prof.dr.
(Walter) WJM Kickert

(external) researcher Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T17-35
Telephone
0104082137
Email
kickert@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Walter Kickert is professor of Public Management at the department of Public Administration, Erasmus University Rotterdam.

He graduated in experimental physics in Utrecht, was research assistant in control engineering at London University and did his PhD in organisation science in Eindhoven. Afterwards he has been working at the department of Public Administration at Nijmegen University and at the ministry of Education and Sciences. In 1990 he was nominated full professor of public management at Erasmus University Rotterdam. From 2006 till 2013 he was the scientific director of the Netherlands Institute of Government, the national interuniversity research school of administrative and political sciences. His…

Walter Kickert is professor of Public Management at the department of Public Administration, Erasmus University Rotterdam.

He graduated in experimental physics in Utrecht, was research assistant in control engineering at London University and did his PhD in organisation science in Eindhoven. Afterwards he has been working at the department of Public Administration at Nijmegen University and at the ministry of Education and Sciences. In 1990 he was nominated full professor of public management at Erasmus University Rotterdam. From 2006 till 2013 he was the scientific director of the Netherlands Institute of Government, the national interuniversity research school of administrative and political sciences. His main research themes were management in complex networks, management and organisation in central government, autonomisation of executive agencies, reorganisations of ministries and province. He has carried out international comparative research of public management and administrative reform in European countries. Until 2011 he was deputy-editor of the international journal Public Administration. In 2012 he was awarded the Routledge prize for outstanding contribution to public management research. Besides his scientific work he has extensive experience in conducting contract research and consultancy for various ministries and other public organisations.

    • W.J.M. Kickert & T. Randma-Liiv (2015). Europe Managing the Crisis: The Politics of Fiscal Consolidation. London: Routledge doi: 10.4324/9781315722689
    • W.J.M. Kickert (2012). Europa en de crisis. Hoe Europese overheden omgingen met de bankencrisis, economische crisis en begrotingscrisis in 2008-2011. Rotterdam: Erasmus Universtiteit Rotterdam
    • W.J.M. Kickert & F.B.L. van der Meer (2009). Reorganisatie van de provincie Noord-Holland van 2003 tot 2006: verschillende invalshoeken en verschillende verhalen. Amsterdam: Reed Business
    • W.J.M. Kickert (2007). Laat duizend bloemen bloeien: hoe het ministerie van LNV omgaat met externe veranderin-gen. Den Haag: Reed Business
    • W.J.M. Kickert (2004). The History of Governance in the Netherlands. Den Haag: Reed Business Information
    • W.J.M. Kickert (2002). Verhalen van verandering. Sociale reconstructie van reorganisaties op de ministeries van Justitie, O&W en VWS. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie
    • W.J.M. Kickert (2000). Public Management Reforms in The Netherlands. Social Reconstruction of Reforms Ideas and Underlying Frames of Reference. Delft: Eburon
    • W.J.M. Kickert (1998). Aansturing van verzelfstandigde overheidsdiensten. Alphen aan de Rijn: Samsom
    • W.J.M. Kickert, R.A.W. Rhodes, C. Reichard, W. Jann, F. Strehl, k. Schedler, L. Rouban, F.O.M. Verhaak, C. Alba, R. Maes, K. Konig, L. deLeon & B.G. Peters (1997). Public Management and administrative reform in Western Europe. Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing ltd
    • W.J.M. Kickert, E.H. Klijn & J.F.M. Koppenjan (1997). Managing Complex Networks. Londen: Sage
    • W.J.M. Kickert (2011). Steering emergent and complex change processes. In S. Groeneved & S. Van de Walle (Eds.), New Steering Concepts in Public Management, IPMN series
    • W.J.M. Kickert (2010). Public management reform in continental Europe. National distinctiveness. In P. Laegreid & T. Christensen (Eds.), Ashgate Research Companion to New Public Management,. [S.l.]: Ashgate
    • C. Reichard & W.J.M. Kickert (2008). PhD Education in Public Administration and Management in Europe. In G. Jenei & K. Mike (Eds.), Public Administration and Public Policy Degree Programs in Europe: the Road from Bologna. Bratislava: NISPAcee
    • W.J.M. Kickert (2008). The study of public management in the Netherlands. Managing complex networks and public governance. In W.J.M. Kickert (Ed.), The Study of Public Management in Europe and the US (pp. 122-143). Londen: Routledge
    • W.J.M. Kickert (2007). Distinctive characteristics of state and administrative reform in Southern Europe. In H. Hill (Ed.), Modernizing Government in Europe (pp. 191-212). Baden-Baden: Nomos Verlag
    • W.J.M. Kickert (2007). Public management reforms in countries with a Napoleonic state model: France, Italy and Spain. In C. Pollitt, S. van Thiel & V. Homburg (Eds.), New Public Management in Europe. Adaptation and Alternatives (pp. 26-51). Houndmills: Palgrave Macmillan
    • W.J.M. Kickert (2005). Traditions of Public Governance: the forgotten context for innovation. In M. Veenswijk (Ed.), Organizing Innovation.New Approaches to Cultural Change and Intervention in Public Sector Organizations. Amsterdam: IOS Press
    • W.J.M. Kickert (2004). Reorganisations at the ministries of Justice - Agriculture, Nature and Fishery - Public Health, Welfare and Sport. In A. Benz, H. Siedntopf & K.P. Sommerman (Eds.), Institutionenbildung in Regierung und Verwaltung (pp. 557-571). Berlin: Ducker und Humboldt
    • W.J.M. Kickert & J. Thomassen (2000). Governance in Modern Society. In W.J.M. Kickert, O. van Heffen & J. Thomassen (Eds.), Governance in Modern Society (pp. 223-255). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
    • W.J.M. Kickert & J.L.M. Hakvoort (2000). .Public Governance in Europe: a historical-institutional tour d'horizon. In O. van Heffen, W.J.M. Kickert & J.A. Thomassen (Eds.), Governance in Modern Society. Effects, Change and Formation of Government Institutions (pp. 223-256). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers
    • W.J.M. Kickert (2000). Questions about New Public Management: why what and beyond. A brief tour d'horizon. In P. Knoepfel & W. Linder (Eds.), Verwaltung, Regierung und Verfassung im Wandel (pp. 249-267). Basel: Helbing & Lichtengahn
    • W.J.M. Kickert (1999). Introduction (met R.J. Stillman). In W.J.M. Kickert & R.J. Stillman (Eds.), The modern state and its study. The new administrative sciences in a changing Europe and United States (pp. 3-16). Cheltenham: Edward Elgan
    • W.J.M. Kickert (1999). Expansion and diversification of Public Administration in the post-war welfare stak. The case of the Netherlands. In W.J.M. Kickert & R.J. Stillman (Eds.), The modern state and its study. The new administrative sciences in a changing Europe and United States (pp. 159-178). Cheltenham: Edward Elgan
    • W.J.M. Kickert (1998). Toekomst bestuurskunde in historisch perspectief. In F.B. van der Meer & A.B. Ringeling (Eds.), Bestuurskunde en Praktijk (pp. 255-267). Alphen a/d Rijn: Samsom
    • W.J.M. Kickert (1997). Public Management in the United States and Europe. In W.J.M. Kickert (Ed.), Public Management and Administrative Reform in Western Europe (pp. 15-38). Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing Ltd
    • J.E. Lane & W.J.M. Kickert (1997). Anglo-Saxon Public Management and European Governace, the case of Dutch administrative reforms. In J.E. Lane (Ed.), Public Sector Reform (pp. 168-187). Londen: Sage
    • E.H. Klijn, W.J.M. Kickert & J.F.M. Koppenjan (1997). Introduction. In W.J.M. Kickert, E.H. Klijn & J.F.M. Koppenjan (Eds.), Managing Complex Networks:strategies for the public sector (pp. 1-13). Londen: Sage
    • W.J.M. Kickert, E.H. Klijn & J.F.M. Koppenjan (1997). Conclusions: strategies for networkmanagement. In W.J.M. Kickert, E.H. Klijn & J.F.M. Koppenjan (Eds.), Managing complex networks: strategies for the public sector (pp. 166-191). Londen: Sage
    • W.J.M. Kickert (1996). Administrative reforms and public sector governance in The Netherlands. In C. Reichard & H. Wollmann (Eds.), Kommunalverwaltung im Modernisierungsschub (pp. 320-350). Berlin/Basel: Birkhauser Verlag
    • W.J.M. Kickert (1996). Verwaltungsreform in den Niederlanden. In W. Fisker & E. Mundhenke (Eds.), New public management in der Bundesverwaltung (pp. 135-145). Bruehl: Fachhochschule der Bunder fur offentliche Verwaltung
    • W.J.M. Kickert & M.J.W. van Twist (1995). Verzelfstandiging, kerndepartementen en overheidssturing. In P. de Jong, A.F.A. Korsten, A.J. Modderkolk & I.M.A.M. Pröpper (Eds.), Verantwoordelijkheid en verantwoording in het openbaar bestuur.Geschriften van de Vereniging voor Bestuurskunde (pp. 71-82). Den Haag: VUGA Uitgeverij B.V.
    • A.J.G.M. Bekke, W.J.M. Kickert & J. Kooiman (1995). Public Management and Governance. In W.J.M. Kickert & F.A. van Vught (Eds.), Public Policy and Administration Sciences in the Netherlands (pp. 201-218). London: Prentice-Hall/Harvester Wheatsheaf
    • A.B. Ringeling & W.J.M. Kickert (2010). Een hiërarchisch openbaar bestuur. In P. de Jong, M. Herweijer, W. Derksen & H. Aardema (Eds.), Empirische meerwaarde voor de Bestuurskunde. Liber Amicorum Arno Korsten (pp. 79-90). Meppel: Boom
    • W.J.M. Kickert, A. Cachet, F.B.L. van der Meer & L. Schaap (2007). Inleiding. Ringeling als Bestuurskundige. In W. Kickert, A. Cachet, F.B.L. van der Meer & L. Schaap (Eds.), Liefde voor het Openbaar Bestuur en Liefde voor de Bestuurskunde. Delft: Eburon
    • W.J.M. Kickert (2003). Reorganisations at the ministeries of Justice - Agriculture, Nature and Fishery - Public Health, Welfare and Sports. In A. Benz, H. Siedentopf & K.P. Sommermann (Eds.), Institutionenbildung in Regierung und Verwaltung (Festschrift für Klaus König (pp. 557-579). Berlin: Duncker und humblot gmbh
    • W.J.M. Kickert (2003). Reorganisaties op de ministeries van Justitie - Landbouw, Natuurbeheer en Visserij - Onderwijs en Wetenschappen - Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In G. Dijkstra, F.B. van der Meer & M. Rutgers (Eds.), Het Belang van de Publieke Zaak. Beschouwingen over Bestuurskunde en Openbaar Bestuur (pp. 161-182). Delft: Eburon
   • W.J.M. Kickert (Ed.). (2008). The Study of Public Management in Europe and the US. Londen: Routledge
   • W.J.M. Kickert, O. van Heffen & J. Thomassen (Ed.). (2000). Governance in Modern Society. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
   • W.J.M. Kickert & R.J. Stillman (Ed.). (1999). The modern state and its study. The new administrative sciences in a changing Europe and United States. Cheltenham: Edward Elgan
   • W.J.M. Kickert (2011). [Bespreking van het boek Edoardo Ongaro, Public management reform and modernization]. International Review of Administrative Sciences.
   • W.J.M. Kickert (2013). Specificity of Change Management in Public Organisations. In American Review of Public Administration
   • W.J.M. Kickert (2011). Greece, Italy Portugal and Spain compared, edited symposium. In Vol. 89. Public Administration (pp. 721-722)
    • W.J.M. Kickert (2009, juli 2). Civil service reform in the Netherlands: planned or emergent change. Barcelona, EGOS Colloqium.
    • W.J.M. Kickert (2012, november 6). Europa en de crisis. St. Anthony College, University of Oxford, Oxford, Debatserie ' Europe in crisis'.
    • W.J.M. Kickert (2012, september 20). Europa en de crisis. De Unie, Rotterdam, Talkshow Studio Erasmus.
    • W.J.M. Kickert (2012, november 7). Europa en de crisis. European Council on Foreign Affairs, Londen, Debatserie 'Europe in crisis'.
    • W.J.M. Kickert (1999, maart 15). Management Reforms in the Netherland. Berlijn, International comparative research project "Central State and Government Reform".
    • W.J.M. Kickert (1999, juni 15). Public Management Reforms in Western Government. Lissabon, 20th Anniversary Conference of the National Institute of Administration of Portugal.
    • W.J.M. Kickert (1999, november 15). keynote adress. Birmingham, ESRC Programme Public Management at Aston University Birmingham.
    • W.J.M. Kickert (1997, december 24). Public management in Europe. Caserta, symposium Scuola Superiore della Publica Amministrazione.
    • W.J.M. Kickert (1997, januari 29). Aansturing van verzelfstandigde diensten. Rotterdam, Erasmus forum, publiek ondernemen.
    • W.J.M. Kickert (1997, november 3). Administrative reform in the Netherlands. Bremen, 3e Europeische Verwaltungsreform Kongress.
    • W.J.M. Kickert (1998, augustus 5). geen titel. Bloomington, Conference 'comparative civil service systems'.
    • W.J.M. Kickert (1998, april 5). autonomisation of agencies. Leuven, EGPA-conference.
    • W.J.M. Kickert (1998, januari 17). Public Administration Sciences in the Netherlands. Londen, Political Science Association seminar on administrative sciences in Europe.
    • W.J.M. Kickert (1997, januari 14). Public Management reforms in institutional context. state and administration in Europe and the United States. Parijs, OECD-PUMA seminar on 'public management theory'.
    • W.J.M. Kickert & A. Hoekstra (Samenw) (1997, april 24). Voordracht `aansturing verzelfstandigde overheidsdiensten'. Rotterdam???, Congres veranderingsmanagement Erasmus Forum.
    • W.J.M. Kickert (1996, oktober 21). Erfahrungen im Ausland. Berlin, Congres `Verwaltungsreform Bund'.
    • W.J.M. Kickert (1996, april 30). Wegen zum schlanken Staat. Bonn, Congress.
    • W.J.M. Kickert (1997, april 29). Voordracht `Verzelfstandiging'. onbekend, Directie LASER, min. LNV.
    • B.S. Kuipers, M.J. Higgs, W.J.M. Kickert, F.B.L. van der Meer, J. Grandia, R. Post, L.G. Tummers, J. van der Voet & M.C. de Witte (2010). Managing change in public organizations: A review of the literature between 2000-2010. NIG Annual Work Conference: Maastricht (2010, november 25 - 2010, november 26).
    • W.J.M. Kickert (2008). Public Administration reforms in The Netherlands and Southern Europe. Economica Conference: Lisbon (2008, september 25).
    • W.J.M. Kickert (2009). Civil service reform in the Netherlands: planned or emergent change. EGOS colloqium, ESADE: Barcelona (2009, juli 2 - 2009, juli 4).
    • W.J.M. Kickert (2012). Over boekje Europa en de Crisis. Vlaams Kwaliteitsweekblad Knack: (2012, september 5).
    • W.J.M. Kickert (2012). Europa en de crisis. Interview op Nieuwsradio 1: (2012, augustus 30).
    • W.J.M. Kickert (2012). Europa en de crisis. Villa VPRO Radio 1: (2012, september 5).
    • W.J.M. Kickert (2008). Administrative reform in Southern Europe. Research workshop on Public Values and Public Interest: Copenhagen (2008, mei 28 - 2008, mei 31).
    • W.J.M. Kickert (2004). Public Management Schools in Europe. International Research Seminar Public Management: Budapest (2004, april 1).
    • W.J.M. Kickert (2002). Beyond public management. Shifting frames of reference in administrative reforms in the Netherlands. French political Science Conference: Lille (2002, september 19).
    • W.J.M. Kickert (2002). Public governance in Europe. European Group of Public Administration (EGPA): Potsdam (2002, september 4).
    • W.J.M. Kickert (2002). Management of complex networks, a review. International conference on sustainable development and complex network management: Barcelona (2002, oktober 4).
   • W.J.M. Kickert & F.B.L. van der Meer (2006). Hoe gaat het ministerie van LNV om met externe veranderingen: verschillende beelden en meningen. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van LNV
   • W.J.M. Kickert (2012, september 25). Over boek 'Europa en de crisis'. De Standaard
 • 4.3 Afstudeertraject Master Publ. Man.

  Title
  4.3 Afstudeertraject Master Publ. Man.
  Year
  2020
  Year level
  (Master)
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082137

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam