mr. (Leo) L.E.C. Neve

mr. (Leo) L.E.C. Neve
Erasmus School of Law Tax Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
-
Telephone
Email
neve@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • L.E.C. Neve (2016). Commentaar artikel 4a-4l WIBB, artikel 6b WIBB. In Nederlandse Documentatie Fiscaal recht, deel Formeel Belastingrecht (online naslagwerk)
   • L.E.C. Neve (2017). Noot bij: RVS. (2017, mei 3), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2017-1257, (Uitwisseling inlichtingen met Macedonië). NL:RVS:2017:1200 [go to publisher's site]
   • L.E.C. Neve (2017). Noot bij: HvJ EU. (2017, mei 16), AB 2017-256, 2017/256, (De rechterlijke instanties van een lidstaat mogen de wettigheid toetsen van fiscale inlichtingenverzoeken die door andere lidstaten zijn toegezonden.). ECLI:EU:C:2017:373
   • L.E.C. Neve (2016). Noot bij: Raad van State. (2016, april 20), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-1485, nr. 201503931/1/A3, (Informatieverzoek is procedure op grond van WIBB; uitzondering op geheimhoudingsplicht niet van toepassing.). p.17-17. ECLI:NL:RVS:2016:1076
   • L.E.C. Neve (2016). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2015, april 28), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-1335, nr. 14/4873, (Inlichtingenuitwisseling met India. Staatssecretaris mag afgaan op verklaringen van verzoekende Staat dat geheimhouding verzekerd is.). p.26-27. ECLI:NL:RBAMS:2015:9795
   • L.E.C. Neve (2016). Noot bij: ECtHR. (2015, december 22), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-360, 28601/11, (GSB vs Zwitserland. inlichtingenuitwisseling met VS getoetst aan art. 8 EVRM.).
   • L.E.C. Neve (2016). Noot bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. (2015, december 15), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-347, nr. 14/01251, (Voor WOZ-waardevaststelling bestaat niet de verplichting om de BAG-oppervlakte te hanteren.). ECLI:NL:GHARL:2015:9566
   • L.E.C. Neve (2015). Noot bij: GHAMS. (2014, november 27), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-3, 392, (Van Duitsland verkregen informatie van gestolen cd-rom is rechtmatig). NL:GHAMS:2014:5074
   • L.E.C. Neve (2015). Noot bij: RBNHO. (2014, november 19), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-, 517, (Geheimhoding van stukken vanuit interstatelijk oogpunt weegt zwaarder dan belang van belanghebbende.). NL:RBNHO:2014:10847
   • L.E.C. Neve (2015). Noot bij: ESTV. (2015, september 22), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015-, 2842, (Inlichtingenuitwisseling Zwitserland; Nederland doet groepsverzoek betreffende cliënten van UBS bank Zwitserland).
   • L.E.C. Neve (2014). Noot bij: Raad vas State. (2014, oktober 22), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-46, 2685, (Stopzetting toeslagen is disproportioneel; koppelingsbeginsel in bijzondere omstandigheden strijdig met verdragen.). ECLI:NL:RVS:2014:3788
   • L.E.C. Neve (2014). Noot bij: RBMNE. (2013, september 10), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-, 2115, (Belastingdienst/Toeslagen herziet zorgtoeslag ondanks dat verzaleinkomen niet onherroepelijk vaststaat.). NL:RBMNE:2013:7931
   • L.E.C. Neve (2014). Noot bij: RBNNE. (2014, juli 22), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-35, 2637, (Ondanks andersluidende belaing ist pleegkind gelijk aan eigen kind.). NL:RBNNE:2014:3639
   • L.E.C. Neve (2014). Noot bij: RBMNE. (2013, september 10), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-35, 2115, (Belastingdienst/Toeslagen herziet zorgtoeslag ondanks dat verzamelinkomen niet onherroepelijk vaststaat.). NL:RBMNE:2013:7931
   • L.E.C. Neve (2016, april 12). Kwaad zit niet alleen in Panama, ook in grote landen die hun plicht verzaken. Financieel dagblad
 • University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone