prof.dr. (Jarig) J van Sinderen

prof.dr. (Jarig) J van Sinderen

Professor of Economic Policy

Full Professor Erasmus School of Economics Economics
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
vansinderen@ese.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • J. van Sinderen & R. Kemp (2009). Strategic interactions in competition policy: Dutch experiences. European Competition Law Review.
    • M.C.W. Janssen, J. van Sinderen & K. Schep (2009). Fusies van Ziekenhuisfusies: Het beoordelingskader van de NMa. Markt en Mededinging, 44-53.
    • P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen & B.J. Sikken (1996). De reguleringswig. Economisch-Statistische Berichten, 81 (4061).
    • P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen, P. waasdorp & R.C.G. Haffner (1994). De kosten van economische verstarring op macro-niveau. Economisch-Statistische Berichten, 79 (3954).
    • P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen & E.W.M.T. Westerhout (1992). De economie van Europese integratie. Economisch-Statistische Berichten, 77 (3860), 496-499.
    • P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen & B.A. Vollaard (1999). Structural Reform in Open Economies: A Road to Success?,. cheltenham: Edward Elgar
    • P.A.G. van Bergeijk, A.L. Bovenberg, E.E.C. van Damme & J. van Sinderen (1997). 3.Economic Science and Practice: The Roles of Academic Economists and Policy-makers. Cheltenham: Edward Elgar
    • M.W. Gout, R.C.G. Haffner & J. van Sinderen (1997). Mainports in the 21ste century. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • P.A.G. van Bergeijk, E.E.C. van Damme, A.L. Bovenberg & J. van Sinderen (1997). Economic science and practice. Cheltenham: E. Elgar
    • P.A.G. van Bergeijk, E.E.C. van Damme, A.L. Bovenberg & J. van Sinderen (1997). Economic science : art or asset? The case for the Netherlands. Cheltenham: E. Elgar
    • J. van Sinderen & F.J.L. Somers (1996). Economie van het overheidsbeleid. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • P.A.G. van Bergeijk, a.l. geelhoed & J. van Sinderen (1993). Met distantie: J.E. Andriessen en het economische bestuur. Groningen: Wolters Noordhoff
    • P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen & E.W.M.T. Westerhout (1992). Anticiperen en reageren op de Europese uitdaging. Groningen: Wolters Noordhoff
    • L.T.D. Petit, J. van Sinderen & P.A.G. van Bergeijk (2016). How the tortoise became a hare: on the initial sclerosis and ultimate modernisation of Dutch competition policy. In S. Fellman & M. Shanahan (Eds.), Regulating Competition: Cartel registers in the twentieth-century world (pp. 66-87). Abingdon, UK: Routledge
    • J. van Sinderen (2001). Stimulering van R&D: dan toch maar een subsidie? In D.A. Albregtse, A.L. Bovenberg & L.G.M. Stevens (Eds.), Er zal geheven worden! Opstellen op 19 oktober aangeboden aan prof.dr. S. Cnossen ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 285-297). Deventer: Kluwer BV
    • M.C. van der Harst & J. van Sinderen (2000). De nieuwe zakelijkheid in het industrie- en dienstenbeleid. In R.S.G. Lenderink, A.P. Ros & J. van Sinderen (Eds.), Langs lijnen van geleidelijkheid (pp. 101-119). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • T.J.A. Roelandt, P. Donselaar, J. van Sinderen & J.P. Verbruggen (2000). EZ met emeritaat? In R.S.G. Lenderink, A.P. Ros & J. van Sinderen (Eds.), Langs lijnen van geleidelijkheid (pp. 143-160). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen & B.A. Vollaard (1999). Structural reform: the issues. In P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen & B.A. Vollaard (Eds.), Structural reform in open economics: a road to success? (pp. 1-14) Cheltenham: Edward Elgar
    • J. van Sinderen & B.A. Vollaard (1999). The policy experience of structural reform in the Netherlands. In P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen & B.A. Vollaard (Eds.), Structural reform in open economics: a road to success? (pp. 45-63) Cheltenham: Edward Elgar
    • J. van Sinderen (1997). Commentaar op 'de politiek is kleurloos'. In E. Dijkgraaf, M. Varkevisser & J. de Vries (Eds.), Milieu en/of (?) economie (OCFEB Papers and Proceedings, 9701) (pp. 31-39). Rotterdam: OCFEB
    • L.A. Geelhoed, R.C.G. Haffner & J. van Sinderen (1997). Infrastructure policy and economic analysis: the case of mainports. In M.W. Gout, R.C.G. Haffner & J. van Sinderen (Eds.), Mainports in the 21st century (pp. 239-253). Groningen: Wolters Noordhoff
    • P.A.G. van Bergeijk, R.C.G. Haffner & J. van Sinderen (1997). The macroeconomic effects of regulatory reform. In R.C.G. Haffner & P.A.G. van Bergeijk (Eds.), Regulatory reform in the Netherlands (pp. 39-45). Den Haag: Ministerie van Economische Zaken
    • M. Gelder & J. van Sinderen (1997). Regulatory reform in the road transport sector. In R.C.G. Haffner & P.A.G. van Bergeijk (Eds.), Regulatory reform in the Netherlands (pp. 21-24). Den Haag: Ministerie van Economische Zaken
    • J. van Sinderen (1995). De Nederlandse arbeidsmarkt. In inst OCFEB (Ed.), Beschouwingen rond een halve eeuw werk, werk en de werking van de arbeidsmarkt (OCFEB Papers and Proceedings, 9503) (pp. 7-16). Rotterdam: OCFEB
    • A. Knoester & J. van Sinderen (1995). Taxation and the abuse of environmental policies. In G. Boero & A. Silberston (Eds.), Environmental economics (pp. 36-51). London/New York: n.b.
    • J. van Sinderen & L.P.J. van der Geest (1995). Kracht en zwakte van de Nederlandse economie: conclusie. In L.P.J. van der Geest & J. van Sinderen (Eds.), Kracht en zwakte van de Nederlandse economie (pp. 307-313). Rotterdam: Barjesteh, Meeuwes & Co
    • J. van Sinderen (1997). Ten geleide. In R. van Broekhuizen & J.D. van der Ploeg (Eds.), Over de kwaliteit van plattelandsontwikkeling (Studies van Landbouw en Platteland, 24) (pp. 67-68). Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen
    • R.S.G. Lenderink, A.P. Ros & J. van Sinderen (Ed.). (2000). Langs lijnen van geleidelijkheid. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen & B.A. Vollaard (Ed.). (1999). Structural reform in open economics: a road to success? Cheltenham: Edward Elgar
    • P. kalbfleisch, P.A.G. van Bergeijk & J. van Sinderen (Ed.). (2008). Trust en antitrust: Beschouwingne over 10 jaar Mededingingswet en 10 jaar NMA. Den Haag: NMa
   • F.J.H. Don, J. van Sinderen & R.G.M. Kemp (Eds.). (2008-2008) De Economist, 156(4).
    • J. van Sinderen & P.A.G. van Bergeijk (1997). General equilibrium modelling and competition in the Netherlands. (Intern rapport, OCFEB Research Memorandum, no 9705). : .
    • H.P. van Dalen, P.W.L. Gerbrands, T.J.A. Roelandt & J. van Sinderen (1996). Onderzoek naar technologie en economie: over witte vlekken en zwarte dozen. (Extern rapport). Den Haag: Huisdrukkerij Ministerie van Economische Zaken
    • P.A.G. van Bergeijk, M.A. van Dijk, R.C.G. Haffner, G.H.A. van Hagen, R.A. de Mooij, P. waasdorp & J. van Sinderen (1995). Economic Policy, Technology and Growth , Den Haag, 1995. (Extern rapport). Den Haag: Beleidsstudies Technologie Economie 30
    • P.A.G. van Bergeijk & J. van Sinderen (2000). Models and macroeconomic policy in teh Netherlands. In M Morgan & F.A.G. den Butter (Eds.), Empirical models and policy making: Interactions and institutions. Routledge
    • j.e. andriesen, J. van Sinderen & P.A.G. van Bergeijk (1995). Requirements of Policy-makers. In Z. Kenessey (Ed.), The Future of Statistics: An International Perspective (pp. 237-251). Voorburg: ISI Studies and Publishing Center
   • J. van Sinderen (1997, juli 3). Economische effecten van infrastructuur. Den Haag, Nyfer/OCFEB Workshop.
   • J. van Sinderen & T.J.A. Roelandt (1996). Policy implications of endogenous growth models, 30 pag. Conference on Market Behaviour and Macroeconomic Modelling, Groningen: (1996, juni 6).
 • The Practice of Economic Policy Making

  Title
  The Practice of Economic Policy Making
  Year
  2019
  Year level
  (master)
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Economics
  Department
  Economics
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam