dr. (Liesbeth) L.H.J. Noordegraaf-Eelens

dr. (Liesbeth) L.H.J. Noordegraaf-Eelens

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Erasmus University College (EUC)
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
-
Telephone
Email
eelens@euc.eur.nl

Latest academic publication

J. de Mul & L.H.J. Noordegraaf-Eelens (2012). The sovereign debt crisis or Sophie's choice. On European tragedies, guilt and responsibility. Social Science Front, 2012 (4), 1-5.

More information

Back to overview

"Liesbeth Noordegraaf-Eelens (1973) studied economics and philosophy at the Erasmus University Rotterdam. Currently she writes a phd about the verbal power of central bank presidents, ""Why do central bank presidents speak?"". Based upon here philosophy master thesis, she published ""De overspelige banker"" 2004). In 1997 Liesbeth Noordegraaf-Eelens received the ""Teacher of the year"" award. Currently she coordinates the Bachelor Honours Class of the Erasmus School of Economics.

    • L.H.J. Eelens & L. Vliet, van (2012). Morele verantwoordelijkheid te midden van meervoudigheid. Beleid en Maatschappij, 39 (4), 381-394.
    • L.H.J. Eelens (2011). Contested Communication. Bestuurskunde, 113-114.
    • L.H.J. Noordegraaf-Eelens (2010). Promotie. Economisch-Statistische Berichten, 95 (4597), 702-702.
    • L.H.J. Eelens, P. Frissen & M. van der Steen (2010). De crisis van het vertrouwen. Over de risico's van het vertrouwen op vertrouwen. M en O, 63 (6), 81-94.
    • L.H.J. Eelens & W. Schinkel (2010). Toezicht geobserveerd. De interactie tussen banken, toezichthouders en media. Bestuurskunde, 1, 29-37.
    • C. Heij, P.H.B.F. Franses & L.H.J. Eelens (2008). Stijgende verwachtingen, dalende cijfers: Over trends in zelfvertrouwen en prestaties van universitaire studenten. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 26 (4), 216-228.
    • L.H.J. Eelens (2006). Globalisering of wanorde. De Helling, 3, 16-17.
    • L.H.J. Eelens (2005). Peter Sloterdijk: De mens is een verwend wezen. De Helling, 3.
    • W. Schinkel & L.H.J. Eelens (2005). De mens is een verwend wezen. Een interview met Peter Sloterdijk. De Helling, 3, 20-24.
    • L.H.J. Eelens (2005). Wayn Traub: Het theater van de waarheid. De Helling, 1.
    • D.A. Albregtse & L.H.J. Eelens (2001). Wie van de drie? De ethiek, de fiscus of het rendement. Vakblad Financiële Planning, 3, 27-30.
    • J. de Mul & L.H.J. Noordegraaf-Eelens (2012). The sovereign debt crisis or Sophie's choice. On European tragedies, guilt and responsibility. Social Science Front, 2012 (4), 1-5.
    • L.H.J. Eelens (2010). Promotie Contested Communcation. Economisch-Statistische Berichten, 95, 702-702.
    • L.H.J. Eelens & W. Schinkel (2007). The Global Sphere. Peter Sloterdijk's Theory of Globalization. Cultural Politics: an international journal, 3 (3), 393-398. doi:10.2752/175174307X226915
    • L.H.J. Eelens & W. Schinkel (2005). De inspirerende ruimte van Peter Sloterdijk. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2005 (2), 84-93.
    • L.H.J. Eelens & W. Schinkel (2005). De inspirerende ruimte van Peter Sloterdijk. Tijdschrift voor empirische filosofie, 2, 84-94.
    • L.H.J. Eelens (2005). Lastdieren of verwende kinderen. Filosofie Magazine, 44-47.
    • L.H.J. Eelens (2003). Financiële planning in de nieuwe economie. Vakblad Financiële Planning, 10, 20-23.
    • L.H.J. Eelens (2000). De onwenselijkheid van onafhankelijkheid en objectiviteit. Vakblad Financiële Planning, 5 (11), 18-21.
    • L.H.J. Eelens (2000). Persooonlijk financieel deskundigen in de bankwereld; wie, wat hoe en waar(om)? Vakblad Financiële Planning, 5 (10), 3-6.
    • L.H.J. Eelens (2000). Intervieuw met Elly Jonkman; Financiele planning is een vak van mens en emotie. Vakblad Financiële Planning, 5 (9), 3-5.
    • L.H.J. Eelens (2000). Het financieel belang van de vrouw. Vakblad Financiële Planning, 5 (4), 21-25.
    • L.H.J. Eelens (2000). Ethiek in een financiële jungle. Vakblad Financiële Planning, 5 (1), 13-16.
    • L.H.J. Eelens (2011). We moeten meer gaan wantrouwen. Trouw (print), 23-23.
    • L.H.J. Eelens (2009). Kinderen koop je in de hemel. Kampen: Klement
    • O. Velthuis & L.H.J. Eelens (2009). Op naar de volgende crisis. Kampen: Klement
    • L.H.J. Eelens (2004). De overspelige bankier, van homo economicus tot ubermensch. Kampen: Klement
    • L.H.J. Noordegraaf-Eelens (2012). Van financieel vermogen naar kritisch vermogen. In F. Becker, M. Hurenkamp & P. Kalma (Eds.), Lessen uit de crash, Een antwoord op de financiele crisis (WBS Jaarboek) (pp. 136-153). Kampen: Klement
    • W. Schinkel & L.H.J. Noordegraaf-Eelens (2011). Peter Sloterdijk's Spherological Acrobatics: An Exercise in Introduction. In W Schinkel & L.H.J. Noordegraaf (Eds.), In Medias Res. Peter Sloterdijk's Spherological Poetics of Being (pp. 7-28). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • L.H.J. Noordegraaf-Eelens & W. Schinkel (2011). The Space of Global Capitalism and its Imaginary Imperialism: An Interview with Peter Sloterdijk. In W. Schinkel & L.H.J. Noordegraaf-Eelens (Eds.), In Medias Res. Peter Sloterdijk's Spherological Poetics of Being (pp. 185-204). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • E.M. Sent, L.H.J. Noordegraaf-Eelens & L. van Vliet (2010). Crisisrisico's in het publieke domein. Het organiseren van kracht en tegenkracht. In Nederland na de crisis. Koninklijke Vereniging voor Staatshuishoudkunde. Preadviezen 2010 (pp. 63-99). KVS
    • M. Noordegraaf & L.H.J. Eelens (2008). The monitoring state and financial markets. In W. Willem (Ed.), State of the state (3) (pp. 393-398). Basingstoke: Palgrave Mc Millan
    • F. Mulder & L.H.J. Eelens (2007). Mondiaal burgerschap en duurzame levensstijl. In Onze Wereld
    • L.H.J. Eelens (2005). Het "Goede in Veranderingen". In Trends in het Onderwijs (pp. 13-19)
    • D.A. Albregtse & L.H.J. Eelens (2003). Het financiële gezicht van de ondernemer. In D.A. Albregtse, E.J.W. Heithuis & J.J.M. Jansen (Eds.), In de fiscale vuurlinie - Opstellen aangeboden aan prof.mr. E. Aardema ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 19-40). Deventer: Kluwer
   • L.H.J. Eelens, M. Steen, van der & P. Frissen (2012). Tussen bevrijding en borging. (Extern rapport). Den Haag: NSOB
   • L.H.J. Eelens & P. Frissen (2011). De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis. (Extern rapport). Den Haag: Binnenlandse Zaken
   • L.H.J. Eelens & L. van Vliet (2011). Tegenkracht organiseren. (Extern rapport). Den Haag: RMO
    • L.H.J. Eelens (2011). De kracht en kwetsbaarheid van centrale bank communicatie. In Filosofie en praktijk (pp. 70-88). Damon
   • W. Schinkel & L.H.J. Noordegraaf-Eelens (Ed.). (2011). In Medias Res. Peter Sloterdijk's Spherological Poetics of Being. Amsterdam: Amsterdam University Press
   • J. de Mul & L.H.J. Noordegraaf-Eelens (2011, november 5). Schuld en bonus. Over geld, Grieken en tragiek. Trouw, Letter en Geest, pp. 1-3.
   • L.H.J. Eelens, P. Frissen, M. Van der Steen & B. SteurVals Vertrouwen. Openbaar Bestuur, pp. 7-11.
 • University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Erasmus University College (EUC)
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Economics
  Department
  Econometrics
  Country
  The Netherlands
  Telephone
 • Diverse organisaties

  Start Date
  Oct/2010
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Specialty
  Humanities/Education

  Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving

  Start Date
  Jan/2016
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  ?
  Specialty
  Humanities/Education