Full Professor

prof.mr.dr. (Xandra) X.E. Kramer

Erasmus School of Law

Civil Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L7-

T:+31 10 4081628,

E: kramer@law.eur.nl

Xandra Kramer is professor of Private Law at Erasmus School of Law. She combines this position with a parttime (0,2) professorship in Private International Law at Utrecht University. In addition, she is a Deputy Judge at the District Court of Rotterdam.

She studied law at Leiden University (cum laude). Her first (student) article was awarded with the Ars Aequi prize (1996). She was assistant professor at Leiden University and obtained her Ph.D. on provisional measures and private international law in 2001. She worked as an assistant and associate professor at Erasmus School of Law and was appointed professor on 1 February 2011.

Xandra conducts research and lectures in the area of private international law, international litigation, comparative law, arbitration, mediation, and European private law and has published numerous articles and several books in these areas. She is particularly fascinated by the cross-roads between economic efficiency and procedural fairness, the actual functioning of civil justice systems and its impact on litigants, transnational complex litigation and enforcement, and the harmonisation of EU private international law and civil procedure. Her research combines doctrinal legal research, comparative law, policy-oriented and (qualitative) empirical research.

She was awarded a research fellowship for a project on the harmonisation of civil procedure in the EU by the Board of Erasmus University (2004). In 2010, she was awarded a prestigious VIDI-grant by the Dutch Organization for Scientific Research (NWO) for a research on Securing Quality in Cross-Border Enforcement in the EU (2011-2016). In 2016, she obtained an ERC consolidator grant for her project Building EU civil justice: challenges of procedural innovations bridging access to justice (2017-2022). She has been a project leader and has participated in numerous studies for the Dutch Ministry of Security and Justice, the European Parliament, and the European Commission.

Behavioural Approaches to Contract and Tort: Relevance for Policymaking

 • Kramer, X.E. & Verhagen, H.L.E. (2015). Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht. 10. Internationaal privaatrecht. Deel III. Internationaal vermogensrecht (Asser-serie, 10-III Internationaal privaatrecht). Deventer: Kluwer.
 • Kramer, X.E. (2013). Procedure Matters. Construction and Deconstructivism in European Civil Procedure. (Erasmus Law Lectures, nr. 33). The Hague: Eleven International Publishing.
 • Vonken, A.P.M.J., mmv Verhagen, H.L.E., Van Dongen, S. & Kramer, X.E. (2013). Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht. 10. Internationaal privaatrecht. Deel I. Algemeen deel IPR. Deventer: Kluwer.
 • Kramer, X.E. (2007). Eenvormige Europese procedures voor de inning van vorderingen. De Europese betalingsbevelprocedure en de Europese procedure voor geringe vorderingen (Offerhaus-reeks, 11). Deventer: Kluwer.
 • Kramer, X.E. (2004). Noot bij: England/Wales Court of Appeal. (2002, Mei 29), Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR) 2004-1, (Europees procesrecht en fundamentele procedurele vereisten: de rol van artikel 6 EVRM ter invulling van de openbare orde toets onder het EEX.). p.9-16.
 • Kramer, X.E. (2016). Editorial: Europees procesrecht in de lift: het ELI-Unidroit project en andere Europese initiatieven. Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2016 (1), 1-2.
 • Kramer, X.E. (2015). Editorial: Empirical legal studies in private international law. Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2015 (2), 195-196. doi: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2625934
 • Kramer, X.E. & Carballo Piñeiro, L. (2014). The Role of Private International Law in Contemporary Society: Global Governance as a Challenge. Erasmus Law Review, 7 (3), 109-112.
 • Kramer, X.E. & Rooij, M. de (2013). Editorial: Naar een Europees wetboek van internationaal privaatrecht? Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2013 (1), 1-2.
 • Kramer, X.E. (2013). Editorial: Aanbeveling collectief verhaal, "onze" WCAM en het IPR: een gemiste kans voor de Europese wetgever. Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 31 (4), 481-482.
 • Kramer, X.E. (2012). Introduction. Law and Language; Implications for Harmonisation and Cross-Border Litigation. Erasmus Law Review, 5 (3), 133-134. doi: http://ssrn.com/abstract=2212071
 • Kramer, X.E. (2010). Lissabon, Stockholm, Boek 10 en andere IPR-beloften voor 2010. Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2010, 1-2.
 • Kramer, X.E. (2009). Criteria voor wetenschappelijkheid. Een toelichting op het redactioneel beleid. Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2009 (1), 1-2.
 • Kramer, X.E. (2008). Editorial - NIPR, IPR, EIPR en EPR: over versnippering, verwatering én samenhang. Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2008 (3), 241.
 • Kramer, X.E. (2008). De Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV-Vo) is vastgesteld. Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 2008, 46-48.
 • Kramer, X.E. (2008). De Mediation-richtlijn: de laatste aanwinst voor de geschillenbeslechting in Europa. Ondernemingsrecht, 2008(8), 328-330.
 • Kramer, X.E. (2007). Twee Engelstalige nieuwkomers op de markt van IPR-handboeken. Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2007 (3), 241-244.
 • Kramer, X.E. (2006). Over taalkwesties in de Europese Unie en de kunst van het juridisch vertalen (gereproduceerd in Linguaan, tijdschrift Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, 2007, p. 14-20). Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2006 (3), 254-257.
 • Kramer, X.E. (2004). Verzekering en internationaal-privaatrechteleijke aspecten in Europees perspectief. Verzekeringsarchief, 2004 (4), 109-113.
 • Kramer, X.E. (2017). Legal Aid. In J. Basedow, G. Rühl, F. Ferrari & P.A. de Miguel Asensio (Eds.), Encyclopedia of Private International Law (pp. 1089-1094). Cheltenham: Edward Elgar.
 • Kramer, X.E. (2015). Internationale consumentenovereenkomst. In E.H. Hondius & G.J. Rijken (Eds.), Handboek Consumentenrecht (pp. 605-627). Zutphen: Paris.
 • Kramer, X.E. (2015). Recognition and Enforcement (Arts. 53-61). In U. Magnus & P. Mankowski (Eds.), Brussels Ibis Regulation (European Commentaries on Private International Law) (pp. 961-983). Sellier.
 • Kramer, X.E. & Blees, F.J. (2012). Internationale verkeersongevallen en verzekering in Europees perspectief. In R.J. Stijnen & M. Jurgens (Eds.), Toepassing van Europees recht. Wat doet de Nederlandse rechter met het Europees recht? (pp. 73-94) Deventer: Kluwer.
 • Kramer, X.E. (2011). Verordening (EG) nr. 593/2008 betreffende het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I). In J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker, W.L. Valk & M.H. Wissink (Eds.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht (zesde druk) (Tekst & Commentaar) (pp. 2181-2238). Deventer: Kluwer.
 • Kramer, X.E. (2011). Burgerlijk Wetboek Boek 10, Boek 10 Internationaal privaatrecht, Titel 13. In J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker & W.L. Valk (Eds.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek (negende druk) (Tekst & Commentaar) (pp. 5051-5055). Deventer: Kluwer.
 • Kramer, X.E. (2009). Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II). In J.H. Nieuwenhuis & e.a. (Eds.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht 2009 (pp. 1735-1777).
 • Kramer, X.E. (2009). Verordening (EG) nr. 593/2008 betreffende het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I). In J.H. Nieuwenhuis & e.a. (Eds.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht 2009 (pp. 1907-1924).
 • Kramer, X.E. (2007). Onderdeel Internationaal Privaatrecht (1200) - 1225 Toepasselijk recht op verzekeringsrechtelijke aspecten, (losbl.). In J.J. van der Wansem (Ed.), Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen (pp. 1-12). Alphen aan den Rijn: Samson Bedrijfsinformatie.
 • Kramer, X.E. (2005). Onderdeel Internationaal Privaatrecht (1200) - 1220 Toepasselijk recht op verkeersongevallen. In J.J. van der Wansem (Ed.), Handboek schaderegeling motorrijtuigen. Alphen aan den Rijn: Samsom BedrijfsInformatie.
 • Kramer, X.E. (2004). Internationaal Privaatrecht: Inleiding, Internationale bevoegdheid, Erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen, overige internationaal-procesrechtelijke aspecten. In J.J. van der Wansem (Ed.), Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen (pp. 1-34). Alphen aan den Rijn: Samson Bedrijfsinformatie.
 • Kramer, X.E. (2008). [Bespreking van het boek Gewogen rechtsmacht in het IPR : over forum (non) conveniens en forum necessitatis (diss. Vrije Universiteit) 2007, ook verschenen als handelseditie in de serie Recht en Praktijk, deel 148, 2007]. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 2008, 65-69.
 • Kramer, X.E. (2007). Book review [Bespreking van de boeken Concise Introduction to EU Private International Law & EU Private International Law. Harmonization of Laws]. Common Market Law Review, 2007, 1522-1555.
 • Kramer, X.E. (2006). [Bespreking van de boeken Family Law Legislation of the Netherlands. A Translation Including Book 1 of the Dutch Civil Code, Procedural and Transitional Provisions and Private International Law Legislation & Inheritance Law Legislation of the Netherlands. A Translation of Book 4 of the Dutch Civil Code, Procedural Provisions and Private International Law Legislation]. European Review of Private Law, 2006(4), 623-625.
 • Kramer, X.E. (2005). Boekbespreking: F. Seatzu, Insurance in private international law : a European perspective [Bespreking van het boek Insurance in private international law : a European perspective]. Common Market Law Review, 2005, 293-296.
 • Kramer, X.E. (2002). Book reviews [Bespreking van het boek L'espace judiciaire européen en matières civile et commerciale. The European Judicial Area in Civil and Commercial Matters]. .
 • Kramer, X.E. (2003). Noot bij: Court of Appeal. (2002, Juni 06), Common Mkt Law Rev 2003-40, 4, (Case C-80/00, Italian Leather SpA v. WECO Polstermöbel GmbH & Co). p.953-964.
 • Kramer, X.E. (2003). Noot bij: Court of Appeal. (2002, Maart 29), Int'l Lis 2003-2003, 1, (Enforcement under the Brussels Convention: Procedural public policy and the influence of Article 6 ECHR, Maronier v. Larmer [2002]EWCA Civ. 774). p.16-20.
 • Kramer, X.E. (2007). A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe: the European Small Claims Procedure. In A. Pellegrini Grinover & P. Calmon (Eds.), Direito Processual Comparado. XIII World Congress of Procedural Law (pp. 648-650). Rio de Janeiro: Editora Forense.
 • Kramer, X.E. (2014). Gralf-Peter Calliess (Eds.), Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011. 680 pages [Bespreking van het boek Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws]. Common Market Law Review, 2, 335-337.
 • Kramer, X.E. (2011). [Bespreking van het boek Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe]. Common Market Law Review, 48, 633-636.
 • Kramer, X.E. (2009). [Bespreking van het boek Civil Jurisdiction Rules of the EU and their Impact on Third States]. Common Market Law Review, 2009, 1768-1771.
 • Kramer, X.E. (2009). [Bespreking van het boek Civil Procedure and EU Law. A Policy Area Uncovered.]. Common Market Law Review, 2009, 1765-1768.
 • Kramer, X.E. (Ed.). (2016) Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR).
 • Kramer, X.E. (Ed.). (2016) Erasmus Law Review.
 • Kramer, X.E. (2014). Competitie in de Europese civiele rechtsruimte. Een spanningsveld in de grensoverschrijdende geschillenbeslechting (2014, mei 05). Katholieke University Leuven: TPR-leerstoel 2013-2014.
 • Kramer, X.E. (2012). Procedure Matters. Construction and deconstructivism in the European civil procedure (2012, januari 20). The Hague: Eleven International Publishing.
 • Kramer, X.E. (2016, oktober 31). EU Overriding Mandatory Law and the Applicable Law on the Substance in International Commercial Arbitration. New York, USA, Conference: The Impact of EU Law on International Commercial Arbitration.
 • Kramer, X.E. (2016, februari 25). Introductory speech. Rotterdam, Conference From Common Rules to Best Practices in European Civil Procedure.
 • Kramer, X.E. (2016, november 22). Presentation draft rules Provisional Measures. Vienna, ELI-Unidroit joint meeting project European Rules of Civil Procedure.
 • Kramer, X.E. (2016, september 08). From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure - A horizontal working group on ‘Structure’: methodological approach and questions. Ferrara, The ELI 2016 Annual Conference.
 • Kramer, X.E. (2016, april 20). Towards ELI-Unidroit Model Rules of Civil Procedure: Basic Premises and Challenges. UC Hastings, San Francisco, Bay Area Civil Procedure Forum.
 • Kramer, X.E. (2016, november 23). Collective settlement proceedings in the Netherlands: rules and practice. Vienna, Expert Meeting at the Ministry of Justice of Austria.
 • Kramer, X.E. (2016, november 25). The ELI-Unidroit project; a model law of European civil procedure? Maastricht, Ius Commune, annual conference.
 • Kramer, X.E. (2016, december 09). Toepasselijk recht op verbintenissen. Zeist, IPR voor de commerciële en financiële praktijk.
 • Kramer, X.E. (2016, november 21). Internationaal privaatrechtelijke aspecten verzekering en aansprakelijkheid. Waardenburg, Academie voor de Rechtspraktijk, Leergang Verzekeringsrecht.
 • Kramer, X.E. (2016, november 18). Presentation draft general report, Special procedures. Brussels, EU Commission Study on the Impact of National Civil Procedure – Meeting of the Consortium and Advisory Board.
 • Kramer, X.E. (2015, maart 19). Choice of Court in the EU and Global Context: Ensuring Efficiency and Coordination. The Hague, Asser Fifty Years.
 • Kramer, X.E. (2015, januari 29). Actuele ontwikkelingen in het international vermogensrecht. Amsterdam, Asser seminar (Internationaal privaatrecht: internationaal vermogensrecht).
 • Kramer, X.E. (2015, juni 18). EU Private International Law and the Global Fight Against Corruption. Vigo (Spain), Conference EU Law between Universalism and Fragmentation: Exploring the Challenge of Promoting EU Values beyond its Border.
 • Kramer, X.E. & Kakiuchi, S. (2015, mei 26). Relief in Small and Simple Matters in an Age of Austerity. Istanbul, International Association of Procedural Law, XV World Congress of Procedural Law.
 • Kramer, X.E. (2015, september 24). Kick-off meeting EGSL - A view from a supervisor. Rotterdam, EGSL Kick-off meeting.
 • Kramer, X.E. (2015, januari 23). Revising the European Small Claims Procedure: academic and practical reflections. Brussels, Policy hub, European Parliament (unit European Parliamentary Research Service).
 • Kramer, X.E. (2015, oktober 08). The interplay of Brussels Ia with optional instruments. Trier (Germany), Conference International Commercial Litigation.
 • Kramer, X.E. (2014, maart 29). Workshop on the European Small Claims Procedure - Train the trainers. Brussels, European Commission workshop - Train the trainers.
 • Kramer, X.E. (2014, februari 08). Recovery of small claims: new ADR options, conciliation bodies and the European Small Claims Procedure. Trier, Germany, Conference on Cross-border debt collection, European Law Academy.
 • Kramer, X.E. (2014, maart 21). The European Small Claims Procedure. Brussels, Workshop on behalf of the European Commission, judicial training.
 • Kramer, X.E. (2014, september 24). European Private International Law: The Way Forward. Brussels, European Parliament, JURI Committee workshop on Upcoming Issues of EU Law.
 • Kramer, X.E. (2014, februari 07). Collective redress after the Commission Recommendation. Trier, Germany, Conference Cross-border debt collection,, European Law Academy.
 • Kramer, X.E. (2014, maart 19). Towards a European Code of Private International Law. University of Louvain-la-Neuve, Belgium, seminar.
 • Kramer, X.E. (2014, oktober 03). Access to justice and technology: transforming cross-border litigation and adjudication in the EU. Stanford/Montréal, Towards Cyberjustice: E-Access to Justice, International Mid-Term Conference (Cyberjustice Laboratory).
 • Kramer, X.E. (2014, januari 23). The way forward: revision of the Brussels I Regulation. Utrecht, seminar on Cross-border litigation, European Law Academy/Dutch Training and Study Centre for the Judiciary.
 • Kramer, X.E. (2014, maart 11). Modernisering van het Europees grensoverschrijdend insolventierecht: herstructurering, samenwerking en harmonisatie. Leuven, seminar University of Leuven.
 • Kramer, X.E. (2013, september 12). What Did the ESCP Bring to the EU Justice Table? Vilnius, Lithuania, Lithuanian Presidency Conference; European Small Claims Procedure: How Civil Law Instruments Serve the Interests of EU Citizens.
 • Kramer, X.E. (2013, februari 22). Keynote: Features and Accomplishments of the European Small Claims Procedure. Warsaw, Poland, 4th COJEF Meeting.
 • Kramer, X.E. (2013, februari 14). Keynote: Enforcing Judgments in Commercial Matters Worldwide. AKD, Rotterdam, Book launch Enforcement of Judgments, Awards & Deeds in Commercial Matters.
 • Kramer, X.E. (2013, januari 23). Current Gaps and Future Perspectives in European Private International Law: Towards a Code on Private International Law? Brussels, European Parliament, Interparliamentary Committee Meeting.
 • Kramer, X.E. (2013, maart 25). The Dutch Act and Collective Redress of Investors: Private International Law Aspects. Luxembourg, Max Planck Institute, Seminar Collective Actions and Investor's Protection: European Developments and Perspectives.
 • Kramer, X.E. (2013, oktober 18). Structure of the proceedings: differences, common denominators and prospects of harmonisation. Vienna (Austria), ELI-UNIDROIT conference and expert meeting 'From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure'.
 • Kramer, X.E. (2013, juni 21). Global civil justice and national icons: the case of Dutch WCAM settlements and European civil procedure. Rotterdam, BACT seminar.
 • Kramer, X.E. (2013, juni 18). How to obtain a judgment abroad faster and more easily: European procedures and practical application (lecture and workshop). 11:30 hrs: European Payment Order & Small Claims Procedure: Scope / interplay of the Regulations; Conduct of the procedure; Enforceability and effects. 14:00 hrs: How to apply these instruments in practice? Trier, Germany, Summer Course Civil Litigation in Europe, Europäische Rechtsakademie (ERA).
 • Kramer, X.E. (2013, oktober 17). European Procedures: Nothing or Noting? Experiences and Future Prospects. Uppsala (Sweden), Conference Civil Justice in the EU: growing and teething?.
 • Kramer, X.E. & Ontanu, E.A. (2013, juni 19). National Application of European Civil Procedures: An Empirical Approach. Rotterdam, Emirical Legal Studies at Erasmus School of Law (ELS at ESL).
 • Kramer, X.E. (2012, november 02). Private International Law Responses to Corruption. Approaches to Jurisdiction and Foreign Judgments and the International Fight Against Corruption. Utrecht, Presentation Preadvies KNVIR, theme 'International Law and the Fight Against Corruption'.
 • Kramer, X.E. (2012, juni 19). Towards a more expeditious cross-border recovery of debts in the EU. Application of the European Order for Payment Procedure & Small Claims Procedure. Trier, Germany, Europäische Rechtsakademie (ERA), Summer Course 'Cross-border litigation'.
 • Kramer, X.E. & Ontanu, E.A. (2012, mei 25). Cross-border small claims litigation: The Dutch perspective: guarded optimism and pragmatism. Istanbul, Turkey, Conference 'The Future of International Small Claims Litigation'.
 • Kramer, X.E. (2012, juni 27). EU Policy on Judicial Cooperation and the Enforcement of Mass Settlement Agreements (and Dutch aspirations). Rotterdam, Seminar 'Resolving Mass Disputes: ADR and Settlement of Mass Claims'.
 • Kramer, X.E. (2012, juli 16). Recognition and enforcement. From exequatur to automatic enforcement. Brussels, European Institute of Public Adminitration, Seminar DG Interpretation 'Judicial Cooperation in Civil Matters'.
 • Kramer, X.E. (2012, juli 17). Applicable Law: Contractual and Non-Contractual Obligations. Brussels, European Institute of Public Adminitration, Seminar DG Interpretation 'Judicial Cooperation in Civil Matters'.
 • Kramer, X.E. (2012, februari 17). Conflict between the Rome I and Rome II Regulations and the Transport Law Conventions - A Reply. Rotterdam, Conference 'Tension between universal ans regional unification of private law'.
 • Kramer, X.E. (2012, juli 16). Evolution and Developments. Brussels, European Institute of Public Administration, Seminar DG InterpretationEuropean Institute of Public Adminitration, Seminar DG Interpretation 'Judicial Cooperation in Civil Matters'.
 • Kramer, X.E. (2012, juli 17). Maintenance: Jurisdiction, Recognition and Enforcement, Applicable Law and Cooperation. Brussels, European Institute of Public Adminitration, Seminar DG Interpretation 'Judicial Cooperation in Civil Matters'.
 • Kramer, X.E. (2012, december 17). A European framework for private international law: current gaps and future perspectives. Brussels, European Parliament, presentation study JURI committee.
 • Kramer, X.E. (2012, oktober 25). Redress and Remedies: A European approach to collective redress. Trier, Germany, Europäische Rechtsakademie, Annual Conference on European Consumer Law.
 • Kramer, X.E. & Blees, F.J. (2012, november 09). Internationale verkeersongevallen en verzekering in Europees perspectief. Utrecht, SSR Themadag 'Wat doet de Nederlandse rechter met het Europees recht?'.
 • Kramer, X.E. (2012, juli 17). Current work and proposals: ADR and ODR, Collective Redress, Common European Sales Law. Brussels, European Institute of Public Adminitration, Seminar DG Interpretation 'Judicial Cooperation in Civil Matters'.
 • Kramer, X.E. (2011, mei 30). Mass Claims and Private International Law; Recognition and Enforcement of WCAM settlements. Rotterdam, Expert meeting Erasmus School of Law/Ministry of Security and Justice.
 • Kramer, X.E. (2011, mei 17). Implementation of the European Small Claims Procedure. First Impressions and Comments from an Academic Perspective. Brussels, Meeting European Judicial Network/European Commission.
 • Kramer, X.E. (2011, januari 25). De voorgenomen afschaffing van het exequatur onder Brussel I: Cutting red tape for business. The Hague, Seminar DLNST/Asser Institute: Ontwikkelingen in het Europees Procesrecht; implicaties voor de internationale procespraktijk.
 • Kramer, X.E. (2011, december 02). Enkele indrukken en opmerkingen – een academische visie. Brussel, Seminarie ECC-België/FOD 'Europese procedure voor geringe vorderingen: onbekend of onbemind'.
 • Kramer, X.E. (2010, juni 17). Harmonisation of civil procedure and private international law Competitors or alliances? Rotterdam, Civil litigation in a globalising world; a multidisciplinary perspective.
 • Kramer, X.E. (2010, november 04). The European Small Claims Procedure and its implementation: Small claim, simple recovery? Trier, Germany, Europäische Rechtsakademie, conference 'Challenges for Cross-Border Litigation'.
 • Kramer, X.E. (2010, juni 21). Cross-border enforcement of judgments: Brussels I & European Enforcement Order. Trier, Germany, Summer Course European Private Law, European Law Academy.
 • Kramer, X.E. (2009, februari 16). Nieuw Europees procesrecht: De Europese betalingsbevelprocedure en small claims procedure. Antwerpen, Universiteit Antwerpen.
 • Kramer, X.E. (2009, januari 23). Commentator 'Methods of comparative legal research in the field of (European) private and international public law. Rotterdam, Seminar Erasmus Law Review, The possibilities of comparative law methods for research on the rule of law in global context Rotterdam.
 • Kramer, X.E. (2009, juni 29). Key issues of the European Insolvency Regulation. Trier, Duitsland, Europaische Rechtsakademie / European Law Academy (ERA).
 • Kramer, X.E. (2009, september 08). Conflicts Methodology in Contemporary European Private International Law: The Rome I and II Regulations. From Universalism to Federalism? Johannesburg, Zuid-Afrika, University of Johannesburg.
 • Kramer, X.E. (2009, oktober 21). Implementatie van de Mediation Richtlijn. Een Europese invalshoek. Utrecht, Universiteit Utrecht.
 • Kramer, X.E. (2009, oktober 10). The Interaction Between Rome I and Mandatory EU Rules. EPIL and EPL: Communicating Vessels? Dublin, Ireland, Trinity College Law School Dublin.
 • Kramer, X.E. (2009, april 24). Grensoverschrijdende inning van vorderingen: De Europese betalingsbevelprocedure en de Nederlandse Rechtspraktijk. Amsterdam, NTHR Congres.
 • Kramer, X.E. (2009, februari 12). Nieuw Europees procesrecht: De Europese betalingsbevelprocedure en small claims procedure. Gent, Universiteit Gent.
 • Kramer, X.E. (2007, mei 11). Improving Cross-Border Debt Collection and Enforcement in the European Union. New Instruments. Brussel, Seminar ERA/ECLA.
 • Kramer, X.E. (2007, september 20). A Major Step in the Harmonization of Procedural Law in Europe: the European Small Claims Procedure. Accomplishments, New Features and Some Fundamental Questions of European Harmonization. Salvador, Bahia, Brazilie, Lezing XIII World Congress of Procedural Law.
 • Kramer, X.E. (2007, november 11). Service of Documents and Taking of Evidence in the European Union. Trier, Europaische Rechtsakademie/European Law Academy (ERA) en Conseil des Notariats de l'Union Européenne/Council of the Notariats of the European Union (CNUE).
 • Kramer, X.E. (2007, november 23). Het toepasselijke recht op verzekeringsovereenkomsten. Voorstel Rome I - naar een uniforme conflictregel voor verzekeringsovereenkomsten? Amsterdam, Symposium Insurance and Europe, Universiteit van Amsterdam.
 • Kramer, X.E. (2007, september 28). De Europese betalingsbevelprocedure - een nieuw instrument voor de inning van grensoverschrijdende geldvorderingen. Keulen, Duitsland, Lezing Eurojuris.
 • Kramer, X.E. (2005, november 15). De inning van grensoverschrijdende geldvorderingen. De voorstellen voor een Europees betalingsbevel en voor een Europese procedure voor geringe vorderingen. Amsterdam, Voordracht Offerhaus-kring voor handelsrecht en internationaal privaatrecht.
 • Kramer, X.E. (2016). Hosting and chairing meeting ELI/Unidroit Working Group Provisional Measures. European Rules of Civil Procedure: Rotterdam (2016, november 11).
 • Kramer, X.E. (2016). Organization and hosting Conference 'From Common Rules to Best Practices in European Civil Procedure. Conference jointly organized with the Max Planck Institute for Procedural Law, Luxembourg: Rotterdam (2016, februari 25 - 2016, februari 26).
 • Kramer, X.E. (2012). Chair. Annual conference European Consumer Law: Trier, Germany (2012, oktober 25).
 • Kramer, X.E. (2010). Securing Quality in Cross-Border Enforcement: Towards European Principles of Civil Procedure? Gehonoreerd VIDI-voorstel, NWO, MAGW (OND1341981): .
 • Kramer, X.E. (2008). E-learning Module European Civil Procedure, ten behoeve van Summer Course European Private Law.
 • Kramer, X.E. (2006). Harmonisatie van Europees procesrecht. Het voorstel voor een Europese betalingsbevelprocedure. Congres Eenvormig Bedrijfsrecht: realiteit of utopie?: Erasmus Universiteit Rotterdam (2006, juni 26).
 • Kramer, X.E. (2006). Drafting International Dispute Settlement Clauses. Applicable Law, Arbitration and Forum Clauses.
 • Kramer, X.E. (periode: 2016 t/m 2021). Professor Private International LawPosition at: Utrecht University, Faculty of Law, Economics and Governance, Law Department.
 • Kramer, X.E. (periode: 2016 t/m 2017). Reporter overarching Working group ALI-Unidroit project 'From transnational Principles to European Rules of Civil Procedure' - European Law Institute and Unidroit.
 • Kramer, X.E. (periode: 2016 t/m 2017). Reporter Working Group Provisional Measures Member ELI-UNIDROIT Working Group project 'From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure' - European Law Institute and Unidroit.
 • Kramer, X.E. (periode: 2014 t/m 2016). Member ELI-UNIDROIT Working Group 'From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure' (sub group Provisional Measures)Position at: European Law Institute and Unidroit.
 • Kramer, X.E. (periode: 2016 t/m 2016). Visiting ScholarFunctie bij: Stanford Law School, Stanford University, CA, USA.
 • Kramer, X.E. (periode: 2015 t/m 2016). Vidi selection committeePosition at: NWO.
 • Kramer, X.E. (periode: 2013 t/m 2015). Vidi CommitteePosition at: NWO.
 • Kramer, X.E. (periode: 2014 t/m 2014). Global Law School Professor - Catholic University Leuven, Belgium.
 • Kramer, X.E. (periode: 2013 t/m 2014). Visiting Professor (TPR Chair)Position at: Catholic University Leuven, Belgium.
 • Kramer, X.E. (periode: 2013 t/m 2014). Member of Research Talent CommitteePosition at: NWO.
 • Kramer, X.E. (periode: 2014 t/m 2014). Visiting scholar Stanford Law SchoolPosition at: Stanford University, California, United States.
 • Kramer, X.E. (periode: 2011 t/m 2013). Lid Rubicon commissiePosition at: NWO.
 • Kramer, X.E. (periode: 2011 t/m 2012). Project leader study 'Executoriale titel in incassozaken'Position at: WODC, Ministry of Security and Justice.
 • Kramer, X.E. (periode: 2012 t/m 2012). Scientific director Study Future European Private International LawPosition at: European Parliament, European Union.
 • Kramer, X.E. (periode: 2011 t/m 2012). Projectleider WODC/Ministerie van Veiligheid en Justitie, project: Verkrijging van een executoriale titel in incassozakenPosition at: WODC/Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Kramer, X.E. (periode: 2012 t/m 2012). Vice-voorzitter Rubicon commissiePosition at: NWO.
 • Kramer, X.E. (periode: 2012 t/m 2012). Scientific director Study European Parliament: A European framework for Private International Law: Current Gaps and European PerpectivesPosition at: European Parliament.
 • Kramer, X.E. (2016). ERC Consilidator Grant 'Building EU civil justice: challenges of procedural innovations bridging access to justice'. Awarded ERC-Consolidator proposal: Brussels (2017, juli 01 - 2022, juli 01). Overig.
 • Kramer, X.E. & De Rooij, M.J. (2015). The application of Brussels I (recast) in the legal practice of EU Member States (Action Grant European Commission). Overig.
 • Max Planck Institute, Luxembourg & Kramer, X.E. (2015). Evaluation study of national procedural laws and practices under EU consumer law. Overig.
 • Kramer, X.E. (2008, november 26). De nieuwe Betekenisverordening in de vervoerrechtelijke praktijk. Rotterdam, Vereniging voor Vervoerrecht Advocaten (VvA).
 • Kramer, X.E. (2008, november 25). The European Small Claims Procedure: A harmonized civil procedure for the recovery fo small claims. Trier, Duitsland, Europäische Rechtsakademie/European Law Academy (ERA).
 • Kramer, X.E. (2008, november 03). De nieuwe Betekeningsverordening: achtergrond en betekenis voor de praktijk. Rotterdam, AKD Prinsen van Wijmen.
 • Kramer, X.E. (2008, mei 21). Implementatie in de rechtspraktijk van de Europese small claims procedure. Zutphen, Rechtbank Zutphen.
 • Kramer, X.E. (2008, april 21). De inning van grensoverschrijdende vorderingen in Europees verband. Leiden, Advocatenkantoor - De Ruijter de Vroom & de Wildt.
 • Kramer, X.E. (2008, juni 30). Towards a More Effective System of Service of Documents and Taking of Evidence Abroad. Trier, Duitsland, Europaische Rechtsakademie/European Law Academy (ERA).
 • Kramer, X.E. (2008, november 11). The applicable law to international contracts: the Rome I Regulation, with comparative remarks on the Turkish Private International Law Code. Instanbul, Turkey, Koç University.
 • Kramer, X.E. (2008, oktober 13). European Contract Law, European Private International Law and European Civil Procedure: Communicating Vessels?! The case of consumer contracts. Universiteit van Amsterdam, European Contract Law Series.
 • Kramer, X.E. (2008, november 28). Challenges of European Civil Procedure: Implementation and Application of the European Small Claims Procedure. Amsterdam, Ius Commune Conference 2008.
 • Kramer, X.E. (2001, April 12). Het kort geding in internationaal perspectief: een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht. RU Leiden (426 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: M.V. Polak.

Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR)

Role Editor in Chief
Start date 7/2008

Erasmus Law Review

Role Editor

Rechtbank Rotterdam

Role rechter-plaatsvervanger
Start date 1/2008

TPR-Wisselleerstoel aan de Katholieke Universiteit Leuven (ingesteld door het Tijdschrift voor Privaatrecht)

Role Hoogleraar
Additional information Speerpunten: effectieve rechtstoegang en tenuitvoerlegging in grensoverschrijdende burgerlijke zaken in het licht van Europeanisering en de mondiale maatschappelijke rol van het intern. privaatrecht
Start date 9/2013
End date 9/2013

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Civil Law
Country The Netherlands

Proessor Private International Law

University Utrecht University
School Faculty of Law, Economics and Governance
Department Molengraaff Institute
Country The Netherlands
URL http://https://www.uu.nl/medewerkers/XEKramer

Professor Private International Law

University Utrecht University
School Faculty of Law, Economics and Governance
Department Molengraaff Institute
Country The Netherlands
URL http://https://www.uu.nl/medewerkers/XEKramer

Visiting professor

University Leuven University
School School of Law
Department International and European Law
Country Belgium

Visiting professor

University Leuven University
School School of Law
Department International and European Law
Country Belgium

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam