dr.
(Willem-Jan) JTM Verhoeven

dr. (Willem-Jan) JTM Verhoeven
Associate Professor Erasmus School of Law Criminology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-010
Telephone
0104081623
Email
verhoeven@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

My current research addresses the consequences changes in legal aid have for criminal investigations and its participants. Within this research I have a special interest for police questioning and the relation between interrogation tactics and techniques and the willingness of suspects to give a statement. An additional research interest is the investigation of group crime and organized crime using social network analysis.

    • A.M.G. Vreeswijk, J.T.M. Verhoeven, A.O. Verweij & Y.M.R. Weijers (2001). Jaarboek 2000 Grotestedenbeleid. Assen: Koninklijke Van Gorcum
    • W.J. Verhoeven, G.N.G. Vanderveen, L.F. van Dillen, S.D. Kruit & m.m.v.M. Hysaj (2020). Verbeelding in de verhoorkamer. De invloed van het gebruik van beeldmateriaal in het verhoor op verhoortechnieken en proceshouding. (Politiewetenschap, 117). Den Haag: Sdu [go to publisher's site]
    • W.J. Verhoeven & E. Duinhof (2017). Effectiviteit van het verdachtenverhoor. Een veldstudie naar de relatie tussen verhoortechnieken, de verklaring van verdachten en de aanwezigheid van de advocaat in zware zaken (Politiewetenschap, deel 95). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • W.J. Verhoeven & L. Stevens (2013). Rechtsbijstand bij politieverhoor. Evaluatie van de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor in Amsterdam-Amstelland, Groningen, Haaglanden, Limburg-Zuid, Midden- en West-Brabant en Utrecht. Den Haag: Boom Lemma uitgevers
    • L. Stevens & W.J. Verhoeven (2010). Raadsman bij politieverhoor. Invloed van voorafgaande consultatie en aanwezigheid van raadslieden op de organisatie en wijze van verhoren en de proceshouding van verdachten. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • J.C. van Ours, J. Veenman & J.T.M. Verhoeven (2002). Van ouder op kind; Scholing en arbeidsmarktpositie van tweede generatie allochtone jongeren. Tilburg: OSA, Katholieke Universiteit Brabant
   • W.J. Verhoeven (2015). Boekbespreking 'Weten wat werkt' [Bespreking van het boek Weten wat werkt. Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein]. Mens en Maatschappij, 90(1), 103-108. doi: 10.1557/MEM2015.1.VERH
    • M.R. Hoekstra & W.J. Verhoeven (2019, december 3). Registratie van verhoren geanalyseerd. Are you talking to me?! Nieuwegein, Landelijke Opsporingsdag.
    • W.J. Verhoeven, G.N.G. Vanderveen & L.F. van Dillen (2019, maart 26). Beeldmateriaal in het verhoor. Alkmaar, Presentatie bij bijeenkomst politie Alkmaar.
    • G.N.G. Vanderveen, W.J. Verhoeven, M. Dekker & L.F. van Dillen (2018, november 1). Beeldmateriaal in het verhoor. Leiden, Vakmanschapsdag. Georganiseerd door recherche Leiden/Bollenstreek.
    • W.J. Verhoeven, G.N.G. Vanderveen, L.F. van Dillen & M. Dekker (2018, november 1). Beeldmateriaal in het verhoor. Leiden, Vakmanschapsdag georganiseerd door Recherche Leiden/Bollenstreek.
    • W.J. Verhoeven (2017, november 30). Effectief verdachtenverhoor: Het belang van een neutrale aanpak. Groningen, Q-Talk: Klaar voor de toekomst?! De veranderende rol van het verhoor in de opsporing, georganiseerd door de politie Noord-Nederland.
    • W.J. Verhoeven (2017, oktober 5). Druk of geen druk: Wat levert informatie over de zaak op? Zwolle, Werkgroep verhoor: 2e bijeenkomst voor verhoorders in de Eenheid Oost, georganiseerd door de politie Oost-Nederland district IJsselland.
    • W.J. Verhoeven (2018, januari 18). Effectief verdachtenverhoor. Utrecht, BOD-vakgroep verhoor.
    • W.J. Verhoeven (2014, november 19). Legal assistance and the relationship between interrogation techniques and suspects' statement. San Francisco, USA, The 70th Annual Meeting of the ASC: Criminology at the Intersections of Oppression.
    • W.J. Verhoeven & L. Stevens (2013, september 13). Empirisch onderzoek t.b.v een normatieve vraag. Evaluatie van de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor. Utrecht, lezing op het seminar 'Wat is empirie in het recht?', georganiseerd door Utrecht University School of Law/Institute of Criminal Law.
    • W.J. Verhoeven (2011, mei 18). Raadsman bij politieverhoor. Handelen van politie en advocatuur. Oosterhout, lezing op de Recherche vakmiddag, georganiseerd door de politie Midden en West Brabant.
    • W.J. Verhoeven & L. Stevens (2011, februari 24). Experimenteren met de raadsman bij het eerste politieverhoor. Rotterdam, lezing op het seminar Raadsman bij politieverhoor, georganiseerd door de Erasmus School of Law/Criminology.
    • W.J. Verhoeven & L. Stevens (2011, april 1). The Lawyer in the interrogation room: influence on police en suspect. Amsterdam, The Netherlands, Presented at the 11th Investigative Psychology Conference (IAIP).
    • W.J. Verhoeven (2010, september 16). Samenplegen en (criminele) netwerken in Nederland. Onderzoek op basis van een aanpassing en uitbreiding van het Herkenningsdienst-systeem (HKS), gekoppeld aan persoonskenmerken van het CBS. Den Haag, lezing op de SNA Meeting 2010, georganiseerd door het KLPD Dienst IPOL.
    • W.J. Verhoeven (2008, oktober 10). Netwerkanalyse van telefoontaps. Scheveningen, lezing op het seminar Verborgen verbanden ontrafeld. De toepassing van sociale netwerk analyse (SNA) bij de bestrijding van criminaliteit en terrorisme, georganiseerd door het WODC en de Politieacademie.
    • W.J. Verhoeven (2018). Longitudinale analyse van de relatie tussen verhoortechnieken en verklaren. NVC-congres: Criminaliteit en criminologie in een gedigitaliseerde wereld: Leiden (2018, juni 22).
    • G.N.G. Vanderveen, W.J. Verhoeven & L.F. van Dillen (2018). Beeldmateriaal in het verhoor. Conferentie Kennis voor de politie van morgen. Georganiseerd door Directoraat Generaal Politie, Politieacademie en Ministerie van Justitie en Veiligheid: Den Haag (2018, april 5).
    • W.J. Verhoeven (2019). Lid van begeleidingscommissie Hoge Raad ‘Vervolg Beproefd verzet: Over de naleving van de wet door het openbaar ministerie bij de afhandeling van het verzet tegen een OM-strafbeschikking’ (2018-2019).
    • W.J. Verhoeven, G.N.G. Vanderveen & L.F. van Dillen (2019). Infographic: Wat doet beeldmateriaal tijdens de verhoorfase met het gedrag van verhoorder en verdachte? Politie & Wetenschap. 883,30 euro.
    • L.F. van Dillen, G.N.G. Vanderveen & W.J. Verhoeven (2019). Infographic: Wat doet beeldmateriaal tijdens de verhoorfase met het gedrag van verhoorder en verdachte? Impact Initative of the Kurt Lewin Institute, december 2019. 3.025 euro.
    • W.J. Verhoeven (2018). A Dutch field study on the relationship between questioning techniques and suspects’ statement. 18th Annual Conference of the European Society of Criminology (ESC): Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity. Implications for Modern Criminology: Sarajevo (2018, september 1).
    • W.J. Verhoeven (2018). Lidmaatschap begeleidingscommissie WODC: 'Monitor Raadsman bij politieverhoor' (2016-2018).
    • W.J. Verhoeven (2018). Toekomst van het verdachtenverhoor. Conferentie Kennis voor de politie van morgen. Georganiseerd door Directoraat Generaal Politie, Politieacademie en Ministerie van Justitie en Veiligheid: Den Haag (2018, april 5).
    • W.J. Verhoeven, G.N.G. Vanderveen & L.F. van Dillen (2018). Verbeelding in de verhoorkamer. Een experimenteel onderzoek naar de invloed van beeldmateriaal op het verhoorproces. Programma Politie & Wetenschap, Call 2017, projectnummer PW/OC/2018/12. 1 maart 2018 - 1 maart 2019. 103.164,60 euro.
    • W.J. Verhoeven (2017). External consultancy under the project entitled SUPRALAT: Strengthening Procedural Rights of Suspects in Pre-Trial Proceedings through Practice-Oriented Training for Lawyers, it is funded under the Judicial Training Program of the European Commission.
    • W.J. Verhoeven (2016). Lidmaatschap begeleidingscommissie Hoge Raad 'Beproefd verzet: Over de naleving van de wet door het openbaar ministerie bij afhandeling van het verzet tegen een OM-strafbeschikking (2015-2016).
    • W.J. Verhoeven (2016). Explaining the relation between interrogation techniques and suspects’ statement. 16th Annual Conference of the European Society of Criminology (ESC): Crime and Crime Control: Structures, Developments, and Actors: Münster, Germany (2016, september 23).
    • W.J. Verhoeven (2015). Lidmaatschap begeleidingscommissie WODC: Vereenvoudiging verdenkingscriteria.
    • W.J. Verhoeven (2014). Effectiviteit van verhoortechnieken. Onderzoek naar de relatie tussen verhoortechnieken en de verklaringsbereidheid van verdachten. Programma Politie & Wetenschap, Call 2013, projectnummer PW.OV.2014.13. 1 januari 2014 - 1 maart 2015. 84.494,30 euro.
    • W.J. Verhoeven (2014). Mediëren verhoortechnieken de verandering in verklaringsbereidheid van verdachten? NVC-congres 40 jaar Nederlandse Vereniging voor Criminologie: De veranderende markt van misdaad en straf: Leiden (2014, juni 12).
    • W.J. Verhoeven (2014). Lidmaatschap begeleidingscommissie WODC: Specificatie Opiumwetdelicten.
    • W.J. Verhoeven & H.G. Van de Bunt (2010). Evaluatie van de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor en rechtsvergelijking rechtsbijstand politieverhoor in Europees perspectief. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), projectnummer 1949-5660913-10. 13 september 2010 - 10 april 2012. 147.000 euro.
   • W.J. Verhoeven (2017-2019). Member of the Degree Program Committee Tactics and Interrogation (external advisor).. Police Academy.
   • W.J. Verhoeven (2017). Selectieve werking van rechtsbijstand bij het politiële verdachtenverhoor? In R. Staring, R. van Swaaningen & K. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen (pp. 213-226). Den Haag: Boomcriminologie
   • W.J. Verhoeven (2013). Rechtsbijstand bij het politieverhoor in Nederland. In P. Ponsaers, J. Terpstra, C. de Poot, M. Bockstaele & L. Gunther Moor (Eds.), Vernieuwing in de opsporing: een terreinverkenning (Cahiers Politiestudies [CPS], 28) (pp. 197-228). Antwerpen: Maklu
   • W.J. Verhoeven & L. Stevens (2011). Raadsman en politieverhoor: interactie tussen verhoorders, verdachte en raadsman. In L. Smets, J. De Kinder & L. Gunther Moor (Eds.), Proces-verbaal, Aangifte en forensisch onderzoek (Cahiers Politiestudies [CPS], 21) (pp. 145-170). Antwerpen: Maklu
   • W. Jansen, J. Dessens & W.J. Verhoeven (2011). Decompositie van inkomensongelijkheid: Rusland 1992-2002. In G. Kraaykamp, M. Levels & A. Need (Eds.), Problemen en Theorieën in Onderzoek. Een staalkaart van de hedendaagse Nederlandse empirisch-theoretische sociologie (pp. 151-165). Assen: Koninklijke van Gorcum BV
   • W.J. Verhoeven (Ed.). (2014-2014) Erasmus Law Review, 7.
    • W.J. Verhoeven (Interview) (2018, sep 06). Het belang van het verdachtenverhoor. [televisie-uitzending]. In NOS Journaal. https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/446689/Nos_Journaal.html
    • W.J. Verhoeven (Interview) (2017, sep 10). Willem-Jan Verhoeven over verhoormethodes bij de politie. [radio-uitzending]. In Thijs Maalderink (Host), De EHBO-show. Hilversum: Radio 2. http://www.nporadio2.nl/gemist/video/5446/willem-jan-verhoeven-over-verhoormethodes-bij-de-politie
    • W.J. Verhoeven (Interview) (2017, sep 05). Effectiviteit van het verdachtenverhoor. [radio-uitzending]. In Bas van Werven (Host), De Ochtendspits. Amsterdam: BNR Nieuwsradio. https://www.bnr.nl/player/archief/20170905091000300
   • W.J. Verhoeven (2007, maart 9). Income attainment in post-communist societies. Universiteit Utrecht (193 pag.) (Enschede: PrintPartners Ipskamp) Prom./coprom.: Prof.Dr. H.B.G. Ganzeboom & Prof.Dr. H.D. Flap.
 • Methodology and Statistics I

  Title
  Methodology and Statistics I
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1

  Research Lab – the fundamentals

  Title
  Research Lab – the fundamentals
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1

  Research Skills of Criminology II

  Title
  Research Skills of Criminology II
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Sociology

  Title
  Sociology
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1

  Graduation Project Master Criminology

  Title
  Graduation Project Master Criminology
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Criminology
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081623

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam