Full Professor

prof.dr.mr. (Wibren) W. van der Burg

Erasmus School of Law

Sociology, Theory and Methodology

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: M5-38

T:+31 10 4082912, +31 10 4082194

E: vanderburg@law.eur.nl

Fields of research: Legal philosophy, legal theory, law and ethics Legal research methods, interdisciplinary research Multicultural society, law and religion, anti-discrimination law. Political theory, democratic theory.

 

The new challenges of cultural, religious and linguistic pluralism

Role Researcher

Interdisciplinary rule of law research: methodological and conceptual aspects

Role Researcher

Rethinking the Rule of Law in an Era of Globalisation, Privatisation and Multiculturalisation

Role Researcher

For a full list of publications (many available in PDF), see www.wibrenvanderburg.eu

Some English publications also available on SSRN.

 • Taekema, H.S. & Burg, W. van der (2015). Introduction: The Incorporation Problem in Interdisciplinary Legal Research Part 1: Theoretical Discussions. Erasmus Law Review, 8 (2), 39-42. doi: 10.5553/ELR.000050
 • Burg, W. van der (2014). The Work of Lon Fuller: A Promising Direction for Jurisprudence in the 21st Century. University of Toronto Law Journal, 2014 (01), 736-752.
 • Pierik, R & Burg, W. van der (2014). What Is Neutrality? Ratio Juris (Oxford), 27 (4), 496-515.
 • Burg, W. van der (2014). Wat is juridisch interactionisme? Netherlands Journal of Legal Philosophy, 43, 27-42.
 • Burg, W. van der (2014). Lon. L. Fuller’dan Yasa Koyuculara Dersler. Hukuk Kurami, 1 (3), 58-64. doi: http://www.hukukkurami.net/2014/06/30/lon-l-fullerdan-yasa-koyuculara-dersler/
 • Burg, W. van der (2012). De onzichtbare kosten van controle- en selectieprocedures. NWO-promotieprojecten op het terrein van Recht & Bestuur als case study. Nederlands Juristenblad (NJB), 2012 (36), 2528-2537.
 • Burg, W. van der (2012). Doormodderen in de polder of bouwen van luchtkastelen? Slotreactie op Wolff & Maris. Filosofie en Praktijk, 33 (4), 82-87.
 • Burg, W. van der (2012). De neutrale overheid: 'and never the twain shall meet'? Een voortgezette discussie. Filosofie en Praktijk, 33 (1), 52-68.
 • Pierik, R & Burg, W. van der (2011). The Neutral State and the Mandatory Crucifix. Religion & Human Rights: An International Journal, 6 (3), 267-272.
 • Burg, W. van der (2010). De neutrale overheid: abstracte filosofie versus staatsrechtelijke praktijk. Filosofie en Praktijk, 31 (3), 6-20.
 • Burg, W. van der (2010). Homogeniteit versus diversiteit - schuivende verhoudingen. Religie & samenleving, 5 (2), 103-123.
 • Been, W.H.J. de & Burg, W. van der (2010). Diversiteit in Nederland. Openbaar Bestuur, 2010 (12), 2-6.
 • Burg, W. van der (2010). De rechterlijke macht en culturele en religieuze diversiteit. Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (31), 2026-2031.
 • Burg, W. van der (2009). Essentially Ambiguous Concepts and the Fuller-Hart-Dworkin Debate. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 95 (3), 305-326.
 • Burg, W. van der (2009). The Regulation of Professionals. Two Conflicting Perspectives. Legisprudence, 3 (2), 147-171.
 • Burg, W. van der (2008). Creativiteit in de rechtswetenschap. Over interdisciplinariteit als heuristiek. Nederlands Juristenblad (NJB), 83 (44/45), 2742-2746.
 • Burg, W. van der (2014). The Dynamics of Law and Morality. A Pluralist Account of Legal Interactionism. Farnham: Ashgate.
 • Burg, W. van der (2016). The Emerging Interactionist Paradigm and the Ideals of Democracy and Rule of Law. In B. van Klink, B. van Beers & L. Poort (Eds.), Symbolic Legislation Theory and Developments in Biolaw (Legisprudence Library) (pp. 37-53). Dordrecht: Springer.
 • Burg, W. van der (2016). The Need for Audacious Fully Armed Legal Scholars: Concluding Reflections. In H.S. Taekema, B. Van Klink & W. De Been (Eds.), Facts and Norms in Law. Interdisciplinary Reflections on Legal Method (pp. 265-286). Cheltenham: Edward Elgar.
 • Taekema, H.S. & Burg, W. van der (2014). Towards a Fruitful Cooperation between Legal Philosophy, Legal Sociology and Doctrinal Research: How Legal Interactionism May Bridge Unproductive Oppositions. In R. Nobles & D. Schiff (Eds.), Law, Society and Community. Socio-Legal Essays in Honour of Roger Cotterrell (pp. 129-145). Farnham: Ashgate Publishing.
 • Burg, W. van der (2012). Inclusive Neutrality in the Classroom. In G. Lauwers & e.a. (Eds.), Islam in State-Funded Schools. Religion and the Public Law Framework (pp. 180-190). Itunes.
 • Burg, W. van der (2012). Slippery Slope Arguments. In R. Chadwick (Ed.), International Encyclopedia of Applied Ethics (revised second edition) (pp. 122-133). San Diego etc.: Academic Press.
 • Burg, W. van der (2011). De paradox van de ondemocratische democratietheorie. In Liber Amicorum René Foqué (pp. 123-136). Gent: Larcier/Boom juridische uitgevers.
 • Burg, W. van der (2011). Law and Ethics. The Twin Disciplines. In Bart van Klink & Sanne Taekema (Eds.), Law and Method. Interdisciplinary Research into Law (pp. 175-194). Tübingen: Mohr Siebeck.
 • Burg, W. van der (2010). The Regulation of Professionals. Two Conflicting Perspectives (reprint with minor revisions from 'Legisprudence 2009'). In Thijs Jansen, Gabriël van den Brink & Jos Kole (Eds.), Professional Pride: A Powerful Force (pp. 155-174). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Burg, W. van der (2010). De scheiding van kerk en staat: een vaak miskend ideaal. In Koen Holtzapffel & Marius van Leeuwen (Eds.), De Remonstrantie 400 jaar. Ontstaan, historie, actualiteit (pp. 156-165). Zoetermeer: Meinema.
 • Burg, W. van der (2009). Cultuur: waar hebben we het over? In Timke Visser, Merel Baracs & Anne Dijk (Eds.), Het is cultuur geloof ik (pp. 23-38). Alkmaar: Falstaff media.
 • Burg, W. van der (2009). Developing a Liberal Protestant Ethics in a Pluralist and Dynamic World. In V. Küster (Ed.), Reshaping Protestantism in a Global Context (pp. 145-153). Münster: LIT.
 • Burg, W. van der (2009). De regulering van professionals: twee botsende perspectieven. In T. Jansen, G. van den Brink & J. Kole (Eds.), Beroepstrots. Een ongekende kracht (pp. 168-181). Amsterdam: Boom Juridische Uitgevers.
 • Burg, W. van der (2009). Debatten rond neutraliteit. In Olaf Tans & e.a. (Eds.), De grenzen van het goede leven (Soeteman-bundel) (pp. 95-105). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Burg, W. van der (2009). Law and Bioethics. In P. Singer & H. Kuhse (Eds.), A Companion to Bioethics (revised, second edition) (pp. 56-64). Oxford: Blackwell.
 • Burg, W. van der (2009). Het ideaal van de neutrale staat. Inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur (2009, september 14). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Taekema, H.S. & Burg, W. van der (2015). The Incorporation Problem in Interdisciplinary Legal Research, Part 2: Case Studies. Erasmus Law Review, 8 (3), 79-80. doi: 10.5553/ELR.000056
 • Burg, W. van der (2013). 'Naschrift', bij reactie P. Hooijmeijer op: 'De onzichtbare kosten van controle- en selectieprocedures. NWO-promotieprojecten op het terrein van Recht & Bestuur als case study'. Nederlands Juristenblad (NJB), 88 (06), 306-307.
 • Burg, W. van der & Been, W de (2012). Godsdienst als hype. Nederlands Juristenblad (NJB), 87 (13), 772.
 • Burg, W. van der (2012). Historisch besef. Nederlands Juristenblad (NJB), 87 (2), 120-121.
 • Burg, W. van der (2011). Afrekenen met de linkse kerk. Nederlands Juristenblad (NJB), 86 (28), 1877-1878.
 • Burg, W. van der (2010). 'Bij de gratie Gods' - een anachronisme. Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (3), 161.
 • Been, W.H.J. de & Burg, W. van der (2010). Het gras is in Nederland Groener: Een verdediging van de Nederlandse aanpak van maatschappelijke verdeeldheid. Fiat Justitia (EUR), 22 (2), 37-40.
 • Burg, W. van der (2010). Mijn laboratorium. Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (14), 849-850.
 • Burg, W. van der (2014). Sol Iustitiae Illustra Nos. Moge de zon der gerechtigheid ons verlichten. In H. Kloosterhuis & T. van de Pas (Eds.), Nuttig, maar belangrijk. Rechtsspreuken voor Laurens Winkel (pp. 29-34). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Burg, W. van der & Taekema, H.S. (2013). Rechtstheorie in de Rotterdamse context: Een geschiedenis in zes oraties. In L.C. Winkel, L.J.J. Rogier & M. Roos (Eds.), Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 213-228). Den Haag: Boom juridische uitgevers.
 • Burg, W. van der (2012). De scheiding van kerk en staat. Een herijking. In J. Magliano-Tromp, M. Tolsma & K Holtzapffel (Eds.), Kerk en buitenwereld. Opstellen over de kerk in de samenleving (pp. 32-42). Zoetermeer: Meinema.
 • Burg, W. van der (2009). 'Inleiding' en ' discussiebijdragen'. In Multiculturaliteit en recht (Handelingen Nederlandse Juristenvereniging 2008-2) (pp. 15-18,28-29,31-32,41,51-52,58,65-66,71-73,85-86). Deventer: Kluwer.
 • Burg, W. van der (2009). De professionalisering van juridische beroepen. Over verlies aan rechtsstatelijke oriëntatie. In N.J.H. Huls (Ed.), Ongedeeld integer (pp. 17-27). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Galenkamp, E.M. & Burg, W. van der (2009). Herijking van politieke filosofie en recht: recht doen aan dynamiek en hybride identificaties. NWO-aanvraag Conflict en Veiligheid, ingediend en toegewezen: .
 • Burg, W. van der (2015). [Bespreking van het boek De seculiere samenleving. Over religie, atheïsme en democratie]. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (print), 106(3), 266-268.
 • Burg, W. van der (2012 januari 15). Historisch besef (blog).
 • Burg, W. van der (2012 februari 11). Schaatscultuur (blog).
 • Burg, W. van der (2012 september 12). Stemmen in een kerk (blog). . Retrieved Feb 06, 2013, from http://www.ridms.nl/?p=1033
 • Burg, W. van der (2016, december 12). Explaining Pervasive Conceptual Disagreement. Edinburgh, workshop 60 Years of Essentially Contested Concepts.
 • Burg, W. van der (2016, augustus 19). From ethical analysis to legal reform: Methodological reflections on translation and incorporation. Bad Boll, Societas Ethica conference Ethics and Law.
 • Burg, W. van der (2016, juni 17). Controle van de kosten versus kosten van de controle? De financiering en sturing van onderwijs en onderzoek. Ede, Symposium Guido de Bres-Stichting-SGP over hoger onderwijs Macht ≠ kennis.
 • Burg, W. van der (2015, februari 17). State Neutrality: A different European perspective. London, School of Law, Queen Mary University of Londen.
 • Burg, W. van der (2015, mei 28). Introduction to Author Meets Readers Sessions on The Dynamics of Law and Morality (with responses by Paul Schiff Berman, Martin Krygier, Karol Soltan, Mariana Valverde). Seattle, Law and Society Association.
 • Burg, W. van der (2015, november 25). The Merits of Law. Towards a Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research. London, School of Law, Queen Mary University of London.
 • Burg, W. van der (2015, december 04). Legal Interactionism and a Theory of Law and Morality. Introduction to Author Meets Readers Symposium (with responses by Dora Kostakopoulou, Doren Ben-Ori, Raza Saeed). Warwick, School of Law, University of Warwick.
 • Burg, W. van der (2014, maart 13). Know Thyself: Ethicists Don't Understand Law - But They Nevertheless Should Try. Barchem, Conference OZSV (Dutch Research School of Philosophy).
 • Burg, W. van der (2014, januari 10). Lon L. Fuller's Lessons for Lawmakers. Ankara, Ankara Bar Association International Law Congress.
 • Taekema, H.S. & Burg, W. van der (2014, september 19). How Legal Interactionism May Bridge Unproductive Oppositions. Queen Mary University of London, Workshop Law, Society and Community: Socio-Legal Essays.
 • Burg, W. van der (2014, mei 31). The Diminishing Support for Accommodation of Religious Minorities and the Implication for Human Rights. Minneapolis, Conference Law & Society Association.
 • Burg, W. van der (2014, augustus 14). A Pluralist Account of Legal Interactionism. Canberra: Australian National University, Guest Lecture.
 • Burg, W. van der (2014, augustus 07). Interdisciplinary Legal Research: Purposes and Problems. Brisbane: Queensland University of Technology, Guest Lecture.
 • Burg, W. van der (2014, oktober 29). Introduction on The Dynamics of Law and Morality. London: Queen Mary University London, Centre for Law and Society in A Global Context, CLSGC New Book Series: The Dynamics of Law and Morality: A Pluralist Account of Legal Interactionism.
 • Burg, W. van der (2014, augustus 19). A Pluralist Account of Legal Interactionism. Sydney: University of New South Wales, Guest Lecture.
 • Burg, W. van der (2014, augustus 27). Interdisciplinary Legal Research: Purposes and Problems. Sydney, University of New South Wales, Guest Lecture.
 • Burg, W. van der (2013, augustus 26). Legal Interactionism: A non-foundationalist account of reciprocity. Barchem, Dutch Research School of Philosophy (OZSW).
 • Burg, W. van der (2013, juni 25). The Gap Between Theory and Practice. Stirling (UK), Association for Legal and Social Philosophy.
 • Burg, W. van der (2013, mei 30). Pluralist Account of Legal Interactionism. Boston, Law and Society Association.
 • Burg, W. van der (2012, november 28). Response to Kristen Rundle. Rotterdam, Erasmus School of Law.
 • Burg, W. van der (2012, oktober 23). De scheiding van kerk en staat in Nederland: naar een herijking van een oud ideaal. Gent University, International Academic Lecture.
 • Burg, W. van der (2012, april 26). Interdisciplinary Research: Law and Ethics. Gent University, International Academic Lecture.
 • Burg, W. van der (2012, oktober 12). The Exclusion of Same-Sex Ballroom Dance Couples in the Legal Arena. Utrecht, Conference United against Homophobia in Sports - EGLSF/ EPAS Council of Europe.
 • Burg, W. van der (2012, april 07). Wat is democratie? Utrecht, Bijdrage aan Theaterproductie Huis aan de Werf.
 • Burg, W. van der (2012, maart 24). Samenleven in verscheidenheid, hebben we de kunst verleerd? Deventer, Lezing Vereniging van Vrijzinnig Protestanten.
 • Burg, W. van der (2012, februari 03). Wat is juridisch interactionisme? Nationale voordracht, Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht.
 • Burg, W. van der & Pierik, R (,). What is Neutrality? Inclusive and Exclusive Approaches to State, Religion, and Culture. Toronto, Centre for Ethics, University of Toronto.
 • Burg, W. van der (2011, juni 18). The Diminishing Support for Accommodation of Religious Minorities and the Implication for Human Rights. Amsterdam, Conference The Future of the Religious Past.
 • Burg, W. van der (2011, september 29). Het verminderend begrip voor religieuze orthodoxie. Forum en Forum-C, Amersfoort, expertmeeting 'orthodoxe gelovigen in de samenleving'.
 • Burg, W. van der (2011, november 25). Nacht van de Rechtsstaat. Amsterdam, deelname aan forumdiscussie over religieuze orthodoxie.
 • Burg, W. van der (2011, november 18). Samenleven in verscheidenheid - hebben we de kunst verleerd? Bant, MOK-lezing.
 • Burg, W. van der (2011, mei 12). Interdisciplinary Research in Law. Toronto, Canadian Institutes of Health Research Training Program in Health Law, Ethics & Policy Skills Workshop.
 • Burg, W. van der (2011, augustus 16). What is Legal Interactionism? Frankfurt, IVR-Special Workshop Dynamics of Law and Society: The Promise of Interactionism and Pragmatism.
 • Burg, W. van der (2011, februari 11). Response to Brunnée and Toope. University of Toronto, Colloquium on Legitimacy and Legality in International Law.
 • Burg, W. van der (2011, oktober 17). The Challenges of Change and Pluralism - Legal Interactionism as the Synthesis between Positivism and Natural Law. Amsterdam, Third Annual Dutch Conference on Practical Philosophy.
 • Burg, W. van der (2010, februari 16). A Philosophical Perspective on Minority Rights and State Neutrality. Middelburg, gastcollege Roosevelt Academy.
 • Burg, W. van der (2010, mei 25). Law, Ethics and Religion in the Field of Health Care. Doing Justice to Pluralism and Change. Leiden, gastcollege Honours Programme Universiteit Leiden.
 • Burg, W. van der (2010, maart 25). De rechterlijke macht en culturele en religieuze diversiteit. Rechtbank Rotterdam, Lezing.
 • Burg, W. van der (2010, maart 23). Onderwijs over de multiculturele samenleving in de universitaire rechtenstudie. Hogeschool InHolland/VU, Rotterdam, Conferentie Mix-In.
 • Burg, W. van der (2010, mei 28). Homogeniteit versus diversiteit - schuivende verhoudingen. Leiden, Werkgroep Religie & Samenleving.
 • Burg, W. van der (2010, september 23). Subisidie voor religieuze organisaties- maar onder voorwaarden. Utrecht, Forum.
 • Burg, W. van der (2010, november 08). Pleidooi voor religieuze en politieke vrijzinnigheid. Den Haag, Uytenbogaert Den Haag.
 • Burg, W. van der (2010, september 30). Samenleven in verscheidenheid - hebben we de kunst verleerd? Rotterdam, lezing Humanistisch café Rotterdam.
 • Burg, W. van der (2010, oktober 09). De spanning tussen godsdienstvrijheid en emancipatie. Utrecht, Conferentie Godsdienstvrijheid of vrij van godsdienst? GroenLinks.
 • Burg, W. van der (2010, juni 20). Vrijzinnige ethiek. Leiden, gastcollege Remonstrants Seminarium Leiden.
 • Burg, W. van der (2010, maart 12). Methods of law and ethics. Utrecht, gastcollege Research School of Human Rights.
 • Burg, W. van der (2010, februari 17). Godsdienst: achterhaald en gevaarlijk? Zwolle, lezing Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente.
 • Burg, W. van der (2010, december 09). Inclusive Neutrality in the Classroom. Brugge, Belgium, ELA (European Association for Education Law and Policy) Conference Religion, Philosophical Convictions and Education. From Passive toleration to Active Appreciation of Diversity.
 • Burg, W. van der (2014). Diversiteitsbeleid, blog 8 april 2014, http://www.ridms.nl/?p=1297.
 • Burg, W. van der (2014). Turkse paradoxen, blog 11 januari 2014, http://www.ridms.nl/?p=1266.
 • Burg, W. van der (2013). Onderwijs, tolerantie en homoseksualiteit. Blog: (2013, april 03).
 • Burg, W. van der (2013). De function creep van NWO. Blog: (2013, februari 18).
 • Burg, W. van der (2011). Godsdienstvrijheid schrappen? Een blamage voor Nederland. Interview dagblad VolZin: (2011, september 16).
 • Taekema, H.S. & Burg, W. van der (2011). Dynamics of Law and Society: The Promise of Interactionism and Pragmatism. IVR Conference Special Workshop 66: Frankfurt (2011, augustus 15 - 2011, augustus 20).
 • Burg, W. van der (periode: 2011 t/m 2011). Visiting fellow at Centre for Ethics - University of Toronto.
 • Burg, W. van der (bijdrage) (2011, Nov 11). Religie na 9-11. [radio-uitzending]. In Schepper & Co.
 • Burg, W. van der (gast) (2011, Jul 17). Filosofisch Kwintet. [televisie-uitzending]. In HUMAN, nederland 1.
 • Burg, W. van der (interview) (2010, Jul 25). Schepper & Co. [radio-uitzending]. In Schepper & Co.

Normative Jurisprudence

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 3
Year 2017-2018
Year level master Rechtsgeleerdheid / Individuele variant

Rechtsfilosofie

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.6
Year 2017-2018
Year level bachelor 3 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs

Fiscaal confrontatievak

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 5
Year 2017-2018
Year level master Fiscaal recht

Research skills seminar Legal Theory

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 1
Year 2017-2018
Year level master Rechtsgeleerdheid / Individuele variant

Verdieping rechtsfilosofie

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 3
Year 2017-2018
Year level master Overige vakken

Rechtsfilosofie

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.6
Year 2017-2018
Year level bachelor 3 Bachelor Rechtsgeleerdheid

Rechtsfilosofie

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.6
Year 2016-2017
Year level bachelor 3 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs

Fiscaal confrontatievak

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 5
Year 2016-2017
Year level master Fiscaal recht

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 3
Year 2016-2017
Year level master Rechtsgeleerdheid / Generalistisch

Rechtsfilosofie

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.6
Year 2016-2017
Year level bachelor 3 Bachelor Rechtsgeleerdheid

Nederlands Juristenblad (NJB)

Role Member Editorial-Advisory Board
Start date 1/2002

R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie

Role Member Editorial-Advisory Board
Start date 1/2005
End date 1/2005

Netherlands Journal of Legal Philosophy

Role Member Editorial-Advisory Board
Start date 1/2013

Nederlands Tijdschrift Kerk & Recht

Role Member Editorial-Advisory Board
Start date 4/2011

Nederlands Juristenblad

Description Medewerker rechtsfilosofie en rechtstheorie
Additional information Rechtsfilosofie en Rechtstheorie
Place NL
Start date 1/2010
End date 12/9999

Remonstrants Seminarium

Role curator (member board)
Obtained wage no
Start date 6/2010

Queen Mary University London

Role Visiting Professor
Obtained wage no
Start date 9/2014
End date 9/2014

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Sociology, Theory and Methodology
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam