mr. (Xander) A.J.M. Arends

Lecturer Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L 3-006
Telephone
+31 10 4082678
Email
x.arends@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • A.J.M. Arends (2015). De vermogensrendementsheffing behoeft dringend een revisiebeurt. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2015 (7073), 726-732.
    • A.J.M. Arends & R.P. Bitter (2013). De eigenwoningrenteaftrek anno 2013 onder de loep. Weekblad Fiscaal Recht, 2013 (6987), 174-184.
    • A.J.M. Arends (2013). Wetgeving, regelgeving en aanbevelingen m.b.t. de eigen woning mede naar aanleiding van het rapport van de Commissie-Van Dijkhuizen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2013 (9), 267-274.
    • A.J.M. Arends (2010). Terbeschikkingstellingsperikelen met de BV voor gehuwden opgelost? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2010 (6856), 689-694.
    • A.J.M. Arends & M.H.H. Rutten (2010). Overzicht van de wijzigingen in box 3 van de inkomstenbelasting in 2010 en 2011. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2010 (6832), 155-162.
    • A.J.M. Arends (2008). Gefacilieerd sparen of beleggen ter aflossing van de eigenwoningschuld. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2008 (6768), 694-700.
    • A.J.M. Arends & I.J.F.A. van Vijfeijken (2007). Samenloop voljaarspartnerschap en toerekening rendementsgrondslag. Weekblad Fiscaal Recht, 2007 (6713), 349-353.
    • A.J.M. Arends (2006). De onwenselijke effecten van art. 3.119a, zevende lid, Wet IB 2001 in vruchtgebruiksituaties. Weekblad Fiscaal Recht, 2006 (6672), 575-582.
    • A.J.M. Arends (2006). Heffingslek in vermogensrendementsheffing in jaar van overlijden. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2006, 843-848.
    • A.J.M. Arends & J.W.E. Litjens (2005). De werkruimte van de werknemer & aanmerkelijkbelanghouder per 2005. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2005 (februari), 49-58.
    • A.J.M. Arends (2004). De eigenwoningregeling vanaf 2004 rechtvaardiger? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 135 (6561), 25-37.
    • A.J.M. Arends (2001). Enkele heffingsaspecten van box 3. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2001 (6), 4-12.
    • A.J.M. Arends & A.J. van Lint (2001). Belastingheffing van in Nederland actieve top- en beroepssporters vanaf 1 januari 2001. Maandblad Belastingbeschouwingen, 70 (6/7), 174-186.
    • A.J.M. Arends (2000). De structuur van de Wet IB 2001. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 131 (6400), 298-304.
    • A.J.M. Arends & R.A.M. Jorna (1997). Theorie en praktijk van de glijclausule. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 1997 (33), 149-172.
    • A.J.M. Arends (1996). Nekslag voor Turbo-beleid? Maandblad Belastingbeschouwingen, 65 (2), 69-78.
    • A.J.M. Arends (1995). De VUT-verplichting en VUT-egalisatieregime nader bezien. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 4 (juni), 110-126.
    • A.J.M. Arends (1993). Recente ontwikkelingen rond opbrengst van andere arbeid. Weekblad Fiscaal Recht, 121 (6083), 1891-1904.
    • A.J.M. Arends (2018). Cursus Belastingrecht Studenteneditie 2018-2019. In Inkomstenbelasting. Deventer: Wolters Kluwer
    • A.J.M. Arends (2006). Hoofdstuk 23 De eigen woning. In A.C. Rijkers & H. Vording (Eds.), Vijf jaar wet IB 2001 (Meijers-reeks, MI 114) (pp. 459-481). Deventer: Kluwer
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, november 16), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-2664, Zaaknr. 17/02368, (Betaalde hypotheekrente en levensverzekeringspremies van deel van ex-echtgenote vormt geen aftrekbare onderhoudsverplichting). p.8-10. ECLI:NL:HR:2018:2134
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Rechtbank Zeeland-West-Brabant. (2018, februari 2), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-1037, Zaaknr. 17/03370, (Woning in aanbouw is eigen woning op grond van goedkeuring). p.21-22. ECLI:NL:HR:2018:628
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2018, maart 15), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-1338, Zaaknr. 16/03828, (Vervreemdingsvoordeel ter zake van verkoop aanmerkelijkbelangaandelen is juist vastgesteld). p.8-9. ECLI:NL:GHSHE:2018:1138
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2018, juni 8), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-2415, 16/03859 tm 16/03863, (Inspecteur heeft na zes jaar het recht verwerkt om schriftelijke bescheiden op te vragen). p.10-11. ECLI:NL:GHSHE:2018:2463
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hof Amsterdam. (2018, april 26), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-1589, Zaaknr. 17/00022, (Twee naast elkaar gelegen appartementen vormen niet één eigen woning). p.11-12. 2-ECLI:NL:GHAMS:2018:1420
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Rechtbank Gelderland. (2018, juli 6), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-2056, AWB-17_3635tu, (Tussenuitspraak: overname hypotheekschuld i.v.m. echtscheidingsconvenant ter behoud inkomen uit ab?). p.8-9. ECLI:NL:RBGEL:2018:2976
   • A.J.M. Arends (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, september 21), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018-2246, Zaaknr. 17/05350, (Doorschuiffaciliteit bij vererving van ab-aandelen van toepassing op bezittingen die verband houden met pensioenverplichting). p.18-20. ECLI:NL:HR:2018:1699
   • P.H.J. Essers, A.J.M. Arends, J.A.G. van der Geld & A.J. van Ling (1999). Topsport en fiscaliteit, een onderzoek naar de fiscale positie van topsport vanuit nationaal en Europees perspectief. (Extern rapport, no 1). Rotterdam/Amersfoort: Stichting Fiscaal Wetenschappelijk College i.s.m. SDU
   • A.J.M. Arends (2012, december 8). Tien tips om de belastingdienst voor te zijn. Financieel Dagblad bijlage FD Weekend, pp. 40-41.
   • A.J.M. Arends (2011, november 27). Wees de fiscus te snel af. Financieel dagblad, pp. 40-41.
 • Cazis BV

  Start date approval
  May/2015
  End date approval
  Is current
  Place
  LEUSDEN

  Rechtbank Den Haag

  Start date approval
  Jan/2011
  End date approval
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  rechter-plaatsvervanger
 • Lecturer

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082678
 • Cazis BV

  Role
  fiscaal adviseur
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  May/2015

  SDU

  Role
  fiscaal auteur
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2009

  Wolter Kluwer

  Role
  fiscaal auteur
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2003

  Rechtbank Den Haag

  Role
  rechter-plaatsvervanger
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jul/2006

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam