Associate Professor

dr. (Willem-Jan) J.T.M. Verhoeven

Erasmus School of Law

Criminology

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L3-010

T:+31 10 4081623, +31 10 4082540

E: verhoeven@law.eur.nl

My current research addresses the consequences changes in legal aid have for criminal investigations and its participants. Within this research I have a special interest for police questioning and the relation between interrogation tactics and techniques and the willingness of suspects to give a statement. An additional research interest is the investigation of group crime and organized crime using social network analysis.

Monitoring Safety & Security

 • Verhoeven, W.J. & Duinhof, E. (2017). Effectiviteit van het verdachtenverhoor. Een veldstudie naar de relatie tussen verhoortechnieken, de verklaring van verdachten en de aanwezigheid van de advocaat in zware zaken. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Verhoeven, W.J. & Stevens, L (2013). Rechtsbijstand bij politieverhoor. Evaluatie van de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor in Amsterdam-Amstelland, Groningen, Haaglanden, Limburg-Zuid, Midden- en West-Brabant en Utrecht. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • Stevens, L & Verhoeven, W.J. (2010). Raadsman bij politieverhoor. Invloed van voorafgaande consultatie en aanwezigheid van raadslieden op de organisatie en wijze van verhoren en de proceshouding van verdachten. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Ours, J.C. van, Veenman, J. & Verhoeven, J.T.M. (2002). Van ouder op kind; Scholing en arbeidsmarktpositie van tweede generatie allochtone jongeren. Tilburg: OSA, Katholieke Universiteit Brabant.
 • Verhoeven, W.J. (2017). Selectieve werking van rechtsbijstand bij het politiële verdachtenverhoor? In R. Staring, R. van Swaaningen & K. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen (pp. 213-226). Den Haag: Boomcriminologie.
 • Verhoeven, W.J. (2013). Rechtsbijstand bij het politieverhoor in Nederland. In P. Ponsaers, J. Terpstra, C. de Poot, M. Bockstaele & L. Gunther Moor (Eds.), Vernieuwing in de opsporing: een terreinverkenning (Cahiers Politiestudies [CPS], 28) (pp. 197-228). Antwerpen: Maklu.
 • Jansen, W., Dessens, J. & Verhoeven, W.J. (2011). Decompositie van inkomensongelijkheid: Rusland 1992-2002. In G. Kraaykamp, M. Levels & A. Need (Eds.), Problemen en Theorieën in Onderzoek. Een staalkaart van de hedendaagse Nederlandse empirisch-theoretische sociologie (pp. 151-165). Assen: Koninklijke van Gorcum BV.
 • Verhoeven, W.J. & Stevens, L (2011). Raadsman en politieverhoor: interactie tussen verhoorders, verdachte en raadsman. In L. Smets, J. De Kinder & L. Gunther Moor (Eds.), Proces-verbaal, Aangifte en forensisch onderzoek (Cahiers Politiestudies [CPS], 21) (pp. 145-170). Antwerpen: Maklu.
 • Verhoeven, W.J. & Bik, J. (2014). Visualiseren van sociale netwerken op basis van kwalitatieve bronnen. KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland, 19, 38-45.
 • Verhoeven, W.J. (2008). Te hard van stapel gelopen. Tijdschrift voor Criminologie, 50 (2), 158-162.
 • Vreeswijk, A.M.G., Verhoeven, J.T.M., Verweij, A.O. & Weijers, Y.M.R. (2001). Jaarboek 2000 Grotestedenbeleid. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 • Verhoeven, W.J. (2010). De raadsman aanwezig bij het politieverhoor: een goede zaak? Geregeld (Facultair Magazine), 2010 (5), 11.
 • Verhoeven, W.J. (2015). [Bespreking van het boek Weten wat werkt. Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein]. Mens en Maatschappij, 90(1), 103-108.
 • Verhoeven, W.J. (Ed.). (2014) Erasmus Law Review, 7.
 • Verhoeven, W.J. (2016, september 23). Explaining the relation between interrogation techniques and suspects’ statement. Münster, Germany, 16th Annual Conference of the European Society of Criminology (ESC): Crime and Crime Control: Structures, Developments, and Actors.
 • Verhoeven, W.J. (2014, juni 12). Mediëren verhoortechnieken de verandering in verklaringsbereidheid van verdachten? Leiden, NVC-congres 40 jaar Nederlandse Vereniging voor Criminologie: De veranderende markt van misdaad en straf.
 • Verhoeven, W.J. (2014, november 19). Legal assistance and the relationship between interrogation techniques and suspects' statement. San Francisco, USA, The 70th Annual Meeting of the ASC: Criminology at the Intersections of Oppression.
 • Verhoeven, W.J. & Stevens, L (2013, september 13). Empirisch onderzoek t.b.v een normatieve vraag. Evaluatie van de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor. Utrecht, lezing op het seminar 'Wat is empirie in het recht?', georganiseerd door Utrecht University School of Law/Institute of Criminal Law.
 • Verhoeven, W.J. & Stevens, L (2011, april 01). The Lawyer in the interrogation room: influence on police en suspect. Amsterdam, The Netherlands, Presented at the 11th Investigative Psychology Conference (IAIP).
 • Verhoeven, W.J. & Stevens, L (2011, februari 24). Experimenteren met de raadsman bij het eerste politieverhoor. Rotterdam, lezing op het seminar Raadsman bij politieverhoor, georganiseerd door de Erasmus School of Law/Criminology.
 • Verhoeven, W.J. (2011, mei 18). Raadsman bij politieverhoor. Handelen van politie en advocatuur. Oosterhout, lezing op de Recherche vakmiddag, georganiseerd door de politie Midden en West Brabant.
 • Verhoeven, W.J. (2010, september 16). Samenplegen en (criminele) netwerken in Nederland. Onderzoek op basis van een aanpassing en uitbreiding van het Herkenningsdienst-systeem (HKS), gekoppeld aan persoonskenmerken van het CBS. Den Haag, lezing op de SNA Meeting 2010, georganiseerd door het KLPD Dienst IPOL.
 • Verhoeven, W.J. (2008, oktober 10). Netwerkanalyse van telefoontaps. Scheveningen, lezing op het seminar Verborgen verbanden ontrafeld. De toepassing van sociale netwerk analyse (SNA) bij de bestrijding van criminaliteit en terrorisme, georganiseerd door het WODC en de Politieacademie.
 • Verhoeven, W.J. (2017). External consultancy under the project entitled SUPRALAT: Strengthening Procedural Rights of Suspects in Pre-Trial Proceedings through Practice-Oriented Training for Lawyers, it is funded under the Judicial Training Program of the European Commission.
 • Verhoeven, W.J. (2017). Lidmaatschap van begeleidingscommmissie Hoge Raad ' Beproefd verzet: Over de naleving van de wet door het openbaar ministerie bij de afhandeling van het verzet tegen een OM-strafbeschikking.'.
 • Verhoeven, W.J. (2015). Lidmaatschap begeleidingscommissie WODC: Vereenvoudiging verdenkingscriteria.
 • Verhoeven, W.J. (2014). Lidmaatschap begeleidingscommissie WODC: Specificatie Opiumwetdelicten.
 • Verhoeven, W.J. (2014). Effectiviteit van verhoortechnieken. Onderzoek naar de relatie tussen verhoortechnieken en de verklaringsbereidheid van verdachten. Programma Politie & Wetenschap, Call 2013, projectnummer PW.OV.2014.13. 1 januari 2014 - 1 maart 2015. 84.494,30 euro.
 • Verhoeven, W.J. & Van de Bunt, H.G. (2010). Evaluatie van de Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor en rechtsvergelijking rechtsbijstand politieverhoor in Europees perspectief. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), projectnummer 1949-5660913-10. 13 september 2010 - 10 april 2012. 147.000 euro.
 • Verhoeven, W.J. (2007, Maart 09). Income attainment in post-communist societies. Universiteit Utrecht (193 pag.) (Enschede: PrintPartners Ipskamp). Prom./coprom.: Prof.Dr. H.B.G. Ganzeboom & Prof.Dr. H.D. Flap.

Associate Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Criminology
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam