prof.dr. (Jarig) J. van Sinderen

prof.dr. (Jarig) J. van Sinderen

Professor of Economic Policy

Full Professor Erasmus School of Economics Economics
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
H 10-18
Telephone
+31 10 4081441
Email
vansinderen@ese.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • J. van Sinderen & R. Kemp (2009). Strategic interactions in competition policy: Dutch experiences. European Competition Law Review.
    • M.C.W. Janssen, J. van Sinderen & K. Schep (2009). Fusies van Ziekenhuisfusies: Het beoordelingskader van de NMa. Markt en Mededinging, 44-53.
    • P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen & B.J. Sikken (1996). De reguleringswig. Economisch-Statistische Berichten, 81 (4061).
    • P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen, P. waasdorp & R.C.G. Haffner (1994). De kosten van economische verstarring op macro-niveau. Economisch-Statistische Berichten, 79 (3954).
    • P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen & E.W.M.T. Westerhout (1992). De economie van Europese integratie. Economisch-Statistische Berichten, 77 (3860), 496-499.
    • J. van Sinderen & R. Kemp (2009). The economic effect of competition law enforcement: the case of the Netherlands. De Economist. doi: 10.1007/s10645-008-9100-7
    • F.J.H. Don, R.G.M. Kemp & J. van Sinderen (2008). Measuring the Economic Effects of Competition Law Enforcement. De Economist, 154 (4), 341-348. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10645-008-9107-0[go to publisher's site]
    • P. Donselaar, H.R. Nieuwenhuijsen, J. van Sinderen & J.P. Verbruggen (2000). Technologiestimulering bij bedrijven rendeert. Economisch-Statistische Berichten, 85 (4286), 1016-1019.
    • R.A. de Mooij, J. van Sinderen & M.W. Gout (1998). Welfare effects of different public expenditures and taxes in the Netherlands. Empirica, 25 (3), 263-284. doi: http://dx.doi.org/10.1023/A:1006959332389
    • P.A.G. van Bergeijk, G.H.A. van Hagen, R.A. de Mooij & J. van Sinderen (1997). Endogenizing technological progress: the MESEMET model. Economic Modelling, 341-367.
    • P.A.G. van Bergeijk, G.H.A. van Hagen, R.A. de Mooij & J. van Sinderen (1997). Endogenizing technological progress: the MESEMET Model. Economic Modelling, 14, 341-367.
    • J. van Sinderen, P.A.G. van Bergeijk & B.J. Sikken (1996). De reguleringswig. Economisch-Statistische Berichten, 4061, 504-508.
    • J. van Sinderen & E.W.M.T. Westerhout (1994). The influence of tax and expenditure policies to economic growth in the Netherlands: an empirical analysis. De Economist, 142 (1), 43-63. doi: http://dx.doi.org/10.1007/BF01385000
    • J. van Sinderen & P.M. Waasdorp (1994). Het aanbodbeleid van drie kabinetten Lubbers. Economisch-Statistische Berichten, 22 sept., 848-852.
    • J. van Sinderen, P.A.G. van Bergeijk, R. Haffner & P.M. Waasdorp (1994). De kosten van economische verstarring op macro-niveau. Economisch-Statistische Berichten, 23 maart, 274-279.
    • P.A.G. van Bergeijk & J. van Sinderen (1994). European Economic Integration: A Force Against Nationalism. Current Politics and Economics of Europe, 4 (4), 269-282.
    • P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen & P. waasdorp (1993). Over de dynamiek van belastingverlagingen. Openbare Uitgaven, 25 (1), 13-19.
    • P.A.G. van Bergeijk, a.l. geelhoed & J. van Sinderen (1993). Met distantie: J.E. Andriessen en het economische bestuur. Groningen: Wolters Noordhoff
    • P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen & E.W.M.T. Westerhout (1992). Anticiperen en reageren op de Europese uitdaging. Groningen: Wolters Noordhoff
    • P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen & B.A. Vollaard (1999). Structural Reform in Open Economies: A Road to Success?,. cheltenham: Edward Elgar
    • M.W. Gout, R.C.G. Haffner & J. van Sinderen (1997). Mainports in the 21ste century. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • P.A.G. van Bergeijk, E.E.C. van Damme, A.L. Bovenberg & J. van Sinderen (1997). Economic science : art or asset? The case for the Netherlands. Cheltenham: E. Elgar
    • P.A.G. van Bergeijk, E.E.C. van Damme, A.L. Bovenberg & J. van Sinderen (1997). Economic science and practice. Cheltenham: E. Elgar
    • P.A.G. van Bergeijk, A.L. Bovenberg, E.E.C. van Damme & J. van Sinderen (1997). 3.Economic Science and Practice: The Roles of Academic Economists and Policy-makers. Cheltenham: Edward Elgar
    • J. van Sinderen & F.J.L. Somers (1996). Economie van het overheidsbeleid. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • J. van Sinderen (1997). Ten geleide. In R. van Broekhuizen & J.D. van der Ploeg (Eds.), Over de kwaliteit van plattelandsontwikkeling (Studies van Landbouw en Platteland, 24) (pp. 67-68). Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen
    • L.T.D. Petit, J. van Sinderen & P.A.G. van Bergeijk (2016). How the tortoise became a hare: on the initial sclerosis and ultimate modernisation of Dutch competition policy. In S. Fellman & M. Shanahan (Eds.), Regulating Competition: Cartel registers in the twentieth-century world (pp. 66-87). Abingdon, UK: Routledge
    • J. van Sinderen (2001). Stimulering van R&D: dan toch maar een subsidie? In D.A. Albregtse, A.L. Bovenberg & L.G.M. Stevens (Eds.), Er zal geheven worden! Opstellen op 19 oktober aangeboden aan prof.dr. S. Cnossen ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 285-297). Deventer: Kluwer BV
    • M.C. van der Harst & J. van Sinderen (2000). De nieuwe zakelijkheid in het industrie- en dienstenbeleid. In R.S.G. Lenderink, A.P. Ros & J. van Sinderen (Eds.), Langs lijnen van geleidelijkheid (pp. 101-119). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • T.J.A. Roelandt, P. Donselaar, J. van Sinderen & J.P. Verbruggen (2000). EZ met emeritaat? In R.S.G. Lenderink, A.P. Ros & J. van Sinderen (Eds.), Langs lijnen van geleidelijkheid (pp. 143-160). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen & B.A. Vollaard (1999). Structural reform: the issues. In P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen & B.A. Vollaard (Eds.), Structural reform in open economics: a road to success? (pp. 1-14) Cheltenham: Edward Elgar
    • J. van Sinderen & B.A. Vollaard (1999). The policy experience of structural reform in the Netherlands. In P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen & B.A. Vollaard (Eds.), Structural reform in open economics: a road to success? (pp. 45-63) Cheltenham: Edward Elgar
    • L.A. Geelhoed, R.C.G. Haffner & J. van Sinderen (1997). Infrastructure policy and economic analysis: the case of mainports. In M.W. Gout, R.C.G. Haffner & J. van Sinderen (Eds.), Mainports in the 21st century (pp. 239-253). Groningen: Wolters Noordhoff
    • J. van Sinderen (1997). Commentaar op 'de politiek is kleurloos'. In E. Dijkgraaf, M. Varkevisser & J. de Vries (Eds.), Milieu en/of (?) economie (OCFEB Papers and Proceedings, 9701) (pp. 31-39). Rotterdam: OCFEB
    • P.A.G. van Bergeijk, R.C.G. Haffner & J. van Sinderen (1997). The macroeconomic effects of regulatory reform. In R.C.G. Haffner & P.A.G. van Bergeijk (Eds.), Regulatory reform in the Netherlands (pp. 39-45). Den Haag: Ministerie van Economische Zaken
    • M. Gelder & J. van Sinderen (1997). Regulatory reform in the road transport sector. In R.C.G. Haffner & P.A.G. van Bergeijk (Eds.), Regulatory reform in the Netherlands (pp. 21-24). Den Haag: Ministerie van Economische Zaken
    • A. Knoester & J. van Sinderen (1995). Taxation and the abuse of environmental policies. In G. Boero & A. Silberston (Eds.), Environmental economics (pp. 36-51). London/New York: n.b.
    • J. van Sinderen & L.P.J. van der Geest (1995). Kracht en zwakte van de Nederlandse economie: conclusie. In L.P.J. van der Geest & J. van Sinderen (Eds.), Kracht en zwakte van de Nederlandse economie (pp. 307-313). Rotterdam: Barjesteh, Meeuwes & Co
    • J. van Sinderen (1995). De Nederlandse arbeidsmarkt. In inst OCFEB (Ed.), Beschouwingen rond een halve eeuw werk, werk en de werking van de arbeidsmarkt (OCFEB Papers and Proceedings, 9503) (pp. 7-16). Rotterdam: OCFEB
    • P. kalbfleisch, P.A.G. van Bergeijk & J. van Sinderen (Ed.). (2008). Trust en antitrust: Beschouwingne over 10 jaar Mededingingswet en 10 jaar NMA. Den Haag: NMa
    • R.S.G. Lenderink, A.P. Ros & J. van Sinderen (Ed.). (2000). Langs lijnen van geleidelijkheid. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • P.A.G. van Bergeijk, J. van Sinderen & B.A. Vollaard (Ed.). (1999). Structural reform in open economics: a road to success? Cheltenham: Edward Elgar
    • P.A.G. van Bergeijk, M.A. van Dijk, R.C.G. Haffner, G.H.A. van Hagen, R.A. de Mooij, P. waasdorp & J. van Sinderen (1995). Economic Policy, Technology and Growth , Den Haag, 1995. (Extern rapport). Den Haag: Beleidsstudies Technologie Economie 30
    • J. van Sinderen & P.A.G. van Bergeijk (1997). General equilibrium modelling and competition in the Netherlands. (Intern rapport, OCFEB Research Memorandum, no 9705). : .
    • H.P. van Dalen, P.W.L. Gerbrands, T.J.A. Roelandt & J. van Sinderen (1996). Onderzoek naar technologie en economie: over witte vlekken en zwarte dozen. (Extern rapport). Den Haag: Huisdrukkerij Ministerie van Economische Zaken
    • j.e. andriesen, J. van Sinderen & P.A.G. van Bergeijk (1995). Requirements of Policy-makers. In Z. Kenessey (Ed.), The Future of Statistics: An International Perspective (pp. 237-251). Voorburg: ISI Studies and Publishing Center
    • P.A.G. van Bergeijk & J. van Sinderen (2000). Models and macroeconomic policy in teh Netherlands. In M Morgan & F.A.G. den Butter (Eds.), Empirical models and policy making: Interactions and institutions. Routledge
   • F.J.H. Don, J. van Sinderen & R.G.M. Kemp (Eds.). (2008) De Economist, 156(4).
   • J. van Sinderen (1997, juli 3). Economische effecten van infrastructuur. Den Haag, Nyfer/OCFEB Workshop.
   • J. van Sinderen & T.J.A. Roelandt (1996). Policy implications of endogenous growth models, 30 pag. Conference on Market Behaviour and Macroeconomic Modelling, Groningen: (1996, juni 6).
 • The Practice of Economic Policy Making

  Title
  The Practice of Economic Policy Making
  Year
  2018
  Period
  BLOK2
  Year level
  master (Master Economics and Business)
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Economics
  Department
  Economics
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4081441

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam