mr.dr. (Joke) J.C. de Wit

mr.dr. (Joke) J.C. de Wit
Associate Professor Erasmus School of Law Administrative Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
L 4-012
Telephone
+31 10 4081574
Email
j.dewit@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • J.C. de Wit & H. Nummerdor (2017). De jurisprudentiële norm 'schattenderwijs' op waarde geschat. De gemeentestem, 7457 (100).
   • J.C. de Wit, R. Stijnen & C.W.C.A. Bruggeman (2017). Kroniek van het gemeentelijk sociaal domein: Wmo 2015 en Jeugdwet. De gemeentestem, 7453 (65).
   • J.C. de Wit, R. Stijnen & C.W.C.A. Bruggeman (2017). Kroniek van het gemeentelijk sociaal domein: Participatiewet. De gemeentestem, 7452 (53).
   • J.C. de Wit & H. Nummerdor (2017). Het individualiseringsbeginsel: actueel of achterhaald? De gemeentestem, 7452 (44).
   • J.C. de Wit, E.M. Linthorst & S. Philipsen (2017). De tweede uitspraak van het Contstitutioneel Hof Sint Maarten. Over de toetsing van formele gebreken. Caribisch Juristenblad, 2017 (3), 207-214. doi: 10.5553/CJB/221132662017006003001[go to publisher's site]
   • J.C. de Wit & H. Nummerdor (2016). De (on)verenigbaarheid van het onweerlegbaar rechtsvermoeden in de Participatiewet en de bestuurlijke boete. De gemeentestem, 2016 (123).
   • J.C. de Wit & H. Nummerdor (2016). De bestuurlijke boete in de Participatiewet na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep bezien vanuit het perspectief van de wetgever, het bestuursorgaan, de rechte en de burger. De gemeentestem, 2016 (101).
   • J.C. de Wit & H. Nummerdor (2015). Over het gelijkheidsbeginsel en risicoprofielen; de uitspraken van de CRvB over vermogen in het buitenland bezien in het licht van de eigen jurisprudentie en de jurisprudentie van het EHRM. De gemeentestem, 2015 (7427), 510-516.
   • F.A.N.J. Goudappel & J.C. de Wit (2015). Constitutionele toetsing in het Koninkrijk in context. Caribisch Juristenblad, 2015 (4), 285-304.
   • G.A.H. Bakhuis, H. Nummerdor, S. Philipsen & J.C. de Wit (2014). Zorgvuldig en bedachtzaam. De eerste uitspraak van het Constitutioneel Hof Sint Maarten. Caribisch Juristenblad, 2014 (2), 85-95.
   • S. Philipsen & J.C. de Wit (2014). Het Spoorwegstakingsarrest: achterhaald of actueel? Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 5 (1), 4-26.
   • R.H.J.M. Staring, J.C. de Wit & H. Nummerdor (2014). De Nederlandse aanpak van radicalisering en de paspoortmaatregel. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 39 (6), 690-710.
   • P. Gürler & J.C. de Wit (2013). Bachelor en master: twee zelfstandige opleidingen? Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 25 (3), 223-235.
   • N.S. Efthymiou & J.C. de Wit (2013). The Role of Dutch Courts in the Protection of Fundamental Rights. Utrecht Law Review, 9 (2), 75-88.
   • P.W.A. Huisman & J.C. de Wit (2013). Hoe ver reikt het recht op onderwijs voor illegalen? NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 38 (1), 19-32.
   • J.W.A. Fleuren & J.C. de Wit (2012). Het voorstel-Taverne. Nederlands Juristenblad (NJB), 87 (40), 2812-2818.
   • H. Jans & J.C. de Wit (2018). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2018, februari 22), AB 2018-29, 267, p.1700-1706. ECLI:NL:CRVB:2018:526
   • H. Jans & J.C. de Wit (2018). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2018, juni 6), Gst 2018-157, p.815-824. ECLI:NL:CRVB:2018:1600-ECLI:NL:CRVB:2018:1618
   • J.C. de Wit (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2017, april 26), AB 2017-35, 302, 303, (Noot bij Centrale Raad van Beroep 26 april 2017 en 1 juni 2017). ECLI:NL:CRVB:2017:1473-ECLI:NL:CRVB:2017:1904
   • J.C. de Wit & I.F. Stolze (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2017, juli 4), Gst 2017-179 en 180, (Het onderzoek is in zijn geheel rechtmatig vanwege het feit dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is ‘steeds en spontaan’ de rechtmatigheid van verstrekte bijstand te onderzoeken.). NL:CRVB:2017:1965-NL:CRVB:2017:2284
   • J.C. de Wit & E.M. Linthorst (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2017, januari 11), Gst 2017-112, (Recht op voortzetting pgb; geen verplichte mantelzorg. (Etten-Leur).). ECLI:NL:CRVB:2017:17
   • J.C. de Wit & I.F. Stolze (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2017, mei 16), Gst 2017-138, (Verminderde verwijtbaarheid. Fictieve (minimum) draagkracht wordt voor de vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke boete in beginsel bepaald op 10% van de toepasselijke bijstandsnorm. (Hoorn)). ECLI:NL:CRVB:2017:1816
   • J.C. de Wit & I.F. Stolze (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2017, februari 28), Gst 2017-114, (Afwijzing verzoek om herziening van in besluit opgenomen terugvordering. Het arrest van het Hof over vrijspraak is geen nieuw feit. (Groningen)). ECLI:NL:CRVB:2017:991
   • J.C. de Wit & I.F. Stolze (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2017, februari 8), Gst 2017-94, (Gebrek in grondslag besluit. Gebrek gepasseerd met artikel 6:22 Awb. (Eindhoven)). ECLI:NL:CRVB:2017:433
   • J.C. de Wit & I.F. Stolze (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, december 13), Gst 2017-72, (Ondanks schending van de inlichtingenplicht is recht op bijstand vast te stellen. Geen bewijs voor inkomsten, geen benadelingsbedrag, geen boete maar schriftelijke waarschuwing. (Den Haag)). ECLI:NL:CRVB:2016:5094
   • J.C. de Wit & I.F. Stolze (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, december 6), Gst 2017-71, (Ongerechtvaardigd onderscheid tussen samenwonende bloedverwanten in de tweede graad met een zorgbehoefte en andere samenwonenden met een zorgbehoefte. (Eindhoven)). ECLI:NL:CRVB:2016:4487
   • J.C. de Wit (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, november 22), Gst 2017-60, (Schending inlichtingenplicht. Geen schending ne bis in idem-beginsel. Evenredigheid: matiging boete wegens onherroepelijke strafbeschikking. (Emmen)). ECLI:NL:CRVB:2016:4606
   • J.C. de Wit (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, oktober 11), Gst 2017-34, ((Bezwaar tegen) niet tijdig nemen van een besluit. Prematuur beroep. (Medemblik)). ECLI:NL:CRVB:2016:3852
   • J.C. de Wit (2017). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, november 8), Gst 2017-38, (Schending inlichtingenplicht. Mate van verwijtbaarheid: geen opzet maar grove schuld. (Gulpen-Wittem)). ECLI:NL:CRVB:2016:4290
   • J.C. de Wit & L.J.J. Rogier (2016). Noot bij: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. (2016, augustus 10), Caribisch Juristenblad 2016-4, HLAR 78888/16, (Noot bij de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba). p.409-414.
   • J.C. de Wit (2016). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, juli 18), AB 2016-40, 383, (Noot bij: CRvB 18 juli 2016). p.2385-2389. ECLI:NL:CRVB:2016:2614
   • J.C. de Wit & H. Nummerdor (2016). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, november 1), AB 2016-47, 441 en 442, (Noot bij Centrale Raad van Beroep 1 november 2016). p.2796-2798. ECLI:NL:2016:CRVB:3869 en 3873
   • J.C. de Wit (2016). Noot bij: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. (2016, juni 3), Caribisch Juristenblad 2016-3, (Noot bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba). p.237-239. ECLI:NL:OGHACMB:2016:30
   • J.C. de Wit (2016). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, mei 17), Gst 2016-7444, 128 en 129, (Noot bij Centrale Raad van Beroep 17 mei 2016). ECLI:NL:CRVB:2016:1881 en 1882
   • J.C. de Wit (2015). Noot bij: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. (2014, december 15), Caribisch Juristenblad 2015-4, p.329-333. HLAR 68458/14, HLAR 68703/14 en HLAR 68707/14
   • J.C. de Wit & G.A.H. Bakhuis (2015). Noot bij: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. (2013, oktober 8), Caribisch Juristenblad 2015-1, (Modernisering van het namenrecht voor de openbare lichamen BES - een ondergeschoven kind?). p.51-56. Ghis 62228 - EJ2/13 - H 155/13
   • J.C. de Wit (2014). Noot bij: Hof van Justitie Europese Unie. (2014, maart 18), European Human Rights Cases 2014-6, 112, (Hof van Justitie Europese Unie 18 maart 2014, C-363/12). p.298-301.
   • H. Nummerdor & J.C. de Wit (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, oktober 8), AB 2014-6, 46, p.304-306.
   • S. Philipsen & J.C. de Wit (2014). Noot bij: Voorzitter rechtbank Den Haag. (2013, november 4), AB 2014-20, 168, (Noot bij Voorzitter rechtbank Den Haag 4 november 2013). p.1136-1138.
   • L.J.J. Rogier & J.C. de Wit (2014). Noot bij: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. (2014, juni 28), Caribisch Juristenblad 2014-1, HLAR57892/12, (Ontwikkelingsplan Sint Eustatius). p.45-46.
   • J.C. de Wit (2014). Noot bij: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. (2013, september 27), Gst 2014-7398, 8, p.37-38.
   • H. Nummerdor & J.C. de Wit (2013). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2013, juni 12), AB 2013-242, 11-6728 WWB, (Afwijken van buitenwettelijke begunstigde vaste gedragslijn is in strijd met verbod van willekeur en gelijkheidsbeginsel). p.1414-1416.
   • S. Philipsen & J.C. de Wit (2013). Noot bij: Hof Den Haag. (2013, maart 26), AB 2013-192, 200.111.618/01, p.1116-1122.
   • J.C. de Wit (2012, april 26). Artikel 94 Grondwet toegepast. EUR (339 pag.) (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers) Prom./coprom.: prof.mr. R. de Lange & prof.mr.dr. W.S.R. Stoter.
   • J.C. de Wit (periode: 2010 t/m 2014). Vice-Voorzitter Algemene Bezwaarschriftencommissie. Rotterdam, deelgemeente IJsselmonde.
   • J.C. de Wit (periode: 2010 t/m ). Vice-Voorzitter Algemene Bezwaarschriftencommissie Sociale Kamer. Gemeente Schiedam.
 • Gemeente Rotterdam

  Start Date
  Mar/2014
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  algemene bezwaarschriftencommissie
  Specialty
  Bestuursrecht
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Administrative Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4081574

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam