prof.mr. (Jan) JA Monsma

Endowed Professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-006
Telephone
+31613674339
Email
monsma@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • J.A. Monsma (2019). Opinie: Lager tarief voor emissieloze auto’s? SC (Staatscourant), 2019 (7), 6.
    • J.A. Monsma (2018). Lokale belastingen en duurzaamheid. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2018 (91).
    • J.A. Monsma (2018). Lager OZB-tarief voor sportaccommodaties, dorpshuizen en onroerende zaken van sociale instellingen en ANBI’s: goed idee? Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2018 (452).
    • J.A. Monsma (2017). Beschouwing 'Initiatiefwetsvoorstel Veldman: Haagse visie op decentralisatie?'. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2017 (65).
    • J.A. Monsma, A.P. Monsma & J. Boeke (2017). Uitbreiding gemeentelijke belastingen: goed voor de doelmatigheid? Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2017 (23):441. [go to publisher's site]
    • J.A. Monsma (2008). Beschouwing: Keuze van belastinginstrumenten en acceptatie. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2008 (1059), 4.
    • J.A. Monsma (2006). Woning of niet-woning, geen eenvoudige kwestie. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2006, 915-919.
    • P. de Bruin & J.A. Monsma (2005). Het gemeentelijk belastinggebied op de schop: waarom eigenlijk? (1). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2005, 1005-1011.
    • P. de Bruin & J.A. Monsma (2005). Het gemeentelijk belastinggebied op de schop: waarom eigenlijk? (2). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2005, 1069-1076.
    • J.A. Monsma (2005). Procedures inzake lokale belastingen: tijd voor verdere professionalisering? Fiscaal Praktijkblad, 2005, 4-7.
    • J.A. Monsma, A.W. Schep, J.J. Verbeek & A.J. Waterbolk (2005). Gemeentelijke lastenverzwaring: Wijn meet met twee maten. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2005, 355-357.
    • J.A. Monsma (2003). Opinie: Een beetje minder OZB: een beetje minder irritatie? Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 5 (6), 2-7.
    • A.W. Schep, J.J. Verbeek, A.J. Waterbolk & J.A. Monsma (2003). Het begrip woning: gemengd gebruikt. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2003 (6), 361-363.
    • J.A. Monsma (2002). Spannende tijden. Weekblad Fiscaal Recht, 131 (6504), 1619-1620.
    • J.A. Monsma (2002). OZB: weg ermee? Weekblad Fiscaal Recht, 131 (6473), 393-394.
    • J.A. Monsma (1999). Initiatiefwetsvoorstel vrijstelling OZB substraatteelt: geen goed initiatief. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 1999 (3/1), 351-353.
    • J.A. Monsma (1998). Naschrift bij artikel van mr. N.A. Mourits. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 17 (7), 271-275.
    • J.A. Monsma (1997). Fiscaal procesrecht in verandering. Op weg naar verdere harmonisatie met het algemene bestuursrecht. Overheidsmanagement, 10 (5), 132-137.
    • J.A. Monsma (1996). Het 'Circus WOZ'. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 15 (20), 519-520.
    • J.A. Monsma (1993). Kort commentaar: de aanpassing van de werktuigenvrijstelling; een vervolgverhaal. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 1-1.
    • J.A. Monsma (1993). Wetsvoorstel Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ): een nuttig en goed voorstel. De gemeentestem, 122-125.
    • J.A. Monsma (1993). Gecorrigeerde vervangingswaarde; arrest Veendam (met reactie van J.P. Kruimel). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 159-164.
    • J.A. Monsma (1992). De voorstellen van de commissie Zevenbergen; de reinigingsrechten die gemeenten heffen. Dossier, 3 (10), 122-126.
    • J.A. Monsma (1992). De nieuwe werktuigenvrijstelling: duidelijkheid, rechtszekerheid en objectiviteit in de OGB. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 135-138.
    • J.A. Monsma (2019). Aanpassing belastingstelsel waterschappen; naschrift bij reactie H.J.M. Havekes op artikel Nieuw belastingstelsel waterschappen: klaar voor de toekomst? Weekblad Fiscaal Recht, 2019 (198).
    • J.A. Monsma & A.P. Monsma (2019). Verbetering rechtsbescherming WOZ? Maandblad Belastingbeschouwingen, 2019 (4), 195-203. [go to publisher's site]
    • J.A. Monsma (2018). Nieuw belastingstelsel waterschappen: klaar voor de toekomst? Weekblad Fiscaal Recht, 2018 (198).
    • J.A. Monsma & A.P. Monsma (2017). Is een ingrijpende herziening van het gemeentelijke belastinggebied opportuun? Weekblad Fiscaal Recht, 2017 (157). [go to publisher's site]
    • J.A. Monsma, A.W. Schep & A.P. Monsma (2016). Waardering onroerende zaken: tijd voor vernieuwing. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (61), 412-421.
    • J.A. Monsma (2016). Een groter gemeentelijk belastinggebied: doel of middel? Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (166), 1068-1079.
    • J.A. Monsma (2007). Toetsing van belastingverordeningen van decentrale overheden; een update. Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (6727), 747-757.
    • J.A. Monsma (2005). Het gemeentelijke belastinggebied op de schop: verschraling of (Een)hoorn de overvloeds? Maandblad Belastingbeschouwingen, 2005, 261-273.
    • J.A. Monsma (2003). Is er nog toekomst voor de onroerendzaakbelastingen van bedrijfspanden? Onderneming en Financiering, 2003 (55), 35-40.
    • J.A. Monsma (2002). Afschaffen van de OZB op woningen: hoe moet dat eigenlijk? Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2002 (22), 1063-1067.
    • P. de Bruin & J.A. Monsma (2001). Rapport Gemeentelijke belastingen in de 21ste eeuw. Heffing op goede grond(slag). Weekblad Fiscaal Recht, 130 (6450), 1321-1325.
    • P. de Bruin & J.A. Monsma (2001). Rapport Gemeentelijke belastingen in de 21e eeuw. Heffing op goede grond(slag). Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2001 (8), 639-643.
    • J.A. Monsma (2000). Ontwikkelingen op het terrein van de lokale belastingheffing. Maandblad Belastingbeschouwingen, 69 (1), 32-39.
    • J.A. Monsma (2000). Waterschapsbelastingen in de 21e eeuw. Het eindrapport van de commissie-Togtema. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2000 (1), 3-9.
    • J.A. Monsma & F.J.H.L. Makkinga (2000). Centraal of decentraal, dat is de kwestie. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2000 (23), 1075-1079.
    • J.A. Monsma (1998). Waterschapsbelastingen op weg naar de 21e eeuw. De visie van de commissie-Togtema. Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 1998 (12), 427-433.
    • J.A. Monsma (1998). Recente ontwikkelingen bij waardebepaling onroerende zaken voor WOZ en OZB. Weekblad Fiscaal Recht, 127 (6276), 108-119.
    • J.A. Monsma (1997). De Wet waardering onroerende zaken in (de) praktijk. Vastgoedrecht, 1997 (2), 35-42.
    • J.A. Monsma (1997). De invoering van de wet waardering onroerende zaken: een veelomvattende operatie. Maandblad Belastingbeschouwingen, 66 (9), 274-280.
    • J.A. Monsma (1996). Nieuwe Kerk te Amsterdam: Een monument zonder waarde voor de OZB? Weekblad Fiscaal Recht, 125 (6208), 1137-1143.
    • J.A. Monsma (1995). Doet splitsingsverbod niet ter zake bij waardebepaling onroerende zaakbelasting? Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6142), 418-423.
    • J.A. Monsma (1995). Geschikt of beter geschikt voor bebouwing in de zin van de bouwgrondbelasting. Weekblad Fiscaal Recht, 124 (6155), 859-865.
    • J.A. Monsma (1994). Feitelijk gebruiken staat bij onroerende-zaakbelastingen gelijk aan metterdaad bezigen. Weekblad Fiscaal Recht, 123 (6087), 68-72.
    • J.A. Monsma (1994). Wetsvoorstel Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) leidt tot samenwerking grotere uniformiteit en duidelijkheid. Maandblad Belastingbeschouwingen, 63 (4), 143-147.
    • J.A. Monsma (1993). Wetsvoorstel Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ): een nuttige en goed voorstel. De gemeentestem, 122-125.
    • J.A. Monsma (1993). Gecorrigeerde vervangingswaarde; arrest Veendam (met reactie van J.P. Kruimel). De gemeentestem, 159-164.
    • J.A. Monsma & S. Ugur (1993). Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen! Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 631-633.
    • J.A. Monsma (1992). Zijn de onroerende zaakbelastingen toe aan een opknapbeurt? Weekblad Fiscaal Recht, 1726-1733.
    • J.A. Monsma (1992). De kerkenvrijstelling van de OZB ten dode opgeschreven? Maandblad Belastingbeschouwingen, 259-262.
    • J.A. Monsma (1990). Wetsvoorstel materiële gemeentelijke belastingbepalingen maakt gedegen indruk. B&G (Bank voor Ned. Gemeenten), 14-20.
    • J.A. Monsma (1990). Naschrift bij reactie mr B. Sio op vorenstaand artikel. Weekblad Fiscaal Recht, 1122-1124.
    • J.A. Monsma (1990). Wetsvoorstel overdracht teken OGB. Weekblad Fiscaal Recht, 437-441.
    • J.A. Monsma (1990). Retributie of prijs, een keuzemogelijkheid waarvan weloverwogen gebruik moet worden gemaakt. InterLokaal (Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden), 2-2.
    • J.A. Monsma (2005). Oude schoenen (Column). Weekblad Fiscaal Recht, 2005, 779-780.
    • J.A. Monsma (2004). Eenheidsstaat of eenheidsworst? (Column) Voor gemeenten rest marginaal beleid bij OZB. Weekblad Fiscaal Recht, 133 (6566), 307-308.
    • J.A. Monsma (2004). Mag dat zo maar? (Column). Weekblad Fiscaal Recht, 133 (6598), 1595-1596.
    • J.A. Monsma (2003). Hoezo ingewikkeld? (column). Waterschapslasten zijn onnodig ingewikkeld. Weekblad Fiscaal Recht, 132 (6529), 775-776.
    • M.P. van der Burg, G. Groenewegen, F.J.H.L. Makkinga, J.A. Monsma & G.I. Sheer Mahomed (2005). Compendium gemeentelijke belastingen (vierde geheel herziene druk). Deventer: Kluwer
    • J.K. Lanser, P.J.M. Saarloos, P.J.J.M. van den Bosch & J.A. Monsma (2003). WOZ & gemeentelijke heffingen: jurisprudentieboekje. Doetinchem: Reed Business Information
    • A.W. Schep, R.T.N. Smeets, J.J. Verbeek, A.J. Waterbolk & J.A. Monsma (2003). Het begrip woning: gemengd gebruikt (ESBL-brochure 2003, 10). Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden
    • J.K. Lanser, P.J.J.M. van den Bosch & J.A. Monsma (2003). WOZ-zakboekje wetgeving. Doetinchem: Reed Business Information
    • M.P. van der Burg, G. Groenewegen, F.J.H.L. Makkinga, J.A. Monsma & G.I. Sheer Mahomed (2002). Compendium gemeentelijke belastingen. Deventer: Kluwer
    • J.A. Monsma, A.W. Schep, R.T.N. Smeets, J.J. Verbeek & A.J. Waterbolk (2002). Actualiteitenbrochure lokale belastingen (ESBL brochures, 9). Rotterdam: ESBL
    • J.A. Monsma (2001). Belastingoverzicht grote gemeenten 2001. Den Haag: VNG Uitgeverij
    • J.A. Monsma (1997). Praktijkboek Wet WOZ. Praktische en actuele informatie over de wet waardering onroeorende zaken. Arnhem: P.B.N.A.
    • P. de Bruin, J.P. Kruimel & J.A. Monsma (1996). Fiscale encyclopedie de vakstudie. Editie Lokale belastingen en milieuheffingen (Vakstudie, 13). Deventer: Kluwer
    • J.A. Monsma (1994). Tekst en commentaar Gemeentewet, Provinciewet en Waterschapswet. Deventer: Kluwer
    • J.A. Monsma & J. Boele (1994). Hoofdzaken Milieuheffingen (FED's Fiscale studieserie, 27). Deventer: FED
    • J.A. Monsma (1990). Hoofdzaken milieuheffingen (Fiscale Studiereeks, 27). Deventer: Fed
    • A.W. Schep, J.J. Verbeek & J.A. Monsma (2004). De gemeentelijke milieuheffingen onderzocht. Belastingoverzicht grote gemeenten 2004, Deel II. Rotterdam: ESBL
    • J.A. Monsma (2000). Belastingoverzicht grote gemeenten. Rotterdam/Den Haag: ESBL/VNG Uitgeverij
    • J.A. Monsma (1999). Lokale belastingen op weg naar de 21e eeuw (ESBL-brochure, 7). Rotterdam: ESBL
    • J.A. Monsma (1999). Toetsing van belastingverordeningen en gemeentelijke autonomie (Fiscale Monografieën, 87). Deventer: Kluwer
    • M.P. van der Burg, G. Groenewegen, F.J.H.L. Makkinga, J.A. Monsma & G.I. Sheer Mahomed (1997). Compendium Gemeentelijke Belastingen. Deventer: Kluwer
    • M.P. van der Burg, G. Groenewegen, F.J.H.L. Makkinga, J.A. Monsma & G.I. Sheer Mahomed (1997). Compendium gemeentelijke belastingen. Deventer: Kluwer
    • J.A. Monsma (1990). Hoofdzaken milieuheffingen (Feds fiscale studieserie, 27). Deventer: Feds
    • J.A. Monsma (1990). Supplement bij E.V.B. Gemeentelijke belastingen. Deventer: Kluwer/Noorduyn
    • J.A. Monsma (1990). 650 jaar belastingen in Rotterdam. Rotterdam: EUR
    • J.A. Monsma (2000). Milieuheffingen; formeelrechtelijke bepalingen. In E.G. Borghols, e.a. (Ed.), Hoofdzaken milieuheffingen (pp. 327-344). Deventer: FED
    • J.A. Monsma & G.I. Sheer Mahomed (1999). Algemene bepalingen. In M.P. van der Burg, e.a. (Ed.), Compendium Gemeentelijke Belastingen (pp. 19-39). Deventer: Kluwer
    • J.A. Monsma & G.I. Sheer Mahomed (1999). Forensenbelastingen. In M.P. van der Burg, e.a. (Ed.), Compendium Gemeentelijke Belastingen (pp. 199-208). Deventer: kluwer
    • J.A. Monsma & G.I. Sheer Mahomed (1999). Toeristenbelasting. In M.P. van der Burg, e.a. (Ed.), Compendium Gemeentelijke Belastingen (pp. 209-220). Deventer: Kluwer
    • J.A. Monsma & G. Groenewegen (1999). Formeelrechtelijke bepalingen. In M.P. van der Burg, G. Groenewegen, F.J.H.L. Makkinga, J.A. Monsma & G.I. Sheer-Mahomed (Eds.), Compendium Gemeentelijke Belastingen (pp. 327-358). Deventer: Kluwer
    • J.A. Monsma (1997). Hoofdstukken 1 Algemene bepalingen, 5 Forensenbelasting, 6 Toeristenbelasting, 13 Formeelrechtelijke bepalingen. In M.P. van der Burg, G. Groenewegen, F.J.H.L. Makkinga, J.A. Monsma & G.I. Sheer Mahomed (Eds.), Compendium gemeentelijke belastingen (pp. 1-75). Deventer: Kluwer
    • J.A. Monsma (1996). Hoofdstuk IX. Financiële bepalingen. In E.J. de Valk (Ed.), Schriftelijke praktijkcursus Waterbeheersrecht (pp. 1-55). Eindhoven: Euroforum
    • J.A. Monsma (1995). Onderdelen Vakstudie, Heffingen lokale overheden en Milieuheffingen. In J. Boele (Ed.), Hoofdzaken Milieuheffingen (27) (pp. 239-261). Deventer: FED Fiscale studieserie
    • J.A. Monsma (1994). Supplement Gemeentelijke belastingen en andere. In J.H. Christiaanse (Ed.), Editie Vakstudie Belastingwetgeving (pp. 1-150). Deventer: Kluwer/Noorduyn
    • J.A. Monsma (1994). Supplement Lokale belastingen en milieuheffingen. In T.J. Korthof (Ed.), Fiscale Encyclopdie De Vakstudie, deel 13 (pp. 1-200). Deventer: Kluwer
    • J.A. Monsma (1992). Lokale belastingen en milieuheffingen. In T.J. Korthof (Ed.), Fiscale encyclopedie De Vakstudie (pp. 1-50). Deventer: Kluwer
    • J.A. Monsma (1992). Gemeentelijke belastingen. In J.H. Christiaanse (Ed.), Editie Vakstudie Belastingwetgeving (pp. 1-200). Deventer/Arnhem: Kluwer/Noorduijn
    • J.A. Monsma (1992). Les IX inzake Financiële bepalingen. In J.A. Monsma (Ed.), Schriftelijke Praktijkcursus Waterbeheersrecht (pp. 1-50). 's-Hertogenbosch: Euroforum
    • J.A. Monsma (1992). Hoofdzaken milieuheffingen. In J. Boele & E.P.J. Wasch (Eds.), Hoofdzaken milieuheffingen (Fiscale studieserie, 27) (pp. 193-217). Deventer: FED
    • J.A. Monsma (2005). Privatisering van veiligheid: een begaanbare weg? In L.C. Winkel (Ed.), Privatisering van veiligheid (pp. 127-140). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • J.A. Monsma (1993). Onderdeel WVO-heffing, supplement. In T.J. Korthof (Ed.), Fiscale encyclopdie De Vakstudie (Lokale belastingen en milieheffingen, Deel 13) (pp. 1-100). Deventer: Kluwer
    • J.A. Monsma (1993). Onderdeel Gemeentelijke Belastingen, supplement. In J.H. Christiaanse (Ed.), Editie Vakstudie Belastingwetgeving, deel 8, gemeentelijke belastingen (pp. 1-200). Deventer: Kluwer
    • J.A. Monsma (1991). Supplement. In J.H. Christiaanse (Ed.), Vakstudie Belastingwetgeving Gemeente Belastingen (pp. 1-10). Deventer: Kluwer
    • P.J.J.M. van den Bosch & J.A. Monsma (Ed.). (2000). WOZ-Zakboekje. Arnhem: PBNA
    • P. de Bruin, J.P. Kruimel & J.A. Monsma (Ed.). (2000). Fiscale Encyclopedie De Vakstudie. Deventer: Kluwer
    • P.J.J.M. van den Bosch & J.A. Monsma (Ed.). (2000). Praktijkboek Wet WOZ. Arnhem: PBNA
    • J.A. Monsma & P.J.J.M. van den Bosch (Ed.). (1999). Praktijkhandboek Wet WOZ. Arnhem: Koninklijke PBNA
    • J.A. Monsma, P. de Bruin, J.P. Kruimel, M.P. van der Burg, G. Groenewegen & F.J.H.L. Makkinga (Ed.). (1999). Fiscale Encyclopedie De Vakstudie (Lokale belastingen en milieuheffingen. Deel, 13). Deventer: Kluwer
    • P. de Bruin, J.P. Kruimel & J.A. Monsma (Ed.). (1996). Fiscale encyclopedie De Vakstudie, deel 13. Vakstudie Lokale belastingen en milieuheffingen. Deventer: Kluwer
    • J.A. Monsma, P. de Bruin & J.L.M. Govaarts-Renne (Ed.). (1993). Arresten lokale belastingen. Deventer: FED
   • J.A. Monsma (1990). Boekbespreking [Bespreking van het boek Hoofdlijnen van het Nederlandse belastingrecht voor universitair en hoger beroepsonderwijs]. .
   • J.A. Monsma (1990). Boekbespreking [Bespreking van het boek Kernboekje BTW 1990]. .
    • P. de Bruin, J.P. Kruimel & J.A. Monsma (Eds.). (2000-2000) Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 2000(1-12).
    • J.A. Monsma, P. de Bruin & J.P. Kruimel (Eds.). (1999-1999) Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen, 1999(1-12).
    • J.A. Monsma (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, februari 1), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2019-91, Zaaknr. 18/00902, (Bouwleges gemeente Groningen. Door verwijzing naar de in de Staatscourant als UAV 2012 gepubliceerde tekst van de voorwaarden voor vaststelling van de bouwkosten waarop de hoogte van de leges is gebaseerd, is aan de kenbaarheideisen voldaan. De aanduiding UAV 2012 is niet voor misverstand vatbaar). ECLI:NL:HR:2019:143
    • J.A. Monsma (2019). Noot bij: Hof ’s-Hertogenbosch. (2018, oktober 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2019-72, Zaaknr. 17/00641, (Bouwleges gemeente Tilburg. De verordening bevat een eigen regeling voor de berekening van de bouwkosten. De bouwkosten bedragen volgens die regeling ruim € 8,3 mln., terwijl de werkelijke bouwkosten iets minder dan € 4,9 mln. bedragen. De regeling past binnen de aan de gemeentelijke wetgever toekomende vrijheid en is niet in strijd met de wet of enig algemeen rechtsbeginsel). ECLI:NL:GHSHE:2018:4327
    • J.A. Monsma (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2018, november 16), BNB 2019-8, Zaaknr. 18/00366, (Waterschapswet. Retributieverordening zoetwatervoorziening Tholen en Sint Philipsland. Waterschap zorgt voor zoetwatervoorziening voor landbouwers. Deze voorziening valt onder de zorg voor het watersysteem. Heffing gebruiksretributie is niet mogelijk omdat belanghebbende geen gebruik maakt van de zoetwatervoorziening). ECLI:NL:HR:2018:2111
    • J.A. Monsma (2019). Noot bij: Hof ’s-Hertogenbosch. (2018, september 6), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2019-35, 17/00743 / 17/00744, (Zuiveringsheffing waterschap Peel en Maasvallei 2009. In een bijlage bij de verordening wordt verwezen naar NEN-normen die door het waterschap niet bekend zijn gemaakt. Dit was niet nodig omdat de normen betrekking hebben op de wijze van meting, bemonstering en analyse en niet op de heffingsmaatstaf als zodanig). ECLI:NL:GHSHE:2018:3704
    • J.A. Monsma (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, juni 22), BNB 2018-150, Zaaknr. 17/00393, (Watersysteemheffing. Afbakening van het gebied van Wetterskip Fryslân. De Waddenzee behoort niet tot dat gebied omdat het beheer daarover ingevolge de Waterwet exclusief is toegewezen aan het Rijk). ECLI:NL:HR:2018:959
    • J.A. Monsma (2018). Noot bij: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. (2018, mei 9), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2018-245, Nr. 201703503/1/A3, (. Bestuursprocesrecht. College heeft vertegenwoordiging door gemachtigde rechtmatig geweigerd wegens een patroon van misbruik van recht). ECLI:NL:RVS:2018:1587
    • J.A. Monsma (2018). Noot bij: Hof 's Hertogenbosch. (2018, april 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2018-279, Zaaknr. 17/00534, (Bestuursprocesrecht. Gemachtigde was voldoende bereikbaar op door hem gebruikt e-mailadres. Aannemelijk is dat de berichten van de heffingsambtenaar zijn ontvangen. Pro forma bezwaar is ondanks herhaalde uitnodigingen niet aangevuld. Bezwaar is kennelijk niet-ontvankelijk. Ingebrekestelling was prematuur, dus geen recht op dwangsom. Hoorplicht is niet geschonden). ECLI:NL:GHSHE:2018:1591
    • J.A. Monsma (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, oktober 20), BNB 2018-5, Zaaknr. 16/02441, (Verhoging WOZ-waarde bij uitspraak op bezwaar. Directe werking wetswijziging. Bezwaar niet mede gericht tegen aanslag OZB). ECLI:NL:HR:2017:2656
    • J.A. Monsma (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, september 21), BNB 2018-204, Zaaknr. 17/04483, (Precariobelasting. Gas- en elektriciteitsnetwerk. Ook niet door de minister aangewezen netbeheerders zijn belastingplichtig.). ECLI:NL:HR:2018:1700
    • J.A. Monsma (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, mei 25), BNB 2018-129, Zaaknr. 17/03950, (WOZ. Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ. Waarderingsuitzondering niet van toepassing op naast een dijk gelegen zones waarin voorschriften en beperkingen gelden ter bescherming van de dijk). ECLI:NL:HR:2018:625
    • J.A. Monsma (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, januari 5), BNB 2018-62, Zaaknr. 17/02317, (OZB. Vakantiepark met kampeerterrein en recreatiewoningen. Begrip 'in hoofdzaak tot woning dienen'. Verschillende uitleg van dit begrip voor de toepassing van art. 220a en 220e Gemeentewet). ECLI:NL:HR:2018:3
    • J.A. Monsma (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, december 22), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2018-37, Zaaknr. 17/03326, (Leges. Zaagtandtarief toelaatbaar. Verwijzing zaak voor behandeling van enkele onbehandeld gebleven grieven). ECLI:NL:HE:2017:3227
    • J.A. Monsma (2018). Noot bij: Rechtbank Oost-Brabant. (2017, oktober 30), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2018-41, Zaaknr. SHE 17/840, (Bestuursprocesrecht. Gemachtigde werkt niet mee aan realiseren hoorzitting. Zij gebruikt hoorrecht met als enig doel een hogere proceskostenvergoeding te krijgen. Beroep niet-ontvankelijk wegens misbruik van recht). ECLI:NL:RBOBR:2017:5648
    • J.A. Monsma (2018). Noot bij: Hof Amsterdam. (2017, december 12), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2018-72, 16/437 16/438 16/439, (Wet WOZ. Zuiveringsinstallatie. Vraag welke onderdelen complex onder de waarderingsuitzondering vallen. (Zaaknrs. 16/00437, 16/00438 en 16/00439)). ECLI:NL:GHAMS:2017:5397
    • J.A. Monsma (2018). Noot bij: Hof Amsterdam. (2018, januari 11), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2018-116, Zaaknr. 16/00538, (Bestuursprocesrecht. Gemachtigde dient bezwaarschrift bewust in op een onjuist faxnummer met kennelijk geen ander doel dan de ontvangst door de heffingsambtenaar te bemoeilijken. Kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht, bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk. Hoorplicht niet geschonden, geen dwangsom verschuldigd aan belanghebbende). ECLI:NL:GHAMS:2018:87
    • J.A. Monsma (2018). Noot bij: Hof Amsterdam. (2018, januari 2), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2018-284, Zaaknr. 16/00461, (Reclamebelasting. Heffingsambtenaar betrekt aankondigingen voor culturele activiteiten niet in heffing. Voor uitzondering ontbreekt een basis in de Verordening. Begunstigend beleid waarvoor een redelijke en objectieve rechtvaardigingsgrond ontbreekt. Vernietiging aanslagen). ECLI:NL:GHAMS:2018:284
    • J.A. Monsma (2018). Noot bij: Hof Amsterdam. (2018, februari 6), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2018-241, Zaaknr. 16/00371, (Leges. Bepaling waarin voor de berekening van de bouwkosten wordt verwezen naar NEN 2631 is onverbindend omdat het betreffende normblad niet conform art. 139 Gemeentewet is bekend gemaakt bij de publicatie van de verordening). ECLI:NL:GHAMS:2018:588
    • J.A. Monsma (2017). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2016, augustus 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-45, nr. BRE 16/648, (Leges. Verschillend tarief voor bouwactiviteiten aan monumentenpanden (verlaagd tarief) en panden met een beschermd stadsgezicht (geen verlaagd tarief) is niet in strijd met gelijkheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel. Dat voor sloopactiviteiten wel voor beide soorten panden een verlaagd tarief geldt maakt dit niet anders). ECLI:NL:RBZWB:2016:5338
    • J.A. Monsma (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2016, oktober 28), BNB 2017-12, nr. 15/05569, (Leges. Aanvraag vergunning exploitatie escortbedrijf. Begrip dienstverlening. Geen legesheffing mogelijk voor in dat kader verricht BIBOB-onderzoek.). ECLI:NL:HR:2016:2426
    • J.A. Monsma (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, februari 17), BNB 2017-77, nr. 16/02118, (Precariobelasting. Terras op gemeentegrond. Gehele oppervlakte van het terras mag in de heffing worden betrokken). ECLI:NL:HR:2017:257
    • J.A. Monsma (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, februari 17), BNB 2017-82, nr. 16/02411, (Rioolheffing. Terrein voor verblijfsrecreatie wordt ook “als zodanig geëxploiteerd” indien de exploitatie zonder winstoogmerk plaatsvindt en de exploitatieopbrengsten toekomen aan anderen dan de eigenaar). ECLI:NL:HR:2017:262
    • J.A. Monsma (2017). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2016, december 13), NLF 2017-0026, nr. 16/3664, (Leges. Tariefsysteem legesheffing omgevingsvergunning Rotterdam 2015 onverbindend. Tariefklassen zorgen ervoor dat met betrekking tot de hoogte van het legesbedrag als percentage van de bouwsom sprake is van een zogenoemd zaagtandeffect. Willekeurige en onredelijke belastingheffing die de wetgever niet op het oog kan hebben gehad). ECLI:NL:RBROT:2016:9571
    • J.A. Monsma (2017). Noot bij: Rechtbank Oost-Brabant. (2017, februari 1), NLF 2017-0439, nr. 16/296, (BIZ-bijdrage. Verordening BI-zone Bladel onverbindend omdat kaart gebied niet is gepubliceerd. Geen grondslag voor BIZ-bijdrage). ECLI:NL:RBOBR:2017:454
    • J.A. Monsma (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, maart 17), BNB 2017-108, nr. 16/00526, (WOZ. Waardering zwembad op bedrijfswaarde. Belanghebbende moet als erfpachter in dit verband gelijk worden gesteld met de eigenaar, vanuit wiens positie het al dan niet commerciële karakter van de exploitatie beoordeeld dient te worden. Exploitatie door de erfpachter geschiedt met het uitsluitende doel daarmee winst te behalen). ECLI:NL:HR:2017:443
    • J.A. Monsma (2017). Noot bij: Hof ’s-Hertogenbosch. (2016, juli 28), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-96, nr. 15/00961, (Waardebeschikking ontvangen twee weken na dagtekening. Bezwaar ontvankelijk). ECLI:NL:GHSHE:2016:3313
    • J.A. Monsma (2017). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2017, mei 19), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-328, zaaknr. 16/03822, (Leges aanvraag Nederlandse identiteitskaart. Vraag of belanghebbende is benadeeld door onjuiste verwijzing in uitspraak op bezwaar naar Reparatiewet in plaats van Paspoortwet). ECLI:NL:GHSHE:2017:2216
    • J.A. Monsma (2017). Noot bij: Hof ’s-Hertogenbosch. (2016, november 30), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-144, nr. 15/00815, (Rioolheffing. Het staat de gemeente vrij te kiezen voor de eigenaar als belastingplichtige voor de rioolheffing). ECLI:NL:GHSHE:2016:5428
    • J.A. Monsma (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, oktober 6), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-418, nr. 17/02556, (Bestuursprocesrecht. Bezwaar per e-mail. Mogelijkheid daartoe is niet opengesteld. Bezwaarschrift kan pas niet-ontvankelijk worden verklaard nadat indiener de mogelijkheid heeft gehad van verzuimherstel). ECLI:NL:HR:2017:2548
    • J.A. Monsma (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, augustus 11), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-386, nr. 16/00496, (Forensenbelasting. Belastingaanslag is met toepassing van art. 64 AWR opgelegd aan een ander dan degene die de gemeubileerde woning beschikbaar houdt. Toepassing van art. 64 AWR is niet uitgesloten voor lokale belastingen. Rechtsbescherming eigenlijke belastingplichtige is gewaarborgd via art. 26a lid 2 AWR). ECLI:NL:HR:2017:1608
    • J.A. Monsma (2017). Noot bij: A-G. (2017, januari 30), NLF 2017-0391, nr. 16/04681, (Binnenhavengeld. Aanslagen terecht aan eigenaar woonschip opgelegd?). ECLI:NL:PHR:2017:53
    • J.A. Monsma (2017). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2017, maart 3), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-230, zaaknr. nr. 15/01355, (Bestuursprocesrecht. Digitaal ingediend hogerberoepschrift. Belanghebbende is niet-ontvankelijk omdat het hoger beroep te laat is ingediend). ECLI:NL:GHSHE:2017:883
    • J.A. Monsma (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, april 21), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-209, zaaknr. 16/04681, (Binnenhavengeld. Is voldaan aan de voorwaarden voor de heffing, te weten dat de gemeente eigenaar of beheerder is van de ligplaats? Verwijzing volgt). ECLI:NL:HR:2017:715
    • J.A. Monsma (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, april 14), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2017-214, zaaknr. 16/03968, (Bestuursprocesrecht. Griffierecht. Begrip “uitspraak” indien de rechtbank in één uitspraak oordeelt over meer dan één besluit). ECLI:NL:HR:2017:677
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: A-G. (2016, juli 5), NLF 2016-0008, 15/05193, (WOZ en OZB. Recreatiechalets op recreatiepark zijn woningen voor de OZB. Bestaat het recreatiepark voor meer dan 70% uit woningen?). ECLI:NL:PHR:2016:756
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, januari 15), BNB 2016-72, 15/03175, (Legesheffing wegens aanvraag omgevingsvergunning inzake restauratie rijksmonument. Toepassing tarieventabel; geen cumulatie van tarieven). ECLI:NL:HR:2016:48
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West Brabant. (2016, mei 27), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-358, BRE 15/822, (WOZ. Verhoging bij rechterlijke uitspraak van een vóór 1 oktober 2015 vastgestelde WOZ-waarde is mogelijk, ook indien de uitspraak op bezwaar eveneens vóór die datum is gedaan. Een eigenaar die een reguliere beschikking heeft ontvangen hoeft gaan bijzonder belang bij verhoging van de vastgestelde waarde te hebben, te stellen of aannemelijk te maken. Bij verhoging waarde geen verhoging OZB-aanslag). ECLI:NL:RBZWB:2016:3034
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Rechtbank Den Haag. (2016, april 12), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-409, AWB -16_870, (Formeel recht. Telefonisch onderhoud kan in casu niet als hoorgesprek worden aangemerkt. Bezwaar niet rechtsgeldig ingetrokken). ECLI:NL:RBDHA:2016:6098
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, september 30), BNB 2016-229, 15/02820, (WOZ en OZB. Uitgezonderde objecten Wet WOZ. Werken bestemd voor de zuivering van afvalwater, die worden beheerd door publiekrechtelijke instellingen. Begrip werken. Beheer. Overdracht exploitatie aan andere rechtspersoon staat niet aan uitzondering/vrijstelling in de weg. Afbakening onderdelen waarop uitzondering/vrijstelling van toepassing is.). ECLI:NL:HR:2016:2196
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, juni 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-314, 15/02492, (Toeristenbelasting. Verhuurder van ingerichte appartementen t.b.v. verblijf (short stay) door expats, biedt gelegenheid tot het houden van verblijf. Dat voor dat verblijf wordt betaald door bedrijven die de expats inhuren doet daar niets aan af). ECLI:NL:HR:2016:1201
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, juni 3), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-291, 15/04616, (Hondenbelasting. Een rechtspersoon kan houder zijn van een hond). ECLI:NL:HR:2016:1035
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Hof Amsterdam. (2016, januari 7), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-107, 15/00036, (Parkeerbelasting. Kentekenparkeren is niet in strijd met het EVRM dan wel met de Wet bescherming persoonsgegevens). ECLI:NL:GHAMS:2016:146
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, september 16), NLF 2016-0131, 15/04476, (OZB. Recreatiewoningen op bungelowpark dienen tot woning). ECLI:NL:HR:2016:2084
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, september 16), NLF 2016-0130, 15/05193, (WOZ en OZB. Recreatiewoningen op recreatiepark dienen tot woning; bestaat het recreatiepark voor meer dan 70% uit woningen?). ECLI:NL:HR:2016:2085
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2017, maart 17), NLF 2016-0627, nr. 16/00526, (WOZ. Gecorrigeerde vervangingswaarde. Waardering Amsterdams zwembad op bedrijfswaarde). ECLI:NL:HR:2017:443
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: A-G. (2016, juli 4), NLF 2016-0007, 15/04476, (OZB. Recreatiewoningen op bungalowpark zijn woningen voor OZB). ECLI:NL:PHR:2016-745
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, augustus 12), BNB 2016-200, 15/05590, (WOZ en OZB. Uitgezonderde ojbecten Wet WOZ. Geen kerkenvrijstelling voor nabij kerk gelegen gebouw zonder openbare erediensten). ECLI:NL:HR:2016:1901
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, april 22), BNB 2016-159, 15/04715, (Afvalstoffenheffing. De omstandigheid dat de gemeente het gft-afval niet afzonderlijk inzamelt is een schending van de inzamelplicht, maar brengt niet mee dat geen afvalstoffenheffing verschuldgt is). ECLI:NL:HR:2016:694
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, maart 4), BNB 2016-96, 15/00518, (WOZ. Uitgezonderde objecten Wet WOZ. Waarde gedeelte waterverdedigingswerk dat niet tot woning dient blijft buiten aanmerking bij waardering onroerende zaak). ECLI:NL:HR:2016:364
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, februari 26), BNB 2016-79, 15/03528, (Parkeerbelasting. Kentekenparkeren. Geen naheffing parkeerbelasting mogelijk bij invoeren verkeerd kenteken indien verschuldigde belasting is betaald). ECLI:NL:HR:2016:316
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, oktober 30), BNB 2016-28, 14/06107, (Formeel recht. Immateriëleschadevergoeding. Redelijke termijn. Compensatie door voortvarende behandeling Hof. Redelijke termijn in zaken met langere wettelijke beslistermijn). ECLI:NL:HR:2015:3173
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, november 6), BNB 2016-29, 14/04967, (Formeel recht. Aanwijzingsbesluit niet op voorgeschreven wijze bekendgemaakt. Reparatie formeel gebrek, geen benadeling belanghebbende). ECLI:NL:HR:2015:3224
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Rechtbank Den Haag. (2016, februari 15), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2016-339, SGR 15/132, (Leges. Aanvraag omgevingsvergunning voor aanleg fundering openbare weg op gemeentegrond. Aanleg en instandhouding openbare weg binnen gemeente behoort tot publieke taak gemeente. In behandeling nemen aanvraag vergunning is geen dienst). ECLI:NL:RBDHA:2016:5354
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, januari 29), BNB 2016-73, 14/06530, (WOZ. Gecorrigeerde vervangingswaarde opslaglocatie verontreinigde baggerspecie. Vervangingswaarde ondergrond moet worden bepaald exclusief aanlegkosten infrastructuur. Motiveringsgebrek oordeel Hof inzake omvang excessieve gebruikskosten). ECLI:NL:HR:2016:144
    • J.A. Monsma (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, maart 18), BNB 2016-122, 15/03065, (Formeel recht. Proceskosten bestuursrecht. Wijziging begrip 'samenhangende zaken'. Geen 'abstracte toets'. Overgangsrecht. Geen vergoeding voor taxatiekaart in aanvulling op eerder taxatierapport.). ECLI:NL:HR:2016:420
    • J.A. Monsma (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, december 21), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2008-764, nr 41 303, (Voor in behandeling nemen van aanvraag zonder inhoudelijke beoordeling mogen leges geheven worden).
    • J.A. Monsma (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, juli 11), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2008-1002, 43 319, (Parkeerbelasting. Dagdeelvergunning (kraskaart). Bewijskracht schermprint met opmerkingen parkeercontroleur). p.3.
    • J.A. Monsma (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, februari 15), Fiscaal Weekblad FED 2008-40, 43 934, (Wet WOZ. Fierensmarge). p.4.
    • J.A. Monsma (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, september 19), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2008-1333, 42147, (Rioolrecht. Eigenaar van een voor verhuur bestemde recreatiewoning is terecht als gebruiker aangemerkt). p.3.
    • J.A. Monsma (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, maart 30), Fiscaal Weekblad FED 2007-nr.42, 172, 42172, (Waardering complex dat deels monument is). p.3-5.
    • J.A. Monsma (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, juni 8), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2007-, 42 758, (De vraag of een onroerende zaak is gebaat bij een complex van voorzieningen). p.823-826.
    • J.A. Monsma (2007). Noot bij: Rechtbank Middelburg. (2007, juni 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2007-, AWB 06/164, MK, (Waardering bankgebouw. Gecorrigeerde vervangingswaarde. Vormt sluiting filiaal een voor de bedrijfstak specifieke omstandigheid?). p.902-906.
    • J.A. Monsma (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, juni 29), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2007-, 40 932, (Rioolrecht. Zelfstandig gedeelte van een eigendom). p.947-950.
    • J.A. Monsma (2006). Noot bij: HR. (2005, december 2), Fiscaal Weekblad FED 2006-2, 39 632, (Wet WOZ. Waardering Paleis Noordeinde. Ficties. Vraag of wettelijke beperkingen in het onderhavige geval het genot van de zaak beperken. Kans op bestemmingswijziging). p.28-31.
    • J.A. Monsma (2006). Noot bij: HvJ EG. (2005, september 8), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2006-, c-544/03 en c-545/03, (Belgische gemeentebelastingen op pylonen, masten en antennes voor GSM-ontvangst. Strijd met art. 49 EG-verdrag?). p.266-274.
    • J.A. Monsma (2006). Noot bij: HR. (2006, februari 17), Fiscaal Weekblad FED 2006-5, 39 602, (Gemeentewet. OZB. Tariefdifferentiatie woningen en niet-woningen. Berekening tijdvakpercentage. Draagkrachtheffing. Eenjaarstermijn uitspraak op bezwaar). p.26-29.
    • J.A. Monsma (2006). Noot bij: HR. (2005, december 2), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2006-, 40 183, (Gemeentewet. Leges. Groot onderhoud). p.102-103.
    • J.A. Monsma (2006). Noot bij: HR. (2005, december 2), Fiscaal Weekblad FED 2006-2, 39 631, (Wet WOZ. Waardering Paleis Huis ten Bosch. Ficties. Vraag of wettelijke beperkingen in het onderhavige geval het genot van de zaak beperken). p.25-28.
    • J.A. Monsma (2006). Noot bij: Hof Amsterdam. (2006, juni 2), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2006-, 04/03320, MK 1, (Wet WOZ. Waardering van stationscomplexen. Taxatiewijzer NS-stations. Uitzondering openbare landwegen). p.875-881.
    • J.A. Monsma (2006). Noot bij: Rb Maastricht. (2006, januari 16), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2006-, AWB 05/999, (Wm en Gemeentewet. Afvalstoffenheffing en rioolrecht. Kamerverhuurbedrijf. Aanslag op basis van beleidsregels opgelegd aan oudste bewoner. Leeftijdsdiscriminatie). p.366-370.
    • J.A. Monsma (2006). Noot bij: HR. (2006, januari 27), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2006-, 39 407, (Gemeentewet. Rioolrecht. Eigendommen in buitengebied niet aangeslagen. Gelijkheidsbeginsel). p.363-366.
    • J.A. Monsma (2005). Noot bij: HR. (2005, juni 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2005-, 39 204, (Rioolrecht). p.1269-1270.
    • J.A. Monsma (2005). Noot bij: HR. (2005, juli 8), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2005-, 39 850 en 39 953, (Wet WOZ. Gelijkheidsbeginsel). p.793-799.
    • J.A. Monsma (2005). Noot bij: HR. (2005, mei 20), Fiscaal Weekblad FED 2005-15, 37 728, (Gemeentewet. Onroerendezaakbelastingen. Gasaanlandings- en behandelingsstation. Gecorrigeerde vervangingswaarde). p.16-19.
    • J.A. Monsma (2005). Noot bij: HR. (2005, mei 20), Fiscaal Weekblad FED 2005-14, 38 915, (Gemeentewet. Onroerendezaakbelastingen. Gascompressor-station en afsluiterlocatie. Gecorrigeerde vervangingswaarde). p.22-26.
    • J.A. Monsma (2005). Noot bij: HR. (2005, februari 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2005-, 39 129, (Toeristenbelasting). p.432-433.
    • J.A. Monsma (2005). Noot bij: HR. (2005, februari 4), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2005-, 38 860 en 40 072, (Leges). p.395-399.
    • J.A. Monsma (2005). Noot bij: HR. (2005, februari 4), Fiscaal Weekblad FED 2005-10, 38 860, (Gemeentewet. Leges. Kostentoerekening en Kostentoedeling. Toetsing aan opbrengstlimiet). p.15-18.
    • J.A. Monsma (2005). Noot bij: HR. (2005, februari 4), Fiscaal Weekblad FED 2005-7, 40 072, (Annotatie bij HR 4 februari 2005, nr. 40072, Gemeentewet. Leges. Kostentoerekening en Kostentoedeling. Toetsing aan opbrengstlimiet). p.24-28.
    • J.A. Monsma (2005). Noot bij: HR. (2005, mei 20), Fiscaal Weekblad FED 2005-14, 38 915, (Annotatie bij HR 20 mei 2005, nr. 38 915, Gemeentewet. Onroerendezaakbelastingen. Gascompressor-station en afsluiterlocatie. Gecorrigeerde vervangingswaarde). p.22-26.
    • J.A. Monsma (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, april 23), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2004-2004, 12, (Gemeentewet. Rioolrecht. Begrip indirecte aansluiting. Annnotatie bij nr. 39 414). p.631-634.
    • J.A. Monsma (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, mei 28), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2004-2004, 21, (Gemeentewet. Baatbelasting. Onderscheid verbetering en (groot) onderhoud. Annotatie bij nr. 38 978). p.1072-1074.
    • J.A. Monsma (2004). Noot bij: Hof Arnhem. (2004, maart 16), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2004-2004, 7, (Waterschapswet. Fusie van waterschappen. Gevolgen voor omslagheffing. Annotatie bij nr. 02/03496, M-3). p.398-403.
    • J.A. Monsma (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, februari 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2004-2004, 8, (Gemeentewet. Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten. Recreatief gebruikte woonark. Annotatie bij nr. 38 598). p.428-431.
    • J.A. Monsma (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, februari 6), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2004-2004, 8, (Wet milieubeheer en Gemeentewet. Afvalstoffenheffing en rioolrecht. Begrip feitelijk gebruik. Annotatie bij nr. 38 999). p.435-438.
    • J.A. Monsma (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, december 19), Fiscaal Weekblad FED 2004-64, 54, (Wet WOZ. Bewijslastverdeling en verschillen in uitgangspunten taxatierapporten. Annotatie bij nr. 39 294). p.342-347.
    • J.A. Monsma (2004). Noot bij: Hof Amsterdam. (2004, mei 24), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2004-2004, 23, (Gemeentewet. Rioolrecht. Opbrengstnorm en tariefverlaging met terugwerkende kracht. Annotatie bij nr. 01/00090, M-4). p.1189-1198.
    • J.A. Monsma (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, september 24), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2004-2004, 26, (Gemeentewet. Rioolrecht. Opbrengstnorm en tariefstructuur. Kosten van afvoer regenwater. Annotatie bij nr. 36 874). p.1325-1329.
    • J.A. Monsma (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, oktober 8), Fiscaal Weekblad FED 2004-64, 642, (Gemeentewet. OZB. Objectafbakening kantoorgebouw. Annotatie bij nr. 38 443 en 38 444). p.3303-3307.
    • J.A. Monsma (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, augustus 13), Fiscaal Weekblad FED 2004-64, 517, (Gemeentewet. Leges. Vraag of behandelen aanvraag vergoeding planschade een dienst is. Annotatie bij nr. 37 836). p.2843-2860.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: (2002, september 27), Fiscaal Weekblad FED 2003-63, 2950, (OZB. Petrochemisch complex. Objectafbakening. Herstel onjuiste afbakening. Werktijgenvrijstelling en Rotterdams Convenant). p.413-455.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: (2003, oktober 3), Fiscaal Weekblad FED 2003-63, 2991, (Baatbelasting. Vast bedrag aan te verhalen kosten in Bekostigingsbesluit. Het ingevolge de verordening geheven bedrag overschrijdt dit vaste bedrag. Vraag in hoeverre het tarief in stand kan blijven). p.3195-3200.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: (2003, augustus 8), Fiscaal Weekblad FED 2003-63, 2989, (Baatbelasting. Herinrichting historisch stadshart. Rechtsgeldigheid bekostigingsbesluit. Vervanging bestaande voorzieningen. Verbetering versus (groot) onderhoud). p.3078-3090.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: (2003, augustus 8), Fiscaal Weekblad FED 2003-63, 2989, (Baatbelasting. Herinrichting historisch stadshart. Vervanging bestaande voorzieningen. Verbetering versus (groot) onderhoud. Tijdstip beoordeling baat). p.3070-3077.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: (2003, augustus 8), Fiscaal Weekblad FED 2003-63, 2989, (Baatbelasting. Herinrichting historisch stadshart. Rechtsgeldigheid bekostigingsbesluit. Vervanging bestaande voorzieningen. Aftrek kosten achterstallig onderhoud. Mate waarin de aan de voorzieningen verbonden laten worden verhaald). p.3059-3070.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2003, augustus 8), Fiscaal Weekblad FED 2003-63, 2989, (Baatbelasting. Herinrichting historisch stadshart. Vervanging bestaande voorzieningen. Verbetering versus (groot) onderhoud. Vast bedrag aan te verhalen kosten in bekostigingsbesluit. Tijdstip beoordeling baat). p.3001-3041.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: (2003, februari 14), Fiscaal Weekblad FED 2003-63, 2961, (WOZ. Afbakening van een in erfpacht uitgegeven recreatieterrein. Percelen die in ondererfpacht met opstalrecht zijn uitgegeven aan eigenaren van op die percelen gestichet vakantiewoningen vormen afzonderlijke objecten.). p.1190-1193.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: (2002, december 20), Fiscaal Weekblad FED 2003-63, 2957, (WOZ. Onroerende zaken met agrarische bestemming zijn met toepassing van persoongebonden gedoogbeleid in gebruik voor burgerbewoning. Vraag of overdrachtsfictie met zich meebrengt dat geen rekening zou moeten worden gehouden met de agrarische bestemming). p.918-923.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: (2002, september 27), Fiscaal Weekblad FED 2003-63, 2950, (OZB. Raffinaderijcomplex. Feitelijk gebruik parkeerterreinen. Objectafbakening. Herstel onjuiste afbakening als gevolg van onterecht in samenstel betrekken van ruimten in gebruik bij derden. Bedrijfwaarde. Werktuigenvrijstelling en Rotterdams Convenant). p.400-412.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2002, november 22), Fiscaal Weekblad FED 2003-63, 2945/2946, (OZB. Eigenaar vakantiewoningen schakelt voor verhuur aan recreanten een verhuurorganisatie in. Vraag og eigenaar dan wel verhuurorganisatie als gebruiker moet worden aangemerkt). p.52-63.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: Hof Amsterdam. (2003, januari 24), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2003-2003, 10, (Rioolrecht. Alleen grootverbruikers in rioolafvoerrecht betrokken. Kostentoerekening en kostentoedeling. Opbrengstnorm. Motivering uitspraken). p.578-586.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: Hof Den Haag. (2002, juli 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2003-2003, 3, (Toeristenbelasting. Tarief als percentage van de overnachtingsprijs is niet onverbindend). p.147-151.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2003, januari 24), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2003-2003, 5, (Baatbelasting. Afbakening belastingobject. Een zelfstandig bruikbaar gedeelte van een gebouw kan tot belastingobject dienen). p.278-282.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2003, januari 24), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2003-2003, 7, (Vermakelijkhedenretribatie. Een vermakelijkhedenrecht heeft slechts ten dele het karakter van retributie. De opbrengstnorm van art. 229b Gemeentewet is niet van toepassing). p.401-408.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2002, december 20), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2003-2003, 7, (Baatbelasting. Belastingverordening per deelgebied. Eén bekostigingsbesluit dat geen inzicht geeft in de per deelgebied op belastingplichtigen te verhalen kosten). p.395-398.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2003, februari 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2003-2003, 11, (Rioolrecht. Eigendommen in buitengebied niet belast. Gelijkheidsbeginsel. Opbrengstnorm). p.637-641.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2003, april 11), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2003-2003, 14, (Leges. Aanvraag ontgrondingsvergunning. Weigering. Belastbaar feit. Tarief). p.805-809.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: Hof Den Haag. (2003, maart 5), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2003-2003, 17-18, (Baatbelasting. Een gedeelte van een perceel met de bestemming boomkwekerij, waarop niet mag worden gebouwd, is niet gebaat bij de aanleg van een elektriciteitsleiding). p.919-921.
    • J.A. Monsma (2003). Noot bij: Hof Amsterdam. (2003, maart 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2003-2003, 17-18, (Baatbelasting. Een caravanpark, dat door de aanleg van riolering wel is gebaat, is niet opgenomen in het gebate gebied dat is omlijnd op de bij het Bekostigingsbesluit en de Verordening behorende kaarten. Verordening onverbindend). p.997-1002.
    • J.A. Monsma (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, juni 7), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2002-2002, 19, (Annotatie Nr. 36 316). p.889-890.
    • J.A. Monsma (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, juni 14), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2002-2002, 19, (Annotatie Nr. 36 863). p.890-891.
    • J.A. Monsma (2002). Noot bij: Hof Arnhem. (2001, augustus 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2002-2002, 4, (Annotatie Nr. 99/01 817, E-8). p.248-253.
    • J.A. Monsma (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, maart 8), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2002-2002, 8, (Annotatie Nr. 36 716). p.497-499.
    • J.A. Monsma (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, oktober 12), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2002-2002, 2, (Annotatie Nr. 36 011). p.91-99.
    • J.A. Monsma (2002). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2002, januari 4), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2002-2002, 20, (Annotatie Nr. Bk-01/00 188 M-4). p.994-996.
    • J.A. Monsma (2002). Noot bij: Hof Arnhem. (2002, augustus 22), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2002-2002, 6, (Annotatie Nr. 99/01 605 M-3). p.360-371.
    • J.A. Monsma (2002). Noot bij: Hof Amsterdam. (2002, juni 14), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2002-2002, 20, (Annotatie Nr. 01/00 588, M-4). p.942-950.
    • J.A. Monsma (2002). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2001, juni 20), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2002-2002, 5, (Annotatie Nr. Bk-99/30 033 E-7). p.301-303.
    • J.A. Monsma (2002). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2001, december 12), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2002-2002, 22, (Annotatie Nr. Bk-01/00 496 M-3). p.1041-1043.
    • J.A. Monsma (2002). Noot bij: Hof Arnhem. (2002, april 4), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2002-2002, 20, (Annotatie Nr. 00/01 365 E-4). p.992-993.
    • J.A. Monsma (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, maart 1), Fiscaal Weekblad FED 2002-2002, 2907, (Onroerendezaakbelastingen). p.795-807.
    • J.A. Monsma (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, maart 29), Fiscaal Weekblad FED 2002-2002, 2911, (Waardering van verpachte percelen waarop door pachters gebouwen zijn gesticht zonder vestiging van opstalrechten). p.1029-1035.
    • J.A. Monsma (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, juni 14), Fiscaal Weekblad FED 2002-2002, 2920/2921, (Waardering van recreatiewoningen). p.1548-1562.
    • J.A. Monsma (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2001, november 9), Fiscaal Weekblad FED 2002-2002, 2904, (Cumulatie van OZB wegens het gebruik van een onroerende zaak- en woonforensenbelasting wegens het beschikbaar houden van een gemeubileerde woning is toegestaan). p.627-631.
    • J.A. Monsma (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, oktober 26), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2002-2002, 5, (Annotatie Nr. 36 205). p.299-300.
    • J.A. Monsma (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, februari 21), Fiscaal Weekblad FED 2001-61, 2856, (Aantekening bij Wet WOZ Nr. 243). p.956-956.
    • J.A. Monsma (2001). Noot bij: Hof Arnhem. (2000, mei 16), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2001-2001, 1, (Toeristenbelasting). p.9-10.
    • J.A. Monsma (2001). Noot bij: Hof Amsterdam. (2000, augustus 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2001-2001, 1, (Zeehavengeld). p.26-26.
    • J.A. Monsma (2001). Noot bij: Hof Amsterdam. (2000, augustus 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2001-2001, 4, (Bodemverontreiniging; noodzaak tot sanering is niet aannemelijk gemaakt). p.159-159.
    • J.A. Monsma (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, augustus 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2001-2001, 22, (Leges). p.957-958.
    • J.A. Monsma (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, mei 30), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2001-2001, 17/18, (Afvalstoffenheffing en rioolrecht). p.724-724.
    • J.A. Monsma (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, maart 28), Fiscaal Weekblad FED 2001-61, 2857, (Aantekening bij Gemeentewet Nr. 257). p.1009-1009.
    • J.A. Monsma (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, februari 21), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2001-2001, 9, (Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht). p.390-390.
    • J.A. Monsma (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, februari 7), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2001-2001, 11, (Onroerendezaakbelastingen en rioolrecht). p.461-461.
    • J.A. Monsma (2001). Noot bij: Hof Amsterdam. (2000, december 15), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2001-2001, 6, (Rioolrecht). p.264-265.
    • J.A. Monsma (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2000, november 29), Fiscaal Weekblad FED 2001-61, 2850, (Aantekening bij Wet WOZ Nr. 152). p.589-589.
    • J.A. Monsma (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2000, oktober 25), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2001-2001, 5, (Baatbelasting). p.212-212.
    • J.A. Monsma (2001). Noot bij: Hof Amsterdam. (2000, september 22), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2001-2001, 7, (Kadegeld). p.308-308.
    • J.A. Monsma (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, september 21), Fiscaal Weekblad FED 2001-61, 2889, (Onroerendezaakbelastingen.). p.3669-3670.
    • J.A. Monsma (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, februari 14), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2001-2001, 6, (Toeristenbelasting). p.258-258.
    • J.A. Monsma (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, augustus 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2001-2001, 22, (Reinigingsrecht). p.964-964.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, juni 7), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2000-2000, 15/16, (OZB. Windturbines vallen niet onder werktuigenvrijstelling. Uiterlijke herkenbaarheid als criterium). p.723-731.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, juni 7), Fiscaal Weekblad FED 2000-60, 2818, (Windturbine vrijgesteld voor ozb?). p.1616-1622.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, juni 21), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2000-2000, 19, (Hondenbelasting. Vormgeving als bestemmingsbelasting is toegestaan, evenals beperking tot bebouwde kom). p.829-833.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hof Arnhem. (2000, maart 23), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2000-2000, 21, (Baatbelasting. Bekostigingsbesluit biedt onvoldoende rechtszekerheid. Verordening onverbindend). p.926-934.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, augustus 29), Fiscaal Weekblad FED 2000-60, 2834b, (Waardering monumentale kerk. Wetsfictiegemeente. Reproductiemethode ter bepaling WEV). p.2574-2587.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, februari 23), Fiscaal Weekblad FED 2000-60, 2800, (Waardering in ozb van service-flat. waarderingsficties en waardedrukkende invloed servicekosten). p.550-552.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hof Amsterdam. (2000, juni 7), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2000-2000, 24, (Woonforensenbelasting mag worden geheven naast ozb gemeubileede woning). p.1082-1089.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hoge Raad. (1999, december 1), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2000-2000, 2, (Afvalstoffenheffing. Verhuurder recreatiebungalow gebruiker. Gelijkheidsbeginsel en tijdelijke leegstand). p.57-60.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, juni 21), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2000-2000, 15/16, (OZB en rioolrecht. Bekendmaking verordeningen. Economisch eigenaar geen bezitter. Kostentoerekening). p.732-741.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hof Amsterdam. (1999, oktober 1), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2000-2000, 3, (Toeristenbelasting. Beperking belastingplicht leidt tot discriminatie. Verordening onverbindend). p.99-105.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hof Arnhem. (1999, december 16), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2000-2000, 12, (Rioolrecht. Vertrouwensbeginsel). p.576-582.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hof Amsterdam. (2000, februari 1), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2000-2000, 9, (Afvalstoffenheffing en rioolrecht. Heffingspeildatum. Aanslagen in strijd met vertrouwensbeginsel). p.454-456.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hof Den Haag. (1998, juni 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2000-2000, 7b, (Baatbelasting. Winkelpand gebaat door herinrichting binnenstad). p.369-374.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hof Amsterdam. (1998, januari 9), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2000-2000, 3, (OZB. Met slagbomen afgesloten parkeerterrein heeft niet de functie van openbare weg). p.94-98.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hof Leeuwarden. (2000, juli 7), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2000-2000, 26, (Leges bouwvergunning. Toegelaten instelling). p.1174-1177.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hof Arnhem. (1999, december 28), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2000-2000, 11, (OZB. Verhuurde recreatiebungalow is beleggingspand. Eigenaar is in casu niet als gebruiker aan te merken). p.538-542.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hof Den Bosch. (2000, april 26), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2000-2000, 19, (Rioolrecht. Toerekening alle kosten onderhoud en beheer aan afvoerrecht is toegestaan). p.837-841.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hof Den Bosch. (1997, december 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2000-2000, 20, (Rioolrecht. Belastbaar feit). p.905-906.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hoge raad. (2000, augustus 29), Fiscaal Weekblad FED 2000-60, 2834B, (Aantekening bij Nr. 35257). p.2585-2587.
    • J.A. Monsma (2000). Noot bij: Hof Amsterdam. (1998, augustus 21), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 2000-2000, 22, (Havengeld. Discriminatie). p.986-991.
    • J.A. Monsma (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1999, maart 31), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1999-1999, 8, (Rioolrecht. Verdeling van rioleringskosten). p.337-338.
    • J.A. Monsma (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1998, november 25), Fiscaal Weekblad FED 1999-59, 2738, (Een opstal in aanbouw is voor de onroerendezaakbelastingen geen gebouwd eigendom). p.78-80.
    • J.A. Monsma (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1999, maart 3), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1999-1999, 10, (Precariobelasting ter zake van (uitsluitend) voorwerp met reclame-uitingen is toegestaan). p.412-413.
    • J.A. Monsma (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1998, november 25), Fiscaal Weekblad FED 1999-59, 2738, (Waardering voor de onroerendezaakbelastingen van een appartement waarop een verkoopregulerende bepaling met kettingbeding rust). p.72-73.
    • J.A. Monsma (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1999, maart 10), Fiscaal Weekblad FED 1999-59, 2755, (Besluit tot tariefswijziging met ingang van 1995 verbindt niet omdat het niet op de juiste wijze is bekend gemaakt.). p.1176-1177.
    • J.A. Monsma (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1998, december 23), Fiscaal Weekblad FED 1999-59, 2742, (Havengeldverhoging met 5% i.v.m. project rijksoverheid. Nier onredelijk). p.345-346.
    • J.A. Monsma (1999). Noot bij: Hof Amsterdam. (1999, februari 7), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1999-1999, 3, (Verontreinigingsheffing oppervlaktewateren. Heffing ter zake van verontreiniging oppervlaktewater met zout, afkomstig uit een gasbron). p.110-110.
    • J.A. Monsma (1999). Noot bij: Hof Amsterdam. (1997, januari 3), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1999-1999, 2, (Afvalstoffenheffing en rioolrecht). p.57-58.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1998, april 15), Fiscaal Weekblad FED 1998-57, 2705, (Bouwgrondbelasting). p.3-3.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1998, september 23), Fiscaal Weekblad FED 1998-57, 2729, (Waardebegrip). p.2-2.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1997, december 3), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-17, 3, (Onderscheid bedrijfsmatige dienstverlening en dienstverlening, waarvoor rechten geheven kunnen worden). p.2-2.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1997, november 12), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-17, 5, (Vermakelijkheid of het bieden van gelegenheid tot verblijf). p.1-1.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1997, september 12), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-17, 7, (Aanslag waterschapsomslag). p.1-1.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1997, september 26), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-17, 6, (Kampeerterrein). p.1-1.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hof Arnhem. (1998, april 20), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-17, 20, (Verwijzingsprocedure verbindendheid verordening). p.1-1.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hof Den Haag. (1998, maart 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-17, 22, (Lozing riooloverstort). p.1-1.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hof Arnhem. (1998, maart 4), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-17, 21, (Fictieve negatieve beschikking). p.1-1.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1998, juli 15), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-17, 19, (Heffing reinigingsrecht). p.2-2.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1998, juni 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-17, 19, (Baatbelasting). p.1-1.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1998, april 22), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-17, 11, (Toeristenbelasting). p.2-2.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hof Amsterdam. (1998, februari 11), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-17, 10, (Overschrijding van de opbrengstnorm). p.1-1.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1997, december 3), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-17, 5, (Waarde in het economisch verkeer). p.2-2.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1998, september 30), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-1998, 24, (Illegale lozingen van gier op oppervlaktewater). p.860-861.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hof Arnhem. (1998, april 20), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-1998, 12, (Bouwgrondbelasting. De belasting is tijdig ingevoerd). p.683-683.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hof Arnhem. (1998, maart 4), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-1998, 21, (Baatbelasting. Bekostigingsbesluit ziet op de herinrichting van het complete winkelcemtrum.). p.737-737.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (1998, maart 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-1998, 22, (Lozingen op rijkswater vanuit riooloverstorten). p.788-788.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1997, december 24), Fiscaal Weekblad FED 1998-57, 2690, (Inwerkingtreding Gemeentewet 1994). p.2-2.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1997, november 24), Fiscaal Weekblad FED 1998-57, 2690, (Bekendmaking is met ingang van 1994 voorwaarde voor rechtsgeldigheid belastingsverordening). p.1-1.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hof Arnhem. (1997, april 4), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-17, 1, (Interpretatie bestemmingsplan). p.1-1.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (1997, juni 18), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-17, 2, (Verwijzingsprocedure). p.2-2.
    • J.A. Monsma (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1997, december 24), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1998-17, 8, (Praktijk van de locale belastingen). p.2-2.
    • J.A. Monsma (1997). Noot bij: Hof Amsterdam. (1996, juni 14), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1997-16, 1, (Formeel recht. Provinciewet laat niet toe dat in een navorderingsaanslag in de provinciale verontreinigingsheffing oppervlaktewateren een verhoging wordt begrepen). p.8-12.
    • J.A. Monsma (1997). Noot bij: Hof Leeuwarden. (1995, april 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1997-16, 3, (Toeristenbelasting. Op grond van opgewekt vertrouwen had in casu geen aanslag mogen worden opgelegd). p.124-126.
    • J.A. Monsma (1997). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (1996, november 21), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1997-16, 3, (Onroerende-zaakbelastingen. Kassenvrijstelling. Kassen waarin substraatteelt plaatsvindt vallen niet onder de vrijstelling. De ondergrond van de kassen wordt immers niet aangewend voor de teelt van gewassen). p.119-120.
    • J.A. Monsma (1997). Noot bij: Hoge Raad. (1997, juni 11), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1997-16, 17/18, (Toeristenbelasting. Forfaitaire berekeningswijze heffingsgrondslag; spreiding teldata). p.530-534.
    • J.A. Monsma (1997). Noot bij: Hoge Raad. (1996, november 6), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1997-16, 1, (Watertoeristenbelasting. ANWB-rapport vormt onvoldoende basis voor gemiddeld aantal van 24 etmalen verblijf per jaar waarvan forfait uitgaat). p.4-7.
    • J.A. Monsma (1997). Noot bij: Hoge Raad. (1997, juli 8), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1997-16, 19, (Bouwgrondbelasting. Kosten deels krachtens overeenkomst aan gemeente voldaan. Waarde ingebracht stuk grond). p.574-580.
    • J.A. Monsma (1997). Noot bij: Hof Amsterdam. (1995, maart 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1997-16, 6, (Toeristenbelasting. Veerboot is geen inrichting tot het geven van vermakelijkheid.). p.234-237.
    • J.A. Monsma (1996). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch 93/2136E5. (1995, december 15), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1996-15, 7, (Afvalstoffenheffing).
    • J.A. Monsma (1996). Noot bij: Hof 's-Gravenhage 94/4179-E-7. (1996, maart 26), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1996-15, 24, (Verontreinigingsheffing oppervlaktewateren).
    • J.A. Monsma (1996). Noot bij: Hof 's-Gravenhage 94/0278-E-4. (1995, juni 29), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1996-15, 2, (Rioolrecht).
    • J.A. Monsma (1996). Noot bij: Hof Arnhem 940915-E-4. (1995, september 21), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1996-15, 5, (Reinigingsrechten).
    • J.A. Monsma (1996). Noot bij: Hoge Raad nr. 30676. (1996, januari 3), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1996-15, 6, (Toeristenbelasting).
    • J.A. Monsma (1996). Noot bij: Hof 's-Gravenhage 93/4221-M-2. (1995, september 11), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1996-15, 7, (Watertoeristenbelasting).
    • J.A. Monsma (1996). Noot bij: Hoge Raad nr. 30 847. (1995, november 1), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1996-15, 2, (Woonforensenbelasting).
    • J.A. Monsma (1996). Noot bij: Hoge Raad nr. 30 845. (1996, juli 15), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1996-15, 19, (Rioolrecht).
    • J.A. Monsma (1996). Noot bij: Hoge Raad nr. 30 251. (1996, april 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1996-15, 12, (Rioolrecht).
    • J.A. Monsma (1996). Noot bij: Hoge Raad nr. 28 998. (1996, februari 28), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1996-15, 13, (Verontreinigingsheffing oppervlaktewateren).
    • J.A. Monsma (1996). Noot bij: Hoge Raad nr. 29 996. (1996, maart 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1996-15, 13, (Verontreinigingsheffing oppervlaktewateren).
    • J.A. Monsma (1996). Noot bij: Hoge Raad nr. 30 588. (1996, augustus 9), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1996-15, 21, (Rioolrecht).
    • J.A. Monsma (1996). Noot bij: Hoge Raad nr. 30 212. (1996, mei 29), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1996-15, 23, (Formeel recht).
    • J.A. Monsma (1996). Noot bij: Hof Amsterdam. (1996, april 11), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1996-15, 26, (Formeel recht/Verontreinigingsheffing oppervlaktewateren. Aanslag, opgelegd binnen de wettelijke aanslagtermijn, is niettemin te laat opgelegd wegens strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel). p.838-840.
    • J.A. Monsma (1996). Noot bij: Hof Amsterdam P93/0076-M-4. (1995, juli 14), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1996-15, 7, (Hinderwetleges).
    • J.A. Monsma (1995). Noot bij: HR 30 159. (1995, mei 3), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1995-14, 15/16, (Annotatie).
    • J.A. Monsma (1995). Noot bij: Hof Amsterdam P93/5538 M4. (1995, maart 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1995-14, 22, (Annotatie).
    • J.A. Monsma (1995). Noot bij: HR 29 793. (1995, april 5), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1995-14, 12, (Annotatie).
    • J.A. Monsma (1995). Noot bij: HR 30 280. (1995, april 26), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1995-14, 19, (Annotatie).
    • J.A. Monsma (1995). Noot bij: Hof Amsterdam 94/1925 M4. (1995, februari 10), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1995-14, 14, (Annotatie).
    • J.A. Monsma (1995). Noot bij: HR 29 224. (1995, mei 31), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1995-14, 15/16, (Annotatie).
    • J.A. Monsma (1995). Noot bij: HR 30 567. (1995, september 20), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1995-14, 21, (Annotatie).
    • J.A. Monsma (1995). Noot bij: HR 30 055. (1995, juni 14), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1995-14, 20, (Annotatie).
    • J.A. Monsma (1995). Noot bij: HR 30 185. (1995, juni 28), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1995-14, 19, (Annotatie).
    • J.A. Monsma (1995). Noot bij: HR 30 470. (1995, juli 24), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1995-14, 20, (Annotatie).
    • J.A. Monsma (1995). Noot bij: HR 28 866. (1995, maart 1), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1995-14, 10, (Annotatie).
    • J.A. Monsma (1994). Noot bij: Hoge Raad. (1994, oktober 19), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1994-, (Nr. 29784).
    • J.A. Monsma (1994). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (1994, maart 21), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1994-, (Nr. 932225-E-7).
    • J.A. Monsma (1994). Noot bij: Hof Arnhem. (1994, april 21), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1994-, (Nr. 931907-E-6).
    • J.A. Monsma (1994). Noot bij: Hoge Raad. (1994, mei 4), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1994-, (Nr. 29564).
    • J.A. Monsma (1994). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (1993, oktober 13), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1994-, (Nr. 922933-M-1).
    • J.A. Monsma (1994). Noot bij: Hof Amsterdam. (1994, mei 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1994-, (Nr. 1231/92-E-1).
    • J.A. Monsma (1994). Noot bij: Hoge Raad. (1994, februari 9), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1994-, (Nr. 29 504).
    • J.A. Monsma (1994). Noot bij: Hoge Raad. (1994, maart 9), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1994-, (Nr. 28 934).
    • J.A. Monsma (1994). Noot bij: Hoge Raad. (1994, maart 9), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1994-, (Nr. 28 738).
    • J.A. Monsma (1994). Noot bij: Hoge Raad. (1994, januari 12), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1994-, (Nr. 29.597).
    • J.A. Monsma (1994). Noot bij: Hof Arnhem. (1994, september 15), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1994-, (Nr. 912016-M2).
    • J.A. Monsma (1994). Noot bij: Hoge Raad. (1993, oktober 8), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1994-, (Nr. 15101).
    • J.A. Monsma (1993). Noot bij: Hof Arnhem. (1993, juli 26), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1993-, 23, (Leges; Ambtshalve verleende toestemming woonruimte-onttrekking; Geen dienst).
    • J.A. Monsma (1993). Noot bij: HR-nr.28125. (1993, september 15), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1993-, 22, (Watertoeristenbelasting; Forfaitaire Berekeningswijze van heffingsgrondslag door Hof lichtvaardig afgewezen).
    • J.A. Monsma (1993). Noot bij: Hof Arnhem, nr. 903014, E-V. (1993, augustus 3), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1993-, 21, (Bouwbelasting; aanleg riolering en straatverlichting; Gelijkheidsbeginsel).
    • J.A. Monsma (1993). Noot bij: Hof Den Haag, nr. 921438-E7. (1993, maart 17), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1993-, 15/16, (Verontreinigingsheffing oppervlaktewateren; Landbouwgronden zijn aan te merken als bedrijfsruimten; Forfait kleine bedrijfsruimten van toepassing).
    • J.A. Monsma (1990). Noot bij: HR nr. 13 724. (1990, januari 26), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1990-, (De regeling van de Wet VO mag niet worden omzeild door middel van een privaatrechtelijke heffing gekoppeld aan een vergunning).
    • J.A. Monsma (1990). Noot bij: HR. (1990, januari 3), Belastingblad. Tijdschrift voor Provinciale, Gemeentelijke en Waterschapsbelastingen 1990-, (Met bodemverontreiniging die na de waardepeildatum, doch vóór de heffingspeildatum is ontdekt moet voor het desbetreffende belastingjaar rekening worden gehouden).
   • J.A. Monsma (2017, mei 29). Onderwerp: Voorgenomen herziening gemeentelijk belastinggebied, titel 'Als Bello niks meer bijdraagt'. Interview met Hans Bekkers. Binnenlands Bestuur, Special Financiën, pp. 32-34.
   • J.A. van Ast & J.A. Monsma (1990). Milieuretributies als alternatieve verhaalsmogelijkheid voor provinciale milieukosten. In Milieu en economie
   • J.A. Monsma (2019, mei 16). Presentatie over 'nieuw artikel 220f, lid 2, Gemeentewet'. Huis der Provincie, Arnhem, VNG bestuurdersbijeenkomst.
   • J.A. Monsma (2018, januari 23). WOZ en tegengestelde belangen. Gerechtshof 's Hertogenbosch, Studieochtend.
   • J.A. Monsma (2017, november 23). College lokale belastingen. Rotterdam, Cursus Tax Control van Maatschappelijke Organisaties (not-for-profit).
   • J.A. Monsma (2017, november 30). Cursus Heffingen lokale overheden en Wet WOZ (actualiteiten). Utrecht, SSR Cursus.
   • J.A. Monsma (2017, oktober 2). Presentatie Actualiteiten Heffingen lokale overheden en Wet WOZ. Dalfsen, Belastingconferentie gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
   • J.A. Monsma (2017, september 28). Onderwerp: Toekomst Gemeentebelastingen. Doorwerth, Studiedag De Connectie (samenwerking Arnhem, Renkum en Rheden).
   • J.A. Monsma (2017, september 12). Presentatie en Voorzitter Oefenrechtbank. Dordrecht, GBD-Rechtbankdag.
   • J.A. Monsma (2017, juni 20). Voorzitter Studiemiddag WOZ multifocaal, een heldere kijk? Bunnik, ESBL/ALB Studiemiddag.
   • J.A. Monsma (2017, mei 9). Toekomst gemeentelijk belastinggebied. Meer gemeentebelasting, wat betekent dat? Nieuwegein, Studiedag FAMO/LVLB.
   • J.A. Monsma (2017, maart 21). Onderzoek naar de gevolgen voor gemeenten en belastingplichtigen van een belastingschuif van € 4 miljard. Papendal, Algemene Ledenvergadering LVLB.
   • J.A. Monsma (2017, februari 14). Meer gemeentebelasting, meer autonomie? Rotterdam, ESBL Studiemiddag 'De toekomst van de gemeentelijke financiën'.
   • J.A. Monsma (2016, oktober 4). Bewijslastverdeling bij waardegeschillen en waardering in goede justitie. Utrecht, Voordracht tijdens Studiebijeenkomst Landelijk Business Valuation Team Belastingdienst.
   • J.A. Monsma (2016, mei 31). Voorzitter van + voordracht. Rotterdam, Studiemiddag WOZ en tegengestelde belangen ESBL en Academie Lokale Belastingen (ALB).
   • J.A. Monsma (2016, oktober 26). Belastingheffing en democratie. Amsterdam, Gastcollege VU Amsterdam voor Vereniging van griffiers.
   • J.A. Monsma (2016, november 22). Hervorming lokaal belastinggebied. Amsterdam, Voordracht tijdens bijeenkomst Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB).
   • J.A. Monsma (2016, december 1). Hervorming lokaal belastinggebied. Deventer, Voordracht tijdens teambijeenkomst Belastingsamenwerking Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR).
   • J.A. Monsma (2019). Workshop over 'Amendement Omtzigt'. VNG Belastingconferentie: Papendal (2019, maart 19 - 2019, maart 20).
   • J.A. Monsma (2016). De Stelling: Uitbreiding lokaal belastinggebied? Interview afgenomen door Bernadette van der Goes, gepubliceerd in Blik op BZK 8.
   • J.A. Monsma (2016). WOZ en toekomst lokale belastingen. Voordracht tijdens plenair deel VNG Belastingconferentie: Papendal (2016, maart 29 - 2016, maart 30).
   • J.A. Monsma (2016). Meer lokale belastingen: kans fifty-fifty. Wetenschappers over de lang gekoesterde wens van gemeenten. Interview afgenomen door Paul van der Zwan, gepubliceerd in Focus (oktobernummer, pp. 33-35).
   • J.A. Monsma (2016). Thema Belastingen: Nadenken over het dogma van de inkomenspolitiek. Interview afgenomen door Leo Mudde, gepubliceerd in VNG Magazine van 1 april 2016 (pp. 21-23).
   • J.A. Monsma (2016). WOZ en lokale belastingen. Dag voor de belastingrechtspraak SSR: Amersfoort (2016, november 25).
   • J.A. Monsma (2016). Tijdreis door lokaal belastingland. Voordracht tijdens plenair deel Gemeente- en waterschapscongres ALB: Bunnik (2016, november 3).
   • J.A. Monsma (2016). WOZ en rechtsbescherming. Voordracht tijdens Belastingconferentie gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: Deventer (2016, september 26 - 2016, september 27).
   • J.A. Monsma (2016). Deelonderwerp: financiële verhoudingen Rijk, provincies en gemeenten. Deelname Ronde-tafel-gesprek Raad van State inzake interbestuurlijke verhoudingen: Den Haag (2016, april 18).
   • J.A. Monsma (Interview over hondenbelasting algemene belasting of bestemmingsheffing en ingewikkeldheid lokale belastingen) (2017, feb 28). De Zeeuwse Kamer, Omroep Zeeland. [radio-uitzending]. In De Zeeuwse Kamer. Omroep Zeeland.
   • J.A. Monsma (1999, juli 1). Toetsing van belastingverordeningen en gemeentelijke autonomie. EUR (373 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk.
 • Sdu, NDFR WOZ en lokale belastingen

  Start date approval
  Jan/2011
  End date approval
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  redactie

  Kluwer, Belastingblad

  Start date approval
  Oct/2011
  End date approval
  Is current
  Place
  DEVENTER
  Description
  Redactie

  rechtbank Rotterdam

  Start date approval
  Jan/2013
  End date approval
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  rechter-plaatsvervanger

  Kluwer, BNB

  Start date approval
  Oct/2013
  End date approval
  Is current
  Place
  DEVENTER
  Description
  Auteur

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

  Start date approval
  Apr/2016
  End date approval
  Is current
  Place
  ARNHEM/LEEUWARDEN
  Description
  Raadsheer
 • Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31613674339

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam