mr.dr. (Wibo) W.M. van Rossum

Associate Professor Erasmus School of Law Sociology, Theory and Methodology
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
L6-013
Telephone
+31 10 4081871
Email
vanrossum@law.eur.nl

Latest academic publication

P. Langbroek, K. van den Bos, M. Milo, M. Simon Thomas & W.M. van Rossum (2017). Methodology of Legal Research: Challenges and Opportunities. Utrecht Law Review.

More information

Back to overview
   • P. Langbroek, K. van den Bos, M. Milo, M. Simon Thomas & W.M. van Rossum (2017). Methodology of Legal Research: Challenges and Opportunities. Utrecht Law Review.
   • H. Grootelaar, P. Mascini & W.M. van Rossum (2017). Recht als probleemoplossing? Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 38 (2), 2-8. doi: 10.5553/RdW/138064242017038002001
   • W.M. van Rossum & M.A. van den Hoven (2016). Paucity and the need for value-sensitivity in dealing with youth care. Why legal and youth professionals should take cultural and religious considerations seriously. Utrecht Law Review, 12 (2), 7-23. doi: http://doi.org/10.18352/ulr.346
   • W.M. van Rossum, E. Larson & P. Schmidt (2014). The Dutch Confession: Compliance, Leadership and National Identity in the Human Rights Order. Utrecht Law Review, 96-112.
   • W.M. van Rossum (2010). The clash of legal cultures over the 'best interests of the child' principle in cases of international parental child abduction. Utrecht Law Review, 33-55.
   • W.M. van Rossum (2006). De rechter als cultuur-switcher. Nederlands Juristenblad (NJB), 81 (43), 2469-2472.
   • W.M. van Rossum (2006). Review Journal of Legal Pluralism. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 27 (2), 75-82.
   • W.M. van Rossum (2016). Meer van minder in de rechterlijke macht, revisited. Rechtstreeks, 2016 (1), 9-12.
   • W.M. van Rossum & H.S. Taekema (2013). Introduction to Law as Plural Phenomenon: Confrontations of Legal Pluralisms. Erasmus Law Review, 6 (3/4), 155-157. doi: 10.5553/ELR.000012
   • W.M. van Rossum, C. van Montfort & M. Oude Vrielink - van Heffen (2006). De alevitische cemrechtspraak: het oplossen van conflicten in eigen kring. Bestuurskunde, 15 (4), 38-41.
   • W.M. van Rossum (2016). Dutch Legal Culture. In J.M.J. Chorus (Ed.), Introduction to Dutch Law (5e druk) (pp. 13-32). Deventer: Kluwer Law International
   • W.M. van Rossum & M. Simon Thomas (2016). De paradox van rechter en ritueel. In R. Ortlep (Ed.), De rechter onder vuur (pp. 179-190). Nijmegen: Wolf Publishers
   • W.M. van Rossum (2016). Visuals for a Critical Legal Profession. In B. van Klink (Ed.), Academic Learning in Law (pp. 160-179). Cheltenham: Edward Elgar
   • W.M. van Rossum & C. Jeppesen-de Boer (2015). Regulering van ouderschap na scheiding: Nieuw recht en nieuwe mentalité de gouvernement? In K. Boele-Woelki (Ed.), De rol van de staat in familierelaties: meer of minder? (pp. 7-32) Boom Juridische Uitgevers
   • W.M. van Rossum (2015). The Roots of Dutch Strategic Human Rights Litigation: Comparing ‘Engel’ to ‘SGP’. In Equality and Human Rights: Nothing But Trouble? Liber Amicorum Titia Loenen (pp. 387-399)
   • W.M. van Rossum & K. Jansen Fredriksen (2014). How legal professionals in the Netherlands and in Norway deal with cultural diversity. In H. Sinding Aasen (Ed.), Juridification and Social Citizenship in the Welfare State (pp. 221-240). Edward Elgar Publishing
   • W.M. van Rossum (2014). Legal Culture. In Emmeline Besamusca (Ed.), Discovering the Dutch; On Culture and Society of the Netherlands (pp. 287-296). Amsterdam University Press
   • W.M. van Rossum (2005). Terugblikkend. Vengo. In A. Schreiner & R. Schwitters (Eds.), Kwesties om op in te gaan (Dit is een boek waarin promovendi van prof A.J. Hoekema van de UvA een (wetenschappelijke) vraag aan de promotor voorleggen 'die zij hem altijd al hadden willen stellen'. Het boek is aan hem uitgereikt bij zijn emeritaat.) (pp. 95-101). Amsterdam: UvA
   • W.M. van Rossum (2005). De Leidse erfenis. Over adatrecht en adat in Indonesië [Bespreking van het boek The Leiden Legacy. Concepts of law in Indonesia.]. .
   • W.M. van Rossum (2017). De externe wrakingsprocedure. Evaluatie van de pilot externe wrakingskamer bij de gerechtshoven Amsterdam en Den Haag, april 2014-april 2016. (Extern rapport, Research Memoranda, no 4). Den Haag: SDU
   • W.M. van Rossum, J. Tigchelaar & P.C. Ippel (2012). Wraking bottom-up. Een empirisch onderzoek. (Extern rapport). : SDU/Raad voor de rechtspraak
   • W.M. van Rossum (2007). Gelet op de cultuur. Reflectie op de relevantie van culturele achtergronden van etnische minderheden in de Nederlandse rechtspraktijk. (Extern rapport). Den Haag: Raad voor de Rechtspraak
   • W.M. van Rossum & A. Yaman (2004). Alevilik; een Nederlands- en Turkstalige multimedia CD-Rom over alevieten. CD-Rom: Haarlem (2004, september 1).
   • W.M. van Rossum (2017). no title. Critical Reflections on Second Generation Rule of Law Reform, InFAR/IDLO: The Hague (2017, januari 12).
   • W.M. van Rossum (2006). Podcast gemaakt voor de VSR (vereniging voor de Sociaal- wetenschappelijke bestudering van het Recht) over de oratie van Marc Hertogh op 24 oktober 2006. De podcast is te downloaden van http://www.ru.nl/vsr/page24/page24.html onder de naam VSRCast1-2006.mp3.
   • W.M. van Rossum (2005). Gemengde technieken: rechters over culturele achtergronden van allochtonen. Jaarvergadering van de VSR: (2005, december 9).
   • W.M. van Rossum (2005). Gedrag in de rechtszaal. Drie workshops strafrecht op het RAIO-Congres 'Ieder z'n recht, magistraat in een pluriforme samenleving': (2005, mei 26 - 2005, mei 27).
   • W.M. van Rossum, P. Mascini & H. Grootelaar (Eds.). (2017) Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 38(2).
   • W.M. van Rossum, P. Langbroek, K. van den Bos, M. Milo & M. Simon Thomas (Eds.). (2017) Utrecht Law Review, 13(3).
   • W.M. van Rossum (2017, maart 7). Klagen over klagers'. Utrecht, Landelijke klachtcontactdag van de rechtbanken.
   • W.M. van Rossum (2017, maart 23). Anthropological perspectives on Courts. ULB Bruxelles, Anthropology of Law.
   • W.M. van Rossum (2017, januari 20). De rechter als problem solver. Rotterdam, VSR conferentie ‘Fad, Feud or Fellowship’.
   • W.M. van Rossum (2017, januari 16). Culture in family law. onbekend, International and European Family law.
   • W.M. van Rossum (2016, maart 7). De Boze Burger in de klem. Utrecht, Boze Burgers in de rechtspraak.
   • W.M. van Rossum (2016, april 22). Dutch Legal Culture. Utrecht, Inleiding bij aanbieding van de vijfde druk van het boek ‘Introduction to Dutch Law’ aan Geert Corstens.
   • W.M. van Rossum (2016, juni 3). Dutch civil law judges between adjudication and mediation. New Orleans, USA, Law and Society Conference.
   • W.M. van Rossum (2015, januari 15). Legal culture as a holistic whole: same sex marriages in Europe. Antwerp, VSR Conference.
   • W.M. van Rossum (2015, september 18). Ritual kinship structures among ethnic minorities and their legal recognition. Onati, Spain, Kinship: Public Perception and Legal Definition.
   • W.M. van Rossum (2005, november 14). De multiculturele samenleving in het recht. Middelburg, Presentatie en discussie op de rechtbank.
   • W.M. van Rossum (periode: 2007 t/m 2016). Board memberPosition at: Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht.
   • W.M. van Rossum (2006, november 30). Geef humanistische islam een stem. Trouw, De Verdieping, Podium, pp. 8.
   • W.M. van Rossum. Verschijnen voor de rechter : hoe het hoort en het ritueel van Turkse verdachten in de rechtszaal. Universiteit van Amsterdam (193 pag.) (Amsterdam: Duizend & Een) Prom./coprom.: promotor onbekend.
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Sociology, Theory and Methodology
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31 10 4081871

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam