Assistant Professor

mr.dr. (Jaap) J.W. van der Hulst

Erasmus School of Law

Criminal Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: J5-66

T:+31 10 4081551,

E: vanderhulst@law.eur.nl

Monitoring Safety & Security

Role Researcher
 • Hulst, J.W. van der (2016). Op de vlucht na een verkeersongeval. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 6 (15), 1-14.
 • Hulst, J.W. van der (2016). De inningspraktijk bij verkeersboetes, rijp voor verandering: is de rechtsbescherming voldoende gewaarborgd? Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 2016 (3), 140-149. doi: 10.5553/TBSenH/229567002016002003003
 • Hulst, J.W. van der (2016). No added value of the EPPO? The current Dutch Approach. EUCRIM, 2016 (2), 99-105.
 • Hulst, J.W. van der (2015). Het alcoholslot van de baan. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2015 (16), 1-10.
 • Hulst, J.W. van der (2015). 25 jaar inning van verkeersboetes. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2015, 1-10.
 • Hulst, J.W. van der & Regterschot, W.H. (2014). Het alcoholslotprogramma tegen rijden onder invloed. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2014, 1-11.
 • Hulst, J.W. van der (2014). Bestaat er nog roekeloosheid in het verkeer? Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2014, 1-10.
 • Hulst, J.W. van der (2014). Extradition and the European Arrest Warrant in the Netherlands. EUCRIM, 2014 (2), 64-69.
 • Hulst, J.W. van der (2013). The Dutch Judge of Instruction and the Public Prosecutor in International Judicial Cooperation. EUCRIM, 2013 (4), 131-137.
 • Hulst, J.W. van der (2012). De bijkomende kosten van een verkeersboete. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2012 (3), 1-9.
 • Hulst, J.W. van der (2012). Het bewijs van de verweten gedraging. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2012, 1-11.
 • Hulst, J.W. van der (2012). De nieuwe aanpak van rijden onder invloed van drugs. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2012 (2), 50-57.
 • Hulst, J.W. van der (2011). Het verlaten van de plaats van een verkeersongeval. Delikt en Delinkwent, 2011 (5), 524-543.
 • Hulst, J.W. van der (2011). De voortschrijdende bestuurlijke handhaving van het verkeerssanctierecht. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2010 (4), 278-286.
 • Hulst, J.W. van der & Boonstra, W. (2011). De vorderingsprocedure en de Nationale ombudsman. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2011 (6), 536-546.
 • Hulst, J.W. van der (2010). Compensatie voor bestuurlijke en rechterlijke traagheid in de WAHV. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2010 (3), 69-73.
 • Hulst, J.W. van der (2010). De hoger beroepsgronden bij het Hof Leeuwarden, met name die van de officier van justitie. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2010 (5), 436-443.
 • Hulst, J.W. van der (2009). Overschrijding redelijke termijn bij bestuurlijke afdoening van lichte verkeersovertredingen. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 2009 (8), 871-881.
 • Hulst, J.W. van der (2009). Voor de zekerheid. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2009 (6), 482-489.
 • Hulst, J.W. van der (2008). De buitengrenzen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor dood en toebrengen lichamelijk letsel door schuld in het verkeer. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2008 (5), 364-372.
 • Hulst, J.W. van der (2008). Strikte waarborgen bij een onderzoek naar rijden onder invloed. Delikt en Delinkwent, 2008 (9/74), 1035-1050.
 • Hulst, J.W. van der (2008). Buitengerechtelijke afdoening in het verkeersstrafrecht. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 140-148.
 • Hulst, J.W. van der (2008). Vormverzuimen bij de oplegging van de Wahv-sacties en afdoening van daartegen ingesteld beroep. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 468-477.
 • Hulst, J.W. van der (2008). Horen door het OM. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 333-337.
 • Hulst, J.W. van der (2007). Gevolgen onbevoegde bediening ademanalyseapparaat. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2007 (2), 96-103.
 • Hulst, J.W. van der (2006). Maatregelen voor de beginnende bestuurder. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2006 (1), 1-5.
 • Hulst, J.W. van der (2006). Veranderingen in het verkeerssanctierecht. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2006, 131-139.
 • Hulst, J.W. van der (2005). Risicoaansprakelijkheid in het wegenverkeersrecht. Jurisprudentie Wegenverkeersrecht, 2 (2), 1-5.
 • Hulst, J.W. van der (2005). Redelijke termijn, griffierecht en zekerheidsstelling in de Wahv. Delikt en Delinkwent, 2005 (2/35), 244-258.
 • Hulst, J.W. van der (2004). Verzet onder de Wahv. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 52 (12), 357-360.
 • Hulst, J.W. van der (2003). The Function of the International Criminal Court (ICC) in International Criminal Law. Delict, 1 (juli), 1-8.
 • Hulst, J.W. van der (2000). Tien jaar administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 2000 (9), 271-276.
 • Hulst, J.W. van der (1999). Artikel 6 EVRM en de WAHV. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 47 (6), 164-166.
 • Doelder, H. de & Hulst, J.W. van der (1993). EEG-sancties en ne bis in idem. SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, NOV (11), 722-733.
 • Hulst, J.W. van der (1993). De Wet Mulder en de Algemene Wet Bestuursrecht. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 7/8 (41), 246-249.
 • Doelder, H. de, Hulst, J.W. van der, Rogier, L.J.J. & Russen Groen, P.M. van (1992). De Wet Mulder in de praktijk. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 141-147.
 • Hulst, J.W. van der & Werff, J.H. van der (2013). Internationale rechtshulp en het fiscale delict. Zeist: Kerckebosch.
 • Hulst, J.W. van der & Rogier, L.J.J. (2004). De Wet Mulder; Artikelsgewijs commentaar op de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (vierde druk). Arnhem: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (1996). Settlement of Offences in the Dutch Member State. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Hulst, J.W. van der (1995). Administratieve bijstand in de EG. Arnhem: Gouda Quint.
 • Hulst, J.W. van der (2016). Het Europees openbaar ministerie vanuit Nederlands perspectief. In P.A.M. Verrest & S. Struijk (Eds.), De invloed van de Europese Unie op het strafrecht (pp. 45-57). Den Haag: Boom juridisch.
 • Hulst, J.W. van der (2016). Aanhouden buiten heterdaad (art. 54 Sv). In M.S. Groenhuijsen, H. van der Wilt & F.G.H. Kristen (Eds.), Wetboek van Strafvordering (pp. 1-22). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2016). Staande houden (art. 52 Sv). In M.S. Groenhuijsen, H. van der Wilt & F.G.H. Kristen (Eds.), Wetboek van Strafvordering (pp. 1-13). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2016). Aanhouden op heterdaad (art. 53 Sv). In M.S. Groenhuijsen, H. van der Wilt & F.G.H. Kristen (Eds.), Wetboek van Strafvordering (pp. 1-22). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2015). Uitspraak en advies. In M.S. Groenhuijsen, F.G.H. Kirsten & H. van der Wilt (Eds.), Wetboek van Strafvordering IISS (16) (pp. 1-19). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2013). Roekeloosheid in het verkeer. In E. Bleichrodt, A. Hartmann & P.A.M. Mevis (Eds.), Onbegrensd Strafrecht (pp. 441-453). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
 • Hulst, J.W. van der (2011). Enige bijzondere dwangmiddelen. Artikel 52 Strafvordering. In M.S. Groenhuijsen, T. Kooijmans, F.G.H. Kristen & Th..A. de Roos (Eds.), Wetboek van Strafvordering (187) (pp. 1-11). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2011). Aanhouding op heterdaad. Artikel 53 Strafvordering. In M.S. Groenhuijsen, T. Kooijmans, F.G.H. Kristen & Th..A. de Roos (Eds.), Wetboek van Strafvordering (185) (pp. 1-23). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2007). Hoofdstuk 10, Rechtshandhaving in internationaal perspectief. In J.R. Blad & J. van der Hulst (Eds.), Strafrechtelijke rechtshandhaving : aspecten en actoren belicht voor het academisch onderwijs (Boom masterreeks) (pp. 255-274). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Hulst, J.W. van der (2006). Toezicht in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In L.J.J. Rogier & H. de Doelder (Eds.), Toezicht : opstellen over veiligheidstoezicht en markttoezicht (OMV, 14) (pp. 55-77). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Hulst, J.W. van der (2005). Artikel 54 Strafvordering. In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het Wetboek van Strafvordering (pp. 1-22). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2004). Terrorism and the European arrest warrant. In Marlán Vrabko (Ed.), International Terrorism (pp. 37-46). Bralislava: Comenius Universiteit.
 • Hulst, J.W. van der (2004). Artikel 53 Wetboek van Strafvordering: aanhouden op heterdaad. In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het Wetboek van Strafvordering (pp. 1-24). Deventer: Gouda Quint.
 • Hulst, J.W. van der (2004). Recent Preventive Measures to Drunken Driving in the Netherlands. In John Oliver & Johan de Gier (Eds.), Conferencebook on Alcohol, Drugs and Traffic Safety (pp. 219-225). Glasgow: Pearson Professional Limited.
 • Hulst, J.W. van der (2003). Artikel 52 Wetboek van Strafvordering: staande houden. In M.S. Groenhuijsen, Th.A. de Roos & A.H.J. Swart (Eds.), Het Wetboek van Strafvordering (Supplement, December) (pp. 1-26). Deventer: Gouda Quint.
 • Hulst, J.W. van der (2002). Bijlage 18, Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst & Commentaar (pp. 1985-2021). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2002). Bijlage 17, Wegenverkeerswet 1994. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst & Commentaar (pp. 1861-1983). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2002). The Importance of EU-law for Business Activities. In Rakstu Krajums (Ed.), International Conference: Business operations and its legal environment: Process, tendencies and results (pp. 103-107). Riga: Turiba.
 • Hulst, J.W. van der (2001). The Netherlands. In Jaap van der Hulst (Ed.), ECHR and Criminal Proceedings. The impact of the European Convention on Human Rights on Criminal Proceedings in the European Union (pp. 61-74). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.
 • Hulst, J.W. van der (2000). Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Bijlage 18, WAHV, Inl.opm. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafrecht Tekst & Commentaar (pp. 1877-1908). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2000). Enige bepalingen over de bestuurlijke boete belicht vanuit strafrechtelijk perspectief. In L.J.J. Rogier (Ed.), Commentaren op het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche (SI-EUR, 22) (pp. 65-76). Deventer: Gouda Quint.
 • Hulst, J.W. van der (2000). Sociale zekerheidsfraude. In H.J.B. Sackers & P.A.M. Mevis (Eds.), Fraudedelicten (Studiepockets strafrecht, 21) (pp. 153-165). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Hulst, J.W. van der (2000). Wegenverkeerswet 1994. Bijlage 17, WvW, Inl. opm. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafrecht Tekst & Commentaar (pp. 1755-1875). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (1999). Beleid OM onder de Wegenverkeerswet 1994. In A.E. Harteveld & H.G.M. Krabbe (Eds.), De Wegenverkeerswet 1994 (pp. 335-349). Deventer: Gouda Quint.
 • Hulst, J.W. van der (1998). Beleid OM onder de Wegenverkeerswet 1994. In A.E. Harteveld & H. Krabbe (Eds.), De Wegenverkeerswet 1994 (pp. 349-365). Deventer: Gouda Quint.
 • Hulst, J.W. van der (1997). (On)gelijkheid in strafvervolging na overleg met bestuurlijke autoriteiten. In J.R. Blad & P.A.M. Mevis (Eds.), Het gelijkheidsbeginsel (pp. 41-51). Deventer: Gouda Quint.
 • Hulst, J.W. van der (1997). The importance of EC Law for the maintenance of national criminal law. In Vladimir Kratochvil (Ed.), Criminal Law Reform in the Czech Republic in the interdisciplinary Perspective (pp. 91-98). Brno: Masaryk University.
 • Hulst, J.W. van der (1997). Regulation and Control of Traffic in The Netherlands. In Georges Kellens & Claudine Pérez-Diaz (Eds.), La Contrôle de la Circulation Routière dans les Pays de la CEE (pp. 245-257). Parijs: l'Harmattan.
 • Hulst, J.W. van der (1997). Tekst en commentaar op de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht (pp. 1697-1720). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (1997). Tekst en commentaar op de Wegenverkeerswet 1994. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht (pp. 1579-1696). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (1995). Tekst en commentaar op de Wegenverkeerswet 1994. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst & Commentaar Strafvordering (pp. 1665-1766). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (1995). Tekst en commentaar op de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeers-voorschriften. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst & Commentaar Strafvordering 1995 (pp. 1767-1787). Deventer: Kluwer Deventer.
 • Hulst, J.W. van der (1995). De Staatsmacht en het Nederlandse verkeersrecht. In J.R. Blad (Ed.), 'Met recht op de vlucht' (SI-EUR reeks, 9) (pp. 103-110). Arnhem: Gouda Quint.
 • Hulst, J.W. van der (1994). De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Algemene wet bestuursrecht. In H. de Doelder & L.J.J. Rogier (Eds.), Opstellen over bestuursstrafrecht (pp. 87-100). Arnhem: Gouda Quint.
 • Doelder, H. de & Hulst, J.W. van der (1994). EG-sancties en ne bis in idem. In H. de Doelder & L.J.J. Rogier (Eds.), Opstellen over bestuursstrafrecht (pp. 217-230). Arnhem: Gouda Quint.
 • Hulst, J.W. van der (1994). Vÿznam práva Evropskÿch spolecenství pro upevnení vnitrostátního trestního práva. In V. Kratochvíl (Ed.), Trestneprávní reforma v ceské republice (pp. 70-77). Brno: Masarykova Univerzita.
 • Hulst, J.W. van der (1994). De Wet Mulder en de Algemene Wet Bestuursrecht. In J.W. van der Hulst (Ed.), De Wet Mulder in Bedrijf (pp. 59-70). Arnhem: Gouda Quint.
 • Hulst, J.W. van der (1994). Beleid in de nieuwe Wegenverkeerswet. In A.E. Harteveld & H.G.M. Krabbe (Eds.), De Wegenverkeerswet 1994,Facetten van strafrechtspleging (pp. 349-367). Arnhem: Gouda Quint.
 • Hulst, J.W. van der (1993). Mulderuv zákon: nová cesta v dopravním právu. In P. Hungr (Ed.), Normativnost a realita práva (pp. 17-25). Brno: Masarykova univerzita.
 • Hulst, J.W. van der (1993). Das Mulder-Gesetz:ein neuer Weg im Verkehrsrecht. In P. Hungr & G. Smaus (Eds.), Normativitat und Realitat des Rechts, Masarykova Univerzita (pp. 19-27). BRNO/Tjechië: Masarykova Univerzita.
 • Hulst, J.W. van der (1991). Criminal and administrative offences in the Netherlands. In H. de Doelder (Ed.), Criminal and administrative offences in the Netherlands (pp. 66-71). Rotterdam: EUR.
 • Hartmann, A.R., Hulst, J.W. van der & Rogier, L.J.J. (Eds.). (2002). Handhaving Algemene inleiding (Monografiëen Financieel-economisch Bestuursstrafrecht, 1). Den Haag: SDU.
 • Hulst, J.W. van der (Ed.). (1996). De handhaving van het kartelrecht. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Blad, J.R., Cleiren, C.P.M., Hulst, J.W. van der, Koopmans, F.A.J., Mevis, P.A.M. & Bos, W. (Eds.). (1995). Met recht op de vlucht. Opstellen over (straf)recht aangeboden aan S.I. Politoff ter gelegenheid van zijn afscheid van de EUR (SI-EUR, 9). Arnhem: Gouda Quint.
 • Hulst, J.W. van der (Ed.). (1994). De Wet Mulder in Bedrijf. Arnhem: Gouda Quint.
 • Hulst, J.W. van der (Ed.). (1993). EC Fraud congresboek. Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation.
 • Hulst, J.W. van der (1998). Boekbespreking [Bespreking van het boek In beroep; een onderzoek naar het aanwenden van rechtsmiddelen in het strafrecht en een vergelijking met het instellen van bezwaar en beroep in de Awb]. .
 • Hulst, J.W. van der (1996, Mei 01). The Netherlands. [Review of Hans de Doelder & Klaus Tiedemann, Criminal Liability of Corporations]. AGON, pp. 15-16.
 • Hulst, J.W. van der (2012). De doorberekening van administratiekosten bij verkeersboetes. Nederlands Juristenblad (NJB), 2012 (28), 1942-1946.
 • Hulst, J.W. van der (2007). Onbevoegde bediening ademanalyseapparaat. Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, 2007, 97-100.
 • Hulst, J.W. van der & Rogier, L.J.J. (1995). Handhaving van het bestuursrecht. Preadviezen van de Vereniging voor Administratief Recht. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (6), 187-192.
 • Hulst, J.W. van der (1994). Strafpunten in het verkeer. Crimineel Jaarboek, 296-301.
 • Hulst, J.W. van der (1994). Leidraad verkeershandhaving. Crimineel Jaarboek, 291-295.
 • Russen Groen, P.M. van, Hulst, J.W. van der, Jong, E.M. de & Rogier, L.J.J. (1995). 80 op de Ruit? Juridisch advies ten behoeve van de Stadsregio Rotterdam over het ROM-project Verlaging rijsnelheden personenauto's. Rotterdam: EUR.
 • Hulst, J.W. van der (2016). Wegenverkeerswet 1994. In C.P.M. Cleiren & J.H. Crijns (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 2923-3121). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2016). Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In C.P.M. Cleiren & J.H. Crijns (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 3121-3172). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2014). Wegenverkeerswet 1994. In CPM Cleiren & JH Crijns (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht (pp. 2809-3001). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2014). Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In CPM Cleiren & JH Crijns (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht (pp. 3001-3051). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2013). Commentaar op de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In M.L.C.C. de Bruijn-Luckers, G. Knobbout & V. Mul (Eds.), Commentaar Strafrecht. Den Haag: Sdu.
 • Hulst, J.W. van der (2013). Commentaar op art. 160 en 163 van de Wegenverkeerswet 1994. In M.L.C.C. de Bruijn-Luckers, G. Knobbout & V. Mul (Eds.), Commentaar Vooronderzoek Strafvordering. Den Haag: Sdu.
 • Hulst, J.W. van der (2012). Commentaar bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In CPM Cleiren (Ed.), Tekst@Commentaar Strafrecht (pp. 2941-2990). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2012). Commentaar bij de Wegenverkeerswet 1994. In CPM Cleiren (Ed.), Tekst@Commentaar Strafrecht (pp. 2757-2940). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2011). Commentaar op art. 160 en 163 van de Wegenverkeerswet 1994. In M.L.C.C. de Bruijn-Luckers, P.T.C. van Kampen & V. Mul (Eds.), Commentaar Vooronderzoek Strafvordering (pp. 830-856). Den Haag: Sdu.
 • Hulst, J.W. van der (2011). Commentaar op de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In M.L.C.C. de Bruijn-Luckers, P.T.C. van Kampen & V. Mul (Eds.), Commentaar Strafrecht (pp. 1859-1909). Den Haag: Sdu.
 • Hulst, J.W. van der (2010). Tekst en Commentaar Wegenverkeerswet 1994. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 2363-2506). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2010). Tekst en Commentaar Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (pp. 2507-2549). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2008). De wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (pp. 2405-2449). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2008). De wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafrecht: de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (pp. 2263-2403). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2007). Commentaar op artikel 163 Wegenverkeerswet 1994. In J. Silvis e.a. (Ed.), Sdu commentaar strafvordering vooronderzoek (pp. 775-784). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Hulst, J.W. van der (2007). Commentaar op de artikelen 6, 8, 9, 10, 10a, 12, 15, 16, 17 en 21. Besluit Alcohol onderzoeken. In J. Silvis e.a. (Ed.), Sdu commentaar strafvordering vooronderzoek (pp. 785-796). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Hulst, J.W. van der (2007). Commentaar op artikel 160 Wegenverkeerswet 1994. In J. Silvis e.a. (Ed.), Sdu commentaar strafvordering vooronderzoek (pp. 769-774). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Hulst, J.W. van der (2006). De Wegenverkeerswet 1994. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafrecht : de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 2149-2282). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2006). De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Strafrecht : de tekst van het Wetboek van Strafrecht en enkele aanverwante wetten voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 2283-2325). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2006). Wahv, Supplement 91. In N. Koeman e.a. (Ed.), Praktijkboek Bestuursrecht (pp. 1-50). Arnhem: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2004). Bijlage 18, Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst & Commentaar (pp. 2077-2115). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2004). Bijlage 17, Wegenverkeerswet 1994. In C.P.M. Cleiren & J.F. Nijboer (Eds.), Tekst & Commentaar (pp. 1953-2075). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2003). XXX - Vw 1, Bijl.A - 2 door XXX - Vw 1/XXX. Bijl/ A - 2. In N.S.J. Koeman (Ed.), Praktijkboek Bestuursrecht (Supplement, 78) (pp. 1-44). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2001). General Introduction. In Jaap van der Hulst (Ed.), ECHR and Criminal Proceedings. The impact of the European Convention on Human Rights on Criminal Proceedings in the European Union (pp. 1-3). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.
 • Kors, A. & Hulst, J.W. van der (2001). XXX. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). In N.S.J. Koeman (Ed.), Praktijkboek Bestuursrecht (Supplement, 70) (pp. 1-43). Deventer: Kluwer.
 • Hulst, J.W. van der (2001). De rechtsbescherming van hulpverleners in het verkeerssanctierecht. In Nederlands Inst.voor Brandweer en Rampen (Ed.), Verkeersveiligheid chaufeurs hulpverleningsvoertuigen (pp. 1-7). Arnhem: Nibra.
 • Hulst, J.W. van der (1993). General introduction. In J.W. van der Hulst (Ed.), EC Fraud congresboek (pp. 1-2). Deventer/Boston: Kluwer Law and Taxation.
 • Hulst, J.W. van der (Ed.). (2002). Euro Fraud. The Legal Protection of the Euro in the European Union. Rotterdam: DASEC.
 • Rogier, L.J.J., Hartmann, A.R. & Hulst, J.W. van der (Eds.). (2002). Nalevingstoezicht (Monografiëen Financieel-economisch Bestuursstrafrecht, 2). Den Haag: SDU.
 • Hulst, J.W. van der (Ed.). (2002). Response of Dasec to the Green Paper on Criminal Law Protection of the Financial Interests of the Community and the Establishment of a European Publlic Prosecutor. Rotterdam: DASEC.
 • Hulst, J.W. van der (Ed.). (2001). ECHR and Criminal Proceedings. The impact of the European Convention on Human Rights on Criminal Proceedings in the European Union. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.
 • Moor-van Vught, A. de, Hulst, J.W. van der, Veldt-Foglia, M. & Jansen, O. (2002, September 01). Association's Opinion. Agon, pp. 25-28.
 • Hulst, J.W. van der (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, Juni 21), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2016-7, 165, p.188-190.
 • Hulst, J.W. van der (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, Februari 16), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2016-4, p.100-103. NL:HR:2016:240
 • Hulst, J.W. van der (2016). Noot bij: Zeeland-West-Brabant. (2015, November 05), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2016-2, p.1-2.
 • Hulst, J.W. van der (2015). Noot bij: High Court. (2015, Maart 03), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2015-, 27, p.1-2. 434
 • Hulst, J.W. van der (2015). Noot bij: Overijssel. (2014, December 17), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2015-, 9, p.1-2. 7023
 • Hulst, J.W. van der (2015). Noot bij: High Court. (2014, December 16), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2015-3, 68, p.61-63. 3616
 • Hulst, J.W. van der (2015). Noot bij: High Court. (2015, Juli 07), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2015-7, 193, p.165-167. 1807
 • Hulst, J.W. van der (2014). Noot bij: Noord-Holland. (2013, December 13), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2014-, 12, p.1-2.
 • Hulst, J.W. van der (2014). Noot bij: Amsterdam. (2014, Februari 03), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2014-, 20, p.1-3.
 • Hulst, J.W. van der (2014). Noot bij: Overijssel. (2014, Augustus 06), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2014-, 72, p.1-2.
 • Hulst, J.W. van der (2014). Noot bij: Arnhem-Leeuwarden. (2014, Juni 05), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2014-, 60, p.1-2.
 • Hulst, J.W. van der (2014). Noot bij: Den Haag. (2014, Oktober 15), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2014-, 87, p.1-2.
 • Hulst, J.W. van der (2014). Noot bij: High Court. (2014, Februari 18), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2014-5, 152, p.115-117. 351
 • Hulst, J.W. van der (2014). Noot bij: High Court. (2013, December 03), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2014-2, 13, p.33-35. 1554
 • Hulst, J.W. van der (2013). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2012, December 21), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2013-1, 12, p.1-2.
 • Hulst, J.W. van der (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, Juni 25), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2013-5, 79, p.1-2.
 • Hulst, J.W. van der (2013). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2013, Maart 28), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2013-4, 60, p.1-3.
 • Hulst, J.W. van der (2013). Noot bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. (2013, Januari 10), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2013-2, 17, p.1-3.
 • Hulst, J.W. van der (2013). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2013, Juli 15), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2013-6, 86, p.1-3.
 • Hulst, J.W. van der (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, Mei 22), Nieuwsbrief strafrecht 2012-2, 248, p.61-62.
 • Hulst, J.W. van der (2012). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2011, December 23), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2012-1, 15, p.75-76.
 • Hulst, J.W. van der (2012). Noot bij: Rechtbank Breda. (2012, Maart 08), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2012-3, 58, p.3-4.
 • Hulst, J.W. van der (2012). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2012, Juni 15), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2012-4, 68, p.6-7.
 • Hulst, J.W. van der (2011). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2010, November 08), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2011-3, p.240-241.
 • Hulst, J.W. van der (2011). Noot bij: Kantonrechter Bergen op Zoom. (2010, November 18), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2011-1, p.80-81.
 • Hulst, J.W. van der (2011). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2011, Januari 14), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2011-2, p.164-165.
 • Hulst, J.W. van der (2011). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2011, Mei 23), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2011-5, p.487-488.
 • Hulst, J.W. van der (2011). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2011, Maart 23), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2011-4, p.351-351.
 • Hulst, J.W. van der (2011). Noot bij: Hof Amsterdam. (2011, September 13), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2011-6, p.609-611.
 • Hulst, J.W. van der (2010). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2009, November 30), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2010-1, p.86-87.
 • Hulst, J.W. van der (2010). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2010, Juli 20), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2010-5, p.531-532.
 • Hulst, J.W. van der (2010). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2010, Maart 12), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2010-2, p.200.
 • Hulst, J.W. van der (2010). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2010, Juni 24), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2010-4, p.418-419.
 • Hulst, J.W. van der (2010). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2010, Maart 16), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2010-3, p.291-292.
 • Hulst, J.W. van der (2010). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2010, Oktober 27), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2010-6, p.623-624.
 • Hulst, J.W. van der (2009). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2009, April 15), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2009-3, p.278-279.
 • Hulst, J.W. van der (2009). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2009, Augustus 21), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2009-5, p.455-456.
 • Hulst, J.W. van der (2009). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2009, Februari 17), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2009-2, p.159-160.
 • Hulst, J.W. van der (2009). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2009, Juli 21), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2009-4, p.393-394.
 • Hulst, J.W. van der (2008). Noot bij: Kantonrechter Bergen op Zoom., Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2008-2, (Uitspraak Bergen op Zoom). p.123-124.
 • Hulst, J.W. van der (2008). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2008, April 16), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2008-3, (Uitspraak 16 april 2008). p.230-231.
 • Hulst, J.W. van der (2008). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2008, Januari 22), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2008-1, (Uitspraak 22 januari 2008). p.58.
 • Hulst, J.W. van der (2008). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2008, Juni 23), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2008-4, (Uitspraak 23 juni 2008). p.331-332.
 • Hulst, J.W. van der (2008). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2008, Augustus 04), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2008-5, (Uitspraak 4 augustus 2008). p.439-440.
 • Hulst, J.W. van der (2007). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2007, Mei 08), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2007-3, 06/01284, p.221-222.
 • Hulst, J.W. van der (2007). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2006, December 12), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2007-1, 06/00931, p.79-79.
 • Hulst, J.W. van der (2007). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2007, Februari 26), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2007-2, 06/01297, p.142-143.
 • Hulst, J.W. van der (2007). Noot bij: Hoge Raad/Conclusie Procureur-Generaal. (2007, Juni 26), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2007-4, p.280-282.
 • Hulst, J.W. van der (2007). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2007, Juli 16), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2007-5, p.375.
 • Hulst, J.W. van der (2006). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2006, September 20), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2006-6, 06/00730, p.398-399.
 • Hulst, J.W. van der (2006). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2006, Augustus 16), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2006-5, 06/00193, p.310-311.
 • Hulst, J.W. van der (2006). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2006, Maart 30), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2006-3, LJN AX6507, p.160-160.
 • Hulst, J.W. van der (2006). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2006, Februari 15), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2006-2, LJN AV3538, p.105-105.
 • Hulst, J.W. van der (2006). Noot bij: Kantonrechter Alkmaar. (2005, November 25), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2006-1, 194303, (WM VERZ 05-276). p.51-52.
 • Hulst, J.W. van der (2005). Noot bij: Voorzieningenrechter Rechtbank. (2005, Januari 04), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2005-2005, 2, (Gijzelneming Wahv en art. 5 EVRM, nr. 67551/KG ZA 04-338). p.133-134.
 • Hulst, J.W. van der (2005). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2004, November 04), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2005-2005, 1, (Proces-verbaal als grondslag vaststelling schuld, 149165 WM). p.39-40.
 • Hulst, J.W. van der (2005). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2005, Maart 16), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2005-2005, 3, (Verhaal na overlijden bestuurder, WAHV 04/00909, CJIB). p.205-206.
 • Hulst, J.W. van der (2005). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2004, December 22), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2005-2005, 1, (Ontvankelijkheid en gedogen, WAHV 04/01179). p.36-37.
 • Hulst, J.W. van der (2005). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2005, Juni 08), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2005-2005, 4, (Verlengde huurovereenkomst en aansprakelijkheid kentekenhouder, WAHV 05/00083). p.301-302.
 • Hulst, J.W. van der (2005). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2005, September 14), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2005-2005, 5, (Proceskosten en recht op hoger beroep, WAHV 05/00432 en WAHV 05/00672). p.371-372.
 • Hulst, J.W. van der (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2004, Oktober 12), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2005-2005, 1, (Mandatering vervolgingsbeslissing, 02710/03). p.44-45.
 • Hulst, J.W. van der (2004). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2004, Oktober 06), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2004-2004, 3, (Gebruik Vluchtstrook en matiging sanctie). p.61-62.
 • Hulst, J.W. van der (2004). Noot bij: Gerechtshof Leeuwarden. (2004, Juli 01), Jurisprudentie Wegenverkeersrecht 2004-2004, 3, (Termijn beslissing op beroep). p.64-66.
 • Hulst, J.W. van der (2006). Een korte schets van het internationale strafrecht. Fiat Justitia (EUR), 2006 (18 nr.4), 25-27.
 • Hulst, J.W. van der (2002). Naar een Europese officier van justitie? Fiat Justitia (EUR), 14 (4), 20-23.
 • Hulst, J.W. van der (Ed.). (2016) Jurisprudentie Wegenverkeersrecht.
 • Hulst, J.W. van der (2017, januari 26). De inningspraktijk bij de Wet Mulder. Rechtbank Den Haag, Kanrechterscursus.
 • Hulst, J.W. van der (2016, oktober 31). Verdiepingscursus verkeerssanctierecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, Advocatenopleiding sdu.
 • Hulst, J.W. van der (2016, mei 27). De komst van een Europees openbaar ministerie. Erasmus Universiteit Rooterdam, Landelijke strafrechtsdag 2016.
 • Hulst, J.W. van der (2016, oktober 04). De inningspraktijk bij de Wet Mulder. Rechtbank Den Haag, Kantonrechterscursus.
 • Hulst, J.W. van der (2013, november 11). Internationale opsporing. Amersfoort, Studiedag.
 • Hulst, J.W. van der (2012, mei 22). Drugsgebruik en de wettelijke normstelling bij rijden onder invloed. Bunnik, Studiedag verkeersongevallen, ongevalsreconstructie en de rechtspraktijk.
 • Hulst, J.W. van der (2006, september 11). General Principles of International Criminal Law', Engelstalige lezing in het kader van een training van Chinese magistraten. Den Haag, The Hague Forum for Judicial Expertise van het Institute for Social Studies.
 • Hulst, J.W. van der (2004, april 22). Terrorism and the European Arrest Warrant. University of Bratislawa, Lezing.
 • Hulst, J.W. van der (2003, september 09). Concepts of Punishment under Criminal Law. University of Padang, Lezing.
 • Hulst, J.W. van der (2003, september 08). The Function of Criminal Law in a Democratic State. University of Padang, Lezing.
 • Hulst, J.W. van der (2003, april 08). The International Criminal Court. University of Vilnius, Lezing.
 • Hulst, J.W. van der (2003, april 10). Drugs Policy in the Netherlands. University of Vilnius, Lezing.
 • Hulst, J.W. van der (2003, april 09). Introduction to Dutch Criminal Law. University of Vilnius, Lezing.
 • Hulst, J.W. van der (1993, maart 01). The importance of EC Law for the Maintenance of National Criminal Law. Brno, lezing voor de Intensiver Lehrgang Tempus.
 • Hulst, J.W. van der (1991, juni 01). Strafprocessuele consequenties van driehoeksoverleg? onbekend, Lezing voor het Zeeuws Juridisch genootschap.
 • Hulst, J.W. van der (1990, November 09). De binding aan afspraken in het driehoeksoverleg. Universiteit Twente (226 pag.). Prom./coprom.: prof.mr. E.A. de la Porte.

Inleiding strafrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.4
Year 2017-2018
Year level bachelor 1 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs, bachelor 1 Bachelor Fiscaal recht / Vrijdagmiddagonderwijs

Internationaal en Europees strafrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 5
Year 2017-2018
Year level master Rechtsgeleerdheid / Strafrecht

Inleiding strafrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.4
Year 2017-2018
Year level bachelor 1 Bachelor Rechtsgeleerdheid, bachelor 1 Bachelor Fiscaal recht, bachelor 1 Bachelor Criminologie

Inleiding strafrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.4
Year 2016-2017
Year level bachelor 1 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs

Internationaal en Europees strafrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 5
Year 2016-2017
Year level master Rechtsgeleerdheid / Strafrecht

Inleiding strafrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.4
Year 2016-2017
Year level bachelor 1 Bachelor Rechtsgeleerdheid, bachelor 1 Bachelor Fiscaal recht, bachelor 1 Bachelor Criminologie

Dutch Association for Study of EU-sancti

Description Secretaris
Additional information Strafrecht
Place ROTTERDAM
Start date 1/2004
End date 12/9999

Assistant Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Criminal Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam