Full Professor

prof.mr.dr. (Marnix) M.J. van Ginneken

Erasmus School of Law

Corporate and Financial Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L7-057

T: ,

E: vanginneken@law.eur.nl

Lex Mercatoria

 • Keijzer, T.A. & Ginneken, M.J. van (2017). Het Mitbestimmungsrecht op de schop? Ars Aequi, 66 (1), 26-40.
 • Ginneken, M.J. van (2012). De onafhankelijke commissaris. Ondernemingsrecht, 2012 (17), 719-727.
 • Timmerman, L. & Ginneken, M.J. van (2011). De betekenis van het evenredigheidsbeginsel. Ondernemingsrecht, 2011 (123), 601-607.
 • Ginneken, M.J. van (2006). Vijandige overnames en het vennootschappelijk belang. Ondernemingsrecht, 2006, 526-534.
 • Ginneken, M.J. van (2004). De 'Sarbanes-Oxley Act of 2002'. Ondernemingsrecht, 2004 (5), 150-157.
 • Ginneken, M.J. van (2003). De 'Sarbanes-Oxley Act of 2002': het Amerikaanse antwoord op Enron. Ondernemingsrecht, 2003 (3), 63-70.
 • Ginneken, M.J. van (2001). De OESO Corporate Governance richtlijnen door aandeelhouders bezien. Ondernemingsrecht, 2001 (6), 157-163.
 • Ginneken, M.J. van (2001). Het congres ‘Het SER-advies over de structuurregeling en corporate governance. Ondernemingsrecht, 2001 (8), 239-242.
 • Ginneken, M.J. van (2001). What's in a name? Stemmen op aandelen aan toonder of op naam. Ondernemingsrecht, 2001 (15), 450-456.
 • Ginneken, M.J. van (1999). Monitoring corporate governance in Nederland. Ondernemingsrecht, 1 (1), 13-16.
 • Ginneken, M.J. van (1999). De registratiedatum in Nederland. Ondernemingsrecht, 1 (15), 404-410.
 • Ginneken, M.J. van (1998). Proxy solicitation voor en door aandeelhouders. De Naamlooze Vennootschap, 76 (6), 134-141.
 • Ginneken, M.J. van & Winter, J.W. (2009). Stemmen op afstand opnieuw bekeken. In Met Recht. Liber Amicorum Theo Raaijmakers (pp. 139-152). Deventer: Kluwer.
 • Ginneken, M.J. van (2008). De passiviteitsregel in het Amerikaanse recht. In Handboek Openbaar Bod (Serie Onderneming & Recht) (pp. 1067-1093). Deventer: Kluwer.
 • Ginneken, M.J. van (2006). Civielrechtelijke handhaving van financiële verslaggeving. In Verantwoording aan Hans Beckman, Liber Amicorum ter ere van het 25-jarig hoogleraarschap van Prof. H. Beckman (pp. 151-165). Deventer: Kluwer.
 • Ginneken, M.J. van (2005). The US Poison Pill from a Dutch Perspective. In Tussen Themis en Mercurius, Lustrumbundel NGB 1930-2005 (pp. 121-141). Deventer: Kluwer.
 • Ginneken, M.J. van & Winter, J.W. (2000). Stemmen op afstand van dichtbij bekeken. In Ongebonden Recht Bedrijven. Lustrumbundel NGB 1930-2000 (pp. 325-342). Deventer: Kluwer.
 • Ginneken, M.J. van (2012). Bestuur en Toezicht. Ondernemingsrecht, 2012 (12), 479-480.
 • Ginneken, M.J. van (2015). Commentaar bij artt. 2:359a,b,c en d BW. In SduCommentaar - Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu.
 • Ginneken, M.J. van & Winter, J.W. (2013). Commentaar bij artt. 2:359a,b,c en d BW. In SduCommentaar - Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu.
 • Ginneken, M.J. van (2012). Pleidooi voor herziening van artikelen 2:139 BW en 2:150 BW. In Piet Sanders, een honderdjarige vernieuwer (pp. 121-124). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Ginneken, M.J. van & Winter, J.W. (2011). Commentaar bij artt. 2:359a,b,c en d BW. In SduCommentaar - Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu.
 • Ginneken, M.J. van & Winter, J.W. (2008). Commentaar bij artt. 2:359a,b,c en d BW. In SduCommentaar - Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu.
 • Ginneken, M.J. van (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, Juli 09), JOR 2010-2010, 228, (Annotatie HR 9 juli 2010, JOR 2010/228 (ASMI))..
 • Ginneken, M.J. van (2007). Noot bij: Hof Amsterdam, Ondernemingskamer. (2007, Mei 03), Ondernemingsrecht 2007-, 103, (ABN AMRO)). p.326-331.
 • Ginneken, M.J. van (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, Juli 13), Ondernemingsrecht 2007-2007, 127, ((ABN AMRO)). p.433-438.
 • Ginneken, M.J. van (Ed.). (2015). SduCommentaar - Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu.
 • Ginneken, M.J. van (Ed.). (2013). SduCommentaar - Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu.
 • Ginneken, M.J. van (Ed.). (2013). Bundel Vereniging Jaarrekeningenrecht 2012/2013. Den Haag: Boom.
 • Ginneken, M.J. van (Ed.). (2011). SduCommentaar - Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu.
 • Ginneken, M.J. van (Ed.). (2011). Bundel Vereniging Jaarrekeningenrecht 2010/2011. Den Haag: Boom.
 • Ginneken, M.J. van (Ed.). (2009). Bundel Vereniging Jaarrekeningenrecht 2008/2009. Den Haag: Boom.
 • Ginneken, M.J. van (Ed.). (2008). SduCommentaar - Ondernemingsrecht. Den Haag: Sdu.
 • Wezeman, J.B., Winter, J.W., Beckman, H., Sonderen, J.C.M. van & Ginneken, M.J. van (Eds.). (2001) Ondernemingsrecht, 1(12).
 • Ginneken, M.J. van (2010, December 15). Vijandige Overnames. De rol van de Vennootschapsleiding in Nederland en de VS. UvA (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: Prof.Mr.Dr. J.W. Winter.

International Corporate Governance

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 2
Year 2017-2018
Year level master Commercial Law / Commercial and Company Law

Fusies, reorganisaties en insolventie

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 3
Year 2017-2018
Year level master Ondernemingsrecht

International Corporate Governance

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 2
Year 2016-2017
Year level master Commercial Law / Commercial and Company Law

Fusies, overnames en reorganisaties

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 3
Year 2016-2017
Year level master Ondernemingsrecht

Philips International B.V.

Description hoofdfunctie
Additional information Internationaal ondernemingsrecht, in het bijzonder internationale corporate governance
Place NVT
Start date 9/2011
End date 12/9999

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Corporate and Financial Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam