(Samuel) SB Garcia Nelen LL.M

(external) researcher Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Telephone
+31612177091
Email
garcianelen@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

   • S.B. Garcia Nelen (2018). Het normatief richtsnoer voor bescherming van een beursvennootschap door een onafhankelijke stichting. Ondernemingsrecht, 2018 (12), 60-67.
   • S.B. Garcia Nelen (2013). Managementparticipatie in private equity transacties: certificaten of stemrechtloze aandelen? Ondernemingsrecht, 2013 (14), 511-519.
   • T.M. Stevens & S.B. Garcia Nelen (2017). Fusies en overnames in Nederland (Ars Aequi Cahier Privaatrecht). Nijmengen: Ars Aequi
   • C.A. Schwarz & S.B. Garcia Nelen (2016). Certificering van aandelen bij NV en BV (Serie Ondernemingsrecht, deel B.19). Den Haag: Sdu Uitgevers
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31612177091

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam