(Loe) LCJ Sprengers

(Loe) LCJ Sprengers
Visiting lecturer Erasmus School of Law Labour Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
sprengers@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Loe Sprengers (2020) - Kroniek medezeggenschapsrecht juli 2019-juli 2020 - Tijdschrift Recht en Arbeid, 2020 (72), 19-20
 • Loe Sprengers, P Burger, T Jaspers & R van de Stege (2020) - Stakingsjurisprudentie na Enerco/Amsta: oude wijn in nieuwe zakken? - Tijdschrift Recht en Arbeid, 2020 (70), 3-9
 • Loe Sprengers & P Burger (2018) - 'Zoals het heurt, is niet zoals het gebeurt’, over de rol ondernemingsraad bij verkoop van de onderneming - Ondernemingsrecht, 2018 (31), 184-190
 • Loe Sprengers (2018) - Kroniek Medezeggenschapsrecht - Tijdschrift Recht en Arbeid, 2018 (2), 13-18

 • Loe Sprengers (2019) - Kroniek Medezeggenschapsrecht juli 2018 - juli 2019 - Tijdschrift Recht en Arbeid, 2019 (109), 25-29
 • Loe Sprengers (2019) - Cao-geschillencommissies: doekje voor het bloeden of volwaardige rechtsbescherming? - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2019 (61), 13-18
 • Loe Sprengers, P Burger & R Hampsink (2018) - Hoe om te gaan met personeel bij fusie en overname - OR Magazine, 2018-5, 28-29
 • Loe Sprengers, P Burger & R Hampsink (2018) - Stappen in besluitvorming: de rol van de ondernemingsraad in diverse fasen van fusie – en overname besluiten - OR Magazine, 2018 (4), 28-29
 • Loe Sprengers, P Burger & R Hampsink (2018) - Vormen van fusies en overnames - OR Magazine, 2018 (3), 28-30
 • Loe Sprengers, P Burger & R Hampsink (2018) - OR bij privatisering en aanbesteding - OR Magazine, 2018 (juli/augustus), 30-31
 • Loe Sprengers, P Burger & R Hampsink (2018) - Aandachtspunten voor rol ondernemingsraad bij fusie en overnames - OR Magazine, 2018 (juni), 26-28
 • Loe Sprengers & P Burger (2018) - Naschrift n.a.v. reactie op artikel 'Zoals het heurt, is niet zoals het gebeurt’, over de rol ondernemingsraad bij verkoop van de onderneming (Ondernemingsrecht 2018-31, p 184-190) - Ondernemingsrecht, 2018 (128), 730-731

 • Ruben Houweling, Zef Even, Gerdien Voet, Elmira Vliet & Loe Sprengers (2020) - Loonstra & Zondag, Arbeidsrechtelijke themata I en II - Boom Juridische Uitgevers
 • Jeroen Quist, Ruben Houweling, Gerdien Voet, Zef Even, Elmira Vliet & Loe Sprengers (2018) - Arbeidsrechtelijke themata - Boom Juridische Uitgevers

 • Loe Sprengers (2020) - 25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR - Boom Juridische Uitgevers
 • Loe Sprengers & FJL Pennings (2020) - Ontslagrecht in hoofdlijnen, in serie Monografieën Sociaal recht nr. 72 (2e druk) - Monografieën Sociaal recht nr. 72 (2e druk)

 • Loe Sprengers (2020) - Medezeggenschapsrecht. Verzoek tot uitsluiting deelname lid OR (art. 13 WOR); beoordelingsmaatstaf; laatste waarschuwing vereist? - Tijdschrift Recht en Arbeid, 2020 (75), 29-31
 • Loe Sprengers (2020) - OK; art. 26 WOR; besluit tot reorganisatie niet kennelijk onredelijk - Tijdschrift Recht en Arbeid, 2020 (66), 25-27
 • Loe Sprengers (2020) - AB Vakwerk Groep B.V. c.s./werknemer, (Uitsluiting OR-lid: met of zonder waarschuwing vooraf? - AR Updates, 2020 (0350)
 • Loe Sprengers (2020) - OR Uniport (Zaaknr. C/10/591182 / KG ZA 20-130) - Tijdschrift Recht en Arbeid, 2020 (47), 25-27
 • Loe Sprengers (2020) - OK; WOR; niet-ontvankelijkheid; afwijzing verzoek - Tijdschrift Recht en Arbeid, 2020 (17), 26-28
 • Loe Sprengers (2019) - OK; Enquete; niet ontvankelijk in deel van het verzoek; geen gegronde redenen; art. 2:345, 350 lid 1 BW - Tijdschrift Recht en Arbeid, 2019 (100), 27-29
 • Loe Sprengers (2019) - Art. 81 lid 1 RO. Ondernemingsrecht, medezeggenschap. Art. 27 WOR. Is aankondiging werkgever (gemeente) dat praktijk van afwijkende registratie van pauzetijden wordt beëindigd een besluit waarvoor instemming ondernemingsraad is vereist? Ontvankelijkheid ondernemingsraad; procesbevoegdheid; art. 36 lid 2 WOR. Vertegenwoordiging door voorzitter; art. 7 WOR. - Tijdschrift Recht en Arbeid, 2019 (61), 35-37
 • Loe Sprengers (2019) - Ondernemingsraad Gemeente Maastricht / Gemeente Maastricht - AR Updates, 2019 (0328)
 • Loe Sprengers (2019) - Kort geding. Europese medezeggenschap. Dient Europese ondernemingsraad eerst geïnformeerd en geconsulteerd te worden voordat raadpleging op nationaal niveau plaats vindt? Nee; kan tegelijkertijd - Tijdschrift Recht en Arbeid, 2019 (31), 25-27
 • Loe Sprengers (2018) - Ondernemingskamer; adviesrecht van de ondernemingsraad; ondernemingsraad deels niet ontvankelijk in zijn verzoek; verzoek voor het overige afgewezen; (mede)ondernemer kon in redelijkheid komen tot het bestreden besluit; artikelen 25 en 26 WOR - Tijdschrift Recht en Arbeid, 2018 (42), 32-35
 • Loe Sprengers (2018) - De meest opvallende medezeggenschapsuitspraak van 2017; over de rol van de ondernemingsraad bij een verkoop van de onderneming - AR Updates, 2017 (1233)
 • Loe Sprengers (2018) - Kosten OR deskundige bij overgang concessie - Tijdschrift Recht en Arbeid, 2018 (7)
 • Loe Sprengers (2018) - (Piscarreta Ricardo/Emarp; Portugal), Overgang van onderneming in de publieke sector en de positie van de 'geschorste' werknemer - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2018 (3), 83-95
 • Loe Sprengers (2018) - WOR; beroep gegrond; kennelijk onredelijk besluit; verklaring voor recht; afwijzing verzoek (voorlopige) voorzieningen; art. 25 lid 5, 26 WOR - Tijdschrift Recht en Arbeid, 2018 (80), 39-40
 • Loe Sprengers (2018) - Hoe marginaal is de toetsing door de Ondernemingskamer? - AR Updates, 2018 (13 juni)

 • Loe Sprengers & PAM Witteveen (2020) - Hoofdstuk 6 (Het primaat van de politiek anders regelen) - Boom Juridische Uitgevers
 • Loe Sprengers (2020) - Hoofdstuk 1 (Inleiding), Hoofdstuk 2 (Analyse rechtspraak Hoge Raad) en Hoofdstuk 3 (Vormgeving en Wetsgeschiedenis) - Boom Juridische Uitgevers
 • Loe Sprengers, PAM Witteveen, SFH Jellinghaus, RJM Hampsink & E Unger (2020) - Hoofdstuk 7 (Conclusies en aanbevelingen) - Boom Juridische Uitgevers
 • Loe Sprengers (2020) - Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden - Kluwer
 • Loe Sprengers & M Meijer (2019) - 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht: de feiten en cijfers - Boom Juridische Uitgevers
 • Loe Sprengers & RD (Roy) Poelstra (2019) - Inleiding: de Ondernemingskamer en het adviesrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Loe Sprengers & PAM Witteveen (2019) - De rechters die het adviesrecht toetsen. Interview met 3 (ex) Ok-voorzitters - Boom Juridische Uitgevers
 • Loe Sprengers (2019) - De voor -en achterkant van Sjef de Laat - Sdu Uitgevers
 • Loe Sprengers & FJL Pennings (2018) - De Wwz: de ervaringen na drie jaar - Wolters Kluwer
 • Loe Sprengers (2018) - Reorganiseren onder de Wwz - Wolters Kluwer
 • Loe Sprengers (2018) - De ondernemingsraad: een tegenkracht met potentieel - Ars Aequi Libri
 • Loe Sprengers (2018) - Wet melding collectief ontslag en curator - Vereniging Insolventierecht Advocaten, Insolad Wolters Kluwer
 • Loe Sprengers (2018) - Het arbeidsvoorwaardenoverleg na normalisering - Vereniging Ambtenaar & Recht
 • Loe Sprengers (2018) - Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden - Kluwer
 • Loe Sprengers (2018) - Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden - Kluwer

 • Loe Sprengers (2020) - Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden - Kluwer
 • Loe Sprengers (2020) - Faillissementswet, art. 5, 13a, 40,67,72 en 239 - Wolters Kluwer
 • Loe Sprengers (2020) - De collectieve arbeidsovereenkomst - Boom Juridische Uitgevers
 • Loe Sprengers (2020) - Inspraak van werknemers - Boom Juridische Uitgevers
 • Loe Sprengers & FJL Pennings (2020) - Inleiding - Wolters Kluwer
 • Loe Sprengers & FJL Pennings (2020) - Waardering van Wwz en WAB - Wolters Kluwer
 • Loe Sprengers (2020) - Ontslag om bedrijfseconomische redenen - Wolters Kluwer
 • Loe Sprengers (2020) - Doorvoeren van bedrijfseconomische ontslagen Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie - Wolters Kluwer
 • Loe Sprengers & FJL Pennings (2018) - Inleiding - Wolters Kluwer
 • Loe Sprengers (2018) - Inspraak van werknemers - Boom Juridische Uitgevers

 • Loe Sprengers, FHG Brekelmans & Pieter Huisman (2020) - Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs. Casus, knelpunten en oplossingen in de Wms - Expertisecentrum Onderwijsgeschillen

Thesis Master Labor and Employment Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RS108

Research Lab Labor and Corporation

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB26

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen