Associate Professor

mr.dr. (Joke) J.C. de Wit

Erasmus School of Law

Administrative Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L4-012

T:+31 10 4081574, +31 10 4082540

E: j.dewit@law.eur.nl

Rethinking the judicial guarantee of the rule of law in a globalising and (de)juridifying legal context

Rethinking the Rule of Law in an Era of Globalisation, Privatisation and Multiculturalisation

 • Wit, J.C. de & Nummerdor, H. (2016). De (on)verenigbaarheid van het onweerlegbaar rechtsvermoeden in de Participatiewet en de bestuurlijke boete. De gemeentestem, 2016 (123).
 • Wit, J.C. de & Nummerdor, H. (2016). De bestuurlijke boete in de Participatiewet na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep bezien vanuit het perspectief van de wetgever, het bestuursorgaan, de rechte en de burger. De gemeentestem, 2016 (101).
 • Wit, J.C. de & Nummerdor, H. (2015). Over het gelijkheidsbeginsel en risicoprofielen; de uitspraken van de CRvB over vermogen in het buitenland bezien in het licht van de eigen jurisprudentie en de jurisprudentie van het EHRM. De gemeentestem, 2015 (7427), 510-516.
 • Goudappel, F.A.N.J. & Wit, J.C. de (2015). Constitutionele toetsing in het Koninkrijk in context. Caribisch Juristenblad, 2015 (4), 285-304.
 • Bakhuis, G.A.H., Nummerdor, H., Philipsen, S. & Wit, J.C. de (2014). Zorgvuldig en bedachtzaam. De eerste uitspraak van het Constitutioneel Hof Sint Maarten. Caribisch Juristenblad, 2014 (2), 85-95.
 • Philipsen, S. & Wit, J.C. de (2014). Het Spoorwegstakingsarrest: achterhaald of actueel? Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 5 (1), 4-26.
 • Staring, R.H.J.M., Wit, J.C. de & Nummerdor, H. (2014). De Nederlandse aanpak van radicalisering en de paspoortmaatregel. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 39 (6), 690-710.
 • Gürler, P. & Wit, J.C. de (2013). Bachelor en master: twee zelfstandige opleidingen? Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 25 (3), 223-235.
 • Huisman, P.W.A. & Wit, J.C. de (2013). Hoe ver reikt het recht op onderwijs voor illegalen? NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 38 (1), 19-32.
 • Efthymiou, N.S. & Wit, J.C. de (2013). The Role of Dutch Courts in the Protection of Fundamental Rights. Utrecht law review, 9 (2), 75-88.
 • Fleuren, J.W.A. & Wit, J.C. de (2012). Het voorstel-Taverne. Nederlands Juristenblad (NJB), 87 (40), 2812-2818.
 • Wit, J.C. de & Nummerdor, H. (2016). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, November 01), AB 2016-47, 441 en 442, (Noot bij Centrale Raad van Beroep 1 november 2016). p.2796-2798. ECLI:NL:2016:CRVB:3869 en 3873
 • Wit, J.C. de (2016). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, Mei 17), Gst 2016-7444, 128 en 129, (Noot bij Centrale Raad van Beroep 17 mei 2016).. ECLI:NL:CRVB:2016:1881 en 1882
 • Wit, J.C. de (2016). Noot bij: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. (2016, Juni 03), Caribisch Juristenblad 2016-3, (Noot bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba). p.237-239. ECLI:NL:OGHACMB:2016:30
 • Wit, J.C. de & Rogier, L.J.J. (2016). Noot bij: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. (2016, Augustus 10), Caribisch Juristenblad 2016-4, HLAR 78888/16, (Noot bij de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba). p.409-414.
 • Wit, J.C. de (2016). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2016, Juli 18), AB 2016-40, 383, (Noot bij: CRvB 18 juli 2016). p.2385-2389. ECLI:NL:CRVB:2016:2614
 • Wit, J.C. de & Bakhuis, G.A.H. (2015). Noot bij: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. (2013, Oktober 08), Caribisch Juristenblad 2015-1, (Modernisering van het namenrecht voor de openbare lichamen BES - een ondergeschoven kind?). p.51-56. Ghis 62228 - EJ2/13 - H 155/13
 • Wit, J.C. de (2015). Noot bij: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. (2014, December 15), Caribisch Juristenblad 2015-4, p.329-333. HLAR 68458/14, HLAR 68703/14 en HLAR 68707/14
 • Wit, J.C. de (2014). Noot bij: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. (2013, September 27), Gst 2014-7398, 8, p.37-38.
 • Nummerdor, H. & Wit, J.C. de (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, Oktober 08), AB 2014-6, 46, p.304-306.
 • Rogier, L.J.J. & Wit, J.C. de (2014). Noot bij: Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. (2014, Juni 28), Caribisch Juristenblad 2014-1, HLAR57892/12, (Ontwikkelingsplan Sint Eustatius). p.45-46.
 • Philipsen, S. & Wit, J.C. de (2014). Noot bij: Voorzitter rechtbank Den Haag. (2013, November 04), AB 2014-20, 168, (Noot bij Voorzitter rechtbank Den Haag 4 november 2013). p.1136-1138.
 • Wit, J.C. de (2014). Noot bij: Hof van Justitie Europese Unie. (2014, Maart 18), European Human Rights Cases 2014-6, 112, (Hof van Justitie Europese Unie 18 maart 2014, C-363/12). p.298-301.
 • Nummerdor, H. & Wit, J.C. de (2013). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2013, Juni 12), AB 2013-242, 11-6728 WWB, (Afwijken van buitenwettelijke begunstigde vaste gedragslijn is in strijd met verbod van willekeur en gelijkheidsbeginsel). p.1414-1416.
 • Philipsen, S. & Wit, J.C. de (2013). Noot bij: Hof Den Haag. (2013, Maart 26), AB 2013-192, 200.111.618/01, p.1116-1122.
 • Wit, J.C. de (2012, April 26). Artikel 94 Grondwet toegepast. EUR (339 pag.) (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers). Prom./coprom.: prof.mr. R. de Lange & prof.mr.dr. W.S.R. Stoter.
 • Wit, J.C. de (periode: 2010 t/m 2014). Vice-Voorzitter Algemene Bezwaarschriftencommissie - Rotterdam, deelgemeente IJsselmonde.
 • Wit, J.C. de (periode: 2010 t/m ). Vice-Voorzitter Algemene Bezwaarschriftencommissie Sociale Kamer - Gemeente Schiedam.

Associate Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Administrative Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam