dr.
(Arend) AW Prins

dr. (Arend) AW Prins
Erasmus School of Philosophy ESPhil
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
J5-37
Telephone
0631766207
Email
prins@esphil.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Awee Prins (1957) is associate professor in the philosophy of man and culture at Erasmus School of Philosophy. Since 2014 he is also dean of the Erasmus Honours Academy.

Dr. Prins studied Philosophy at Erasmus University Rotterdam and the University of Amsterdam and graduated in 1985. Since 1985 he has taught Phenomenology, Hermeneutics and Philosophy of Art at Erasmus University.

His research focuses on Philosophy and Literature, and on the work of Martin Heidegger. In 2007 he obtained his PhD at Erasmus University with a dissertation on the phenomenon of Boredom (Being Bored / Dutch: Uit Verveling), which became a public and academic ‘bestseller’; in 2009 the eighth edition was published.

In 1991 Awee Prins co-founded (together with Henk Oosterling) the Centre for Philosophy and Art at Erasmus University. From 1999 until 2010, Prins was Dean of Education at the Faculty of Philosophy. He was also the ‘founding father’ of the Erasmus Honours Programme, a programme for excellent EUR-students.

In 2006 he received the prestigious Education Award (Onderwijsprijs) from EUR, for his excellent teaching skills and for being an inspiration for philosophy students, and those of other EUR-departments.

    • S.S. Tbalvandany, B.S. Harhangi, A.W. Prins & M.H.N. Schermer (2019). Embodiment in Neuro-engineering Endeavors: Phenomenological Considerations and Practical Implications. Neuroethics, 12 (3), 231-242. doi: 10.1007/s12152-018-9383-6
    • S. Soloukey, B.S. Harhangi, A.W. Prins & M.H. Schermer (2018). Embodiment in Neuro-Engeneering Endeavours: Phenomenological Considerations and Practical Implications. Neuroethics, 1-12.
    • A.W. Prins (2009). De eigen tijd in vermoedens gevat. Martin Heidegger en de mogelijkheid van tijdsdiagnostiek. Tijdschrift voor filosofie, 37-59.
    • A.W. Prins (1997). Im Westen nur Neues. Martin Heidegger und die interkulturellen Auseinandersetzung. Der Blaue Reiter. Journal für Philosophie, 103-107.
    • I. Engelbert, M.H. Schermer & A.W. Prins (2018). Een goed gesprek is de beste persoonsgerichte zorg. Medisch Contact, 18-20.
    • A.W. Prins (2013). Kleine fenomenologie van de verveling: het belang van 'windstilte'. Podium voor Bio-ethiek, 20 (2), 13-16.
    • A.W. Prins (1998). Van HOVO naar HOMO. Het belang van hoger onderwijs met ouderen. Spes, 13-15.
    • A.W. Prins (2014). Over dat vreemd-vertrouwde tweegesprek van filosofie en kunst. In B. Gramsma (Ed.), IN - Works 931 - 14209 (pp. 203-207). Zurich
    • A.W. Prins (2012). Design - Dasein is helemaal geen design! In R. den Brabander, P. Molendijk, T. Rahimy & S. van Tuinen (Eds.), Voorstellen tot werkelijkheid. Het denken en doen van Henk Oosterling: een abecedarium (pp. 30-35). Rotterdam: Trichis
    • E.L.O. Keymolen, A.W. Prins & C. Raab (2012). Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd. Third edition. In W. van den Donk & W. Thaens (Eds.), The Coming of Age of ICT in Public Administration (pp. 21-35). Amsterdam: IOS Press
    • R. van den Akker & A.W. Prins (2008). Data morgana? Pleidooi voor een rimpelloos bestaan. In V.A.J. Frissen & J. de Mul (Eds.), De draagbare lichtheid van het bestaan (pp. 184-194). Kampen: Klement
    • H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (2008). Grootstedelijke reflecties. De kwetsbare relatie tussen kunst, cultuur en filosofie. In Opstellen voor Opstelten (pp. 19-23). Rotterdam: EUR
    • A.W. Prins (2005). Verveling, verstilling en gelatenheid. Naar andere bestaanspraktijken in het Westen? In H.A.F. Oosterling & V. Bahgwandin (Eds.), Met drie ogen. Interculturele kruisbestuiving tussen filosofie en spiritualiteit (pp. 49/65-192/194). Rotterdam
    • A.W. Prins (2003). Leonardus Stocke. In W. van et al. Bunge (Ed.), The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-century Dutch Philosophers (pp. 953-955). Bristol: Thoemmes Press
    • A.W. Prins (2003). Die Grammatik fehlt. Martin Heidegger en Paul Celan: denken en dichten in 'schamelste tijden'. In T. Naaijkens & G. Groot (Eds.), Zingbare rest. De poëzie van Paul Celan (Armada, 9/3) (pp. 93-107). Amsterdam: Wereldbibliotheek
    • H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (1998). Existentialisme herdacht. De Rennies voorbij? In H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (Eds.), Existentialisme en Humanisme in postmoderne tijden (pp. 9-11). Rotterdam: Rotterdamse Filosofische Studies
    • A.W. Prins (1998). Is het existentialisme wel een humanisme? Jeap-Paul Sartre over de grenzen van vrijheid en verantwoordelijkheid. In H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (Eds.), Existentialisme en humanisme in postmoderne tijden. Sartre, Camus, Bataille herdacht (pp. 15-31). Rotterdam: Rotterdamse Filosofische Studies
    • A.W. Prins (1997). Zijn er Holzwege op Internet? Martin Heidegger en de teloorgang van het denken. In Th.W.C. Oudemans (Ed.), Techniek en informatisering. Het denken van Heidegger (pp. 25-39). Assen: Van Gorcum
    • A.W. Prins (1996). `Im Westen nur Neues' - Martin Heidegger und die interkulturelle Auseinandersetzung. In H. Kimmerle (Ed.), Das Multiversum der Kulturen (pp. 77-101). Amsterdam: Rodopi
    • A.W. Prins (1996). De wet van het water. Over westerse en niet-westerse kunstpraktijken. In R. de Leeuw (Ed.), Publiek in het jaar 2000. Musea in de multiculturele samenleving (pp. 9-14). Amsterdam/Den Haag: Nederlandse Museumvereniging/Rijksdienst Beeldende Kunst
    • A.W. Prins (1995). Heideggers `Andenken'. Zweisprache und Gewalt. In H. Kimmerle (Ed.), Poesie und Philosophie in einer tragischen Kultur. Texte eines Hölderlin-Symposiums mit einem Bildteil (pp. 73-86). Würzburg: Königshausen & Neumann
    • A.W. Prins (1994). Waarheid en geheim. Heideggers weg naar een tweegesprek van filosofie en kunst. In H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (Eds.), Filosofie en kunst 2. Esthetica in de 20e eeuw: een andere verstandhouding (pp. 77-93). Rotterdam: Faculteit der Wijsbegeerte
    • A.W. Prins (1999). Martin Heidegger. In J. de Mul (red.) (Ed.), Eric Claus: Eenentwintig filosofen van de twintigste eeuw verbeeld (pp. 52-52). Baarn: Stichting Lieve
    • A.W. Prins (2018). Good Mourning! - Over de mogelijkheid en onmogelijkheid van rouw. In Treur! Filosofische en sociaal-wetenschappelijke perspectieven op rouw en depressie (pp. 58-70). Amsterdam: Stichting Filosofie & Psychiatrie
    • A.W. Prins (2018). Het wordt niet beter, het kan niet beter. Over existentiele professionaliteit en de toekomst van de herstelbeweging. In D. Boertien & W. Kusters (Eds.), Filosofie bij Herstelondersteuning. Opnieuw denken over geestelijke gezondheidszorg (pp. 142-152). Utrecht: Kenniscentrum Phrenos
    • A.W. Prins (1999). H.G. Gadamer. In H. Achterhuis e.a. (Ed.), De denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw (pp. 288-297). Amsterdam/Antwerpen: Contact
    • A.W. Prins (1998). Mark Manders and the (R)evolution of Things. In S. Bos, H.R. Reust, R. Kaulingfreks & A.W. Prins (Eds.), Mark Manders Self-portrait in a surrounding area (pp. 99-101). Sao Paulo: Bienal de Sao Paulo
    • A.W. Prins (1995). H.G. Gadamer. In H.J. Achterhuis, J. Sperna Weiland, S.E. Teppema & J. DeVisscher (Eds.), Kritisch Denkers Lexicon 19 (herschreven versie) (pp. 1-16). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu van Loghum
    • A.W. Prins (1994). Martin Heidegger en de vraag naar de alledaagsheid. In ? ? (Ed.), Acta Nederlands-Vlaamse Filosofiedag (pp. ?-?). ?: ?
    • A.W. Prins (1994). Explorations in figures of space. Comments alongside works by Bob Gramsma / Exploraties in gedaanten van de ruimte. Enkele opmerkingen bij werken van Bob Gramsma. In P. Donker Duyvis & W. Sanders (Eds.), Ateliers Arnhem 1993/1994 (pp. ?-?). Arnhem: ?
    • A.W. Prins (1997). `Van een Verlegenheid een Gelegenheid maken' Enkele bespiegelingen over een ander multi-cultureel Kunstenbeleid. In R.R. de Haas (Ed.), Nota Multicultureel Kunstbeleid (pp. 76-79). Rotterdam: Rotterdamse Kunststichting
   • H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (Ed.). (1998). Existentialisme en humanisme in postmoderne tijden. Rotterdam: Rotterdamse Filosofische Studies
   • A.W. Prins (Ed.). (1998). A seventh Continent. Attempts towards new Internationalism in the Arts. Rotterdam: Rotterdam Festivals
   • H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (Ed.). (1994). Filosofie en kunst 2. Esthetica in de 20e eeuw: een andere verstandhouding (+ voorwoord). Rotterdam: Faculteit der Wijsbegeerte
    • A.W. Prins (2018, november 23). Anders kijken naar de broosheid van ouderdom. Amsterdam, Lezing voor staf afdeling Psychogeriatrie VU AMC.
    • A.W. Prins (2019, januari 20). Broosheid denken / Broosheid dansen. Rotterdamse Schouwburg, Gesprek met Conny Jansen n.a.v. de voorstelling 'Broos'.
    • A.W. Prins (2019, maart 23). Over het losse denken van kinderen. Cement Festival. 's Hertogenbosch, Nagesprek n.a.v. voorstelling 'Kind komt kamer binnen' van Bart van de Woestijne.
    • A.W. Prins (2019, maart 29). Het belang van loskloppend denken. Bibliotheek theater Rotterdam, Lezing Wetenschapscafe Rotterdam.
    • A.W. Prins (2019, februari 19). Waar is filosofie goed voor? Filmtheater Hilversum, Gesprek met prof. dr. Arjo Klamer.
    • A.W. Prins (2019, mei 14). Broos denken en broos (be)handelen inzake neonatologie. Erasmus MC, Lezing i.h.k.v. 'Op zoek naar de ziel van Sophia' voor staf Sophia kinderziekenhuis.
    • A.W. Prins (2018, oktober 11). Broos denken inzake eindigheid. Driebergen, Lezing tijdens symposium 'Euthenasie als optie bij psychisch lijden'.
    • A.W. Prins (2018, juli 5). Ode aan de broosheid. Utrecht, Voordracht Astare.
    • A.W. Prins (2018, mei 16). Broosheid in het onderwijs. Utrecht, Lezing congres “Eruit halen wat erin zit” voor bestuurders MBO.
    • A.W. PrinsRethinking being ‘worse off’. onbekend, Lezing ter gelegenheid van het afscheidssymposium voor Prof. dr. Dick Tiboel.
    • A.W. Prins (2018, maart 19). The fragility-approach in de psychiatrie. Utrecht, Lezing voor de Patiëntenraad Stichting Altrecht.
    • A.W. Prins (2018, februari 8). Gedachten over sterfelijkheid. Bergsingelkerk Rotterdam, lezing i.h.k. van het symposium “De dokter, de denker en de dominee over ‘voltooid leven’”.
    • A.W. Prins (2018, april 22). Het belang van los en loskloppend denken. Lezing i.h.k. van de Dag van de Filosofie, Tilburg.
    • A.W. Prins (2018, januari 26). Tellen is koud denken. Boekhandel De Vries, Haarlem, Lezing en presentatie (samen met Thé Tjong Khing’).
    • A.W. Prins (2018, maart 31). Bij broos even hoort broos denken. Arminius, Grote Zaal, Rotterdam, Lezing i.h.k. van de Nacht van de Filosofie.
    • A.W. Prins (2018, juni 2). The Critically Ill Child: From Translational Reseacrh to Reflection. Rotterdam, Lezing Erasmus Universiteit.
    • A.W. Prins (2018, juni 22). Over het belang van broos denken in de geneeskunde. Vlieland, lezing tijdens het huisartsencongres 'Sign of Times'.
    • A.W. Prins (2018, januari 14). Martin Heidegger en de sterfelijkheid. Het zoekend hert, Antwerpen, Lezing in het kader van de cyclus “Doorheen de duisternis".
    • A.W. Prins (2017, oktober 31). Onze samenzwering tegen de sterfelijkheid. Arminius, Rotterdam, Lezing congres ‘De dokter en de dood’.
    • A.W. Prins (2018, februari 7). Er dreigt een voltooid-leven-epidemie. IJmuiden, Lezing voor SCEN artsen regio Haarlem.
    • A.W. Prins (2017, oktober 28). Wij leren in het leven altijd te laat. Frascati Amsterdam, Brainwash Festival.
    • A.W. Prins (2017, oktober 7). Inleiding. Rotterdam, Presentatie van “De dag dat de zee weg was".
    • A.W. Prins (2017, april 13). Wegen naar geluk", Lezing i.s.m. Prof. dr. Huib Pols,. Groot Handelsgebouw Rotterdam, Congres Veerstichting.
    • A.W. Prins (2017, november 5). Het belang van onmogelijkheidszin in de opvoeding. Bilthoven, Wijsgerige Kring De Woudkapel.
    • A.W. Prins (2017, oktober 18). Pleidooi voor los denken. Schouwburg Rotterdam, Studio Erasmus.
    • A.W. Prins (2017, februari 13). "Verschil en verband tussen Fenomenologie en Scepticisme". EUR Rotterdam, Lezing voor VWO-scholieren.
    • A.W. Prins (2017, januari 30). "Sterfelijkheid, een veronachtzaamd, maar hardnekkig fenomeen'. EUR Rotterdam, Lezing voor studentenvereniging Medicurus, Erasmus MC.
    • A.W. Prins (2017, april 21). "De herstelbeweging tussen Capability en Fragility Approach”,. Utrecht, Congres Stichting Filosofie en Psychiatrie en de Herstelbeweging.
    • A.W. Prins (2017, april 5). Inleiding en debat: "Wie is er bang voor Verveling?". Stadschouwburg Amsterdam, Debat i.s.m. De Idee / De Fusie.
    • A.W. Prins (2016, juni 22). Bij broos leven hoort broos denken. Rotterdam, HOVO Zomerlezing.
    • A.W. Prins (2016, september 23). Over de mogelijkheid en onmogelijkheid van de rouw. Amsterdam, ezing voor de Stichting Filosofie en Psychiatrie, Universiteit van Amsterdam.
    • A.W. Prins (2015, februari 17). Lenig worden in je hoofd. Rotterdam, Introductielezingen ihk van Filosofie voor kinderen, Wetenschapsknooppunt EUR.
    • A.W. Prins (2016, februari 3). Wat is dat, “existentiële professionaliteit?”. Rotterdam, Lezing voor de Huisartsenspecialistenopleiding van het Erasmus MC.
    • A.W. Prins (2016, maart 8). Stirring Thinking. Rotterdam, Inleiding bij de uitreiking van de Honours bullen van het Erasmus Honours Programme, i.s.m. Prof. dr. Huib Pols.
    • A.W. Prins (2016, juni 14). De eindigheid omarmd. Renesse, Lezing voor de specialistenopleiding Erasmus MC in het kader van de cursus “Professionaliteit en Ethiek”.
    • A.W. Prins (2016, oktober 30). Erasmus is geen merknaam, Erasmus was een denker. Rotterdam, Inleiding tgv de presentatie van Bd. 13 en 14 van de Correspondentie van Erasmus (i.s.m. Ad Donker), Verhalenhuis.
    • A.W. Prins (2016, juni 29). Lenig worden in je hoofd. Rotterdam, HOVO Kindercollege.
    • A.W. Prins (2016, oktober 12). Filosofie en Geneeskunde: Inleiding in ‘vergankelijkheidsberoepen’. Rotterdam, Lezing ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Junior Med School. Erasmus MC.
    • A.W. Prins (2016, oktober 25). Wat is dat in deze tijd: Lof der Zotheid? Rotterdam, Kindercollege Erasmus MC.
    • A.W. Prins (2016, december 11). Broos leven, broos denken, broos geloven. Bilthoven, Lezing voor De Woudkapel.
    • A.W. Prins (2016, november 16). Empathische Geneeskunde, Frankje of Ruggengraat? Rotterdam, Lezing HOVO i.s.m. prof. dr. Louw Feenstra, dr. Peter Klootwijk en dr. Ingeborg Engelberts.
    • A.W. Prins (2016, november 21). Martin Heidegger en de tijdelijkheid van het zijn. Rotterdam, Lezing in het kader van de cursus “Geschiedenis van het Post-Modernisme”. HOVO – EUR.
    • A.W. Prins (2016, oktober 11). An Interdisciplinary Approach. Rotterdam, Inleidende lezing voor het Erasmus Honours Programma. Faculty Club, EUR.
    • A.W. Prins (2015, februari 15). Is dit alles? - Over verveling en een andere alledaagsheid. Rotterdam, Lezing in Hotel Pinckoff i.s.m. dr. Guus Smeets (FSW).
    • A.W. Prins (2015, april 15). Empathische geneeskunde: Franje of Ruggengraat? Rotterdam, Lezing in het kader van de Medische Carrière-week van de MFVR, Erasmus MC.
    • A.W. Prins (2015, juni 6). Abraham Tuschinski. Rotterdam, Lezing in het kader van de Open Joodse Huizen, i.s.m. Loods 24.
    • A.W. Prins (2015, februari 10). 'Over Grenzen’, ‘Identity’, en ‘Grand Challenges’. Rotterdam, Voorbereiding en Introductie bij uitreiking certificaten Erasmus Honours Programma’s.
    • A.W. Prins (2015, oktober 24). What shall we ever do? Amsterdam, Gesprek met Wim Brands en Wietse Versteegh ihk van Brainwash Festival, Frascati.
    • A.W. Prins (2015, november 24). The importance of ‘stirring thinking'. Rotterdam, Introductie en discussie tijdens “Building Blocks for a new EUR-vision for Education”.
    • A.W. Prins (2012, oktober 18). Waarom ik geen kranten lees. Rotterdam, Column Studio Erasmus.
    • A.W. Prins (2012, juni 8). Beter in de grot blijven. Breda, Lezing Symposium IDFX - Interference: De Confrontatie.
    • A.W. Prins (2012, oktober 21). Kunst van de openbare ruimte: Janine Schrijvers, Meike Eggers en Michael Anhalt. Rotterdam, Lezing Museum Rotterdam.
    • A.W. Prins (2012, maart 27). All the lonely people.... Rotterdam, Lezing ihkv het symposium 'Het Familiealbum', EUR / Museum Rotterdam.
    • A.W. Prins (2012, april 13). 'Good Mourning' - over het belang van rouw. Den Haag, Lezing UHM.
    • A.W. Prins (2012, april 3). Het belang van Dostojevski. Rotterdam, Lezing voor de Erasmus Honours Alumni vereniging.
    • A.W. Prins (2012, februari 9). Kunst en eigenlijke alledaagsheid. Den Haag, Voordracht Vrije Akademie.
    • A.W. Prins (2000, juni 6). Hedendaagse Beeldencultuur. Zaal de Unie, Rotterdam, Debattenreeks "Hedendaagse Beeldenstructuur.
    • A.W. Prins (2000, juni 9). Hedendaagse Beeldencultuur: Film. Zaal de Unie, Rotterdam, debat "Hedendaagse Beeldencultuur: Film".
    • A.W. Prins (2000, december 14). Die Grammatik Fehlt. Martin Heidegger und Paul Celan in durftigster Zeit. Rotterdam, Lezing in het Goethe Instituut.
    • A.W. Prins (2000, februari 1). Politici te koop? Het Kohl-virus waart rond. Rotterdam, Platform 17, Studium Generale EUR.
    • A.W. Prins (1999, juni 19). Politiek. Rotterdam, Inleiding en voorzitterschap met Hans Visser, Herman Meijer en Mohamed Rabbae, CFK Symposium "Denkbeelden van Minderheden" n.a.v. Chaos ex Machina CFKj 1, EUR, FdW.
    • A.W. Prins (1999, juni 9). Denkbeelden van Minderheden. Rotterdam, Inleiding en moderatie, Faculteit der Wijsbegeerte, EUR.
    • A.W. Prins (1999, oktober 7). Platform 17. Rotterdam, Voorzitterschap Studium Generale, EUR.
    • A.W. Prins (1999, oktober 17). Multicultureel programmeren. Dordrecht, Inleiding en moderatie van het congres. Schouwburg De Kunstmin.
    • A.W. Prins (1999, februari 4). Anna Karenina. Rotterdam, lezing Studium Generale EUR.
    • A.W. Prins (1999, juni 1). Intermedialiteit in theater. Rotterdam, Inleiding en moderatie, symposium in het kader van 'Door schijn bewogen. 4 gesprekken over intermedialiteit in de kunst', Zaal de Unie.
    • A.W. Prins (1999, maart 25). Nederland Migratieland door de jaren heen. Amsterdam, Inleiding en moderatie van de conferentie van het Stimuleringsfonds van de Publieke Omroepen. De Rode Hoed.
    • A.W. Prins (1999, maart 4). Wie is er bang voor verveling. Rotterdam, Lezing voor directeurenoverleg Educatieve Opleidingen Rotterdam/Amsterdam/Den Haag/ Utrecht. Hotel New York.
    • A.W. Prins (1999, februari 1). Bestemming Nederland; Asielzoekers in Europa. Rotterdam, Inleiding en moderatie Studium Generale EUR.
    • A.W. Prins (1999, mei 11). Marokkaanse vrouwen in Nederland. Tussen isolement en maatschappelijk succes. Amsterdam, Inleiding en moderatie van het congres in het kader van de 'Al Farabi Ronde', De Rode Hoed.
    • A.W. Prins (1998, september 18). Van HOVO naar HOMO. Over het belang van onderwijs met ouderen in het HOVO onderwijs. Erasmus Universiteit Rotterdam, Lezing ter gelegenheid van het academisch HOVO jaar.
    • A.W. Prins (1998, augustus 31). Het belang van verveling. Den Haag, Lezing in het `Koorenhuis'.
    • A.W. Prins (1998, november 4). Multicultureel Kunstenbeleid. Rotterdam, Lezing voor Centrum Beeldende Kunst.
    • A.W. Prins (1998, november 7). What Dreyfus still can't do. Rotterdam, Lezing in het kader van het lustrumcongres `Fenomenologische en hermeneutische perspectieven op informatietechnologie', Faculteit der Wijsbegeerte.
    • A.W. Prins (1998, november 26). Inleiding en moderatie. Rotterdam, Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001, Studium Generale.
    • A.W. Prins (1998, september 25). Is `Amusement' een privatief? Arnhem, Lezing in het kader van de Vergadering van Nederlandse Gemeentesecretarissen.
    • A.W. Prins (1998, juni 3). Der Satz der Indentität. Rotterdam, Inleiding bij het filosofendiner `Wie zal het zijn?', Faculteit der Wijsbegeerte.
    • A.W. Prins (1998, mei 30). Over de tweevoudige overschatting van Heideggers `Sein und Zeit'. Amsterdam, Discussie met Herman Philipse en Arnold Heumakers.
    • A.W. Prins (1998, mei 22). Mensen zijn middelen. Verschijning van de flexwerker, verdwijning van de mens. Rotterdam, Masterclass bij de Faculteit der Economische Wetenschappen.
    • A.W. Prins (1998, mei 20). Heideggers Zijn en Tijd. Rotterdam, Lezing tijdens symposium `Zijn en Tijd', Faculteit der Wijsbegeerte.
    • A.W. Prins (1998, maart 27). A Theatre in it's own city. Rotterdam, Voordracht in het kader van het plenaire IETM congres 98.
    • A.W. Prins (1997, december 13). Van een verlegenheid een gelegenheid maken. Rotterdam, Lezing voor de Rotterdamse Kunststichting.
    • A.W. Prins (1997, november 30). Het pluriversum van de kunst. Arnhem, Lezing voor de Academie der Kunsten.
    • A.W. Prins (1997, oktober 26). Moraal, de stad en de cultuur. Rotterdam, Lezing in de Laurenskerk.
    • A.W. Prins (1997, juni 30). Het Belang van Dingen. Erasmus Universiteit Rotterdam, Lezing in het kader van de cyclus `De oplossing der dingen' van het Centrum voor Filosofie & Kunst.
    • A.W. Prins (1997, mei 17). Kunsten & Kerken. Arnhem, Openingslezing tijdens de expositie `Vurige Tongen' - Düsseldorf/Gent/Arnhem.
    • A.W. PrinsVoorzitterschap tijdens `The Body in Wonderland'. Cairo, Congres van de Internationale Associatie van Kunstcritici (AICA), 22-23 december 1996.
    • A.W. Prins (1996, februari 8). Kanttekeningen bij de archeologie van de kick. Den Bosch, Debat met Lieven de Cauter en Ruud Kaulingfreks in het kader van de cyclus `Bop till you drop', Akademie der Kunsten.
    • A.W. Prins (1996, mei 8). De interculturele dimensie van de kunst. Arnhem, Lezing voor de Hogeschool der Kunsten.
    • A.W. Prins (1996, september 11). Toegepaste Kunst: een ander verhaal. Amsterdam, Lezing ter gelegenheid van de opening van het Academisch Jaar van de Hoogeschool der Kunsten, Kleine Komedie.
    • A.W. Prins (1996, februari 29). Inleiding en moderatie. Amsterdam, Symposium `Changing opinions in Contemporary Art', Gate Foundation.
    • A.W. Prins (1996, maart 12). Inleiding en moderatie van `De puntjes op de y'. Erasmus Universiteit Rotterdam, Debat met Ch. Dercon, A. Bevers en A. Klamer, Studium Generale.
    • A.W. Prins (1996, februari 6). En dat alles uit verveling, mijne Heren. Den Bosch, Lezing in het kader van Studium Generale cyclus `Bop till you drop', Akademie der Kunsten.
    • A.W. Prins (1996, april 15). Presentatie tijdens `Het zevende werelddeel, exploraties in nieuw internationalisme in de beeldende kunst'. Rotterdam, Kunstsectordag van Rotterdamse Kunstinstellingen.
    • A.W. Prins (1996, mei 26). voorzitter van de werkbespreking `Deep Throat'. Almere, Expositie `Slapen in Almere', De Paviljoen.
    • A.W. PrinsInleiding, voorzitterschap en afsluitende lezing. Istanbul, Congres `A multiverse of Arts' ten behoeve van Med Urbs Vie en de Biennale Istanbul, 10-11 november 1995.
    • A.W. Prins (1995, oktober 26). Wie is er bang voor verveling? Katholieke Universiteit Brabant, Lezing ten behoeve van Studium Generale.
    • A.W. Prins (1995, november 15). Het einde van de academie? Arnhem, Lezing voor de Hogeschool voor de Kunsten.
    • A.W. PrinsGesprek met Cor Gout. onbekend, In Andere Sinema, november/december 1995.
    • A.W. PrinsDe verveling. onbekend, Interview voor IKON radio `De andere wereld op zondagmiddag', 24/31 december 1995.
    • A.W. Prins (1995, november 27). De wet van het water. Over westerse en niet-westerse kunstpraktijken in museale context. Leiden, Lezing ten behoeve van de Nederlandse Museumvereniging.
    • A.W. Prins (1995, december 13). De teloorgang van het denken. Leiden, Lezing tijdens het symposium `Heidegger en de epoche van de Informatisering'.
    • A.W. Prins (1995, oktober 4). De toekomst van het Kunstonderwijs in Nederland. Utrecht, Lezing ten behoeve van de Hogeschool voor de Kunsten.
    • H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (1995, november 1). Klinkklare nonsens in Vonhoff-rapport. Gesprek met S.J. Doorman. Rotterdam, Desiderius.
    • A.W. PrinsDe verveling, cyclus. onbekend, IKON programma `De andere wereld op zondagmorgen', 15/22/27 juli 1995).
    • A.W. Prins (1995, maart 24). Im Westen nur Neues - Martin Heidegger en de interculturele filosofie. Erasmus Universiteit Rotterdam, Gastcollege ten behoeve van doctoraalcolleges Interculturele Filosofie.
    • A.W. PrinsSome Dilemmas and Challenges in the intercultural debate today. Rotterdam, Inleidende lezing tijdens het congres `Het Zevende Werelddeel', 16/17, 23/24 september 1995.
    • A.W. PrinsVoorzitterschap en afsluitende lezing. Rotterdam, Congres `Het Zevende werelddeel', 16/17, 23/24 september 1995.
    • A.W. Prins (1995, april 18). `Business Art Stage' en de verhouding tussen kunst en ecomie. Arnhem, Debat met prof.dr. A. Klamer bij de Hogeschool der Kunsten.
    • A.W. Prins (1994, mei 7). De verveling als ultieme relativering van het bestaan. onbekend, Interview in het Rotterdams Dagblad. Eveneens in Utrecht Dagblad, Zeeuwse Courant, Gooi en Eemlander en de Leeuwarder Courant.
    • A.W. Prins (1994, april 29). De gesel der rijken. onbekend, Interview in Algemeen Dagblad.
    • A.W. Prins (1994, april 18). Existentiale en epochale verveling. Utrecht, Lezing in Averechts.
    • A.W. Prins (1994, augustus 3). Het belang van verveling. Rotterdam, Lezing voor de Probusgroep Rotterdam.
    • A.W. Prins (1994, september 10). Filosofie, koninging of glazenwasser van de wetenschap? Erasmus Universiteit Rotterdam, Inleidende lezing op open dag.
    • A.W. Prins (1994, november 11). Verveling: het uur U. Rotterdam, Lezing in Teatro Popular.
    • A.W. Prins (1994, mei 7). Enkele reis verveling. onbekend, Interview in Rotterdams Dagblad. Verscheen ook in Utrechts Dagblad, Zeeuwse Courant, Gooi en Eemlander en de Leeuwarder Courant.
    • A.W. Prins (1994, april 13). De verveling als ultieme relativering van het bestaan. onbekend, Interview in Quod Novum.
    • A.W. Prins (1994, januari 26). Verveling als epochaal fenomeen. Wageningen, Lezing voor de Stichting Management Gezondheidszorg.
    • A.W. Prins (1994, december 14). Inleiding en moderatie. Den Haag, Tweedaags symposium Lost Boundaries/Grensverlies, STROOM Haags Centrum voor Beeldende Kunst.
    • A.W. Prins (1994, april 14). Nothing really matters. Erasmus Universiteit Rotterdam, Lezing ten behoeve van Studium Generale-cyclus `De wetenschap staat voor niets'.
    • A.W. Prins (1994, oktober 12). Inleiding, voorzitterschap en mede-organisator. Erasmus Universiteit Rotterdam, Lezingencyclus `Magie', Studium Generale.
    • A.W. Prins (1994, september 25). Op weg naar de dingen: Jan van Krieken, Seet van Hout, Nicolaas Dings. Arnhem, Lezing tijdens cyclus `Coïncidentia Oppositorum', Rijnoeverhuys.
    • A.W. Prins (1994, juni 1). Een leven lang verveling. onbekend, Interview in de Haagse Courant.
    • A.W. Prins (2017). De dag dat de zee weg was. Amsterdam: Bezige Bij
    • A.W. Prins (1996). Het Zevende Werelddeel. Exploraties in hedendaags internationalisme. Congresverslag. Rotterdam: Kunstzaken
    • G.A.M. Groot, H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (1996). Van agora tot markt. Acta van de 18e Nederlands-Vlaamse Filosofiedag. Rotterdam: Faculteit der Wijsbegeerte
    • A.W. Prins (1996). Wegen naar een nieuw Internationalisme in de Beeldende Kunst. Verslag van het Med Urbs Vie-congres in Istanbul. Rotterdam: Rotterdamse Kunststichting
    • A.W. Prins (1997). The Body in Wonderland. Congresverslag van het AICA-congres in Cairo. Rotterdam: Med. Urbs VIE / Rotterdamse Kunststichting
   • A.W. Prins & H.A.F. Oosterling (2018, mei 1). Tolle, Lege… et Copula! Twijfel. Wijsgerig Faculteitsblad, EUR
   • A.W. Prins (2018, april 1). Je vervelen is van levensbelang. Why Magazine, pp. 34.
   • A.W. Prins (2018, maart 1). Rotterdammers zijn niet ongelukkiger, ze zijn gewoon eerlijker dan anderen. Nieuwspeper, pp. 4-5.
   • A.W. Prins (2017, oktober 1). Melancholie neemt de afgrondelijkheid van het bestaan serieus. Sophie – Stichting voor Christelijke Filosofie, pp. 10-16.
   • A.W. Prins (2017, oktober 5). Geneeskunde neemt de sterfelijkheid niet serieus genoeg. Medisch Contact, pp. 14-17.
   • A.W. Prins (2017, september 23). Over alles willen we krampachtig iets zinnigs zeggen. De Standaard, pp. 28-33.
   • A.W. Prins (2017, augustus 1). Het leven wordt niet beter. Volzin
    • A.W. Prins (2000). Toestroom Antillianen indammen? Voorzitter bijeenkomst "Toestroom Antillianen indammen?" Platform 17: Rotterdam, Studium Generale EUR (2000, oktober 10).
    • A.W. Prins & R. Safranski (2000). Nihilismus und Transzendenz. congres Nihilismus und Transzendenz: Rotterdam, FdW (2000, maart 27).
    • H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (2000). Kunstbeleid Rotterdam. interview met Jan Zoet en Kees Weeda, CFK: Rotterdam (2001, mei 16).
    • A.W. Prins (2000). Wijsgerige Antropologie: Hermeneutiek. Omscholingscursus Wijsgerige Antropologie: Hermeneutiek: Amsterdam, UvA (2000, mei 22).
    • A.W. Prins (2016). Interview Brainwash Radio.
    • A.W. Prins (2016). Grote Woorden. Interview met Wim Brands: (2016, januari 1).
    • A.W. Prins (2016). Filosoof pleit voor minder willen. Interview met Jeanette Krans: (2016, oktober 12).
    • A.W. Prins (2016). Verveling wordt een luxegoed. Interview met Niels Mathijssen: (2016, oktober 11).
    • A.W. Prins (2016). Interview met Wilma de Rek.
    • A.W. Prins (2015). Wees hartelijk, waardeer het alledaagse.
    • A.W. Prins (1997). Voorzitterschap tijdens congres `Sensus Communis'. te Rotterdam: (1997, december 11).
   • H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (Eds.). (2000-2000) Webzine CFKsite.
   • A.W. Prins (2015-2015). Voorzitter 'Lagerhuis debat', 'Media en Politiek'. Erasmus Honeurs Academy.
   • A.W. Prins (2007, februari 16). Uit verveling. EUR (447 pag.) (Kampen: Klement) Prom./coprom.: prof.dr. J. de Mul.
 • Bachelor Thesis Philosophy

  Title
  Bachelor Thesis Philosophy
  Year
  2020
  Year level
  Bachelor 3

  Year
  2020

  Year
  2020
  Year level
  Bachelor 3

  Year
  2020
  Year level
  Master 1

  The Quest for Man II

  Title
  The Quest for Man II
  Year
  2020
  Year level
  Bachelor 1, Bachelor 1
 • University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Philosophy
  Department
  ESPhil
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0631766207

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam