prof.mr. (Nick) NJH Huls

(external) researcher Erasmus School of Law ESL Pool
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
huls@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • N.J.H. Huls (2012). A next step in Debt enforcement: The merger of debt help and debt collection. Journal of Consumer Policy, 35 (4), 497-508. doi: 10.1007/s10603-012-9214-9
    • N.J.H. Huls (2012). The Eb and Flow of Judicial Leadership in the Netherlands. Utrecht Law Review, 8 (2), 129-138.
    • N.J.H. Huls (2011). Jurisimprudentie of recht als mensenwerk? Een essay over recente rechterlijke openbaringen. Nederlands Juristenblad (NJB), 2011 (16), 1045-1051.
    • N.J.H. Huls (2010). Consumer bankruptcy: A third way between autonomy and paternalism in private law. Erasmus Law Review, 3 (1), 7-21.
    • N.J.H. Huls & B. Niemeijer (2010). Zorg en recht, een ongelukkig begrippenpaar. Recht der Werkelijkheid, 2010 (3), 91-100.
    • N.J.H. Huls (2009). Hoogste gerechten, legitimiteit en leiderschap. Justitiele Verkenningen, 2009 (4), 112-130.
    • N.J.H. Huls (2007). Regels en legitimiteit: bedoelde en onbedoelde effecten van regelgeving (themanummer multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap). Ars Aequi, 2007, 862-868.
    • N.J.H. Huls & Z. Laclé (2007). More power to the consumer? Problems and possibilities in improving the price quality ratio by the Dutch bar. Legal ethics, 2007, 51-71.
    • N.J.H. Huls & K. van Doorn (2007). Juristen observeren juristen (Trema special 'Zicht op elkaar'). Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2007 (1), 307-311.
    • N.J.H. Huls & K. van Doorn (2007). De constructie van een massaclaim. Een rechtssociologische analyse van de eerste fase van de Dexia-affaire. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2007 (2), 51-60.
    • W.S.R. Stoter & N.J.H. Huls (2006). Op weg naar bruikbare regulering? Recht der Werkelijkheid, 2006, 135-147.
    • N.J.H. Huls (2006). De rechter is geen waarheidsvinder, maar een motiverende beslisser! (redactioneel). Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 2006, 3-7.
    • N.J.H. Huls (2005). Is de Duisenbergregeling royaal genoeg voor alle legitieme Dexia-claims? Nederlands Juristenblad (NJB), 2005 (27), 1386-1390.
    • N.J.H. Huls (2005). Over rechtshulpgolven en juridische probleemstromen. Nederlands Juristenblad (NJB), 80 (1), 2-8.
    • N.J.H. Huls, Z.D. Lacle & B. Krop (2005). Balansverschuiving? Notarissen over ontwikkelingen in de notariële beroepsethiek na vijf jaar Wet op het notarisambt 1999. Cahier / WODC, 2005 (15).
    • N.J.H. Huls (2004). Tien jaar consumentenbescherming in de Faillissementswet. Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 2004 (42), 210-216.
    • N.J.H. Huls (2004). Over rechtshulpgolven en andere dingen die voorbijgaan.... Een voorstudie t.b.v. de RMO. Rechtshulp, 2004 (11/12), 11-26.
    • N.J.H. Huls & Z. Laclé (2004). De rechterlijke betrokkenheid bij het tuchtrecht moet transparant zijn. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 27 (6), 231-237.
    • N.J.H. Huls (2004). Al het privaatrecht moet sociaal zijn. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 135 (6564), 101-105.
    • N.J.H. Huls, P.A.M. Mevis & N. Visscher (2003). De kloof tussen rechtspraak en samenleving; hoe klantvriendelijk is de rechter? Justitiele Verkenningen, 29 (1), 11-31.
    • N.J.H. Huls (2003). Schuldvergeving als rechtsprincipe. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 32 (3), 257-270.
    • N.J.H. Huls & W.S.R. Stoter (2003). Hoe vernieuwend is het wetgevingsbeleid van Minister Donner? RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 2003 (5), 165-177.
    • N.J.H. Huls & Z. Laclé (2002). Het Notariaat: Latijns, Angelsaksisch of provinciaals? Nederlands Juristenblad (NJB), 77 (29), 1408-1413.
    • N.J.H. Huls (2001). Policy options for Portugal in the field of over-indebtedness. Notas Economicas, 2001 (14), 157-177.
    • N.J.H. Huls (2001). Operatie of bloedtransfusie. Over de Toekomstverkenning Gefinancierde rechtsbijstand van het Verwey-Jonker Instituut. Rechtshulp, 2001 (5), 2-6.
    • N.J.H. Huls & H.D. Stout (1995). De post-moderne Amerikaanse droom. Recht en Kritiek, 21 (3), 310-316.
    • N.J.H. Huls (2011). De Wsnp anno 2015. SchuldSanering, 2011 (februari), 3-6.
    • N.J.H. Huls (2010). De constitutionele plaats van de rechter. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2010 (2), 189-192.
    • N.J.H. Huls (2009). Rechters in oorlogstijd. Ars Aequi, 2009 (5), 333-337.
    • N.J.H. Huls (2009). De vele rollen van Kees Schuyt; Nawoord bij bovenstaande reactie. Ars Aequi, 2009 (6), 411-415.
    • M.A. Loth, R.J. Van den Bergh & N.J.H. Huls (2007). Reguleren doe je samen; pleidooi voor een nieuw kabinetstandpunt over de hervorming van de advocatuur na 3 gemiste kansen. Nederlands Juristenblad (NJB), 2007 (10), 550-556.
    • N.J.H. Huls (2006). Justice Breyer over recht, rechters en democratie, maar dan anders. Nederlands Juristenblad (NJB), 2006, 2057-2061.
    • N.J.H. Huls (2003). Commentaar. De gelaagde, belaagde, bedaagde rechtsstaat. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 32 (1), 3-8.
    • N.J.H. Huls (2003). Fundamenten herzien zonder feitelijke basis? Opinie. Nederlands Juristenblad (NJB), 2003 (32), 1709-1710.
    • N.J.H. Huls (2002). Stelling - Over de uitvoering van wetsevaluatie. Nederlands Juristenblad (NJB), 77 (42), 2096-2099.
    • N.J.H. Huls & M. Kleiboer (2002). Drieluik 'Collectief in het recht': Is er een toekomst voor het wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht? Ars Aequi, 51 (2), 71-77.
    • N.J.H. Huls (2001). Wat vinden rechter van de Wsnp? SchuldSanering, 2001 (4), 1-5.
    • N.J.H. Huls (2001). Zonder recht geen rechtssociologie. Recht der Werkelijkheid, 16 (2), 35-41.
    • N.J.H. Huls, H.D. Stout & B. Vroom (1992). Welk effect mogen we van een wet verwachten? Tijdschrift voor Openbaar Bestuur (TVO), 1992 (6/7), 6-9.
    • N.J.H. Huls (2010). Overindebtedness in European Consumer Law. Principles from 15 European States (Schriftenreihe des IFF e.v., nr 15). Norderstedt: Books on Demand GmbH
    • N.J.H. Huls, W. Rossum & N. Doornbos (2010). 'Rechtspraak van buiten'; Negenendertig door de rechtssociologie geïnspireerde annotaties: Liber amicorum prof.dr. J.F. Bruinsma. Deventer: Kluwer
    • S.J.A. ter Borg, N.J.H. Huls, N. Saanen, W.S.R. Stoter & H.D. Stout (2010). Doelgericht wetgeven: doelvoorschriften in literatuur en praktijk. Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
    • N.J.H. Huls (2009). Enait: wegwijzer of valse profeet? Over grote woorden en kleine daden (Recht en samenleving). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • N.J.H. Huls (2009). Versterking van de cassatierechtspraak door de Hoge Raad. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (2009). Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • W.H. van Boom, M.G. Faure, N.J.H. Huls & N.J. Philipsen (2009). Handelspraktijken, reclame en zelfregulering - Pilotstudy Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten (WODC Rapport 1535). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • N.J.H. Huls (2009). Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssociologie. (tweede druk). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • N.J.H. Huls (2008). Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssociologie. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • W.S.R. Stoter & N.J.H. Huls (2006). Regeldruk: een blinde vlek van onderhandelend wetgeven. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • N.J.H. Huls (2004). "God dobbelt niet". Realiteiten en mythen van kansspelregulering (Oratie EUR). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • N.J.H. Huls (2004). Rechter, ken uw rechtspolitieke positie! Een rechtssociologisch pleidooi voor een herkenbare rol van de rechter. Utrecht: Lemma
    • N.J.H. Huls & M. Kleiboer (2001). Tuchtrecht op de (terug)tocht? Wettelijke-niet-hiërarchisch tuchtrecht: Een vegelijkende analyse. Utrecht: Lemma B.V.
    • N.J.H. Huls & V. Schellekens (2001). Je ziet de gaten in hun handen. Utrecht: Lemma B.V.
    • N.J.H. Huls, H.D. Stout & B. de Vroom (1991). Regelgeving en verkeersgedrag (Working paper, 37). Leiden: Onderzoekscentrum Sturing en Samenleving
    • N.J.H. Huls (2013). The Dutch Hoge Raad. Judicial Roles played, lost and nog played. In D. Kapiszweski, G. Silverstein & R. Kagan (Eds.), Consequential Courts: Judicial Roles in Global Perspective (Comparative Constitutional Law and Policy) (pp. 181-198). Cambridge: Cambridge University Press
    • N.J.H. Huls (2011). Consumer bankruptcy: A third way between autonomy and paternalism in private law. In A. Ogus & W.H. van Boom (Eds.), Juxtaposing Autonomy and Paternalism in Private Law (pp. 73-94). Oxford: Hart Publishing
    • N.J.H. Huls & W.S.R. Stoter (2011). Welke rol spelen ambtenaren achter de schermen van het wetgevingsproces? In M. Hertogh & W. Weyers (Eds.), Recht van onderop, Antwoorden uit de rechtssociologie (pp. hoofdstuk 2). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • N.J.H. Huls, W. Dijkshoorn & S.D. Lindenbergh (2009). Beroepsaansprakelijkheid: vier patronen en een paar losse eindjes. In W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (Eds.), Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid (pp. 229-240). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • N.J.H. Huls (2009). The legitimacy of Highest Courts' Rulings. In Nick Huls, Maurice Adams & Jacco Bomhoff (Eds.), Judicial Deliberations and Beyond. TMC Asser Press
    • N.J.H. Huls (2009). Introduction: From Legitimacy to Leadership. In Nick Huls, Jacco Bomhoff & Maurice Adams (Eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond (pp. 3-28). Den Haag: TMC Asser Press
    • N.J.H. Huls & N. Jungmann (2009). Debt counselling in the shadow of the Court: the Dutch experience. In Johanna Niemi, Iain Ramsay & William.C. Whitford (Eds.), Consumer Credit, Debt and Bankruptcy. Comparative and International Perspectives (pp. 419-439). Oxford: Hart Publishing
    • N.J.H. Huls (2009). Ongedeeld integer. In N.J.H. Huls (Ed.), Ongedeeld integer, bundel opstellen (Recht en samenleving). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • N.J.H. Huls (2008). Het Kortman uniform past de schuldsanering niet. In Het voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd (pp. 271-282). Nijmegen: Ars Aequi libri
    • S.J.A. ter Borg, N.J.H. Huls, N. Saanen, W.S.R. Stoter & H.D. Stout (2008). Doelgericht wetgeven. In Een onderzoek naar doelvoorschriften in de literatuur en praktijk. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • N.J.H. Huls & N. Jungmann (2008). Bedoelde en onbedoelde effecten van de WSNP, in het bijzonder op crediteurengedrag. In W.H. Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Gedrag en privaatrecht. Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (Boom Masterreeks) (pp. 487-506). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • N.J.H. Huls & D. Vermeer (2007). Vertrouwen in en zelfvertrouwen bij de rechterlijke macht. In M. van Berckel & Y. Roijers (Eds.), Rechtspraak 2015 (pp. 181-192). Den Haag: SDU
    • N.J.H. Huls (2006). Zaak C03/206 HR is gesloten, het debat gaat door. In M. Buijsen (Ed.), Onrechtmatig leven? Opstellen naar aanleiding van Baby Kelly (pp. 79-94). Nijmegen: Valkhof Pers
    • N.J.H. Huls (2006). Dutch gambling regulation: An untenable parochial approach. In A. Littler & C. Fijnaut (Eds.), The regulation of Gambling : European and National Perspectives (pp. 69-79). Koninklijke Brill
    • W.S.R. Stoter & N.J.H. Huls (2005). De praktijk en dilemma's van onderhandelend wetgeven: Wat betekent het voor meervoudig ruimtegebruik? In G.M.A. van der Heijden & A.F.L. Slob (Eds.), Meervoudig ruimtegebruik, De spanningsvolle relatie tussen recht en innovatie (pp. 157-166). Delft: Eburon
    • N.J.H. Huls (2004). Recht en veiligheid in de risicomaatschappij. In Geert van Calster & Ellen Vols (Eds.), Risico en voorzorg in de rechtsmaatschappij (pp. 31-43). Antwerpen, Groningen: METRO, Intersentia
    • N.J.H. Huls (2004). Normen en waarden in de civil society. Een aanvulling op het WRR-rapport. In Edith Brugmans & Martin Buijsen (Eds.), Krakend recht en verharde moraal. Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op recht en moraal. Annalen van het Thijmgenootschap (jaargang, 92) (pp. 160-176). Nijmegen: Valkhof pers
    • M.A. Loth & N.J.H. Huls (2004). Het domein van de rechter; een onderzoeksagenda. In N.J.H. Huls & M.A. Loth (Eds.), Het domein van de rechter (SI-EUR, 35) (pp. 109-132). Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Kluwer
    • N.J.H. Huls (2004). Grenzen van rechterlijke domeinuitbreiding. In N.J.H. Huls & M.A. Loth (Eds.), Het domein van de rechter (SI-EUR, 35) (pp. 81-92). Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Kluwer
    • N.J.H. Huls (2003). De bureaus voor rechtshulp, gesneuveld door 'friendly fire'. In M.S. Houwerzijl (Ed.), De toekomst van de gefinancierde rechtshulp (pp. 9-22). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • N.J.H. Huls, N. Jungmann & E. Niemeijer (2003). Can voluntary debt settlement and consumer bankruptcy coexist? The development of dutch insolvency law. In J. Niemi-Kiesilainen, I. Ransay & W.C. Withford (Eds.), Consumer bankruptcy in global perspective (pp. 303-318). Oxford: Hart
    • N.J.H. Huls (2003). Rechtersbeelden en Rechterlijke beeldvorming. In A.F.M. Brenninkmeijer (Ed.), De taakopvatting van de rechter (pp. 51-61). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • N.J.H. Huls (2001). 'Meer geld voor rechten!'. In P.B. Cliteur, H.J. van den Herik, N.J.H. Huls & A.H.J. Schmidt (Eds.), It ain't necessarily so. Opstellen aangeboden aan Prof.mr. h. Franken (pp. 95-105). Deventer: Kluwer
    • N.J.H. Huls (2001). Rechterlijke samenwerking in de praktijk: de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen als sprekend voorbeeld. In C.P.M. Cleiren & G.K. Schoep (Eds.), Rechterlijke samenwerking (pp. 71-87). Deventer: Gouda Quint
    • N.J.H. Huls (2001). Auf dem Weg zu einer sozialökonomischen Insolvenzphilosophie. In U. Drobnig, H.I. Sagel-Grande & H.J. Snijders (Eds.), Neue Entwicklungen im deutschen und niederländischen Insolvenzrecht sowie Kredietsicherheiten an Mobilien (pp. 45-55). Amsterdam: Rozenberg Publishers
    • N.J.H. Huls & R. Pieterman (2013). Van Recht en Sociologie naar Rechtssociologie. In L.C. Winkel & L.J.J. Rogier (Eds.), Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool (pp. 199-212). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • N.J.H. Huls (2009). Respect voor rechtsstatelijke kaders? In Directie Algemene Justitiële Strategie (Ed.), Justitie = sociale cohesie (pp. 62-69). Den Haag: Ministerie van Justitie
    • S.D. Lindenbergh, W. Dijkshoorn & N.J.H. Huls (2009). Inleiding. In W. Dijkshoorn, N.J.H. Huls & S.D. Lindenbergh (Eds.), Waar gehakt wordt ..... Acht bijdragen over beroepsaansprakelijkheid (pp. 1-6). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • N.J.H. Huls (2008). Regels en legitimiteit: bedoelde en onbedoelde effecten van regelgeving. In Cahier, uitgave i.h.k.v. het Programma Een Ander Justitie (pp. 23-27). Den Haag: Ministerie van Justitie
    • N.J.H. Huls (2008). Actie en reactie. Een inleiding als uitnodiging bij een afscheid. In Migratierecht en rechtssociologie, Liber amicorum prof.mr. C.A. Groenendijk (pp. 569-577). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • N.J.H. Huls (2008). Een inleiding als kennismaking met de rechtssociologie. In A. Böcker & e.a. (Eds.), Migratierecht en rechtssociologie (afscheidsbundel Kees Groenendijk) (pp. 569-578). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • N.J.H. Huls (2001). Consumentenbescherming. In Helen Stout & Ruud Bergamin (Eds.), Recht op spanning (pp. 125-132). Utrecht: Lemma B.V.
    • N.J.H. Huls (2001). Over ambtelijke verantwoordelijkheden bij rampen in de risicomaatschappij. In E.R. Muller & C.J.J.M. Stolker (Eds.), Ramp en recht. Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (pp. 63-67). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • N.J.H. Huls & M.A. Loth (Ed.). (2004). Het domein van de rechter (SI-EUR, 35). Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Kluwer
    • N.J.H. Huls, E.J. Bomhoff & M. Adams (Ed.). (2009). The Legitimacy of Highest Courts' Rulings: Judicial Deliberations and Beyond. Den Haag: TMC Asser Press
    • N.J.H. Huls & H.D. Stout (Ed.). (1993). Recht in de multiculturele samenleving. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
    • N.J.H. Huls & H.D. Stout (Ed.). (1992). Reflecties op reflexief recht. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
    • W.H. van Boom, M.G. Faure, N.J.H. Huls, S.D. Lindenbergh & W.S.R. Stoter (2011). Energie-efficiency, afwikkeling van letselschade, algemene voorwaarden bij taxi en kinderopvang. Vervolgstudie Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten. (Extern rapport). Den haag: WODC
    • W.S.R. Stoter & N.J.H. Huls (2003). Onderhandelend wetgeven: een proces van geven en nemen. (Extern rapport, OMV, no 1). Den Haag: SDU Uitgevers
    • W.S.R. Stoter & N.J.H. Huls (2006). Wie draagvlak zoekt, die regeldruk ontmoet! (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Justitie
    • N.J.H. Huls (2004). Boekbespreking, in Tussen Apocalyps en Utopie [Bespreking van het boek Risikogesellschaft]. .
    • N.J.H. Huls (2003). [Bespreking van het boek Profiles, Probabilities and Stereotypes]. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 2007(1), 99-102.
    • N.J.H. Huls (2002). Boekbespreking [Bespreking van het boek Le temps du droit]. .
    • N.J.H. Huls (2001). Boekbeschouwingen [Bespreking van het boek Insolventierecht, deel I (Faillietverklaring) en deel IX (Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen)]. .
    • N.J.H. Huls (2010). [Bespreking van het boek Evidence maze: the doolhof van the evaluatieonderzoek, oratie Universiteit Maastricht]. Delikt en Delinkwent, 2010(8), 1026-1029.
   • N.J.H. Huls & B. Niemeijer (Eds.). (2010-2010) Recht der Werkelijkheid, 2010(3 Themanummer: Zorg en recht, een zorgelijke rechtsontwikkeling?).
   • N.J.H. Huls (2010, juni 25). Individual and collective efficiency in debt enforcement and debt advice. Erasmus University Rotterdam, Research seminar BATC.
   • N.J.H. Huls. Consumentenkrediet : sociaal-juridische beschouwingen, in het bijzonder met betrekking tot huurkoop van roerend goed. Universiteit van Utrecht (420 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: promotor onbekend.
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  ESL Pool
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam