prof.dr. (Ton) A.J.A. Stevens

Woudestein

Room: J5-45

T:+31 10 4081368,

E: t.stevens@law.eur.nl

Fiscal autonomy and its boundaries

 • Stevens, A.J.A. & Breuer, A (2016). Fiscale ontwikkelingen in Duitsland. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (7126), 9-15.
 • Stevens, A.J.A. & Beudeker, M. (2016). Update CV-besluit en FGR-besluit: Versoepeling van het toestemmingsvereiste. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (32), 216-222.
 • Stevens, A.J.A. & Pötgens, F. (2016). Het verdrag Nederland - Duitsland: een update. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2016 (1), 29-46.
 • Stevens, A.J.A. (2016). Interne royalty's. NTFR Beschouwingen, 2016 (37).
 • Stevens, A.J.A., Linden, Ch. van der & Mooren, T. (2016). The application of tonnage tax regimes to offshore service vessel: towards a new level playing field? EC Tax Review, 2016 (1), 18-39.
 • Stevens, A.J.A. (2015). Enige internationaalrechtelijke, fiscale aspecten van personenvennootschappen. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2015/140.
 • Stevens, A.J.A. (2012). Verdragsbeleid en winstinkomen. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2012 (119), 60-69.
 • Fibbe, G.K., Stevens, A.J.A. & Lamers, A.W.G. (2011). De Nederlandse fiscale behandeling van hybride entiteiten onder belastingverdragen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2011 (5), 207-223.
 • Stevens, A.J.A. (2011). Met wie sluit Nederland belastingverdragen? Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (6903).
 • Fibbe, G.K. & Stevens, A.J.A. (2011). Taxation of hybrid entities under the Parent-Subsidiary Directive: the example of the Netherlands. EC Tax Review, 2012 (5), 242-254.
 • Evers, M., Graaf, A.C.G.A.C. de & Stevens, A.J.A. (2011). Zembla-uitzending 'Nederland belastingparadijs' nader beschouwd. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2011 (2), 59-75.
 • Stevens, A.J.A. (2010). Hybride entiteiten en belastingverdragen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2010 (april - Themanummer: Hybride entiteiten), 135-144.
 • Stevens, A.J.A. (2009). De toepassing van de deelnemingsvrijstelling bij het ter beschikking stellen van zeeschepen. Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6814), 698-704.
 • Stevens, A.J.A. (2008). Enige internationaalrechtelijke, fiscale aspecten van het Wetsvoorstel titel 7.13, BW. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2008, 21-27.
 • Stevens, A.J.A. & Jansen, J.J.M. (2008). Invoeringswet titel 7.13 BW: eindelijk de puntjes op de fiscale i? Weekblad Fiscaal Recht, 2008 (6761), 429-436.
 • Stevens, A.J.A. & Fibbe, G.K. (2008). De toepassing van inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting bij personenvennootschappen in inbound situaties. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2008, 453-466.
 • Stevens, A.J.A. (2007). Wetsvoorstel invoeringswet titel 7.13 bw: enige vennootschapsbelastingaspecten. Weekblad Fiscaal Recht.
 • Stevens, A.J.A. & Fibbe, G.K. (2014). Hybrid Entities and the EU Direct Tax Directives (Eucotax). The Hague: Wolters Kluwer.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Kavelaars, P. & Stevens, A.J.A. (2008). International Belastingrecht (2e druk) (Fed. fiscale studieserie, 39). Deventer: Kluwer.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Kavelaars, P. & Stevens, A.J.A. (2007). Internationaal belastingrecht (Fiscale studieserie, 39). Deventer: Kluwer.
 • Stevens, A.J.A. (2016). Hybride entiteiten: wat moeten we ermee? In S.M.H. Dusarduijn & J.L.M. Gribnau (Eds.), Van der Geld Bundel. Tilburg: Tilburg University.
 • Stevens, A.J.A. & Engers, T. van (2016). Niederlande. In Wassermeyer (Ed.), Wassermeyer - DBA Kommentar. München: Beck Verlag.
 • Stevens, A.J.A. & Spierts, E. (2015). Niederlande. In F. Wassermeyer, S. Richter & H. Schnittker (Eds.), Personengesellschaften im Internationalen Steuerrecht (pp. 25). Köln: OttoSchmidt.
 • Stevens, A.J.A. & Breuer, A. (2013). De Duitse Thesaurierungsbegünstigung voor IB ondernemingen: model voor Nederland? In Vriendenbundel voor Arie Rijkers (pp. 371-388). Tilburg: Tilburg University.
 • Stevens, A.J.A. (2013). De (onduidelijke) fiscale positie van de buitenlandse commanditaire vennoot: ein Dauerbrenner? In S.J.C. Hemels, A.C.G.A.C. Graaf & J.C.M. Sonderen (Eds.), 'k Moet eerlijk zeggen; vriendenbundel aangeboden aan Henk van Arendonk (pp. 325-332). Den Haag: Sdu.
 • Stevens, A.J.A., Vries, A. de & Eck, G. van (2013). Grenzüberschreitende Umwandlungen in den Niederlanden. In Handbuch Umwandlungen International. München: Verlag C.H. Beck.
 • Stevens, A.J.A. & Vries, A. de (2013). Grenzüberschreitende Umwandlungen in ausgewählten Ländern. In Beck'sches Handbuch Unwandlungen international (pp. 687-697). München: Verlag C.H. Beck.
 • Stevens, A.J.A. & Bosman, A.J. (2011). EU boundaries to Dutch tax incentives for 'green' investments. In H. van Arendonk (Ed.), VAT in an EU and International Perspective - Essays in Hounour of Han Kogels. Amsterdam: IBFD.
 • Stevens, A.J.A. (2011). The 2010 CIV-report: a comparison with the 1999 partnership report. In D. Weber & S. van Weeghel (Eds.), The 2010 OECD updates: Model Tax Convention & Transfer Pricing Guidelines: a critical review. Deventer: Kluwer Law International.
 • Stevens, A.J.A. (2009). De Duitse Gewerbesteuer, anomalie in het veelkleurige land van de gemeentelijke belastingen. In Henk.P.A.M. van Arendonk & Dennis.J. Vecht (Eds.), 'Lofzang' op lokale heffingen, Liber Amicorum voor Jan Monsma (pp. 205-216). Amersfoort: Sdu.
 • Stevens, A.J.A. & Koenings, M. (2008). Hoofdstuk fiscale en financiele aspecten. In A.J.A. Stevens (Ed.), Preadvies van de vereniging van energie juristen inzake offshore wind (pp. 111-148). Antwerpen: Intersentia.
 • Stevens, A.J.A. & Koenings, M. (2007). Staatssteun aspecten, Preadvies NeVER: offshore windenergie. Hoofdstuk IV Fiscale en financiële stimuleringsmaatregelen. In Preadvies NeVER: offshore windenergie.
 • Fibbe, G.K. & Stevens, A.J.A. (2006). De toepassing van de Communautaire Richtlijnen op het gebied van de directe belastingen op personenvennootschappen. In D.A. Albregtse & P. Kavelaars (Eds.), Liber Amoricum Prof. Dr. L.G.M. Stevens, Maatschappelijk heffen (pp. 249-270). Deventer: Kluwer.
 • Stevens, A.J.A. (2006). Belastingheffing van medegerechtigden. In A.C. Rijkers & H. Vording (Eds.), Vijf jaar Wet IB 2001 (Meijers-reeks, 114) (pp. 317-329). Deventer: Kluwer.
 • Stevens, A.J.A. (2008). Neuregelung des Personengesellschaftsrechts in den Niederlanden. In Festschrift Lauscher (pp. 76-84).
 • Stevens, A.J.A. (2006). Over de afschaffing van belastingverdragen. . Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Internationaal Belastingrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 27 juni 2006 (2006, juni 27). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Stevens, A.J.A. (2015). In Memoriam M. Ellis. Weekblad Fiscaal Recht, 2015/7099.
 • Stevens, A.J.A. (2015). Valutaresultaten op deelnemingen. NTFR Beschouwingen, 2015/40.
 • Stevens, A.J.A. (2013). De notionale interestaftrek en vaste inrichtingen. NTFR Beschouwingen, 2013 (40), 12-18.
 • Stevens, A.J.A. & Spierts, E. (2012). Abkommensberechtigung, Unternehmensgewinne und Kapitaleinkünfte im neuen DBA NL 2012. NWB Internationales Steuer- und Wirtschafsrecht - IWB, 2012 (09-05-2012).
 • Stevens, A.J.A. (2012). De objectvrijstelling. NTFR Beschouwingen, 2012 (1), 17-23.
 • Stevens, A.J.A. (2012). Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland. NTFR Beschouwingen, 2012 (5), 19-24.
 • Stevens, A.J.A. & Pötgens, F.P.G. (2011). Winstallocatie vaste inrichtingen (deel I en II). NTFR Beschouwingen, mei/juni (2011).
 • Stevens, A.J.A. (2011). De classificatie van buitenlandse samenwerkingsverbanden. NTFR Beschouwingen, 2011 (12), 18-22.
 • Stevens, A.J.A. & Sanders, M. (2011). De tussenregeling voor valuta-resultaten op deelnemingen. Weekblad Fiscaal Recht, 2011 (6924), 1290-1301.
 • Stevens, A.J.A. (2010). Het nieuwe classificatiebesluit. NTFR Beschouwingen, 2010/12 (4), 7-13.
 • Stevens, A.J.A. (2010). Herzien art. 7 OESO-Modelverdrag. NTFR Beschouwingen, 2010/35 (10), 17-22.
 • Stevens, A.J.A. (2009). Fiscale actualiteiten personenvennootschappen (2). Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 2009 (juli).
 • Stevens, A.J.A. (2009). Fiscale actualiteiten personenvennootschappen (1). Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 2009 (mei).
 • Stevens, A.J.A. (2009). Fiscale aspecten van groenfondsen. Fiscaal Praktijkblad, 2009 (2), 14-18.
 • Stevens, A.J.A. (2009). De verrekeningsmethode EU-proof. NTFR Beschouwingen, 2009 (4), 20-24.
 • Stevens, A.J.A. (2009). De commanditaire vennoot en het beheersverbod. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (15, april).
 • Stevens, A.J.A. (2008). Het Shell-arrest: een tussenstand. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 27 (5), 20-24.
 • Stevens, A.J.A. (2008). Het ondernemerschap van de stille maat. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2008 (56), 19-24.
 • Stevens, A.J.A. (2008). De Duitse Unternehmensteuerreform 2008: een overzicht. Weekblad Fiscaal Recht, 2008 (6775), 834-847.
 • Stevens, A.J.A. (2007). Inzake de verliesaftrekbeperkingsregels bij de commanditaire vennoot, are all pigs equal now? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2007 (49), 6.
 • Stevens, A.J.A. (2006). De tien geboden tot afschaffing van de open CV. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2006 (1727), 1-4.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Kavelaars, P. & Stevens, A.J.A. (2016). Internationaal belastingrecht (10e druk) (Fed Fiscale studieserie, 39). Deventer: Kluwer.
 • Stevens, A.J.A., Graaf, A.C.G.A.C. de & Kavelaars, P. (2015). Internationaal belastingrecht (9e druk). Deventer: Kluwer.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Kavelaars, P. & Stevens, A.J.A. (2014). Internationaal Belastingrecht (8e druk) (Fiscale Studieserie, 39). Deventer: Kluwer.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Kavelaars, P. & Stevens, A.J.A. (2013). Internationaal belastingrecht (7e druk) (FED Fiscale Studieserie, 39). Deventer: Kluwer.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Kavelaars, P. & Stevens, A.J.A. (2012). Internationaal Belastingrecht (6e druk) (FED Fiscale Studieserie, 39). Deventer: Kluwer.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Kavelaars, P. & Stevens, A.J.A. (2011). Internationaal belastingrecht (5e druk) (FED Fiscale Studieserie, 39). Deventer: Kluwer.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Kavelaars, P. & Stevens, A.J.A. (2010). Internationaal Belastingrecht (vierde herziene druk) (FED fiscale studieserie, nr. 39). Deventer: Kluwer.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Kavelaars, P. & Stevens, A.J.A. (2009). Internationaal belastingrecht (3e druk) (FED Fiscale Studieserie, 39). Deventer: Kluwer.
 • Stevens, A.J.A. & Spek, R. van der (2011). Netherlands taxation of shipping activities: 2011 update. In Shipping Finance Review 2011/2012. Edinburgh: Witherby Seamanship International Ltd..
 • Stevens, A.J.A. (2011). De invoering van een objectvrijstelling voor vaste inrichtingswinsten. In P. Kavelaars, P. Kavelaars & D.A. Albregtse (Eds.), Maatschappelijk ingesteld: opstellen aangeboeden aan Dr. D.A. Albregtse ter gelegenheid van zijn afscheid van het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rotterdam: Fiscaal Economisch Instituut/Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Stevens, A.J.A. (2010). Kapitel 27: Niederlande. In F. Wassermeyer, S. Richter & H. Schnittker (Eds.), Personengesellschaften im Internationalen Steuerrecht (Handboek) (pp. 1149-1172). Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt KG.
 • Stevens, A.J.A. (2009). Die Tax Ruling-Praxis in den Niederlanden. In Handbuch der internationalen Steurplanung, 3. Auflage. Herne: NWB Verlag.
 • Stevens, A.J.A. (2014, Januari 16). Verdrag met Duitsland kent de nodige rafels. het financieele dagblad
 • Stevens, A.J.A. (,). Nieuw Nederlands-Duits belastingverdrag: 'Sigaar uit eigen doos'? BelastingMagazine. Onafhankelijk Maandblad voor Onderneming en Belastingen, pp. 12-15.
 • Stevens, A.J.A. (2002, December 18). Fiscale aspecten van de commanditaire vennootschap : een knelpuntenoplossing vanuit rechtsvergelijkend perspectief. Universiteit van Tilburg (433 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: D. Juch & Prof.dr. P.H.J. Essers.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Stevens, A.J.A. (2016, juni 14). Hybrid mismatch arrangements (BEPS en EU). Rotterdam, EFS Postmaster Internationaal en Europees Belastingrecht.
 • Stevens, A.J.A. (2016, oktober 26). Taxation of an international shipping enterprise: the example of the Netherlands. Vigo, Spain, International tax law program.
 • Stevens, A.J.A. (2016, november 21). National tax systems for international maritime transport. milan, Seminar IBFD/OECD/University of Milan: Taxation of international air and maritime transport activities.
 • Stevens, A.J.A. (2016, november 02). ZZP-er: weg ermee? Hooge Zwaluwe, HZ op spoor - business meeting.
 • Stevens, A.J.A. (2015, september 29). EFS seminar Hybrid Entities EU/OECD. Rotterdam, EFS seminar.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Stevens, A.J.A. (2015, juni 16). Hybrid Mismatch Arrangements (BEPS and EU). Rotterdam, EFS Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht.
 • Stevens, A.J.A. (2015, juli 01). Taxation of Dutch port companies. University of Vigo, Port seminar.
 • Stevens, A.J.A. (2015, mei 05). Die Niederländische Tonnagebesteuerung: eine vergleichende Darstellung zur Deutschen Regelung. Bremen, Forum für Rechnungslegung und Steuern Bremen/Universität Bremen.
 • Stevens, A.J.A. (2014, september 25). EFS seminar Staatssteun in en rondom zeehavens. Rotterdam, EFS seminar.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de & Stevens, A.J.A. (2014, juni 17). Hybrid Mismatch Arrangements (BEPS and EU). Rotterdam, EFS Post-Master Internationaal en Europees Belastingrecht.
 • Graaf, A.C.G.A.C. de, Evers, M. & Stevens, A.J.A. (2009, december 15). Openbaar college 'Nederland belastingparadijs'. Erasmus Universiteit Rotterdam, Openbaar college.

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam