Assistant Professor

mr.dr. (Michiel) M.J.F. van der Wolf

Erasmus School of Law

Criminal Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: J5-65

T:+31 10 4081638, +31 10 4081547

E: vanderwolf@law.eur.nl

Monitoring Safety & Security

 • Wolf, M.J.F. van der (2016). Meer rechterlijke invloed op de tbs-behandeling. Rechtspraakrubriek. Delikt en Delinkwent, 2016 (61), 657-678.
 • Pei, W. & Wolf, M.J.F. van der (2016). A review of the new provisions for sanctioning mentally disordered offenders in China, in a broader historical context. International Journal of Law and Psychiatry, 49 (Part A), 31-39. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijlp.2016.05.006[go to publisher's site]
 • Wolf, M.J.F. van der (2016). Legal control on social control of sex offenders in the community: a European comparative and human rights perspective. Erasmus Law Review, 9 (2), 39-54.
 • Mevis, P.A.M., Noyon, L., Marle, H.J.C. van & Wolf, M.J.F. van der (2015). De discussie over neurowetenschap en strafrecht: een overzicht en een richting. Delikt en Delinkwent, 45 (34), 343-362.
 • Mevis, P.A.M. & Wolf, M.J.F. van der (2015). Gedwongen forensische zorg voor volwassenen. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 39 (4), 212-220.
 • Pei, W. & Wolf, M.J.F. van der (2015). The cohesion of Mental Patient Criminal Responsibility and Governing Measures: A Comparison of Chinese and Western Legal Systems. Henan Social Sciences, 23 (8), 43-50.
 • Wolf, M.J.F. van der & Struijk, S. (2014). (Levens)lang toezicht als zelfstandige maatregel: wordt nu echt de Rubicon overgestoken? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2014 (6), 368-378.
 • Wolf, M.J.F. van der (2014). TBS, une mesure de sûreté hollandaise applicable aux condamnés présentant des troubles mentaux: un équilibre rompu? Actualité juridique penal, 2014 (3), 115-118.
 • Wolf, M.J.F. van der (2013). EHRM Van der Velden: een acuut tbs-probleem ontleed vanuit een duurzaam perspectief. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2013 (2), 60-69.
 • Wolf, M.J.F. van der & Noyon, L. (2013). Zeven jaar na de Commissie Visser: een nieuw evenwicht? Justitiele Verkenningen, 2013 (4), 9-24.
 • Wolf, M.J.F. van der, Gremmen, E.M., Marle, H.J.C. van & Mevis, P.A.M. (2012). Worstelen met de weigerende observandus. Delikt en Delinkwent, 2012 (212), 775-791.
 • Wolf, M.J.F. van der, Brand, EFJM, Emmerik, J.L. van & Jonge, E. de (2011). Wat zijn kenmerken van 'blijvend delictgevaarlijke' tbs-gestelden? En hoe goed schatten behandelaren die in? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2011 (1), 19-30.
 • Lindhout, T.J., Wolf, M.J.F. van der & Marle, H.J.C. van (2011). De Fokkensregeling is dood; leve de Fokkensregeling! Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2011 (6), 347-357.
 • Wolf, M.J.F. van der, Mevis, P.A.M., Marle, H.J.C. van & Roesch, R. (2010). Understanding and Evaluating Contrasting Unfitness to Stand Trial Practices: A Comparison between Canada and The Netherlands. International Journal of Forensic Mental Health, 2010 (9), 245-258. doi: http://dx.doi.org/10.1080/14999013.2010.522221
 • Wolf, M.J.F. van der, Moncada Castillo, M.D.C., Marle, H.J.C. van & Mevis, P.A.M. (2010). Psychisch gestoorde verdachten. Artikel 6 EVRM vraagt om herijking van de Nederlandse antwoorden op procesonbekwaamheid. Strafblad, 8 (4), 320-337.
 • Wolf, M.J.F. van der (2010). 'Auprès de moi le juge'. Gedragskundigen als meebeslissers in de penitentiaire kamer. Strafblad, 8 (2), 126-136.
 • Kuijck, Y.A.J.M. van, Raes, B.C.M. & Wolf, M.J.F. van der (2010). Externe bijstelling van individuele behandeltrajecten in de TBS. Delikt en Delinkwent, 2009 (1), 38-50.
 • Folino, J.O., Wolf, M.J.F. van der & Salvia, I.E. La (2008). Sistemas Forenses de Salud Mental en Holanda y Argentina. La Ley, 2008 (4), 4.
 • Wolf, M.J.F. van der (2007). Straf en zorg: een paar apart. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2007, 161-171.
 • Wolf, M.J.F. van der (2007). Op het tweede gezicht: de tbs onder Donner en de parlementaire onderzoekscommissie. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2007 (3), 98-105.
 • Wolf, M.J.F. van der, Marle, H.J.C. van & Mevis, P.A.M. (2006). De parlementaire onderzoekscommissie TBS: 'veilig en wel-revised'? Nederlands Juristenblad (NJB), 2006 (32), 1824-1831.
 • Legemaate, J., Ploem, M.C., Beijerse, J. uit, Mevis, P.A.M., Wolf, M.J.F. van der, Akerboom, C.P.M., Schol, M. & Winter, H (2014). Thematische wetsevaluatie gedwongen zorg (Evaluatie regelgeving). Den Haag: ZonMW.
 • Marle, H.J.C. van, Mevis, P.A.M. & Wolf, M.J.F. van der (2008). Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Deventer: Kluwer.
 • Wolf, M.J.F. van der (2006). Onbehandelbaar! Onbillijk? Verkenningen omtrent 'behandelbaarheid' als criterium voor TBS (OMV-reeks). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Wolf, M.J.F. van der (2016). Waarborgen voor kwetsbare, psychisch gestoorde verdachten: Europa vraagt om versterking van de rechtspositie. In P.A.M. Verrest & S. Struijk (Eds.), De invloed van de Europese Unie op het strafrecht (pp. 73-84). Den Haag: Boom juridische uitgevers.
 • Wolf, M.J.F. van der (2015). Pathologisch bepaald geweld in strafrechtelijke context. In H.J.C. van Marle (Ed.), Forensische Psychiatrie. Fundamenten en praktijk (pp. 301-334). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 • Wolf, M.J.F. van der & Herzog-Evans, M. (2014). Mandatory measures: ‘safety measures’. Supervision and detention of dangerous offenders in France and the Netherlands: a comparative and Human rights’ perspective. In M. Herzog-Evans (Ed.), Offender release and supervision: The role of Courts and the use of discretion (pp. 193-234). Wolf legal publishers.
 • Wolf, M.J.F. van der (2013). Gedragskundige rapportage in historisch perspectief. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Tweede herziene druk (pp. 131-164). Deventer: Kluwer.
 • Wolf, M.J.F. van der (2013). Juridisch kader van de tbs. In P. van der Helm, P. Schaftenaar, U. Kröger & J. van Vliet (Eds.), Leefklimaat in de klinische forensische zorg (pp. 62-71). Amsterdam: SWP.
 • Marle, H.J.C. van & Wolf, M.J.F. van der (2013). De tbs-regelingen van Nederland en de Antillen: zoek de verschillen. In F.W. Bleichrodt, A. Hartmann, P.A.M. Mevis, L. Rogier & B. Salverda (Eds.), Onbegrensd strafrecht. Liber amicorum Hans de Doelder (pp. 67-80). Oisterwijk: Wolf legal publishers.
 • Wolf, M.J.F. van der (2013). The ECHR and the German System of Preventive Detention: An Overview of the Current Legal Situation in Germany. Comments on Kinzig. In M. Caianello & M.L. Corrado (Eds.), Preventing Danger: New Paradigms in Criminal Justice (pp. 96-101). Durham, North Carolina: Carolina Academic Press.
 • Marle, H.J.C. van, Prinsen, M.M. & Wolf, M.J.F. van der (2012). Pathways in Forensic Care: The Dutch Legislation of Diversion. In K.T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen (Eds.), Progression in Forensic Psychiatry: About Boundaries (pp. 105-120). Deventer: Kluwer.
 • Marle, H.J.C. van & Wolf, M.J.F. van der (2010). Safety Measures in Holland. In M. Herzog-Evans (Ed.), Transnational Criminology Manual. Volume 3 (pp. 439-451). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Marle, H.J.C. van & Wolf, M.J.F. van der (2009). Boter aan de galg en erwtensoep aan de maagpatiënt. In J. Harte, Th. Verhagen & M. Zomer (Eds.), Most probably the best professor of forensic psychiatry, Liber amicorum prof.dr. Dick Raes (pp. 133-142). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Marle, H.J.C. van, Mevis, P.A.M. & Wolf, M.J.F. van der (2008). Hoofdstuk 18: Epiloog. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (pp. 479-490). Deventer: Kluwer.
 • Wolf, M.J.F. van der & Marle, H.J.C. van (2008). Hoofdstuk 2: Forensisch psychiatrische ziekteleer: een inleiding, een handleiding, een handreiking. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (pp. 63-106). Deventer: Kluwer.
 • Wolf, M.J.F. van der & Raes, B.C.M. (2008). Hoofdstuk 13: De tenuitvoerlegging van tbs met dwangverpleging. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (pp. 297-352). Deventer: Kluwer.
 • Wolf, M.J.F. van der & Marle, H.J.C. van (2008). Hoofdstuk 12: De grenzen van de TBS als instrument van rechtshandhaving; in de longstay overschreden? In J. Blad (Ed.), Strafrechtelijke rechtshandhaving, 2e druk (pp. 309-344). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Marle, H.J.C. van, Mevis, P.A.M. & Wolf, M.J.F. van der (2008). Hoofdstuk 1: Prolegomena. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (pp. 3-62). Deventer: Kluwer.
 • Wolf, M.J.F. van der & Marle, H.J.C. van (2007). De grenzen van de tbs als instrument van rechtshandhaving; in de longstay overschreden? In J.R. Blad & J. van der Hulst (Eds.), Strafrechtelijke rechtshandhaving : aspecten en actoren belicht voor het academisch onderwijs (Boom masterreeks) (pp. 307-342-12). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Wolf, M.J.F. van der, Mevis, P.A.M., Struijk, S., Kleijn, M., Marle, H.J.C. van & Leeuwen, L.C. van (2016). Op zoek naar nieuw evenwicht. Derde evaluatie van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden. (Extern rapport). Den Haag: Boom juridisch.
 • Wolf, M.J.F. van der (2012). Rechter moet soms zelf 'stoornis' vaststellen. De Psycholoog, 23-28.
 • Wolf, M.J.F. van der (2012). Herstel en TBS. Tijdschrift voor Herstelrecht, 12 (3), 3-6.
 • Wolf, M.J.F. van der (2010). Het leerstuk van de procesbekwaamheid moet worden bezien vanuit het recht op een eerlijk proces. Strafblad, 8 (6), 572-575.
 • Marle, H.J.C. van, Mevis, P.A.M. & Wolf, M.J.F. van der (2016). Voorwoord. In L. Noyon (Ed.), Als vreemde ogen dwingen. Een onderzoek naar de positie van de transcultureel gedragskundige in een strafrechtelijke context (pp. 5-10). Den Haag: Boom juridische uitgevers.
 • Wolf, M.J.F. van der & Leeuwen, E.L. van (2016). Art. 509o t/m art. 509x. In A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen (Eds.), Commentaar Strafvordering. Deventer: Kluwer.
 • Mevis, P.A.M., Tulen, J.H.M., Raes, B.C.M., Mulder, E.A., Wolf, M.J.F. van der & Bakker, S.R. (2015). Woord vooraf. In P.A.M. Mevis, J.H.M. Tulen, B.C.M. Raes, E.A. Mulder, M.J.F. van der Wolf & S.R. Bakker (Eds.), Omzwervingen tussen psychiatrie en recht. Liber Amicorum Prof.Dr. H.J.C. van Marle (pp. V-IX). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Veurink, G.R.C. & Wolf, M.J.F. van der (2015). Oplegging van TBS. In Handboek Strafzaken. Deventer: Kluwer.
 • Wolf, M.J.F. van der (2015). De forensische psychiatrie in het licht der 'Groningse School'. In P.A.M. Mevis, J.H.M. Tulen, B.C.M. Raes, E.A. Mulder, M.J.F. van der Wolf, S.R. Bakker & S.R. Bakker (Eds.), Omzwervingen tussen psychiatrie en recht. Liber Amicorum prof. dr. H.J.C. van Marle (pp. 395-410). Deventer: Kluwer.
 • Wolf, M.J.F. van der, Koenraadt, F. & Kelk, C (2014). Ontwikkelingen op het grensvlak van psychiatrie en strafrecht: 2000-2014. In M.J.F. van der Wolf, F. Koenraadt & C. Kelk (Eds.), Van aandoening tot delict, van delict tot sanctie. Ontwikkelingen op het grensvlak van psychiatrie en strafrecht: 2000-2014. Voordrachtenreeks van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, Deel 9 en 11 (pp. 3-5). Deventer: Kluwer.
 • Wolf, M.J.F. van der (2014). De maatregel tbs: knelpunten en alternatieven – actueel en historisch, Nederlands en internationaal vergelijkend. In M.J.F. van der Wolf & F. Koenraadt (Eds.), Van aandoening tot delict, van delict tot sanctie. Ontwikkelingen op het grensvlak van psychiatrie en strafrecht: 2000-2014. Voordrachtenreeks van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, Deel 9 en 11 (pp. 327-343). Deventer: Kluwer.
 • Marle, H.J.C. van, Wolf, M.J.F. van der & Mevis, P.A.M. (2014). Voorwoord bij de tweede herziene druk. In H.J.C. van Marle, M.J.F. van der Wolft & P.A.M. Mevis (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (tweede herziene druk) (pp. XI-XII). Deventer: Kluwer.
 • Marle, H.J.C. van, Wolf, M.J.F. van der & Mevis, P.A.M. (2014). Afsluiting. In H.J.C. van Marle, M.J.F. van der Wolf & P.A.M. Mevis (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (tweede herziene druk) (pp. 711-725). Deventer: Kluwer.
 • Marle, H.J.C. van, Mevis, P.A.M. & Wolf, M.J.F. van der (2013). Epiloog. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Tweede herziene druk (pp. 711-726). Deventer: Kluwer.
 • Marle, H.J.C. van & Wolf, M.J.F. van der (2013). Forensisch psychiatrische ziekteleer: een inleiding, een handleiding, een handreiking. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Tweede herziene druk (pp. 77-130). Deventer: Kluwer.
 • Marle, H.J.C. van, Mevis, P.A.M. & Wolf, M.J.F. van der (2013). Prolegomena. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Tweede herziene druk (pp. 3-76). Deventer: Kluwer.
 • Raes, B.C.M. & Wolf, M.J.F. van der (2013). De tenuitvoerlegging van tbs met dwangverpleging. In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Tweede herziene druk (pp. 503-574). Deventer: Kluwer.
 • Marle, H.J.C. van, Mevis, P.A.M. & Wolf, M.J.F. van der (2008). Voorwoord (in Gedragskundige rapportage in het strafrecht). In H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis & M.J.F. van der Wolf (Eds.), Gedragskundige rapportage in het strafrecht (pp. V-IX). Deventer: Kluwer.
 • Wolf, M.J.F. van der (2014). Werkgroep versnelling verloftraject. Versnelling verloftraject. Manifest van Lunteren. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie, DJI.
 • Wolf, M.J.F. van der (2016). Noot bij: Beroepscommissie RSJ. (2016, Maart 15), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2016-18, (Dubbelfunctie in de TBS). p.349-354.
 • Wolf, M.J.F. van der (2015). Noot bij: Beroepscommissie RSJ. (2014, Juni 27), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2015-1, (Plaatsing terbeschikkinggestelden). p.42-49.
 • Wolf, M.J.F. van der (2014). Noot bij: Beroepscommissie RSJ. (2013, Mei 30), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2014-, 6, (Voortzetting verblijf in longstay. Beroep na negatief advies LAP)..
 • Wolf, M.J.F. van der (2014). Noot bij: Beroepscommissie RSJ. (2014, April 17), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2014-, 16, (Bewegingsvrijheid in TBS-inrichting; Zorg op Maat)..
 • Mevis, P.A.M. & Wolf, M.J.F. van der (2014). Noot bij: Rb Rotterdam. (2014, April 30), JVGGZ 2014-4, 47, (Civiele schadevergoedingsprocedure; Overplaatsing Bopz-patient naar justitiële tbs-kliniek (zijnde een aangemerkte Bopz-instelling); overplaatsing Bopz-patient naar bijzondere afdeling in penitentiair verband (zijnde niet een aangemerkte Bopz-instelling; interne rechtspositie Bopz-patient). p.331-337.
 • Mevis, P.A.M. & Wolf, M.J.F. van der (2014). Noot bij: Rb Gelderland. (2014, Mei 15), JVGGZ 2014-4, 43, (Strafrecht; bedreiging van hulpverlener door Bopz-patient; (on)toerekeningsvatbaarheid; (geen) strafrechtelijke plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis). p.310-318.
 • Wolf, M.J.F. van der (2013). Noot bij: Beroepscommissie RSJ. (2012, September 14), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2013-, 12, (Verzoek schorsing tenuitvoerlegging beslissing hoofd van de inrichting tot intrekking verlof)..
 • Wolf, M.J.F. van der (2012). Noot bij: Beroepscommissie RSJ. (2012, Januari 19), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2012-, 13-15, (Verlofperikelen TBS)..
 • Wolf, M.J.F. van der (2011). Noot bij: EHRM. (2011, April 05), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2011-5, 16, (Recht op vrijheid en veiligheid EVRM, art. 5 lid 1). p.311-316.
 • Wolf, M.J.F. van der (2008). Noot bij: Beroepscommissie. (2007, April 20), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2008-1, (Beroepscommissie (tenuitvoerlegging)). p.44-50.
 • Wolf, M.J.F. van der (2007). Noot bij: Beroepscommissie. (2006, September 28), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2007-17, (longstay, overplaatsing). p.98.
 • Wolf, M.J.F. van der (2007). Noot bij: Beroepscommissie. (2006, Juni 23), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2007-1, (Fokkensregeling in tijden van nood). p.50-56.
 • Mevis, P.A.M., Tulen, J.H.M., Raes, B.C.M., Mulder, E.A., Wolf, M.J.F. van der & Bakker, S.R. (Eds.). (2015). Omzwervingen tussen psychiatrie en recht. Liber Amicorum Prof.Dr. H.J.C. van Marle. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Wolf, M.J.F. van der, Koenraadt, F. & Kelk, C (Eds.). (2014). Van aandoening tot delict, van delict tot sanctie. Ontwikkelingen op het grensvlak van psychiatrie en strafrecht: 2000-2014. Voordrachtenreeks van het Psychiatrisch Juridisch Gezelschap, Deel 9 en 11. Deventer: Kluwer.
 • Marle, H.J.C. van, Mevis, P.A.M. & Wolf, M.J.F. van der (Eds.). (2013). Gedragskundige rapportage in het strafrecht. Tweede herziene druk. Deventer: Kluwer.
 • Wolf, M.J.F. van der (2016). [Bespreking van het boek Naar een geloofwaardige tbs. Aangrijpingspunten voor de optimalisatie van de behandelduur, op basis van de praktijk in FPC Oldenkotte (diss. Tilburg)]. Delikt en Delinkwent, 48(8), 618-623.
 • Wolf, M.J.F. van der (2015). Van zwart naar grijs [Bespreking van het boek T. van Willigenburg: Gevallen vogel. Achter tralies]. De Psycholoog, 22-24.
 • Wolf, M.J.F. van der (2015). De mens achter de tbs'er [Bespreking van het boek Levenslang]. De Psycholoog, 20-22.
 • Wolf, M.J.F. van der (2014). Anders dan je verwacht [Bespreking van het boek Ervaring niet vereist. Nagelaten document. Een jonge psycholoog over haar werk in een tbs-kliniek]. De Psycholoog, 21-23.
 • Wolf, M.J.F. van der (2014). Andere spelregels bij strafblad [Bespreking van het boek Filosoof in de bajes]. De Psycholoog, 21-23.
 • Wolf, M.J.F. van der (Ed.). (2016) Erasmus Law Review, 9(2).
 • Wolf, M.J.F. van der (Ed.). (2013) Erasmus Law Review.
 • Wolf, M.J.F. van der (2012 december 05). ‘Ik kan er niets aan doen.’ Over vrije wil en strafrecht.
 • Wolf, M.J.F. van der (2016, juni 21). The level of agreement between experts in forensic assessment in the Netherlands. New York, Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services.
 • Wolf, M.J.F. van der (2016, juni 24). Restorative Justice and Mentally Disordered Offenders: Theory and Practice. Universiteit Leiden, Conference of the European Forum for Restorative Justice.
 • Wolf, M.J.F. van der (2016, december 15). Legal Constraints on Social Control of Sex Offenders in the Community: a European Comparative and Human Rights Perspective. University of Valencia, Congreso Internacional Peligrosidad Criminal y Estado de Derecho.
 • Wolf, M.J.F. van der (2016, september 06). Therapeutische waarde versus strafbaarheid van virtuele kinderporno. RINO, Amsterdam, Bijeenkomst van het Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap.
 • Wolf, M.J.F. van der (2016, mei 20). De mate van overeenstemming tussen gedragskundige pro Justitia rapporteurs. Utrecht, Expertmeeting.
 • Wolf, M.J.F. van der (2016, augustus 30). De mate van overeenstemming tussen gedragskundige pro Justitia rapporteurs. Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, Utrecht, Presentatie voor directie NIFP.
 • Wolf, M.J.F. van der (2016, september 20). Reactie namens de magistratuur, Deskundigen in conflict: complexe zaken in de rechtszaal. Ministerie van Veiligheid en Justitie, Den Haag, Symposium WODC/NIFP/NFI.
 • Wolf, M.J.F. van der (2016, november 04). Verwarring. Rijksuniversiteit Groningen, 60-jarig Jubileumcongres van het Lutje Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap (dagvoorzitter).
 • Wolf, M.J.F. van der (2015, juni 25). How psychology and law (should) work together in sentencing dangerous offenders. University of Cambridge, Clare Hall College, lunch lecture.
 • Wolf, M.J.F. van der (2015, juli 17). Legal constraints on the indeterminate control of 'dangerous' (sex) offenders in the community: a European comparative and human rights perspective. Vienna, 34th international congress on law and mental health, IALMH.
 • Wolf, M.J.F. van der (2015, juni 30). The reliability of psychological/psychiatric evidence in criminal courts: why England and Holland should meet in the middle. University of Cambridge, Faculty of Law lecture.
 • Wolf, M.J.F. van der (2015, juni 18). The level of agreement between experts in forensic assessment in the Netherlands. Manchester, 15th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS).
 • Wolf, M.J.F. van der (2015, november 05). De wetenschap achter de gedragskundige rapportage. Louis Hartlooper Complex, Utrecht, Kennismiddag Rapportage De Rechtspraak.
 • Marle, H.J.C. van & Wolf, M.J.F. van der (2015, november 12). Psychiatrie voor juristen. Slot Zeist, Academie voor Gezondheidsrecht.
 • Wolf, M.J.F. van der (2015, november 09). 'Culturele' gedragskundige rapportage in juridisch perspectief. onbekend, Rechtbank Rotterdam.
 • Wolf, M.J.F. van der (2015, oktober 29). TBS – veroordeeld tot vooroordeel. Actuele discussies in historisch perspectief. NIFP Amsterdam, Pro Fora.
 • Wolf, M.J.F. van der (2013, juni 13). Discussions about risk assessment (instruments) in court: an international perspective. Maastricht, The Netherlands, 13th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS).
 • Wolf, M.J.F. van der (2013, juli 18). Behavioral Approaches within the Criminal Justice System: From Policy to Practice. Amsterdam, The Netherlands, 33d International Congress on Law and Mental Health (IALMH).
 • Wolf, M.J.F. van der (2012, augustus 18). 'Ik kan er niets aan doen'. Over vrije wil en strafrecht. Voorst, Xnoizz Flevo Festival.
 • Marle, H.J.C. van, Wolf, M.J.F. van der & Prinsen, M.M. (2012, maart 06). Renovation of forensic care in the Netherlands: an integrative model of CJS and MHS diversion. Prague, 20th European congress of psychiatry.
 • Wolf, M.J.F. van der, Struijk, S., Mevis, P.A.M. & Marle, H.J.C. van (2012, april 24). The growing use of indeterminate confinement across countries: Implications for forensic practice and policy: The Netherlands. Miami, 12th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS).
 • Wolf, M.J.F. van der (2012, juni 19). De maatregel tbs: knelpunten en alternatieven – actueel en historisch, Nederlands en internationaal vergelijkend. Amsterdam, Voordracht Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap.
 • Ploem, M.C. & Wolf, M.J.F. van der (2016). Position paper namens ZonMw, thematische wetsevaluatie. Hoorzitting Tweede Kamer over nota’s van wijziging WVGGZ/WZD/WFZ: Den Haag (2016, oktober 31).
 • Wolf, M.J.F. van der (2016). Bijdrage aan Tweede Signaalsessie Strategische toekomstagenda ministerie Veiligheid en Justitie. Ministerie van Veiligheid en Justitie: Den Haag (2016, april 20).
 • Wolf, M.J.F. van der (2014). Levenslang. Het criminele brein ontleed. Inhoudelijk advies. Tentoonstelling Het Dolhuys, museum van de geest: .
 • Wolf, M.J.F. van der & Blad, J.R. (2014). Restorative Justice and Mentally Disordered Offenders. 8th international conference of the european forum for restorative justice (EFRJ): Belfast, UK.
 • Wolf, M.J.F. van der (2014). The level of agreement between experts in assessment of criminal responsibility in the Netherlands. 14th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS): Toronto, Canada.
 • Noyon, L., Wolf, M.J.F. van der, Marle, H.J.C. van & Mevis, P.A.M. (2014). The right to be assessed by an ‘intercultural’ psychiatrist in Dutch criminal case law. 14th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS): Toronto, Canada.
 • Wolf, M.J.F. van der (2013). Forum TBS. Daders en slachtoffers: hoe verder? Symposiumorganisatie.: Radboud universiteit Nijmegen (2013, november 29).
 • Wolf, M.J.F. van der (2012). NWO VENI (granted) - TBS to the test. Towards legally and empirically legitimate indeterminate sentencing of dangerous offenders.
 • Marle, H.J.C. van, Wolf, M.J.F. van der & Prinsen, M.M. (2012). Pathways in forensic care: the Dutch legislation of diversion. 20th European congress of psychiatry, Prague, Czech Republic: Prague (2012, maart 05).
 • Wolf, M.J.F. van der (2012). Hoe ziet de toekomst van Robert M. eruit?
 • Wolf, M.J.F. van der (2012). Het vooroordeel voorbij.
 • Wolf, M.J.F. van der (2012). Promoties.
 • Wolf, M.J.F. van der (2012). Verkapt levenslang op retour.
 • Wolf, M.J.F. van der (2012). The growing use of indeterminate confinement across countries: Implications for forensic practice and policy. 12th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS): Miami (2012, april 24).
 • Wolf, M.J.F. van der (periode: 2015 t/m 2016). Voorzitter Expertsessies 'De positie van slachtoffers en nabestaanden bij tbs-verlengingszittingen' - Ministerie van Veiligheid en Justitie, DJI, DForZo.
 • Wolf, M.J.F. van der (periode: 2014 t/m 2015). Visiting Fellow - Clare Hall College, Faculty of Law, University of Cambridge.
 • Wolf, M.J.F. van der (periode: 2014 t/m 2014). Voorzitter Werkgroep Versnelling VerloftrajectPosition at: Ministerie van Veiligheid en Justitie, DJI, DForZo.
 • Wolf, M.J.F. van der (Deskundige) (2012, May 26). Straffen of vergeven? [televisie-uitzending]. In Debat op 2. Utrecht: KRO, Nederland 2.
 • Wolf, M.J.F. van der (2012, Mei 15). TBS - veroordeeld tot vooroordeel. EUR (817 pag.) (Nijmegen: Wolf Legal Publishers). Prom./coprom.: prof.dr. H.J.C. van Marle & prof.mr. P.A.M. Mevis.

Assistant Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Criminal Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam