Waarom deze studie

Internal Auditing & Advisory

De opleiding is een wetenschappelijke beroepsopleiding. Om de aansluiting met de praktijk optimaal te maken, wordt, naast kennisvergaring, veel aandacht besteed aan praktijksituaties in de vorm van casussen en aan het ontwikkelen van vaardigheden.

Na afronding van de opleiding beheerst u een breed scala aan vaardigheden en heeft u de intellectuele bagage om desgevraagd alle facetten van het ondernemen te beoordelen, het management te ondersteunen en met audits en andere onderzoeksvormen bij te dragen aan oplossingen.

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen