Associate Professor

dr. (Roel) R. Pieterman

Erasmus School of Law

Sociology, Theory and Methodology

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L6-037

T:+31 10 4081620, +31 10 4081617

E: pieterman@law.eur.nl

Monitoring Safety & Security

Role Researcher
 • Pieterman, R. (2015). Ulrich Beck: een kritische evaluatie van enkele kernaspecten van zijn risicosociologie. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 36 (2), 66-75.
 • Pieterman, R. (2013). Frank Furedi: een eigenzinnige modernis. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 34 (1), 77-82.
 • Pieterman, R. (2012). Alternatief milieurecht: contextueel, interactief en duurzaam? Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 33 (3), 68-72.
 • Pieterman, R., Hanekamp, J.C. & Kwakman, J. (2011). Food Safety at The Molecular Level: Crossing the Ecological Threshold. Global Aquaculture Advocate, 2011 (March/April), 41-43.
 • Pieterman, R. & Kortleven, W.J. (2009). Sturen op onzekerheid is onmogelijk: over de ongewenste bijwerkingen van voorzorg. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 170 (3), 98-100.
 • Pieterman, R. (2009). Introduction: The many facts of precautionary logic. Erasmus Law Review, 2 (2), 93-103.
 • Pieterman, R. (2006). Van risico naar voorzorg. Enige opmerkingen over historische trends en ethische vragen. Fiat Justitia (EUR), 18 (2), 12-14.
 • Pieterman, R. (2002). Onveiligheid als fobie. Het Tijdschrift voor de Politie, 64 (5), 15-19.
 • Pieterman, R. (2001). Naschrift bij de Ongerijmde angst van Pieterman voor het voorzorgbeginsel. Nederlands Juristenblad (NJB), 76 (22), 1762-1763.
 • Pieterman, R. (1995). Bespreking van Marc de Werd. De benoeming van rechters; constitutionele aspecten van de toegang tot het rechtersambt in Nederland en in de Amerikaanse deelstaat New York. Recht en Kritiek, 21 (1), 86-89.
 • Pieterman, R. & Hessing, D.J. (1995). Instemmingssysteem verdient voorkeur bij postmortale orgaandonatie. Staatscourant, 6.
 • Bergh, G. v.d., Lorenz, CH. & Pieterman, R. (1993). Ter inleiding, in: themanummer. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 5-12.
 • Pieterman, R. (1993). De Groningse rots in de rechtssociologische branding. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 97-101.
 • Pieterman, R. (1990). Roberto Mangabeira Unger: Don Quichotte en het radicale project. Recht en Kritiek, 7-15.
 • Pieterman, R., Beijerse, J. uit & Spengen, J.P. van (2002). De Piketmonitor: Een onderzoek naar de werking van het 'Protocol rechtsbijstand strafpiket Rotterdam'. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Pieterman, R. (2014). De minimis non curat praetor. Met onbenulligheden houdt de rechter zich niet bezig. In H Kloosterhuis & T Van de Pas (Eds.), Nuttig maar belangrijk (pp. 61-67). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Huls, N.J.H. & Pieterman, R. (2013). Van Recht en Sociologie naar Rechtssociologie. In L.C. Winkel & L.J.J. Rogier (Eds.), Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool (pp. 199-212). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Pieterman, R. (2003). De sociale constructie van samenleven. In E UR (Ed.), Reader Inleiding rechtssociologie 2003-4, Deel 2 (pp. 46-80). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Pieterman, R. (2003). Samenleven tussen harmonie en conflict. In E UR (Ed.), Reader Inleiding rechtssociologie 2003-4, Deel 2 (pp. 1-35). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Pieterman, R. (2003). Recht en risico in de moderne samenleving. In E UR (Ed.), Reader Inleiding rechtssociologie 2003-4, Deel 2 (pp. 122-150). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Pieterman, R. (2003). Modernisering: de ontwikkeling van de democratische rechtsstaat. In E UR (Ed.), Reader Inleiding rechtssociologie 2003-4, Deel 2 (pp. 81-121). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Pieterman, R. (2003). Ralf Dahrendorf. In H.J. Achterhuis, S.E. Teppema & J. de Visscher (Eds.), Kritisch denkerslexicon (pp. 1-21). Alphen aan den Rijn: Samson.
 • Pieterman, R. (1997). Ralf Dahrendorf. Conflicten, levenskansen en burgerschap. In Vakgroep SEW (Ed.), Inleiding Rechtssociologie (pp. 45-66). Arnhem: Gouda Quint.
 • Pieterman, R. (1997). Dubbelzinnig recht. De pluralistische samenleving en de noodzaak van compromissen. In Vakgroep SEW (Ed.), Inleiding Rechtssociologie (pp. 67-112). Arnhem: Goude Quint.
 • Pieterman, R., Dekker, P. & Elffers, H. (Eds.). (2005). Veiligheid, Vertrouwen en Good Governance, themanummer van Recht der werkelijkheid 2005/3 (Recht der werkelijkheid, 3). Den Haag: Elsevier juridisch.
 • Helsloot, I., Muller, E.R., Pieterman, R. & Voermans, W.J.M. (Eds.). (2003). Vervoer gevaarlijke stoffen in perspectief: Evaluatie van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 1996 - 2002 (Meijers reeks, 68). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Spierings, F.C.P.P., Peper, A., Pieterman, R., Karyotis, S.J. & Zijderveld, A.C. (Eds.). (2003). Buurt en Stad; liber amicorum voor Wiebe de Jong. Rotterdam: Sambalal.
 • Pieterman, R. (2007). Verlammende verwarring [Bespreking van het boek Angstige burgers? : de determinanten van gevoelens van onveiligheid onderzocht]. Openbaar Bestuur, 2007(6/7), 36-37.
 • Pieterman, R. (1992). Boekbespreking [Bespreking van het boek De risico's van de arbeid. Het ontstaan van de ongevallenwet 1901 in sociologisch perspectief]. .
 • Pieterman, R. (2003). De risico's van voorzorg. (Extern rapport, no 1). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Pieterman, R. (2001, November 01). Bij twijfel wel doen? Enkele kritische reflecties op onze hedendaagse veiligheidswensen ten aanzien van genetisch gemodificeerd voedsel. Voorlopig, pp. 5-7.
 • Pieterman, R. (2008). The precautionary logic: technology, terror and temperance. Conference 2008 - TG04 Sociology of Risk and Uncertainty: Barcelona (2008, september 05 - 2008, september 09).
 • Pieterman, R. (2001). The Rise Of A Precautionary Culture. Regulating GMOs In The European Union And Other Examples. Law & Society Conference: Budapest (2001, juli 07).
 • Hanekamp, J., Kwakman, J., Pieterman, R. & Ricci, P. (2012). The administrative ordering of nature and society - precaution and food safety at the molecular and global level. The European Journal of Risk Regulation, 2012 (3), 313-326.
 • Pieterman, R. (2010). Rationaliteit en risicobeleid. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 31 (1), 65-73.
 • Hanekamp, J.C. & Pieterman, R. (2009). Risk communication in precautionary culture - The precautionary coalition. Belle Newsletter, 15 (1), 10-14.
 • Hanekamp, J.C. & Pieterman, R. (2009). Risk communication in precautionary culture - The precautionary coalition. Human & Experimental Toxicology, 28 (1), 15-20. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0960327109103521
 • Pieterman, R. & Arnoldussen, N.T. (2008). Het voorzorgbeginsel: over ideologie en onzekerheid. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 2008 (3), 230-251.
 • Pieterman, R. (2008). De moraal van matigheid: over gewicht en de politiek van levensstijl. Spil, 2008 (4), 9-15.
 • Pieterman, R. (2007). The Social Construction of Fat: Care and Control in the Public Concern for Healthy Behaviour (http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1751-9020.2007.00009.x). Sociology Compass, 2007 (13-08).
 • Pieterman, R. (2006). Onzekere voorzorg bedreigt rechtszekerheid. Nederlands Juristenblad (NJB), 2006 (1), 2-8.
 • Pieterman, R., Hanekamp, J.C. & Baak, J.M. (2005). Overgewichtbeleid is onaanvaardbaar. Medisch Contact, 60 (48), 1944-1947.
 • Pieterman, R. & Hanekamp, J.C. (2005). Misvattingen en mystificatie rond fijnstof. Spil, 2005 (219-220), 15-23.
 • Pieterman, R. (2004). FORUM - Waardering van de veiligheidsutopie. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 2004 (2), 53-70.
 • Pieterman, R. (2001). Afscheid van Risico? Niet zonder gevaar! Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 16 (1), 35-63.
 • Pieterman, R. (2001). Culture in the Risk Society. An Essay on the Rise of a Precautionary Culture. Zeitschrift für Rechtssoziologie, 2001 (22), 145-168.
 • Pieterman, R. (2001). Weg met het voorzorgbeginsel? Een rechtssociologische cultuurkritiek. Nederlands Juristenblad (NJB), 76 (22), 1023-1029.
 • Pieterman, R., Blad, J.R., Hessing, D.J. & Elffers, H. (2000). Euthanasia: Medical decisions concerning the end of life in the Netherlands. Angewandte Sozialforschung, 21 (3/4), 195-227.
 • Pieterman, R. (1999). Van gevaar naar risico; veranderingen in de visie op schade. Justitiele Verkenningen, 1999 (9), 26-42.
 • Pieterman, R. (1998). Rechtssociologie als sociologie van aanspreken. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 19 (2), 1-34.
 • Pieterman, R. (1997). Domeinstrijd. Beleid en Maatschappij, XXIV (3), 142-150.
 • Pieterman, R. (1997). Recht en Liberaal idioom; juridische elementen in het politiek discours in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw. Theoretische Geschiedenis, 24 (4), 369-388.
 • Hessing, D.J., Blad, J.R. & Pieterman, R. (1996). Practical Reasons and Reasonable Practice: The Case of Euthanasia in the Netherlands. Journal of Social Issues, 52 (2), 149-168.
 • Pieterman, R. (1995). Het Amherst Seminar over het recht en het alledaagse leven. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 16 (1), 51-78.
 • Pieterman, R. (1993). Rechtssociologie tussen sociologie en rechtswetenschap; John Griffiths en de theorie van de empirische rechtssociologie. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 5-24.
 • Pieterman, R. (1993). De plaats van de rechter; macht en rationaliteit, in: themanummer. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 29-50.
 • Elffers, H., Hessing, D.J. & Pieterman, R. (1993). Wetsvoorstel Orgaandonatie: Alleen een registratiebezwaarsysteem zal voldoen. Nederlands Juristenblad (NJB), 877-882.
 • Pieterman, R. (1992). Rechter en politiek in de negentiende eeuw. Ars Aequi, 705-715.
 • Pieterman, R. (1991). Ralph Dahrendorf over de Constitution of Liberty: de analytische kracht van een consistent paradigma. Recht en Kritiek, 402-427.
 • Pieterman, R. (1990). Rechtswetenschap en sociologie tijdens het leven van Hendrik Jacob Hamaker 1844-1911. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 15-46.
 • Helsloot, I., Pieterman, R. & Hanekamp, J.C. (2010). Risico's en redelijkheid. Verkenning van een rijksbreed beoordelingskader voor de toelaatbaarheid van risico's. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Pieterman, R. (2008). De voorzorgcultuur : streven naar veiligheid in een wereld vol risico en onzekerheid (Recht en samenleving). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Pieterman, R. & Hanekamp, J.C. (2002). The Cautious Society? An Essay on the Rise of the Precautionary Culture. Zoetermeer: Heidelberg Appeal Nederland.
 • Pieterman, R. (1998). Dubbelzinnig Recht. Rechtssociologische inzichten in het omgaan met conflicten in de moderne samenleving. Rotterdam: Donner Boekhandel.
 • Pieterman, R. (1994). Bijdragen tot rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw; studiedag 1993, Rotterdam/Arnhem (SI-EUR, 2). Arnhem: Gouda Quint.
 • Pieterman, R. (2015). Obesity as Disease and Deviance: Risk and Morality in Early 21st Century. In Th. Müller (Ed.), Contributions from European Symbolic Interactionists: Relfection on Methods (Studies in Symbolic Interaction, volume 44) (pp. 117-139). Bingley, UK: Emerald Group Publishing Ltd.
 • Helsloot, I., Pieterman, R. & Hanekamp, J. (2012). Risico's en redelijkheid: naar een nieuw beoordelingskader voor risico's in Nederland. In B.J.M. Ale, E.R. Muller & E.R. Ronner (Eds.), Risico en risicomanagement in Nederland. Deventer: Kluwer.
 • Pieterman, R., Helsloot, I. & Hanekamp, J.C. (2011). Risico's en redelijkheid: naar een nieuw beoordelingskader voor risico's in Nederland. In E.R. Muller & M.M.S. Mekel (Eds.), Burgers, bestuur en veiligheid (pp. 69-83). Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur.
 • Pieterman, R. (2010). Evolutie en ontwikkeling: over kwetsbaarheid en veerkracht. In Bas van Vlijmen (Ed.), Erasmus en de vrije val in de techniek: tien visies op denken en doen in een kunstmatige wereld (pp. 45-57). Rotterdam: Uitgeverij 010.
 • Pieterman, R. (2010). Zorg voor onzekerheid. In M. Hildebrandt & R. Pieterman (Eds.), Zorg om voorzorg (pp. 237-251). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Pieterman, R. (2010). Geschipper rond visserij. Het voorzorgbeginsel en de overlevingskansen van een Nederlandse traditie. In Nienke Doorbos, Nick Huls & Wibo van Rossum (Eds.), Rechtspraak van buiten. Liber amicorum prof.dr. J.F. Bruinsma (pp. 317-324). Deventer: Kluwer.
 • Pieterman, R., Arnoldussen, N.T. & Kortleven, W.J. (2009). Voorzorg en integraliteit. In N. Teesing (Ed.), Bij twijfel (niet) doen? Over de invulling van het voorzorgbeginsel en het omgaan met onzekerheden. Verslag van de 105de ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 29 oktober 2009 (pp. 31-57). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Pieterman, R. (2008). Rationality and precaution. In Richard.V. de Mulder (Ed.), Mitigating risk in the context of safety and security: How relevant is a rational approach? (pp. 7-28) Rotterdam: Erasmus School of Law and Onderzoeksschool Maatschappelijke Veiligheid.
 • Pieterman, R. (2007). Ongezond gedrag of ongezond beleid? Ethische en juridische problemen van de oorlog tegen overgewicht. In André den Exter (Ed.), Gelijkheid en recht op zorg (Ars Aequi cahiers. Sociaal-economisch recht) (pp. 59-79). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Pieterman, R. (2005). Ralf Dahrendorf. In Hans Achterhuis, e.a. (Ed.), Denkers van nu (pp. 155-171). Diemen: Veen Magazines.
 • Pieterman, R., Dekker, P. & Elffers, H. (2005). Vertrouwen, veiligheid en good governance: trends, thema's en nieuwe vragen. In R. Pieterman, P. Dekker & H. Elffers (Eds.), Veiligheid, vertrouwen en 'good governance', Veiligheid, vertrouwen en good governance, themanummer van Recht der werkelijkheid 2005/3 (Recht der werkelijheid, 3) (pp. 1-14). Den Haag: Elsevier juridisch.
 • Pieterman, R. & Kraaijeveld, Arie (2005). Risico's van veiligheid: over de grenzen van preventie en voorzorg bij onze omgang met besmettelijke ziekten. In I. Helsloot & J.E. van Steenbergen (Eds.), Infectieziektebestrijding: studies naar organisatie en praktijkwerking (pp. 49-83). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Kraaijeveld, Arie & Pieterman, R. (2005). Uiteenlopende zorgen: Hoe ouders onderling en met autoriteiten botsen rondom vaccinatie. In I. Helsloot & J.E. van Steenbergen (Eds.), Infectieziektebestrijding: studies naar organisatie en praktijkwerking (pp. 353-367). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Pieterman, R. (2005). Private onveiligheid en publiek vertrouwen. In L.C. Winkel (Ed.), Privatisering van veiligheid (OMV, 9) (pp. 55-77). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Pieterman, R., Steenbergen, J. van & Everdingen, J. van (2005). Maximale veiligheid? Fantomen van voorzorg bij infectieziekten. In J. van Steenbergen & J. van Everdingen (Eds.), Waar zouden we zijn zonder infecties? Essays over infectieziekten ter gelegenheid van 10 jaar LCI (pp. 189-203). Alphen aan den Rijn: Van Zuiden Communications.
 • Burgess, A. & Pieterman, R. (2005). Bridging the Gap with Precautionary Politics or the Institutionalisation of Mistrust, themanummer van Recht der werkelijkheid 2005/3. In R. Pieterman, P. Dekker & H. Elffers (Eds.), Veiligheid, vertrouwen en 'good governance' (Recht der werkelijheid, 3) (pp. 57-78). Den Haag: Elsevier juridisch.
 • Pieterman, R. (2004). Hoge bomen vangen veel wind. In F.J.H. Mertens (Ed.), Pech moet weg (pp. 53-72). Amsterdam: Amsterdam University Press Salomé.
 • Pieterman, R. & Stoter, W.S.R. (2003). Naleving. In I. Helsloot, E.R. Muller, R. Pieterman & W.J.M. Voermans (Eds.), Vervoer gevaarlijke stoffen in perspectief: Evaluatie van de wet vervoer gevaarlijke stoffen 1996-2002 (pp. 67-106). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Pieterman, R. (2002). Eenheid en verscheidenheid: het belang van staat en recht in de laatmoderne samenleving. In A.M.P. Gaakeer & M.A. Loth (Eds.), Eenheid en verscheidenheid in recht en rechtswetenschap (SI-EUR, 28) (pp. 339-360). Deventer/Rotterdam: Kluwer/Sanders Instituut.
 • Pieterman, R. (2000). Levenskansen en recht in het tijdperk van globalisering: herwaardering van het belang van de nationale staat. In Henk Elffers (Ed.), Libris Satiari Nequeo; Afscheidsbundel voor Kees Boender (pp. 83-97). Rotterdam: OMV/FRG/EUR.
 • Pieterman, R. (2000). Risicodenken in het recht. Een cultuurhistorische schets. In R. Foqué & S.L. Gutwirth (Eds.), Vraagstukken van milieurechtelijke begripsvorming (SI-EUR, 24) (pp. 219-260). Deventer: Gouda Quint.
 • Elffers, H., Hessing, D.J. & Pieterman, R. (2000). The future of the fiscal struggle. In E. Hoelz (Ed.), Conference Proceedings Fairness and Cooperation (pp. 101-104). Vienna: IAREP/SABE.
 • Pieterman, R. (1999). The Dutch Republic of the United Provinces 1579-1795. In A.A.M. Schrauwen (Ed.), Flexibility in Constitutions; Forms of closer Cooperation in Federal and Non-Federal Settings (pp. 15-20). Amsterdam: Hogendorp Centre for European Constitutional Studies.
 • Hessing, D.J., Pieterman, R. & Blad, J.R. (1997). Euthanasia in the Netherlands: Policies, Practices and Public Opinion. In S. Redondo, V. Garrido, J. Pérez & R. Barberet (Eds.), Advances in psychology and law: International contributions (pp. 43-52). Berlin/New York: Walter de Gruyter.
 • Pieterman, R. (1996). Rechtsgeschiedenis en rechtssociologie. In John Griffiths (Ed.), De sociale werking van recht (pp. 554-559). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Pieterman, R. & Hartzfeld, C.A.J. (1994). Een vroeg twintigste-eeuws praktijk-jurist over belang van sociale wetenschap voor de rechtspraktijk. In F. Bruinsma (Ed.), Precaire Waarden Liber Amicorum voor prof. mr. A.A.G. Peters (pp. 169-185). Arnhem: Gouda Quint.
 • Pieterman, R. (1994). Juristen en sociologen: van rondedans naar pas de deux? In R. Foqué, R Ladan, E.B.M. Rood-Pijpers & A.C. Zijderveld (Eds.), Geïntegreerde rechtswetenschap (pp. 253-275). Arnhem: Gouda Quint.
 • Pieterman, R. (1994). Een sociologie van aanspreken en aanspraken. In R. Pieterman (Ed.), Congresbundel Congres Spiegel van de Samenleving, Zesde Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen (pp. 342-4). Amsterdam: SISWO/NVMC.
 • Groot-Van Leeuwen, L. de & Pieterman, R. (1994). Het gezag van de rechter in de nieuwste tijd. In L. de Groot-van Leeuwen, P. de Jong, R. Pieterman & P. van Seters (Eds.), Het gezag van de rechter (Siswo/VSR-reeks #) (pp. 105-126). Amsterdam: SISWO.
 • Pieterman, R. (1993). Ralph Dahrendorf: Levenskansen tussen vrijheid en sociale orde. In B. van Klink, P. van Seters & W.J. Witteveen (Eds.), Gedeelde normen? Gemeenschapsdenken en het recht (pp. 149-164). Zwolle/Tilburg: Tjeenk Willink/Schoordijk Instituut.
 • Pieterman, R. (1993). Contextuele rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw. In C.H.J. Jansen, E. Poortinga & T.J. Veen (Eds.), Twaalf bijdragen tot de studie van de rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw (pp. 128-144). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
 • Groot-Van Leeuwen, L. de, Jong, P. de, Pieterman, R. & Seters, P. van (Eds.). (1994). Het gezag van de rechter. Amsterdam: SISWO.
 • Pieterman, R., Bergh, G. v.d. & Lorenz, CH. (Eds.). (1993) Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 2.
 • Elffers, H., Hessing, D.J. & Pieterman, R. (2000). Het hoe en waarom van fiscale rechtshandhaving. (Extern rapport, no 1). Rotterdam: Erasmus Centre for Sociolegal Tax Research.
 • Pieterman, R. & Zeljkovic, A. (1995). R.O.O.D. NADER BELICHT. Nadere statistische uitwerking van het onderzoek naar de motivatie van de medewerkers van R.O.O.D. (Extern rapport, no 2). Rotterdam: EUR.
 • Pieterman, R. & Zeljkovic, A. (1995). R.O.O.D. BELICHT. Een onderzoek naar de motivatie van de medewerkers van R.O.O.D. (Extern rapport, no 1). Rotterdam: EUR.
 • Hessing, D.J., Pieterman, R. & Elffers, H. (1994). Het Instemmingssysteem, een onderzoek naar de mogelijkheden voor invoering van een systeem van registratie van bezwaarden, gecombineerd met donatie na instemming van nabestaanden. (Extern rapport). Rotterdam: EUR/FDR/cGBR.
 • Pieterman, R., Hessing, D.J. & Elffers, H. (1994). Proeve van een Wet op de orgaandonatie volgens het Instemmingssysteem. (Extern rapport). Rotterdam: EUR/FDR/cGBR.
 • Elffers, H., Hessing, D.J. & Pieterman, R. (1993). De gevolgen van het Wetsvoorstel op de orgaandonatie voor het recht op zelfbeschikking en het aanbod van organen. (Extern rapport). Rotterdam: cGBR/FDR/EUR.
 • Elffers, H., Hessing, D.J. & Pieterman, R. (1993). Houding en gedrag inzake orgaandonatie. (Extern rapport). Rotterdam: Centrum voor Gezondheidszorgbeleid en Recht.
 • Pieterman, R. (2008). De voorzorgcultuur. Human, 2008 (zomer).
 • Pieterman, R. (2008). De voorzorgcultuur. Spil, 2008 (4), 251-252.
 • Pieterman, R. (2008). De voorzorgcultuur. Erasmus Magazine, 11 (20).
 • Pieterman, R. (2008). De voorzorgcultuur. Geregeld (Facultair Magazine), 2008 (5).
 • Pieterman, R. (2008, September 27). De voorzorgcultuur. Algemeen Dagblad
 • Pieterman, R. (2008). De voorzorgcultuur. Radio 1 Wat nu?: (2008, juni 30).
 • Pieterman, R. (2008). De voorzorgcultuur. Radio 1 - De ochtenden: (2008, mei 09).
 • Pieterman, R. (2008). Bijdragen project Reboot (geschreven column en gesproken video). project Reboot: Rotterdam (2008, december 07).
 • Pieterman, R. (1991). The sociology of law as behavioristic science. discussie-paper bij Donald Blacks theoretisch perspectief, gegeven op de studiemiddag van het WODC: (1991, juni 25).
 • Pieterman, R. (1991). Programmatische ambities; naar een contaxtuele rechtsgeschiedenis. studiedag voor de Nederlandse rechtsgeschiedenis van de negentiende eeuw aan de Universiteit van Amsterdam: Amsterdam (1991, mei 31).
 • Pieterman, R. (1990). The judiciary within the Dutch state 1813-1920. voor de 1990 annual meeting of the Law and Society Association: Berkely California USA (1990, juni 02).
 • Hildebrandt, M. & Pieterman, R. (Eds.). (2010). Zorg om voorzorg. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Pieterman, R. (Ed.). (2009) Erasmus Law Review, 2(2).
 • Pieterman, R. (2006, mei 11). Fijn stof in de knel. Delft, Paperpresentatie aan de TU Delft voor de programmaleiders van Next Generation Infrastructures.
 • Pieterman, R. (2006, september 03). Do particles matter? Canterbury, Paperpresentation for the 'Health, Risk and Society Annual Conference 2006' at the University of Kent at Canterbury.
 • Pieterman, R. (2006, augustus 28). The war on obesity! An invasion of privacy? Rotterdam, Lecture for the Department of Public Health at the Erasmus MC.
 • Pieterman, R. (2006, mei 16). The Fat Pay Double. Rotterdam, Lezing op het symposium Gelijkheid en recht en zorg van het NJCM op de Erasmus Universiteit.
 • Pieterman, R. (2004, april 07). Pro's and Con's of the precautionary principle. Rotterdam, Debat met prof. mr. J. Verschuren op Symposium over kosten en baten van voorzorg.
 • Pieterman, R. (2004, juni 04). Onveiligheid en wantrouwen zijn niet wat ze lijken. Rotterdam, Lezing voor de debatmiddag over 'Rotterdam zer door' georganiseerd door Kiosk.
 • Pieterman, R. (2003, april 01). De risico's van veiligheid. Den Haag, Lezing t.b.v. het seminar 'Overall Riskmanagement' georganiseerd door Getronics en KPN Telecom.
 • Pieterman, R. (2003, november 28). Private onveiligheid en publiek wantrouwen. Rotterdam, Lezing voor de studiemiddag over 'Privatisering van veiligheid' t.g.v. het 40-jarig jubileum van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid der EUR.
 • Pieterman, R. (2003, februari 18). De onveiligheidsfobie. Rotterdam, Lezing t.b.v. het provinciaal verkiezingsdebat over veiligheid.
 • Pieterman, R. (2003, februari 18). Veiligheid en voorzorg. Rotterdam, Bijdrage aan het publieksdebat over "Ik wil veilig, ik wil voorkomen' t.g.v. de verkiezingen van de Provinciale Staten van Zuid Holland.
 • Pieterman, R. (2003, september 15). De risico's van voorzorg. Groningen, Lezing voor de themadag "Pech moet weg" van het Centrum voor Recht, Bestuur en samenleving RUG.
 • Pieterman, R. (2003, november 06). Het voorzorgbeginsel kritisch bezien uit multidisciplinair perspectief. Vught, Lezing voor de bezinningsdagen van de Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid.
 • Pieterman, R. (2003, oktober 15). Risicimaatschappij, Veiligheidsstaat en Voorzorgcultuur. Den Haag, Lezing voor de directeurenconferentie ministerie van BZK.
 • Pieterman, R. (2002, juni 29). Hoge bomen vangen veel wind. Rotterdam, Lezing op het symposium 'Pech moet weg' Nederlands Gesprekscentrum.
 • Pieterman, R. (2001, november 14). Alice in Veiligheidsland: de wondere wereld van verwarring, paradoxen. Arnhem, Lezing symposium Rampenbestrijding: tussen rapportage en uitvoering.
 • Pieterman, R. (2001, oktober 23). Claimcultuur: de veranderende betekenis van schadevergoeding. Rotterdam, Lezing voor Studium Generale.
 • Pieterman, R. (1991, maart 19). Administratieve rechtspraak als indicator voor maatschappelijke strijd om politieke macht. Nijmegen, Lezing voor het rechtshistorisch dispuut van de K.U. Nijmegen.
 • Pieterman, R. (1990, oktober 08). Administratieve rechtspraak. Politieke stabiliteit en bestuurlijk pragmatisme. onbekend, Voordracht voor het Rotterdams-Tilburgs rechtshistorisch dispuut 'De beyde regten'.
 • Pieterman, R. & Hildebrandt, M. (2008). Studiedag 'Zorgen om voorzorg'. Sprekers o.a. Gerard de Vries (WRR) en Ira Helsloot (VU): Rotterdam (2008, november 07).
 • Pieterman, R. (2006). Organisatie van De Doelderdag op 6 oktober over 'Veiligheid, vertrouwen en good governance', m.m.v. Mark Elchardus, Mark Bovens en Hans Dijkstal. De jaarlijkse alumnidag van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Kring van Juristen (onderdeel van de Erasmus Alumni Vereniging): Rotterdam (2006, oktober 06).
 • Pieterman, R. (2004). Rondetafelbijeenkomst openbare orde en veiligheid. Deelname bijeenjkomst: Leiden (2004, oktober 19).
 • Pieterman, R. (2004). Cost and benefit of precaution. Organisatie symposium t.g.v. 25-jarig ambtsjubileum: Rotterdam (2004, april 07).
 • Pieterman, R. (2004). Veiligheid en vertrouwen. Organisator, inleider en voorzitter van discussiepanel tijdens jaarcongres VSR: Rotterdam (2004, december 08).
 • Pieterman, R. (2004). Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid? Deelname expertmeeting: Rotterdam (2004, december 03).
 • Pieterman, R. (2004). Bij twijfel niet doen? Interview met Simon Roozendaal in Elsevier: Rotterdam (2004, april 17).
 • Pieterman, R. (2004). Socioloog, staatssecretaris en lord. Interview met Observant ter aankondiging van de Schumanlezing van Ralf Dahrendorf: Rotterdam (2004, mei 10).
 • Pieterman, R. (2004). Het einde van de sociaaldemocratie. Ralf Dahrendorfs thesen over liberalisme en socialisme. Advies over aanvraag voor 'een bijdrage in de uitgavekosten van een handelseditie boek: Den Haag (2004, januari 30).
 • Pieterman, R. (2004). Verantwoordelijkheid en systeem: de reikwijdte van de ministerële verantwoordelijkheid, met name in het beleidsdomein van de zorg. Advies over conceptnota: Den Haag (2004, januari 08).
 • Pieterman, R. (2003). Het wordt nooit meer zoals vroeger. Interview met Forum, opinieblad VNO-NCW: Den Haag (2003, september 17).
 • Pieterman, R. (2003). Voorzorgbeginsel. Discussiant symposium georgsanieerd door prof.mr. E. Vos: Maastricht (2003, mei 19).
 • Pieterman, R. (2002). Het voorzorgprincipe: beter voor- dan nazorg. Discussiant tijdens Haardvuursessie: Den Haag (2002, november 29).
 • Pieterman, R. (1990, Februari 14). De plaats van de rechter in Nederland 1813-1920; politiek-juridische ideeënstrijd over de scheiding van machten in de staat. RUU (260 pag.). Prom./coprom.: prof.dr. A.A.G. Peters.

Associate Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Sociology, Theory and Methodology
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam