Lecturer

mr. (Stefan) S. Philipsen

Erasmus School of Law

Constitutional Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L4-012

T:+31 10 4089713,

E: philipsen@law.eur.nl

The new challenges of cultural, religious and linguistic pluralism

Role Researcher

Rethinking the Rule of Law in an Era of Globalisation, Privatisation and Multiculturalisation

Role Researcher
 • Bakhuis, G.A.H., Nummerdor, H., Philipsen, S. & Wit, J.C. de (2014). Zorgvuldig en bedachtzaam. De eerste uitspraak van het Constitutioneel Hof Sint Maarten. Caribisch Juristenblad, 2014 (2), 85-95.
 • Philipsen, S. & Wit, J.C. de (2014). Het Spoorwegstakingsarrest: achterhaald of actueel? Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 5 (1), 4-26.
 • Philipsen, S. (2013). De vrijheid van stichting in het licht van artikel 2 Eerste Protocol EVRM. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 25 (1):222.
 • Philipsen, S. & Vermeulen, B.P. (2014). De spanning tussen subjectieve interpretatie en objectieve rechtsorde bij de uitleg van de vrijheid van godsdienst in artikel 9 EVRM. In H. Post & G. van der Schyff (Eds.), Godsdienstvrijheid in de Nederlandse rechtsorde, Nationale en Europese perspectieven. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Philipsen, S. (2013). Enkele grondwettelijke aspecten van krimp in het primair onderwijs. In M.T.A.B. Laemers (Ed.), Krimp in het onderwijs, Symposiumbundel Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht 2013 (Onderwijsrecht, deel 33) (pp. 39-59). Den Haag: Sdu.
 • Philipsen, S. (2014). Verlof en de selectie van leerlingen op grond van richting. School en Wet, 2014 (3), 10-14.
 • Laemers, M.T.A.B., Philipsen, S. & Zoontjens, P.J.J (2016). Het concept-wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ in het licht van artikel 23 Grondwet. (Extern rapport). : Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
 • Philipsen, S. & Wit, J.C. de (2014). Noot bij: Voorzitter rechtbank Den Haag. (2013, November 04), AB 2014-20, 168, (Noot bij Voorzitter rechtbank Den Haag 4 november 2013). p.1136-1138.
 • Huisman, P.W.A. & Philipsen, S. (2014). Noot bij: ABRvS. (2014, April 02), Gst 2014-7408, 78. NL:RVS:2014:1119
 • Huisman, P.W.A. & Philipsen, S. (2013). Noot bij: ABRvS. (2013, Februari 20), AB 2013-110, 201207342/1/A2, p.640-643.
 • Philipsen, S. & Wit, J.C. de (2013). Noot bij: Hof Den Haag. (2013, Maart 26), AB 2013-192, 200.111.618/01, p.1116-1122.
 • Huisman, P.W.A. & Philipsen, S. (2013). Noot bij: ABRvS. (2013, Augustus 21), AB 2013-344, 201300581/1/A2, p.1999-2004.

Lecturer

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Constitutional Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam