Europese Fiscale Studies, Postmaster Douane

Executive Masterclass

Gericht op het verkrijgen van diepgaande kennis van de douane regelgeving, uitvoering en controle, vanuit het Europese recht. Doelgroep: op het terrein van douane werkzaam. 13 sessies in het najaar.

Een van de belangrijkste doelstellingen van het Verdrag van Rome van 1957 was het creëren van een gemeenschappelijke markt. Daartoe werd een aantal bepalingen ter harmonisatie van de belastingheffing opgenomen. Momenteel is er sprake van vergaande harmonisatie op het gebied van de BTW en de accijnzen. De douanerechten zijn zelfs volledig geünificeerd. Daarentegen is specifieke regelgeving op het gebied van de harmonisatie van de directe belastingen pas in de negentiger jaren tot stand gekomen, en dan nog slechts op een aantal deelgebieden.

EFS volgt de ontwikkelingen in het Europese belastingrecht kritisch en wil hieraan mede sturing geven door opinievorming. Zij doet dit onder andere door het jaarlijks verzorgen van de Post-Master leergangen.

Na afronding van het programma en het schrijven van een verhandeling met goed gevolg wordt aan de cursist een certificaat verstrekt. De verhandeling wordt gepubliceerd op de website van EFS.