsen? Politiek aan de Nederlandse universiteiten sederd 1876 (pp. 35-55). Hilversum: Verloren
    • H.A. Krop (2006). Laat de universiteit meer dan een vakschool zijn. Het pleidooi voor de centrale interfaculteit. In L.J. Dorsman & P.J. Knegtmans (Eds.), Universitaire vormingsidealen. De Nederlandse universiteiten sedert 1876 (pp. 39-53). Hilversum: Verloren
    • H.A. Krop (2004). Spinoza en Van Velthuysen. In G. Coppens (Ed.), Spinoza en het Nederlands cartesianisme (pp. 61-77). Leuven: Acco
    • H.A. Krop (2004). Die niederlandische philosophie. In H. Holzhey & V. Mudroch (Eds.), Ueberwegs Grundriss der Geschichte der Phlopsophie; die Philosophie des 18. Jahrhunderts (pp. 1075-1230). Basel: Schwabe & Co.
    • H.A. Krop (2003). Meer dan van Plato en Aristoteles een Vriend van de Waarheid. Martinus Schoock (1640-1666): een Gronings wijsgeer op het kruispunt van tradities. In A.H. Huussen (Ed.), Onderwijs en Onderzoek: studie en wetenschap aan de Academie van Groningen in de 17e en 18e eeuw (Studies over de Geschiedenis van de Groningse Universiteit, 1) (pp. 127-160). Hilversum: Verloren
    • H.A. Krop (2003). Balanceren tussen Oud en Nieuw: scholastiek in de 'Ethica'. In G. Coppens (Ed.), Spinoza en de Scholastiek (pp. 19-41). Leuven: Acco
    • H.A. Krop (2003). Medicine and Philosophy in Leiden around 1700: continuity or rupture? In L. van Bunge (Ed.), The Early Enlightenment in the Dutch Republic, 1650-1750 (Brill's studies in intellectual history, 120) (pp. 173-196). Leiden: Koninklijke Brill
    • H.A. Krop (2003). 35 Entries in: The dictionary of seventeenth and eighteenth-century Dutch philosophers. In Wiep van, et al. Bunge (Ed.), The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-century Dutch Philosophers (pp. ---). Bristol: Thoemmes Press
    • H.A. Krop (2000). De Babylonische ballingschap der ethiek. C.W. Opzoomer (1821-1892) en Spinoza. In M. Verkerk & K. van der Wal (Eds.), Mens, recht en milieu (pp. 43-54). Rotterdam: Rotterdamse Filosofische Studies (26)
    • H.A. Krop (2000). The Duty to Account: the Legacy of Christianity in Dutch Liberal Protestantism. In H.A. Krop, A.L. Molendijk & H. de Vries (Eds.), Posttheism. Reframing the Judeo-Christian Tradition (pp. 125-140). Leuven: Peeters
    • H.A. Krop, A.L. Molendijk & H. de Vries (2000). Interview with H.J. Adriaanse: Striving for Honesty. In H.A. Krop, A.L. Molendijk & H. de Vries (Eds.), Posttheism. Reframing the Judeo-Christian Tradition (pp. 9-31). Leuven: Peeters
    • H.A. Krop (1999). Northern Humanism and Philosophy: Humanist Theory and Scholastic Practice. In A.J. Vanderjagt, A. van der Laan & F. Akkerman (Eds.), Northern Humanism in European Context, 1469-1625 (pp. 149-166). Leiden-Köln-New York: Brill
    • H.A. Krop (1999). Progress delayed by competence: scientific academies and newtonianism in the Dutch Republic. In llll jansen en tilanus (Ed.), Petersburg Academy of Science among the other academis of the world. To 275-years of foundation of Academy of Science. Proceedings of the Conference 28 June - 4 July 1999 (pp. 40-50). St. Petersburg: bladebla
    • H.A. Krop (1999). Filosofie als levensleer. De spinozistische en hegelsche beschouwingswijze in het interbellum. In R. van Raak, H.A. Krop, L. van Bunge & H.W. Blom (Eds.), Wijsbegeerte in Nederland in de twintigste eeuw (pp. 26-42). Best: Damon
    • H.A. Krop (1997). Wijsbegeerte in Groningen rond 1800: continuïteit en breuk. In H.A. Krop, J.A. van Ruler & A.J. VanderJagt (Eds.), Zeer kundige professoren: Beoefening van de filosofie in Groningen van 1614 tot 1996 (pp. 175-195). Hilversum: Verloren
    • H.A. Krop (1997). Institutionele en traditionele geschiedenis van de filosofie. In H.A. Krop, J.A. van Ruler & A.J. VanderJagt (Eds.), Zeer kundige professoren: Beoefening van de filosofie in Groningen van 1614 tot 1996 (pp. 13-32). Hilversum: Verloren
    • H.A. Krop (1996). Radical Cartesianism in Holland: Spinoza and Deurhoff. In L. van Bunge & W.N.A. Klever (Eds.), Disquised and Overt Spinozism around 1700. Papers presented at the International Colloquium held at Rotterdam, 5-8 October 1994 (pp. 55-81). Leiden/New York/Köln: E.J. Brill
    • H.A. Krop (1996). De academische filosofie tijdens het fin de siècle. In H.A. Krop & S.J.J.M. Thissen (Eds.), De wijsbegeerte van het fin de siècle (Rotterdamse Filosofische Studies, XX) (pp. 3-26). Rotterdam: Werkgroep Sassen
    • H.A. Krop (2009). Erasmus als christen-humanist. In I. Creemers, L. Molenaar & G. Celik (Eds.), Erasmus en Gülen. Inspiratoren voor vrede en dialoog (pp. 17-24). Budel: Damon
    • H.A. Krop (2003). Inleiding: Negentiende Eeuw. In Jan Bor (Ed.), 25 Eeuwen Westerse fFlosofie : teksten, toelichtingen (pp. 319-327). Amsterdam: Boom
   • H.A. Krop (Ed.). (2019). Spinoza en zijn kring. Rijnsburg: Uitgeverij het Spinozahuis
   • L. van Bunge, H.A. Krop, B. Leeuwenburgh, J.A. van Ruler, P. Schuurman & M.R. Wielema (Ed.). (2003). The dictionary of seventeenth and eighteenth-century Dutch philosophers. Bristol: Thoemmes Press
   • A.A.G.M. van Raak, H.A. Krop, L. van Bunge & H.W. Blom (Ed.). (1999). Wijsbegeerte in Nederland in de twintigste eeuw. Best: Damon
   • H.A. Krop, J.A. van Ruler & A.J. VanderJagt (Ed.). (1997). Zeer kundige professoren: Beoefening van de filosofie in Groningen van 1614 tot 1996. Hilversum: Verloren
   • H.A. Krop & S.J.J.M. Thissen (Ed.). (1996). De wijsbegeerte van het fin de siècle (Rotterdamse Filosofische Studies, XX). Rotterdam: Werkgroep Sassen
    • H.A. Krop (2014). Verlichting in Nederland 1650-1850 [Bespreking van het boek Verlichting in Nederland 1650-1850. Vrede tussen rede en religie?]. Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 127(3), 521-522.
    • H.A. Krop (2010). Recensie: Lettres de Socrates a Diotime. Cent cinquante lettres du philosophe Néerlandais Frans Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, choisies, introduites et éditées par M.F. Fresco [Bespreking van het boek Lettres de Socrates a Diotime. Cent cinquante lettres du philosophe Néerlandais Frans Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, choisies, introduites et éditées par M.F. Fresco]. Tijdschrift Erfrecht, 101(2009), 280-283.
    • H.A. Krop (2007). Recensie: Lettre de Socrates a Diotime. Cent cinquante lettres du philosopie Neerlandais Frans Hemsterhuis a la princesse de Gallitzin, choisies, introduites et editees par M.F. Fresco [Bespreking van het boek Lettre de Socrates a Diotime. Cent cinquante lettres du philosopie Neerlandais Frans Hemsterhuis a la princesse de Gallitzin]. Tijdschrift Erfrecht, 2009(101), 280-283.
    • H.A. Krop (2004). Review of Il Cherchio dell'universo: Libertinismo, Spinozismo e filosofia della natura in Boullainvilliers [Bespreking van het boek Il Cherchio dell'universo: Libertinismo, Spinozismo e filosofia della natura in Boullainvilliers]. Studia Spinozana, 1998(14), 288-291.
    • H.A. Krop (1999). Review [Bespreking van het boek De Wereld van Descartes. Essays over Descartes en zijn tijdgenoten]. .
    • H.A. Krop (2013). Recensie: Christoph Lüthy, David Gorlaeus (1591-1612): An Enigmatic Figure in the History of Philosophy and Science [Bespreking van het boek David Gorlaeus (1591-1612): An Enigmatic Figure in the History of Philosophy and Science]. Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 2013.
    • H.A. Krop (2012). Recensie: Benedictus de Spinoza, Ethica. Vertaling Corinna Vermeulen. Redactie en annotatie Han van Ruler en Corinna Vermeulen. Nawoord Han van Ruler en Leen Spruit [Bespreking van het boek Benedictus de Spinoza, Ethica]. Nexus, 2012.
    • H.A. Krop (2012). Recensie: Eric Hobsbawn, How to Change the World. Tales of Marx and Marxism. [Bespreking van het boek How to Change the World. Tales of Marx and Marxism]. Nexus, 2012.
    • H.A. Krop (2011). Recensie: Viktoria Franke, Een gedeelde wereld? Duitse theologie en filosofie in het verlichte debat in Nederlandse recensietijdschriften, 1774-1837. Utrecht: APA Holland University Press 2009 [Bespreking van het boek Een gedeelde wereld? Duitse theologie en filosofie in het verlichte debat in Nederlandse recensietijdschriften, 1774-1837]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 2011(126), 109-110.
    • H.A. Krop (2011). Recensie: Karl Marx, Het kapitaal. Kritiek van de politieke economie. Vertaling Isaac Lipschits, herzien en geactualiseerd door Hans Driessen [Bespreking van het boek Het kapitaal]. Nexus, 2011(57), 178-182.
    • H.A. Krop (1999). Spinoza. A Life [Bespreking van het boek S. Nadler, Spinoza. A Life]. .
    • H.A. Krop (1998). Recensie [Bespreking van het boek Het glinsterend pantser van de filosofie]. .
    • H.A. Krop (1997). Recensie [Bespreking van het boek Een man van de geest ... Ferdinand Sassen]. .
    • H.A. Krop (1997). Recensie [Bespreking van het boek Johannes Duns Scotus]. .
    • H.A. Krop (1997). Recensie [Bespreking van het boek Johannes Duns Scotus: teksten over God en werkelijkheid]. .
    • H.A. Krop (1996). Bespreking [Bespreking van het boek Images of the Nation. Different meaning of Dutchness (1870-1940): Amsterdam Studies on Cultural Identity 2]. .
    • H.A. Krop (1996). Rezension [Bespreking van het boek Ars Inveniendi]. .
    • H.A. Krop (1996). Bespreking [Bespreking van het boek Realisme in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875]. .
    • H.A. Krop (1996). Recensie [Bespreking van het boek De wereld van Descartes]. .
    • H.A. Krop (1996). Recensie [Bespreking van het boek Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor wetenschap]. .
    • H.A. Krop (1996). Bespreking [Bespreking van het boek Bolland. En biografie]. .
    • H.A. Krop (1995). Recensie [Bespreking van het boek Naturphilosophie]. .
   • H.A. Krop (Ed.). (2005-2005) Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap.
   • H.A. Krop (2017, juli 5). Pierre Bayle, as a critic of Spinoza. Groningen, Spinoza Summer Course.
   • H.A. Krop (2015, januari 21). From singular to plural. The changing notion of religion. Utrecht, Conferentie Enlightened Religion.
   • H.A. Krop (2015, december 9). Over Spinoza en de vriendschap: brief 12a. 'Burgersdijk, Pieter'. Amsterdam, Voordracht in het kader van het Amsterdam light festival.
   • H.A. Krop (2015, juli 3). Spinoza’s circle. Groningen, Spinoza Summer School Groningen.
   • H.A. Krop (2000, maart 7). De God van Spinoza. Amsterdam, Loge Nos vinxit libertas.
   • H.A. Krop (2000, oktober 30). Spinoza tussen oud en nieuw. Drachten, Nederlands Filosofisch Genootschap - Kring Noord.
   • H.A. Krop (2000, augustus 3). De biografie van Spinoza: Steven Nadler. Leusden, Zomercursus Spinoza leven en werk.
   • H.A. Krop (2000, oktober 24). Cusanus. Schiedam, Wijsgerige Kring Rotterdam.
   • H.A. Krop (2000, december 9). Stuurloos tussen Newton en Socrates. De Nederlandse wijsbegeerte in het laatste kwart van de achttiende eeuw. Amsterdam, Bilderdijkgenootschap.
   • H.A. Krop (1999, juli 1). Progress Delayed by Competence. Scientific Academies and Newtonianism is the Dutch Republic. St. Petersburg, Congres Rusische Academie van Wetenschappen.
   • H.A. KropWijsbegeerte en de wetenschappen: de wetenschappelijke revolutie (1650-1800) en De wijsbegeerte gedurende de Verlichting en de Romantiek. Nederland en Duitsland, deel I: De Nederlandse intellectuele geschiedenis. Rotterdam, HOVO-colleges, EUR.
   • H.A. Krop (1999, januari 14). De spinozist J.H. Carp en het nationaal-socialisme. onbekend, Congres Conservatisme in de negentiende en twintigste eeuw UvA.
   • H.A. Krop (1998, oktober 29). Carnap. Rotterdam, Lezing in het kader van de HOVO-cyclus `Geschiedenis van de wijsbegeerte in de eerste helft van de twintigste eeuw'.
   • H.A. Krop (1998, januari 30). Hegel. Rotterdam, Lezing in het kader van de HOVO-cyclus` Geschiedenis van de wijsbegeerte in de negentiende eeuw'.
   • H.A. Krop (1998, december 11). Spinoza's Ethica tussen oude en nieuwe wijsbebeerte. Leiden, Lezing in het kader van het Leids-Utrechts seminar `Antieke en Middeleeuwse wijsbegeerte'.
   • H.A. Krop (1998, november 20). Heidegger. Rotterdam, Lezing in het kader van de HOVO-cyclus `Geschiedenis van de wijsbegeerte in de eerste helft van de twintigste eeuw'.
   • H.A. Krop (1998, november 13). Berghson. Rotterdam, Lezing in het kader van de HOVO-cyclus `Geschiedenis van de wijsbegeerte in de eerste helft van de twintigste eeuw'.
   • H.A. Krop (1998, mei 29). J.H. Carp en G.H. van Senden: `rechts' spinozisme en `links' hegelianisme in het interbellum. Erasmus Universiteit Rotterdam, Lezing in het kader van het afscheidscongres van prof.dr. M.J. Petry.
   • H.A. Krop (1998, oktober 9). Rickert. Rotterdam, Lezing in het kader van de HOVO-cyclus `Geschiedenis in de wijsbegeerte in de eerste helft van de twintigste eeuw'.
   • H.A. Krop (1998, maart 20). Nietzsche. Rotterdam, Lezing in het kader van de HOVO-cyclus `Geschiedenis van de wijsbegeerte in de negentiende eeuw'.
   • H.A. Krop (1998, februari 13). Comte. Rotterdam, Lezing in het kader van de HOVO-cyclus `Geschiedenis van de wijsbegeerte in de negentiende eeuw'.
   • H.A. Krop (1998, februari 20). Feuerbach. Rotterdam, Lezing in het kader van de HOVO-cyclus `Geschiedenis in de wijsbegeerte in de negentiende eeuw'.
   • H.A. Krop (1998, maart 6). Mill. Rotterdam, Lezing in het kader van de HOVO-cyclus `Geschiedenis van de wijsbegeerte in de negentiende eeuw'.
   • H.A. Krop (1998, oktober 2). Husserl. Rotterdam, Lezing in het kader van de HOVO-cyclus `Geschiedenis van de wijsbegeerte in de eerste helft van de twintigste eeuw'.
   • H.A. Krop (1997, oktober 3). Spinoza: de eerste atheïst. Erasmus Universiteit Rotterdam, HOVO-cyclus Geschiedenis van de Wijsbegeerte 3: Verlichting.
   • H.A. Krop (1997, januari 31). Erasmus en de reformatie. Erasmus Universiteit Rotterdam, HOVO-cyclus Geschiedenis van de Wijsbegeerte 2: Renaissance.
   • H.A. Krop (1997, februari 7). Lipsius en het humanisme. Erasmus Universiteit Rotterdam, HOVO-cyclus: Geschiedenis van de Wijsbegeerte 2: Renaissance.
   • H.A. Krop (1997, februari 21). Descartes kenleer. Erasmus Universiteit Rotterdam, HOVO-cylcus Geschiedenis van de Wijsbegeerte 2: Renaissance.
   • H.A. Krop (1997, februari 14). Bacons Novum Organum. Erasmus Universiteit Rotterdam, HOVO-cyclus Geschiedenis van de Wijsbegeerte 2: Renaissance.
   • H.A. Krop (1997, oktober 10). Locke: de verdediging van de tolerantie. Erasmus Universiteit Rotterdam, HOVO-cyclus Geschiedenis van de Wijsbegeerte 3: Verlichting.
   • H.A. Krop (1997, oktober 31). Rousseau: het onbehagen in de cultuur. Erasmus Universiteit Rotterdam, HOVO-cyclus Geschiedenis van de Wijsbegeerte 3: Verlichting.
   • H.A. Krop (1997, november 14). Kant: de categorische imperatief. Erasmus Universiteit Rotterdam, HOVO-cyclus Geschiedenis van de Wijsbegeerte 3: Verlichting.
   • H.A. Krop (1997, november 28). Kant: de eeuwige vrede. Erasmus Universiteit Rotterdam, HOVO-cyclus Geschiedenis van de Wijsbegeerte 3: Verlichting.
   • H.A. Krop (1997, april 11). Over de betekenis van Erasmus. Rotterdam, Interview voor Radio Rijnmond.
   • H.A. Krop (1997, januari 17). Cusanus en De docta ignorantia. Erasmus Universiteit Rotterdam, HOVO- cyclus Geschiedenis van de Wijsbegeerte 2: Renaissance.
   • H.A. Krop (1996, april 11). Northern Humanism and Philosophy: Humanist theory and Scholastic Practice. Groningen, Voordracht tijdens het Groningen Symposium on Northern Humanism.
   • H.A. Krop (1996, januari 12). Instituutsgeschiedenis en de traditionele geschiedenis van de filosofie. Groningen, Voordracht tijdens het Groningen Symposium over de Geschiedenis van het wijsgerig onderwijs te Groningen 1614-1996.
   • H.A. Krop (1996, mei 23). Teruggave van onrechtmatig verkregen bezit als onderdeel van penetentie. Duns Scotus en de economie. Utrecht, Voordracht tijdens het Medium Aevum Symposion over Duns Scouts.
   • H.A. Krop (1995, februari 14). Liberalisme en filosofie na 1848. Rotterdam, Voordracht binnen HOVO-lezingencyclus `Eenheid in Verscheidenheid: wijsgerige reflecties in Nederland 1815-1940'.
   • H.A. Krop (1995, maart 14). Monisme of eenheidsdenken. Rotterdam, Voordracht binnen HOVO-lezingencyclus `Eenheid in Verscheidenheid: wijsgerige reflecties in Nederland 1815-1940'.
   • H.A. Krop (1994, april 16). De natuurwetenschappen en de moderne theologie. Utrecht, Lezing voor het genootschap voor de geschiedenis van de geneeskunde, de wiskunde en de natuurkunde.
   • H.A. Krop (1994, december 20). The antiquity of the Dutch language. Renaissance theories on the language of Paradise. Londen, Conferentie `Presenting the Past'.
   • H.A. KropCollegereeks Geschiedenis van de Wijsbegeerte. Rijksuniversiteit Groningen, Gastcolleges Geschiedenis van de Wijsbegeerte 1614-1800.
   • H.A. Krop (1994, december 2). Non Odit Tamen: the influence of Portugese philosophy on Dutch cultural life during the seventeenth century. Erasmus Universiteit Rotterdam, Konvent für Europäische Philosophie und Ideengeschichte.
   • H.A. Krop (1994, oktober 7). Spinoza and Deurhoff. Erasmus Universiteit Rotterdam, Internationale congres Disguised and Overt Spinozism around 1700.
   • H.A. Krop (1994, maart 5). Theologia ancilla philosophiae. De aard van de theologische waarheden volgen Siger van Brabant. Utrecht, Voordracht voor Medium Aevum, Genootschap voor de studie van de wijsbegeerte in de middeleeuwen.
    • H.A. Krop (1998). Afscheidscongres prof.dr. M.J. Petry. Organisatie en voorzitterschap, Rotterdam, 28-29 mei 1998: .
    • H.A. Krop (1995). Het Nederlands als oudste taal. Het onstaan van een nationaal gevoel in de Nederlanden. BRT (gedeeltelijk ook in Telegraaf v.a. 6 januari 1995): .
    • H.A. Krop (1994). Gesprek. BRT-programma Podium: (1994, december 21).
 • Year
  2020
  Year level
  Bachelor 3, Bachelor 3 keuzeruimte

  Bachelor Thesis Philosophy

  Title
  Bachelor Thesis Philosophy
  Year
  2020
  Year level
  Bachelor 3

  History of Political Thought

  Title
  History of Political Thought
  Year
  2020

  Year
  2020
  Year level
  Bachelor 3

  Year
  2020
  Year level
  Master 1

  Negentiende eeuw I

  Title
  Negentiende eeuw I
  Year
  2020
  Year level
  Bachelor 1
 • University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Philosophy
  Department
  ESPhil
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam