mr. A.I. Schreuder

PhD Candidate Erasmus School of Law Civil Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
L 7-113
Telephone
+31 10 4081804
Email
schreuder@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • A.I. Schreuder (2017). Noot bij: Hof Amsterdam. (2016, november 15), Ja 2017-2. ECLI:NL:GHAMS:2016:4635
   • A.I. Schreuder (2016). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2016, april 5), Ja 2016-88. ECLI:NL:GHARL:2016:2723
   • A.I. Schreuder (2016). Noot bij: Supreme Court. (2015, november 27), Ja 2016-14. ECLI:NL:HR:2015:3397
   • A.I. Schreuder & M. Kogelenberg, van (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, juli 10), MvV 2015-9, (Aan de billijkheidscorrectie van art. 6:101 BW geen polonaise: ruim baan voor de gesubrogeerde (ziektekosten)verzekeraar). ECLI:NL:HR:2015:1873
   • A.I. Schreuder (2014). Noot bij: Rb.’s-Gravenhage. (2014, juli 1), Ja 2014-118. ECLI:RBDHA:2014:8149
   • A.I. Schreuder (2014). Noot bij: Rb. Gelderland. (2014, juli 30), Ja 2014-129. ECLI:NL:RBGEL:2014:5654
   • H.N. Schelhaas & A.I. Schreuder (2017). Weeffouten bij consumentenkoop. In F. Van de Pol e.a. (Ed.), Vijftig weeffouten in het BW (pp. 265-274). Nijmegen: Ars Aequi Libri
   • K.K.E.C.T. Swinnen, H.N. Schelhaas & A.I. Schreuder (Ed.). (2017). Nieuwe technologieën, nieuw privaatrecht? (Jonge Meesters). Den Haag: Boom Juridische UItgevers
 • PhD Candidate

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4081804

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam