mr. (Stefan) S. Philipsen

Assistant Professor Erasmus School of Law Constitutional Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
-
Telephone
Email
philipsen@law.eur.nl

Latest academic publication

P.W.A. Huisman & S. Philipsen (2018). A Comparative Analysis of the Rights of Students in Elementary and Secondary Schools. In Ch.J. Russo (Ed.), A Comparative Analysis of the Rights of Students in Elementary and Secondary Schools. Lanham: Rowman & Littlefield

More information

Back to overview
    • S. Philipsen (2017). Perikelen rondom de stichting van scholen op basis van meerdere richtingen. School en Wet, 5-8.
    • S. Philipsen (2014). Verlof en de selectie van leerlingen op grond van richting. School en Wet, 2014 (3), 10-14.
    • J.C. de Wit, E.M. Linthorst & S. Philipsen (2017). De tweede uitspraak van het Contstitutioneel Hof Sint Maarten. Over de toetsing van formele gebreken. Caribisch Juristenblad, 2017 (3), 207-214. doi: 10.5553/CJB/221132662017006003001[go to publisher's site]
    • S. Philipsen & J.C. de Wit (2014). Het Spoorwegstakingsarrest: achterhaald of actueel? Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 5 (1), 4-26.
    • G.A.H. Bakhuis, H. Nummerdor, S. Philipsen & J.C. de Wit (2014). Zorgvuldig en bedachtzaam. De eerste uitspraak van het Constitutioneel Hof Sint Maarten. Caribisch Juristenblad, 2014 (2), 85-95.
    • S. Philipsen (2013). De vrijheid van stichting in het licht van artikel 2 Eerste Protocol EVRM. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 25 (1):222.
   • M.T.A.B. Laemers, S. Philipsen & P.J.J. Zoontjens (2016). Het concept-wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ in het licht van artikel 23 Grondwet. (Extern rapport). : Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
   • S. Philipsen (2017). Noot bij: ABRvS. (2017, januari 18), AB 2017-263
   • S. Philipsen (2017). Noot bij: ABRvS. (2016, september 28), AB 2017-79
   • S. Philipsen & J.C. de Wit (2014). Noot bij: Voorzitter rechtbank Den Haag. (2013, november 4), AB 2014-20, 168, (Noot bij Voorzitter rechtbank Den Haag 4 november 2013). p.1136-1138.
   • P.W.A. Huisman & S. Philipsen (2014). Noot bij: ABRvS. (2014, april 2), Gst 2014-7408, 78. NL:RVS:2014:1119
   • S. Philipsen & J.C. de Wit (2013). Noot bij: Hof Den Haag. (2013, maart 26), AB 2013-192, 200.111.618/01, p.1116-1122.
   • P.W.A. Huisman & S. Philipsen (2013). Noot bij: ABRvS. (2013, februari 20), AB 2013-110, 201207342/1/A2, p.640-643.
   • P.W.A. Huisman & S. Philipsen (2013). Noot bij: ABRvS. (2013, augustus 21), AB 2013-344, 201300581/1/A2, p.1999-2004.
   • S. Philipsen & B.P. Vermeulen (2014). De spanning tussen subjectieve interpretatie en objectieve rechtsorde bij de uitleg van de vrijheid van godsdienst in artikel 9 EVRM. In H. Post & G. van der Schyff (Eds.), Godsdienstvrijheid in de Nederlandse rechtsorde, Nationale en Europese perspectieven. Nijmegen: Wolf Legal Publishers
   • S. Philipsen (2013). Enkele grondwettelijke aspecten van krimp in het primair onderwijs. In M.T.A.B. Laemers (Ed.), Krimp in het onderwijs, Symposiumbundel Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht 2013 (Onderwijsrecht, deel 33) (pp. 39-59). Den Haag: Sdu
   • N.S. Efthymiou, J. Goossens, R. de Lange & S. Philipsen (2017). De Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden van 1815 - Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland [Bespreking van het boek De Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden van 1815 - Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland]. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 8(3), 271-277.
   • E. Themeli, S. Philipsen, G.H. van Oenen & S. Puntoni (2018). The impact of Artificial Intelligence on dispute resolution. Erasmus Inclusive Prosperity Small Grants Scheme: Rotterdam. Overig.
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Constitutional Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
 • Kluwer-tijdschrift School en Wet

  Start Date
  Jan/2018
  End Date
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Description
  redactielid
  Specialty
  Staatsrecht