Aanmelden

Avondprogramma master Bestuurskunde

Voldoet u aan de toelatingseisen en wilt u zich aanmelden voor het avondprogramma in Bestuurskunde? 
Start uw aanmelding in Studielink en meldt u aan voor de pre-master vóór 1 juni. Selecteer in Studielink 'Bachelor- of andere niet master' als soort opleiding. De pre-master is namelijk een verkorte versie van de bacheloropleiding. Na uw aanmelding in Studielink informeert de Erasmus Universiteit Rotterdam u via e-mail over de verdere procedure. Lees de e-mails goed door en volg alle stappen die daarin genoemd worden, anders kan uw aanmelding niet afgehandeld worden.

NB: Om te voorkomen dat berichten over uw aanmelding in uw map met ongewenste e-mail (spam) terechtkomen, raden we u aan de Erasmus Universiteit Rotterdam aan uw adresboek of lijst met vertrouwde afzenders toe te voegen.

De volgende documenten heeft nodig tijdens het aanmeldproces:

  1. gewaarmerkte kopie van het diploma (indien reeds in bezit, anders een recente afstudeerverklaring van het onderwijsinstituut);
  2. meest actuele cijferlijst incl. de nog te behalen vakken;
  3. kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of id-kaart, geen rijbewijs);
  4. eventuele relevante werkervaring/CV.

Kosten

Het eerste jaar wordt niet door de overheid gefinancierd. Het cursusgeld van het pre-masterjaar bedraagt het wettelijke collegegeld.

Voor het tweede jaar (masterjaar) geldt dat u het wettelijk collegegeld betaalt, behalve als het avondprogramma uw tweede masteropleiding is, dan betaalt u het instellingstarief. Meer informatie over de tarieven van het collegegeld vindt u op de website van het Erasmus Studenten Service Centrum

De kosten voor literatuur en andere studiematerialen zijn niet in het cursus- en collegegeld opgenomen. Voor de totale studie kunnen deze kosten op ongeveer € 1500 worden geraamd.

Als u in het kader van de laatste module van het eerste jaar aan een internationale summerschool deel wil nemen, zijn daaraan extra kosten verbonden. Het precieze bedrag is op dit moment nog niet bekend.