Endowed Professor

prof.mr. (Pieter) P.W.A. Huisman

Erasmus School of Law

Constitutional Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: J6-37

T:+31 6 26785907, +31 10 4082540

E: p.huisman@law.eur.nl

Education Law

Rethinking the judicial guarantee of the rule of law in a globalising and (de)juridifying legal context

Role Researcher

Rethinking the Rule of Law in an Era of Globalisation, Privatisation and Multiculturalisation

Role Researcher
 • Huisman, P.W.A. (2016). Naar heteronoom onderwijsbestuur en diffuse governancewetgeving; over netwerken, matroesjka’s en de moraal. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 2016 (2), 79-89.
 • Huisman, P.W.A. (2016). Kroniek goed bestuur en governance: in de slagschaduw van Meavita. School en Wet, 2016 (3), 18-24.
 • Huisman, P.W.A. (2015). Na het maagdenhuis:vormgeving van medezeggenschap in het universitair onderwijs. Ars Aequi, 2015 (12), 1020-1024.
 • Huisman, P.W.A. (2015). Zorgplicht voor onderwijs aan nieuwkomers. School en Wet, 2015 (6), 12-18.
 • Mevis, P.A.M. & Huisman, P.W.A. (2015). Toepassing en interpretatie van de Leerplichtwet door de strafrechter. Delikt en Delinkwent, 2015 (63), 646-672.
 • Rogier, L.J.J. & Huisman, P.W.A. (2013). Toezicht op verzelfstandigd openbaar onderwijs. De gemeentestem, 2013 (64), 350-358.
 • Huisman, P.W.A. & Wit, J.C. de (2013). Hoe ver reikt het recht op onderwijs voor illegalen? NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 38 (1), 19-32.
 • Huisman, P.W.A. & Noorlander, C.W. (2011). Goed onderwijsbestuur: stand van zaken en vooruitblik. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 69-94.
 • Huisman, P.W.A. (2010). Van wie is de Nederlandse onderwijsvrijheid? Een grensverkenning in een tijd van botsende (grond)rechten. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2010 (5), 401-424.
 • Huisman, P.W.A., Brekelmans, F.H.J.B, Paijmans, B.M, Van Es, M., Dijkgraaf, J.P.L.C & Sarneel, R. (2014). Basisboek Onderwijsrecht. Den Haag: SDU.
 • Huisman, P.W.A. (2011). Onderwijsrecht in meervoud, over de afweging van individuele en collectieve rechten op onderwijs in een pluriforme samenleving. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Huisman, P.W.A. (2014). Education Law in the Netherlands. In Ch.J. Russo (Ed.), The yearbook of Education Law 2013 (pp. 11). Dayton: Education Law Association.
 • Huisman, P.W.A. (2013). Verwezenlijking en doorwerking van het (internationale) grondrecht op onderwijs. In J.H Gerards & C.H Sieburgh (Eds.), De invloed van fundamentele rechten op het materiële recht (pp. 349-373). Deventer: Kluwer.
 • Huisman, P.W.A. & Hendriks, F.A.M (2013). The Law of Higher Education in the Netherlands. In C.J Russo (Ed.), Handbook of Comparative Higher Education Law (pp. 207-228). Maryland: Rowman & Littlefield Education.
 • Huisman, P.W.A. & Wolff, A. de (2012). The place of religion in education in the Netherlands,. In P. de Hert, J. de Groof & G. Lauwers (Eds.), Islam (instruction) in state-funded schools (pp. 179-194). Antwerp: European Association for Education Law and Policy.
 • Huisman, P.W.A. (2012). Over de ongeregelde en geregelde ruimte van de docent; naar een wet op het leraarschap. In B.P Vermeulen (Ed.), Langzaam maar zeker, maar wel zeker. Opstellen over onderwijs- en arbeidsrecht (pp. 119-133). Utrecht: AOB.
 • Huisman, P.W.A. (2010). Toezicht en kwaliteit. In R. Klarus & F. de Vijlder (Ed.), Wat is goed onderwijs? Een bestuurlijk juridische invalshoek (pp. 157-179). Den Haag: Lemma.
 • Huisman, P.W.A. & Nolen, M.F. (2010). Het wetsvoorstel goed onderwijs, goed bestuur. In F.J.G. Janssens & C.W. Noorlander (Ed.), Goed onderwijsbestuur. Opstellen over een nieuwe besturingsfilosofie van het onderwijs (pp. 57-84). Den Haag: Boom.
 • Huisman, P.W.A. & Noorlander, C.W. (2009). Preventing dropouts and discrimination in education in the Netherlands. In J. de Groof, H. Fussel, G. Lauwers (Ed.), Inequality in Education (pp. 45-60). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Huisman, P.W.A. (2008). Een genoegzaam aantal openbare scholen. De alomtegenwoordigheid van het Openbaar Onderwijs in verleden en heden. In R. de Lange & L.J.J. Rogier (Eds.), Onderwijs en onderwijsrecht in een pluriforme samenleving, opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. D. Mentink (pp. 79-98). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Huisman, P.W.A. & Zoontjens, P.J.J (2016). Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • Huisman, P.W.A., van Brakel, R., Kleingeld, J. & Stellingwerf, S. (2016). Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs. (Extern rapport). Rotterdam: Ecorys.
 • Huisman, P.W.A., Vijlder, F.J. de, Casteren, W. van, Berg, E. van den & Rosenboom, N. (2015). Evalatie Wet fusietoets. (Extern rapport). Nijmegen: Researchned.
 • Huisman, P.W.A., Geel, s van & Aa, R. van der (2015). Onderwijs op een andere locatie dan de school. (Extern rapport). Rotterdam: Ecorys.
 • Huisman, P.W.A. & Overes, C.H.C. (2014). De juridische adressant van de aanwijzingsbevoegdheid. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van OCW.
 • Huisman, P.W.A., Laemers, M.T.A.B., Zoontjens, P.J.J & Overes, C.H.C. (2014). Coöperatie van kleine scholen. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van OCW.
 • Huisman, P.W.A. (2014). Kroniek goed bestuur en governance:de uitwerking van versterking bestuurskracht. School en Wet, 5, 5-11.
 • Huisman, P.W.A. (2013). Interventie instrumenten bij falend onderwijsbestuur. School en Wet, 2013 (6), 5-12.
 • Huisman, P.W.A. (2012). Onderwijs voor driejarigen, een eerste verkenning naar integrale kindcentra. School en Wet, 3, 5-10.
 • Huisman, P.W.A. (2012). De positie van de gemeenteraad bij een Raad van Toezicht. School en Wet, 6, 5-9.
 • Huisman, P.W.A. & Vijlder, F.J. de (2012). De sleutelrol van professionals governance. TH en MA, 2012 (3), 26-31.
 • Huisman, P.W.A. (2008). Juridisch risicomanagement als onderdeel van goed onderwijsbestuur. School en Wet, 6, 5-10.
 • Huisman, P.W.A. (2016). Leerplicht in het kader van het leerrecht. Den Haag: Ingrado.
 • Huisman, P.W.A. (2015). Artikel 26 van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. In h Sissing (Ed.), Bildungskalender 2016. Leusden: internationale school voor wijsbegeerte.
 • Huisman, P.W.A. & Barkhuysen, T. (2013). Verruiming van de kwalificatieplicht naar 23 jaar. (Extern rapport). Rotterdam: Gemeente Rotterdam.
 • Huisman, P.W.A. & Vijlder, F.J. de (2012). Sectorstudie toezicht hoger onderwijs. (Extern rapport). Den Haag: WRR.
 • Huisman, P.W.A. (2012). Sturingsmogelijkheden van de gemeente na verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. (Intern rapport). Rotterdam: Gemeente Rotterdam.
 • Huisman, P.W.A., Laemers, M.T.A.B., Mentink, D. & Zoontjens, P.J.J (2011). Vrijheid van stichting. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • Huisman, P.W.A. (2016). Noot bij: ABRvS. (2015, Oktober 21), Gst 2016-17, (Aanvraag huisvestingsvoorziening nieuwe islamitische school).. ECLI:NL:RVS:2015:3249
 • Huisman, P.W.A. & Philipsen, S. (2014). Noot bij: ABRvS. (2014, April 02), Gst 2014-7408, 78. NL:RVS:2014:1119
 • Huisman, P.W.A. (2013). Noot bij: ABRvS. (2012, Augustus 15), Gst 2013-11, 201111341/1/A2, p.63-72.
 • Huisman, P.W.A. & Philipsen, S. (2013). Noot bij: ABRvS. (2013, Februari 20), AB 2013-110, 201207342/1/A2, p.640-643.
 • Huisman, P.W.A. & Philipsen, S. (2013). Noot bij: ABRvS. (2013, Augustus 21), AB 2013-344, 201300581/1/A2, p.1999-2004.
 • Huisman, P.W.A. (2012). Noot bij: ABRvS. (2012, Maart 21), Gst 2012-12, (Toetsing vermogenspositie scholen bij toepassing verordening materiele gelijksteling geoorloofd). p.361-363.
 • Huisman, P.W.A. (2009). Noot bij: ABRvS. (2008, Oktober 23), Gst 2009-, (Afrekening in verband met bestuursoverdracht aan verzelfstandigde stichting voor openbaar primair onderwijs)..
 • Huisman, P.W.A. (2009). Noot bij: Rb. 's Hertogenbosch. (2009, Februari 05), School en Wet 2009-3, (Geen samenwerkingsbestuur, maar een (bijzondere) samenwerkingsschool en dus geen Awb-besluit). p.19-20.
 • Huisman, P.W.A. (2013). [Bespreking van het boek Het Nederlands hoger onderwijsrecht: een thematisch commentaar op de wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek]. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 3(174), 125-129.
 • Huisman, P.W.A., Laemers, M.T.A.B., Waslander, S & Zoontjens, P.J.J (Eds.). (2014) Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR).
 • Huisman, P.W.A. (Ed.). (2012) Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR).
 • Huisman, P.W.A. (2016, maart 17). Leerplicht in het kader van het leerrecht. Arnhem, Schimmelpenninck lezing.
 • Huisman, P.W.A. (2015, oktober 14). De examencommissie in het brandpunt van beleid en wetgeving. Driebergen, Medilex studiedag examencommissies onder de loep.
 • Huisman, P.W.A. (2013, september 14). The legal status of teachers in the Netherlands. Kaunas, Lithuania, Building schools for children with rights.
 • Huisman, P.W.A. (2012, september 17). The potential of legal risk management as an answer to juridification in education. Capetown, South Africa, Yearconference South African Education Law Association.
 • Huisman, P.W.A. (2012, november 09). Legal perspectives on creating a safe educational environment in the Netherlands. Brussels, Worldconference European Assocation for Education Law and Policy.
 • Huisman, P.W.A. (2012, september 28). Van status naar statuut, naar een wet op het leraarschap. Utrecht, AOB/jaarconferentie.
 • Huisman, P.W.A. (2012, juni 22). Wet en werkelijkheid bij toezicht op goed onderwijs(bestuur). Wageningen, Onderwijsresearchdagen.
 • Huisman, P.W.A. (2011, april 01). A European dimension in national Education law and policy; proposals for future research. The Hague, Conference of the Jean Monnet Centre of Excellence.
 • Huisman, P.W.A. (2015). Ontwikkelingen in het hoger onderwijsstelsel. wet en regelgeving in het hoger onderwijs: amersfoort.
 • Huisman, P.W.A. (2012). Panelmember. Gender No Barrier to Education: The Hague (2012, december 19).
 • Huisman, P.W.A. (2011). Juridische (on)mogelijkheden voor versterking van de positie van onderwijsgevend personeel. Ronde tafelbijeenkomst Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: The Hague (2011, januari 26 - 2011, januari 26).
 • Huisman, P.W.A. (periode: 2015 t/m 2015). member - Dutch Education Council (Onderwijsraad).
 • Huisman, P.W.A. (periode: 2014 t/m 2014). Vice-voorzitter beroepscommissie visitatietrajecten VLUHR - VLUHR, Brussel.
 • Huisman, P.W.A. (periode: 2013 t/m 2013). Voorzitter geschillencommissie OOGO passend onderwijs - Stichting Onderwijsgeschillen.
 • Huisman, P.W.A. (interview) (2013, Jun 12). Sluiting Ibn Ghaldoun. [televisie-uitzending]. In Editie NL. RTL 4.
 • Huisman, P.W.A. (interview) (2013, May 14). Pestbeleid. [televisie-uitzending]. In altijd wat. ncrv.
 • Huisman, P.W.A. (interview) (2013, Jun 13). Sluiting Ibn Ghaldoun moeilijk. [radio-uitzending]. In RTV Rijnmond.
 • Huisman, P.W.A.. De samenwerkingsschool: conflicterende convergentie. RUN (Den Haag: Elsevier). Prom./coprom.: B.P. Vermeulen.

Onderwijsrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 4
Year 2017-2018
Year level master Rechtsgeleerdheid / Staats- en bestuursrecht

Onderwijsrecht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 4
Year 2016-2017
Year level master Rechtsgeleerdheid / Staats- en bestuursrecht

School en Wet

Role Editor in Chief
Start date 1/1998
End date 1/1998

Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR)

Role Editor
Start date 10/2010

hobeon

Description senior adviseur
Additional information Onderwijsrecht op pluriforme grondslag
Place DEN HAAG
Start date 9/2014
End date 12/9999

Dutch association for education law

Role member of the board
Additional information www.nvor.nl
Obtained wage no

Dutch Education Council

Role member
Additional information www.onderwijsraad.nl
Obtained wage yes
Start date 1/2015

Hobeon The Hague

Role senior advisor
Additional information www.hobeon.nl
Obtained wage yes
Start date 1/2015

Endowed Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Constitutional Law
Country The Netherlands

senior lecturer/research coordinator

University The Hague University of Applied Sciences
School Academy of Public Management, Safety and Law

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam