Masterclass Sales Leadership

Executive Masterclass

In deze Masterclass wordt er ingegaan op zowel wat u als leider kan doen om succesvol te opereren in de kenniseconomie als hoe het menselijke kapitaal in de organisatie optimaal benut kan worden.

Er wordt ingegaan op de wensen die worden gesteld aan de nieuwe leiders, welke competenties en persoonlijkheid hierbij horen en wat dit voor u betekend. Vervolgens zal Steven van Agt - Director at PricewaterhouseCoopers Advisory - spreken over commercieel excelleren. Wat er zou moeten gebeuren om het gewenste beeld of de ‘mind-set’ te creëren en hoe dit zich verhoudt tot bestaande persoonlijke overtuigingen en gedrag. Tevens wordt concreet ingegaan op werkwijzen, methoden en specifieke technieken. Met behulp van voorbeelden en scenario’s uit de dagelijkse praktijk zullen de concepten aangereikt in de opleiding direct worden vertaald naar de specifieke situatie en uitdagingen waar de deelnemers dagelijks mee in aanraking komen.