prof.dr. (Jaap) JW de Zwaan

(external) researcher Erasmus School of Law ESL Pool
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
dezwaan@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • J.W. de Zwaan (2012). De toekomst van de Europese Unie-samenwerking, Op zoek naar een hervormd en duurzaam samenwerkingsmodel waaraan ook niet Europese landen kunnen meedoen. SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 60 (11), 438-450.
    • J.W. de Zwaan (2005). De Europese Grondwet: verantwoorde stap in het integratieproces. Internationale Spectator, 59 (3), 123-131.
    • J.W. de Zwaan (2004). De Europese Grondwet: bijdrage aan het Europa van de burger? Ars Aequi, 53 (april), 253-258.
    • J.W. de Zwaan (2001). Het Verdrag van Nice. Een bescheiden stap in het proces van Europese Integratie. SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 49 (2), 42-52.
    • J.W. de Zwaan (2000). The Netherlands (judiciary and authorities) and Article 10 of the EC-Treaty. Report for FIDE 2000, XIX Congress, Helsinki 103 June 2000. SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 48 (4), 132-154.
    • J.W. de Zwaan (1999). Het Verdrag van Amsterdam. Nederlands Juristenblad (NJB), 74 (11), 492-499.
    • J.W. de Zwaan (1999). Rechtsvraag (276) Europees recht. Ars Aequi, 48 (3), 194-195.
    • J.W. de Zwaan (2010). De Europese Unie na Lissabon. Voldoende op haar toekomst voorbereid? Fiat Justitia (EUR), 23 (5), 20-24.
    • J.W. de Zwaan (2009). Burger wil best meer Europa (column). Internationale Spectator, 63 (11), 545-546.
    • J.W. de Zwaan (2009). Nederland in de wereld: een agenda voor de toekomst (column). Internationale Spectator, 2009 (januari), 1-2.
    • J.W. de Zwaan (2008). 2003-2007 De Europese Unie, Uitgebreid en hervormd, ook voorbereid op de toekomst? International Spectator, 62 (1), 19-25.
    • J.W. de Zwaan (2007). Nieuw elan voor het Europa-debat? (column). Internationale Spectator, 61 (3), 125-126.
    • A. van den Bronk, F.A.N.J. Goudappel & J.W. de Zwaan (2007). Rights of Foreigners: The Netherlands. European Review of Public Law, 19 (1), 283-292.
    • J.W. de Zwaan (2006). Trapsgewijs toetreden tot de Unie (column). Internationale Spectator, 60 (6), 289-290.
    • J.W. de Zwaan (2006). De Europese Unie en het draagvlak bij de burger (column). Internationale Spectator, 60 (1), 1-2.
    • J.W. de Zwaan (2005). De Europese Unie moet beter op de kaart. Internationale Spectator, 59 (9), 448-451.
    • J.W. de Zwaan (2004). De bestuurbaarheid van de Europese Unie, Efficiency voorop. Publiek Management, 7 (4), 25-25.
    • J.W. de Zwaan (2002). Randvoorwaarden voor Europese Unie. Staatscourant, 2002 (60), 5-5.
    • J.W. de Zwaan (2002). Srebrenica en het GBVB. Staatscourant, 2002 (78), 5-5.
    • J.W. de Zwaan (2002). Een ontwerp voor de Europese Unie. Staatscourant, 2002 (103), 6-6.
    • J.W. de Zwaan (2002). EU moet slagvaardiger en democratischer. Staatscourant, 2002 (172), 5-5.
    • J.W. de Zwaan (2002). Europa: een vitaal belang voor Nederland. Staatscourant, 2002 (202), 5-5.
    • J.W. de Zwaan (2002). Supranationaal of intergouvernementeel. Staatscourant, 2002 (20), 6-6.
    • J.W. de Zwaan (2002). Europese Grondwet is geen 'doel op zich'. Staatscourant, 2002 (228), 7-7.
    • J.W. de Zwaan (2002). Europese Raad als 'schakel'. Staatscourant, 2002 (4), 5-5.
    • J.W. de Zwaan (2002). Het halfjaarlijks roulerend voorzitterschap. Staatscourant, 2002 (40), 5-5.
    • J.W. de Zwaan (2001). Rubriek Staat van de Unie. Staatscourant, 2001 (1-12), 1-1.
    • J.W. de Zwaan (1998). Wat betekent Europees burgerschap voor gemeenteraadsverkieziengen? Staatscourant, 185 (39), 6-7.
    • J.W. de Zwaan (1998). Haagse post-Securitel coördinatie. De doorwerking van de Secutirel-affaire op de Haagse coördinatie met betrekking tot Europees recht. SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 46 (10), 362-367.
    • J.W. de Zwaan (1998). Het Verdrag van Amsterdam, een overzicht. Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 4 (1/2), 30-40.
    • J.W. de Zwaan & A.J. Bultena (1998). Kroniek van het Europees recht. Nederlands Juristenblad (NJB), 73 (32), 1441-1447.
    • J.W. de Zwaan (2003). Ook gestuntel met 'grote' voorzitter. Staatscourant, 2003 (54), 2-2.
    • J.W. de Zwaan (2003). Wordt de Europese Commissie overbodig? Staatscourant, 2003 (108), 4-4.
    • J.W. de Zwaan (2003). Wisselend voorzitterschap zo gek nog niet. Staatscourant, 2003 (1), 3-3.
    • J.W. de Zwaan (2003). Een President voor Europa? Staatscourant, 2003 (22), 5-5.
   • J.W. de Zwaan & A.J. Bultena (2002). Ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Rechtvaardigheid. De samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken en de Europese Unie. Den Haag: SdU
   • J.W. de Zwaan (1998). Het recht als fundament van de Europese Unie. Deventer: Kluwer
    • J.W. de Zwaan (2012). The Treaty of Lisbon, Towards a more supranational legal order of the European Union. In Marie-Claire Foblets, Mireille Hildebrandt & Jacques Steenbergen (Eds.), Liber Amicorum René Foqué (pp. 301-320). Larcier - Boom Juridische Uitgevers
    • F.A.N.J. Goudappel & J.W. de Zwaan (2011). European Citizenship and Free Movement Rights. In S. Wolff, F.A.N.J. Goudappel & J.W. de Zwaan (Eds.), Freedom, Security and Justice after Lisbon and Stockholm (pp. 27-40). The Hague: T.M.C. Asser Press
    • J.W. de Zwaan (2011). The New Governance of Justice and Home Affairs: towards further supranationalism. In Goudappel, F.A.N.J., Wolff, S & Zwaan, J.W. (Ed.), The Area of Freedom, Security and Justice after Lisbon and Stockholm (pp. 7-25). T.M.C. Asser Press, The Hague
    • J.W. de Zwaan (2011). Europese samenwerking buiten Europa. De geografische grenzen van de EU samenwerking. In Doeko Bosscher en Yuri van der Hoef (Ed.), Koning Nobel, Liber Amicorum voor Prof. Dr. Hans Renner (pp. 213-221). Van Denderen-Groningen
    • J.W. de Zwaan (2009). Reflecting the World: Impressions from a Dutch Perspective. In J.W. de Zwaan, E. Bakker & S. van der Meer (Eds.), Challenges in a Changing World, Clingendael Views on Global and Regional Issues, on the occasion of the twenty-fifth anniversary of the Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael' (pp. 1-14). The Hague: T.M.C. Asser Press
    • J.W. de Zwaan (2009). Turkey's EU Accession and the European identity. In Peter.M.E. Volten (Ed.), Perceptions and misperceptions in the EU and Turkey: stumbling blocks on the road to accession (pp. 179-188). Groningen: Harmonie Papers, published by the Centre of European Security Studies (CESS)
    • J.W. de Zwaan (2008). Foreign Policy and Defence Cooperation in the European Union: Legal Foundations. In S. Blockmans (Ed.), The European Union and Crisis Management, Policy and legal Aspects (pp. 17-36). The Hague: TMC Asser Press
    • J.W. de Zwaan (2007). De toekomst van het Gemeenschappelijk migratiebeleid. In Nederland migratiesamenleving 2005 (pp. 41-54-3). Den Haag: Adviescommissie voor Vreemdenlingenzaken
    • J.W. de Zwaan (2006). EU Asylum and Immigration Law and Policy: state of affairs in 2005. In F.A.N.J. Goudappel & J.W. de Zwaan (Eds.), Freedom, Security and Justice in the European Union. Implementation of the Hague Programme (pp. 91-150). Den Haag: T.M.C. Asser Press
    • J.W. de Zwaan (2005). De samenwerking tussen de Nederlandse Antillen, Aruba en de Europese Unie. In L.J.J. Rogier & H.G. Hoogers (Eds.), 50 jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (pp. 123-138). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • J.W. de Zwaan (2005). European Citizenship: Origin, Contents and Perspectives. In D. Curtin, A.E. Kellermann & S. Blockmans (Eds.), The EU Constitution: The Best Way Forwards? (pp. 245-264) Den Haag: T.M.C. Asser Press
    • J.W. de Zwaan (2004). De Europese Unie en de Burger: Het belang van een hecht partnerschap. In P.L. Meurs & M. Sie Dhian Ho (Eds.), Democraat met Beleid. Liber Amicorum t.g.v. het afscheid van Michiel Scheltema als Voorzitter van de WRR (pp. 183-198). Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid
    • J.W. de Zwaan (2004). The Role of the European Commission over the years: changes and challenges. In J.W. de Zwaan, J.H. Jans, F.A. Nelissen & S. Blockmans (Eds.), The European Union, An Ongoing Process of Integration. Liber Amicorum Alfred A. Kellerman (pp. 53-70). Den Haag: T.M.C. Asser Press
    • J.W. de Zwaan (2003). Na de Gemeenschap een Unie: Hoe verder? In I. de Jong, B.J. Drijber, D. Kopmels & C. Kole (Eds.), Liber Amicorum Bernard Bot, Rêves européens face aux réalités quotidiennes (pp. 81-95). Opmeer: De Bink/TDS vof (OBT)
    • F.A.N.J. Goudappel & J.W. de Zwaan (2003). Een Europese grondwet: het onderscheid tussen primaire en secundaire teksten in de Europese Unie. In Wetensch. Raad voor het Regeringsbeleid (Ed.), Nederland en de Europese grondwet (WRR-verkenningen, 1) (pp. 19-49). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • J.W. de Zwaan (2001). Summing-up and Conclusions. In Alfred.E. Kellermann, Jaap.W. de Zwaan & Jenö Czuczai (Eds.), EU Enlargement, The Constitutional Impact at EU and National Level (pp. 481-498). Den Haag: T.M.C. Asser Press
    • J.W. de Zwaan (2001). De toekomst van de Europese Unie. Een aantal constitutionele kanttekeningen. In Lonneke Bosch, Chantal Mak & Vivien Rörsch (Eds.), De toekomst van de Europese integratie (Ars Aequi specials, 50/5) (pp. 301-311). Nijmegen: Stichting Ars Aequi
    • J.W. de Zwaan (1999). De publieke en private verantwoordelijkheid van de overheid. In W. Derksen, M. Ekelenkamp, F.J.P.M. Hoefnagel & M. Scheltema (Eds.), Over publieke en private verantwoordelijkheden (WRR, V105) (pp. 175-204). Den Haag: SdU Uitgevers
    • J.W. de Zwaan (1999). Schengen and its incorporations into the New Treaty: The Negotiating Process. In M.G.W. den Boer (Ed.), Schengen's final days? The Incorporation of Schengen's into the new TEU (pp. 13-24). Maastricht: European Institute of Public Administration
    • J.W. de Zwaan (1999). Opting in and Opting out of Rules Concerning the Free Movement of Persons: Problems and Practical Arrangements. In Alan Dashwood & Angela Ward (Eds.), The Cambridge Yearbook of European Legal Studies (pp. 107-124). Oregon Canada: Hart Publishing
    • J.W. de Zwaan (1999). The Legal Personality of the European Communities and the European Union. In T.M.C. Asser Instituut (Ed.), Netherlands Yearbook of International Law (Netherlands Yearbook of International Law, XXX) (pp. 75-113). Den Haag: Martinus Nijhoff Publishers
    • J.W. de Zwaan & M. Vrouwenraets (1998). The Future of the Third Pillar: an Evaluation of the Treaty of Amsterdam. In Ton Heukels, Niels Blokker & Marcel Brus (Eds.), The European Union after Amsterdam. A legal Analysis (pp. 203-214). Den Haag: Kluwer Law International
    • J.W. de Zwaan (1998). Community Dimensions of the Second Pillar. In Ton Heukels, Niels Blokker & Marcel Brus (Eds.), The European Union after Amsterdam. A legal Analysis (pp. 179-193). Den Haag: Kluwer Law International
    • J.W. de Zwaan (1998). Schengen and its Incorporations into the New Treaty: The Negotiating Process. In M.G.W. den Boer (Ed.), Schengen's final days? (pp. 13-24) Maastricht: European Institute of Public Administration
    • F.A.N.J. Goudappel, S. Wolff & J.W. de Zwaan (2011). Editorial - The Area of Freedom, Security and Justice after the Lisbon Treaty and the Stockholm Programme: From myth to reality. In S. Wolff, F.A.N.J. Goudappel & J.W. de Zwaan (Eds.), Freedom, Security and Justice after Lisbon and Stockholm (pp. 1-6). The Hague: T.M.C. Asser Press
    • J.W. de Zwaan (2009). Preface: the End of a divided Europe. In Leon Marc (Ed.), What's so eastern about Eastern Europe? Twenty years after the Fall of the Berlin Wall (pp. 11-14). Manchester: Oldcastle Books
    • J.W. de Zwaan (2008). Security as an International Phenomenon, How to deal with Security at international and local level. In Vriesendorp, Nelissen & Wladimiroff (Eds.), The Hague Legal Capital? Liber in Honorem W.J. Deetman (pp. 171-177). The Hague: Hague Academic Press
    • J.W. de Zwaan (2007). 40 Years of European Law. In Forty Years of International Law, on the occasion of 40 years of the T.M.C. Asser Institute (pp. 23-27). The Hague: T.M.C. Asser Press
    • J.W. de Zwaan (2001). Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers: onmisbare schakel in de Raadsorganisatie. In Marnix Krop & Henk Swarttouw (Eds.), De Groothoeklens. Europa in dertien bedrijven (pp. 81-91). Parijs: Institut néerlandais
    • J.W. de Zwaan (2001). De toekomst van de Derde Pijler: intergouvernementele of communautaire samenwerking? In E Hey, R. de Lange, M.A. Loth, P.A.M. Mevis & E. Swart (Eds.), Grensverkenningen in het recht (SI-EUR, 26) (pp. 101-108). Rotterdam: Sanders Instituut/Gouda Quint
    • J.W. de Zwaan (2001). Foreword. In Alfred.E. Kellermann, Jaap.W. de Zwaan & Jenö Czuczai (Eds.), EU Enlargement. The Constitutional Impact at EU and National Level (pp. V-VI). Den Haag: T.M.C. Asser Press
    • J.W. de Zwaan (2000). De totstandkoming van artikel 95 EG-Verdrag: de onderhandelingen van het Verdrag van Amsterdam. In H.G. von Meijenfeldt, H.G. Sevenster & J.W. de Zwaan (Eds.), Artikel 95 EG-Verdrag. De (on)mogelijkheden voor lidstaten om af te wijken van geharmoniseerd EG-beleid (pp. 11-25). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • J.W. de Zwaan (1999). The Future of the Third Pilar and the Fight against EU Fraud: Evaluation of the IGC and the Treaty of Amsterdam. In J.A.E. Vervaele (Ed.), Transnational Enforcement of the Financial Interests of the European Union. Developments in the Trearty of Amsterdam and the Corpus Juris (pp. 13-28). Antwerpen/Groningen/Oxford: Intersentia Law Publishers
    • J.W. de Zwaan (1999). Flexibiliteit en het Verdrag van Amsterdam. In Asser Instituut (Ed.), Flexibiliteit en het Verdrag van Amsterdam (pp. 13-28). Den Haag: T.M.C. Asser Press
    • J.W. de Zwaan (1999). Europees recht, een boeiend vak. In Stichting Dux In Iura (Ed.), Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen 2000 (pp. 32-35). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
    • J.W. de Zwaan (1998). Negotiating the Amsterdam Treaty. History of the Conference. In The Institute of European Affairs (Ed.), Legal and Constitutional Implications of the Amsterdam Treaty (pp. 1-10). Dublin, Ireland: IEA Institute of European Affairs
    • F.A.N.J. Goudappel & J.W. de Zwaan (Ed.). (2006). Freedom, Security and Justice in the European Union. Implementation of the Hague Programme. Den Haag: T.M.C. Asser Press
    • J.W. de Zwaan, J.H. Jans, F.A. Nelissen & S. Blockmans (Ed.). (2004). The European Union : an ongoing process of integration : liber amicorum Alfred E. Kellermann. The Hague: T.M.C. Asser Press
    • A. Kellermann, J.W. de Zwaan & J. Czuczai (Ed.). (2001). EU Enlargement. The Constitutional Impact at EU and National Level. Parijs: T.M.C. Asser Press
    • H.G. von Meijenfeldt, H.G. Seventer & J.W. de Zwaan (Ed.). (2000). Artikel 95 EG-Verdrag. De (on)mogelijkheden voor lidstaten om af te wijken van geharmoniseerd EG-beleid. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • F.A.N.J. Goudappel, J.W. de Zwaan & S. Wolff (Ed.). (2011). Freedom, Security and Justice after Lisbon and Stockholm. The Hague: T.M.C. Asser Press
    • J.W. de Zwaan, E. Bakker & S. van der Meer (Ed.). (2009). Challenges in a Changing World, Clingendael Views on Global and Regional Issues on the occasion of the twenty-fifth anniversary of the Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'. The Hague: T.M.C. Asser Press
   • J.W. de Zwaan (2004). Gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. De relevantie van het jaar 2004, voorstudie. (Extern rapport, no 1). Den Haag: ACVZ
   • J.W. de Zwaan (2003). Noot bij: Hoge Raad. (1999, september 10), NJ 2003-2003, 7/94 en 95, (Annotatie bij: HR 10 september 1999, nr. C98/012HR, Emesa Sugar (Free Zone) NV tegen de Staat der Nederlanden; en HR 10 september 1999, nr. C98/013HR, De Nederlandse Antillen tegen 1. de Staat der Nederlanden en 2. Emesa Sugar (Free Zone) NV). p.652-655.
   • J.W. de Zwaan (1999). Noot bij: Seat of the European Parliamen. (1997, oktober 1), Common Mkt Law Rev 1999-36, 3, (Case C-345/95). p.463-470.
    • J.W. de Zwaan (1998). Een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, en het Europese Burgerschap. Colloquium The European Union after Amsterdam: Brussel (1997, september 25).
    • J.W. de Zwaan (1998). De toekomst van de Derde Pijler en de EU-fraudebestrijding: evaluatie van de IGC en het Verdrag van Amsterdam. Conference on Legal Instruments against EU Fraud in the Post-Maastricht Period: Utrecht (1997, oktober 23).
    • J.W. de Zwaan & M. Vrouwenraets (1998). The future of the Third Pillar: an evaluation of the Treaty of Amsterdam. 40th Anniversary Colloquium of the Europa Institute of the University of Leiden: The Hague (1997, november 6).
    • J.W. de Zwaan (1998). Schengen and its incorporation into the new Treaty: the negotiating process. Sixth Colloquium of the European Institute of Publlic Administration (EIPA): Maastricht (1998, februari 6).
    • J.W. de Zwaan (2008). The future of the European Union, limits of Integration/l'Avenir de l'Union européenne, les limites de l'intégration (Public Lecture Sofia 7 June, 2007). Public Lecture (pp. 71-79): Sofia.
   • J.W. de Zwaan (2004). Boekbespreking [Bespreking van het boek EU-wetgeving, rechtspraak en documentatie, deel 14A en B: Strafrecht]. .
   • J.W. de Zwaan (2000). Boekbeschouwingen [Bespreking van het boek De implementatie van het EG-milieurecht door Nederlandse decentrale overheden]. .
   • J.W. de Zwaan (1999). Book review [Bespreking van het boek Justice cooperation in the European Union]. .
   • J.W. de Zwaan (1999). Book Review [Bespreking van het boek International Law Aspects of the European Union]. .
   • J.W. de Zwaan (2008, augustus 20). EU moet relatie met Rusland koesteren. Volkskrant (Rubriek Forum), pp. 11.
   • J.W. de Zwaan (2007, juni 1). Nederland moet zijn plaats in Europa snel hervinden. Volkskrant (Rubriek Forum), pp. 12-12.
   • J.W. de Zwaan (2006, maart 20). CDA doet te moeilijk over uitbreiding EU. Hoe meer lidstaten, hoe meer welvaart. NRC.next, pp. 19.
   • J.W. de Zwaan (2005, juni 18). Even pauze, veel debat en wie weet toch nog een ja, De Verdieping. Trouw, pp. 17.
   • J.W. de Zwaan (2005, april 29). Grondwet verbetert samenwerking. NRC Handelsblad, pp. 7.
   • J.W. de Zwaan (2013). Europa en de Burger, Hoe verder met de Europese Unie-samenwerking. Intreerede voor de aanvaarding van het het lectoraat European Integration (2013, januari 24). Den Haag: De Haagse Hogeschool
   • F.A.N.J. Goudappel, J.W. de Zwaan & S. Wolff (2012). LISBOAN Research Award. Overig.
   • J.W. de Zwaan. Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers : ontstaan, werkwijze en rol in de besluitvorming van de Europese Gemeenschappen. Rijksuniversiteit Groningen (493 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: Prof.Mr.Dr. C.W.A. Timmermans.
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  ESL Pool
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam