Lecturer

mr. (Joost) J.H.J. Verbaan

Erasmus School of Law

ECPS ESL

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: J5-47

T:+31 10 4081535,

E: verbaan@law.eur.nl

Research Capacity group Public Law

Role Researcher
 • Verbaan, J.H.J. (2017). Obtaining of electronic data in the Netherlands. Beijing College of Politics and Law, 2016 (2), 3-32.
 • Verbaan, J.H.J. & Mevis, P.A.M. (2014). Legal assistance and Police Interrogation. Erasmus Law Review, 7 (4), 175-190.[go to publisher's site]
 • Verbaan, J.H.J. & Salverda, B.A. (2014). Nieuwe strafwetgeving: de stand van zaken. Caribisch Juristenblad, 3 (2014), 145-157. doi: 10.5553/CJB/221132662014003003001
 • Verbaan, J.H.J. & Nan, J.S. (2014). Probleemoplossingsgericht denken bij witwassen van uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2014 (4), 272-288.
 • Verbaan, J.H.J. & Verbeek, R.J. (2012). BOB-wetgeving in Curacao. Carbisch Juristenblad.
 • Verbaan, J.H.J. & Verbeek, R.J. (2012). Bijzondere opsporingsbevoegdheden in Curacao. Carbisch Juristenblad, 2012 (3), 142-151.
 • Nan, J.S., Mevis, P.A.M. & Verbaan, J.H.J. (2017). Strafrechtelijk bewijsrecht. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Doelder, H. de, Bakker, S.R., Salverda, B.A. & Verbaan, J.H.J. (2017). Wetboek van Strafrecht Curacao. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Verbaan, J.H.J., Mevis, P.A.M. & Postma, L. (2013). Modaliteiten van betekening in rechtsvergelijkend perspectief. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Verbaan, J.H.J. (2011). Straf(proces)recht begrepen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Bleichrodt, F.W., Verbaan, J.H.J. & Verbeek, R.J. (2010). F.A.J. Koopmans, Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Deventer: Kluwer.
 • Verbaan, J.H.J. (2016). Korte beschouwing op de voorgestelde richtlijn terrorismebestrijding. In P.A.M. Verrest & S. Struijk (Eds.), De invloed van Europese Unie op het strafrecht (pp. 117-124). Den Haag: Boom Juridisch.[go to publisher's site]
 • Bleichrodt, F.W., Verbaan, J.H.J. & Verbeek, R.J. (2013). Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. In F.A.J. Koopmans (Ed.), Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Deventer: Kluwer.
 • Salverda, B.A., Verbaan, J.H.J. & Verbeek, R.J. (2013). Het opportuniteitsbeginsel en bijzondere opsporing: de oppurtuniteitsvraag vervroegd? In Onbegrensd strafrecht. Liber amicorum Hans de Doelder (pp. 361-370). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
 • Bleichrodt, F.W., Verbaan, J.H.J. & Verbeek, R.J. (2010). Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. In F.A.J. Koopmans (Ed.), Het beslissingsmodel van 348/350 Sv. Deventer: Kluwer.
 • Verbaan, J.H.J. & Verloop, P.C. (2007). Hoofdstuk 9, Geintegreerde handhaving. In J.R. Blad & J. van der Hulst (Eds.), Strafrechtelijke rechtshandhaving : aspecten en actoren belicht voor het academisch onderwijs (Boom masterreeks) (pp. 235-255). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Verbaan, J.H.J. (2002). The introduction of the Euro and counterfeiting. In J.W. van der Hulst (Ed.), Euro Fraud (pp. 87-95). Rotterdam: Erasmus University.
 • Verbaan, J.H.J. (2017). Noot bij: ECtHR. (2017, Februari 14), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2017-109, 98, (Nieuwsbrief Strafrecht). p.11-11. ECLI:CE:ECHR:2017:0214JUD003074912
 • Verbaan, J.H.J. & Bektesevic, D. (2016). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2016, Oktober 04), SR Updates 2016-0367, (Verweer tot bewijsuitsluiting ook verweer tot vrijspraak?). p.1-2. ECLI:NL:HR:2016:2244
 • Verbaan, J.H.J. (2016). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2016, Februari 16), SR Updates 2016-0092, (Geautomatiseerd handhaven, zonder automatische verificatie van bijzondere omstandigheden.). p.1-2. ECLI:NL:HR:2016:240
 • Verbaan, J.H.J. (2015). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2015, September 01), SR Updates 2015-, SR_2015_0346, (Afwijzing verhoor op grond van beleid.). p.1-2. ECLI:NL:HR:2015:2451
 • Verbaan, J.H.J. (2015). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2015, Maart 10), SR Updates 2015-, SR_2015_0126, (Maatstaf benoemen gedragsdeskundige: criterium juist, motivering ontbreken noodzaak ontoereikend.). p.1-2. ECLI:NL:HR:2015:0534
 • Verbaan, J.H.J. (2014). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2014, September 23), SR Updates 2014-, SR_2014_0363, (Grenzen getuigenbewijs vervagen bij voortbouwend appèl). p.1-2. ECLI:NL:HR:2014:2755
 • Verbaan, J.H.J. (2014). Noot bij: Supreme Court. (2014, September 23), SR Updates 2014-, (Grenzen getuigenbewijs vervagen bij voortbouwend appèl). p.1-2.
 • Verbaan, J.H.J. (2013). Noot bij: Supreme Court. (2013, Oktober 08), SR Updates 2013-, 2013-0376, (Botsing van rechtsgebieden: Doorwerking van spontane vernietiging?). p.1-2.
 • Verbaan, J.H.J. (2013). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2013, Oktober 24), SR Updates 2013-, SR_2013_0376, (Botsing van rechtsgebieden: Doorwerking van spontane vernietiging?). p.1-2. ECLI:NL:HR:2013:888
 • Verbaan, J.H.J. (2013). Noot bij: Supreme Court. (2013, April 26), SR Updates 2013-, 2013-0195, (De beoordeling van hetzelfde feit beoordeeld). p.1-2.
 • Verbaan, J.H.J. (2013). Noot bij: Supreme Court of the Netherlands. (2013, April 26), SR Updates 2013-, SR_2013_0195, (De beoordeling van hetzelfde feit beoordeeld). p.1-2. ECLI:NL:HR:2013:BZ8645
 • Verbaan, J.H.J. (2012). Noot bij: European Court of Human Rights. (2012, Mei 15), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2012-3, 216, (Colon vs. Nederland). p.69-70.
 • Doelder, H. de, Bakker, S.R., Salverda, B.A. & Verbaan, J.H.J. (Eds.). (2015). Wetboek van Strafrecht Sint Maarten. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Salverda, B.A., Doelder, H. de, Verbaan, J.H.J. & Verbeek, R.J. (Eds.). (2014). Wetboek van Strafrecht Aruba. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Salverda, B.A., Doelder, H. de, Verbaan, J.H.J. & Verbeek, R.J. (Eds.). (2013). Concept Caribisch Wetboek van Strafvordering. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
 • Verbaan, J.H.J., Doelder, H. de & Verbeek, R.J. (Eds.). (2012). Wetboek van Strafrecht van Curacao. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Verbaan, J.H.J., Verbeek, R.J. & Doelder, H. de (Eds.). (2012). BOB-wetgeving Curacao, Sint Maarten en Aruba. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Verbaan, J.H.J. (2016 oktober 19). The Dutch Criminal justice system. . Retrieved Nov 04, 2016, from http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxMTQ3MTU2Mw==&mid=2653069529&idx=2&sn=e8202de1e5bf7a2fe7bb4884b369e9b6&chksm=80969f7db7e1166b4083f602dd1a11d43a88734f9e0fce4329e54d419b19dbd1a67d94a73fa2#rd
 • Verbaan, J.H.J. (2015 augustus 21). Corruptie in Sint Maarten. . Retrieved Dec 22, 2016, from http://www.nu.nl
 • Verbaan, J.H.J. (interview) (2017, Jan 19). mediacafe. [radio-uitzending]. In Praat mee in het Rijnmond. Journalistcafe de Schouw: http://www.rijnmond.nl. http://www.rijnmond.nl/nieuws/150822/Praat-mee-in-het-Rijnmond-Nu-Mediacafe
 • Verbaan, J.H.J. (panellid) (2014, May 01). Discussie met Simon Fortuyn en Joost Verbaan over Voorwaardelijke Invrijheidstelling. [radio-uitzending]. In het radiocafe. Rotterdam Stroom: RTV Rijnmond. http://www.rijnmond.nl/nieuws
 • Verbaan, J.H.J. (Explanation) (2013, Aug 14). Eindhovense Kopschoppers voor de rechter. [televisie-uitzending]. In RTL Nieuws. Hilversum: www.http://www.rtlnieuws.nl. http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/rechtszaak-kopschoppers
 • Verbaan, J.H.J. (Interview) (2013, Jun 01). Levenslang voor kindermoordenaars. [radio-uitzending]. In De bus. Rotterdam: www.radio1.nl. http://www.nporadio1.nl/
 • Verbaan, J.H.J. (Commentary) (2012, Aug 01). Editie NL. [televisie-uitzending]. In Editie.nl. Rotterdam: http://www.rtlnieuws.nl/editienl/meer-humor-de-rechtszaalwww.rtl. http://www.rtlnieuws.nl/editienl/meer-humor-de-rechtszaal

SR Updates

Role Editor in Chief
Start date 9/2012

Rechtbank Rotterdam

Role Deputy Judge
Obtained wage yes
Start date 1/2016

University of Curacao

Role Guest lecturer
Additional information Participation in the Course Verdiepend Materieel Strafrecht
Obtained wage no
Start date 9/2016
End date 9/2016

Opleidingscommissie masters

Role Chairman
Additional information The 'Opleidingscommissie' advises as well as safeguards the quality of the education-program in the Masters
Obtained wage no
Start date 11/2016

Lecturer

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department ECPS ESL
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam