prof.dr. (Pauline) P.L. Meurs

Full Professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Care Governance (HCG)
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
J6-15
Telephone
+31 10 4082339
Email
meurs@eshpm.eur.nl

Latest academic publication

A. Maten-Speksnijder, J. Dwarswaard, P.L. Meurs & A.L. van Staa (2016). Rhetoric or reality? What nurse practitioners do in providing self-management support in outpatient clinics: an ethnographic study. Journal of Clinical Nursing, 25 (21-22), 3219-3228. doi: http://dx.doi.org/10.1111/jocn.13345[go to publisher's site]

More information

Back to overview

Pauline Meurs is sinds januari 2007 hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij voert onderzoek uit naar besturingspraktijken in de gezondheidszorg. Vanaf november 1996 tot aan december 2008 bekleedt zij de NVZD (Nederlandse Vereniging van bestuurders in de zorg)-leerstoel op het gebied van management in de zorg.

Pauline Meurs stond aan de wieg van diverse post-academische opleidingen voor managers en bestuurders in de zorg. Deze zijn in 2003 samengebracht onder de vlag van het Erasmus CMDz, waarvan zij de directeur is. De inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor de programma's van het Erasmus CMDz liggen bij haar.

In 1999 heeft zij de commissie Health Care Governance voorgezeten. De aanbevelingen van deze commissie hebben een essentiële rol gespeeld bij het opstellen van de Zorgbrede Governance Code die enkele jaren later door de brancheorganisaties is uitgebracht.

Pauline Meurs is van1998 tot 2008 lid geweest van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Onder haar verantwoordelijkheid verscheen de rapporten Nederland als immigratiesamenleving (sep. 01), Bewijzen van goede dienstverlening (dec.04), Lerende Overheid. Een pleidooi voor probleemgerichte politiek (sep. 06) en Identificatie met Nederland (sep.07).(br>

In juni 2007 is zij lid geworden van de Eerste Kamer voor de PvdA. In september 2007 is zij benoemd tot voorzitter van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Pauline Meurs is opgeleid als socioloog en organisatiekundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijks Universiteit Leiden. Zij heeft verschillende onderzoeksfuncties vervuld en is werkzaam geweest als zelfstandig organisatieadviseur.

   • A. Maten-Speksnijder, J. Dwarswaard, P.L. Meurs & A.L. van Staa (2016). Rhetoric or reality? What nurse practitioners do in providing self-management support in outpatient clinics: an ethnographic study. Journal of Clinical Nursing, 25 (21-22), 3219-3228. doi: http://dx.doi.org/10.1111/jocn.13345[go to publisher's site]
   • A. Maten-Speksnijder, M.G. Grypdonck, A. Pool, P.L. Meurs & A.L. van Staa (2015). Driven by ambitions. The nurse practitioner’s role transition in Dutch hospital care. Journal of Nursing Scholarship, 47 (6), 544-554. doi: http://dx.doi.org/10.1111/jnu.12164[go to publisher's site]
   • A. Maten-Speksnijder, M.G. Grypdonck, A. Pool, P.L. Meurs & A.L. van Staa (2015). Learning to attain an advanced level of professional responsibility. Nurse Education Today, 35, 954-959. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2015.03.005[go to publisher's site]
   • I. Wallenburg, A.A. de Bont, M.J. Heineman, F. Scheele & P.L. Meurs (2013). Learning to doctor: tinkering with visibility in residency training. Sociology of Health and Illness, 35 (4), 544-559. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9566.2012.01512.x[go to publisher's site]
   • I. Wallenburg, A.A. de Bont, M.J. Heineman, F. Scheele & P.L. Meurs (2013). Learning to doctor: tinkering with visibility in residency training. Sociology of Health and Illness, 35 (4), 544-559. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9566.2012.01512.x
   • I. Wallenburg, J.K. Helderman, A.A. de Bont, F. Scheele & P.L. Meurs (2012). Negotiating Authority: A Comparative Study of Reform in Medical Training Regimes. Journal of Health Politics, Policy and Law, 37 (3), 439-467. doi: http://dx.doi.org/10.1215/03616878-1573085[go to publisher's site]
   • I. Wallenburg, N.J.A. van Exel, E.A. Stolk, F. Scheele, A.A. de Bont & P.L. Meurs (2010). Between Trust and Accountability: Different Perspectives on the Modernization of Postgraduate Medical Training in the Netherlands. Academic Medicine, 85 (6), 1082-1090. doi: http://dx.doi.org/10.1097/ACM.0b013e3181dc1f0f
   • M. Noordegraaf, P.L. Meurs & A.M.V. Stoopendaal (2005). Pushed organisational pulls. Changing responsibilities, roles and relations of Dutch health care executives. Public Management Review (print), 1, 25-53. doi: http://dx.doi.org/10.1080/1471903042000339400
   • P.L. Meurs (2008). Het 1e niveau van leidinggeven. ZM Magazine, 6, 7-7.
   • A.A. de Bont, I. Wallenburg, M.J. Heineman, S.J. Luijk, J.A.A.M. Diemen-Steenvoorde, F. Scheele & P.L. Meurs (2008). Onderwijsvernieuwing als beleidsinstrument. Over de modernisering van de medische vervolgopleidingen. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 27 (6), 316-322.
   • P.L. Meurs (2005). Goede zorg vereist goed bestuur. Goed Bestuur & Toezicht, 1, 90-97.
   • P.L. Meurs (2005). De ondernemende verzorgingsstaat: kanttekeningen bij een hoerawoord. Socialisme en Democratie, 11, 43-47.
   • P.L. Meurs & T.E.D. van der Grinten (2005). Publieke verantwoording in de zorg: noodzaak en valkuil. ZM Magazine, 9, 10-15.
   • C.J. Broeders & P.L. Meurs (2004). Eigen normen eerst? Samen leven met verschillende culturele normen. Sociologische Gids, 51, 215-235.
   • P.L. Meurs & C.J. Broeders (2002). Nederland als immigratiesamenleving. Migrantenstudies, 2, 64-77.
   • P.L. Meurs (2002). Waar blijven Van der Zwans beleidsmaatregelen. S&D Polemiek, 5, 113-114.
   • M. Noordegraaf & P.L. Meurs (2002). Verwarde managers. M en O, 56, 22-39.
   • P.L. Meurs & C.J. Broeders (2002). Repliek. Migrantenstudies, 2, 122-128.
   • P.L. Meurs, T. Schraven & H. Hoek (2001). Aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. ZM Magazine, 11, 2-5.
   • M. Noordegraaf & P.L. Meurs (2001). Managers aan de macht - de invloed van opleidingen bedrijfskunde en economie in de gezondheidszorg. Holland Management Review, 18 (79), 74-84.
   • M. Noordegraaf & P.L. Meurs (2001). Het profiel van bestuurders in de zorg. ZM Magazine, 11, 22-30.
   • P.L. Meurs (1999). Beleid en Compromissen. Economisch-Statistische Berichten, 19-19.
   • P.L. Meurs, P.T. van Splunteren & W.T.P.F. Werf (1999). De uitdagingen van effectieve implementatie. Medisch Contact, 54 (6), 199-200.
   • P.L. Meurs (1997). Nobele wilden: over verantwoordelijkheden van directeuren van instellingen in de gezondheidszorg. ?: ?
   • J.K. Helderman, P.L. Meurs & K. Putters (2006). Besturen met rationaliteit en redelijkheid. Orkestratie van gezondheidszorgbeleid. Assen: Van Gorcum
   • H.M. van de Bovenkamp, P.L. Meurs & M. de Lint (2016). Gevarieerde medezeggenschap in zorginstellingen en bij zorgverzekeraars: een pleidooi voor het koesteren van veelzijdigheid. (Extern rapport). Rotterdam: iBMG
   • P.H. Buiting, P.L. Meurs & T.M.D. Ngo (2007). Caring for Europe. (Intern rapport). onbekend: Health policy and management (BMG)
   • A.A. de Bont, I. Wallenburg, H. Mulder, F. Scheele & P.L. Meurs (2010). Eenvoud in Veelvoud. (Extern rapport). Utrecht: CBOG
   • W.K. van der Scheer, K. Putters & P.L. Meurs (2008). Besturen tussen kunst en kunde. De geneeskundige bestuurder in het ziekenhuis gewaardeerd. (Extern rapport). Utrecht: NVZD-GV
   • E. den Breejen, P.L. Meurs, K. Putters & J. Meems (2008). Patient centerend governance. Een exploratief onderzoek naar de positie en invloed van patienten en consumenten in de governance. (Extern rapport). Rotterdam: iBMG
   • H. Dijstelbloem, P.L. Meurs & E.K. Schrijvers (2007). Maatschappelijke dienstverlening. Een onderzoek naar vijf sectoren. (Extern rapport). Amsterdam: Amsterdam University Press
   • W.K. van der Scheer, P.L. Meurs & T.M.D. Ngo (2007). Bestuurders in beweging. (Intern rapport). onbekend: Health policy and management (BMG)
   • P.L. Meurs (2006). Lerende overheid: een pleidooi voor probleemgerichte politiek. (Extern rapport). Amsterdam: Amsterdam University Press
   • P.L. Meurs, E.K. Schrijver & G.H. de Vries (2006). Leren van de praktijk. Gebruik van lokale kennis en ervaring. (Extern rapport, no 75). Amsterdam: Amsterdam University Press
   • P.L. Meurs & T. Schraven (2003). Langs de meetlat. Een onderzoek naar het functioneren van raden van toezicht in de zorg. (Extern rapport). :
   • J.B.M. Versteegen, K.J. Grit & P.L. Meurs (2012). De Cliënt heeft de Regie De (door) ontwikkeling van zelfsturende teams naar een ondersteuningsnetwerk. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmusuniversiteit
   • K. Putters, P.L. Meurs & M. Schulz (2007). Van government naar governance in de hybride sectoren zorg en onderwijs. In G. Minderman (Ed.), Governance in hybride sectoren. Den Haag: Sdu
   • P.L. Meurs (2007). Verantwoording en toezicht in de maatschappelijke dienstverlening. In Democraat met beleid (pp. 85-96). Den Haag: Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid
   • P.L. Meurs & M. Sie Dhian Ho (2007). Inleiding. In Democraat met beleid (pp. 13-19). Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
   • P.L. Meurs (2006). Tom van der Grinten: de redelijkheid zelve. In JK Helderman, PL Prof.dr. Meurs & K dr. Putters (Eds.), Besturen met rationaliteit en redelijkheid Orkestratie van gezondheidszorgbeleid (pp. 121-10). Assen: van Gorcum
   • F.T. Schut, J.K. Helderman, P.L. Meurs & K. Putters (2006). Marktordening met beleid. In Orkestratie van gezondheidszorgbeleid (pp. 4). Assen: Van Gorcum
   • T.E.D. van der Grinten & P.L. Meurs (2005). Publieke verantwoording in de gezondheidszorg. In W Bakker & K Yesilkagit (Eds.), Publieke verantwoording (pp. 215-244). Amsterdam: Boom
   • K.J. Grit & P.L. Meurs (2004). Integriteit in de zorgbesturing. In G Gerding & H van Dartel (Eds.), Stoeien met integriteit (pp. 9-19). Rotterdam: Media business press
   • K.J. Grit & P.L. Meurs (2004). Stilstaan. In DJ van Stolk & H Starren (Eds.), Lijden, leren en leiden (pp. 94-104). Noordwijk: De Baak managementcentrum
   • K.J. Grit & P.L. Meurs (2004). Stilstaan.. In A Witteveen, T Korver & H Achterhuis (Eds.), Arbeid, tijd en flexibiliteit (pp. 214-225). Schiedam: Scriptum
   • D.W.J. Broeders & P.L. Meurs (2002). De vitaliteit van de nationale staat in een internationaliserende wereld. In -- -- (Ed.), Staat en natie in een migrerende wereld (pp. 135-150). --: --
   • P.L. Meurs (2001). Het nadeel van de economische bril. In R.H.J.M. Gradus, J.J.M. Kremers & J. van Sinderen (Eds.), Nederland kennisland? (pp. 377-379) Groningen: Wolters-Noordhoff b.v
   • P.L. Meurs & J.A. Walburg (2000). Kwaliteit en management. In N.S. Klazinga & J. Legemaate (Eds.), Tien over kwaliteit (pp. 77-86). Overveen: Uitgeverij Belvedère
   • P.L. Meurs & T.E.D. van der Grinten (Ed.). (2005). Gemengd besturen: besturingsvragen en trends in de gezondheidszorg. Den Haag: Sdu
   • K.J. Grit & P.L. Meurs (Ed.). (2005). Verschuivende verantwoordelijkheden. Dilemma's van zorgbestuurders. Assen: Van Gorcum
   • M. Noordergraaf & P.L. Meurs (2006). Beelden rond besturen: gedachten over geestelijke gezondheidszorg in post-politieke tijden. Jaarcongres 8 juni 2006: Amersfoort.
   • M. Noordegraaf & P.L. Meurs (2000). De zichtbare manager. Wat weten we van directeuren in de gezondheidszorg? ZVM-reeks deel 1: .
   • K. Putters, T.E.D. van der Grinten & P.L. Meurs (1998, juni 25). Social Entrepreneurship in Dutch healthcare. Dublin, Congres van de European Healthcare Management Association.
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Health Care Governance (HCG)
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31 10 4082339
 • directeur Erasmus CMDz

  Start Date
  Jan/2010
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Specialty
  Bestuur van de Gezondheidszorg

  lid bestuur NVAO

  Start Date
  Jan/2010
  End Date
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Specialty
  Bestuur van de Gezondheidszorg

  lid Eerste Kamer

  Start Date
  Jan/2010
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Specialty
  Bestuur van de Gezondheidszorg

  lid RvT van Forum, centr voor multiculturele ontw.

  Start Date
  Jan/2010
  End Date
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Specialty
  Bestuur van de Gezondheidszorg

  lid RvT van Teleac

  Start Date
  Jan/2010
  End Date
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Specialty
  Bestuur van de Gezondheidszorg

  voorzitter Fonds Psychische Gezondheid

  Start Date
  Jan/2010
  End Date
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Specialty
  Bestuur van de Gezondheidszorg

  voorzitter RvT Alysis groep

  Start Date
  Jan/2010
  End Date
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Specialty
  Bestuur van de Gezondheidszorg

  voorzitter Worldgranny

  Start Date
  Jan/2010
  End Date
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Specialty
  Bestuur van de Gezondheidszorg

  voorzitter ZonMw

  Start Date
  Jan/2010
  End Date
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Specialty
  Bestuur van de Gezondheidszorg

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam