dr. (Hugo) H van Driel

dr. (Hugo) H van Driel
Assistant professor Rotterdam School of Management, Erasmus University Department of Organisation and Personnel Management
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T10-44
Email
hdriel@rsm.nl

More information

Back to overview

Profile

Hugo van Driel studied history of society at Erasmus University Rotterdam. His major field of interest is business history. He performed several historical studies, including his dissertation, of the port and transport business. The themes covered vary from cooperation between firms, business-government relations, innovation and learning, and cargo flows and handling costs to labour policy, organizational forms and social categories. Several of his articles are on path dependent processes, including an application to the genesis and development of the Toyota Production System. In addition, he published on middlemen in international trade, petty entrepreneurs, the managerial revolution, the backgrounds of top managers, and the use of rhetoric in establishing a contested industry.

 • Hugo Driel (2019) - Met sluiting Uniport verdwijnt kraamkamer van de containeroverslag - Nieuwsblad Transport, 10-11 - [link]
 • Hugo Driel (2016) - Man van de Mega Hub; 50 jaar containers; Gerrit Wormmeester - Nieuwsblad Transport, 22-23
 • Hugo Driel (2016) - Wetenschapper en ondernemer vinden elkaar; 50 jaar containers; Gerard Bast en Frans Swarttouw - Nieuwsblad Transport, 22-23
 • Hugo Driel (2011) - Slepende kwestie: 'vrije' dagen voor containers - Unknown, 18-18
 • Hugo Driel (2010) - 'Eubo heeft kans' - Nieuwsblad Transport, 19-19
 • Hugo Driel (2010) - Verlangen verladers terug naar Conferences? - Nieuwsblad Transport, 6-6
 • Hugo Driel (2009) - Weer: samenwerken tegen leegrijden - Nieuwsblad Transport, 19-19
 • Hugo Driel (2009) - Kartels soms toestaan - Nieuwsblad Transport, 21-21
 • Hugo Driel (2008) - Belang achterland krimpt - Nieuwsblad Transport, 17-17
 • Hugo Driel (2007) - 'Kansen Amsterdam buiten de sluis' - Nieuwsblad Transport, 25-04-2007, 19-19
 • Hugo Driel & FMM Goey (2007) - Het uitgeven van kades in pacht in Rotterdam sinds 1872 - Unknown, 46 (4), 28-31
 • Hugo Driel (2007) - 'Drechtstedenhub: experiment of efficiënt?' - Nieuwsblad Transport, 21-02-2007, 19-19
 • Hugo Driel (2006) - Havens imiteren elkaar bij innovatie - Nieuwsblad Transport, 14-06-2006, 6-6
 • Hugo Driel (2005) - De zoveelste nieuwe industriële revolutie - Nieuwsblad Transport, 18-05-2005, 7-7
 • Hugo Driel (2005) - Drijvende kraan stuit op logistiek bezwaar - Nieuwsblad Transport, 08-06-2005, 12-12
 • Hugo Driel (2004) - Rotterdamse haven moet informatie weer bundelen - Nieuwsblad Transport, 4-06-2004, 7-7
 • Hugo Driel (2004) - Dynamische omgeving door interne havenconcurrentie - Nieuwsblad Transport, 13-02-2004, 7-7
 • Hugo Driel (2003) - NMa gedraagt zich wereldvreemd - Nieuwsblad Transport, 12-09-2003, 7-7
 • Hugo Driel (2003) - Problematiek THC niet typerend voor het tijdperk van de container - Nieuwsblad Transport, 27-6-2003, 7-7
 • Hugo Driel (2003) - Details Rotterdamse overslag verrassend - Nieuwsblad Transport, 25-4-2003, 10-10
 • Hugo Driel (2002) - Verlader is voor Rotterdam niet belangrijker dan reder - Nieuwsblad Transport, 20-12-2002, 7-7
 • Hugo Driel (2002) - Container moest weerstand eerst overwinnen - Nieuwsblad Transport, 02-08-2002 (dossier), 6-7
 • Hugo Driel (2002) - Kunnen terminal-operators het transport wel aan - Nieuwsblad Transport, 28-6-2002, 7-7
 • Hugo Driel (2000) - Innovatie en marktbeheersing - Nieuwsblad Transport, 9 JUNI, 9-9
 • Hugo Driel (2000) - Schipperen tussen innovatie en concurrentievervalsing - Nieuwsblad Transport, 7 juli, 7-7
 • Hugo Driel (2000) - Er klopt iets niet - Nieuwsblad Transport, 14 juli, 7-7
 • Hugo Driel (2000) - Het hoeft in het transport niet altijd snel te gaan - Nieuwsblad Transport, 20 oktober, 7-7
 • Hugo Driel (1999) - Rotterdam als petrohub - Nieuwsblad Transport, july, 2-2
 • Hugo Driel & J Schot (1999) - Wereldhaven door mechanisatie - Technisch Weekblad, 30 (15), 9-9
 • Hugo Driel (1999) - Samenwerking en concentratie in de Nederlandse lijnscheepvaart. - Visie Magazine, 7 (4), 12-17
 • Hugo Driel (1999) - Samenwerking en concentratie in de Nederlandse lijnscheepvaart - Maritiem Nederland, 88 (9), 9-12
 • Hugo Driel (1999) - Het havenbedrijf hoeft niet in ECT - Nieuwsblad Transport, 6-6
 • Hugo Driel (1999) - Rotterdam Megaport - Nieuwsblad Transport, june, 6-6
 • Hugo Driel (1999) - De aanvoer naar de haven - Nieuwsblad Transport, september, 8-8
 • Hugo Driel (1996) - Nedlloyd in stukken? - Nieuwsblad Transport, december, 8-8
 • Hugo Driel (1996) - ECT: emancipatie van 'n stuwadoor? - Nieuwsblad Transport, january, 8-8
 • Hugo Driel (1996) - De nieuwe dienstregeling - Nieuwsblad Transport, june, 8-8
 • Hugo Driel (1996) - Logistiek versus direct resultaat - Nieuwsblad Transport, march, 8-8
 • Hugo Driel (1996) - Totaalverbod op kartels problematisch - Nieuwsblad Transport, may, 8-8
 • Hugo Driel (1996) - De rode loper uit voor Maersk? - Nieuwsblad Transport, november, 8-8
 • Hugo Driel (1996) - Vragen rond de fusie P&O-Nedlloyd - Nieuwsblad Transport, september, 8-8
 • Hugo Driel (1996) - De sociologie van de spoorwegbureaucratie - Nieuwsblad Transport, september, 8-8
 • Hugo Driel (1996) - Transitohandel en het Nederlandse economische belang - Nieuwsblad Transport, september, 8-8
 • Hugo Driel (1994) - Fusie als strategie - Nieuwsblad Transport, Dossier 22 (januari), 12-13
 • Hugo Driel (1994) - Vemen en naties: goederenbehandeling in Nederlandse en Vlaamse zeehavens - Neerlandia, 98 (5), 175-178
 • Hugo Driel (1990) - Bedrijfsgeschiedenis ook voor toekomstig beleid van belang - Nieuwsblad Transport, 27-11-1990, 7-7

 • B (Bart) Kuipers, Dirk M Koppenol, Klara Paardenkooper & Hugo Driel (2018) - Rotterdamse Containerkopstukken: 100 jaar containermainport Rotterdam 1966-2066 - ProMedia Group
 • Hugo Driel & FMM Goey (2000) - Rotterdam Cargo Handling Technology 1870-2000 - Walburg pers
 • Hugo Driel (1993) - Kooperation im Rhein-Containerverkehr: eine historische Analyse - Binnenschiffahrts-Verlag
 • Hugo Driel (1990) - Samenwerking in haven en vervoer in het containertijdperk - Academische Uitgeverij Eburon
 • Hugo Driel (1988) - Een verenigde Nederlandse scheepvaart. De fusie tussen Nedlloyd en K.N.S.M. in 1980/1981, een bedrijfshistorische analyse - Academische Uitgeverij Eburon

 • Hugo Driel (1992) - Vier eeuwen veembedrijf: de voorgeschiedenis van Pakhoed 1616-1967 - Koninklijke Pakhoed N.V.

 • Hugo Driel (1993) - Ontwikkeling van bedrijfskundig denken en doen: een Rotterdams perspectief - Academische Uitgeverij Eburon

 • Hugo Driel (2020) - Book review of Snow in the Tropics: A History of the Independent Reefer Operators - International journal of maritime history, 32, 246-248 - doi: 10.1177/0843871419900616i
 • Hugo Driel (2014) - Review of Development of Containerization: Success through Vision, Drive - International journal of maritime history, 26, 415-417 - doi: 10.1177/0843871414528082r

 • Abe Jong & Hugo Driel (2018) - Case Studies - doi: 10.1007/978-3-319-96568-0 - Palgrave Macmillan
 • Abe Jong, D Higgins & Hugo Driel (2017) - A citation analysis of business history and related disciplines - Routledge
 • Hugo Driel (2014) - Frans Swarttouw - Stad en Bedrijf/Walburg Pers
 • Hugo Driel (2014) - Joris Cornelis Smalt - Stad en Bedrijf/Walburg Pers
 • Hugo Driel (2014) - Peter Thomsen - Stad en Bedrijf/Walburg Pers
 • Hugo Driel (2013) - Specifying the role of events in path dependence - Palgrave Macmillan
 • Hugo Driel (2011) - The Role of Middlemen in the International Coffee Trade Since 1870: The Dutch Case - Edgar Elgar [reprint of an article initially published in Business History vol. 45 no. 3 (2003) 77-101]
 • Hugo Driel & WA Dolfsma (2010) - Imprinting, Path Dependence and Metaroutines: the Genesis and Development of the Toyota Production System - Palgrave Macmillan
 • Hugo Driel (2009) - Over de blauwe steen en andere (vermeende) verschillen tussen Antwerpse en Rotterdamse havenpraktijken - Lannoo
 • FMM Goey & Hugo Driel (2009) - Rotterdam und das Hinterland (1920-1995) - Waxmann Verlag GmbH
 • W Fioole, Hugo Driel & Peter Baalen (2008) - Europeanisation and Americanisation? Converging backgrounds of German and Dutch top managers, 1990-2005 - Springer
 • Hugo Driel, R Loyen & S Hoste (2004) - Cargo-handling costs: competition in the break-bulk sector - Aksant
 • R Loyen & Hugo Driel (2004) - Methodology and sources of cargo flow analysis - Aksant
 • FMM Goey, R Loyen & Hugo Driel (2004) - Historiography: comparative port history of Rotterdam and Antwerp - Aksant
 • R Loyen, Hugo Driel, FMM Goey & E Buyst (2004) - Comparing the port of Rotterdam and Antwerp: An introduction - Aksant
 • Hugo Driel (2003) - The first mechanisation wave in coal and ore handling as an example of patterns of technological innovation in the port of Rotterdam - Physica Verlag
 • Hugo Driel (2002) - Frans Swarttouw - De Hef
 • Hugo Driel (2002) - Peter Frederik Thomsen - De Hef
 • Hugo Driel (2002) - Joris Cornelis Smalt - De Hef
 • Hugo Driel & JW Schot (2002) - Indirecte overslag en de komst van de container - Walburg pers
 • Hugo Driel & JW Schot (2002) - Het ontstaan van een gemechaniseerde massagoedhaven in Rotterdam - Walburg pers
 • Hugo Driel (1993) - Arbeidsverhoudingen en sociaal beleid in de Rotterdamse haven - Academische Uitgeverij Eburon
 • Hugo Driel (1993) - Innovatie in de overslagtechnologie in Rotterdam - Academische Uitgeverij Eburon
 • FMM Goey & Hugo Driel (1993) - De relatie tussen overheid en bedrijfsleven in de Rotterdamse haven - Academische Uitgeverij Eburon
 • Hugo Driel (1993) - Inleiding - Academische Uitgeverij Eburon
 • Hugo Driel (1993) - Strategie en omgeving in de Rotterdamse haven - Academische Uitgeverij Eburon

 • Hugo Driel (1992) - De middenstand - Stedelijk Museum Het Prinsenhof

 • G Devos & Hugo Driel (2000) - Local government and port business in Antwerp and Rotterdam in the 19th and 20th century

 • Hugo Driel (1994) - De ontwikkeling van de vemen in Nederland 1600-1967

OCC Master Thesis

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
BMMTOCC

Introduction to business

Level
bachelor 1
Year
2021
Year Level
bachelor 1
Course Code
BK1201

HRM Master Thesis

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
BMMTHRM

Introduction to Business

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
BT1201

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen