mr. P.L.M. Schneider

mr. P.L.M. Schneider
(external) researcher Erasmus School of Law Labour Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
-
Telephone
Email
schneider@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • P.L.M. Schneider (2014). Het loondoorbetalingsbeding, het proeftijdbeding en het concurrentiebeding in de Wet Werk en Zekerheid. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2014 (1), 14-22.
    • P.L.M. Schneider (2013). Terhandstelling van bijzondere bedingen: is het arbeidsrecht klaar voor algemene voorwaarden? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2013 (2), 56-64.
    • P.L.M. Schneider (2011). Is de zzp'er 'een' persoon in de zin van art. 7:658 lid 4 BW? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2011 (7), 272-280.
    • P.L.M. Schneider (2011). De Vries/Stichting Woonzorg Nederland: de introductie van een nieuwe eenzijdige wijzigingsmodaliteit? Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2011 (4), 130-138.
    • S.D. Lindenbergh & P.L.M. Schneider (2009). Over de grenzen van ... artikel 7:658 lid 4 BW. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (3/3), 22-32.
    • W.H. van Boom, G.N. van Kooten & P.L.M. Schneider (2008). Compensatie van verkeersletsel van werknemers: wat is een behoorlijke verzekering? Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2008 (2), 43-60.
    • A.R. Houweling & P.L.M. Schneider (2012). Werkgeversaansprakelijkheid voor zzp'ers. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2012 (3), 102-109.
    • A.R. Houweling & P.L.M. Schneider (2012). De zelfstandige zonder personeel. In A.R. Houweling & G.W. van der Voet (Eds.), Bijzondere arbeidsverhoudingen (Bakelsreeks) (pp. 403-452). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • P.L.M. Schneider (2011). Aan den lijve ondervonden...? In J.H. van Dam-Lely, S.D. Lindenbergh & W.H. van Boom (Eds.), Rake Remedies. Opstellen over handhaving van rechten, naleving van plichten en sanctionering van verkeerd gedrag in het privaatrecht (Jonge Meesters-reeks) (pp. 303-329). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • P.L.M. Schneider (2014). Commentaar bij art. 7:652 BW. In Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs (pp. 149-158). Den Haag: Sdu
    • P.L.M. Schneider (2014). Commentaar bij art. 7:653 BW. In Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs (pp. 158-175). Den Haag: Sdu
    • P.L.M. Schneider (2014). Commentaar bij art. 7:651 BW. In Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs (pp. 148-149). Den Haag: Sdu
    • P.L.M. Schneider (2014). Commentaar bij art. 7:650 BW. In Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs (pp. 139-148). Den Haag: Sdu
   • P.L.M. Schneider (2014). Noot bij: Kantonrechter Nijmegen. (2013, december 13), JIN 2014-2, 30
   • P.L.M. Schneider (2014). Noot bij: Kantonrechter Enschede. (2014, juni 25), JAR 2014-12, 206
   • P.L.M. Schneider (2013). Noot bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. (2013, juli 23), JIN 2013-170, 200.099.483
   • P.L.M. Schneider (2013). Noot bij: Rechtbank Utrecht. (2012, december 14), JIN 2013-44, (Zaaknr. 329646 / HA RK 12-434).
   • P.L.M. Schneider (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, april 5), JIN 2013-84, 12/00667, (Albron-zaak).
   • P.L.M. Schneider (2013). Noot bij: Kantonrechter Rotterdam. (2013, augustus 16), JIN 2013-152, (Zaaknr. 1404250 CV EXPL 12-61102).
   • A.R. Houweling & P.L.M. Schneider (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, april 20), JIN 2012-5, 94, (Ontslag op staande voet. Dringende reden. Diefstal. Alle omstandigheden van het geval.). p.637-644.
   • P.L.M. Schneider (2012). Noot bij: Gerechtshof Amsterdam. (2011, december 27), JIN 2012-1, 3
   • P.L.M. Schneider (2011). Noot bij: Kantongerecht Assen. (2011, maart 22), JIN 2011-9, 759
   • P.L.M. Schneider (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, december 24), JIN 2011-1, 67
 • Bachelorwerkstuk

  Title
  Bachelorwerkstuk
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 3)

  Bachelorwerkstuk

  Title
  Bachelorwerkstuk
  Year
  2018
  Year level
  (bachelor 3)
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Labour Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone