Full Professor

prof.dr. R.N.G. van der Paardt

Erasmus School of Economics

Business Economics

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: H13-31

T:+31 10 4081485, +31 10 4081491

E: vanderpaardt@ese.eur.nl

Rene N.G. van der Paardt, tax adviser, is a member of a VAT, Customs and International Trade practice group. He provides consultation to banks, insurers, pension funds, property funds, project developers, municipalities and building corporations about VAT and property transfer tax. He is also a part-time professor in consumer tax at the Erasmus School of Economics in the Erasmus University Rotterdam. Rene is chairman of the Dutch Association of Real Estate Tax Lawyers and has published many articles about VAT and property transfer tax.

 • Paardt, R.N.G. van der & Huizer, S. (2014). Geen btw op diensten tussen hoofdhuis en vaste inrichting. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, nov/dec, 22-23.
 • Paardt, R.N.G. van der (2014). Actualiteiten op het gebied van Btw - overschuldigde betaalde btw komt niet voor aftrek in aanmerking. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, juni, 22-23.
 • Paardt, R.N.G. van der (2014). 50 jaar bouwen aan fiscaal recht. Bouwrecht, 14, 67-71.
 • Paardt, R.N.G. van der & Huizer, S. (2014). Actualiteiten op het gebied van btw - Derde niet aansprakelijk. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, maart, 24-25.
 • Paardt, R.N.G. van der (2013). Ontwikkelingen: Btw en nieuw vervaardigde onroerende zaken. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 6957.
 • Paardt, R.N.G. van der (2013). Actualiteiten onroerend goed en omzetbelasting. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, januari, 20-36.
 • Paardt, R.N.G. van der (2011). Ontwikkelingen in de btw en overdrachtsbelastingheffing van belang voor de landbouwsector. Weekblad Fiscaal Recht, 6921 (22 september 2011), 1185-1191.
 • Paardt, R.N.G. van der (2010). Wetsvoorstel tot wijziging van art. 4 Wet op belastingen van rechtsverkeer, een nachtmerrie? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2010/6867 (december 2010), 899-901.
 • Paardt, R.N.G. van der (2010). Jurisprudentie overzicht omzetbelasting en overdrachtsbelasting ten aanzien van onroerend goedtransacties. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 6845 (mei 2010), 260-265.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, E. (2010). Studiecommissie belastingstelsel: een toekomstvisie voor de btw en de overdrachtsbelasting. Maandblad Belastingbeschouwingen, 7-8 (augustus 2010), 283-289.
 • Paardt, R.N.G. van der & Rossa, J.I. (2009). Btw en subsidies. Vakblad voor de MKB Adviseur, 28-31.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, E. (2009). De monumentenvrijstelling als overblijfsel van vroegere wetgeving. Bouwrecht, 12 (Nr. 189), 1025-1029.
 • Paardt, R.N.G. van der (2009). De integratieheffing, integraal van toepassing? Weekblad Fiscaal Recht, 6832, 1338-1344.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, G. (2008). De medische vrijstelling en intracommunautaire leveringen in de btw. Vakblad voor de MKB Adviseur, 16-20.
 • Paardt, R.N.G. van der (2008). Samenloop overdrachtsbelasting en btw. Fiscaal Praktijkblad, 20-24.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, G. (2008). BTW-gevolgen nieuw fiscaal beleid in prostitutiebranche. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 21-22.
 • Paardt, R.N.G. van der (2008). Btw-vrije overdracht van (vastgoed)onderneming. Fiscaal Praktijkblad, 4-7.
 • Paardt, R.N.G. van der (2008). Accijnsheffing: de grens bereikt? Fiscaal Praktijkblad, 3.
 • Paardt, R.N.G. van der & Janssen, S. (2008). btw-actualiteiten: Directeur-grootaandeelhouder en gevolgen Van der Steen-arrest. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 20-21.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, G. (2008). De integratie van de integratieheffing binnen de communautaire rechtsorde. Forfaitair. Fiscaal Studenten Maandblad.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, G. (2008). Geruisloze overdracht. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 20-21.
 • Paardt, R.N.G. van der (2008). BTW-verlegging bij levering onroerende en roerende zaken bij executieverkopen. Bouwrecht, 236-239.
 • Paardt, R.N.G. van der & Krusel, J. (2006). BTW-actualiteiten: Besluit over BTW-correctie prive-gebruik wisselend gebruikte bestelauto; woonkostenvergoeding anti-kraakwacht vrijgesteld van BTW; vervallen keuzemogelijkheid beroepsopleiding per 1 december 2006; Hof van Justitie beslist over BTW-vrijstelling (para)medische diensten. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, jul/aug (7/8), 20-21.
 • Paardt, R.N.G. van der & Krusel, J. (2006). BTW actualiteiten: aanscherping voorwaarden nultarief bij intracommunautaire levering; Toch geen BTW-aftrek verhuiskosten overgeplaatste werknemers; Mogelijke wijziging BTW regeling voor beroepsonderwijs. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, maart 2006 (3), 16-17.
 • Paardt, R.N.G. van der & Krusel, J. (2006). BTW-actualiteiten: Prejudiciele vragen over BTW-ondernemerschap dga; BTW op onjuiste en onterechte facturen moest worden voldaan. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, okt 2006 (10), 16-17.
 • Paardt, R.N.G. van der (2006). Wordt de BTW een 6e richtlijn conforme heffing? Fiscaal Praktijkblad, okt 2006 (17), 15-18.
 • Paardt, R.N.G. van der & Krusel, J. (2006). BTW-actualiteiten: Leerstuk misbruik van recht geldt volgens EU-Hof ook voor BTW: BTW-keuzeregeling voor beroepsopleidingen vervalt per 1 juli 2006. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, mei 2006 (5), 22-23.
 • Paardt, R.N.G. van der & Krusel, J. (2006). BTW-actualiteiten: Aanpassing Wet OB per 1 januari 2007; Uitstel vervallen keuzemogelijkheid beroepsopleidingen; Verleggingsregeling voor levering afvalstoffen en oude materialen. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, dec 2006 (12), 22-23.
 • Paardt, R.N.G. van der (2005). Beleggingsfondsen in plaats van beleggers ondernemer voor de BTW (opinie). Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 13-01-2005, 1-2.
 • Paardt, R.N.G. van der (2005). BTW-actualiteiten: art.31 Wet OB ook van toepassing op "quasi-ondernemer"; aankoop specifiek aangepaste standaardsoftware is een dienst. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 12-2005, 22-23.
 • Paardt, R.N.G. van der (2005). Karig BTW-nieuws met Prinsjesdag; reparatiewetgeving in zicht. Fiscaal Praktijkblad, 17, 17-21.
 • Paardt, R.N.G. van der (2005). BTW-actualiteiten. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, maart 2005, 14-15.
 • Paardt, R.N.G. van der (2005). BTW-actualiteiten: Prejudiciele vragen over bewijslast bij BTW-afhaaltransacties; Toch terugwerkende kracht voor fiscale eenheid BTW. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 7/8-2005, 18-19.
 • Paardt, R.N.G. van der (2005). BTW-actualiteiten. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 10, 20-21.
 • Paardt, R.N.G. van der (2005). BTW en overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties. Fiscaal Praktijkblad, 3 (22-02-2005), 24-28.
 • Paardt, R.N.G. van der (2004). Eletronische aangifte omzetbelasting en opgaaf ICL. Fiscaal Praktijkblad.
 • Paardt, R.N.G. van der (2004). BTW-actualiteiten: Hoge Raad stelt prejudiciele vragen over aankoop software; Onderhoudsdienst bij verhuur woning vormt zelfstandige dienst. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen.
 • Paardt, R.N.G. van der (2004). BTW-actualiteiten: voortzetting van activiteiten vereist bij overdracht van ondernemingen; BTW op kosten verhuizing werknemenrs aftrekbaar? BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen.
 • Paardt, R.N.G. van der (2004). Correcties op de aftrek van BTW in Nederland: een doodlopende weg ? Fiscaal Praktijkblad.
 • Paardt, R.N.G. van der (2004). BTW-actualiteiten: Besluit over BTW-gevolgen bij verkoop van aandelen; 75% boete wegens systematisch te laat betalen van BTW. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen.
 • Paardt, R.N.G. van der (2000). Het einde van de dubbeldekkerstructuren in zicht. Vastgoed Fiscaal. Adviesbulletin voor de Vastgoedsector, 2000 (2), 7-9.
 • Paardt, R.N.G. van der (1998). Lage BTW-tarief voor abonnee-tv, etc. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 7 (6), 11-12.
 • Paardt, R.N.G. van der (1998). Fc Groningen komt met de schrik vrij, etc. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 7 (4), 14-15.
 • Paardt, R.N.G. van der (1998). Doorschuiven subsidie geen BTW-belaste prestatie, etc. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 7 (12), 12-13.
 • Paardt, R.N.G. van der (1998). Overdrachtsbelasting: de inbrengvijstelling ingeperkt? Vastgoedrecht, 1998 (6), 174-176.
 • Paardt, R.N.G. van der (1998). De euro en de omzetbelasting. Euro Update, 2 (11/12), 12-13.
 • Paardt, R.N.G. van der (1998). Verlaagd BTW-tarief voor zwembaden, etc. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 7 (11), 13-14.
 • Paardt, R.N.G. van der (1998). Huiswerk- en/of studiebegeleiding vrij van BTW, etc. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 7 (10), 12-13.
 • Paardt, R.N.G. van der (1998). Intracommunautaire ABC-transacties in fraus legis in de BTW. Weekblad Fiscaal Recht, 127 (6280), 283-294.
 • Paardt, R.N.G. van der (1998). BTW-Actualiteiten. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 7 (5), 12-13.
 • Paardt, R.N.G. van der (1998). Het nieuwe boetesysteem voor de BTW, etc. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 7 (7), 12-13.
 • Paardt, R.N.G. van der (1998). Gevolgen van de invoering van de euro voor de heffing van omzetbelasting (BTW). Euro Info Bulletin, 2 (5), 8-9.
 • Paardt, R.N.G. van der & Berkhout, T.M. (2014). Basisboek Vastgoed Fiscaal, vijfde herziene druk. Zeist/Naarden: eigen beheer.
 • Paardt, R.N.G. van der & Berkhout, T.M. (2014). Casusboekje Basisboek Vastgoed Fiscaal, derde herziene druk. Zeist/Naarden: eigen beheer.
 • Paardt, R.N.G. van der & Blommers, Jan H. (1998). BTW overdrachtsbelasting en onroerende zaken. Spitseditie. Amsterdam: WEKA Uitgeverij.
 • Paardt, R.N.G. van der & Elsen, E.H. van den (1998). Het begrip ondernemer in de omzetbelasting. Deventer: FED (Kluwer).
 • Paardt, R.N.G. van der (2004). Voorstel voor aanpassing van de plaatsbepalingsregels voor de belastbaarheid van diensten voor de heffing van BTW. In F.M.M. Duynstee (Ed.), NOB Jubileumbundel, Alle wegen leiden naar brussel (pp. 185-193). Amsterdam: Reed Business Information BV.
 • Paardt, R.N.G. van der (2004). Herzien of niet herzien, dat is de kwestie. In R.P. van den Dool & P. Kavelaars (Eds.), Buitengewone verdiensten. Opstellen aangeboden aan dr. D.A. Albregtse t.g.v. zijn 25 jarig jubileum aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 212-225). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Paardt, R.N.G. van der (1999). Omzetbelasting, bijzondere bepalingen. In H. Mobach, L.W. Sillevis & N.H. de Vries (Eds.), Cursus belastingrecht, Omzetbelasting (Supplement, 289) (pp. 1-253). Deventer: Gouda Quint.
 • Elsen, E.H. van den & Paardt, R.N.G. van der (1999). Auto en omzetbelasting. In - Elsevier (Ed.), Elsevier Belasting Handboek voor het Bedrijf (pp. 7-45). Den Haag: Elsevier.
 • Beelen, A. van & Paardt, R.N.G. van der (1998). Omzetbelasting. In H. Mobach, L.W. Sillevis & N.H. de Vries (Eds.), Cursus Belastingrecht (pp. 1-300). Arnhem: Gouda Quint.
 • Paardt, R.N.G. van der (1998). Diverse hoofdstukken. In G.H. Warning & J.S. Rijkels (Eds.), Omzetbelasting en overdrachtsbelasting in de onroerend-goedsector (pp. 1-35). Deventer: Kluwer.
 • Paardt, R.N.G. van der (1997). Omzetbelasting. In H. Mobach, L.W. Sillevis & N.H. de Vries (Eds.), Cursus Belastingrecht (pp. 1-50). Deventer: Gouda Quint.
 • Paardt, R.N.G. van der (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2008, November 14), BNB 2009-51 en 52, 42192, (Intracommunautaire ABC-leveringen)..
 • Paardt, R.N.G. van der (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, Juni 05), Fiscaal Weekblad FED 2009-72, 43642, (Middels vereffening aan DGA overgedragen zeiljacht niet belast met btw). p.7-11.
 • Paardt, R.N.G. van der (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2008, Juni 06), BNB 2009-46, 41210, (Carrouselfraude met autobanden)..
 • Paardt, R.N.G. van der (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, Augustus 10), BNB 2007-285, 40984, (Toepassingsbereik koepelvrijstelling. Prejudiciële vraag). p.4428-4437.
 • Paardt, R.N.G. van der (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, Augustus 10), BNB 2007-285, 40 984, (Toepassingsbereik koepelvrijstelling)..
 • Paardt, R.N.G. van der (2007). Noot bij: Hoge Raad. (2007, Maart 02), BNB 2007-190, 42 272, (Goede procesorde; algemeenheid van goederen; hotelinventaris). p.3079-3090.
 • Jansen, R.J.J. & Paardt, R.N.G. van der (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, Maart 29), Fiscaal Weekblad FED 2000-2000, 306, (Geen omzetbelasting verschuldigd over uit accijnsgoederenplaats ontvreemde tabaksproducten). p.1362-1372.
 • Jansen, R.J.J. & Paardt, R.N.G. van der (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, Januari 05), Fiscaal Weekblad FED 2000-2000, 110, (Aftrekbeperking voorbelasting auto voor woon-werkverkeer en privé-gebruik niet in strijd met de Zesde richtlijn). p.412-418.
 • Jansen, R.J.J. & Paardt, R.N.G. van der (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, Maart 01), Fiscaal Weekblad FED 2000-2000, 227, (Plaats van dienst van managementsdiensten in de BTW). p.1077-1082.
 • Jansen, R.J.J. & Paardt, R.N.G. van der (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, Januari 05), Fiscaal Weekblad FED 2000-2000, 130, (BTW, pc-project, aftrek uitgesloten). p.508-515.
 • Paardt, R.N.G. van der (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1999, Juni 30), Fiscaal Weekblad FED 1999-59, 2774, (Nr. 34 621). p.2358-2358.
 • Paardt, R.N.G. van der (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1999, Januari 20), Fiscaal Weekblad FED 1999-59, 2747, (Nr. 34 256). p.728-730.
 • Paardt, R.N.G. van der (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1998, Augustus 31), Fiscaal Weekblad FED 1998-58, 2729, (Omzetbelasting nr. 691). p.2814-2815.
 • Paardt, R.N.G. van der (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1998, Juli 08), Fiscaal Weekblad FED 1998-58, 2719, (Omzetbelasting nr. 507). p.2225-2228.
 • Paardt, R.N.G. van der (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1998, Maart 18), Fiscaal Weekblad FED 1998-58, 2705, (Omzetbelasting nr. 296). p.1365-1367.
 • Paardt, R.N.G. van der (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1998, Januari 28), Fiscaal Weekblad FED 1998-58, 2696, (Omzetbelasting nr. 139). p.743-745.
 • Paardt, R.N.G. van der (1998). Noot bij: Hoge Raad. (1997, December 17), Fiscaal Weekblad FED 1998-58, 2691, (Omzetbelasting nr. 59). p.316-317.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, E. (2013). btw actualiteiten: Conclusie A-G fiscale eenheid niet beperkt tot ondernemers of bepaalde sector; Kamerverhuur aan prostituees is een btw-belaste dienst; Woonboot met ligplaats en aanlegsteiger is onroerend goed; Geen herziening bij vervanging gebouwen met dezelfde bestemming. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, januari.
 • Paardt, R.N.G. van der (2013). Btw actualiteiten: Het begrip bouwterrein is te beperkt; Integratielevering is niet in strijd met Btw-richtlijn; Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel; Doorberekening van verzekering vrijgesteld. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 2013 (april), 8-10.
 • Paardt, R.N.G. van der & Huizer, S. (2013). Btw actualiteiten: Niet-belastingplichtigen onderdeel van fiscale eenheid btw; Eerder sprake van een bouwterrein; Exploitatie van zonnepanelen als economische activiteit. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, juli, 22-23.
 • Paardt, R.N.G. van der (2012). Btw- en overdrachtsbelastingheffing bij onroerende zaken; de basis (deel 1). Bouwrecht, juni, 413-419.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, E. (2012). btw-actualiteiten: Hoge Raad past fraus legis in btw-zaak toe; Geen vervaardiging nieuw onroerend goed bij sloop en renovatie winkelgedeelte; Teruggaaf van Nederlandse voorbelasting voor Belgische afvalverwerker. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, juni, 8-9.
 • Paardt, R.N.G. van der (2012). Btw- en overdrachtsbelastingheffing bij onroerende zaken; de basis (deel 3). Bouwrecht, juni, 557-561.
 • Paardt, R.N.G. van der (2012). Btw- en overdrachtsbelasting bij onroerende zaken; de basis (deel 2). Bouwrecht, juni, 500-506.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, E. (2012). btw-actualiteiten: A-G over onterechte kwalificatie van dga als btw-ondernemer; Overdracht winkelinventaris en voorraad tegelijk met verhuur winkelruimte onbelast; Uitlenen van zelfstandigen is btw-belast in het land van de afnemende ondernemer. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 28-29.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, E. (2012). Btw-actualiteiten: Geen btw-vrijstelling voor individueel portefeuillebeheer; pro rata methode ook van toepassing bij gemengd economisch/niet-economisch gebruik; Btw-ondernemerschap van commissarissen. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 8-9.
 • Paardt, R.N.G. van der (2011). Misbruik van recht in de btw; de euforie voorbij? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011/1858 (25 augustus 2011).
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, E. (2011). Btw-actualiteiten: nieuwe btw-correctie bij privégebruik auto van de zaak; Feitelijk bebouwde grond kan btw-bouwterrein zijn; Samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting ook bij verkrijging aandelen; Financieel berichtenverkeer btw-belast. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, september (september 2011), 28-29.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, E. (2011). btw-actualiteiten: Advocaat-generaal over het terugvorderen van onterecht berekende belasting door consument; Hoge Raad beslist over het nultarief bij afhaaltransacties; Groenboek over de toekomst van de btw. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, juni 2011, 28-29.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, E. (2011). Btw-actualiteiten: Europees HvJ oordeelt over misbruik van recht in de btw; Europees HvJ over intracommunautaire leveringen. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, maart 2011, 28-29.
 • Paardt, R.N.G. van der (2011). Wijzigingen per 1 januari 2011 van art. 4 Wet op belastingen van rechtsverkeer; complex en lastig toepasbaar. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2011/6894 (juli 2011), 581-588.
 • Paardt, R.N.G. van der (2011). Don Bosco en onroerende zaaklichaam; status bouwterrein rechtvaardigt de vrijstelling overdrachtsbelasting. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2011/6893 (juli 2011), 565-575.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, E. (2010). btw-actualiteiten: Europees HvJ beslist dat kleine ondernemingsregeling terecht alleen toegepast kan worden in EU-land van vestiging; De btw-wijzigingen in 2011. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, december (2011), 10-11.
 • Paardt, R.N.G. van der (2010). Leegstand en kraken van onroerende zaken; gevolgen voor de heffing van btw en overdrachtsbelasting. Bouwrecht, nr. 12 (december 2010), 950-956.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, E. (2010). Btw-actualiteiten: Geen onmiddellijke aftrek bij fictieve intracommunautaire verwervingen; Aftrekuitsluitingen BUA toegestaan; btw-onbelaste overdracht van een onderneming alleen bij eenmalige prestaties door één ondernemer. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 28-29.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, E. (2010). Btw-actualiteiten: Verkoopomzet onroerend goed kan aftrek btw op algemene kosten beïnvloeden; Verkoop grond met opstallen kan btw-belaste levering van bouwterrein zijn/ Cessie portefeuille levernsherverzekeringscontracten niet btw-vrijdgesteld; Btw op verkoopkosten aandelen van een deelnemeing niet aftrekbaar. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 28-29.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, E. (2010). btw_actualiteiten: diensten acupuncturist zonder BIG-registratie btw-gesteld; Pro-rata aftrek bij gemengd gebruik btw-belaste (niet) economische activiteiten; Verschaffen aankoopbonnen als beloning dienst voor btw-doeleinden; Formeel gebrek in factuur verhindert btw-aftrek niet. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, september (2010), 28-29.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, E. (2009). Btw actualiteiten: Herziening besluit bestuurlijke boeten stap in de goede richting; bemiddeling makelaar voor buitenlands concern is dienst. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 26-27.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, E. (2009). Btw actualiteiten: De btw-wijzigingen in 2010; beperkte en verruimde werking van de integratieheffing. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 14-15.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, E. (2009). Btw actualiteiten: Invoering BTW-pakket leidt tot minder administratieve lasten; Conclusie A-G zet btw-aftrek bij verkoop aandelen op z'n kop. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 28-29.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, E. (2009). Btw actualiteiten: Europese hof verheldert regels voor vermogensetikettering; Hoge Raad: teruggaaf btw voor buitenlandse reisbureaus; Hof verruimt monumentenvrijstelling overdrachtsbelasting. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 23-24.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, E. (2009). De BTW-wijzigingen in 2010; beperkte en verruimde werking van de integratieheffing. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 14-15.
 • Paardt, R.N.G. van der (2008). Prejudiciële vragen over verschuldigdheid van onterecht op factuur vermelde btw en de herziening van onterecht vermelde btw. Fiscaal Weekblad FED, 13.
 • Paardt, R.N.G. van der (2008). btw actualiteiten: Aftrek van BTW bij leegstand onroerend goed; A-G pleit voor prejudiciële vragen over fiscale eenheid BTW. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 20-21.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sparidis, G. (2008). btw actualiteiten: Fictieve levering en diensten overlappen aftrekbeperking niet; Prejudiciële vragen over sloop en vervaariging nieuw onroerend goed. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 12-13.
 • Paardt, R.N.G. van der & Janssen, S. (2007). Tijdelijke verhuur gemeubileerde woning aan expat belast met BTW; Heffing over het privé-gebruik. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 11-13.
 • Paardt, R.N.G. van der & Janssen, S. (2007). Recreatiearrangementen onderworpen aan algemeen tarief; Ecofin zet in op BTW-simplificatie en fraude. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 21-22.
 • Paardt, R.N.G. van der (2007). Zeg ja tegen Europa! Fiscaal Praktijkblad, 3.
 • Paardt, R.N.G. van der & Janssen, S. (2007). btw actualiteiten: Tijdelijke verhuur gemeubileerde woning aan expat belast met BTW: Heffing over het prive gebruik van ondernemers; Tekstuele herziening Zesde BTW-richtlijn per 1 januari 2007; Toetreding Bulgarije en Roemenie tot de Europese Unie. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 22-23.
 • Paardt, R.N.G. van der & Janssen, S. (2007). " Annuleringskosten" buiten bereik van de BTW; verlaagd tarief voor wandelvierdaagse. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 25-26.
 • Paardt, R.N.G. van der & Janssen, S. (2007). Geen aftrek voor belasting op advieskosten uit niet-ondernemersperiode; Monumentenvrijstelling overdracht. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 11-13.
 • Paardt, R.N.G. van der & Krusel, J. (2006). Oud en nieuw in de Omzetbelasting: De stand van zaken. Maandblad Belastingbeschouwingen, jan 2006 (1), 35-39.
 • Paardt, R.N.G. van der (2005). VAT in the EU; one-stop (but no shop). EC Tax Review, 2005-2, 56-57.
 • Paardt, R.N.G. van der (2005). Aantekening bij HR 37859 en HvJ Conclusie AG C-41/04 Levob. Fiscaal Weekblad FED, 98, 18-19.
 • Paardt, R.N.G. van der (2005). Nederlandse organisator piramidespel verricht reclamedienst in Duitdsland voor de heffing van omzetbelasting: noot bij HR 24 december 2004 , nr. 39405. Fiscaal Weekblad FED, 93, 29-31.
 • Paardt, R.N.G. van der (2003). Laag BTW-tarief die vaker van toepassing te zijn? Weekblad Fiscaal Recht, 132 (6531), 888-889.
 • Paardt, R.N.G. van der & Wäger, Chr. (2003). Is VAT (also) monopolized in Italy? Comments to the Philip Morris decision of the Italian Supreme Court. EC Tax Review, 12, 20-27.
 • Paardt, R.N.G. van der (2000). Overdracht BTW-onderneming uit het graf herrezen? Weekblad Fiscaal Recht, 2000 (6399), 19-24.
 • Paardt, R.N.G. van der (1999). Subsidies in the EU and Switzerland. International Vat Monitor. A Global Guide to Sales Taxation, 10 (2), 38-59.
 • Paardt, R.N.G. van der & Sanders, R.P. (1999). Houdstermaatschappijen en omzetbelasting (BTW). Ondernemingsrecht, 1 (10), 267-270.
 • Paardt, R.N.G. van der & Berkhout, T.M. (2012). Basisboek Vastgoed Fiscaal - 4e herziene druk. Naarden/Zeist: eigen beheer.
 • Paardt, R.N.G. van der & Berkhout, T.M. (2010). Basisboek Vastgoed Fiscaal - 3e herziene druk. Naarden/Zeist: eigen beheer.
 • Paardt, R.N.G. van der & Berkhout, T.M. (2010). Basisboek Vastgoed Fiscaal - Casusboekje. Naarden/Zeist: eigen beheer.
 • Paardt, R.N.G. van der, Weber, D.M., Pancham, S.R. & Brandsma, R.P.C.W.M. (2008). Europees Belastingrecht 2007-2008. -: Kluwer.
 • Paardt, R.N.G. van der & Blommers, Jan H. (2006). BTW en Overdrachtsbelasting in de Vastgoedsector. Amersfoort: SDU Fiscale en Financiele uitgevers.
 • Paardt, R.N.G. van der, Bierens de Haan, W.D., Oderkerk, H. & Verhaegh, P.H.F.G. (2013). Fiscaal recht Vastgoed voor fiscalisten, notariëlen en vastgoed. In Fiscaal recht Vastgoed (pp. 197-228). Zuthpen: uitgeverij Paris.
 • Paardt, R.N.G. van der (2011). Bedreigingen voor de btw. In De toekomst van de btw (pp. 143-153).
 • Paardt, R.N.G. van der (2011). VAT and Horses. In VAT in EU and International Perspectives, Essays in honour of Han Kogels (pp. 149-156). Amsterdam: IBDF.
 • Paardt, R.N.G. van der (2011). Btw en (of als) vermaak. In Maatschappelijk ingesteld.
 • Paardt, R.N.G. van der & Tempel, van der (2009). Transfer Pricing and Business Restructurings, streamlining all the way, Chapter 7. In Transfer Pricing and Business Restructurings, streamlining all the way. -: IBDF.
 • Paardt, R.N.G. van der (2008). Studenteneditie Cursus Belastingrecht Europees Belastingrecht 2007-2008. In D.M. Weber, S.R. Pancham & R.P.C.W.M. Brandsma (Eds.), Studenteneditie Cursus Belastingrecht Europees Belastingrecht 2007-2008.
 • Paardt, R.N.G. van der, Beelen, S.T.M., Braun, K.M., Mobach, O.L. & Norden, G.J. van (2008). Studenteneditie Cursus Belastingrecht Omzetbelasting 2007-2008. In Studenteneditie Cursus Belastingrecht Omzetbelasting.
 • Paardt, R.N.G. van der, Beelen, S.T.M., Braun, K.M., Mobach, O.L. & Norden, G.J. van (2007). Studenteneditie Cursus Belastingrecht Omzetbelasting 2007-2008. In S.T.M. Beelen, K.M. Braun, O.L. Mobach & G.J. van Norden (Eds.), Studenteneditie Cursus Belastingrecht Omzetbelasting 2007-2008.
 • Paardt, R.N.G. van der & Berkhout, T.M. (2007). Basisboek Vastgoed Fiscaal. In Basisboek Vastgoed Fiscaal.
 • Paardt, R.N.G. van der (2007). Omzetbelasting en overdrachtsbelasting in de onroerende sector. In Omzetbelasting en overdrachtsbelasting in de onroerende sector.
 • Paardt, R.N.G. van der (2007). Cursus belastingrecht. In Cursus belastingrecht.
 • Paardt, R.N.G. van der & Blommers, Jan H. (Eds.). (2011). BTW en Overdrachtsbelasting in de Vastgoedsector - Editie 2011. Rotterdam: Loyens & Loeff.
 • Paardt, R.N.G. van der (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2007, Oktober 18), BNB 2008-52, C355/06, (DGA verricht werkzaamheden ter uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst niet als BTW-plichtig ondernemer)..
 • Paardt, R.N.G. van der (2008). Noot bij: Hoge Raad., BNB 2008-133, 42742, (Juridische omzetting van een coöperatie in een BV)..
 • Paardt, R.N.G. van der (2008). Noot bij: Hoge Raad., BNB 2008-132, 42250, (Pro-rata-aftrek bij administratieve dienstverlening gedurende een aantal jaren, tegen betaling van een bedrag ineens)..
 • Paardt, R.N.G. van der (2008). Noot bij: Hoge Raad., BNB 2008-136, 39428, (Stoorvelddiagnostiek uitgeoefend door een fysiotherapeut)..
 • Paardt, R.N.G. van der (1999). Inbrengvrijstelling in de revisie? Vastgoed Fiscaal. Adviesbulletin voor de Vastgoedsector, 4 (1), 9-10.
 • Paardt, R.N.G. van der (1999). Dubbeldekkers in de revisie? Vastgoed Fiscaal. Adviesbulletin voor de Vastgoedsector, 4 (2), 12-14.
 • Paardt, R.N.G. van der (1999). BTW actualiteiten. BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, 1999 (9), 12-13.
 • Arendonk, H.P.A.M. van, Jansen, J.J.M. & Paardt, R.N.G. van der (Eds.). (2011). VAT in an EU and international perspective. Amsterdam: IBFD Amsterdam.
 • Paardt, R.N.G. van der (2000, November 16). Subsidies en BTW in de Europese Unie. RU Groningen (389 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof.dr. B.G. van Zadelhoff.

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Economics
Department Business Economics
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam