prof.dr. (Jos) J. de Haan

prof.dr. (Jos) J. de Haan

(external) researcher Erasmus School of History, Culture and Communication Department of Media and Communication
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
W M8-43
Telephone
+31 10 4082494
Email
j.dehaan@eshcc.eur.nl

Latest academic publication

N. Sonck & J. de Haan (2014). The revival of TV & further decline of personal contact. Time use trends of media and communication in the Netherlands. IATUR-conference: Rio de Janairo (2013, augustus 7 - 2013, augustus 9).

More information

Back to overview

Jos de Haan (1960) is Professor of ICT, Culture and Knowledge Society at Erasmus University Rotterdam and a senior researcher at the Netherlands Institute for Social Research (SCP) in The Hague.

Currently, he chairs the SCP Department of Care, Emancipation and Time Budget Research. He received his PhD from Utrecht University in 1994 with a thesis about research groups in Dutch sociology.

Professor De Haan has published widely on developments in cultural participation and media use in the Netherlands and other Western countries. His present research focuses on the diffusion, use and consequences new media. He has published on the digital divide, the rise of e-culture, the acquisition of digital skills and on internet risks among teenagers. In the period of 2003-2007 he also served as an editor of the Dutch Yearbook ICT en Samenleving (ICT and Society).

   • J. de Haan (2013). Streamingdiensten veroveren de consument. Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 97, 163-165.
   • A. van den Broek & J. de Haan (2011). De grijze reddingsboei. MM Nieuws, 2011 (4), 12-12.
   • J. de Haan (2011). Digitale vaardigheden ; van crusiaal belang. De wereld van het jonge kind, 38, 17-19.
   • M.H. Schols & J. de Haan (2011). Digitale generatie niet naar online museum. MM Nieuws, 2011 (2), 29-29.
   • I.J.M. Arnold & J. de Haan (2001). Monetaire Transmissie in het Eurogebied. Financiële en Monetaire Studies, 19 (3).
   • N. Sonck, P. Nikken & J. de Haan (2012). Determinants of internet mediation: a comparison of the reports by parents and children. Journal of Children and Media, 7 (1), 96-113. doi: DOI:10.1080/17482798.2012.739806
   • J. de Haan & N. Sonck (2012). Digital skills in perspective; a critical reflection on research and policy. Media Studies Journal, 3 (6), 125-138.
   • N. Sonck & J. de Haan (2012). How digital skills mediate between online risk and harm. Journal of Children and Media, 7 (1), 79-95. doi: DOI:10.1080/17482798.2012.739783
   • J. de Haan, E. Kuiper & R. Pijpers (2011). Young children and their digital skills in the Netherlands. International Journal of Media and Cultural Politics (print), 6 (3), 327-333. doi: http://dx.doi.org/10.1386/mcp.6.3.327_3
   • J. de Haan (2010). Massimizzare le opportunita e minimizarre i rischi di internet per i minori. Communicazioni Sociali, 31 (3), 333-343.
   • D. Verbeek & J. de Haan (2010). Sociale (on)gelijkheid en sociale cohesie in de uithuizige vrijetijdsbesteding van Nederlanders. Vrijetijdstudies, 28 (4), 17-29.
   • J. de Haan (2008). Van oude en nieuwe iconen. Vrijetijdstudies, 26 (1), 5-15.
   • J. de Haan (2008). Virtuele vreugde of verdriet. Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 20 (75), 30-34.
   • J. de Haan & A. van den Broek (2007). Zo veel te doen, vijfentwintig jaar vrijetijdsbesteding. Vrijetijdstudies, 35 (4), 19-32.
   • N. Sonck & J. de Haan (2012). De virtuele kunstkar; cultuurdeelname via oude en nieuwe media. Den Haag: SCP
   • A. Tiessen Raaphorst & J. de Haan (2012). Versterking data-infrastructuur sport. Den Haag: SCP
   • N. Sonck & J. de Haan (2011). Kinderen en internetrisico's. EU Kids Online onderzoek bij 9-16-jarige internetgebruikers in Nederland. Den Haag: SCP
   • M.H. Schols, M. Duimel & J. de Haan (2011). Hoe cultureel is de digitale generatie? Het internetgebruik voor culturele doeleinden onder schoolgaande tieners. Den Haag: SCP
   • D. Verbeek & J. de Haan (2011). Eropuit! Nederlanders in hun vrije tijd buitenshuis. Den Haag: SCP
   • J. de Haan (2010). De trage acceptatie van snelle media. Amsterdam: Amsterdam University Press
   • F. Huysman & J. de Haan (2010). Alle kanalen staan open: De digitalisering van het mediagebruik. Den Haag: SCP
   • J. de Haan (2010). NL kids online; nieuwe mogelijkheden en risico's van internetgebruik door jongeren. Den Haag: SCP
   • A. van den Broek, J. de Haan & F. Huysmans (2009). Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars: Trends in cultuurparticipatie en mediagebruik. The Hague: SCP
   • J. de Haan & A.M. Adolfsen (2008). De virtuele cultuurbezoeker: publieke belangstelling voor cultuurwebsites. Den Haag: SCP
   • J. de Haan & M. Duimel (2007). Nieuwe links in het gezin, de digitale leefwereld van tieners en de rol van hun ouders. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
   • J. de Haan & J. Steyaert (2007). Gewoon digitaal. Amsterdam: Boom
   • J. de Haan, M. Duimel & E. Ingen (2007). Achterstand en afstand; digitale vaardigheden van ouderen, laagopgeleiden, inactieven en allochtonen. Den Haag: Cultureel en Sociaal Planbureau
   • J. de Haan & F. Huysmans (2007). Het bereik van het verleden. ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
   • J. de Haan, M.S.S.E. Janssen, R.N. Mast & M.A. Varekamp (2006). Bezoek onze site. Over de digitalisering van het culturele aanbod. Den Haag: SCP
   • J. de Haan, M.S.S.E. Janssen, R.N. Mast & M.A. Varekamp (2006). Visit our site. The digitisation of culture. Summary. Den Haag: SCP
   • J. de Haan & N. Sonck (2013). Mediagebruik en sociale contacten. In M. Cloin (Ed.), Met het oog op de tijd. Een blik op de tijdsbesteding van Nederlanders (pp. 81-99). Den Haag: SCP
   • J. de Haan (2013). Veranderingen in mediagebruik. In Mediamonitor, analyse en verdieping #2 over audiovisuele media in het digitale tijdperk (pp. 19-28). Hilversum: Commissariaat voor de Media
   • J. de Haan & L. Adrichem (2010). Meedoen of buitenspel staan in de digitale leefwereld. In V. Frissen & M. Slot (Eds.), De duurzame informatiesamenleving. Gorredijk: Media Update Vakpublicaties
   • J. de Haan (2008). Heerlijk nieuw amusement. In V. Frissen & J. Esmeijer (Eds.), Omzien naar de toekomst (pp. 101-120). Gorredijk: Media Update Vakpublicaties
   • J. de Haan, S. van t Hof, W. Bekkers & R. Pijpers (2013). Self-regulation. In B. O'Neill, E. Staksrud & S. McLaughlin (Eds.), Towards a better Internet for Children. Policy pillars, player and paradoxes, (pp. 111-129). Goteborg: Nordicom
   • N. Sonck, E. Kuiper & J. de Haan (2012). Digital skills in the context of media literacy. In S. Livingstone, L. Haddon & A. Görzig (Eds.), Children, risk and safety online: Research and policy challenges in comparative perspective (pp. 87-98). Bristol: Policy Press
   • J. de Haan (2010). Late on the curve; causes and consequences of differences in digital skills. In E. Ferro, Y. Kumar Dwivedi, J. Ramon Gil-Garcia & M.D. Williams (Eds.), Handbook of research on overcoming digital divides: Constructing an equitable and competitive information society (pp. 292-308). Hershey: PA: Information Science Reference
   • J. de Haan (2010). Transities in de levensloop als context voor sport. In A.D. Tiessen-Raaphorst, J. Verbeek, J. de Haan & K. Breedveld (Eds.), Rapportage Sport 2010 (pp. 28-44). Den Haag: SCP
   • A. Tiessen-Raaphorst & J. de Haan (2010). Sport een leve lang: Rapportage sport 2010. In A. Tiessen-Raaphorst, J. Verbeek, J. de Haan & K. Breedveld (Eds.), Sport een leve lang: Rapportage sport 2010 (pp. 21-27). Den Haag: SCP
   • A. Tiessen-Raaphorst, J. de Haan & K. Breedveld (2010). Epiloog. In A. Tiessen-Raaphorst, J. Verbeek, J. de Haan & K. Breedveld (Eds.), Sport een leve lang: Rapportage sport 2010 (pp. 235-250). Den Haag: SCP
   • D. Verbeek & J. de Haan (2010). Leisure activities in Dutch destinations. In M. Goossen, B. Elands & R. van Marwijk (Eds.), Recreation, tourism and nature in a changing world (pp. 273-276). Wageningen: Alterra
   • J. de Haan (2009). The Netherlands. In A. Finlay (Ed.), Global Information Society Watch 2009: access to information (pp. 164-167). San Francisco: APC/HIVOS & IteM
   • A. van den Broek, J. de Haan, F. Huysmans & A. Tiessen-Raaphorst (2009). Cultuur, media, sport, recreatie en toerisme. In R. Bijl, J. Boelhouwer & E. Pommer (Eds.), De Sociale staat van Nederland 2009 (pp. 273-300). The Hague: SCP
   • J. de Haan (2009). Maximising opportunities and minimising risks for children online. In S. Livingstone & L. Haddon (Eds.), Kids online: opportunities and risks for children (pp. 187-198). Bristol: Polity Press
   • F. Huysmans & J. de Haan (2009). Ethnic minorities' newspaper, television and Internet use in the Netherlands. In R.P. Konig, P.W.M. Nelissen & F.J.M Huysmans (Eds.), Meaningful media: Communication research on the social construction of reality (pp. 274-295). Nijmegen: Tandem Felix
   • J. de Haan & F. Huysmans (2008). Dagbladen, televisie en internet. In A. van den Broek & S. Keuzekamp (Eds.), Het dagelijks leven van allochtone stedelingen (pp. 125-148). Den Haag: SCP
   • J. de Haan (2008). Sociale contacten via digitale kanalen. In P. Snabel, R. Bijl & J. de Hart (Eds.), Betrekkelijke betrokkenheid: studies in sociale cohesie (pp. 365-385). Den Haag: SCP
   • J. de Haan & A. Tiessen-Raaphorst (2008). Maatschappelijke ontwikkelingen. In K. Breedveld, C. Kamphuis & A. Tiessen-Raaphorst (Eds.), Rapportage Sport 2008 (pp. 27-45). Den Haag: SCP
   • J. de Haan & A. van den Broek (2007). Sociale participatie. In R. Bijl & e.a. (Eds.), De sociale staat van Nederland 2007 (pp. 189-211). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
   • J. de Haan, A. van den Broek, F. Huysmans & K. Breedveld (2006). Tijd en vrije tijd. In A. Steenbekkers, C. Simon & V. Veldheer (Eds.), Thuis op het platteland: De leefsituatie van platteland en stad vergeleken (SCP-publicatie 2006, 1) (pp. 289-316). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
   • J. de Haan & J. Robinson (2006). Information technology and family time displacement. In R. Kraut, B. Malcolm & S. Kiesler (Eds.), Computers, Phones and the Internet; domesticating information technology (pp. 51-69). Oxford: Oxford University Press
   • J. de Haan (2006). Kwaliteit is virtueel. In D. van de Manakker (Ed.), Cultuur dragen: van kwaliteit en omroep (pp. 107-155). Den Haag: Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
   • J. de Haan, R. van Est & C. van 't Hof (2006). Digitale contacten en integratie van allochtone jongeren. In J. de Haan & Chr. van 't Hof (Eds.), Jaarboek ICT en Samenleving 2006: de digitale generatie (pp. 179-197). Amsterdam: Boom
   • G.B.M. Engbersen & J. de Haan (2006). Sociologische perspectieven in de Nederlandse sociologie. In G.B.M. Engbersen & J. de Haan (Eds.), Balans en toekomst van de sociologie (pp. 25-37). Amsterdam: Pallas Publications
   • J. de Haan, C. van 't Hof & R. van Est (2006). De digitale generatie. In J. de Haan & Chr. van 't Hof (Eds.), Jaarboek ICT en Samenleving 2006: de digitale generatie (pp. 9-23). Amsterdam: Boom
   • J. de Haan & A. van den Broek (2006). Digitale contacten en integratie van allochtone jongeren. In J. de Haan & Chr. van 't Hof (Eds.), Jaarboek ICT en Samenleving: de digitale generatie (pp. 83-106). Amsterdam: Boom
   • J. de Haan & R. Pijpers (Ed.). (2010). Contact! Children and New Media. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
   • A. Tiessen-Raaphorst, J. Verbeek, J. de Haan & K. Breedveld (Ed.). (2010). Sport een leve lang: Rapportage sport 2010. Den Haag: SCP
   • G.B.M. Engbersen & J. de Haan (Ed.). (2006). Balans en toekomst van de sociologie. Amsterdam: Pallas Publications
   • J. de Haan & C. van 't Hof (Ed.). (2006). Jaarboek ICT en Samenleving 2006: de digitale generatie. Amsterdam: Boom
   • E.J. Helsper, V. Kalmus, U. Hasebrink, B. Sagvari & J. de Haan (2013). Country Classification: Opportunities, Risks, Harm and Parental Mediation. (Extern rapport). London: LSE
   • N. Sonck, S. Livingstone, S. Kuiper & J. de Haan (2011). Digital literacy and safety skills. Short report. (Extern rapport). Londen: EU Kids Online
   • N. Sonck & J. de Haan (2014). The revival of TV & further decline of personal contact. Time use trends of media and communication in the Netherlands. IATUR-conference: Rio de Janairo (2013, augustus 7 - 2013, augustus 9).
   • M.H. Schols, J. de Haan & J. Jansz (2013). Teenagers' internet use and the relationship with their parents. ICA Annual Conference 2013: London (2013, juni 17 - 2013, juni 21).
   • N. Sonck, P. Nikken & J. de Haan (2011). Determinants of internet mediation: a comparison of the reports by parents and children. EU kids online conference: London, UK (2011, september 22 - 2011, september 22).
   • J. de Haan, A. Roest & M. Schols (2010). Social inclusion and digital exclusion. ECREA's 3rd European Communication Conference: Hamburg (2010, oktober 12 - 2010, oktober 15).
   • J. de Haan (2010). Museum statistics and cultural policy. EGMUS conference: Oslo (2010, oktober 21 - 2010, oktober 22).
   • J. de Haan & A. van den Broek (2010). Nowadays cultural participation; an update of what to look for and where to look for it. ESSnet Third Restricted Meeting of the Task Force 4 Cultural Practices and Social Aspects of Culture: Praag (2010, oktober 21 - 2010, oktober 23).
   • J. de Haan (2009). Toward a publication of harmonized museum statistics? EGMUS Workshop: Amsterdam (2009, april 19 - 2009, april 21).
   • J. de Haan (2009). Children and internet safety. High level conference: Stockholm (2009, november 20 - 2009, november 21).
   • J. de Haan (2009). De virtuele kunstliefhebber. Congres Kunst en digitalisering: Een bedreiging of kans?: Groningen (2009, april 21 - 2009, april 21).
   • J. de Haan (2009). The virtual culture buff; how the audience is using digital opportunities for cultural participation. Conference for multimedia archives: Gent (2009, februari 6 - 2009, februari 6).
   • J. de Haan & F. Huysmans (2006). Mind the Gap; trends in the use of information media in the Netherlands, 1975-2005. IATUR conference: Copenhage (2006, augustus 16 - 2006, augustus 18).
   • J. de Haan (2009). Panel presentation. CivicWeb conference: city University London (2009, juli 1 - 2009, juli 1).
   • J. de Haan (2010, december 17). Measuring digital skills. Enschede, Symposium: Internet skills, Technische Universiteit Twente.
   • J. de Haan (2010, december 16). Internetgebruik en (gezondheids)risico's, Jeugdgezondheidszorg. Ede, Jaarcongres: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.
   • J. de Haan (2010, september 29). Spelenderwijs mediawijs? Utrecht, Lezing: Congres kinderen en nieuwe media.
   • J. de Haan (2010, mei 27). e-Youth: A Heterogeneous Group. Antwerpen, Key lecture: 27th international conference, e-Youth: Balancing between Opportunities and Risks?.
   • J. de Haan (2010, maart 25). ICT en Samenleving bachelorstudenten RU. Den Haag, Gastcollege.
   • J. de Haan (2010, maart 22). De trage acceptatie van snelle media. Den Haag, Lezing: Tielestichting.
   • J. de Haan (2010, maart 4). Spelenderwijs mediawijs?! Echteld, Kliksafe symposium Bewust in de WIFI-eeuw.
   • J. de Haan (2010, maart 5). Introducing EU kids online II. Den Haag, Presentatie: Advisory board EU Kids online.
   • J. de Haan (2010, januari 21). Veilig internetgebruik in Europees perspectief. Den Haag, Besloten conferentie Jong geleerd: kinderen op internet en de rol van de overheid, i.s.m. ECP/EPN & NICAM.
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of History, Culture and Communication
  Department
  Department of Media and Communication
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31 10 4082494

  Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of History, Culture and Communication
  Department
  Department of Media and Communication
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31 10 4082494

  Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of History, Culture and Communication
  Department
  Department of Media and Communication
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31 10 4082494
 • Master Class

  Title
  Master Class
  Year
  2017
  Period
  TERM 1
  Year level
  MA (Media & Cultuur), MA (Media & Journalistiek), MA (Media, Culture & Society), MA (Media & Business)

  Master Class

  Title
  Master Class
  Year
  2016
  Period
  TERM 1
  Year level
  MA (Media & Cultuur), MA (Media & Journalistiek), MA (Media, Culture & Society), MA (Media & Business)
 • Kamer Educatie NTR

  Start Date
  Jan/2014
  End Date
  Is current
  Place
  HILVERSUM
  Description
  lid
  Specialty
  ICT, Cultuur en Kennissamenleving

  SCP

  Start Date
  May/2013
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Hoofd ZET
  Specialty
  ICT, Cultuur en Kennissamenleving

  Stichting Get Oud

  Start Date
  Jan/2010
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Specialty
  ICT, Cultuur en Kennissamenleving

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam