prof.dr. (Willem) WTM Frijhoff

prof.dr. (Willem) WTM Frijhoff
(external) researcher Erasmus School of History, Culture and Communication Department of History
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-063
Telephone
0104082515
Email
frijhoff@eshcc.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • W.T.M. Frijhoff (2011). Kinderwens en ouderleed in Rotterdam rond 1600: een voorgewende zwangerschap en twee misvormde baby's. Rotterdams Jaarboekje, 9 (11), 90-117.
    • W.T.M. Frijhoff (2011). How North and South in the Low Countries Switched Religions: Catholic and Protestant. Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherlands. A Yearbook, 19, 46-53.
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Schaalgrootten. Hoe een biograaf de global turn neemt. Holland: regionaal-historisch tijdschrift, 43 (3), 148-153.
    • W.T.M. Frijhoff (1996). Hoezo universiteitsgeschiedenis? Indrukken en stellingen. Ex Tempore Verleden Tijdschrift, 15 (1), 13-22.
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Dieu et Orange, l'eau et les digues: la mémoire de la nation néerlandaise avant l'État. Débat. Histoire, Politique, Société, 78, 20-30.
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Une lettre de W.Th.M. Frijhoff (Université Érasme Rotterdam). Lettre de la SIHFLES, 24, 1-2.
    • W.T.M. Frijhoff (1994). In memoriam dr R. Wartena (1927-1993). Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre, 85, 6-11.
    • W.T.M. Frijhoff (1993). De betekenis van Jan van Hooff. Toespraak bij gelegenheid van de onthulling van het standbeeld van Jan van Hooff te Eindhoven, 19 december 1992. Noordbrabants Historisch Jaarboek, 10, 183-194.
    • W.T.M. Frijhoff (2011). A misunderstood Calvinist: the religious choices of Bastiaen Jansz Krol, New Netherland's First Church Servant. Journal of Early American History (online), 1 (1), 62-95.
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Religion et differenciation linguistique aux Pays-Bas: une question pertinente? Documents pour l'Histoire du Français Langue Etrangère ou Seconde, 45, 97-122.
    • W.T.M. Frijhoff (1995). The healing of a lay saint: Evert Willemsz. Bogardus's conversion between personal achievement and social legitimation. De Halve Maen. Magazine of the Dutch Colonial Period in America, 68 (1), 1-12.
    • W.T.M. Frijhoff (1995). Étudiants et gradués dans une société locale: la ville de Zutphen en Gueldre du Moyen Age au début du XIXe siècle. Lias. Sources and Documents Relating to the Early Modern History of Ideas, 22 (2), 241-275.
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Volkskundigen vóór de volkskunde? Volkskundig Bulletin. Tijdschrift voor Nederlandse Cultuurwetenschap, 20 (3), 245-267.
    • W.T.M. Frijhoff (1994). L'évidence républicaine: les Bataves au passé, au présent et au futur. Annales Historiques de la Révolution Française, 66 (2), 179-194.
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Nederlandse cultuur als object van geschiedschrijving: een onmogelijke opgave? Ons Erfdeel, 37 (1), 83-93.
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Volkskundigen vóór de volkskunde? Volkskundig Bulletin. Tijdschrift voor Nederlandse Cultuurwetenschap, 20 (3), 245-267.
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Inspiration, instruction, compétence? Questions autour de la sélection des pasteurs réformés aux Pays-Bas, XVIe-XVIIe siècles. Paedagogica Historica, 30 (1), 13-38.
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Woerdens wonderkind: Evert Willemsz Bogaert alias dominee Bogardus (1607-1647). Een vergeten held? Heemtydingen, 46 (4), 105-119.
    • W.T.M. Frijhoff (1996). Identiteit verteld: beelden uit Rotterdams geschiedenis. Rotterdams Jaarboekje, 10 (4), 279-301.
    • W.T.M. Frijhoff (1995). Beelden en verhalen: over Rotterdams geschiedenis. Kroniek. Historisch Genootschap Roterodamum, 99, 3-3.
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Une lettre de W.Th.M. Frijhoff (Université Érasme, Rotterdam). Lettre de la SIHFLES, 24, 2.
    • W.T.M. Frijhoff (1994). In memoriam dr R. Wartena (1927-1993). Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre, 85, 6-11.
    • W.T.M. Frijhoff, M. Groothedde & C. te Strake (2011). Historische Atlas van Zutphen. Torenstad aan Berkel en IJssel. Nijmegen: Vantilt
    • W.T.M. Frijhoff (2011). De mist van de geschiedenis. Over herinneren, vergeten en het historisch geheugen van de samenleving. Nijmegen: Vantilt
    • W.T.M. Frijhoff (1995). Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647. Nijmegen: SUN
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Counterpoint. In G. Zarate, D. Levy & C. Kramsch (Eds.), Handbook of Multilingualism and Multiculturalism (pp. 405-409). Parijs: Editions des Archives Contemporaines
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Dode heiligen, levende heiligen, heiligen in wording. Een reflectie over heiligheid en sacraliteit. In P. Versnel-Mergaerts & L. van Tongeren (Eds.), Heilig, heilig, heilig. Over sacraliteit in kerk en cultuur (pp. 171-194). Heeswijk: Abdij van Berne
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Schaalgrootten. Hoe een biograaf de global turn neemt. In M. van Rossum, M. Kamphuis, A. Nobel & D. de Lange (Eds.), Holland in de wereld, de wereld in Holland (pp. 171-194). Hilversum: Verloren
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Slachtoffer van eigen historisch succes? Lastige vragen van een buitenstaander aan een zelfbewuste liturgiewetenschap. In L. van Tongeren & P. Post (Eds.), Voorbij de liturgiewetenschap. Over het profiel van liturgische en rituele studies (pp. 63-83). Riddderkerk: Ridderprint
    • W.T.M. Frijhoff & M. Spies (1996). Voorwoord. In F.J.M. Hoppenbrouwers (Ed.), Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek (pp. IX-XI). Den Haag: SDU
    • W.T.M. Frijhoff (1996). Eigenzinnig Nederland. Europa en de toekomst van een cultuurnatie. In A. van Staden (Ed.), De nationale staat, onhoudbaar maar onmisbaar? Het perspectief van Europese integratie en mondialisering (pp. 125-143). Assen / Den Haag: van Gorcum / Clingendael
    • W.T.M. Frijhoff (1996). Academische eer en wetenschappelijke reputatie, historisch beschouwd. In W.Th.M. Frijhoff, et alii (Ed.), Dies natalis Erasmus Universiteit Rotterdam, 8 November 1996 (pp. 5-20). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • W.T.M. Frijhoff (1996). Feesten in de 18e eeuw. In P. Knolle (Ed.), Een groot gedruis en eene onbesuisde vrolykheit. Feesten in de 18e eeuw (pp. 7-29-135-145). Primavera Pers Leiden: Rijksmuseum Twenthe /
    • W.T.M. Frijhoff (1996). Education's memory. In J. Sturm, et alii (Ed.), Education and cultural transmission. Historical studies of continuity and change in families, schooling and youth cultures (Paedagogica Historica, Supplementary series, II) (pp. 339-353). Gent: CSHP
    • W.T.M. Frijhoff & M. Spies (1995). Voorwoord. In O.S. Lankhorst & P.G. Hoftijzer (Eds.), Drukkers, boekverkopers en lezers in Nederland tijdens de Republiek. Een historiografische en bibliografische handleiding (IJkpunt 1650) (pp. vii-ix). Den Haag: SDU
    • W.T.M. Frijhoff & N. Bakker (1995). Netherlands (The) / Nederland / Pays-Bas. In P. Caspard (Ed.), Guide International de la recherche en histoire de l'éducation / International Guide for the Research in the History of Education (2e editie) (pp. 150-163). Parijs; Bern: INRP; Peter Lang
    • W.T.M. Frijhoff & M. Spies (1995). Voorwoord. In M.J. van der Wal (Ed.), De moedertaal centraal. Standaardisatie-aspecten in de Nederlanden omstreeks 1650 (IJkpunt 1650) (pp. vii-ix). Den Haag: SDU
    • W.T.M. Frijhoff (1995). De sprekende stad: stedelijke identiteit en ruimtelijke ordening. In J.C. Dekker (Ed.), Sporen en spiegels. Beschouwingen over geschiedenis en identiteit (pp. 85-95). Tilburg: Tilburg University Press
    • W.T.M. Frijhoff & H. Hoeks (1994). Van Sporen naar Memoria. Een nieuwe historische reeks. In G. Rooijakkers (Ed.), Rituele repertoires. Volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853 (pp. 699-702). Nijmegen: SUN
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Un patrimoine immateriel: le voyage educatif europeen, ses practiques et sa memoire. In J. Hiernard, D. Turrel & Y. Delmas-Rigoutsos (Eds.), Les routes europeennes du savoir: Vita Peregrinatio, fin du Moyen Age-XVlle siecle (pp. 7-26). Paris: Les Indes Savantes
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Influencias francesas en los sistemas nacionales de educacion de Europa durante los siglos XIX y XX. Algunas reflexiones metodologicas. In J.M. Hernandez Diaz (Ed.), Francia en la educacion de la Espana contemporanea (1808-2008) (pp. 29-45). Ediciones Universidad de Salamanca
    • W.T.M. Frijhoff (1997). Le seuil de tolérance en Hollande au XVIIe siècle. In @ @ (Ed.), Homo religiosus. Autour de Jean Delumeau (Avant-propos d'Alain Cabantous) (pp. 650-657). Parijs: Fayard
    • W.T.M. Frijhoff (1997). Le Paris vécu des Néerlandais: de l'Ancien Régime à la Restauration. In M. Kok Escalle (Ed.), Paris: de l'image à la mémoire. Représentations artistiques, littéraires, sociopolitiques (pp. 8-36). Amsterdam/Atlanta: Rodopi
    • W.T.M. Frijhoff (1996). Leven, horen, lezen, schrijven. Omgaan met teksten in het werk van Aert Jansz. van Rijnevelshorn. In M. Bruggeman, E. Geudeke & M. van Os (Eds.), Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A.Th. van Deursen (pp. 218-236). Amsterdam: Bert Bakker
    • W.T.M. Frijhoff (1996). Oud en lelijk vroegmodern: een plaatsbepaling. In H. Hendrix & R. Schenkeveld-van der Dussen (Eds.), Oud en lelijk. Ouderdom in de cultuur van de Renaissance (Utrecht Renaissance Studies, III) (pp. 85-106). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • W.T.M. Frijhoff (1996). The Emancipation of the Dutch Elites from the Magic Universe. In D. Hoak & M. Feingold (Eds.), The World of William and Mary. Anglo-Dutch Perspectives on the Revolution of 1688-89 (pp. 201-218-305-311). Stanford/California: Stanford University Press
    • W.T.M. Frijhoff (1996). Dominee Bogardus als Nieuw-Nederlander. In @ @ (Ed.), Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie (pp. 36-68). Den Haag: @
    • W.T.M. Frijhoff (1996). De gepredestineerde boer. Leven en geloven in de vroege zeventiende eeuw. In E. Put, M.J. Marinus & H. Storme (Eds.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet (pp. 375-391). Leuven: Universitaire Pers Leuven
    • W.T.M. Frijhoff (1996). Medical education and early modern Dutch medical practitioners: towards a critical approach. In H. Marland & M. Pelling (Eds.), The task of healing: Medicine, religion and gender in England and the Netherlands, 1450-1800 (pp. 205-220). Rotterdam: Erasmus Publishing
    • W.T.M. Frijhoff (1996). Autodidaxies, XVIe-XIXe siècles: jalons pour la construction d'un objet historique. In W.T.M. Frijhoff (Ed.), Autodidaxies, XVIe-XIXe siècles (Histoire de l'éducation, 70) (pp. 5-27). Paris: INRP
    • W.T.M. Frijhoff (1996). Kapitel 2 `Grundlagen'; Kapitel 9 `Der Lebensweg der Studenten'. In W. Rüegg (Ed.), Geschichte der Universität in Europa. Band 2: Von der Reformation bis zur französischen Revolution 1500-1800 (pp. 53-102,-287-334). München: Beck
    • W.T.M. Frijhoff (1995). Fête et loisir dans l'Europe du Nord-Ouest à l'époque moderne: contours d'une transition. In S. Cavaciocchi (Ed.), Il tempo libero, economia e società (Loisirs, Leisure, Tiempo Libre, Freizeit) (Serie II Atti delle `Settimane di Studi' e altri Convegni, 26) (pp. 149-171). Prato: Instituto Internazionale di Storia Economica 'F. Datini'
    • W.T.M. Frijhoff (1995). Academic relations in Europe at the time of Boerhaave; A structural approach. In I.L. Bonta e.a. (Ed.), Hungarian-Dutch contacts in Medicine since the Epoch of Herman Boerhaave, Proceedings of Symposium 13 Octobere 1994 under the auspices of The Emil Starkenstein Foundation and The Mikes Kelemen Kör (pp. 13-28). Amsterdam: KNAW
    • W.T.M. Frijhoff (1995). La formation des négociants de la République hollandaise. In F. Angiolini & D. Roche (Eds.), Cultures et formations négociantes dans l'Europe moderne (pp. 175-198). Parijs: Éd. de l'EHESS
    • W.T.M. Frijhoff & M. Spies (1995). In het jaar 1650... In J.A. Gruys & J. Bos (Eds.), t'Gulde Iaer 1650 in de Short-Title Catalogue, Netherlands (pp. 5-17). Den Haag: Koninklijke Bibliotheek
    • W.T.M. Frijhoff (1995). Universität und Ausbildung. Historische Bemerkungen zu einem europäischen Vergleich. In L. Jordan & B. Kortländer (Eds.), Nationale Grenzen und internationaler Austauch. Studien zum Kultur- und Wissenschaftstransfer in Europa (Communicatio, 10) (pp. 261-275). Tübingen: Max Niemeyer Verlag
    • W.T.M. Frijhoff (1995). Modifications des fonctions sociales de l'université ete les professions du XVe au XIXe siècle. In - - (Ed.), Universitates e Università. Atti del Convegno, Bologna 16-21 novembre 1987 (pp. 261-275). Bologna: Bologna University Press
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Volkskundigen vóór Volkskunde? In T. Dekker, P. Post & H. Roodenburg (Eds.), Antiquaren, liefhebbers en professoren. Momenten uit de geschiedenis van de Nederlandse volkskunde (pp. 245-267). Amsterdam: KNAW
    • W.T.M. Frijhoff (1994). De stad en haar geheugen. In Sjoerd Cusveller (Ed.), Stad! De stad en haar identiteit (pp. 29-57). Hoogezand: Molior
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Inspiration, instruction, compétence? Questions autour de la sélection des pasteurs réformés aux Pays-Bas, XVIe-XVII siècles. In D. Julia (Ed.), Aux sources de la compétence professionnelle. Critères scolaires et classements sociaux dans les carrières intellectuelles en Europe, XVIIe-XIXe siècles (pp. 13-38). Gent: xx
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Comenius et les Pays-Bas: une interprétation. In Hana Voisine-Jechova (Ed.), La visualisation des choses et la conception philosophique du monde dans l'oeuvre de Comenius (pp. 19-39). Parijs: Presses de l'Université de Paris-Sorbonne
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Conclusion: Culture politique et stratégies culturelles. In A. Romano & J. Verger (Eds.), I poteri politici e il mondo universitario (XIII-XX secolo) (pp. 287-306). Soveria Mannelli/Messina: Rubbettino
    • W.T.M. Frijhoff (1994). La circulation des hommes de savoir: pôles, institutions, flux, volumes. In Hans Bots & Françoise Waquet (Eds.), Commercium litterarium. La communication dans la République des Lettres / Forms of communication in the Republic of the Letters, 1600-1750 (pp. 229-258, tab). Amsterdam/Maarssen: APA-Holland University Press
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Volkskundigen vóór de volkskunde? In Ton Dekker, Paul Post & Herman Roodenburg (Eds.), Antiquaren, liefhebbers en professoren. Momenten uit de geschiedenis van de Nederlandse volkskunde (pp. 245-267). Amsterdam: xx
    • W.T.M. Frijhoff (1994). La circulation des hommes de savoir: pôles, institutions, flux, volumes. In H. Bots & F. Waquet (Eds.), Commercium litterarium. La communication dans la République des Lettres / Forms of communication in the Republic of the Letters, 1600-1750 (pp. 229-258, tab.). Amsterdam/Maarssen: APA-Holland University Press
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Comenius et les Pays-Bas: une interprétation. In H. Voisine-Jechova ed. (Ed.), La visualisation des choses et la conception philosophique du monde dans l'oeuvre de Comenius (pp. 19-39). Parijs: Presses de l'Université de Paris-Sorbonne
    • W.T.M. Frijhoff (1994). La fête dans l'Europe du Nord-Ouest aux temps modeernes: thèses pour un débat. In - Instituto .. F. Datini (Ed.), Il tempo libero, secc. XIII-XVII (XXVI Settimana di studi). Prato: Instituto internazionale di storia economica F. Datini
    • W.T.M. Frijhoff (1994). The healing of a lay saint: Evert Willemsz. Bogardus' conversion between personal achievement and collective legitimation. In - - (Ed.), The Papers [of the] Conference Healing Magic and Belief in Europe, 15th-20th centuries: New Perspectives (vol. I) (pp. 148-165). Amsterdam: @
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Conclusion: Culture politique et stratégies culturelles. In A. Romano & J. Verger (Eds.), I poteri politici e il mondo universitario (XIII-XX secolo) (pp. 287-306). Soveria Mannelli/Messina: Rubbettino
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Aanbeveling in 'Het prachtboek van Herman Goossen Grubbe tot Herinchave, 1638 tot en met 1679. Een Twentse samenleving in de Gouden Eeuw. In F.H. Grobbe (Ed.), Het prachtboek van Herman Goossen Grubbe tot Herinchave, 1638 tot en met 1679. Een Twentse samenleving in de Gouden Eeuw (deel 1) (pp. 1-2). Amstelveen: Eigen beheer
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Ter inleiding. Herman Willem Daendels, de Stichting Daendels en de Daendelslezing. In N. van Sas (Ed.), Bataafse terreur: de betekenis van 1798. Daendelslezing, 21 januari 2011 (pp. 3-14). Nijmegen: Vantilt
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Woord vooraf. Verwoesting en wederopbouw, verdriet en verwerking. In N. Megens (Ed.), Zutphen, de verdwenen stad: voor, tijdens en na het bombardement van 1944. Zutphen: Walburg Press
    • W.T.M. Frijhoff (1997). Van Hollands weeskind tot predikant in Nieuw-Amsterdam. In @ @ (Ed.), Programma Vorstelijke Brunch (pp. 8-13). Den Haag: Stichting Vorstelijke Vieringen
    • W.T.M. Frijhoff (1995). 1795, tweehonderd jaar vrijheid. In - - (Ed.), Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie (pp. 101-106). Den Haag: -
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Recensie van Lyon 1562, capitale protestante: une histoire religieuse de Lyon a la Renaissance [Bespreking van het boek Lyon 1562, capitale protestante: une histoire religieuse de Lyon a la Renaissance]. Archives de Sciences Sociales des Religions, 55(152), 135-136.
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Recensie van: Een nieuwe tijd, een nieuwe kerk. De opkomst van het 'calvisime' in de Lage Landen [Bespreking van het boek Een nieuwe tijd, een nieuwe kerk. De opkomst van het 'calvisime' in de Lage Landen]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 126(1), 76-78.
    • W.T.M. Frijhoff (2011). The Amsterdam Athenaeum Illustre [Bespreking van het boek Humanism in an Age of Science: The Amsterdam Athenaeum in the golden Age, 1632-1704]. History of Universities, 25(2), 173-179.
    • W.T.M. Frijhoff (1997). Het begin van het einde. Eschatologische interpretaties van de Franse revolutie [Bespreking van het boek Het begin van het einde. Eschatologische interpretaties van de Franse revolutie]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1997). Kerkelijk-godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant, 1580-1652. Dekenale visitatieverslagen als bron [Bespreking van het boek Kerkelijk-godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant, 1580-1652. Dekenale visitatieverslagen als bron]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1997). Gestalten van de Gouden eeuw. Een Hollands groepsportret [Bespreking van het boek Gestalten van de Gouden eeuw. Een Hollands groepsportret]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1997). De Achttiende Eeuw. Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw [Bespreking van het boek De Achttiende Eeuw. Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1997). The burdens of sister Margaret. Private lifes in a seventeenth-century convent [Bespreking van het boek The burdens of sister Margaret. Private lifes in a seventeenth-century convent]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1997). Astronome, épistolier, nouvelliste et intermédiaire scientifique [Bespreking van het boek Astronome, épistolier, nouvelliste et intermédiaire scientifique]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1997). Volkscultuur in Brabant [Bespreking van het boek Volkscultuur in Brabant]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1996). Women on the margins. Three seventeenth-century lives [Bespreking van het boek Women on the margins. Three seventeenth-century lives]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1995). Kirchenzucht und Socialdisziplinierung im früneuzeitlichen Europa [Bespreking van het boek Kirchenzucht und Socialdisziplinierung im früneuzeitlichen Europa]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1995). `Het is of ik met mijn lieve sprak'. De briefwisseling tussen Jean Malherbe en Christina van Steensel, 1782-1800 [Bespreking van het boek `Het is of ik met mijn lieve sprak'. De briefwisseling tussen Jean Malherbe en Christina van Steensel, 1782-1800]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1995). Laboratoires et réseaux de diffusion des idées en Belgique (XIXe-XXE siècles) [Bespreking van het boek Laboratoires et réseaux de diffusion des idées en Belgique (XIXe-XXE siècles)]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1995). Kunst, twist en devotie. Goudse katholieke schuilkerken 1575-1795 [Bespreking van het boek Kunst, twist en devotie. Goudse katholieke schuilkerken 1575-1795]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1995). De indiscrete charme van Jan Schuermans, pastoor van Ename (1645-1655) [Bespreking van het boek De indiscrete charme van Jan Schuermans, pastoor van Ename (1645-1655)]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1995). Volksgezondheidszorg in de 16e en 17e eeuw te Hoorn [Bespreking van het boek Volksgezondheidszorg in de 16e en 17e eeuw te Hoorn]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1995). Pastoraat en bedevaart. Een onderzoek naar het pastorale aanbod in het kader van de devotie tot Gerardus Majella en de bedevaart naar Wittem [Bespreking van het boek Pastoraat en bedevaart. Een onderzoek naar het pastorale aanbod in het kader van de devotie tot Gerardus Majella en de bedevaart naar Wittem]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1995). 't Suideras en zijn bewoners [Bespreking van het boek 't Suideras en zijn bewoners]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1995). Duivelsbeelden. Een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen [Bespreking van het boek Duivelsbeelden. Een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1995). Cultural participation. Trends since the Middle Ages [Bespreking van het boek Cultural participation. Trends since the Middle Ages]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). La correspondance d'Andrea Mangelli, internonce aux Pays-Bas (1652-1655) [Bespreking van het boek La correspondance d'Andrea Mangelli, internonce aux Pays-Bas (1652-1655)]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Om de beheersing van het charisma. Heil en macht in de R.K. Kerk [Bespreking van het boek Om de beheersing van het charisma. Heil en macht in de R.K. Kerk]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Clio als publieke vrouw [Themanummer Groniek 26/121] [Bespreking van het boek Clio als publieke vrouw [Themanummer Groniek 26/121]]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Vorstenspiegels. Special issue of Groniek, 25/119 (1992) [Bespreking van het boek Vorstenspiegels. Special issue of Groniek, 25/119 (1992)]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Studentenleven. Themanummer Groniek [Bespreking van het boek Studentenleven. Themanummer Groniek]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende en achttiende eeuw: Bernard Niewentijt [Bespreking van het boek Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende en achttiende eeuw: Bernard Niewentijt]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Die Niederlande: politische Kultur zwischen Individualität und Anpassung [Bespreking van het boek Die Niederlande: politische Kultur zwischen Individualität und Anpassung]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). De last van 't huys, de wil des mans...' Frauenbilder und Ehekonzepte im niederländischen Lustspiel des 17. Jahrhunderts [Bespreking van het boek De last van 't huys, de wil des mans...' Frauenbilder und Ehekonzepte im niederländischen Lustspiel des 17. Jahrhunderts]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Le voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies, 1748-1795 [Bespreking van het boek Le voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies, 1748-1795]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Scepticism and irreligion in the seventeenth and eighteenth centuries [Bespreking van het boek Scepticism and irreligion in the seventeenth and eighteenth centuries]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). The great emporium: The Low Countries as a cultural crossroads in the Renaissance and the Eighteenth Century [Bespreking van het boek The great emporium: The Low Countries as a cultural crossroads in the Renaissance and the Eighteenth Century]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Scepticism and irreligion in the seventeenth and eighteenth centuries [Bespreking van het boek Scepticism and irreligion in the seventeenth and eighteenth centuries]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Generaal J.A. Vander Mersch (1734-1792). Een Menenaar in de Brabantse omwenteling [Bespreking van het boek Generaal J.A. Vander Mersch (1734-1792). Een Menenaar in de Brabantse omwenteling]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). The history of linguistics in the Low Countries [Bespreking van het boek The history of linguistics in the Low Countries]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Ma patrie est au ciel. Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819) [Bespreking van het boek Ma patrie est au ciel. Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819)]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Vermeer and his milieu. A web of social history [Bespreking van het boek Vermeer and his milieu. A web of social history]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw [Bespreking van het boek De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Staat und Erziehung in Aufklärungsphilosophie und Aufklärungszeit [Bespreking van het boek Staat und Erziehung in Aufklärungsphilosophie und Aufklärungszeit]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Le voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies, 1748-1795 [Bespreking van het boek Le voyage de Hollande: récits de voyageurs français dans les Provinces-Unies, 1748-1795]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Over de consumptie van cultuur [Bespreking van het boek Over de consumptie van cultuur]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Science and culture under William and Mary [Bespreking van het boek Science and culture under William and Mary]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Tussen classicisme en romantiek. Esthetica in Nederland van 1770 tot 1870 [Bespreking van het boek Tussen classicisme en romantiek. Esthetica in Nederland van 1770 tot 1870]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). De Eeuwwende 1800. II: Geschiedenis en kunsten; III: Natuurwetenschappen [Bespreking van het boek De Eeuwwende 1800. II: Geschiedenis en kunsten; III: Natuurwetenschappen]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Het hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis, 1371-1473 [Bespreking van het boek Het hof van Gelre. Cultuur ten tijde van de hertogen uit het Gulikse en Egmondse huis, 1371-1473]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Frontierstad bij het scheiden van de markt. Deventer: militair, demografisch, economisch 1578-1648 [Bespreking van het boek Frontierstad bij het scheiden van de markt. Deventer: militair, demografisch, economisch 1578-1648]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Feit & Fictie. Tijdschrift voor de geschiedenis van de representatie [Bespreking van het boek Feit & Fictie. Tijdschrift voor de geschiedenis van de representatie]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). België onder het Frans bewind 1792-1815 [Bespreking van het boek België onder het Frans bewind 1792-1815]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Titus Brandsma, herzien-herdacht-herschreven [Bespreking van het boek Titus Brandsma, herzien-herdacht-herschreven]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Volksreligie als spiegel van een stedelijke samenleving. De broederschappen te Gent in de late middeleeuwen [Bespreking van het boek Volksreligie als spiegel van een stedelijke samenleving. De broederschappen te Gent in de late middeleeuwen]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). `De last van 't huys, de wil des mans...' Frauenbilder und Ehekonzepte im niederländischen Lustspiel des 17. Jahrhunderts [Bespreking van het boek `De last van 't huys, de wil des mans...' Frauenbilder und Ehekonzepte im niederländischen Lustspiel des 17. Jahrhunderts]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1994). Spinoza's clausules aangaande uitsluiting van politieke rechten in hum maatschappelijke context [Bespreking van het boek Spinoza's clausules aangaande uitsluiting van politieke rechten in hum maatschappelijke context]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1993). Das niederrheinisch-westfälische Reichsgrafenkollegium und seine Mitglieder (1653-1806) [Bespreking van het boek Das niederrheinisch-westfälische Reichsgrafenkollegium und seine Mitglieder (1653-1806)]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1993). Der frümoderne Staat und die europäische Universität [Bespreking van het boek Der frümoderne Staat und die europäische Universität]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1993). Geschiedenis van Apeldoorn [Bespreking van het boek Geschiedenis van Apeldoorn]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1993). Érasme et l'Espagne [nouvelle éd. en 3 vol.] [Bespreking van het boek Érasme et l'Espagne [nouvelle éd. en 3 vol.]]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1993). Die Kirchenratsprotokolle der Reformierten Gemeinde Emden 1557-1620 [Bespreking van het boek Die Kirchenratsprotokolle der Reformierten Gemeinde Emden 1557-1620]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1993). Der Holländerholzhandel in den Rheinlanden [Bespreking van het boek Der Holländerholzhandel in den Rheinlanden]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1997). Pour une histoire des traités de savoir-vivre en Europe [Bespreking van het boek Pour une histoire des traités de savoir-vivre en Europe]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1996). De betovering van het middeleeuwse christendom [Bespreking van het boek De betovering van het middeleeuwse christendom]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1996). The death of the child Valerio Marcello [Bespreking van het boek The death of the child Valerio Marcello]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1996). Uit de schaduw in 't grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek [Bespreking van het boek Uit de schaduw in 't grote licht. Kinderen in egodocumenten van de Gouden Eeuw tot de Romantiek]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1996). Main trends in cultural history [Bespreking van het boek Main trends in cultural history]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1996). De waterkelder. Het verhaal van Grietje Reyniers, de eerste hoer van New York [Bespreking van het boek De waterkelder. Het verhaal van Grietje Reyniers, de eerste hoer van New York]. .
    • W.T.M. Frijhoff (1996). Communicatie in de Middeleeuwen [Bespreking van het boek Communicatie in de Middeleeuwen]. .
   • W.T.M. Frijhoff (Ed.). (1996). Autodidaxies, XVIe-XIXe siècles (Histoire de l'éducation, 70). Paris: INRP
   • W.T.M. Frijhoff (2011). The WIC and the Reformed Church: Neglect or Concern? In E. Paling Funk & M. Dickinson Shattuck (Eds.), A beautiful and fruitful place (pp. 197-215). Albany, NY: SUNY Press
   • W.T.M. Frijhoff (2011). Herinneren als kunst van het vergeten. Hoe wij al dan niet bewust onze geschiedenis selecteren (2010, december 10). Nijmegen: Vantilt
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Herdenkingsculturen tussen erfgoed en ritueel. Expert meeting 'From site to site. Virtueel herdenken: contexten en perspectieven': Amsterdam, Hollandse Schouwburg/Joods Historisch Museum (2011, oktober 28 - 2011, oktober 28).
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Interview (tekst en video) met Jasper ten Berge en Martin Kuiper voor internetnieuwswebsite www.politiek.nu.nl over Nederlandse identiteit in verleden, heden en 2030. Interview over Nederlandse identiteit in verleden, heden en 2030: Rotterdam (2011, januari 6 - 2011, januari 6).
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Gevoeld verleden. Willem Frijhoff over geschiedenis als persoonlijke beleving. Interview met Paul Prillevitz in Geschiedenis Magazine, jg. 46, nr. 3, april 2011, pp 40-42: .
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Interview (samen met Mark Thiessen) met Jos Palm over de Franse, Iraanse en Egyptische Revoluties. In programma OVT (VPRO, radio 1): Radio 1 (2011, februari 13 - 2011, februari 13).
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Interview met Heidi Lenaerts over De mist van de geschiedenis. radioprogramma 'Babel': VRT radio (Belgie) cultuurzender Klara (2011, april 15 - 2011, april 15).
    • W.T.M. Frijhoff (2011). Interview met Theodor Holman over 'De mist van de geschiedenis'. radioprogramma 'OBA live': OBA, Amsterdam (2011, juni 15 - 2011, juni 15).
    • W.T.M. Frijhoff (2011, oktober 14). Interview met Wio Joustra 'Potjeslatijn en rust braken Franeker op'. Leeuwarder Courant, pp. 2-2.
    • W.T.M. Frijhoff (2011, oktober 22). Interview met Poalo Laconi 'Atlas voor iedereen die verknocht is aan Zupthen. De Stentor, regio Zutphen, pp. 34-34.
    • W.T.M. Frijhoff (1997, februari 25). Hollandse clichés zijn zelden ter zake. NRC Handelsblad, pp. 9-9.
    • W.T.M. Frijhoff (1995, oktober 18). Simon Schama. De Groene Amsterdammer, pp. 21-21.
    • M.C.R. Grever & W.T.M. Frijhoff (2014, februari 18). KNAW dwingt onderzoeksinstituten tot zinloze verhuizing. De Volkskrant, pp. 28.
   • W.T.M. Frijhoff (2011, oktober 20). La nouvelle Amsterdam et la Nouvelle Neerlande, ou la difficulte de choisir entre comptoir et colonie. onbekend, Université de la Rochelle, CRHIA, journee d'etudes 'Autour du Comptoir'.
   • W.T.M. Frijhoff (2011, mei 13). Destins religieux contrastes: Bastiaen Jansz Krol et Evert Willemsz Bogaert dans l'Ancien et le Nouveau Monde. Amsterdam, Maison Descartes, Colloque international 'Colonisation et confessionnalisation en Amerique du Nord a l'epoque moderne.
   • W.T.M. Frijhoff (2011, januari 18). Europe's cultural heritage: An academic issue or a public mission? Universiteit Utrecht, Master Cultuurgeschiedenis, Faculteit Geesteswetenschappen.
   • W.T.M. Frijhoff (2011, maart 25). Autonomie, monopole, concurrence: le facteur urbain dans la construction du reseau universitaire dans les Provinces-Unies. Sorbonne, Université de paris l/Service d'Histoire de l'Education INRP, Paris, Universites et universitaires dans la ville (XVle-XVllle siecles).
   • W.T.M. Frijhoff (2011, april 27). Gover Loockermans (1617?-1671?) en zijn verwanten: hoe een Turnhoutenaar zich wist op te werken in de Nieuwe wereld. Turhout, België, Stadhuis, Taxandria Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen.
   • W.T.M. Frijhoff (2011, mei 11). Een tolerant land? Historische achtergronden en vragen. Rotterdam, Probusclub Hillegersberg.
   • W.T.M. Frijhoff (2011, september 18). L'image de Turenne aux Pays-Bas depuis la Guerre de Hollande. Chateau de Sedan, Societé d'histoire et d'archeologie du Sedanais, Sedan, Frankrijk, Nouveaux regards sur Turenne, marechal de France (1611-1675).
   • W.T.M. Frijhoff (2011, oktober 14). Verlichte kaalslag in Europa? De academische herstructurering rond de Revolutietijd en haar gevolgen. Franeker, theater de Koornbeurs, congres, Franeker.
   • W.T.M. Frijhoff (2011, oktober 30). Presentatie Historische atlas van Zutphen. Zupthen, Stedelijk Museum, Presentatie Historische atlas van Zutphen.
   • W.T.M. Frijhoff (2011, november 15). Dankwoord bij aanbieding Biografie van dokter Cornelis Moerman door Jeroen ter Brugge. Vlaardingen, de Windwijzer, dankwoord bij aanbieding Biografie van dokter Cornelis Moerman door Jeroen ter Brugge.
   • W.T.M. Frijhoff (2011, april 11). Interview (samen met co-laureaat Francois Heran) met Isabelle Mallez (Maison Descartes) over wetenschappelijke relaties met Frankrijk. KNAW, Amsterdam, Toekenning Prix Descartes-Huygens.
   • W.T.M. Frijhoff (2011, april 12). Interview met Karin van den Bogaard n.a.v. de Mist van de Geschiedenis. Radio 5 (747 AM), Radioprogramma 'Hoe? Zo!'.
   • W.T.M. FrijhoffEigenzinnig Nederland: Het verleden in de toekomst van een cultuurnatie. Den Haag OKW, NWO-OKW Voorjaarslezing.
   • W.T.M. FrijhoffEigenzinnig Nederland: Het verleden in de toekomst van een cultuurnatie. NWO, NWO-OKW Voorjaarslezing.
   • W.T.M. Frijhoff (1993, november 19). Musea waarvoor: Eigen of Vreemd? Provinciehuis 's-Hertogenbosch, Uitreiking derde Museumpenning Noord-Brabant.
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of History, Culture and Communication
  Department
  Department of History
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082515

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam