mr.dr. (Michiel) M.J.F. van der Wolf

Associate Professor Erasmus School of Law Criminal Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L 5-114
Telephone
+31 10 4081638
Email
vanderwolf@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • J. uit Beijerse & M.J.F. van der Wolf (2019). De rechter en elektronisch toezicht: meer kennis en duidelijkheid gevraagd. Delikt en Delinkwent, 49 (2), 128-149.
    • P.A.M. Mevis, L. Noyon, M.J.F. van der Wolf & H.J.C. van Marle (2019). Integrating Neuroscience in Criminal Law: The Dutch Situation as an Example. International Journal of Forensic Mental Health, 2019 (1), 1-12. doi: 10.1080/14999013.2018.1525778
    • P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2018). Beschouwingen over weigeren en beveiligen n.a.v. de zaak Michael P. Delikt en Delinkwent, 48 (27), 321-366.
    • S. Struijk & M.J.F. van der Wolf (2018). Gevaarscriteria in het strafrechtelijk sanctierecht: een risicovol ratjetoe? Ars Aequi, 2018 (November), 938-947.
    • M. Kempes & M.J.F. van der Wolf (2018). Wat kan een gedragskundige nog adviseren bij een weigeraar? Een vignet studie. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2018 (4), 223-234.
    • M.J.F. van der Wolf, N. Gielesen & F.J. Kaat (2018). Wat wil de rechter met de weigeraar en waarom? Een analyse van recente jurisprudentie. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2018 (4), 235-247.
    • M.J.F. van der Wolf (2018). Tbs - door mensen, voor mensen. Over het belang van medewerkers en slachtoffers/nabestaanden in de tenuitvoerlegging van de tbs. Strafblad, 16 (5), 42-50.
    • P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2017). Te gek, te gewoon, te vaag, te vreemd: wie hoort er eigenlijk (niet) thuis in de tbs? (Rubriek Rechtspraak). Delikt en Delinkwent, 2017 (54), 537-567.
    • M.J.F. van der Wolf (2017). De beperkingen van de strafrechtelijke plaatsing in de GGZ (artikel 37 Sr). Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2017, 74-80.
    • M.J.F. van der Wolf (2016). Legal control on social control of sex offenders in the community: a European comparative and human rights perspective. Erasmus Law Review, 9 (2), 39-54. [go to publisher's site]
    • W. Pei & M.J.F. van der Wolf (2016). A review of the new provisions for sanctioning mentally disordered offenders in China, in a broader historical context. International Journal of Law and Psychiatry, 49 (Part A), 31-39. doi: 10.1016/j.ijlp.2016.05.006
    • M.J.F. van der Wolf (2016). Meer rechterlijke invloed op de tbs-behandeling. Rechtspraakrubriek. Delikt en Delinkwent, 2016 (61), 657-678.
    • P.A.M. Mevis, L. Noyon, H.J.C. van Marle & M.J.F. van der Wolf (2015). De discussie over neurowetenschap en strafrecht: een overzicht en een richting. Delikt en Delinkwent, 45 (34), 343-362.
    • W. Pei & M.J.F. van der Wolf (2015). The cohesion of Mental Patient Criminal Responsibility and Governing Measures: A Comparison of Chinese and Western Legal Systems. Henan Social Sciences, 23 (8), 43-50.
    • P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2015). Gedwongen forensische zorg voor volwassenen. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 39 (4), 212-220.
    • M.J.F. van der Wolf (2014). TBS, une mesure de sûreté hollandaise applicable aux condamnés présentant des troubles mentaux: un équilibre rompu? Actualité juridique penal, 2014 (3), 115-118.
    • M.J.F. van der Wolf & S. Struijk (2014). (Levens)lang toezicht als zelfstandige maatregel: wordt nu echt de Rubicon overgestoken? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2014 (6), 368-378.
    • M.J.F. van der Wolf (2013). EHRM Van der Velden: een acuut tbs-probleem ontleed vanuit een duurzaam perspectief. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2013 (2), 60-69.
    • M.J.F. van der Wolf & L. Noyon (2013). Zeven jaar na de Commissie Visser: een nieuw evenwicht? Justitiele Verkenningen, 2013 (4), 9-24.
    • M.J.F. van der Wolf, E.M. Gremmen, H.J.C. van Marle & P.A.M. Mevis (2012). Worstelen met de weigerende observandus. Delikt en Delinkwent, 2012 (212), 775-791.
    • M.J.F. van der Wolf, E. Brand, J.L. van Emmerik & E. de Jonge (2011). Wat zijn kenmerken van 'blijvend delictgevaarlijke' tbs-gestelden? En hoe goed schatten behandelaren die in? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2011 (1), 19-30.
    • T.J. Lindhout, M.J.F. van der Wolf & H.J.C. van Marle (2011). De Fokkensregeling is dood; leve de Fokkensregeling! Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2011 (6), 347-357.
    • M.J.F. van der Wolf (2010). 'Auprès de moi le juge'. Gedragskundigen als meebeslissers in de penitentiaire kamer. Strafblad, 8 (2), 126-136.
    • M.J.F. van der Wolf, P.A.M. Mevis, H.J.C. van Marle & R. Roesch (2010). Understanding and Evaluating Contrasting Unfitness to Stand Trial Practices: A Comparison between Canada and The Netherlands. International Journal of Forensic Mental Health, 2010 (9), 245-258. doi: 10.1080/14999013.2010.522221
    • Y.A.J.M. van Kuijck, B.C.M. Raes & M.J.F. van der Wolf (2010). Externe bijstelling van individuele behandeltrajecten in de TBS. Delikt en Delinkwent, 2009 (1), 38-50.
    • M.J.F. van der Wolf, M.D.C. Moncada Castillo, H.J.C. van Marle & P.A.M. Mevis (2010). Psychisch gestoorde verdachten. Artikel 6 EVRM vraagt om herijking van de Nederlandse antwoorden op procesonbekwaamheid. Strafblad, 8 (4), 320-337.
    • J.O. Folino, M.J.F. van der Wolf & I.E. La Salvia (2008). Sistemas Forenses de Salud Mental en Holanda y Argentina. La Ley, 2008 (4), 4.
    • M.J.F. van der Wolf (2007). Straf en zorg: een paar apart. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2007, 161-171.
    • M.J.F. van der Wolf (2007). Op het tweede gezicht: de tbs onder Donner en de parlementaire onderzoekscommissie. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2007 (3), 98-105.
    • M.J.F. van der Wolf, H.J.C. van Marle & P.A.M. Mevis (2006). De parlementaire onderzoekscommissie TBS: 'veilig en wel-revised'? Nederlands Juristenblad (NJB), 2006 (32), 1824-1831.
    • M.J.F. van der Wolf (2012). Herstel en TBS. Tijdschrift voor Herstelrecht, 12 (3), 3-6.
    • M.J.F. van der Wolf (2012). Rechter moet soms zelf 'stoornis' vaststellen. De Psycholoog, 23-28.
    • M.J.F. van der Wolf (2010). Het leerstuk van de procesbekwaamheid moet worden bezien vanuit het recht op een eerlijk proces. Strafblad, 8 (6), 572-575.
   • P.A.M. Mevis, S. Struijk & M.J.F. van der Wolf (2018). Juridische haalbaarheid van voorgestelde oplossingen voor de weigeraarsproblematiek omtrent tbs-oplegging. Den Haag: Boom juridisch
   • J. Legemaate, M.C. Ploem, J. uit Beijerse, P.A.M. Mevis, M.J.F. van der Wolf, C.P.M. Akerboom, M. Schol & H. Winter (2014). Thematische wetsevaluatie gedwongen zorg (Evaluatie regelgeving). Den Haag: ZonMW
   • H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2008). Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Deventer: Kluwer
   • M.J.F. van der Wolf (2006). Onbehandelbaar! Onbillijk? Verkenningen omtrent 'behandelbaarheid' als criterium voor TBS (OMV-reeks). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • M.J.F. van der Wolf & H.J.C. van Marle (2018). Legal approaches to criminal responsibility of mentally disordered offenders in Europe. In K. Goethals (Ed.), Forensic Psychiatry and Psychology in Europe. A Cross-Border Study Guide (pp. 31-44). Basel: Springer International Publishing
    • M.J.F. van der Wolf (2017). Legal constraints on social control of sex offenders in the community: a European comparative and human rights perspective. In E. Ortis Berenguer, A. Alonso Rimo & M. Roig Torres (Eds.), Peligrosidad criminal y Estado de Derecho (pp. 457-494). Valencia: Tirant lo blanch
    • M.J.F. van der Wolf & J. uit Beijerse (2017). Elektronisch toezicht: biertje op de bank of beklemmende ‘big brother’? In R. Staring, R. van Swaaningen & K. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber amicorum Henk Van de Bunt (pp. 383-396). Den Haag: Boom criminologie
    • M.J.F. van der Wolf (2016). Waarborgen voor kwetsbare, psychisch gestoorde verdachten: Europa vraagt om versterking van de rechtspositie. In P.A.M. Verrest & S. Struijk (Eds.), De invloed van de Europese Unie op het strafrecht (pp. 73-84). Den Haag: Boom juridische uitgevers
    • M.J.F. van der Wolf (2015). Pathologisch bepaald geweld in strafrechtelijke context. In H.J.C. van Marle (Ed.), Forensische Psychiatrie. Fundamenten en praktijk (pp. 301-334). Assen: Koninklijke Van Gorcum
    • M.J.F. van der Wolf & M. Herzog-Evans (2014). Mandatory measures: ‘safety measures’. Supervision and detention of dangerous offenders in France and the Netherlands: a comparative and Human rights’ perspective. In M. Herzog-Evans (Ed.), Offender release and supervision: The role of Courts and the use of discretion (pp. 193-234). Wolf legal publishers
    • M.J.F. van der Wolf (2013). Gedragskundige rapportage in historisch perspectief. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Tweede herziene druk (pp. 131-164). Deventer: Kluwer
    • M.J.F. van der Wolf (2013). Juridisch kader van de tbs. In P. van der Helm, P. Schaftenaar, U. Kröger & J. van Vliet (Eds.), Leefklimaat in de klinische forensische zorg (pp. 62-71). Amsterdam: SWP
    • H.J.C. van Marle & M.J.F. van der Wolf (2013). De tbs-regelingen van Nederland en de Antillen: zoek de verschillen. In F.W. Bleichrodt, A. Hartmann, P.A.M. Mevis, L. Rogier & B. Salverda (Eds.), Onbegrensd strafrecht. Liber amicorum Hans de Doelder (pp. 67-80). Oisterwijk: Wolf legal publishers
    • M.J.F. van der Wolf (2013). The ECHR and the German System of Preventive Detention: An Overview of the Current Legal Situation in Germany. Comments on Kinzig. In M. Caianello & M.L. Corrado (Eds.), Preventing Danger: New Paradigms in Criminal Justice (pp. 96-101). Durham, North Carolina: Carolina Academic Press
    • H.J.C. van Marle, M.M. Prinsen & M.J.F. van der Wolf (2012). Pathways in Forensic Care: The Dutch Legislation of Diversion. In K.T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen (Eds.), Progression in Forensic Psychiatry: About Boundaries (pp. 105-120). Deventer: Kluwer
    • H.J.C. van Marle & M.J.F. van der Wolf (2010). Safety Measures in Holland. In M. Herzog-Evans (Ed.), Transnational Criminology Manual. Volume 3 (pp. 439-451). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • H.J.C. van Marle & M.J.F. van der Wolf (2009). Boter aan de galg en erwtensoep aan de maagpatiënt. In J. Harte, Th. Verhagen & M. Zomer (Eds.), Most probably the best professor of forensic psychiatry, Liber amicorum prof.dr. Dick Raes (pp. 133-142). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • M.J.F. van der Wolf & H.J.C. van Marle (2008). Hoofdstuk 2: Forensisch psychiatrische ziekteleer: een inleiding, een handleiding, een handreiking. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (pp. 63-106). Deventer: Kluwer
    • H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2008). Hoofdstuk 18: Epiloog. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (pp. 479-490). Deventer: Kluwer
    • M.J.F. van der Wolf & B.C.M. Raes (2008). Hoofdstuk 13: De tenuitvoerlegging van tbs met dwangverpleging. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (pp. 297-352). Deventer: Kluwer
    • H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2008). Hoofdstuk 1: Prolegomena. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (pp. 3-62). Deventer: Kluwer
    • M.J.F. van der Wolf & H.J.C. van Marle (2008). Hoofdstuk 12: De grenzen van de TBS als instrument van rechtshandhaving; in de longstay overschreden? In J. Blad (Ed.), Strafrechtelijke rechtshandhaving, 2e druk (pp. 309-344). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • M.J.F. van der Wolf & H.J.C. van Marle (2007). De grenzen van de tbs als instrument van rechtshandhaving; in de longstay overschreden? In J.R. Blad & J. van der Hulst (Eds.), Strafrechtelijke rechtshandhaving : aspecten en actoren belicht voor het academisch onderwijs (Boom masterreeks) (pp. 307-342-12). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • M.J.F. van der Wolf (2018). Rechtsposities in de gedwongen zorg: een overzicht. In J.W. Hummelen, R.J. Verkes & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Forensische psychiatrie en de rechtspraktijk (pp. 315-328). Utrecht: De Tijdstroom
    • M.J.F. van der Wolf (2018). ’Het bijzondere spreekt het sterkst…’ Een pleidooi voor rehabilitatie van (historische) casuïstiek in de forensische psychiatrie. In F. de Jong, M. Liem & J. van Mulbregt (Eds.), Daad, dader en deskundige. Liber amicorum prof. dr. Frans Koenraadt (pp. 261-272). Den Haag: Boom criminologie
    • L. van den Bos & M.J.F. van der Wolf (2018). Gedwongen zorg in civielrechtelijk kader. In J.W. Hummelen, R.J. Verkes & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Forensische psychiatrie en de rechtspraktijk (pp. 351-370). Utrecht: De Tijdstroom
    • J.W. Hummelen & M.J.F. van der Wolf (2018). Het gedragsdeskundig onderzoek pro Justitia. In J.W. Hummelen, R.J. Verkes & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Forensische psychiatrie en de rechtspraktijk (pp. 245-268). Utrecht: De Tijdstroom
    • M.J.F. van der Wolf & J.W. Hummelen (2018). Toerekeningsvatbaarheid en toerekenen. In J.W. Hummelen, R.J. Verkes & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Forensische psychiatrie en de rechtspraktijk (pp. 269-286). Utrecht: De Tijdstroom
    • M.J.F. van der Wolf (2018). Zorg in strafrechtelijk kader. In J.W. Hummelen, R.J. Verkes & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Forensische psychiatrie en de rechtspraktijk (pp. 329-350). Utrecht: De Tijdstroom
    • M.J.F. van der Wolf & E.L. van Leeuwen (2016). Art. 509o t/m art. 509x. In A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen (Eds.), Commentaar Strafvordering. Deventer: Kluwer
    • H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2016). Voorwoord. In L. Noyon (Ed.), Als vreemde ogen dwingen. Een onderzoek naar de positie van de transcultureel gedragskundige in een strafrechtelijke context (pp. 5-10). Den Haag: Boom juridische uitgevers
    • G.R.C. Veurink & M.J.F. van der Wolf (2015). Oplegging van TBS. In Handboek Strafzaken. Deventer: Kluwer
    • M.J.F. van der Wolf (2015). De forensische psychiatrie in het licht der 'Groningse School'. In P.A.M. Mevis, J.H.M. Tulen, B.C.M. Raes, E.A. Mulder, M.J.F. van der Wolf, S.R. Bakker & S.R. Bakker (Eds.), Omzwervingen tussen psychiatrie en recht. Liber Amicorum prof. dr. H.J.C. van Marle (pp. 395-410). Deventer: Kluwer
    • P.A.M. Mevis, J.H.M. Tulen, B.C.M. Raes, E.A. Mulder, M.J.F. van der Wolf & S.R. Bakker (2015). Woord vooraf. In P.A.M. Mevis, J.H.M. Tulen, B.C.M. Raes, E.A. Mulder, M.J.F. van der Wolf & S.R. Bakker (Eds.), Omzwervingen tussen psychiatrie en recht. Liber Amicorum Prof.Dr. H.J.C. van Marle (pp. V-IX). Deventer: Wolters Kluwer
    • H.J.C. van Marle, M.J.F. van der Wolf & P.A.M. Mevis (2014). Afsluiting. In H.J.C. van Marle, M.J.F. van der Wolf & P.A.M. Mevis (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (tweede herziene druk) (pp. 711-725). Deventer: Kluwer
    • H.J.C. van Marle, M.J.F. van der Wolf & P.A.M. Mevis (2014). Voorwoord bij de tweede herziene druk. In H.J.C. van Marle, M.J.F. van der Wolft & P.A.M. Mevis (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (tweede herziene druk) (pp. XI-XII). Deventer: Kluwer
    • M.J.F. van der Wolf (2014). De maatregel tbs: knelpunten en alternatieven – actueel en historisch, Nederlands en internationaal vergelijkend. In M.J.F. van der Wolf & F. Koenraadt (Eds.), Van aandoening tot delict, van delict tot sanctie. Ontwikkelingen op het grensvlak van psychiatrie en strafrecht: 2000-2014. Voordrachtenreeks van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, Deel 9 en 11 (pp. 327-343). Deventer: Kluwer
    • M.J.F. van der Wolf, F. Koenraadt & C. Kelk (2014). Ontwikkelingen op het grensvlak van psychiatrie en strafrecht: 2000-2014. In M.J.F. van der Wolf, F. Koenraadt & C. Kelk (Eds.), Van aandoening tot delict, van delict tot sanctie. Ontwikkelingen op het grensvlak van psychiatrie en strafrecht: 2000-2014. Voordrachtenreeks van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, Deel 9 en 11 (pp. 3-5). Deventer: Kluwer
    • H.J.C. van Marle & M.J.F. van der Wolf (2013). Forensisch psychiatrische ziekteleer: een inleiding, een handleiding, een handreiking. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Tweede herziene druk (pp. 77-130). Deventer: Kluwer
    • H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2013). Epiloog. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Tweede herziene druk (pp. 711-726). Deventer: Kluwer
    • H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2013). Prolegomena. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Tweede herziene druk (pp. 3-76). Deventer: Kluwer
    • B.C.M. Raes & M.J.F. van der Wolf (2013). De tenuitvoerlegging van tbs met dwangverpleging. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Tweede herziene druk (pp. 503-574). Deventer: Kluwer
    • H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2008). Voorwoord (in Gedragskundige rapportage in het strafrecht). In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (pp. V-IX). Deventer: Kluwer
    • M.J.F. van der Wolf, P.A.M. Mevis, S. Struijk, M. Kleijn, H.J.C. van Marle & L.C. van Leeuwen (2016). Op zoek naar nieuw evenwicht. Derde evaluatie van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden. (Extern rapport). Den Haag: Boom juridisch
    • M.J.F. van der Wolf (2014). Werkgroep versnelling verloftraject. Versnelling verloftraject. Manifest van Lunteren. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie, DJI
   • M.J.F. van der Wolf (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, januari 30), SR Updates 2018-61, Zaaknr. 16/04621, (Is bij het bezit van kinderporno sprake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen als bedoeld in artikel 38e lid 1 Sr en artikel 359 lid 7 Sv?). ECLI:NL:HR:2018:116
   • M.J.F. van der Wolf (2017). Noot bij: Beroepscommissie RSJ. (2017, maart 9), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2017-, 10, (Overplaatsing van gevangenis naar tbs-kliniek). p.254-261.
   • M.J.F. van der Wolf (2016). Noot bij: Beroepscommissie RSJ. (2016, maart 15), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2016-18, (Dubbelfunctie in de TBS). p.349-354.
   • M.J.F. van der Wolf (2015). Noot bij: Beroepscommissie RSJ. (2014, juni 27), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2015-1, (Plaatsing terbeschikkinggestelden). p.42-49.
   • P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2014). Noot bij: Rb Rotterdam. (2014, april 30), JVGGZ 2014-4, 47, (Civiele schadevergoedingsprocedure; Overplaatsing Bopz-patient naar justitiële tbs-kliniek (zijnde een aangemerkte Bopz-instelling); overplaatsing Bopz-patient naar bijzondere afdeling in penitentiair verband (zijnde niet een aangemerkte Bopz-instelling; interne rechtspositie Bopz-patient). p.331-337.
   • P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (2014). Noot bij: Rb Gelderland. (2014, mei 15), JVGGZ 2014-4, 43, (Strafrecht; bedreiging van hulpverlener door Bopz-patient; (on)toerekeningsvatbaarheid; (geen) strafrechtelijke plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis). p.310-318.
   • M.J.F. van der Wolf (2014). Noot bij: Beroepscommissie RSJ. (2014, april 17), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2014-, 16, (Bewegingsvrijheid in TBS-inrichting; Zorg op Maat).
   • M.J.F. van der Wolf (2014). Noot bij: Beroepscommissie RSJ. (2013, mei 30), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2014-, 6, (Voortzetting verblijf in longstay. Beroep na negatief advies LAP).
   • M.J.F. van der Wolf (2013). Noot bij: Beroepscommissie RSJ. (2012, september 14), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2013-, 12, (Verzoek schorsing tenuitvoerlegging beslissing hoofd van de inrichting tot intrekking verlof).
   • M.J.F. van der Wolf (2012). Noot bij: Beroepscommissie RSJ. (2012, januari 19), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2012-, 13-15, (Verlofperikelen TBS).
   • M.J.F. van der Wolf (2011). Noot bij: EHRM. (2011, april 5), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2011-5, 16, (Recht op vrijheid en veiligheid EVRM, art. 5 lid 1). p.311-316.
   • M.J.F. van der Wolf (2008). Noot bij: Beroepscommissie. (2007, april 20), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2008-1, (Beroepscommissie (tenuitvoerlegging)). p.44-50.
   • M.J.F. van der Wolf (2007). Noot bij: Beroepscommissie. (2006, september 28), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2007-17, (longstay, overplaatsing). p.98.
   • M.J.F. van der Wolf (2007). Noot bij: Beroepscommissie. (2006, juni 23), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2007-1, (Fokkensregeling in tijden van nood). p.50-56.
   • J.W. Hummelen, R.J. Verkes & M.J.F. van der Wolf (Ed.). (2018). Forensische Psychiatrie en de rechtspraktijk. Utrecht: De Tijdstroom
   • P.A.M. Mevis, J.H.M. Tulen, B.C.M. Raes, E.A. Mulder, M.J.F. van der Wolf & S.R. Bakker (Ed.). (2015). Omzwervingen tussen psychiatrie en recht. Liber Amicorum Prof.Dr. H.J.C. van Marle. Deventer: Wolters Kluwer
   • M.J.F. van der Wolf, F. Koenraadt & C. Kelk (Ed.). (2014). Van aandoening tot delict, van delict tot sanctie. Ontwikkelingen op het grensvlak van psychiatrie en strafrecht: 2000-2014. Voordrachtenreeks van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, Deel 9 en 11. Deventer: Kluwer
   • H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Ed.). (2013). Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Tweede herziene druk. Deventer: Kluwer
   • M.J.F. van der Wolf (2017). Aandacht wie aandacht toekomt [Bespreking van de boeken Geweld door Vrouwen & Onze manier van straffen. Essays van geestelijk verzorgers bij justitie]. De Psycholoog, 24-25.
   • M.J.F. van der Wolf (2016). [Bespreking van het boek Naar een geloofwaardige tbs. Aangrijpingspunten voor de optimalisatie van de behandelduur, op basis van de praktijk in FPC Oldenkotte (diss. Tilburg)]. Delikt en Delinkwent, 48(8), 618-623.
   • M.J.F. van der Wolf (2015). Van zwart naar grijs [Bespreking van het boek T. van Willigenburg: Gevallen vogel. Achter tralies]. De Psycholoog, 22-24.
   • M.J.F. van der Wolf (2015). De mens achter de tbs'er [Bespreking van het boek Levenslang]. De Psycholoog, 20-22.
   • M.J.F. van der Wolf (2014). Anders dan je verwacht [Bespreking van het boek Ervaring niet vereist. Nagelaten document. Een jonge psycholoog over haar werk in een tbs-kliniek]. De Psycholoog, 21-23.
   • M.J.F. van der Wolf (2014). Andere spelregels bij strafblad [Bespreking van het boek Filosoof in de bajes]. De Psycholoog, 21-23.
   • M.J.F. van der Wolf (Ed.). (2016) Erasmus Law Review, 9(2).
   • M.J.F. van der Wolf (Ed.). (2013) Erasmus Law Review.
   • M.J.F. van der Wolf (2012, december 5). ‘Ik kan er niets aan doen.’ Over vrije wil en strafrecht.
   • M.J.F. van der WolfVideocolleges Geen straf zonder schuld, Verhouding strafuitsluitingsgronden, Intoxicatie Toerekenen Culpa in causa. onbekend, NIFP Rapporteursopleiding.
   • M.J.F. van der Wolf (2017, december 22). De zaak Michael P. Een strafrechtelijk perspectief. Hogeschool Utrecht, Openbare kerstbijeenkomst lectoraat werken in justitieel kader.
   • M.J.F. van der Wolf, M. Beukers & W. van Kordelaar (2017, november 9). Tafelgesprek Kwaliteit (proces) pro Justitia Rapportage. Huize Molenaar, Utrecht, Eerste tafelgesprek ketenpartners PJ rapportage.
   • M.J.F. van der Wolf (2017, juli 1). Herstelrecht en psychisch gestoorde daders. Utrecht, Misdaadcongres 2017 Strafrecht en stoornis.
   • M.J.F. van der Wolf (2017, mei 23). Justified or out of bounds? An international perspective on TBS as a possible lifelong sentence. University of Groningen, Symposium Honours College.
   • M.J.F. van der Wolf (2017, mei 19). De mate van overeenstemming tussen gedragskundige pro Justitia rapporteurs. Utrecht, NIFP Rapporteursdag.
   • M.J.F. van der Wolf (2017, april 11). De mate van overeenstemming tussen gedragskundige pro Justitia rapporteurs. NIFP, Amsterdam, Lezing voor de Amsterdamse Criminalistenclub.
   • M.J.F. van der Wolf (2017, april 6). Doorwerking van effecten van middelen bij geweldsdelicten in juridisch perspectief. Mecc Maastricht, Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
   • M.J.F. van der Wolf (2017, maart 2). Reaction to the Swedish perspective on criminal responsibility. Tilburg University, Legal Insanity: Current Debates, Book symposium on the occasion of the publication of ‘Legal Insanity: Explorations in Psychiatry, Law, & Ethics, Gerben Meynen.
   • M.J.F. van der WolfTherapeutische waarde versus strafbaarheid van kinderporno: een juridisch perspectief. Forensische polikliniek Het Dok, Rotterdam, Bijscholingsbijeenkomst Herregistratie Psychologen.
   • M.J.F. van der Wolf (2017, juli 14). The Unique Dutch Approach to Criminal Responsibility Related to Sanctioning: a Historical, Empirical and Comparative Perspective. Prague, Czech Republic, Congress of the International Academy for Law and Mental Health.
   • M.J.F. van der Wolf (2017, juli 14). Empirical research findings on insanity evaluations in the Netherlands. Prague, Czech Republic, Congress of the International Academy for Law and Mental Health.
   • M.J.F. van der Wolf & S. Struijk (2017, juni 15). The legal position of Dutch forensic mental health patients; balancing safety, treatment and legal protection. Split, Croatia, Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services.
   • M.J.F. van der Wolf (2016, december 15). Legal Constraints on Social Control of Sex Offenders in the Community: a European Comparative and Human Rights Perspective. University of Valencia, Congreso Internacional Peligrosidad Criminal y Estado de Derecho.
   • M.J.F. van der Wolf (2016, september 6). Therapeutische waarde versus strafbaarheid van virtuele kinderporno. RINO, Amsterdam, Bijeenkomst van het Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap.
   • M.J.F. van der Wolf (2016, augustus 30). De mate van overeenstemming tussen gedragskundige pro Justitia rapporteurs. Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, Utrecht, Presentatie voor directie NIFP.
   • M.J.F. van der Wolf (2016, juni 24). Restorative Justice and Mentally Disordered Offenders: Theory and Practice. Universiteit Leiden, Conference of the European Forum for Restorative Justice.
   • M.J.F. van der Wolf (2016, juni 21). The level of agreement between experts in forensic assessment in the Netherlands. New York, Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services.
   • M.J.F. van der Wolf (2016, september 20). Reactie namens de magistratuur, Deskundigen in conflict: complexe zaken in de rechtszaal. Ministerie van Veiligheid en Justitie, Den Haag, Symposium WODC/NIFP/NFI.
   • M.J.F. van der Wolf (2016, november 4). Verwarring. Rijksuniversiteit Groningen, 60-jarig Jubileumcongres van het Lutje Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap (dagvoorzitter).
   • M.J.F. van der Wolf (2016, mei 20). De mate van overeenstemming tussen gedragskundige pro Justitia rapporteurs. Utrecht, Expertmeeting.
   • M.J.F. van der Wolf (2015, oktober 29). TBS – veroordeeld tot vooroordeel. Actuele discussies in historisch perspectief. NIFP Amsterdam, Pro Fora.
   • M.J.F. van der Wolf (2015, november 9). 'Culturele' gedragskundige rapportage in juridisch perspectief. onbekend, Rechtbank Rotterdam.
   • H.J.C. van Marle & M.J.F. van der Wolf (2015, november 12). Psychiatrie voor juristen. Slot Zeist, Academie voor Gezondheidsrecht.
   • M.J.F. van der Wolf (2015, november 5). De wetenschap achter de gedragskundige rapportage. Louis Hartlooper Complex, Utrecht, Kennismiddag Rapportage De Rechtspraak.
   • M.J.F. van der Wolf (2015, juni 30). The reliability of psychological/psychiatric evidence in criminal courts: why England and Holland should meet in the middle. University of Cambridge, Faculty of Law lecture.
   • M.J.F. van der Wolf (2015, juni 25). How psychology and law (should) work together in sentencing dangerous offenders. University of Cambridge, Clare Hall College, lunch lecture.
   • M.J.F. van der Wolf (2015, juni 18). The level of agreement between experts in forensic assessment in the Netherlands. Manchester, 15th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS).
   • M.J.F. van der Wolf (2015, juli 17). Legal constraints on the indeterminate control of 'dangerous' (sex) offenders in the community: a European comparative and human rights perspective. Vienna, 34th international congress on law and mental health, IALMH.
   • M.J.F. van der Wolf (2013, juni 13). Discussions about risk assessment (instruments) in court: an international perspective. Maastricht, The Netherlands, 13th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS).
   • M.J.F. van der Wolf (2013, juli 18). Behavioral Approaches within the Criminal Justice System: From Policy to Practice. Amsterdam, The Netherlands, 33d International Congress on Law and Mental Health (IALMH).
   • M.J.F. van der Wolf, S. Struijk, P.A.M. Mevis & H.J.C. van Marle (2012, april 24). The growing use of indeterminate confinement across countries: Implications for forensic practice and policy: The Netherlands. Miami, 12th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS).
   • H.J.C. van Marle, M.J.F. van der Wolf & M.M. Prinsen (2012, maart 6). Renovation of forensic care in the Netherlands: an integrative model of CJS and MHS diversion. Prague, 20th European congress of psychiatry.
   • M.J.F. van der Wolf (2012, juni 19). De maatregel tbs: knelpunten en alternatieven – actueel en historisch, Nederlands en internationaal vergelijkend. Amsterdam, Voordracht Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap.
   • M.J.F. van der Wolf (2012, augustus 18). 'Ik kan er niets aan doen'. Over vrije wil en strafrecht. Voorst, Xnoizz Flevo Festival.
   • M.J.F. van der Wolf (2018). Superego. In Hans Barendrecht en anderen. Mens waar zit je. Bijna 25 jaar in Gevangenenzorg Nederland. Terugblik, columns en reacties.
   • M.J.F. van der Wolf (2016). Bijdrage aan Tweede Signaalsessie Strategische toekomstagenda ministerie Veiligheid en Justitie. Ministerie van Veiligheid en Justitie: Den Haag (2016, april 20).
   • M.C. Ploem & M.J.F. van der Wolf (2016). Position paper namens ZonMw, thematische wetsevaluatie. Hoorzitting Tweede Kamer over nota’s van wijziging WVGGZ/WZD/WFZ: Den Haag (2016, oktober 31).
   • M.J.F. van der Wolf (2014). The level of agreement between experts in assessment of criminal responsibility in the Netherlands. 14th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS): Toronto, Canada.
   • L. Noyon, M.J.F. van der Wolf, H.J.C. van Marle & P.A.M. Mevis (2014). The right to be assessed by an ‘intercultural’ psychiatrist in Dutch criminal case law. 14th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS): Toronto, Canada.
   • M.J.F. van der Wolf & J.R. Blad (2014). Restorative Justice and Mentally Disordered Offenders. 8th international conference of the european forum for restorative justice (EFRJ): Belfast, UK.
   • M.J.F. van der Wolf (2014). Levenslang. Het criminele brein ontleed. Inhoudelijk advies. Tentoonstelling Het Dolhuys, museum van de geest: .
   • M.J.F. van der Wolf (2013). Forum TBS. Daders en slachtoffers: hoe verder? Symposiumorganisatie.: Radboud universiteit Nijmegen (2013, november 29).
   • H.J.C. van Marle, M.J.F. van der Wolf & M.M. Prinsen (2012). Pathways in forensic care: the Dutch legislation of diversion. 20th European congress of psychiatry, Prague, Czech Republic: Prague (2012, maart 5).
   • M.J.F. van der Wolf (2012). The growing use of indeterminate confinement across countries: Implications for forensic practice and policy. 12th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS): Miami (2012, april 24).
   • M.J.F. van der Wolf (2012). Promoties.
   • M.J.F. van der Wolf (2012). Verkapt levenslang op retour.
   • M.J.F. van der Wolf (2012). Het vooroordeel voorbij.
   • M.J.F. van der Wolf (2012). Hoe ziet de toekomst van Robert M. eruit?
   • M.J.F. van der Wolf (2012). NWO VENI (granted) - TBS to the test. Towards legally and empirically legitimate indeterminate sentencing of dangerous offenders.
   • M.J.F. van der Wolf (periode: 2017 t/m 2018). Lid begeleidingscommissie twee onderzoeken over Weigerende observandi. Position at: WODC.
   • M.J.F. van der Wolf (periode: 2017 t/m 2017). Deelnemer Expertmeeting ‘Berechting van personen met een psychische stoornis of verstandelijke beperking’. Wetgevingsprogramma Versterking Prestaties Strafrechtketen/ Modernisering Wetboek van Strafvordering. Position at: Ministerie van Veiligheid en Justitie.
   • M.J.F. van der Wolf (periode: 2017 t/m 2017). Lid Review Commissie. Position at: Pieter Baan Centrum.
   • M.J.F. van der Wolf (periode: 2017 t/m 2017). Dagvoorzitter Werkconferentie Recht & TBS, Manifest van Lunteren III, Ede, 21 juni 2017.. Position at: DJI.
   • M.J.F. van der Wolf (periode: 2017 t/m 2017). Universitair Docent Strafrecht. Position at: Rijksuniversiteit Groningen.
   • M.J.F. van der Wolf (periode: 2015 t/m 2016). Voorzitter Expertsessies 'De positie van slachtoffers en nabestaanden bij tbs-verlengingszittingen'. Ministerie van Veiligheid en Justitie, DJI, DForZo.
   • M.J.F. van der Wolf (periode: 2014 t/m 2015). Visiting Fellow. Clare Hall College, Faculty of Law, University of Cambridge.
   • M.J.F. van der Wolf (periode: 2014 t/m 2014). Voorzitter Werkgroep Versnelling Verloftraject. Position at: Ministerie van Veiligheid en Justitie, DJI, DForZo.
   • M.J.F. van der Wolf (Deskundige) (2012, mei 26). Straffen of vergeven? [televisie-uitzending]. In Debat op 2. Utrecht: KRO, Nederland 2.
   • M.J.F. van der Wolf (2012, mei 15). TBS - veroordeeld tot vooroordeel. EUR (817 pag.) (Nijmegen: Wolf Legal Publishers) Prom./coprom.: prof.dr. H.J.C. van Marle & prof.mr. P.A.M. Mevis.
 • Rechtbank Amsterdam

  Start date approval
  Sep/2012
  End date approval
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Rechter-plaatsvervanger
  Specialty
  Straf- en strafprocesrecht

  Rijksuniversiteit Groningen

  Start date approval
  Aug/2017
  End date approval
  Is current
  Place
  GRONINGEN
  Description
  Universitair Docent (Hoofdfunctie)
  Specialty
  Straf- en strafprocesrecht
 • Verdiepend materieel strafrecht

  Title
  Verdiepend materieel strafrecht
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Forensische psychiatrie

  Title
  Forensische psychiatrie
  Year
  2018
  Year level
  (master) (master)

  Scriptie Togamaster

  Title
  Scriptie Togamaster
  Year
  2018
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Criminal Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4081638

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam