Full Professor

prof.mr. M.J. Kroeze

Erasmus School of Law

Corporate and Financial Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: T19-23

T:+31 10 4081772, +31 10 4082797

E: kroeze@law.eur.nl

Lex Mercatoria

Role Research leader
 • Wijnen, M., Loyens, S.M.M., Smeets, A.A.C.M., Kroeze, M.J. & Molen, H.T. van der (2016). Comparing Problem-Based Learning Students to Students in a Lecture-Based Curriculum: Learning Strategies and the Relation with Self-Study Time. European Journal of Psychology of Education. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10212-016-0296-7[go to publisher's site]
 • Kroeze, M.J. & Li, Y. (2015). The First Uniform Foreign Investment Law in China is in the Making. Ondernemingsrecht, 2015 (14), 504-509.
 • Kroeze, M.J. (2013). Minderheidsbescherming in de rederij. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2013 (4), 147-154.
 • Dortmond, P.J., Kroeze, M.J. & Nowak, R.G.J. (2010). De aangenomen amendementen bij de wetsvoorstellen bestuur en toezicht, flexibilisering bv-recht, spreekrecht OR, uitvoeringswet aandeelhoudersrichtlijn en invoeringswet titel 7.13 BW. Ondernemingsrecht, 2010 (1), 57-66.
 • Lokin, E.C.H.J., Timmerman, L. & Kroeze, M.J. (2009). The credit crisis and Dutch company law. Ondernemingsrecht, 2009 (135), 569-576.
 • Kroeze, M.J. & Vletter - van Dort, H.M. (2008). History and Future of Uniform Company Law in Europe. European Company Law, 5 (3), 114-122.
 • Kroeze, M.J. (2008). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2008, 2153-2161.
 • Kroeze, M.J. & Verbrugh, M.A. (2007). Rechterlijke bemiddeling bij Stork is OK. Nederlands Juristenblad (NJB), 2007, 434-441.
 • Kroeze, M.J. (2007). Flexibility and Function of Private Company Statutes. European Business Organization Law Review, 2007 (1), 121-129.
 • Kroeze, M.J. (2007). The Companies and Business Court as a specialized court. Ondernemingsrecht, 2007, 86-91.
 • Kroeze, M.J. (2006). Bange bestuurders. Ondernemingsrecht, 2006 (1), 4-14.
 • Kroeze, M.J. (2005). Een Duitse collectieve actie voor beleggers. Ondernemingsrecht, 2005 (14), 492-495.
 • Kroeze, M.J. (2005). Onafhankelijkheid van commissarissen. Ondernemingsrecht, 2005 (8), 272-278.
 • Kroeze, M.J. (2000). Reactie op 'Afgeleide schade revisited'. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2000 (6407), 916-918.
 • Kroeze, M.J. (1998). De Principles of Corporate Governance. Ondernemingsrecht, 1998, 264-266.
 • Kroeze, M.J. (1998). Aansprakelijkheidsacties van aandeelhouders. Onderneming en Financiering, 1998, 55-59.
 • Kroeze, M.J. (1997). Schade aan aandelen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 1997 (6288), 720-726.
 • Kroeze, M.J. & Bartels, S.E. (1993). Herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minderjarigen. Ars Aequi, 1993, 465-470.
 • Kroeze, M.J., Beckman, H. & Verbrugh, M.A. (2015). Mr. C. Assers Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 2. Rechtspersonenrecht. Deel 1. De Rechtspersoon. Deventer: Kluwer.
 • Kroeze, M.J., Timmerman, L. & Wezeman, J.B. (2005). De kern van het ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer.
 • Kroeze, M.J. & Wezeman, J.B. (2015). De curator en interne bestuurdersaansprakelijkheid. In Ph.W. Schreurs (Ed.), De Gereedschapskist van de Curator (Insolad Jaarboek 2015) (pp. 1-22). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Kroeze, M.J. (2013). Sociale psychologie en besluitvorming in vennootschappen. In W.H. Van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita Civilologie. Handboek empirie en privaatrecht (Civilologie, 6) (pp. 865-906). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Kroeze, M.J. (2013). DNB en de AFM: publiekrechtelijke rechtspersonen? In D. Busch & M.P. Nieuwe Weme (Eds.), Christels Koers (Serie Onderneming en Recht, deel 79) (pp. 447-459). Deventer: Kluwer.
 • Kroeze, M.J. (2012). Minderheidsbescherming in de rederij (is in gewijzigde vorm ook verschenen in RMThemis 2013/4). In M.H. Claringbould, M.A.I.H. Hoeks, M.J. Kroeze, F.G.M. Smeele & L. Timmerman (Eds.), Verbindend recht (pp. 347-365). Deventer: Kluwer.
 • Kroeze, M.J. (2012). Rechtspersoonlijkheid en afgeleide schade. In G Van Solinge (Ed.), Relativering van rechtspersoonlijkheid (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, 114) (pp. 29-42). Deventer: Kluwer.
 • Kroeze, M.J. (2010). Het enquêterecht geteld. In G. Van Solinge (Ed.), Geschillen in de vennootschap (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, 105) (pp. 165-188). Deventer: Kluwer.
 • Assink, B.F. & Kroeze, M.J. (2010). Rechterlijke toetsing van ondernemingsbeleid in het enquêterecht; hoe marginaal zou 'marginaal' eigenlijk moeten zijn? In K.M. van Hassel & M.P. Nieuwe Weme (Eds.), Willems' wegen (Willems bundel; opstellen aangeboden aan Prof. mr. J.H.M. Willems) (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut) (pp. 11-32). Deventer: Kluwer.
 • Kroeze, M.J. & Wezeman, J.B. (2010). Reform of Dutch Private Company Law. In Joe McCahery & et al (Eds.), Private Company Law Reform, International and European Perspective (pp. 181-197). The Hague: T.M.C. Asser Press.
 • Kroeze, M.J. (2010). Company law in Europe and the United States. In A.M. Pacces (Ed.), The Law and Economics of Corporate Governance (pp. 68-81). Cheltenham: Edward Elgar.
 • Kroeze, M.J. (2009). Rechtspersoon en vennootschap. In Peter Essers & et al (Eds.), Met Recht (Raaijmakers-bundel) (pp. 283-294). Deventer: Kluwer.
 • Kroeze, M.J. (2008). Sociale psychologie en besluitvorming in vennootschappen (hoofdstuk 17). In Gedrag en privaatrecht (Boom masterreeks) (pp. 423-458). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Kroeze, M.J. (2007). Collectieve schadevergoedingsacties van aandeelhouders. In Hans Beckman (Ed.), De nieuwe macht van de kapitaalverschaffer (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, 57) (pp. 75-88). Deventer: Kluwer.
 • Kroeze, M.J. (2007). Ensuring Judicial Infrastructure: The Theory and Practice of Specialised Courts. In Enforcement of Corporate Governance in Asia; The Unfinished Agenda (pp. 61-75-hoofdstuk 3). Paris: OECD.
 • Kroeze, M.J. (2006). The Companies and Business Court as a specialized court. In L. Bouchez, M. Knubben, J.A. McCahery & L. Timmerman (Eds.), The Quality of Corporate Law and the Role of Corporate Law Judges (Amsterdam Center for Corporate Finance/Netherlands Ministry of Economic Affairs/Organisation for Economic Co-operation and Development) (pp. 143-154). Amsterdam: ACCF.
 • Kroeze, M.J. & Wezeman, J.B. (2006). De openbaarmakingsplicht en aansprakelijkheid in faillissement. In M.J. Kroeze (Ed.), Verantwoording : aan Hans Beckman (pp. 325-336). Deventer: Kluwer.
 • Kroeze, M.J. & Vletter - van Dort, H.M. (2006). Eenvormig vennootschapsrecht: een oud deuntje of toekomstmuziek? In F. de Ly, K.F. Haak & W.H. Boom (Eds.), Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie? (pp. 73-92) Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Kroeze, M.J. (2005). Een afgeleide actie in het Nederlandse recht? In G. van Solinge, M. Holtzer & A.F.J.A. Leijten (Eds.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation (pp. 311-320). Deventer: Kluwer.
 • Kroeze, M.J. (2000). De afgeleide actie uit het land der vergetelheid. In J.B. Huizink, J.B. Wezeman & J.W. Winter (Eds.), A-T-D (Van Schilfgaarde-bundel) (pp. 257-271). Deventer: Kluwer.
 • Bouma, H.Th. & Kroeze, M.J. (1999). Verjaring tussen rechtszekerheid en billijkheid. In A.G. Castermans, E.J. Daalder, H.J. Korthof-Matze & G. Snijders (Eds.), De landsadvocaat, voor deze (De Wijkerslooth-bundel) (pp. 31-41). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Kroeze, M.J. (1998). Twee aspecten van de nietige rechtspersoon. In J.M. Van Buren-Dee, F.W. Grosheide, P.A. Kottenhagen-Edzes & M.J. Kroeze (Eds.), Aspecten van aansprakelijkheid (pp. 100-105). Antwerpen - Groningen: Intersentia.
 • Kroeze, M.J. (1998). Zelfstandige vorderingsrechten van aandeelhouders voor schade aan het vennootschapsvermogen. In H.-J. De Kluiver & J. Wouters (Eds.), Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief (pp. 217-234). Antwerpen - Groningen: Intersentia.
 • Cools, K., Geerts, P.G.F.A., Kroeze, M.J. & Pijls, A.C.W. (2009). Het recht van enquête; een empirisch onderzoek. (Extern rapport, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, no 65). Deventer: Kluwer.
 • Bunt, H.G. van de, Koningsveld, T.J. van, Kroeze, M.J., Vorm, B. van der, Wezeman, J.B., Wingerde, C.G. van & Zonnenberg, A. (2008). Overheidstoezicht op buitenlandse rechtspersonen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Instituut voor toezicht en Compliance.
 • Kroeze, M.J. (2006). Noot bij: Rb. Amsterdam. (2006, Mei 26), Ondernemingsrecht 2006-15, LJN: AX6763, (Gedaagde in een strafzaak voert het verweer dat hij heeft gehandeld overeenkomstig een juridisch advies). p.553-556.
 • Kroeze, M.J. (2005). Bange bestuurders. Inaugurele rede Erasmus Universiteit Rotterdam. Deventer: Kluwer.
 • Kroeze, M.J. (2004). Theory and practice of specialised courts, pp. 2-18 published at: http://www.oecd.org/dataoecd/42/36/33962715.pdf.
 • Kroeze, M.J. (2015). Klachtplicht en bestuurdersaansprakelijkheid. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2015 (5), 185-186.
 • Assink, B.F., Haak, K.F., De Jongh, J.M., Kroeze, M.J. & Schild, A.J.P. (2015). De toekomst van het ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht, 2015 (44).
 • Kroeze, M.J. (2014). Repressief ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht, 2014 (10/11), 93.
 • Kroeze, M.J. (2014). Van aanloop naar samenloop. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2014 (4), 157-158.
 • Kroeze, M.J. (2014). Evaluatie Controle wet op rechtspersonen: een wassen neus? Ondernemingsrecht, 2014 (36), 193-196.
 • Kroeze, M.J. (2013). De rijdende rechtspersoon. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2013 (4), 145-146.
 • Kroeze, M.J. (2013). Enough room for mediocre men and women. Ondernemingsrecht, 2013 (7), 253-254.
 • Kroeze, M.J. (2013). Prof.mr. W.J. Slagter en het Ondernemingsrechtdiner 2013. Ondernemingsrecht, 2013 (12), 399-400.
 • Kroeze, M.J. (2012). De ingetrokken wetsvoorstellen over titel 7.13: een bron van recht. Ondernemingsrecht, 2012 (6), 223-224.
 • Kroeze, M.J. (2012). De Historian's fallacy en Fortis. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2012 (3), 113-114.
 • Kroeze, M.J. & Verbrugh, M.A. (2011). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2011 (15), 979-987.
 • Assink, B.F., Kroeze, M.J. & Verbrugh, M.A. (2010). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 2010 (15), 998-1007.
 • Kroeze, M.J. (2010). Naar maatschappelijke varianten van de rechtsvormen in Boek 2BW? (bespreking NJV-preadvies 2010). Nederlands Juristenblad (NJB), 85 (22), 1405-1409.
 • Kroeze, M.J. & Van Solinge, G. (2010). Parlementair prutswerk. Ondernemingsrecht, 2010 (15), 611-612.
 • Assink, B.F. & Kroeze, M.J. (2010). Ja, wij willen! Ondernemingsrecht, 2010 (6), 246-247.
 • Kroeze, M.J. (2008). Dubbel fout denken over hedgefondsen. Ondernemingsrecht, 2008 (6), 219.
 • Kroeze, M.J. (2008). Ondernemingsrecht en politiek: de SER als wegbereider. Nederlands Juristenblad (NJB), 83 (13), 774-776.
 • Kroeze, M.J. (2007). Wijziging Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005. Ondernemingsrecht, 2007, 146-147.
 • Kroeze, M.J. (2007). Marktmeester in een non-ergodische wereld. Ondernemingsrecht, 2007 (8), 297.
 • Kroeze, M.J. (2007). De ordnungspolitische Funktion in het bv-recht. Ondernemingsrecht, 2007 (9), 337.
 • Kroeze, M.J. (2007). Arbitrage in het vennootschapsrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2007 (6702), 215-217.
 • Kroeze, M.J. (2007). Kroniek van het vennootschapsrecht. Nederlands Juristenblad (NJB), 82 (35), 2219-2232.
 • Kroeze, M.J. (2006). Aansprakelijkheid van de commissaris en de business judgment rule. De commissaris, 2006 (3), 5-9.
 • Kroeze, M.J. (2006). Ontklonen (Column). Ondernemingsrecht, 2006 (14), 495.
 • Kroeze, M.J. & Dort, H.M. van (2006). Italiaanse intriges: de overname van Antonveneta. Ars Aequi, 2006, 334-340.
 • Kroeze, M.J. (2006). Axioma B.V. in moeilijkheden, Beantwoording rechtsvraag (325) Ondernemingsrecht. Ars Aequi, 2006 (2), 148-152.
 • Kroeze, M.J. (2006). Hans Beckman en het jaarrekeningenrecht. TVVS. Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen, 2006 (9), 333-333.
 • Kroeze, M.J. (2005). Axioma B.V. in moeilijkheden. Ars Aequi, 2005 (10), 886-887.
 • Kroeze, M.J. (2005). V.o.f. en koop op afbetaling. Ondernemingsrecht, 2005 (2), 51-52.
 • Kroeze, M.J. (2005). Blokkeringsregeling en prijsbepaling van aandelen. Ondernemingsrecht, 2005 (6), 211-213.
 • Kroeze, M.J. (2004). Omzetting van agio in kapitaal. Ondernemingsrecht, 2004 (10), 397-398.
 • Kroeze, M.J. (2004). Collectieve acties en gelijksoortige belangen. Ondernemingsrecht, 2004 (13), 496-498.
 • Kroeze, M.J. (2004). Het 'Kabinetsplan aanpak administratieve lasten'. Ondernemingsrecht, 2004 (11), 436-437.
 • Kroeze, M.J. (2004). Het Delaware van Europa? Ondernemingsrecht, 2004 (15), 565-565.
 • Kroeze, M.J. (2004). Nachgründung. Ondernemingsrecht, 2004 (12), 471-472.
 • Kroeze, M.J. & Van der Grinten, P.M.M. (1997). Het congres 'Rechtspleging in het ondernemingsrecht. TVVS. Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen, 1997, 10-14.
 • Kroeze, M.J. (1996). Schadevergoedingsacties door aandeelhouders / corporate opportunities. Juridisch Up to Date (EUR), 1996 (23), 2-4.
 • Kroeze, M.J. & Van der Grinten, P.M.M. (1995). Congres 'The European private company. TVVS. Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen, 1995, 154-157.
 • Kroeze, M.J. (1993). De Reclame Code Commissie loopt van de Rails. Ars Aequi, 1993, 77.
 • Kroeze, M.J. & Van Kooten, H.J. (1993). De IPR-schets, een overzicht zonder inzicht. Ars Aequi, 1993, 762.
 • Kroeze, M.J. & Kaemingk, H.L. (1993). Nooit meer slapen in de Nachtwakerstaat. Ars Aequi, 1993, 156.
 • Kroeze, M.J. & Raaijmakers, G.T.M.J. (1993). Belangenafweging door de rechter. Ars Aequi, 243-248.
 • Kroeze, M.J. & Van Klinken, J.O. (1992). De familie Zwartkijker. Ars Aequi, 1992, 446.
 • Kroeze, M.J. & Van Klinken, J.O. (1992). Puzzelen in het notariaat. Ars Aequi, 1992, 776-782.
 • Kroeze, M.J., Timmerman, L. & Wezeman, J.B. (2013). De kern van het ondernemingsrecht. Deventer: Kluwer.
 • Kroeze, M.J., Timmerman, L. & Wezeman, J.B. (2007). De kern van het ondernemingsrecht, 2e druk. Deventer: Kluwer.
 • Kroeze, M.J. (2013). Art. 1-5, 17, 25 Boek 2 BW. In B. Bier, M.J. Van Ginneken, M.J. Kroeze, J.B. Wezeman & D.F.M.M. Zaman (Eds.), SduCommentaar - Ondernemingsrecht 2013-2014 (Sdu Commentaar) (pp. 3-15, 98-99, 151-152). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Kroeze, M.J. (2006). Ten Geleide. In M.J. Kroeze (Ed.), Verantwoording aan Hans Beckman (pp. V-VII). Deventer: Kluwer.
 • Kroeze, M.J. (2006). Commentaar op art. 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:17 en 2:25. In Sdu commentaar ondernemingsrecht 2006/2007 (pp. 3-14/79/-132). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Kroeze, M.J. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, December 19), Ondernemingsrecht 2015-9, (Rifgat).. ECLI:NL:HR:2014:3677
 • Kroeze, M.J. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, September 05), JOR 2014-296, (Hezemans Air).. ECLI:NL:HR:2014:2628
 • Kroeze, M.J. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, Oktober 10), JOR 2014-297, (Kameleon Beheer).. ECLI:NL:PHR:2014:675
 • Kroeze, M.J. (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, November 23), Ondernemingsrecht 2013-47, 11/03296, (Bestuurdersaansprakelijkheid of eigen onrechtmatige daad (Van de Riet/Hoffmann)). p.243-246.
 • Kroeze, M.J. (2008). Noot bij: HR. (2007, November 02), Ondernemingsrecht 2008-1, nr. 13, LJN BB3671, (Aansprakelijkheid bank voor door aandeelhouders geleden (afgeleide) schade?). p.42-45.
 • Kroeze, M.J. (2007). Noot bij: HR. (2007, Februari 16), Ondernemingsrecht 2007-68, LJN: AZ0419, p.219-221.
 • Kroeze, M.J. (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2001, Juni 15), JOR 2001-, 172, ((Chipshol))..
 • Kroeze, M.J. (2001). Noot bij: Rb. Den Haag. (2000, Juli 12), JOR 2001-, 90, (GST Vastgoed B.V.)..
 • Kroeze, M.J. (2001). Noot bij: Rb. Den Haag. (2001, Februari 14), JOR 2001-, 90, (GST Vastgoed B.V.)..
 • Grapperhaus, J.J.M. & Kroeze, M.J. (2008). Vaardig met ondernemingsrecht. In De oprichting van een bv (pp. 116). Den Haag: BJu.
 • Assink, B.F., Haak, K.F., De Jongh, J.M., Kroeze, M.J. & Schild, A.J.P. (Eds.). (2015). De toekomst van het ondernemingsrecht - Het ondernemingsrecht van de toekomst (liber Timmerman) (Instituut voor Ondernemingsrecht, 99). Deventer: Kluwer.
 • Kroeze, M.J. (Ed.). (2013). SduCommentaar - Ondernemingsrecht (SduCommentaar). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Claringbould, M.H., Hoeks, M.A.I.H., Kroeze, M.J., Smeele, F.G.M. & Timmerman, L. (Eds.). (2012). Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan Krijn Haak ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in het burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deventer: Kluwer.
 • Kroeze, M.J. (Ed.). (2013) RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis).
 • Kroeze, M.J., Timmerman, L., Beckman, H., Dortmond, P.J., Drijber, B.J., Galen, R.J., Grapperhaus, F.B.J., Grundmann-van de Krol, C.M., Schutte-Veenstra, J.N., Solinge, G. van, Winter, J.W. & Slagter, W.J. (Eds.). (2004) Ondernemingsrecht, 2004(alle).
 • Kroeze, M.J. (2006, maart 20). Specialized Courts and the Dutch Enterprise Chamber. Stockholm, Zweden, Exploratory Meeting on Resolution of Corporate Governance Related Disputes, OECD (in partnership with: The Stockholm Centre for Commercial Law - The Government of Japan).
 • Kroeze, M.J. (2006, juni 27). Function and Flexibility of Private Company Statutes. Den Haag, Key note speaker at the Conference on a new Private Company Statute, organized by the Ministry of Justice.
 • Kroeze, M.J. (2006, november 17). Collectieve schadevergoedingsacties van aandeelhouders. Groningen, Congres 'De nieuwe macht van de kapitaalverschaffer', Instituut voor Ondernemingsrecht RUG.
 • Kroeze, M.J. (2006, november 08). De afgeleide actie in het Nederlandse recht. Leiden, JFV Grotius Congres 2006 'Bestuurdersaansprakelijkheid, Mag 't ietsje meer zijn?'.
 • Kroeze, M.J. (2006, maart 09). Functioneren van de raad van commissarissen: juridische aspecten. Rotterdam, Opleiding voor commissarissen en toezichthouders.
 • Kroeze, M.J. (2006, april 18). The Enterprise Chamber as a specialized court. Den Haag, Conference 'The Delaware Story and the Netherlands Model of Company Law' organized by Ministry of Economic Affairs and ACCF.
 • Kroeze, M.J. (2005, oktober 08). De Verenigde Staten: een voorbeeld voor Europa? Rotterdam, Lezing op het ELSA-congres 'Survival of the Fittest; Concurrentie van Europese rechtsvormen.
 • Kroeze, M.J. (2004, december 03). Aansprakelijkheid van bestuurders jegens aandeelhouders. Rotterdam, Lezing studiedag Bestuurdersaansprakelijkheid.
 • Kroeze, M.J. (2004, november 03). Theory and practice of specialised courts. Seoul, Zuid-Korea, Voordracht The Sixth Asian Roundtable on Corporate Governance (OECD/World Bank).
 • Kroeze, M.J. (2004, oktober 14). Een afgeleide actie in het Nederlandse recht? Amsterdam, Lezing Vereniging Corporate Ligitation.
 • Kroeze, M.J. (2007). Is there a future for Company Law legislation? Chair of the seminar and commentator to the lectures. Seminar: University of Amsterdam (2007, april 27).
 • Kroeze, M.J. (2004, April 14). Afgeleide schade en afgeleide actie. Universiteit van Utrecht (429 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: Prof.mr. P. van Schilfgaarde.

Ondernemingsrecht

Role Editor in Chief

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Corporate and Financial Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam