prof.dr. (Pauline) P.L. Meurs

Full Professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Care Governance (HCG)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
J 6-15
Telephone
+31 10 4082339
Email
meurs@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Pauline Meurs is sinds januari 2007 hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij voert onderzoek uit naar besturingspraktijken in de gezondheidszorg. Vanaf november 1996 tot aan december 2008 bekleedt zij de NVZD (Nederlandse Vereniging van bestuurders in de zorg)-leerstoel op het gebied van management in de zorg.

Pauline Meurs stond aan de wieg van diverse post-academische opleidingen voor managers en bestuurders in de zorg. Deze zijn in 2003 samengebracht onder de vlag van het Erasmus CMDz, waarvan zij de directeur is. De inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor de programma's van het Erasmus CMDz liggen bij haar.…

Pauline Meurs is sinds januari 2007 hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij voert onderzoek uit naar besturingspraktijken in de gezondheidszorg. Vanaf november 1996 tot aan december 2008 bekleedt zij de NVZD (Nederlandse Vereniging van bestuurders in de zorg)-leerstoel op het gebied van management in de zorg.

Pauline Meurs stond aan de wieg van diverse post-academische opleidingen voor managers en bestuurders in de zorg. Deze zijn in 2003 samengebracht onder de vlag van het Erasmus CMDz, waarvan zij de directeur is. De inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor de programma's van het Erasmus CMDz liggen bij haar.

In 1999 heeft zij de commissie Health Care Governance voorgezeten. De aanbevelingen van deze commissie hebben een essentiële rol gespeeld bij het opstellen van de Zorgbrede Governance Code die enkele jaren later door de brancheorganisaties is uitgebracht.

Pauline Meurs is van1998 tot 2008 lid geweest van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Onder haar verantwoordelijkheid verscheen de rapporten Nederland als immigratiesamenleving (sep. 01), Bewijzen van goede dienstverlening (dec.04), Lerende Overheid. Een pleidooi voor probleemgerichte politiek (sep. 06) en Identificatie met Nederland (sep.07).(br>

In juni 2007 is zij lid geworden van de Eerste Kamer voor de PvdA. In september 2007 is zij benoemd tot voorzitter van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.
Pauline Meurs is opgeleid als socioloog en organisatiekundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijks Universiteit Leiden. Zij heeft verschillende onderzoeksfuncties vervuld en is werkzaam geweest als zelfstandig organisatieadviseur.

    • J.K. Helderman, P.L. Meurs & K. Putters (2006). Besturen met rationaliteit en redelijkheid. Orkestratie van gezondheidszorgbeleid. Assen: Van Gorcum
    • P.L. Meurs (1997). Nobele wilden: over verantwoordelijkheden van directeuren van instellingen in de gezondheidszorg. ?: ?
   • P.L. Meurs & M. Sie Dhian Ho (2007). Inleiding. In Democraat met beleid (pp. 13-19). Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   • K. Putters, P.L. Meurs & M. Schulz (2007). Van government naar governance in de hybride sectoren zorg en onderwijs. In G. Minderman (Ed.), Governance in hybride sectoren. Den Haag: Sdu
   • P.L. Meurs (2007). Verantwoording en toezicht in de maatschappelijke dienstverlening. In Democraat met beleid (pp. 85-96). Den Haag: Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid
   • P.L. Meurs (2006). Tom van der Grinten: de redelijkheid zelve. In JK Helderman, PL Prof.dr. Meurs & K dr. Putters (Eds.), Besturen met rationaliteit en redelijkheid Orkestratie van gezondheidszorgbeleid (pp. 121-10). Assen: van Gorcum
   • F.T. Schut, J.K. Helderman, P.L. Meurs & K. Putters (2006). Marktordening met beleid. In Orkestratie van gezondheidszorgbeleid (pp. 4). Assen: Van Gorcum
   • T.E.D. van der Grinten & P.L. Meurs (2005). Publieke verantwoording in de gezondheidszorg. In W Bakker & K Yesilkagit (Eds.), Publieke verantwoording (pp. 215-244). Amsterdam: Boom
   • K.J. Grit & P.L. Meurs (2004). Integriteit in de zorgbesturing. In G Gerding & H van Dartel (Eds.), Stoeien met integriteit (pp. 9-19). Rotterdam: Media business press
   • K.J. Grit & P.L. Meurs (2004). Stilstaan. In DJ van Stolk & H Starren (Eds.), Lijden, leren en leiden (pp. 94-104). Noordwijk: De Baak managementcentrum
   • K.J. Grit & P.L. Meurs (2004). Stilstaan.. In A Witteveen, T Korver & H Achterhuis (Eds.), Arbeid, tijd en flexibiliteit (pp. 214-225). Schiedam: Scriptum
   • D.W.J. Broeders & P.L. Meurs (2002). De vitaliteit van de nationale staat in een internationaliserende wereld. In -- -- (Ed.), Staat en natie in een migrerende wereld (pp. 135-150). --: --
   • P.L. Meurs (2001). Het nadeel van de economische bril. In R.H.J.M. Gradus, J.J.M. Kremers & J. van Sinderen (Eds.), Nederland kennisland? (pp. 377-379) Groningen: Wolters-Noordhoff b.v
   • P.L. Meurs & J.A. Walburg (2000). Kwaliteit en management. In N.S. Klazinga & J. Legemaate (Eds.), Tien over kwaliteit (pp. 77-86). Overveen: Uitgeverij Belvedère
   • P.L. Meurs & T.E.D. van der Grinten (Ed.). (2005). Gemengd besturen: besturingsvragen en trends in de gezondheidszorg. Den Haag: Sdu
   • K.J. Grit & P.L. Meurs (Ed.). (2005). Verschuivende verantwoordelijkheden. Dilemma's van zorgbestuurders. Assen: Van Gorcum
    • A.A. de Bont, I. Wallenburg, H. Mulder, F. Scheele & P.L. Meurs (2010). Eenvoud in Veelvoud. (Extern rapport). Utrecht: CBOG
    • E. den Breejen, P.L. Meurs, K. Putters & J. Meems (2008). Patient centerend governance. Een exploratief onderzoek naar de positie en invloed van patienten en consumenten in de governance. (Extern rapport). Rotterdam: iBMG
    • W.K. van der Scheer, K. Putters & P.L. Meurs (2008). Besturen tussen kunst en kunde. De geneeskundige bestuurder in het ziekenhuis gewaardeerd. (Extern rapport). Utrecht: NVZD-GV
    • W.K. van der Scheer, P.L. Meurs & T.M.D. Ngo (2007). Bestuurders in beweging. (Intern rapport). onbekend: Health policy and management (BMG)
    • H. Dijstelbloem, P.L. Meurs & E.K. Schrijvers (2007). Maatschappelijke dienstverlening. Een onderzoek naar vijf sectoren. (Extern rapport). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • P.L. Meurs (2006). Lerende overheid: een pleidooi voor probleemgerichte politiek. (Extern rapport). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • P.L. Meurs, E.K. Schrijver & G.H. de Vries (2006). Leren van de praktijk. Gebruik van lokale kennis en ervaring. (Extern rapport, no 75). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • P.L. Meurs & T. Schraven (2003). Langs de meetlat. Een onderzoek naar het functioneren van raden van toezicht in de zorg. (Extern rapport). :
    • H.M. van de Bovenkamp, P.L. Meurs & M. de Lint (2016). Gevarieerde medezeggenschap in zorginstellingen en bij zorgverzekeraars: een pleidooi voor het koesteren van veelzijdigheid. (Extern rapport). Rotterdam: iBMG
    • J. van Roekel - van Schothorst, P.B.M. Robben & P.L. Meurs (2014). "Het goede gesprek". Een dialoog over dilemma's in de zorg en het overheidstoezicht. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus CMDz
    • P.H. Buiting, P.L. Meurs & T.M.D. Ngo (2007). Caring for Europe. (Intern rapport). onbekend: Health policy and management (BMG)
    • J.B.M. Versteegen, K.J. Grit & P.L. Meurs (2012). De Cliënt heeft de Regie De (door) ontwikkeling van zelfsturende teams naar een ondersteuningsnetwerk. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmusuniversiteit
    • M. Noordergraaf & P.L. Meurs (2006). Beelden rond besturen: gedachten over geestelijke gezondheidszorg in post-politieke tijden. Jaarcongres 8 juni 2006: Amersfoort.
    • M. Noordegraaf & P.L. Meurs (2000). De zichtbare manager. Wat weten we van directeuren in de gezondheidszorg? ZVM-reeks deel 1: .
   • K. Putters, T.E.D. van der Grinten & P.L. Meurs (1998, juni 25). Social Entrepreneurship in Dutch healthcare. Dublin, Congres van de European Healthcare Management Association.
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Health Care Governance (HCG)
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082339

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam