dr. A.W. Prins

dr. A.W. Prins
Faculteit der Wijsbegeerte Filosofie van Mens en Cultuur
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
J 5-37
Telephone
+31 10 4088986
Email
prins@fwb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Awee Prins (1957) is Associate Professor in the Philosophy of Man and Culture at the Faculty of Philosophy of Erasmus University Rotterdam. Since 2014 he is the dean of the Erasmus…

Awee Prins (1957) is Associate Professor in the Philosophy of Man and Culture at the Faculty of Philosophy of Erasmus University Rotterdam. Since 2014 he is the dean of the Erasmus Honours Academy.

Dr. Prins studied Philosophy at Erasmus University Rotterdam and the University of Amsterdam and graduated in 1985. Since 1985 he has taught Phenomenology, Hermeneutics and Philosophy of Art at Erasmus University.

His research focuses on Philosophy and Literature, and on the work of Martin Heidegger. In 2007 he obtained his PhD at Erasmus University with a dissertation on the phenomenon of Boredom (Being Bored / Dutch: Uit Verveling), which became a public and academic ‘bestseller’; in 2009 the eighth edition was published.

In 1991 Awee Prins co-founded (together with Henk Oosterling) the Centre for Philosophy and Art at Erasmus University. From 1999 until 2010, Prins was Dean of Education at the Faculty of Philosophy. He was also the ‘founding father’ of the Erasmus Honours Programme, a programme for excellent EUR-students.

In 2006 he received the prestigious Education Award (Onderwijsprijs) from EUR, for his excellent teaching skills and for being an inspiration for philosophy students, and those of other EUR-departments.

    • A.W. Prins (2017). We moeten het kinderlijke denken blijven koesteren. Erasmus Magazine.
    • A.W. Prins (2017). Hoe filosoof Awee Prins een nieuw publiek aanboort met een kinderboek. Trouw.
    • A.W. Prins (2017). Volwassenheid bestaat niet. Filosofie Magazine, 26-30.
    • A.W. Prins (2013). Kleine fenomenologie van de verveling: het belang van 'windstilte'. Podium voor Bio-ethiek, 20 (2), 13-16.
    • A.W. Prins (1998). Van HOVO naar HOMO. Het belang van hoger onderwijs met ouderen. Spes, 13-15.
    • A.W. Prins (2009). De eigen tijd in vermoedens gevat. Martin Heidegger en de mogelijkheid van tijdsdiagnostiek. Tijdschrift voor filosofie, 37-59.
    • A.W. Prins (1997). Im Westen nur Neues. Martin Heidegger und die interkulturellen Auseinandersetzung. Der Blaue Reiter. Journal für Philosophie, 103-107.
    • A.W. Prins (1999). Martin Heidegger. In J. de Mul (red.) (Ed.), Eric Claus: Eenentwintig filosofen van de twintigste eeuw verbeeld (pp. 52-52). Baarn: Stichting Lieve
    • A.W. Prins (1999). H.G. Gadamer. In H. Achterhuis e.a. (Ed.), De denkers. Een intellectuele biografie van de twintigste eeuw (pp. 288-297). Amsterdam/Antwerpen: Contact
    • A.W. Prins (1998). Mark Manders and the (R)evolution of Things. In S. Bos, H.R. Reust, R. Kaulingfreks & A.W. Prins (Eds.), Mark Manders Self-portrait in a surrounding area (pp. 99-101). Sao Paulo: Bienal de Sao Paulo
    • A.W. Prins (1995). H.G. Gadamer. In H.J. Achterhuis, J. Sperna Weiland, S.E. Teppema & J. DeVisscher (Eds.), Kritisch Denkers Lexicon 19 (herschreven versie) (pp. 1-16). Houten/Zaventem: Bohn Stafleu van Loghum
    • A.W. Prins (1994). Martin Heidegger en de vraag naar de alledaagsheid. In ? ? (Ed.), Acta Nederlands-Vlaamse Filosofiedag (pp. ?-?). ?: ?
    • A.W. Prins (1994). Explorations in figures of space. Comments alongside works by Bob Gramsma / Exploraties in gedaanten van de ruimte. Enkele opmerkingen bij werken van Bob Gramsma. In P. Donker Duyvis & W. Sanders (Eds.), Ateliers Arnhem 1993/1994 (pp. ?-?). Arnhem: ?
    • A.W. Prins (2014). Over dat vreemd-vertrouwde tweegesprek van filosofie en kunst. In B. Gramsma (Ed.), IN - Works 931 - 14209 (pp. 203-207). Zurich
    • A.W. Prins (2012). Design - Dasein is helemaal geen design! In R. den Brabander, P. Molendijk, T. Rahimy & S. van Tuinen (Eds.), Voorstellen tot werkelijkheid. Het denken en doen van Henk Oosterling: een abecedarium (pp. 30-35). Rotterdam: Trichis
    • E.L.O. Keymolen, A.W. Prins & C. Raab (2012). Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd. Third edition. In W. van den Donk & W. Thaens (Eds.), The Coming of Age of ICT in Public Administration (pp. 21-35). Amsterdam: IOS Press
    • H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (2008). Grootstedelijke reflecties. De kwetsbare relatie tussen kunst, cultuur en filosofie. In Opstellen voor Opstelten (pp. 19-23). Rotterdam: EUR
    • R. van den Akker & A.W. Prins (2008). Data morgana? Pleidooi voor een rimpelloos bestaan. In V.A.J. Frissen & J. de Mul (Eds.), De draagbare lichtheid van het bestaan (pp. 184-194). Kampen: Klement
    • A.W. Prins (2005). Verveling, verstilling en gelatenheid. Naar andere bestaanspraktijken in het Westen? In H.A.F. Oosterling & V. Bahgwandin (Eds.), Met drie ogen. Interculturele kruisbestuiving tussen filosofie en spiritualiteit (pp. 49/65-192/194). Rotterdam
    • A.W. Prins (2003). Die Grammatik fehlt. Martin Heidegger en Paul Celan: denken en dichten in 'schamelste tijden'. In T. Naaijkens & G. Groot (Eds.), Zingbare rest. De poëzie van Paul Celan (Armada, 9/3) (pp. 93-107). Amsterdam: Wereldbibliotheek
    • A.W. Prins (2003). Leonardus Stocke. In W. van et al. Bunge (Ed.), The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth-century Dutch Philosophers (pp. 953-955). Bristol: Thoemmes Press
    • A.W. Prins (1998). Is het existentialisme wel een humanisme? Jeap-Paul Sartre over de grenzen van vrijheid en verantwoordelijkheid. In H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (Eds.), Existentialisme en humanisme in postmoderne tijden. Sartre, Camus, Bataille herdacht (pp. 15-31). Rotterdam: Rotterdamse Filosofische Studies
    • H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (1998). Existentialisme herdacht. De Rennies voorbij? In H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (Eds.), Existentialisme en Humanisme in postmoderne tijden (pp. 9-11). Rotterdam: Rotterdamse Filosofische Studies
    • A.W. Prins (1997). Zijn er Holzwege op Internet? Martin Heidegger en de teloorgang van het denken. In Th.W.C. Oudemans (Ed.), Techniek en informatisering. Het denken van Heidegger (pp. 25-39). Assen: Van Gorcum
    • A.W. Prins (1996). `Im Westen nur Neues' - Martin Heidegger und die interkulturelle Auseinandersetzung. In H. Kimmerle (Ed.), Das Multiversum der Kulturen (pp. 77-101). Amsterdam: Rodopi
    • A.W. Prins (1996). De wet van het water. Over westerse en niet-westerse kunstpraktijken. In R. de Leeuw (Ed.), Publiek in het jaar 2000. Musea in de multiculturele samenleving (pp. 9-14). Amsterdam/Den Haag: Nederlandse Museumvereniging/Rijksdienst Beeldende Kunst
    • A.W. Prins (1995). Heideggers `Andenken'. Zweisprache und Gewalt. In H. Kimmerle (Ed.), Poesie und Philosophie in einer tragischen Kultur. Texte eines Hölderlin-Symposiums mit einem Bildteil (pp. 73-86). Würzburg: Königshausen & Neumann
    • A.W. Prins (1994). Waarheid en geheim. Heideggers weg naar een tweegesprek van filosofie en kunst. In H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (Eds.), Filosofie en kunst 2. Esthetica in de 20e eeuw: een andere verstandhouding (pp. 77-93). Rotterdam: Faculteit der Wijsbegeerte
    • A.W. Prins (1997). `Van een Verlegenheid een Gelegenheid maken' Enkele bespiegelingen over een ander multi-cultureel Kunstenbeleid. In R.R. de Haas (Ed.), Nota Multicultureel Kunstbeleid (pp. 76-79). Rotterdam: Rotterdamse Kunststichting
   • A.W. Prins (2017, oktober 5). Geneeskunde neemt de sterfelijkheid niet serieus genoeg. Medisch Contact, pp. 14-17.
    • A.W. Prins (2000). Toestroom Antillianen indammen? Voorzitter bijeenkomst "Toestroom Antillianen indammen?" Platform 17: Rotterdam, Studium Generale EUR (2000, oktober 10).
    • A.W. Prins & R. Safranski (2000). Nihilismus und Transzendenz. congres Nihilismus und Transzendenz: Rotterdam, FdW (2000, maart 27).
    • H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (2000). Kunstbeleid Rotterdam. interview met Jan Zoet en Kees Weeda, CFK: Rotterdam (2001, mei 16).
    • A.W. Prins (2000). Wijsgerige Antropologie: Hermeneutiek. Omscholingscursus Wijsgerige Antropologie: Hermeneutiek: Amsterdam, UvA (2000, mei 22).
    • A.W. Prins (2016). Interview Brainwash Radio.
    • A.W. Prins (2016). Grote Woorden. Interview met Wim Brands: (2016, januari 1).
    • A.W. Prins (2016). Filosoof pleit voor minder willen. Interview met Jeanette Krans: (2016, oktober 12).
    • A.W. Prins (2016). Verveling wordt een luxegoed. Interview met Niels Mathijssen: (2016, oktober 11).
    • A.W. Prins (2016). Interview met Wilma de Rek.
    • A.W. Prins (2015). Wees hartelijk, waardeer het alledaagse.
    • A.W. Prins (1997). Voorzitterschap tijdens congres `Sensus Communis'. te Rotterdam: (1997, december 11).
    • G.A.M. Groot, H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (1996). Van agora tot markt. Acta van de 18e Nederlands-Vlaamse Filosofiedag. Rotterdam: Faculteit der Wijsbegeerte
    • A.W. Prins (1996). Het Zevende Werelddeel. Exploraties in hedendaags internationalisme. Congresverslag. Rotterdam: Kunstzaken
    • A.W. Prins (1996). Wegen naar een nieuw Internationalisme in de Beeldende Kunst. Verslag van het Med Urbs Vie-congres in Istanbul. Rotterdam: Rotterdamse Kunststichting
    • A.W. Prins (1997). The Body in Wonderland. Congresverslag van het AICA-congres in Cairo. Rotterdam: Med. Urbs VIE / Rotterdamse Kunststichting
   • H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (Eds.). (2000) Webzine CFKsite.
   • H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (Ed.). (1998). Existentialisme en humanisme in postmoderne tijden. Rotterdam: Rotterdamse Filosofische Studies
   • A.W. Prins (Ed.). (1998). A seventh Continent. Attempts towards new Internationalism in the Arts. Rotterdam: Rotterdam Festivals
   • H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (Ed.). (1994). Filosofie en kunst 2. Esthetica in de 20e eeuw: een andere verstandhouding (+ voorwoord). Rotterdam: Faculteit der Wijsbegeerte
   • A.W. Prins (2018, februari 7). Er dreigt een voltooid-leven-epidemie. IJmuiden, Lezing voor SCEN artsen regio Haarlem.
   • A.W. Prins (2018, juni 22). Over het belang van broos denken in de geneeskunde. Vlieland, lezing tijdens het huisartsencongres 'Sign of Times'.
   • A.W. Prins (2018, juni 2). The Critically Ill Child: From Translational Reseacrh to Reflection. Rotterdam, Lezing Erasmus Universiteit.
   • A.W. Prins (2018, maart 31). Bij broos even hoort broos denken. Arminius, Grote Zaal, Rotterdam, Lezing i.h.k. van de Nacht van de Filosofie.
   • A.W. Prins (2018, maart 19). The fragility-approach in de psychiatrie. Utrecht, Lezing voor de Patiëntenraad Stichting Altrecht.
   • A.W. Prins (2018, februari 8). Gedachten over sterfelijkheid. Bergsingelkerk Rotterdam, lezing i.h.k. van het symposium “De dokter, de denker en de dominee over ‘voltooid leven’”.
   • A.W. Prins (2018, april 22). Het belang van los en loskloppend denken. Lezing i.h.k. van de Dag van de Filosofie, Tilburg.
   • A.W. Prins (2018, januari 26). Tellen is koud denken. Boekhandel De Vries, Haarlem, Lezing en presentatie (samen met Thé Tjong Khing’).
   • A.W. Prins (2018, januari 14). Martin Heidegger en de sterfelijkheid. Het zoeken hert, Antwerpen, Lezing in het kader van de cyclus “Doorheen de duisternis".
   • A.W. Prins (2017, oktober 31). Onze samenzwering tegen de sterfelijkheid. Arminius, Rotterdam, Lezing congres ‘De dokter en de dood’.
   • A.W. Prins (2018, mei 16). Broosheid in het onderwijs. Utrecht, Lezing congres “Eruit halen wat erin zit” voor bestuurders MBO.
   • A.W. PrinsRethinking being ‘worse off’. onbekend, Lezing ter gelegenheid van het afscheidssymposium voor Prof. dr. Dick Tiboel.
   • A.W. Prins (2017, november 5). Het belang van onmogelijkheidszin in de opvoeding. Bilthoven, Wijsgerige Kring De Woudkapel.
   • A.W. Prins (2017, oktober 18). Pleidooi voor los denken. Schouwburg Rotterdam, Studio Erasmus.
   • A.W. Prins (2017, oktober 28). Wij leren in het leven altijd te laat. Frascati Amsterdam, Brainwash Festival.
   • A.W. Prins (2017, oktober 7). Inleiding. Rotterdam, Presentatie van “De dag dat de zee weg was".
   • A.W. Prins (2016, september 23). Over de mogelijkheid en onmogelijkheid van de rouw. Amsterdam, ezing voor de Stichting Filosofie en Psychiatrie, Universiteit van Amsterdam.
   • A.W. Prins (2015, februari 17). Lenig worden in je hoofd. Rotterdam, Introductielezingen ihk van Filosofie voor kinderen, Wetenschapsknooppunt EUR.
   • A.W. Prins (2016, februari 3). Wat is dat, “existentiële professionaliteit?”. Rotterdam, Lezing voor de Huisartsenspecialistenopleiding van het Erasmus MC.
   • A.W. Prins (2016, maart 8). Stirring Thinking. Rotterdam, Inleiding bij de uitreiking van de Honours bullen van het Erasmus Honours Programme, i.s.m. Prof. dr. Huib Pols.
   • A.W. Prins (2016, juni 14). De eindigheid omarmd. Renesse, Lezing voor de specialistenopleiding Erasmus MC in het kader van de cursus “Professionaliteit en Ethiek”.
   • A.W. Prins (2016, juni 29). Lenig worden in je hoofd. Rotterdam, HOVO Kindercollege.
   • A.W. Prins (2016, juni 22). Bij broos leven hoort broos denken. Rotterdam, HOVO Zomerlezing.
   • A.W. Prins (2016, oktober 11). An Interdisciplinary Approach. Rotterdam, Inleidende lezing voor het Erasmus Honours Programma. Faculty Club, EUR.
   • A.W. Prins (2016, december 11). Broos leven, broos denken, broos geloven. Bilthoven, Lezing voor De Woudkapel.
   • A.W. Prins (2016, oktober 25). Wat is dat in deze tijd: Lof der Zotheid? Rotterdam, Kindercollege Erasmus MC.
   • A.W. Prins (2016, oktober 30). Erasmus is geen merknaam, Erasmus was een denker. Rotterdam, Inleiding tgv de presentatie van Bd. 13 en 14 van de Correspondentie van Erasmus (i.s.m. Ad Donker), Verhalenhuis.
   • A.W. Prins (2016, november 16). Empathische Geneeskunde, Frankje of Ruggengraat? Rotterdam, Lezing HOVO i.s.m. prof. dr. Louw Feenstra, dr. Peter Klootwijk en dr. Ingeborg Engelberts.
   • A.W. Prins (2016, november 21). Martin Heidegger en de tijdelijkheid van het zijn. Rotterdam, Lezing in het kader van de cursus “Geschiedenis van het Post-Modernisme”. HOVO – EUR.
   • A.W. Prins (2016, oktober 12). Filosofie en Geneeskunde: Inleiding in ‘vergankelijkheidsberoepen’. Rotterdam, Lezing ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Junior Med School. Erasmus MC.
   • A.W. Prins (2015, februari 10). 'Over Grenzen’, ‘Identity’, en ‘Grand Challenges’. Rotterdam, Voorbereiding en Introductie bij uitreiking certificaten Erasmus Honours Programma’s.
   • A.W. Prins (2015, november 24). The importance of ‘stirring thinking'. Rotterdam, Introductie en discussie tijdens “Building Blocks for a new EUR-vision for Education”.
   • A.W. Prins (2015, oktober 24). What shall we ever do? Amsterdam, Gesprek met Wim Brands en Wietse Versteegh ihk van Brainwash Festival, Frascati.
   • A.W. Prins (2015, juni 6). Abraham Tuschinski. Rotterdam, Lezing in het kader van de Open Joodse Huizen, i.s.m. Loods 24.
   • A.W. Prins (2015, april 15). Empathische geneeskunde: Franje of Ruggengraat? Rotterdam, Lezing in het kader van de Medische Carrière-week van de MFVR, Erasmus MC.
   • A.W. Prins (2015, februari 15). Is dit alles? - Over verveling en een andere alledaagsheid. Rotterdam, Lezing in Hotel Pinckoff i.s.m. dr. Guus Smeets (FSW).
   • A.W. Prins (2012, oktober 21). Kunst van de openbare ruimte: Janine Schrijvers, Meike Eggers en Michael Anhalt. Rotterdam, Lezing Museum Rotterdam.
   • A.W. Prins (2012, juni 8). Beter in de grot blijven. Breda, Lezing Symposium IDFX - Interference: De Confrontatie.
   • A.W. Prins (2012, oktober 18). Waarom ik geen kranten lees. Rotterdam, Column Studio Erasmus.
   • A.W. Prins (2012, februari 9). Kunst en eigenlijke alledaagsheid. Den Haag, Voordracht Vrije Akademie.
   • A.W. Prins (2012, april 13). 'Good Mourning' - over het belang van rouw. Den Haag, Lezing UHM.
   • A.W. Prins (2012, april 3). Het belang van Dostojevski. Rotterdam, Lezing voor de Erasmus Honours Alumni vereniging.
   • A.W. Prins (2012, maart 27). All the lonely people.... Rotterdam, Lezing ihkv het symposium 'Het Familiealbum', EUR / Museum Rotterdam.
   • A.W. Prins (2000, december 14). Die Grammatik Fehlt. Martin Heidegger und Paul Celan in durftigster Zeit. Rotterdam, Lezing in het Goethe Instituut.
   • A.W. Prins (2000, juni 9). Hedendaagse Beeldencultuur: Film. Zaal de Unie, Rotterdam, debat "Hedendaagse Beeldencultuur: Film".
   • A.W. Prins (2000, juni 6). Hedendaagse Beeldencultuur. Zaal de Unie, Rotterdam, Debattenreeks "Hedendaagse Beeldenstructuur.
   • A.W. Prins (2000, februari 1). Politici te koop? Het Kohl-virus waart rond. Rotterdam, Platform 17, Studium Generale EUR.
   • A.W. Prins (1999, mei 11). Marokkaanse vrouwen in Nederland. Tussen isolement en maatschappelijk succes. Amsterdam, Inleiding en moderatie van het congres in het kader van de 'Al Farabi Ronde', De Rode Hoed.
   • A.W. Prins (1999, maart 25). Nederland Migratieland door de jaren heen. Amsterdam, Inleiding en moderatie van de conferentie van het Stimuleringsfonds van de Publieke Omroepen. De Rode Hoed.
   • A.W. Prins (1999, februari 4). Anna Karenina. Rotterdam, lezing Studium Generale EUR.
   • A.W. Prins (1999, maart 4). Wie is er bang voor verveling. Rotterdam, Lezing voor directeurenoverleg Educatieve Opleidingen Rotterdam/Amsterdam/Den Haag/ Utrecht. Hotel New York.
   • A.W. Prins (1999, februari 1). Bestemming Nederland; Asielzoekers in Europa. Rotterdam, Inleiding en moderatie Studium Generale EUR.
   • A.W. Prins (1999, juni 19). Politiek. Rotterdam, Inleiding en voorzitterschap met Hans Visser, Herman Meijer en Mohamed Rabbae, CFK Symposium "Denkbeelden van Minderheden" n.a.v. Chaos ex Machina CFKj 1, EUR, FdW.
   • A.W. Prins (1999, juni 9). Denkbeelden van Minderheden. Rotterdam, Inleiding en moderatie, Faculteit der Wijsbegeerte, EUR.
   • A.W. Prins (1999, oktober 17). Multicultureel programmeren. Dordrecht, Inleiding en moderatie van het congres. Schouwburg De Kunstmin.
   • A.W. Prins (1999, oktober 7). Platform 17. Rotterdam, Voorzitterschap Studium Generale, EUR.
   • A.W. Prins (1999, juni 1). Intermedialiteit in theater. Rotterdam, Inleiding en moderatie, symposium in het kader van 'Door schijn bewogen. 4 gesprekken over intermedialiteit in de kunst', Zaal de Unie.
   • A.W. Prins (1998, juni 3). Der Satz der Indentität. Rotterdam, Inleiding bij het filosofendiner `Wie zal het zijn?', Faculteit der Wijsbegeerte.
   • A.W. Prins (1998, mei 20). Heideggers Zijn en Tijd. Rotterdam, Lezing tijdens symposium `Zijn en Tijd', Faculteit der Wijsbegeerte.
   • A.W. Prins (1998, maart 27). A Theatre in it's own city. Rotterdam, Voordracht in het kader van het plenaire IETM congres 98.
   • A.W. Prins (1998, mei 22). Mensen zijn middelen. Verschijning van de flexwerker, verdwijning van de mens. Rotterdam, Masterclass bij de Faculteit der Economische Wetenschappen.
   • A.W. Prins (1998, mei 30). Over de tweevoudige overschatting van Heideggers `Sein und Zeit'. Amsterdam, Discussie met Herman Philipse en Arnold Heumakers.
   • A.W. Prins (1998, augustus 31). Het belang van verveling. Den Haag, Lezing in het `Koorenhuis'.
   • A.W. Prins (1998, september 18). Van HOVO naar HOMO. Over het belang van onderwijs met ouderen in het HOVO onderwijs. Erasmus Universiteit Rotterdam, Lezing ter gelegenheid van het academisch HOVO jaar.
   • A.W. Prins (1998, september 25). Is `Amusement' een privatief? Arnhem, Lezing in het kader van de Vergadering van Nederlandse Gemeentesecretarissen.
   • A.W. Prins (1998, november 4). Multicultureel Kunstenbeleid. Rotterdam, Lezing voor Centrum Beeldende Kunst.
   • A.W. Prins (1998, november 7). What Dreyfus still can't do. Rotterdam, Lezing in het kader van het lustrumcongres `Fenomenologische en hermeneutische perspectieven op informatietechnologie', Faculteit der Wijsbegeerte.
   • A.W. Prins (1998, november 26). Inleiding en moderatie. Rotterdam, Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001, Studium Generale.
   • A.W. Prins (1997, mei 17). Kunsten & Kerken. Arnhem, Openingslezing tijdens de expositie `Vurige Tongen' - Düsseldorf/Gent/Arnhem.
   • A.W. Prins (1997, juni 30). Het Belang van Dingen. Erasmus Universiteit Rotterdam, Lezing in het kader van de cyclus `De oplossing der dingen' van het Centrum voor Filosofie & Kunst.
   • A.W. Prins (1997, oktober 26). Moraal, de stad en de cultuur. Rotterdam, Lezing in de Laurenskerk.
   • A.W. Prins (1997, november 30). Het pluriversum van de kunst. Arnhem, Lezing voor de Academie der Kunsten.
   • A.W. Prins (1997, december 13). Van een verlegenheid een gelegenheid maken. Rotterdam, Lezing voor de Rotterdamse Kunststichting.
   • A.W. Prins (1996, mei 26). voorzitter van de werkbespreking `Deep Throat'. Almere, Expositie `Slapen in Almere', De Paviljoen.
   • A.W. Prins (1996, februari 6). En dat alles uit verveling, mijne Heren. Den Bosch, Lezing in het kader van Studium Generale cyclus `Bop till you drop', Akademie der Kunsten.
   • A.W. Prins (1996, september 11). Toegepaste Kunst: een ander verhaal. Amsterdam, Lezing ter gelegenheid van de opening van het Academisch Jaar van de Hoogeschool der Kunsten, Kleine Komedie.
   • A.W. Prins (1996, mei 8). De interculturele dimensie van de kunst. Arnhem, Lezing voor de Hogeschool der Kunsten.
   • A.W. PrinsVoorzitterschap tijdens `The Body in Wonderland'. Cairo, Congres van de Internationale Associatie van Kunstcritici (AICA), 22-23 december 1996.
   • A.W. Prins (1996, maart 12). Inleiding en moderatie van `De puntjes op de y'. Erasmus Universiteit Rotterdam, Debat met Ch. Dercon, A. Bevers en A. Klamer, Studium Generale.
   • A.W. Prins (1996, februari 29). Inleiding en moderatie. Amsterdam, Symposium `Changing opinions in Contemporary Art', Gate Foundation.
   • A.W. Prins (1996, februari 8). Kanttekeningen bij de archeologie van de kick. Den Bosch, Debat met Lieven de Cauter en Ruud Kaulingfreks in het kader van de cyclus `Bop till you drop', Akademie der Kunsten.
   • A.W. Prins (1996, april 15). Presentatie tijdens `Het zevende werelddeel, exploraties in nieuw internationalisme in de beeldende kunst'. Rotterdam, Kunstsectordag van Rotterdamse Kunstinstellingen.
   • A.W. PrinsDe verveling, cyclus. onbekend, IKON programma `De andere wereld op zondagmorgen', 15/22/27 juli 1995).
   • A.W. PrinsDe verveling. onbekend, Interview voor IKON radio `De andere wereld op zondagmiddag', 24/31 december 1995.
   • A.W. Prins (1995, november 27). De wet van het water. Over westerse en niet-westerse kunstpraktijken in museale context. Leiden, Lezing ten behoeve van de Nederlandse Museumvereniging.
   • A.W. Prins (1995, december 13). De teloorgang van het denken. Leiden, Lezing tijdens het symposium `Heidegger en de epoche van de Informatisering'.
   • A.W. Prins (1995, november 15). Het einde van de academie? Arnhem, Lezing voor de Hogeschool voor de Kunsten.
   • A.W. Prins (1995, oktober 26). Wie is er bang voor verveling? Katholieke Universiteit Brabant, Lezing ten behoeve van Studium Generale.
   • A.W. PrinsGesprek met Cor Gout. onbekend, In Andere Sinema, november/december 1995.
   • A.W. Prins (1995, maart 24). Im Westen nur Neues - Martin Heidegger en de interculturele filosofie. Erasmus Universiteit Rotterdam, Gastcollege ten behoeve van doctoraalcolleges Interculturele Filosofie.
   • A.W. PrinsVoorzitterschap en afsluitende lezing. Rotterdam, Congres `Het Zevende werelddeel', 16/17, 23/24 september 1995.
   • A.W. PrinsInleiding, voorzitterschap en afsluitende lezing. Istanbul, Congres `A multiverse of Arts' ten behoeve van Med Urbs Vie en de Biennale Istanbul, 10-11 november 1995.
   • A.W. Prins (1995, oktober 4). De toekomst van het Kunstonderwijs in Nederland. Utrecht, Lezing ten behoeve van de Hogeschool voor de Kunsten.
   • A.W. Prins (1995, april 18). `Business Art Stage' en de verhouding tussen kunst en ecomie. Arnhem, Debat met prof.dr. A. Klamer bij de Hogeschool der Kunsten.
   • H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (1995, november 1). Klinkklare nonsens in Vonhoff-rapport. Gesprek met S.J. Doorman. Rotterdam, Desiderius.
   • A.W. PrinsSome Dilemmas and Challenges in the intercultural debate today. Rotterdam, Inleidende lezing tijdens het congres `Het Zevende Werelddeel', 16/17, 23/24 september 1995.
   • A.W. Prins (1994, oktober 12). Inleiding, voorzitterschap en mede-organisator. Erasmus Universiteit Rotterdam, Lezingencyclus `Magie', Studium Generale.
   • A.W. Prins (1994, december 14). Inleiding en moderatie. Den Haag, Tweedaags symposium Lost Boundaries/Grensverlies, STROOM Haags Centrum voor Beeldende Kunst.
   • A.W. Prins (1994, mei 7). Enkele reis verveling. onbekend, Interview in Rotterdams Dagblad. Verscheen ook in Utrechts Dagblad, Zeeuwse Courant, Gooi en Eemlander en de Leeuwarder Courant.
   • A.W. Prins (1994, januari 26). Verveling als epochaal fenomeen. Wageningen, Lezing voor de Stichting Management Gezondheidszorg.
   • A.W. Prins (1994, juni 1). Een leven lang verveling. onbekend, Interview in de Haagse Courant.
   • A.W. Prins (1994, april 14). Nothing really matters. Erasmus Universiteit Rotterdam, Lezing ten behoeve van Studium Generale-cyclus `De wetenschap staat voor niets'.
   • A.W. Prins (1994, april 18). Existentiale en epochale verveling. Utrecht, Lezing in Averechts.
   • A.W. Prins (1994, mei 7). De verveling als ultieme relativering van het bestaan. onbekend, Interview in het Rotterdams Dagblad. Eveneens in Utrecht Dagblad, Zeeuwse Courant, Gooi en Eemlander en de Leeuwarder Courant.
   • A.W. Prins (1994, april 13). De verveling als ultieme relativering van het bestaan. onbekend, Interview in Quod Novum.
   • A.W. Prins (1994, april 29). De gesel der rijken. onbekend, Interview in Algemeen Dagblad.
   • A.W. Prins (1994, augustus 3). Het belang van verveling. Rotterdam, Lezing voor de Probusgroep Rotterdam.
   • A.W. Prins (1994, september 10). Filosofie, koninging of glazenwasser van de wetenschap? Erasmus Universiteit Rotterdam, Inleidende lezing op open dag.
   • A.W. Prins (1994, november 11). Verveling: het uur U. Rotterdam, Lezing in Teatro Popular.
   • A.W. Prins (1994, september 25). Op weg naar de dingen: Jan van Krieken, Seet van Hout, Nicolaas Dings. Arnhem, Lezing tijdens cyclus `Coïncidentia Oppositorum', Rijnoeverhuys.
   • A.W. Prins (periode: 2015 t/m 2015). Voorzitter 'Lagerhuis debat', 'Media en Politiek' - Erasmus Honeurs Academy.
   • A.W. Prins (2007, februari 16). Uit verveling. EUR (447 pag.) (Kampen: Klement) Prom./coprom.: prof.dr. J. de Mul.
 • University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Faculteit der Wijsbegeerte
  Department
  Filosofie van Mens en Cultuur
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4088986
  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Faculteit der Wijsbegeerte
  Department
  Filosofie van Mens en Cultuur
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4088986
  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Faculteit der Wijsbegeerte
  Department
  Filosofie van Mens en Cultuur
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4088986

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam