Endowed Professor

prof.dr. (Tom) T.G.M. Van Ourti

Erasmus School of Economics

Applied Economics

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: H12-24

T:+31 10 4082170,

E: vanourti@ese.eur.nl

Tom Van Ourti is an endowed professor of applied health economics with a focus on health and inequality. His research focuses on understanding the socio-economic health gradient, with specific interest in impact evaluation, preventive care, measurement theory of health inequalities, and the elicitation of social preferences for income and health. He has published in journals including the Review of Economics and Statistics, Journal of Health Economics, Health Economics, and the Bulletin of the World Health Organisation. He teaches applied econometrics and health economics, and is the coordinator of the master Health Economics of the Erasmus University Rotterdam. He obtained his PhD from the University of Antwerp and has held a visiting position at the university of Melbourne. He is currently visiting the Milken Institute School of Public Health of the George Washington University.

Applied Economics

 • O'Donnell, O.A., Doorslaer, E.K.A. van & Ourti, T.G.M. Van (2015). Health and Inequality. In A.B. Atkinson & F. Bourguignon (Eds.), Handbook of Income Distribution vol. 2B (pp. 1419-1533). Amsterdam: Elsevier B.V..
 • Ourti, T.G.M. Van, Erreygers, G. & Clarke, P. (2014). Techniques for measuring equality and equity in health and health care. In T. Culyer (Ed.), Encyclopedia of Health Economics (pp. 234-239). San Diego: Elsevier.
 • Garcia Gomez, P., Schokkaert, E. & Ourti, T.G.M. Van (2013). Reference value sensitivity of measures of unfair health inequality. In Research on Economic Inequality (pp. 157-192).[go to publisher's site]
 • Doorslaer, E.K.A. van & Ourti, T.G.M. Van (2011). Chapter 35: Measuring inequality and inequity in health and health care. In P Smith & S Glied (Eds.), The Oxford Handbook of health economics (pp. 837-869). Oxford: Oxford University Press.
 • Lecluyse, A., Graeve, D. de, Schokkaert, E., Voorde, C. van de & Ourti, T.G.M. Van (2007). Hoger-lager? Een analyse van de uitgaven voor patienten onderaan de sociale ladder. In J. Vrancken, K. de Boyser & D. Dierckx (Eds.), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2007.
 • De Graeve, D, Lecluyse, A., Schokkaert, E., Van de Voorde, C & Ourti, T.G.M. Van (2007). Supplementen en de kostprijs van gezondheidszorg voor de patiënt. In Welzijnsgids (66) (pp. 123-141).
 • De Graeve, D, Jegers, M & Ourti, T.G.M. Van (2001). De invloed van de eigen betalingen door de patiënt op de toegang tot de medische zorg: het economisch denkkader. In Sociale grondrechten als bakens voor een vernieuwd sociaal recht. Liber amicorum Professor Max Stroobant (pp. 225-235).
 • De Graeve, D & Ourti, T.G.M. Van (2000). Doelmatigheid versus sociale problematiek: vraagstukken van verdeling van inkomsten en uitgaven. In Handboek gezondheidseconomie (pp. 95-117). Kluwer.
 • Doorslaer, E.K.A. van, Kippersluis, J.L.W. van, O'Donnell, O.A. & Ourti, T.G.M. Van (2008). Socioeconomic differences in health over the life cycle: evidence and explanations. (Extern rapport, no 12). Tilburg: Netspar Panel Paper.
 • Graeve, D. de, Lecluyse, A., Schokkaert, E., Ourti, T.G.M. Van & Voorde, C. van de (2006). Eigen betalingen in de Belgische gezondheidszorg. De impact van supplementen. (Extern rapport). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.
 • Layte, R., Nolan, A., Nolan, B. & Ourti, T.G.M. Van (2005). Health and morbidity by age and socio-economic characteristics. (Extern rapport, ENEPRI Research Report, no 15). Dublin: Economic and Social Research Institute.
 • Graeve, D. de, Cantillon, B., Schokkaert, E., Kerstens, B., Camp, G. van & Ourti, T.G.M. Van (2004). Billijkheid in de financiering van medische zorg:eindrapport. (Extern rapport). Brussels: DWTC.
 • Ourti, T.G.M. Van. Essays on inequality measurement in health, health care and finance of health care. University of Antwerp. Prom./coprom.: D. de Graeve.
 • Kippersluis, J.L.W. van, Doorslaer, E.K.A. van & Ourti, T.G.M. Van (2009). Inkomen alleen maakt niet gezond. Economisch-Statistische Berichten, 94 (4551), 20-23.
 • Schokkaert, E., Graeve, D. de, Camp, G. van, Ourti, T.G.M. Van & Voorde, C. van de (2004). Maximumfactuur en kleine risico's: verdeling vande eigen bijdragen voor gezondheidszorg in Belgie. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2, 221-245.

Endowed Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Economics
Department Applied Economics
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam