Academic Researcher

dr. (Rob) R.W. Jagtenberg

Erasmus School of Law

Sociology, Theory and Methodology

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: M5-34

T:+31 10 4082183,

E: jagtenberg@law.eur.nl

Rethinking the Rule of Law in an Era of Globalisation, Privatisation and Multiculturalisation

Interdisciplinary rule of law research: methodological and conceptual aspects

 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2016). Bemiddeling-mediation: (ontwerp)regelgeving in Belgie, Nederland en de EU met een impressie van de TMD-congresmiddag op 1 december 2016. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 20 (4), 3-10.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2016). Achter de schermen bij vermogenden famillies, Belgische rechters, Zuidasadvocaten en UNCITRAL. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 20 (2), 3-6.
 • Jagtenberg, R.W. (2016). Interview met John Blad - bevlogen denker en doener in het strafrecht. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 20 (1), 5-16.
 • Jagtenberg, R.W. & Voet, S. (2015). Regelgeving voor informele conflictoplossing. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 19 (1), 3-5.
 • Jagtenberg, R.W. (2015). Om de tafel met Dick Allewijn, bestuursrechter te Den Haag en Registermediator. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 19 (3), 8-19.
 • Jagtenberg, R.W. & Lancksweerdt, E. (2015). Alternatieve aanpak van conflicten met de overheid. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 19 (3), 3-7.
 • Jagtenberg, R.W. & Verbist, H. (2014). Interview met Kamerlid Ard van der Steur: de wetsvoorstellen bevordering mediation. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 18 (2), 44-52.
 • Jagtenberg, R.W. (2013). Dr. Theo Compernolle: out-of-the-box coach en bemiddelaar. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 17 (3), 5-15.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2013). Het Maastrichtse succes met bemiddeling in strafzaken Interview met Wiel Erens en Jacques Claessen. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 17 (2), 5-13.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2011). Interview met (oud-)Ombudsman Migiel van Kinderen - een bemiddelende Tarzan. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 15 (1), 5-10.
 • Waart, J. . de & Jagtenberg, R.W. (2010). NVVMA Symposium Afscheid John Bosnak. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 2010 (2), 47-50.
 • Jagtenberg, R.W. (2008). Interview with Nancy Welsh. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 12 (4), 6-11.
 • Jagtenberg, R.W. (2008). Verdraaide Armen van Adel: Ontwikkelingen rond verplichte Mediation in Engeland. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 2008 (3), 90-92.
 • Kil, A. & Jagtenberg, R.W. (2008). Een Rondetafelgesprek met vier erkende Opleidingsinstituten. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 12 (4), 60-67.
 • Jagtenberg, R.W. (2007). Interview met Carsen de Dreu. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 11 (1), 7-12.
 • Jagtenberg, R.W. (2007). Effectieve Behandeling van Collectieve Arbeidsconflicten. Tijdschrift Conflicthantering, 2007 (3), 41-43.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2005). Europa in de Polder. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 2005 (4), 79-81.
 • Jagtenberg, R.W. (2004). Voorstel EG-Richtlijn Mediation. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 8 (4), 102-103.
 • Jagtenberg, R.W. (2004). Intrekking van een Mediationvoorstel door een Bestuursorgaan. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 8 (3), 76-78.
 • Jagtenberg, R.W. (2002). Europees Groenboek ADR. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 2002 (2), 36-37.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (1994). Beslechting van arbeidsgeschillen in Europa. Arbeidsblad (Brussel), 73-74.
 • Jagtenberg, R.W. (2011). Dutch administrative law: the regent reigneth. In S. Taekema, A.J. de Roo & C. Elion-Valter (Eds.), Understanding Dutch Law (pp. 165-183). The Hague: Eleven international publishing.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (1990). Juridische problemen rond de soevereiniteitsoverdracht van Hongkong in 1997. In J. de Kock & S. Blaauwendraad (Eds.), Het Verre Oosten Dichterbij (pp. 104-114). Delft: Eburon.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2003). De praktijk van mediation in ons omringende landen. (Extern rapport, no 1). Den Haag: Ministerie van Justitie.
 • Jagtenberg, R.W. (1998, Juni 01). Boekbespreking van H. Kotz, R. Ottenhof, Les Conciliateurs, La Conciliation. ADR-Nieuwsbrief, pp. 9-10.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (1994, Februari 01). Bespreking dissertatie A.J. de Roo & R.W. Jagtenberg, Settling Labour Disputes in Europe. Research Notes from the Netherlands, pp. 28-28.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2006). Bemiddeling in Nederland. Paper voor: Congres 200 Jaar Code de Procédure Civile, Universiteit Gent: Gent (2006, oktober 26).
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2016). 40 jaar Europa en mediation. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 20 (3), 19-39.
 • Jagtenberg, R.W. & Voet, S. (2015). When it takes thousands to tango - over de buitengerechtelijke collectieve afwikkeling van massaschade in Nederland en Belgie. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 19 (1), 6-32.
 • Jagtenberg, R.W. & Silvestri, E. (2013). Juggling a Red Hot Potato: Italy, the EU and Mandatory Mediation. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 17 (1), 29-45.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2013). Verplichte Mediation in het Europese Recht. Nederlands Juristenblad (NJB), 88 (30), 2056-2059.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2013). Gevestigde ADR-instituten en ontwortelde arbeidsrelaties: de Britse Acas en de Belgische Dienst Sociaal Bemiddelaars. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 2013 (4), 10-28.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2013). Quasivrijwillige mediation. Enkele kanttekeningen bij de Initiatiefwetsvoorstellen Mediation. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 17 (2), 35-41.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2012). ADR in the European Union; provisional assessment of comparative research in progress. Peking University Law Review, 13 (1), 31-48.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2012). Maatschappelijke opbrengsten van Eigen Kracht-conferenties. Tijdschrift Jeugdbeleid, 6 (1), 33-39.
 • Jagtenberg, R.W. (2012). Schikken, slikken of strikken? De Europese ontwerpregelgeving voor ADR in consumentengeschillen. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 2012 (1), 6-12.
 • Jagtenberg, R.W. (2012). Het managen van mediation en rechtspraak: een Europees-Chinese gedachtewisseling. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 2012 (3), 26-32.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2012). Court referred mediation in the Netherlands and in the European Union (in Chinese, translated by Han Jingru). Peking University Law Review, 13 (1), 31-49. Retrieved from en.law.pku.edu.cn/schools_departments[go to publisher's site]
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2011). Frame for a Dutch portrait on mediation. The Judiciary Quarterly, 2011, 7-23.
 • Jagtenberg, R.W. (2010). Het Alassini arrest en verplichte bemiddeling. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 2010 (2), 35-43.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2009). Arbeid en ICMS. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 2009 (3), 43-66.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2008). Globalisation and (de)professionalisation in law. Asia Pacific Law Review, 16 (1), 1-20.
 • Jagtenberg, R.W. (2008). Onderwijs Mediation en Conflictmanagement anno 2008. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 12 (4), 12-24.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2008). Europe's Macro-Constitution: A useful Test Case for an Asian Human Rights Mechanism? Asia Pacific Law Review, 16 (1), 1-18.
 • Jagtenberg, R.W. (2007). Mediation & rechtswetenschap: 10 jaar verder. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 11 (1), 13-32.
 • Jagtenberg, R.W. (2006). Mediation en Mensenrechten. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 10 (2), 43-46.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2006). Bemiddeling in Nederland. Tijdschrift voor Privaatrecht, 2006.
 • Jagtenberg, R.W. (2005). Europese gedragsregels. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 2005 (2), 38-39.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2003). Mediation: verplicht of vrijwillig? Justitiele Verkenningen, 29 (8), 56-67.
 • Jagtenberg, R.W. (2001). Cry Wo[o]lf. Kanttekeningen bij de studiemiddag rond Lord Woolf, Amsterdam 16 maart 2001. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 5 (2), 24-27.
 • Jagtenberg, R.W. (2001). Een ontslakkingskuur voor de rechtspleging. Lord Woolf en mediation. Rechtshulp, 2001 (8/9), 10-15.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2001). The 'New' Mediation: Flower of the East in a Harvard Bouquet. Asia Pacific Law Review, 9 (1), 63-82.
 • Jagtenberg, R.W. (2000). ADR-onderwijs in Nederland. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 4 (3), 50-54.
 • Jagtenberg, R.W. (2000). ADR-conferentie - Raad van Europa. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2000 (3), 124-125.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (1999). Law & Legal Practice in East Asia. Ars Aequi, 48 (11), 817-821.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (1998). Internationalisation of legal services and markets in Europe and Asia. Japon in Extenso, 1998 (47-48), 36-41.
 • Jagtenberg, R.W. (1997). Mediation: een drieluik. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 1 (1), 2-6.
 • Jagtenberg, R.W. (1996). Legal Transplants: The Ombudsman File. Journal for Chinese and Comparative Law, 1 (4), 84-107.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (1995). Bemiddeling als stakingsbreker. Praktijkblad voor Medezeggenschap, 17 (2), 36-37.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (1995). De A van ADR. Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (3), 81-87.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (1995). Settling Labour Disputes Revisited. Sociaal Maandblad Arbeid, 50 (3), 201-202.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (1994). Beslechting van Arbeidsgeschillen in Europa. Vraagstelling. Tijdschrift voor de Gammawetenschappen, 1 (1), 57-68.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (1991). ADR in the Netherlands. Legal Issues of European Integration, 4-8.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (1990). Geschikt voor een schikking? (deel I). Sociaal Maandblad Arbeid, 503-511.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (1990). Geschikt voor een schikking? (deel II). Sociaal Maandblad Arbeid, 566-577.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2007). The practice of Mediation in Countries neighbouring the Netherlands. London: Civil Justice Council.
 • Brenninkmeijer, A.F.M., Jagtenberg, R.W., Roo, A.J. de & Sprengers, L.C.J. (2006). Effective Resolution of Collective Labour Disputes. Groningen: Europa law Publishing.
 • Blank, J., Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2004). Bench Marking in an International Perspective: An International Comparison of the Mechanisms and Performance of the Judiciary System. Rotterdam: NEI-ECORYS.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2004). Europese Mediationpraktijken. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (1998). Yearbook Law & Legal Practice in Easr Asia 1997/1998 Vol.3. The Hague/London/Boston: Kluwer Law International.
 • Jagtenberg, R.W. (2014). Mediation: A Desirable Case Management Tool for the Courts? In C.H. van Rhee & Y. Fu (Eds.), Civil Litigation in China and Europe - Essays on the Role of the Judge and the Parties (Ius Gentium: Comparative perspectives on Law and Justice) (pp. 281-295). Dordrecht/Heidelberg/New York: Springer.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2012). The Relevance of Truth: The Case of Mediation versus Litigation. In C.H. van Rhee & A. Uzelac (Eds.), Truth and (Ius Commune: European and Comparative Law Series, 111) (pp. 27-44). Antwerp/Cambridge: Intersentia.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2012). Socio-economic returns on Family Groups Conferences for Dutch multi-problem families. In R. Clarijs & Th. Malmberg (Eds.), The Quiet Revolution - Aggrandising people power by Family Group Conferences (pp. 149-161). Amsterdam: Academy for public change, Tilburg University and SWP Publishers.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2012). Commercial medation in the Netherlands (in Russian, translated by V. Abolonin). In C.K. Zaganova & V.O. Abolonin (Eds.), Commercial Mediation. Moskva: Infotropic publisher.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2011). Prinodidzenja Ispannidzjie Mediazhionuch Zaglazjenie Vjevropje. In C.H. van Rhee & V. Abolonin (Eds.), Enforcement and Enforceability (Russian) (pp. 317-339). Moskva: Infotropic Media.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2011). Professional(s as) Mediators: Emerging Markets and the Quality of Legal Protection. In A. Uzelac & C.H. van Rhee (Eds.), The Landscape of Legal Professions in Europe and the USA: Continuity and Change (pp. 235-254). Cambridge: Intersentia.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2010). Enforcing Mediated Settlements in Europe. In C.H. van Rhee & A. Uzelac (Eds.), Enforcement and Enforceability (pp. 271-289). Antwerp/Oxford: Intersentia.
 • Jagtenberg, R.W. (2009). Maatwerk de Maat genomen. In L. Combrink, A. Klijn & et al (Eds.), Op maat beslecht: Mediation naast rechtspraak 1999-2009 (pp. 7-17). Den Haag: Raad voor de rechtspraak.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2009). Mediation and the concepts of accountability, accessiblitiy and efficiency. In A. Uzelac & C.H. van Rhee (Eds.), Access to Justice and the Judiciary (pp. 149-171). Antwerp/Oxford: Intersentia.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2008). Mediation and employment disputes: European Traditions and Global Pressure. In A. Uzelac & C.H. Rhee (Eds.), Public and Private Justice 2007 (pp. 1-11). London: Butterworths.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2008). Bemiddeling in Nederland. In D. Heirbaut & P. Taelman (Eds.), Themanummer Tijdschrift voor Privaatrecht. Gent.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2008). From Traditional Judicial Styles to Verdict Industries Inc. In N.J.H. Huls, J. Bomhoff & M. Adams (Eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings (pp. 301-322). The Hague: T.M.C. Asser Institute / Cambridge University Press.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2008). Bemiddeling in Nederland. In C.H. van Rhee, D. Heirbaut & M. Storme (Eds.), The French Code of Civil Procedure (1806) after 200 Years (pp. 125-156). Mechelen: Kluwer.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2008). Mediation and employment disputes: European Traditions and Global Pressure. In A. Uzelac & C.H. van Rhee (Eds.), Civil Justice between Efficiency and Quality: From Ius Commune to the CEPEJ (pp. 231-247). Oxford / Antwerp: Intersentia.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2006). The Dutch Landscape of Court-Encouraged Mediation. In N. Alexander (Ed.), Global Trends in Mediation (pp. 279-304). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2006). Work in Progress: Comparative European Research on Court-encouraged Mediation. In General Report, International Conference Mediation: What can be done more? The Hague: Ministry of Justice.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2005). ADR in the European Union: Provisional Assessment of Comparative Research in Progress. In L. Cadiet (Ed.), Médiation et Arbitrage: Alternative à la justice ou justice alternative? Perspectives comparatives (pp. 179-189). Paris: LITEC.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2003). The Netherlands Encouraging Mediation. In N. Alexander (Ed.), Global Trends in Mediation (pp. 233-259). Köln: Centrale für Mediation.
 • Jagtenberg, R.W. (2003). Gerichtsverbundene Mediation in den Niederlande. In Christian Graf (Ed.), Gerichtsverbundene Mediation Entlastung für die justiz effiziente Konfliktslösungen für Hamburgs Wirtschaft (pp. 27-31). Hamburg: Handelskammer.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2002). Mediation in the Netherlands: past - present - future. In Ewoud Hondius & Carla Joustra (Eds.), Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law (pp. 127-146). Antwerpen/Oxford/New York: Intersentia.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2002). Good Governance: The Role of Legal Institutions. In Mukul.G. Asher, David Newman & Thomas.P. Snyder (Eds.), Public Policy in Asia. Implications for Business and Government (pp. 217-238). Westport, Connecticut - London: Quorum Books.
 • Jagtenberg, R.W. (2001). Cross-Border Mediation in Europe: Prospects and Pitfalls. In Gavin Barrett (Ed.), Creating a European Judicial Space (Series of Publications Academy of European Law Trier, 30) (pp. 91-96). Trier: ERA Europäische Rechtsakademie Trier.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2000). Mediation in het bedrijfsleven. In WODC Ministerie van Justitie (Ed.), Mediation (Justitiële Verkenningen, 9 00) (pp. 54-69). Deventer: Gouda Quint.
 • Jagtenberg, R.W. (2000). Assessing Law Reform in China; comments on Liu Junhai. In J.-J. Dethier (Ed.), Governance, Decentralization and Reform in China, India and Russia (pp. 407-418). Boston/Dordrecht/London: Kluwer Academic Publishers.
 • Jagtenberg, R.W. (1997). The alternative settlement of labour disputes in Europe (in het Japans). In T. Mikami & A. Ishikawa (Eds.), ADR (pp. 217-236). Tokyo: Keyo University Press.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (1997). ADR zonder grenzen? In J. van Bruggen (Ed.), Praktisch opgelost (pp. 63-82). Den Haag: SDU Staatsdrukkerij.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (1996). Co-operation between the European Union and Asia - the Bangkok Summit. In A.J. de Roo & R.W. Jagtenberg (Eds.), Yearbook Law & Legal Practice in East Asia (pp. 1-10). The Hague/London/Boston: Kluwer Law International.
 • Jagtenberg, R.W. (1995). The honoratiores and mobility of law: the Hong Kong example. In R.W. Jagtenberg, A.E. Örücü & A.J. de Roo (Eds.), Transfrontier mobility of Law (pp. 85-106). Den Haag: Kluwer Law International.
 • Jagtenberg, R.W. & Sonneville, F.P.M.L.V. (1995). Mergers and Acquisitions in Japan. In R.W. Jagtenberg & A.J. de Roo (Eds.), Yearbook Law and Legal Practice in East Asia (pp. 157-170). Den Haag: Kluwer Law International.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (1994). De Beslechting van Arbeidsgeschillen in Engeland en Nederland in de 19e eeuw. In R. Pieterman (Ed.), Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis van de 19e eeuw (pp. 139-155). Arnhem: Gouda Quint.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (1994). Law and Legal Practice in East Asia. In H. Enklaar (Ed.), NUFFIC, Hoger Onderderwijssamenwerking Japan-Nederland (pp. 23-27). Den Haag: Nuffic.
 • Jagtenberg, R.W. (1994). The Alternative Settlement of Labour Disputes in Europe. In T. Mikami (Ed.), Proceedings of the Keio seminar on ADR (in 't Japans) (pp. 1-15). Tokyo: Hanemizu.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (1994). Dispute Settlement in China: Law or policy? In Lisheng Dong (Ed.), Administrative Reform in the People's Republic of China (pp. 27-41). Leiden: Int. Inst. For Asian Studies.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (1991). Handelsconciliatie in Hong Kong - Oost en West verzoend? In J.P. Doré (Ed.), Au jour d'amour opstellen aangeboden aan Prof.dr. C.M.G. ten Raa (EUR, 52) (pp. 73-86). Rotterdam: EUR.
 • Brenninkmeijer, A.F.M., Roo, A.J. de, Jagtenberg, R.W. & Sprengers, L.C.J. (Eds.). (2006). Effective Resolution of Collective Employment Disputes. Groningen: Europe Law Publishing.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (Eds.). (1999). Yearbook Law & Legal Practice in East Asia. Den Haag/London/Boston: Kluwer Law International.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (Eds.). (1997). Yearbook Law & Legal Practice in East Asia. Den Haag/London/Boston: Kluwer Law International.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (Eds.). (1996). Yearbook Law & Legal Practice in East Asia. Den Haag/London/Boston: Kluwer Law International.
 • Jagtenberg, R.W., Orucu, A.E. & Roo, A.J. de (Eds.). (1995). Transfrontier Mobility of Law. Den Haag: Kluwer Law International.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (Eds.). (1995). Yearbook Law and Legal Practice in East Asia. Den Haag: Kluwer Law International.
 • Jagtenberg, R.W., Roo, A.J. de, Rodriguez, R, Valdes Dal-Re, F., Miranda, J.M. & Servais, J.M. (2013). Study on out-of-court settlement mechanisms in transnational labour disputes - Final Study Report for the European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion. (Extern rapport). Madrid: Labour Asociados.
 • Jagtenberg, R.W. (2000). Activities for the development and consolidation of democratic stability (ADACS). General Report. (Extern rapport, ERA, no 1). Strasbourg: Raad van Europa/Council of Europe.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (1999). General Report. The various means of alternative dispute resolution: conciliation, mediation and arbitration. (Extern rapport, no 1). Strasbourg: Council of Europe.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (1994). De Europese dimensie van arbeidsgeschillenbeslechting. (Extern rapport). Brussel: Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2006). Work in Progress; Comparative European Research on Court-encouraged Mediation. External Report, Netherlands Ministry of Justice, International Expert Meeting The State of Affairs of mediation in Europe: Den Haag-Scheveningen (2006, juni 29 - 2006, juni 30).
 • Jagtenberg, R.W. (2002). Degeral Report. Southeast European Regional Conference on ADR: Ljubljana (2002, november 05).
 • Jagtenberg, R.W. (2002). ADR in Continental Law Systems. Conference Alternative Ways of Dispute Resolution: Lissabon (2002, april 11).
 • Jagtenberg, R.W. (Ed.). (2008) Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, 12(4).
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2016, november 14). Presentatie 'Over methodologie randomized control trial' - 14 november 2016. Gemeente Rotterdam, Bijeenkomst beleidsmedewerkers WMO en Jeugd.
 • Jagtenberg, R.W. (2015, juni 09). From shadow of the law to shadow of the settlement. Dubrovnik, 10th PPJ Conference Private Justice in Service of Public Goals: Outsourcing of Judicial Tasks and Functions - Blessing or Betrayal.
 • Jagtenberg, R.W. (1997, september 06). Organisatie en presentatie studiedag Algemene Voorwaarden. Amsterdam, Delegatie Kinki Bar Association Japan; Trenité van Doorne.
 • Jagtenberg, R.W. (1997, september 10). Legal Transplants. Manilla, Symposium on the Role of Law and Legal Institutions in Asian Economic Development 1960-1995.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (1997, november 13). Mediation in theorie en praktijk. Rotterdam, Cursus ORP.
 • Jagtenberg, R.W. (1991, november 08). Conciliation and Arbitration united? The Hong Kong arbitration ordinance. Latimer, CEDR-ADR Workshop.
 • Jagtenberg, R.W. (1991, september 26). Arbeidsconciliatie in het Verenigd Koninkrijk. onbekend, Lezing Le jour d'amour.
 • Jagtenberg, R.W. (1990, oktober 24). Methods of settling labour disputes in the Netherlands. Beijing, Lezing Beijing University.
 • Jagtenberg, R.W. (1990, oktober 05). Legal education in the E.C.,; a strategy for change. Lutherse kerk Utrecht, Lezing AEGEE Conferentie European Culture & European Lawyers.
 • Jagtenberg, R.W. (1990, februari 20). Hong Kong na 1997: een attractief centrum voor geschillenbeslechting? World Trade Center, Rotterdam, Lezing Symposium het Verre Oosten Dichterbij.
 • Jagtenberg, R.W. (1990, oktober 29). Labour dispute resolution in the Netherlands today. Shenyang, Lezing Liaoning University.
 • Jagtenberg, R.W. (1990, december 03). The practice of labour dispute conciliation in Great Britain and the People's Republic of China. London, Lezing Institute of Advanced Legal Studies.
 • Roo, A.J. de, Hulst, van, B., Blank, J. & Jagtenberg, R.W. (2016). Prestaties Nationale Politie.
 • Jagtenberg, R.W. (2013). Moderator/chair. The State of the Art in EKC Research: Amsterdam (2013, oktober 07).
 • Jagtenberg, R.W. (2013). Referee for Research Program applications Universite Aix-Marseille.
 • Jagtenberg, R.W. (2011). The Cosmpolitan State, introducing Patrick Glenn.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2005). Synthesis report. Congres Effective Resolution of Employment Disputes - Part II: The experience in six EU Countries: (2005, juni 03).
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2005). Mediation experience in six EU Countries. SARO Congres Effective Resolution of Employment Disputes - Part II: Den Haag (2005, juni 03).
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2004). Internationale Vergelijking van Rechtspraak. Raad voor de Rechtspraak: Den Haag (2004, juli 08).
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (2004). De Bruikbaarheid van AAC Bemiddeling in de Marktsector (i.s.m. A.F.M. Brenninkmeijer, Leiden): 15 december, Den Haag: CAOP / Cie. De Ruiter. SARO congres Effectieve Geschilbeslechting bij Arbeidsconflicten - Deel I: Den Haag (2004, december 15).
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (2004). ADR in the European Union: Provisional Assessment of Comparative Research in Progress. Paper voor: ADR Conference Alternative to Justice or Alternative Justice?, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne: (2004, september 23).
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (periode: 2017 t/m 2017). Presentatie op uitnodiging Onderwerp: Statelijke regels die de burger zelf tot regisseur maken bij problemen en conflictenPosition at: Congres Vereniging voor de Sociaal Wetenschappelijke bestudering van het recht.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (periode: 2017 t/m 2017). Referent themamiddag familiegroepsplan in de jeugdbescherming 23 januari 2017Position at: Nederlands Jeugdinstituut.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (periode: 2016 t/m 2016). Invited keynote speaker conference Public & private justice: dispute resolution in modern societies; tittle paper: Aribtration and court litigation: cross-fertilization or complementarity? - 23-27 May 2016Position at: Inter University Centre Dubrovnik, Croatia.
 • Roo, A.J. de & Jagtenberg, R.W. (1994, Februari 04). Settling labour disputes in Europe. EUR (433 pag.). Prom./coprom.: Prof.Dr. A.E. Orucu.
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (1997). Recht halen in China. Symposium China: recht, risico en zekerheid: Rotterdam (1997, november 28).
 • Jagtenberg, R.W. & Roo, A.J. de (1997). Internationalisation of legal services and markets in Europe and Asia. Quatrième Séminaire International de Recherche Euro-Asie: Poitiers (1997, november 06).

Academic Researcher

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Sociology, Theory and Methodology
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam